† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2424|Trả lời: 0

Công Tác - CÁC CHIỀU HƯỚNG CỦA SỰ KÊU GỌI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:19:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

CÁC CHIỀU HƯỚNG CỦA SỰ KÊU GỌI.

Trong bài 1, bạn học về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Bạn biết rằng sự kêu gọi còn có nhiều ý nghĩa hơn là một lời mời hưởng ơn cứu rỗi. Ngòai việc tất cả tín hữu được kêu gọi vào sự phục vụ Cơ Đốc, bạn cũng thấy có một số người được biệt riêng làm những công tác đặc biệt và được Thánh Linh ban cho những khả năng đặc biệt. Trong bài học này chúng ta sẽ tập trung sự chú ý vào những chiều hướng của sự kêu gọi. Hơn nữa chúng ta sẽ khảo sát Kinh Thánh để xác định những phương cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi những cá nhân vào những công tác đặc biệt. Chúng ta cũng sẽ quan sát những nguyên tắc cơ bản trong đó Đức Chúa Trời chuẩn bị lòng và đời sống của những đầy tớ Ngài dành cho công tác phục vụ.
Có bao giờ bạn tự hỏi” Phải chi Đức Chúa Trời phán với mình bằng một tiếng nói nghe được, mà không phải khó khăn quá để biết Đức Chúa Trời muốn gì” không ? có bao nhiêu lần bạn ao ước Đức Chúa Trời đến bên giường ngủ hoặc trong buổi nhóm tại nhà thờ với giọng nói lớn gầm vang: “ Đây là Lời Chúa phán, Ta muốn con trở thành một mục sư” không ? Điều đó thật tuyệt vời ! Hoặc, bạn có thể ao ước Đức Chúa Trời sẽ phán với mình như Ngài đã phán với những người Ngài kêu gọi trong thời kỳ Kinh Thánh. Nghe Đức Chúa Trời phán từ trong bụi gai đang cháy, hoặc nhìn thấy một thiên sứ tuốt gươm trần nói với mình sứ điệp từ Đức Chúa Trời, chắc chắn là một kinh nghiệm hãi hùng.
Mặc dù có thể bằng một cách khác Đức Chúa Trời vẫn phán với dân sự Ngài trong thời đại nầy. Trong bài này bạn sẽ khảo sát cách thức Ngài bày tỏ ý muốn Ngài cho những người nam và những người nữ bằng những cách khác nhau. Rồi bạn cũng sẽ ghi nhận sự bảo đảm kỳ diệu khi hiểu được điều này.
DÀN Ý BÀI HỌC
Chiều dọc
Chiều Nội tâm
Chiều ngang
NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Học xong bài này bạn phải có thể:
* Nhận diện những nguyên tắc mẫu mực trong Kinh Thánh nói về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho những cá nhân.
* Mô tả thế nào một người có thể nhận biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời vào một công tác đặc biệt.
* Biểu lộ sự đánh giá cao đối với sự góp phần của những mục sư đồng lao trong chức vụ và đời sống bạn.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Nghiên cứu bài học nầy và làm bài trắc nghiệm cá nhân theo những chỉ dẫn của bài 1.
2. Sự nghiên cứu bài học này đòi hỏi bạn phải đọc một số Kinh Thánh tham chiếu. Phải chắc chắn rằng bạn tham khảo và nghiên cứu cẩn thận những phần Kinh Thánh đó khi học bài này.
3. Trong khi đọc Kinh Thánh hoặc những sách khác, bạn có gặp những chữ mình không hiểu chăng ? Bạn có tập tra tự điển để tìm định nghĩa của những chữ ấy không ? Bạn sẽ hiểu bài học này kỹ hơn nếu bạn liên tục sử dụng tự điển và phần chú giải thuật ngữ ở phần cuối sách tự học này. Có thể viết định nghĩa của những chữ mới vào sổ tay để hổ trợ việc nghiên cứu của bạn.
NHỮNG CHỮ CĂN BẢN
- Khởi đầu
- Nghe được
- Sự tin quyết
- Tính mãnh liệt
- Uûy nhiệm
TRIỂN KHAI BÀI HỌC
CHIỀU DỌC
Bằng cớ hiển nhiên trong cả Kinh Thánh ấy là Đức Chúa Trời kêu gọi những công nhân làm công tác của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn khởi đầu bất kỳ đó là sự kêu gọi để hưởng ơn cứu rỗi, kêu gọi vào công tác phục vụ hay chức vụ đặc biệt. Trong bài học này bạn sẽ đọc những đoạn Kinh Thánh về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với một số cá nhân. Khi đọc, hãy tìm những phương cách liên hệ đến kinh nghiệm của họ đối với đời sống cá nhân bạn. Trước hết, chúng ta sẽ khảo sát những cách khác nhau mà Đức Chúa Trời dùng để kêu gọi những người làm công tác đặc biệt.
Mục tiêu 1: Nhận diện những nguyên tắc minh họa trong Kinh Thánh liên quan đến việc Đức Chúa Trời kêu gọi những cá nhân.
ĐỨC CHÚA TRỜI KHỞI ĐẦU SỰ KÊU GỌI.
Trong Tân ước,” được kêu gọi” có liên quan đến việc được Đức Chúa Trời đến gần cá nhân đó. Chính Đức Chúa Trời bắt đầu tiến trình này, Ngài kêu gọi con người cho Ngài. Chúa Jêsus phán” Aáy chẳng phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn các con” (GiGa 15:16). Ở đây Ngài chứng tỏ cho các môn đồ thấy rằng Ngài đã chọn họ vì mục đích đặc biệt. Hơn nữa, Ngài nói rõ rằng Ngài đã chọn họ không phải vì họ muốn được chọn hoặc vì họ đã tình nguyện, nhưng vì ý muốn tối cao của Ngài.
Trong sự cứu rỗi, chính Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cứu chuộc, và Ngài là Đấng mở rộng lời mời cho tất cả mọi người. Trong sự phục vụ, Đức Thánh Linh ban những ân tứ thuộc linh cho mỗi người theo ý Ngài muốn. Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời chỉ định một người vào một công tác đặc biệt. Đức Chúa Trời gọi một người vào một chức vụ nào đó, thì bổn phận của người được kêu gọi là đáp ứng. Tiếp nhận ơn cứu rỗi, người ấy cảm nhận sự biết ơn Đấng đã làm điều đó cho mình (LuLc 7:47). Lòng yêu mến và biết ơn sẽ tìm cách biểu lộ trong những phương hướng phục vụ khác nhau để đem lại vinh hiển và tôn quí cho Chủ mình.
ĐỨC CHÚA TRỜI BIỆT RIÊNG CON NGƯỜI.
Như vậy, Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi con người cho Ngài. Ngài là Đấng triệu tập và chỉ định con người vào những công tác và chức năng đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Ngài. Khi bạn nghiên cứu về những con người được Đức Chúa Trời kêu gọi, thì hãy chú ý rằng mỗi người được kêu gọi vào một mục đích đặc biệt. Hãy quan sát cách đáp ứng của người được kêu gọi. Mỗi kinh nghiệm đều độc đáo, nhưng có một điều giống nhau trong tất cả: mỗi người biết rõ, không nhầm lẫn rằng Đức Chúa Trời đã phán. Đức Chúa Trời mặc khải ý muốn của Ngài cho mỗi người, và mỗi người phải đáp ứng lại.
ĐỨC CHÚA TRỜI SỬ DỤNG KHÁC NHAU.
Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự khác nhau (God is a God of variety). Ngài chẳng bao giờ hạn chế chính mình Ngài vào bất kỳ một phương cách duy nhất nào trong việc bày tỏ ý muốn của Ngài cho con người. Kinh Thánh cho chúng ta nhiều ví dụ về những đường lối trong đó Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch của Ngài cho những người Ngài đã chọn. Không những Đức Chúa Trời đã kêu gọi con người trong những cách khác nhau, nhưng Ngài còn kêu gọi vô số con người khác nhau. Bạn sẽ khảo sát một số ví dụ trong những câu Kinh Thánh dưới đây. Trong những kinh nghiệm này hãy chú ý việc Đức Chúa Trời kết hợp những phương cách để làm rõ sự kêu gọi và để xác định sự bổ nhiệm. Trong vài trường hợp, Ngài sai thiên sứ, ban cho một khải tượng hay một giấc mơ hay dùng những cách khác.
A. Nhân vật
1. Dùng tiếng nói nghe được để phán với con người:
- Môise
- Ghêđêôn
- Samuên
- Mari
- Phaolô
B. Kinh Thánh tham khảo:
XuXh 3:1-22
Cac Tl 6:1-40
ISa1Sm 3:10-14
LuLc 1:26-38
Cong Cv 9:1-43
C. Mục đích của sự kêu gọi
- dẫn dắt và giải cứu dân Ysơraên
- đánh bại kẻ thù
- phục vụ như thầy tế lễ
- rao giảng Lời Đức Chúa Trời
2. Đức Chúa Trời dùng những người khác để xác nhận sự bổ nhiệm
- Giôsuê: Dan Ds 27:18 chiếm lĩnh Đất Hứa
- Êlisê IVua 1V 19:19-20 Kế tục Êli làm tiên tri
- Timôthê Cong Cv 16:1-3 Trở nên nhà truyền giảng, mục sư
3. Cha mẹ dâng hiến được xác nhận bởi sự hướng dẫn của Chúa.
- Samuên ISa1Sm 1:11 phục vụ như thầy tế lễ
- Samsôn Cac Tl 13:1-25 giải phóng dân Ysơraên
4. Chứng minh bằng chức vụ của họ.
- Banaba Cong Cv 9:26; 13:1-2 Làm công tác của người truyền giảng
- Bêrítsin và Aquila 18:18-26 RoRm 16:3 Làm giáo sư, giáo sĩ
- Antrônicơ và Giu-nia 16:7 Làm những sứ đồ, những người lãnh đạo Hội thánh
- Tít IICo 2Cr 8:23, sách Tít Làm nhà truyền giảng, mục sư

Quan sát nhiều hạng người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi và những công tác khác nhau Ngài giao cho họ làm.
(1) Bạn có tìm thấy những điểm giống nhau giữa cách Đức Chúa Trời kêu gọi bạn với những cách của những người được liệt kê ở Bảng 2-1 (trang 53) không ?
(2) Liệt kê thêm những cách khác nhau mà bạn nhớ từ Kinh Thánh về việc Đức Chúa Trời sử dụng trong sự bày tỏ ý muốn Ngài cho con người.
(3) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG liên quan đến sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
a. Sự kêu gọi dựa vào sự khao khát của một người muốn dâng mình cho công tác của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời cần những tài năng người ấy dâng hiến.
b. Đức Chúa Trời khởi đầu sự kêu gọi thật về sự cứu rỗi và sự phục vụ.
c. Sự ứng nghiệm về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời tùy thuộc vào một đáp ứng.
d. Từ Kinh Thánh một người có thể nhìn thấy một khuôn mẫu dự đoán về hạng người mà Đức Chúa Trời kêu gọi vào những chức vụ nào đó.
e. Trong sự mặc khải chính mình và kế hoạch của Ngài cho con người, Đức Chúa Trời dùng nhiều phương tiện khác nhau và hành động qua nhiều người khác nhau.
f. Đức Chúa Trời xác nhận sự chỉ định trên một số người Ngài kêu gọi trực tiếp, nhưng trong những trường hợp khác Ngài truyền sứ điệp của Ngài qua những phương tiện gián tiếp.
ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI MÔISE.
Mục tiêu 2:Phân tích cách thức trong đó Đức Chúa Trời kêu gọi và sửa soạn Môise cho công tác mà ông đảm nhiệm.
Môise kinh nghiệm một sự kêu gọi gây ấn tượng mạnh từ Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta hãy chú ý con người của ông, kế đó chúng ta hãy nhìn vào những gì Kinh Thánh nói về Timôthê và sự kêu gọi của chàng. Kinh Thánh ghi lại rất nhiều về Môise, còn những sự kiện về Timôthê không có nhiều chi tiết. Chúng ta biết vềTimôthê từ vài câu trong sách Công vụ các sứ đồ và từ sự khuyên bảo của Phaolô cho chàng trai này.
Một trong những lời diễn đạt hay nhất trong Kinh Thánh nói về Môise là trong PhuDnl 34:10-12 cho chúng ta biết rằng Môise là tiên tri lớn nhất chưa từng có trong Ysơraên.” Về sau, trong Ysơraên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môise mà Đức Giêhôva biết giáp mặt, người đã làm các dấu kỳ, phép lạ mà Đức Giêhôva sai người tại xứ Êdíptô...không có ai đã từng bày tỏ quyền năng phi thường hoặc thực hiện những hành động đáng kinh hải như Môise đã làm trước mắt cả Ysơraên”. Chúng ta cũng đọc về Môise trong sách Xuất Êdíptô ký, HeDt 11:1-40 và Cong Cv 7:1-60. Từ những đoạn Kinh Thánh này bạn sẽ học được những điểm chính về Môise và sự kêu gọi của ông.
Đức Chúa Trời có chương trình bảo vệ Môise.
Khi Môise được sinh ra, cha mẹ cậu bé biết rằng có điều khác thường về con trai của họ. Dĩ nhiên mọi bậc cha mẹ đều nhìn thấy con cái mình đặc biệt cả, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cha mẹ của Môise thấy” con mình không phải là đứa trẻ bình thường”. Quyết định từ chối chiếu chỉ của vua dựa vào đức tin, tin rằng Đức Chúa Trời có điều gì đó cho con trai mình. Cách họ sửa soạn để cứu con không những phát xuất từ lòng khao khát tự nhiên nhưng từ một cảm nghĩ về mục đích thiên thượng của Đức Chúa Trời. Những câu Kinh Thánh trong HeDt 11:1-40 chứng tỏ rằng chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời cho dân Ysơraên chắc chắn là sự huấn luyện đầu đời mà Môise nhận được từ cha mẹ. Từ câu” người ngửa trông sự ban thưởng cho mình”, có thể Đức Chúa Trời đã chỉ cho Môise hướng đi của cuộc sống mà ông phải chọn ngay từ những ngày đầu cuộc đời. Phân đoạn Kinh Thánh trong Hêbơrơ đưa ra một ý nghĩ mạnh mẽ về tính đồng nhất với Đức Chúa Trời, với dân sự của Ngài và số phận của họ đến nỗi khi ông lớn lên, ông có thể” bằng đức tin” chọn lựa đúng đắn. Nhưng rồi thời gian bốn mươi năm dường như” im lặng”. Dường như không có mối quan hệ gì với việc Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môise và với cha mẹ ông trong thời gian 40 năm này.
Đức Chúa Trời có chương trình đưa Môise vào kinh nghiệm.
Tại sao có 40 năm trong sa mạc ? Dù Kinh Thánh không cho chúng ta một lý do đặc biệt nào, nhưng chúng ta có thể biết chắc rằng Ngài có một mục đích đặc biệt. Có phải Đức Chúa Trời đang hình thành những phẩm chất cần thiết nơi đời sống Môise không ? Có phải Môise đạt được sức lực để trở thành người lãnh đạo tài giỏi không ? Đức Chúa Trời cũng đang điều khiển mục đích của Ngài trong đời sống của dân Ysơraên. Thêm 40 năm nữa ở dưới xiềng xích nô lệ và áp bức bấy giờ họ than khóc để được giải cứu.” Môise này là người họ cự tuyệt mà rằng” Ai lập ngươi lên làm thủ lãnh và quan án ?” đã được chính Đức Chúa Trời sai phái lãnh đạo và giải cứu họ” (Cong Cv 7:22, 35).
Đức Chúa Trời trang bị cho Môise bằng uy quyền của Ngài
Trong kinh nghiệm đầy ấn tượng về bụi gai đang cháy Đức Chúa Trời ủy nhiệm cho Môise làm một công tác quá lớn (XuXh 3:1-22). Đó là một công việc cực kỳ khó khăn. Môise đã làm người chăn chiên suốt 40 năm trong sa mạc Sinai trước khi Đức Chúa Trời phán với ông. Dù Đức Chúa Trời hiện ra với ông bằng phương cách siêu nhiên và bảo đảm với ông về sự hiện hữn của Ngài, ông vẫn đầy sợ hãi và ngờ vực. Ông cảm thấy mình thật không đủ khả năng. Làm thế nào để ông có thể đảm đương công việc quá lớn mà Đức Chúa Trời kêu gọi ? Ông có nhiều câu hỏi và nghi ngờ (3:11-4:1). Hãy chú ý Đức Chúa Trời trả lời cho những nghi ngờ của Môise. Đức Chúa Trời đáp lại mỗi thối thoát, tái xác quyết là Ngài vẫn ở cùng ông và quyền năng của Ngài sẽ ở với ông. Những phân đoạn Kinh Thánh tuyệt vời này cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi, thì Ngài cũng trang bị. Khi những sự việc lần lượt xảy ra, tất cả đều dẫn đến sự huấn luyện, kinh nghiệm và tấm lòng của người chăn nơi Môise.
Bạn có thễ tự hỏi” Tôi không muốn đợi 40 năm”. Sửa soạn không chỉ được coi là thời gian” chờ đợi”. Điểm chủ yếu của sự phân tích này là dành cho để bạn thấy cách Đức Chúa Trời đang thực hiện mục đích của Ngài trong bạn. Hơn nữa, yếu tố thời gian còn tùy thuộc vào mức độ đầu phục Đức Chúa Trời của bạn.
(4) Hãy liệt kê những gì trong đời sống mà bạn cảm thấy không thích hợp với mình. Bạn có cảm thấy những điều này gây khó khăn trong chức vụ mục sư của bạn không ? Dùng sổ tay ghi lại những điều ấy.
Hầu hết mọi người chúng ta đều xưng nhận rằng mình cảm thấy không đủ khả năng thực hiện sứ mạng Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ rõ rắng Đức Chúa Trời không kêu gọi kẻ có khả năng, nhưng Ngài ban khả năng cho kẻ được gọi.
Khi chúng ta trông đợi và học tập nơi Chúa, thì Ngài sẽ dùng những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để dạy chúng ta phó thác đường lối mình cho Ngài. Khi chúng ta đáp ứng với sự kiên nhẫn của Ngài, và vẫn tin nơi sự dẫn dắt vững chắc của Ngài, thì Ngài sẽ uốn nắn chúng ta thành những chiếc bình hữu dụng. Lúc chúng ta học biết rằng tất cả những điều không thích hợp có thể trở thành những cơ hội cho chúng ta nương cậy hoàn toàn và trọnvẹn nơi sự đầy đủ của Ngài, thì chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn nhờ cậy khả năng riêng của mình và tiến đến sự tin cậy hoàn toàn nơi Ngài.
(5) Trong sổ tay của bạn, hãy mô tả những gì Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống bạn để đáp ứng những điều không thích hợp đó.
(6) Chép những phần Kinh Thánh tham khảo bên dưới vào sổ tay của bạn. Đọc những câu ấy rồi viết ra phần phân tích ngắn về những cách trong đó Đức Chúa Trời kêu gọi và chuẩn bị Môise cho công tác ông sẽ phải làm.
a. Cong Cv 7:19-20; HeDt 11:23; XuXh 2:1-3.
b. Cong Cv 7:23, 35
c. XuXh 3:11; 4:1-17
ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI TIMÔTHÊ.
Mục tiêu 3: Nhận diện những khía cạnh trong đời sống Timôthê vốn là những bước trong sự sửa soạn chức vụ của chàng.
Ví dụ thứ hai rút ra từ Tân ước, đó là sự kêu gọi Timôthê. Bạn sẽ khảo sát về ba khía cạnh chính trong đời sống Timôthê vốn chứng minh phương cách mà Đức Chúa Trời biệt riêng chàng ra cho chức vụ sau này.
Di sản của gia đình.
Cong Cv 16:1-3; IITi 2Tm 1:5 và 3:14-16 cho ta ý tưởng về bối cảnh gia đình của Timôthê. Tại đây Timôthê được mô tả là một chàng thanh niên có đức tin thành thật. Phaolô nói đó là một đức tin” trước kia đã ở trong Lô ít, bà ngoại con, và trong Ơ nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa”. Timôthê đã được dạy dỗ Kinh Thánh từ khi còn bé nhỏ. Không còn nghi ngờ gì về ảnh hưởng gia đình trên Timôthê bao gồm nhận thức đúng đắn và khích lệ trong phục vụ Chúa. Một di sản như vậy là một phước hạnh và đặc ân rất lớn. Tuy nhiên dù được phước hạnh như thế, đó không phải là điều kiện để nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chính sự kêu gọi và xức dầu của Đức Chúa Trời mới ban quyền năng trên chức vụ của một người. Dường như Timôthê được lợi bởi di sản tin kính của gia đình; một số người khác đã dựa vào ảnh hưởng gia đình lại bị thất bại.
Tích cực học tập.
Những đoạn Kinh Thánh trong Công vụ và IITimôthê chứng tỏ rằng Timôthê là sản phẩm của một tiến trình” môn đồ hoá” tích cực. Chàng được nhận diện là một con người học hỏi, một môn đệ. Rõ ràng là gia đình và Hội thánh góp phần trong tiến trình này.
Được nhiều anh em làm chứng tốt cho.
Trước khi có những biểu hiện để bổ nhiệm vào công tác đặc biệt, có lẽ Timôthê đã tham gia vào sự hầu việc Chúa, nếu không, chắc chẳng có lời làm chứng tốt của anh em. Mặc dù thơ của Phaolô gởi cho Timôthê về sau có ám chỉ rằng chàng đang gặp những khó khăn trong việc lãnh đạo chăn bầy, nhưng rõ ràng lúc đó không ai nghi ngờ về việc chàng là một cộng tác viên thích hợp của Phaolô. Từ những gì chúng ta biết về kinh nghiệm của Phaolô trong chức vụ, hai điều có thể ngăn cản Phaolô lựa chọn Timôthê nếu chàng đã là một cộng sự không ưa thích.
1. Kinh nghiệm mới xảy ra cho Phaolô với Giăng Mác trong Cong Cv 15:1-41 khiến ông nhạy bén hơn trong việc lựa chọn những người cộng tác.
2. Cha của Timôthê là người Hy lạp, thuộc Dân ngoại, và Timôthê chưa chịu cắt bì. (Dĩ nhiên trở ngại nầy có thể nhanh chóng được giải quyết do việc Timôthê được cắt bì - Cong Cv 16:1-3.
Điều có ý nghĩa ấy là Luca không bình luận thêm gì về những phẩm chất của chức vụ Timôthê trong phần còn lại của sách Công vụ các sứ đồ. Dù những thơ của Phaolô gởi cho Timôthê rõ ràng bàn về những nan đề sau nầy của chức vụ mục sư, như đã nói ở trên,nhưng những nan đề này không phủ nhận sự kiện là Đức Chúa Trời đã ban cho Timôthê những ân tứ cần thiết cho công tác phục vụ. Vì vậy Phaolô khích lệ Timôthê phải đắc thắng mọi trở ngại trong chức vụ bằng cách sử dụng những ân tứ chăn bầy chàng nhận được, và không để bất cứ ai khinh dễ chàng vì tuổi trẻ (ITi1Tm 4:12, 14).
(7) Vì Timôthê được ban cho những ân tứ thuộc linh, cộng thêm với sự rèn luyện và những phẩm chất cá nhân nên chàng:
a. Là một mục sư trẻ có một chức vụ thành công, bình lặng, vì chàng được ban ân tứ và vì vậy được bảo đảm thành công.
b. Kinh nghiệm rất ít khó khăn thuộc linh trong chức vụ mục sư .
c. Được trang bị cho công tác mục sư, nhưng vẫn không được miễn trừ những thử nghiệm thuộc linh nếu chàng không thực tập những ân tứ của mình cách đúng đắn.
Đặt tay để biệt riêng ra. Kinh Thánh không nói khi nào thì việc này thực sự xảy ra, dù Phaolô ám chỉ điều này trong 4:14. Có lẽ điều này xảy ra khi Phaolô đem Timôthê đến Lítrơ và biệt riêng chàng cho công tác phục vụ. Trong trường hợp đó, những trưởng lão đặt tay trên chàng, và Phaolô lặp lại điều này khi ông viết cho Timôthê để động viên và thách thức chàng trong việc lãnh đạo chăn bầy.
(8) Khoanh tròn mẫu tự trước lời hoàn chỉnh ĐÚNG.
Những khía cạnh của cuộc đời Timôthê vốn chứng minh rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị chàng cho công tác phục vụ bao gồm
a. Bối cảnh gia đình Cơ đốc của chàng vững mạnh.
b. Sự quyết tâm học tập của chàng và lời chứng tốt của những bạn đồng công.
c. Sự không sợ hãi trong việc giảng dạy và lãnh đạo của chàng.
d. Mối thân thiện của chàng với một nhà lãnh đạo Hội thánh nổi tiếng.
Hai ví dụ về Môise và Timôthê cùng những nhân vật Kinh Thánh khác mà bạn đã đọc, chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời không thể bị hạn chế vào một cách duy nhất trong việc biệt riêng ra những con người cho những công tác hay chức vụ đặc biệt. Dù Đức Chúa Trời chọn phương cách nào, thì người được kêu gọi đều biết chắc và nhận thức sự kêu gọi ấy, và Đức Chúa Trời ban khả năng để người ấy phục vụ. Từ những ví dụ ghi trong Kinh Thánh có thể tóm tắt những gì chúng ta quan sát về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho những cá nhân:
1. Đức Chúa Trời lựa chọn cá nhân và khởi đầu sự kêu gọi. Con người không có phần gì trong sự kêu gọi nầy.
2. Sau sự kêu gọi ban đầu, có một thời gian sửa soạn. Có thể là thời gian học tập sẵn sàng vâng lời sự kêu gọi, hoặc thời gian chờ đợi và học hỏi. Bằng nhiều cách khác nhau, tiến trình học tập vẫn cứ kéo dài suốt cuộc đời người được kêu gọi.
3. Đức Chúa Trời cung cấp khả năng để hoàn thành sự kêu gọi, và những người khác nhận thấy uy quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống cá nhân đó.
(9) Xếp đặt cho phù hợp (những) phương pháp đặc biệt hay (những) cách đặc biệt (phải) trong đó Đức Chúa Trời để riêng những cá nhân (trái) cho các mục đích đặc biệt. (Đức Chúa Trời có thể dùng nhiều cách hay phương pháp để kêu gọi vài người trong số những cá nhân này).
1) Đức Chúa Trời phán trực tiếp bằng giọng nói nghe được.
2) Đức Chúa Trời dùng những người khác để bày tỏ sự bổ nhiệm.
3) Sự cung hiến của cha mẹ được xác nhận bởi Chúa hướng dẫn cách riêng tư.
.....a. Môise
.....b. Giôsuê
.....c. Ghêđêôn
.....d. Samsôn
.....e. Samuên
.....f. Êlisê
.....g. Giêrêmi
.....h. Mari, mẹ Chúa Jêsus
.....I. Phaolô
.....j. Timôthê
.....k. Tít
CHIỀU NỘI TÂM. (The Internal Dimension)
Mục tiêu 4: Mô tả cách thế nào để một cá nhân có thể nhận biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
SỰ THÔNG CÔNG CÁ NHÂN.
Nếu chính bạn chưa đặt vấn đề này, thì có lẽ bạn cũng đã nghe có người nói” Tôi đang cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời” trong vấn đề nào đó, hoặc có người than thở” Phải chi tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời !”. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có ý định không cho con cái Ngài biết ý muốn của Ngài. Một Cơ đốc nhân bước đi cùng Chúa với tấm lòng rộng mở có thể” nghe” tiếng phán của Đức Chúa Trời (GiGa 10:27). Khả năng thuộc linh để thông công với Đức Chúa Trời đưọc bao gồm trong sự tái sanh thuộc linh.
Mặc dù một Cơ đốc nhân có thể không cần phải” nghe” Đức Chúa Trời phán bằng tiếng nói nghe được, nhưng vẫn phân biệt được. Có sự thông công thuộc linh. Sự kiện này được tác giả Thi Thiên ghi nhận bằng sự quan sát” Những bước của người công bình do Đức Giêhôva định liệu” (Thi Tv 37:23, KJV). Chẳng hạn, khi chúng ta được cứu thì có lẽ Đức Thánh Linh không đứng trước mặt chúng ta và nói với giọng nghe được,” Đây là Đức Chúa Trời phán: Bây giờ con được cứu”. Đúng hơn là” Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (RoRm 8:16).
Như vậy, bước đầu của sự nhận thức tiếng gọi của Đức Chúa Trời là sự cảm nhận thuộc linh - được hình thành trong đời sống của một người. Một số người so sánh điều này với” tiếng nói nhỏ nhẹ” được đề cập trong IVua 1V 19:12 (KJV). Trong đặc tính này, Phaolô nói rằng những điều thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chỉ có người thuộc linh mới nhận ra hay hiểu được (ICo1Cr 2:14). Như vậy qua những nhắc nhở và ấn tượng, Đức Chúa Trời hướng dẫn những bước đi của dân sự Ngài khi họ phó thác đời sống mình trong sự kiểm soát của Ngài. Và điều này là một kinh nghiệm chủ quan cần yếu.
Dầu vậy, trong sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời, Ngài đã cung cấp cho chúng ta những phương tiện để phê chuẩn tiếng nói chủ quan bên trong của Đức Thánh Linh. Lời viết ra của Đức Chúa Trời là phương tiện khách quan, nhờ dó Đức Chúa Trời làm sáng tỏ và nhấn mạnh trong lòng bạn những gì tiếng nói” bên trong” đang gây ấn tượng. Lời Đức Chúa Trời cung cấp những chỉ đạo cho cuộc sống và chỉ rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì. Như vậy, phương tiện này khác hơn việc” tình cờ” lật một trang trong Kinh Thánh để xác nhận ấn tượng của mình. Trái lại, phải là một sự tập trung (di động đến một điểm), những lẽ thật của Kinh Thánh để hình thành một khuôn mẫu và tái khẳng định những gì bạn” cảm nhận” bên trong. Sau đó, điều này phát huy một sự tin quyết mà bạn sẽ khảo sát ở phần kế tiếp.
(10) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt mô tả ĐÚNG về phương cách một người có thể nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi mình vào một công tác đặc biệt.
a. Khi một người được tái sinh, người ấy tiếp nhận khả năng để thông công thuộc linh.
b. Một người được” hòa hợp cách thuộc linh” với Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm được sự dẫn dắt thiên thượng, có lẽ bằng những ấn tượng mà Đức Thánh Linh đã đặt trong lòng của người.
c. Trong Cựu ước Đức Chúa Trời chỉphán qua sự thông công trực tiếp, còn trong Tân ước Ngài có những quan hệ theo cách gián tiếp.
d. Tiếng nói bên trong của Thánh Linh Đức Chúa Trời phán với những linh của chúng ta phải được xác nhận và làm sáng tỏ bằng Lời Đức Chúa Trời.
e. Có một sự tập trung lẽ thật của Kinh Thánh để hình thành một mẫu mực và xác nhận những gì một người” cảm thấy” bên trong.
SỰ TIN QUYẾT BÊN TRONG (Inner Conviction).
Khi bạn tiếp tục mở lòng ra cho Đức Chúa Trời, thì những điều Đức Thánh Linh đã làm chứng trong tâm linh bạn sẽ cứ lớn lên mạnh mẽ. Sự xác quyết bên trong có thể làm cho bạn cảm thấy khổ sở trong những lúc bạn tìm cách tái hướng cuộc đời mình vào một sự kêu gọi khác (ICo1Cr 9:16). Nó cũng có thể tạo nên một sự khao khát mãnh liệt trong lòng, bạn chỉ muốn vâng lời Đức Chúa Trời cách nghiêm chỉnh và hiến dâng trọn vẹn, hoặc bạn có thể chiến đấu với lòng tin quyết nếu chương trình” tự nhiên” của bạn không phù hợp với những gì Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn. Tại điểm này bạn cần phải làm cho mình hữu dụng cho Chúa. Những con đường phục vụ khác nhau mà Ngài sẽ mở ra cho bạn, sẽ tăng cường sức mạnh cho sự xác quyết này hơn nữa.
Từ lúc sứ đồ Phaolô đầu phục Chúa và được kêu gọi trên con đường Đamách (Cong Cv 9:1-43) cho đến khi ông thực sự khởi đầu chức vụ (13:1-52), có vài điều có ý nghĩa xảy ra:
1. Có một thời gian chờ đợi và lắng nghe (GaGl 1:15-17). Ví dụ này được đưa ra không hàm ý là mọi người phải trải qua kinh nghiệm giống nhau. Mặc dù chúng ta có thể nói rằng trong thời kỳ ở riêng tương đối này Phaolô nhận biết rõ ràng hơn về những gì Chúa đang sửa soạn cho ông làm. Có lẽ kinh nghiệm của Phaolô được so sánh với thời gian học tại trường thần đạo của bạn. Chắc chắn bạn cũng nhận thấy rằng những người được kêu gọi khác có kinh nghiệm không hoàn toàn giống bạn. Tuy nhiên, thời kỳ chờ đợi trước mặt Chúa vẫn cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển thuộc linh của một người.
2. Phaolô cũng ở trong số những người tích cực phục vụ Chúa tại Antiốt. (Cong Cv 13:1). Chúng ta có thể phỏng định rằng trong thời kỳ này Phaolô từng trải một sự căng thẳng gia tăng về cảm giác” Nếu tôi không rao giảng Tin lành thì khốn khó cho tôi thay” (ICo1Cr 9:16). Ý nghĩ mang ơn cũng sẽ lớn lên trong bạn khi bạn nhận thức sâu xa hơn về món quà cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời và ý thức rằng nhiều người chưa hưởng niềm vui của cuộc sống trong Đấng Christ. Tình yêu thương của Đấng Christ sẽ làm cho bạn vươn tới những ai đang có nhu cầu (IICo 2Cr 5:14).
(11) Những cơ hội phục vụ nào Chúa đang mở ra cho bạn ?
(12) Câu nào diễn tả mối quan hệ tốt nhất giữa việc theo đuổi sự phục vụ và biệt riêng cho Đức Chúa Trời cùng sự tăng trưởng của niềm tin quyết nơi một người được biệt riêng cho chức vụ đặc biệt ?
a. Khi một người trở thành” ngập chìm” trong công tác phúc âm và nhận thức rằng công tác này tương đương với sự” biệt riêng cho Đức Chúa Trời”, thì người ấy sẽ được một sự xác nhận về sự kêu gọi và mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.
b. Khi một người phụng sự Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện cách quyết tâm và có hệ thống, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ mục đích của Ngài qua nhiều cách khác nhau. Sau đó, khi những cơ hội mở ra và một người dâng mình cho công tác thuộc linh thì sự xác quyết sẽ gia tăng, thúc đẩy người ấy hoàn thành sự kêu gọi mình.
Mặc dù bạn có thể chọn câu trả lời a), trước tiên vì nó dường như đúng, nhưng chỉ công việc thuần túy thì không phải là những gì Đức Chúa Trời muốn. Ngài muốn đầy tớ Ngài công nhận sự yếu đuối của xác thịt. Trong công tác thuộc linh khả năng đến từ Đức Chúa Trời còn học vấn, sự huấn luyện đặc biệt, và kinh nghiệm chỉ đơn giản là điều phụ thuộc vào phẩm chất đầu tiên dành cho chức vụ: sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống người phục vụ.
TÀI SẢN HỮU ÍCH ( Useful Possesion).
Khi một người ương hột giống của cây vào lòng đất, mọi tiềm năng để cây sinh quả hẳn nằm sẵn ở đấy. Dầu vậy, nếu hột giống đã đạt đến tiềm lực của nó, thì nó vẫn cần được tưới, vun trồng và phải có ánh nắng nữa. Được cung cấp những điều này, hột giống bắt đầu lớn lên cho đến khi ngẩu nhiên trở thành một cây trổ hoa. Phải, tiến trình này đều bắt đầu từ một hột giống - hột giống chứa đựng tất cả tiềm năng dành cho sự phát triển tối hậu của nó.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người vào một công tác đặc biệt, Ngài ban cho người ấy những ân tứ thuộc linh cần thiết cho một chức vụ có hiệu quả. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tài sản đó hoặc có những ân tứ thuộc linh thì sẽ bảo đảm cho một người có kết quả thật sự. Trong trường hợp của Timôthê, dù chàng đã được ban cho những ân tứ (ITi1Tm 4:14; và IITi 2Tm 1:6), chàng cần phải” thổi bùng ân tứ của Đức Chúa Trời”. Như vậy, cần sự rèn luyện và cách sử dụng những khả năng Đức Chúa Trời ban cho. Có được những ân tứ thuộc linh mà không sử dụng nó thì giống như hạt giống của cây. Nếu không tưới, vun trồng và để ánh nắng chiếu vào thì nó chẳng bao giờ trở thành một cái cây- đạt đến tiềm lực mà nó được tạo dựng.
Tiến trình hình thành này, nghĩa là, đạt đến tiềm năng của một người, tùy thuộc phần lớn vào mức độ của một người tự áp dụng vào công việc. Điều này áp dụng không những vào sự chuẩn bị cho công tác phục vụ nhưng còn cả vào sự phó thác suốt đời và đầu phục điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của một người (Phi Pl 3:14).
Có thể có trường hợp chúng ta không nhận diện được những khả năng Đức Chúa Trời ban cho nên chúng ta không sử dụng hay phát triển chúng. Một lần nữa, chúng ta lại thấy rằng mình phải phát triển một lĩnh vực của khả năng nhiều hơn các lĩnh vực khác vì cớ bối cảnh gia đình, môi trường xung quanh và sự huấn luyện và kinh nghiệm trước kia.
Do đó, một người được Đức Chúa Trời kêu gọi và được ban cho những ân tứ cần sẵn sàng cho công tác phục vụ, tận hiến cho nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó, cam kết sử dụng và phát triển những ân tứ của mình và thúc đẩy tối đa mỗi cơ hội như một quản gia có trách nhiệm.
(13) Hãy so sánh tại sao việc sử dụng những ân tứ của mục sư lại coi như hột giống của một cây ?
(14) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG liên quan đến sự sở hữu những ân tứ thuộc linh.
a. Sở hữu những tài sản thuộc linh mà không sử dụng thích đáng những ân tứ này sẽ dẫn đến ứ đọng thuộc linh, mất những cơ hội và một sự sút giảm quyền năng thuộc linh .
b. Một người không cần sử dụng sự ban cho thuộc linh của mình cho đến khi những sự ban cho ấy được toàn vẹn. Trong khi những ân tứ này có thể làm phong phú cho cuộc sống của một người, thì vẫn bị hạn chế trong thực hành cho những người khác.
Trong vài trường hợp sự phát triển của ân tứ thuộc linh còn chậm chạp.Thực tế thì tiến trình để thích hợp tùy thuộc vào phương cách mà một người áp dụng chính mình cho công tác, cũng như vào những yếu tố nền tảng khác. Sự phát triển thuộc linh thực ra là tiến trình kéo-dài-cả-cuộc-sống.
CHIỀU NGANG.
Mục tiêu 7: Nhận diện những phương cách trong đó sự kêu gọi của một người được bày tỏ trong Sự Phục Vụ Cơ Đốc
SỰ DẤN THÂN CỦA CÁ NHÂN.
Bạn có để ý khi một người thắp một đèn cầy hay đèn thường thì luôn luôn đặt trên cái giá hay bệ cao. Người ấy làm vậy để những đèn này tỏa sáng khắp vùng. Thường thì đèn điện được mắc trên trần nhà hay trên tường. Thật có ý nghĩa khi Chúa Jêsus dùng hình ảnh của cái đèn để mô tả về những người theo Ngài (Mat Mt 5:15). Đặc tính của một ngọn đèn là tỏa ánh sáng. Cơ đốc nhân không thể sống cô lập. Người ấy phải vương ra và tiếp xúc với đời sống của những người khác.
Khi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời được ghi khắc vào lòng bạn và sự tin quyết tăng lên mạnh mẽ, thì tốt hơn hết bạn nên để cho những điều đó bày tỏ bằng một số công việc thực tế để Đấng Christ được tôn cao, Hội thánh được xây dựng và Vương quốc được mở rộng. Bạn có thể góp phần hữu dụng vào sự sống và sự phục vụ của Hội thánh.
Có một thiếu niên mười sáu tuổi cảm nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời vào công tác mục sư . Vì vậy cậu bắt đầu với những sinh hoạt của trường Kinh Thánh vào dịp hè ở sân sau chỗ khoảng trống dưới những nhà cao tầng. Dù còn nhỏ, nhưng cậu cũng tham gia vào những toán công tác đến những địa điểm giảng để hướng dẫn chương trình. Ban đầu cậu làm rất ít, nhưng cậu quan sát cách sắp xếp những sự việc và cậu học hỏi. Sau một thời gian, cậu được mời làm phụ tá cho một giáo viên của một trong những lớp học Trường Chúa Nhật. Sau một năm, cậu đảm nhiệm lớp này và có khả năng xây dựng lớp lớn lên về phần thuộc linh lẫn số lượng. Bây giờ cậu là mục sư của một trong những hội chúng lớn nhất của giáo phái của mình. Điểm chính ấy là cậu đã đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, sẵn sàng dấn thân phục vụ, và chấp nhận công tác được giao phó. Kết quả, kiến thức, tài khéo léo và kinh nghiệm thuộc linh của cậu được tăng trưởng và phát triển.
Trước hết, Samuên tham gia vào một công tác giản đơn (ISa1Sm 3:15).Mở các cửa nhà của Chúa là một phần việc của cậu. Tuy vậy, cậu vẫn trung tín trong công tác này, và cuối cùng sự trung tín này dẫn Samuên vào địa vị lớn hơn: làm quan xét của dân Ysơraên. Có lẽ tác giả Thi thiên Đavít nghĩ đến điều này khi ông viết” Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi còn hơn ở trong trại của kẻ ác” (Thi Tv 84:10).
Nhiều lúc bạn có thể ngạc nhiên không hiểu tại sao những người lãnh đạo Hội thánh lạikhông giao công tác cho mình làm hay phục vụ trong Hội thánh khi mình rất muốn hầu việc Chúa. Bạn nên nhớ rằng, trước hết Đức Chúa Trời đặt để chúng ta tại nơi có cơ hội học tập và phát triển trước khi Ngài giao thác cho chúng ta trách nhiệm lớn hơn. Khi chúng ta chứng tỏ sự trung tín trong những nơi phục vụ ban đầu ấy, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều vai trò quan trọng hơn để hoàn tất. Sau đây là vài gợi ý bạn cần nhớ khi bạn dâng hiến đời sống mình cho sự phục vụ:
1. Phải có mặt. Bạn không thể mong chờ người khác nhận ra bạn nếu bạn không có mặt. Hãy kiên nhẫn, nhưng phải có mặt tại nơi có hoạt động. Dần dần, Chúa sẽ dẫn dắt bạn vào những lãnh vực phục vụ mà bạn có thể góp phần. Điều này có thể là khởi đầu cho việc bạn tích cực góp phần. Nếu Hội thánh tổ chức những buổi truyền giảng lộ thiên, những buổi thăm viếng ở bệnh viện, hay công tác tại trại giam, bạn hãy tình nguyện phụ giúp những hoạt động ấy. Điều này sẽ tạo kinh nghiệm có giá trị, và sẽ khiến những lãnh đạo Hội thánh biết rằng bạn đang sẵn sàng và muốn phục vụ.
2. Được hội ý với các trưởng lão của Hội thánh, bạn có thể khởi đầu công tác phục vụ ở vài lĩnh vực của Hội thánh cùng với nhiều người khác mà không đua tranh hoặc dẫm chân cách không cần thiết về những gì đã làm.
3. Phải thỏa lòng với cương vị của người đi sau. Có thể đây là điều cần thiết để bạn giữ vai trò này trong một thời gian cho đến khi khả năng lãnh đạo hay tiềm lực của bạn được nhìn nhận.
Trung tín trong việc nhóm lại và sẵn sàng phục vụ và kiên nhẫn trong tiến trình học tập phục vụ để bày tỏ thái độ đẹp lòng Chúa và có thể được một lời báo cáo tốt từ những người lãnh đạo.
(15) Chọn từ trong những câu sau đây, câu nào bày tỏ bằng chứng thực tiễn nhất về sự kêu gọi của một người vào chức vụ đặc biệt là sự khao khát được gắn bó với sự phục vụ.
a. Một người khăng khăng đòi một vị trí phục vụ rõ ràng và làm cho sự có mặt của mình được nhiều người biết bằng cách nói về những phẩm chất, kinh nghiệm những khả năng lãnh đạo của mình và mong muốn tập tành trách nhiệm lãnh đạo.
b. Một người sẵn sàng phục vụ, (không kể đến vị trí hoặc loại hình phục vụ), bày tỏ thiện chí phục vụ, và khi hội ý với những lãnh đạo thuộc linh, người ấy cho biết sự kêu gọi và hướng dẫn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Đồng thời người ấy cho những lãnh đạo thuộc linh của mình biết rằng người ấy sẵn sàng phục vụ bất cứ ở đâu và khi nào có nhu cầu.
Trong câu hỏi trên, có lẽ bạn chọn câu b). Tuy nhiên có vài người chọn câu a) vì nghĩ rằng họ phải công nhận chính mình để” tiến lên” và được công nhận là những mục sư quan trọng. Tuy nhiên, Chúa Jêsus phán cùng các môn đệ rằng nếu họ muốn trổi hơn trong công tác phục vụ Ngài, thì họ phải theo gương Ngài và chọn địa vị của một tôi tớ (Mat Mt 20:27). Hơnnữa, Ngài đưa ra một nguyên tắc rất căn bản của tinh thần tôi tớ,” Vì hễ ai nhắc mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được nhắc lên” (23:12). Trong chương trình của Đức Chúa Trời,nói cách đơn giản, con đường đi lên là con đường đi xuống. Đúng thời điểm của Đức Chúa Trời, người trung tín sẽ có kết quả trong sự trưởng thành thuộc linh trong năng suất và trong những cơ hội phục vụ.

KHUYÊN BẢO VÀ CHẤP NHẬN NHỮNG MỤC SƯ ĐỒNG LAO.
Mục tiêu 8: Liệt kê ba phương cách căn bản trong đó những người phục vụ có quan hệ với nhau.
Bạn phải nhận thấy Banaba, Phaolô, Sila, Giăng Mác, Timôthê, Tít và một số người khác trong Tân ước đạt nhiều lợi ích từ sự cộng tác của họ với những anh em khác ở trong chức vụ. Những mục sư trưởng thành về thuộc linh sẽ góp lời khuyên bảo khôn ngoan và sự vững vàng thuộc linh trong chức vụ. Vì mỗi người là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ,nên người ấy không thể sống cô lập và nói rằng mình không cần những phần còn lại của thân thể. Vì vậy, sự phục vụ luôn luôn xảy ra trong bối cảnh của Hội thánh địa phương.
Trong bất kỳ hoàn cảnh phục vụ nào, vẫn luôn luôn có mối quan hệ hỗ tương giữa các cá nhân. Vì thế mối quan hệ của bạn với các mục sư đồng nghiệp rất quan trọng cho sự trưởng thành và phát triển của bạn trong công tác phục vụ. Đây là lý do Tân ước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được” Lời chứng tốt” từ những người mình cộng tác. Cuối cùng, sự kêu gọi đầu tiên mà Chúa đặt để trong bạn phải được Hội thánh cùng những vị lãnh đạo Hội thánh xác nhận khi họ phê chuẩn công tác phục vụ của bạn và phong chức cho bạn.
Sự chấp nhận của những mục sư đồng lao là quan trọng đối với chức vụ của bạn. Ngoài việc khuyên bảo, góp ý khôn ngoan và hổ trợ tinh thần để giúp bạn trưởng thành, họ còn hình thành một sự đánh giá về tính tình cùng nếp sống trong mối quan hệ của bạn với công việc của Đức Chúa Trời. Việc đánh giá này không bảo đảm cho sự thành công, nhưng nó muốn nói rằng những đồng đẳng với bạn đã quan sát nếp sống Cơ Đốc thực tế của bạn và bạn đã được họ tín nhiệm và chúc phước. Đối với một Hội thánh đang tìm một báo cáo khách quan về: “ người chăn bầy” có khả năng, thì sự nhìn nhận này cũng vạch một phương hướng cho họ. Và dĩ nhiên sự phong chức bằng hình thức nầy công bố rằng bạn được đồng nhất với Hội thánh và được chấp thuận là một trong những phụ tá chăn bầy (undershepherd).
(16) Liệt kê ba phương cách cần thiết trong đó những bạn đồng lao quan hệ với bạn trong công tác phục vụ :
Cộng tác với những người khác là ý định của Đức Chúa Trời để phát triển những công nhân trong vườn nho của Ngài. Sau đây có thể là một hướng dẫn trong việc bạn liên hệ với những bạn đồng công khác trong chức vụ:
1. Thiết lập mối quan hệ Phaolô Timôthê với người nào đó có kinh nghiệm và trưởng thành hơn bạn cả trong Chúa và trong công việc của Ngài.
2. Sẵn sàng đónnhận lờikhuyên,kể cả phê bình và sửa sai. Có trường hợp, một mục sư trẻ đầy hứa hẹn đã phá hỏng chức vụ của mình vì người ấy có tinh thần ương ngạnh, không thể dạy bảo được. Tùy thuộc vào thái độ của một người, mọi sự phê bình đều đem lại kết quả gây dựng cả. Phải tránh thái độ” biết tất cả” (know-it-all), cho dù bạn có học thức cao.
3. Đừng làm một” người vừa lòng mọi người” (man pleaser). Con người có thể sai lầm và phạm những lỗi. Phân tích cho cùng, thì bạn phải khai trình mọi sự với Đức Chúa Trời . Và trong khi bạn tôn trọng những vị trưởng lão của bạn và những người cộng tác trong chức vụ, thì trách nhiệm đầu tiên của bạn là đối với Đức Chúa Trời.
Khi bạn học xong bài này, có lẽ Chúa đã bày tỏ cho lòng bạn về những chiều hướng khác nhau trong chức vụ. Tại sao không ngừng lại ngay giờ này, và ngợi khen Ngài về ân phúc và sự thương xót Ngài bày tỏ trong việc phát triển những bình đất loài người mỏng manh thành những dụng cụ phục vụ để thế giới có thể biết về kế hoạch yêu thương và cứu chuộc của Ngài.
(17) Hãy nghĩ đến những người đã góp phần trong đời sống thuộc linh của bạn. Hãy liệt kê vào sỗ tay những lợi ích bạn thu nhận được từ công tác phục vụ của họ.
V
BÀI TỰ TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI LỰA CHỌN
Khoanh tròn mẫu tự trước câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.
1. Trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời kêu gọi một người vào những công tác đặc biệt, thì Ngài :
a. thường phán bằng một giọng nói có thể nghe được.
b. luôn luôn xác nhận sự kêu gọi bằng một hiện tượng bi tráng.
c. thường sai một thiên sứ đưa ra những chi tiết về sự kêu gọi.
d. sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để thông báo và xác định sự kêu gọi.
2. Những gương trong Kinh Thánh chỉ cho thấy sự kêu gọi vào chức vụ:
a.được chứng tỏ bằng sự khao khát phục vụ của một người.
b. được Đức Chúa Trời khởi đầu sự kêu gọi.
c. được khởi trước bằng sự cung hiến của cha mẹ.
d. theo một khuôn mẫu lập sẳn.
3. Những ví dụ kể ra trong bài học này chứng tỏ rằng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thường theo sau bằng một thời kỳ sửa soạn và:
a. một thời kỳ giáo dục qui định cho công tác phục vụ.
b. một thời kỳ không hoạt động trong đó một người suy gẫm về sự kêu gọi của mình.
c. sự ban cho thiên thượng.
d. sự thử nghiệm trong mọi khía cạnh của chức vụ.
4. Đức Chúa Trời xác nhận sự kêu gọi một người vào chức vụ đặc biệt cách khách quan bằng phương tiện:
a. Lời Ngài.
b. Hoặc một khải tượng hay giấc mơ.
c. Lời chứng của nhiều Cơ đốc nhân trưởng thành hơn.
d. những bạn đồng công.
5. Khi Phaolô chọn Timôthê đồng đi trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai, thì Timôthê là:
a. một tân tín hữu từ cộng đồng những người kính sợ Đức Chúa Trời tại Lít trơ.
b. Trợ giúp cha mình là một người ngoại làm thợ bạc.
c. Một môn đệ được lời chứng tốt trong vòng những anh em ở khu vực đó.
d. Một mục sư trẻ đã chiến đấu với những khó khăn của chức vụ mục sư .
6. Nói chung, ngày nay Đức Chúa Trời không kêu gọi dân sự Ngài bằng tiếng nói nghe được.
a. Vì phương cách ấy được giới hạn trong thời Cựu ước.
b. Vì những Cơ đốc nhân trong hiện tại không nhạy bén với tiếng phán của Ngài.
c. Nhưng ngày nay đối xứng với họ bằng phương thức gián tiếp: qua bạn bè, bạn đồng công và hoàn cảnh.
d. Nhưng xác định tiếng nói bên trong của Đức Thánh Linh qua Lời của Ngài.
7. Khi Đức Chúa Trời xác nhận sự kêu gọi một người vào công tác mục sư, người ấy phải:
a. tìm một Hội thánh để làm mục sư .
b. bỏ bất cứ việc gì mình đang làm và ghi danh vào trường Thần đạo.
c. Giống như Phaolô, ở riêng một mình trong thời gian dài.
d. là người trung tín trong Hội thánh địa phương và sẵn sàng phục vụ.
CÂU HỎI ĐÚNG SAI: ghi Đ cho câu đúng, S cho câu sai.
.....8. Ví dụ về Timôthê chứng tỏ rằng có lời chứng tốt trong vòng bạn đồng công là cần thiết cho chức vụ.
.....9. Cơ đốc nhân nào được kêu gọi vào chức vụ phải tìm cách phát triển ân tứ mục sư liên tục.
.....10. Vì chính Đức Chúa Trời khởi đầu sự kêu gọi vào công tác đặc biệt, nên một người phải tìm lời khuyên hay sự chấp nhận của những anh em trưởng thành thuộc linh cho đếnkhi người ấy tìm kiếm sự tấn phong.
V

GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
(1) Câu trả lời của bạn.
(2) Có vài điều bạn có thể liệt kê. Ví dụ, Đaniên 2, là ví dụ của việc Đức Chúa Trời dùng khải tượng để bày tỏ ý muôn và mục đích của Ngài. Trong Sáng thế ký 37 Đức Chúa Trời dùng một chiêm bao để chứng minh mục đích của Ngài cho tuyển dân Ysơraên.
(3) b, c, e và f là những câu đúng.
(4) Câu trả lời của bạn. Bạn có thể cảm thấy không đủ khả năng với những trách nhiệm mục sư và lo sợ về bổn phận chinh phục cộng đồng của mình cho Đấng Christ. Dầu vậy, đừng quên rằng Đức Chúa Trời sẽ ban khả năng để bạn hoàn thành công tác nầy.
(5) Câu trả lời của bạn. Mặc dù đa số chúng ta đều muốn đạt đến hiệu quả tối đa cách nhanh chóng, nhưng lớn lên và trưởng thành trong chức vụ là một tiến trình kéo dài cả cuộc sống. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về những chiến thắng Ngài đã ban và tiếp tục tin cậy Ngài về những điều chưa xảy đến.
(6) a. Cong Cv 7:19-20; HeDt 11:23; XuXh 2:1-3. Môise được Đức Chúa Trời chọn. Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ ông có đức tin để coi thường mạng lịnh của vua và tìm cách duy trì sự sống của Môise.
b. Cong Cv 7:23, 35, Đức Chúa Trời dẫn dắt Môise qua những kinh nghiệm học tập làm người chăn chiên trong sa mạc. Đức Chúa Trời cũng sửa soạn tấm lòng của dân Ysơraên trong thờigian này để họ sẵn sàng chấp nhận Môise làm lãnh tụ của họ.
c. XuXh 3:11; 4:1-17. Đức Chúa Trời xức dầu cho Môise bằng quyền năng của Ngài và trang bị cho Môise để ông thực hiện sự kêu gọi mà Ngài đã ban cho ông.
(7) c) được trang bị cho công tác mục sư .
(8) b) Sự quyết tâm học tập của chàng và lời chứng tốt của những bạn đồng công.
(9) a. 1) Đức Chúa Trời phán trực tiếp.
b. 2) Đức Chúa Trời dùng người khác
c. 1) Đức Chúa Trời phán trực tiếp.
d. 3) Sự cung hiến của ch mẹ.
e. 1) Chúa phán trực tiếp và 3) cha mẹ cung hiến.
f. 2) Đức Chúa Trời dùng người khác.
g. 1) Đức Chúa Trời phán trực tiếp.
h. 1) Đức Chúa Trời phán trực tiếp.
I. 1) Đức Chúa Trời phán trực tiếp.
j. 2) Đức Chúa Trời dùng người khác.
(10) a, b, d, và e là những câu đúng. Câu c) sai. Đức Chúa Trời dùng nhiều phương tiện khác nhau dể truyền đạt trong Cựu ước và Tân ước. Sự kêu gọi của Phaolô là sự ghi lại về tiếng nói nghe được.
(11) Câu trả lời của bạn. Đa số chúng ta đều nhận ra rằng có nhiều phạm vi cần phục vụ hơn những gì chúng ta có thể đáp ứng.
(12) b) khi một người phụng sự Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện cách quyết tâm và có hệ thống, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ mục đích của Ngài.
(13) Mọi tiềm năng của cây nằm trong hột giống. Aân tứ chăn bầy chứa đựng tiềm năng cần phải phát huy. Khi cây được nuôi dưỡng, nó sẽ mang quả. Những ân tứ của mục sư phát triển và lớn lên qua việc sử dụng và áp dưng trong suốt đời người.
(14) a và c là những câu đúng.
(15) b) Một người phải sẵn sàng cho sự phục vụ bất kỳ lúc nào.
(16) 1) Họ cung ứng lời khuyên khôn ngoan.
2) Họ có thể làm chứng tốt cho.
3) và họ đồng ý phong chức.
(17) Câu trả lời của bạn. Có lẽ bạn thích giữ bản liệt kê này và sẽ thêm vào khi bạn tiếp tục trong chức vụ .
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:08 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách