† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2860|Trả lời: 0

Công Tác - ĐỜI SỐNG THUỘC LINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:20:28 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

ĐỜI SỐNG THUỘC LINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN.

Trong bài học vừa rồi, chúng ta khảo sát về các chiều hướng khác nhau của sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống một người. Từ những ví dụ trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng nhiều cách khác nhau để bày tỏ sự kêu gọi của Ngài cho những cá nhân. Kế đó, chúng ta ghi nhận rằng khi một người đã xác quyết được sữ kêu gọi của mình, thì người ấy phải sẵn sàng cho công tác phục vụ, thảo luận gánh nặng của mình với những lãnh đạo Hội thánh, và dấn thân vào bất kỳ chức vụ nào Chúa mở ra. Như vậy, cho đến điểm nầy, điều nhấn mạnh là người ấy phải bắt đầu và phát triển những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho mình để hoàn thành sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mình. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ khảo sát tầm quan trọng sống động của đời sống thuộc linh và sự phát triển của người ấy.
Một khi người nào đắm chìm vào sự hầu việc Chúa, sẽ có sự gia tăng đòi hỏi thì giờ của người ấy. Những hoạt động trong Hội thánh, với cộng đồng và gia đình cần đến sự quan tâm đúng mức của người ấy. Tất cả những hoạt động này coi như là chân chính cả, tuy nhiên, vì nó đòi hỏi quá nhiều thì giờ nên có khuynh hướng lấn áp những điều thiết yếu như đọc Kinh Thánh, suy gẫm, cầu nguyện, thì giờ nghiên cứu và thì giờ dành cho gia đình mình. Phaolô, một đầy tớ kỳ cựu của Đức Chúa Trời đã nhắn nhủ Timôthê” Hãy cảnh giác đời sống con và cẩn thận nghiên cứu giáo lý” (ITi1Tm 4:16, NIV). Vì sự phát triển đời sống thuộc linh của mục sư có tầm quan trọng sống động đối với hiệu quả của chức vụ mình, nên mục sư chẳng có thể bỏ qua điều đó được.
Trong bài học này, chúng ta sẽ khảo sát những kinh nghiệm thuộc linh vốn là căn bản cho một đời sống của mục sư . Chúng ta cũng khảo sát một kế hoạch thuộc linh sung mãn nhằm chuẩn bị cho một mối quan hệ nhất quán năng động và sống động với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta khám phá những điều này, nguyện mỗi chúng ta đồng thanh với tác giả Thi Thiên tìm thấy rằng chúng ta có một khát vọng về Đức Chúa Trời thúc đẩy chúng ta thưa với Chúa rằng: “ ...Linh hồn con khát khao Chúa” (Thi Tv 143:6). Khi chúng ta áp đặt những nguyên tắc được nêu ra trong bài học này cho đời sống thuộc linh của chúng ta.
DÀN Ý BÀI HỌC
Những kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời.
Tài bồi đời sống thuộc linh .
Những nguyên tắc về tăng trưởng thuộc linh.
NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Học xong bài này bạn phải có thể:
* Chứng minh câu nói sau đây là đúng: “ Kinh nghiệm sự tái sanh và sự ở trong Đấng Christ là điều rất cần thiết cho một người nếu người ấy đang sở hữu và duy trì đời sống thuộc linh”.
* Thảo luận về sự tài bồi đời sống thuộc linh của mục sư và liệt kê ít nhất bốn thói quen để nuôi dưỡng điều ấy.
* Giải thích bản chất của bông trái thuộc linh và bông trái ấy liên hệ đến mục tiêu của đời sống thuộc linh như thế nào.
* Đánh giá sự kết ước thuộc linh với Chúa của cá nhân bạn.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Nghiên cứu bài học này và làm bài trắc nghiệm cá nhân theo những chỉ dẫn ở bài 1.
2. Khi nghiên cứu phần triển khai bài học, nhớ tìm và đọc tất cả những phần Kinh Thánh tham chiếu mà không có trích dẫn đầy đủ trong tập sách tự học này. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn phần thảo luận trong bài học.
NHỮNG CHỮ CĂN BẢN
Cưỡng bách
Giải hòa
Gây thành kiến
Lựa chọn
Ngoan cố
Tài bồi (vun trồng)
Tái sanh
Thông công

TRIỂN KHAI BÀI HỌC
NHỮNG KINH NGHIỆM CÁ NHÂN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI.
Mục tiêu 1: Nhận diện những yếu tố căn bản làm cơ sở cho nền tảng đời sống thuộc linh kết nhiều quả.
Kinh Thánh giới thiệu với chúng ta một Đức Chúa Trời có thân vị, Đấng đối xử với những cá nhân. Kết quả là những kinh nghiệm khởi đầu và tiếp theo sau nầy của đời sống thuộc linh đều là những hành động đức tin của cá nhân đối với Đức Chúa Trời. Mặc dù những người khác có thể động viên và giúp đỡ bạn, nhưng mối thông công của bạn đối với Đức Chúa Trời vẫn là mối thông công cá nhân cần thiết.
Vượt hơn phạm vi tái sanh (Beyond the New Birth)
Trong bài 1, chúng ta thấy rằng động cơ bước vào chức vụ của một số người không gắn liền với một kinh nghiệm với Đức Chúa Trời .Điều này không phải là mới vì ngay cả trong thời Cựu ước, một số tiên tri rõ ràng là những người lừa đảo. Đó là lý do Đức Chúa Trời cảnh cáo dân Ysơraên về sự chết do điều này tạo ra trong PhuDnl 18:20” ...còn kẻ tiên tri...nhơn danh ta nói điều chi ta không bảo người nói...thì kẻ tiên tri ấy phải chết”.
Rõ ràng ngay từ đầu lịch sử Hội thánh vẫn có một số cá nhân đã thử làm những nhiệm vụ tôn giáo mà họ không được kêu gọi hay được công nhận. Ngay cả John Wesley, nhà sáng lập hội Giám lý (Methodism) đã giảng một thời gian trước khi ông kinh nghiệm sự qui đạo” nóng cháy”. Vì vậy vẫn có thể có những người ở trong chức vụ mà chưa hề được tái sanh.
Tuy nhiên,chức vụ hòa giải đòi hỏi bản thân người phục vụ phải được giải hòa với Đức Chúa Trời .Người rao giảng ân phúc của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi thì trước hết phải đáp ứng bằng đức tin và tiếp nhận sự sống đời đời trong Chúa Jêsus Christ . Người muốn kêu gọi tội nhân ăn năn tội lỗi mình thì trước hết phải ăn năn tội lỗi của chính mình.Rõ ràng một người không thể dẫn người khác vào một kinh nghiệm mà mình chưa có được. Có một người đã nhận định” Một người không thể nói thêm về những gì mình không biết hơn là có thể trở lại từ chỗ người ấy không biết gì”. Vì thế, người hầu việc Chúa nhiệt tình phải trải qua một sự tái tạo căn bản (IICo 2Cr 5:17) trước khi người ấy co ùthể trở thành một người rao giảng Phúc âm.
Không điều gì thay thế được sự tái sanh. Tái sanh là hành động tái tạo bản chất sa ngã của con người bằng hành động ân phúc của Thánh Linh. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng sự cứu rỗi là sự tái tạo con người trên căn bản phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Điều này chứng tỏ rằng sự cứu rỗi là sự thay đổi tận gốc rễ và trọn vẹn được Thánh Linh Đức Chúa Trời (Tit Tt 3:5; Eph Ep 4:24) thực hiện trong linh hồn (RoRm 12:2; Eph Ep 2:22). Nhờ sự thay đổi này một người trở thành một con người mới (4:24; CoCl 3:10), là người không còn phù hợp với thế gian này. Được mặc vào ‘một bản chất mới’, người ấy được làm mới lại trong tri thức theo hình ảnh của Đấng tạo hóa mình, và bắt đầu tiến trình trở nên giống như Cưú Chúa của mình trong sự công bình và thánh khiết nhờ quyền năng của Thánh Linh. Sự tái tạo trong Đấng Christ cũng thay đổi cá tính của bản ngã cũ từ việc tìm kiếm sự thỏa mãn dục vọng, vô luật pháp và không có Đức Chúa Trời (RoRm 3:9-18; 8:7) sang con người tin cậy và yêu thương. Kết quả người được tái sanh có sự mong muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời.
(1) Phẩm chất thuộc linh đầu tiên đòi hỏi một người khao khát chức vụ mục sư là sự tái sanh, vốn:
a. Tiêu biểu cho một sự thay đổi rất căn bản trong tâm trí của một người.
b. Là tư tưởng tốt nhất như một định hướng triết học hoàn toàn mới.
c.Là sự thay đổi toàn bộ và hoàn hảo được thực hiện trong tâm linh của một người bởi Thánh Linh làm cho người ấy trở nên một tạo vật mới.
d. Là sự đồng hóa của một cá nhân với một niềm tin tôn giáo hay thần linh mà điều đó đưa người ấy vào một tiến trình khác của cuộc sống.
Ở trong Đấng Christ
Tái sanh là phép lạ lớn nhất mà bất cứ người nào cũng có thể có được trong cuộc đời này. Tuy nhiên, đó chưa phải là điểm kết thúc, mà chỉ là bước khởi đầu. Bạn thử nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho một em bé mới ra đời khỏe mạnh, xinh tốt nhưng lại bị bỏ rơi không săn sóc, cho ăn uống và bảo vệ ? Chắc chắn bạn đồng ý rằng chẳng bao lâu em bé bị bỏ rơi nầy sẽ yếu dần và chết. Cũng vậy, Cơ đốc nhân mới được sanh ra phải được giữ mối quan hệ liên tục với nguồn sự sống, được săn sóc, nuôi nấng và bảo vệ nếu sự sống thuộc linh của người ấy được duy trì. Người ấy phải tuyệt đối duy trì mối quan hệ thuộc linh sinh động với Đấng Christ.
Trong Giăng đoạn 15 Chúa Jêsus giới thiệu với chúng ta sự dạy dỗ quan trọng về sự sống thuộc linh của chúng ta tiếp theo sau sự tái sanh. Đây là sự dạy dỗ về sự ở trong Đấng Christ. Những bản dịch Kinh Thánh hiện đại dùng chữ ‘ở lại’ (remain) hơn là chữ ‘ở trong’ (abide). Ở lại có nghĩa là ‘lưu lại’ (stay), còn ‘ở trong’ có nghĩa là ‘ở lại trong cách thức lâu dài’ (remain in an enduring manner). Trong phần Kinh Thánh nầy, sự ở trong ám chỉ về mối quan hệ liên tục, tăng trưởng và sống động của mỗi Cơ đốc nhân với Đấng Christ. Khi mối quan hệ nầy phát triển và trưởng thành thì nó càng trở nên ngọt ngào hơn, phong phú hơn, thỏa mãn hơn và bổ ích hơn. Ở trong Đấng Christ có nghĩa là tiếp tục trong mối tương giao với Ngài vốn được tạo thành qua sự tái sanh.
(2) Đọc cẩn thận GiGa 15:1-8, đặc biệt quan sát câu 5 trong đó Chúa Jêsus phán” Ta là gốc nho, các con là nhánh”. Dựa vào những câu trong 15:1-27 nầy hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Điều gì xảy ra cho những nhánh không kết quả ?
b. Điều gì xảy ra cho những nhánh đang mang quả ?
c. Chìa khóa của sự mang quả là gì ?
d. Lợi ích không hạn chế đến từ những người ở trong Đấng Christ là gì ?
Vì vậy những người tiếp nhận sự sống của Jêsus Christ cần tiếp tục trong sự sống đó. Nguồn cội của sự sống nầy chính là Đấng Christ (15:1-4). Bức tranh mà Giăng giới thiệu trong những câu này thật đẹp: Gốc nho và những nhánh nho. Đấng Christ không chỉ là rễ hay là nguồn; Ngài là toàn bộ cái cây và dân sự của Ngài bao gồm trong Ngài. Vì thế Ở TRONG ĐẤNG CHRIST là sự kiện thuộc linh vô cùng quan trọng.
Từ cây nho phát sinh sự sống; từ những nhánh, là kết quả, phát sinh trái nho. Vậy, trái là bằng cớ chứng minh mối quan hệ của một môn đệ. Sự ở trong Christ nối liền chúng ta với nguồn sự sống và Ngài ở trong chúng ta cho phép chúng ta kết quả. Bạn cần nhớ ba điểm có ý nghĩa sau đây:
1. Đấng Christ là nguồn sự sống.
2. Một người phải lệ thuộc và cứ ở trong Ngài để duy trì sự sống.
3. Trái được sinh ra nhiều khi sự sống được trợ sức.
(3) Khoanh tròn mẫu tự trước những lời diễn đạt ĐÚNG sau đây dựa vào sự quan tâm của chúng ta về sự ở trong Đấng Christ.
a. Đấng Christ mong đợi những người ở trong Ngài sản sinh ra trái. Nếu họ không họ là đối tượng của hành động kỷ luật nghiêm túc của một Đức Chúa Trời yêu thương nhưng công bằng.
b. Sự ở trong đưa ra ý tưởng thụ động không tích cực. Một người chỉ đơn giản và tự động mang quả mà không có ý thức muốn làm điều đó vì sự gắn liền của họ với cây nho và Gốc nho làm hết mọi sự.
c. Trong ví dụ này những cành cây không bị bắt buộc phải mang quả. Điều này dẫn đến kết luận là Cơ đốc nhân mới có một khả năng tự quyết định. Người ấy chọn việc vận dụng ý muốn của mình và đáp ứng với sự tuôn tràn của sức sống thiên thượng, hoặc người ấy có thể từ chối và gây nguy hại cho mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời.
d. Sự sống thuộc linh của một người phát sinh từ sự tái sanh và mối quan hệ của người ấy với Chúa Jêsus. Một khi sự sống mới bắt đầu nẩy nở thì sức mạnh và sự sống động của mối quan hệ được chứng tỏ bằng sự mang quả.
(4) Như chúng ta đã thấy, mỗi Cơ đốc nhân cần đáp ứng cách quyết tâm trong mối quan hệ mới của mình với Đấng Christ. Không đáp ứng nhiệt tình hay thất bại trong sự ở trong Đấng Christ dẫn đến sự sửa trị nghiêm nhặt hay sự phá sản toàn bộ về mặt thuộc linh. Có những điểm nào trong đời sống bạn ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với Đấng Christ không ? Hãy viết ra trên sổ tay bạn và cầu xin Chúa giúp bạn từ bỏ những điều ấy và phục hồi sự tuôn chảy dồi dào sức sống thiên thượng vào tâm linh bạn.
Khi chúng ta hờ hững trong việc xây dựng mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời, thì nguồn sự sống bị suy yếu. Chúng ta phải nhớ rằng mối quan hệ này là một quan hệ phối hợp hổ tương. Chuá Jêsus phán” Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con, hãy xin mọi điều mình muốn thì sẽ được ban cho” (GiGa 15:7). Như thế chìa khóa của sự sống động và hiệu quả thuộc linh là duy trì mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Chẳng hạn, chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa và thông công với Ngài mỗi ngày. Chúng ta phải quyết định chắc chắn rằng lời Ngài sẽ cứ ở trong chúng ta, và chúng ta không chỉ thỉnh thoảng đọc lời ấy.
(5) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt chứng minh một yếu tố căn bản làm cơ sở cho đời sống thuộc linh.
a. Theo phần thảo luận của chúng ta, một đòi hỏi cơ bản cho việc mang quả thuộc linh là sự giáo dục chính qui của trường Kinh Thánh.
b. Để sản sinh bông trái thuộc linh, trước tiên mỗi cá nhân phải có một mối quan hệ bản thân với Đấng Christ.
c. Một tín hữu có thể bắt đầu sản sinh bông trái thuộc linh và có một đời sống Cơ đốc nhân kết quả chỉ sau khi người ấy nhận báp têm.
d. Sự mang quả thuộc linh tiếp theo sau khi một người trở nên một thành viên của một Hội thánh được thành lập, có lời chứng tốt và được giới thiệu để phục vụ.
e. Khi một người duy trì mối quan hệ của mình với Đấng Christ và lời của Ngài cứ ở trong mình, thì người ấy có thể kết quả thuộc linh.
Sự tài bồi đời sống thuộc linh.
Một người hoặc duy trì hoặc bóp chết sự sống trong Đấng Christ mà người ấy nhận được sự qua sanh lại. Như chúng ta đã ghi nhận, sự sanh lại tạo ra một mối thông công có sự cộng tác hai chiều. Điều này có nghĩa tín hữu phải đáp ứng nhiệt tình và thực hiện phần của mình để giúp duy trì và phát triển sự sống nầy trong Đấng Christ. Tiến trình lớn lên, phát triển và tăng trưởng của đời sống thuộc linh có thể so sánh với những nhu cầu căn bản của một trẻ con. Bé cần thức ăn, không khí và sự chăm sóc thích đáng nếu nó muốn lớn lên và phát triển đúng đắn. Trong lúc một em bé lớn nhanh trong một số nhu cầu thì nhu cầu về thực phẩm, không khí và sự chăm sóc vẫn còn - mặc dù số lượng và chất lượng có thể thay đổi. Cũng vậy, tín hữu mới trong Đấng Christ có những nhu cầu nhất định nếu người ấy đang lớn lên và phát triển đúng đắn. Những điều gợi ý sau đây cho đời sống thuộc linh và sự phát triển của mục sư là thức ăn, không khí và sự chăm sóc của đời sống thuộc linh.
ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KINH THÁNH.
Mục tiêu 2: Nhận diện điều đòi hỏi để có một kế hoạch học Kinh Thánh hầu nâng cao đời sống thuộc linh và sự phát triển của một người.
Khi Chúa Jêsus bị ma quỉ cám dỗ, Ngài công bố” Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời”. (Mat Mt 4:4). Tác giả Thi thiên cũng thú nhận trong Thi Tv 1:2 rằng” sự vui sướng của người công bình là trong luật pháp của Đức Giêhôva”.
Trong chương này bạn sẽ suy nghiệm rằng sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh là điều đầu tiên nhắm vào sự phong phú đời sống thuộc linh của bạn. Điều này có nghĩa là nuôi bạn và không phải chuẩn bị thực phẩm thuộc linh cho những người khác. Nói cách rõ ràng, điều bạn nhận được khi bạn đọc với cả tấm lòng sẽ có lợi cho chức vụ của bạn liên quan đến những người khác, nhưng mối băn khoăn chính của bạn tại đây là duy trì đời sống thuộc linh của chính bạn. Vấn đề là: Tôi phải làm thế nào trong điều này ? Chúng tôi đã liệt kê một số ít nguyên tắc chung để hướng dẫn bạn khi bạn tìm cách phát triển đời sống dâng mình của chính bạn.
(6) Đọc và so sánh Giop G 23:12; Thi Tv 1:1-2; Mat Mt 4:4, 7, 10; Cong Cv 6:2 và IITi 2Tm 2:15. Trong sổ tay của bạn, hãy ghi ra những kết luận chúng ta có được từ những câu Kinh Thánh nầy.
Sự học Kinh Thánh phong phú.
1. Học tập nghiêm chỉnh.
Sự thật của vấn đề là thức ăn thuộc linh của bạn - lời Đức Chúa Trời - là một vấn đề sống còn hay chết mất, nói cách thuộc linh. Nếu bạn xác quyết điều nầy, thì bạn sẽ cẩn thận canh chừng thì giờ suy gẫm Kinh Thánh của mình vì đời sống thuộc linh của bạn hoàn toàn tùy thuộc vào đó. Vì thế, bạn phải cấp bách thực hiện việc đọc Kinh Thánh của riêng mình và nghiên cứu cách nghiêm chỉnh.
Sự nuôi dưỡng đời sống thuộc linh chẳng bao giờ được coi là tùy hứng hay chỉ cần thiết khi thuận tiện. Bạn không thể hờ hững trong việc tài bồi và phát triển đời sống thuộc linh của mình. Chủ đích hay sự đòi hỏi nầy bắt buộc bạn quyết định sẽ không cho phép bất cứ điều gì khác chen vào giữa bạn và sinh hoạt nầy.
Có lẽ bạn đã nghe một số người nói” không có Kinh Thánh, không có điểm tâm” vốn chứng tỏ một kỷ luật mà người đặt ra cho mình. Rõ ràng, người như vậy coi việc đưa lời Đức Chúa Trời vào đời sống mình là quan trọng vô cùng. Nếu bạn thành công trong việc đặt sinh hoạt này vào đỉnh cao trong đời sống bạn, thì bạn phải chắc chắn quyết định đưa giờ phút tĩnh tâm học Kinh Thánh vào loại ưu tiên của đời sống mình. Điều nầy có nghĩa là bạn sẽ chấp nhận một kế hoạch giúp bạn thiết lập một mẫu mực thường xuyên trong việc chăm sóc đời sống thuộc linh của mình.
(7) Lời diễn đạt nào bày tỏ lý do tốt nhất tại sao một người phải nghiên cứu và học hỏi Kinh Thánh cách nghiêm túc ?
a. Lý do chính về việc nhấn mạnh thái độ nghiêm túc ấy là tất cả chúng ta là tạo vật có thói quen. Nếu chúng ta không nghiêm túc về những gì mình đang làm, thì chúng ta cũng dễ lắm mà từ bỏ nó.
b. Nghiêm chỉnh đối với bất cứ việc gì chứng tỏ rằng chúng ta thực sự tận tụy với những cá nhân. Cơ đốc nhân cần nghiêm túc về mọi sự và trong mọi lúc, bất chấp mọi hoàn cảnh.
c. Thái độ nghiêm chỉnh nói lên sự hiểu biết của một người về tầm quan trọng của sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Vì đó là nền tảng của đời sống thuộc linh, một người không thể hời hợt đối với việc đó.
Một số người nhận ra rằng hứa nguyện là nguồn trợ giúp to lớn trong kỷ luật bản thân. Nếu bạn phải hứa nguyện bạn sẽ thấy Chúa tăng cường sức lực và giúp đỡ bạn hoàn thành điều ấy. Tuy nhiên, điều nầy không có nghĩa là bạn sẽ hoàn trả sự hứa nguyện của mình cách dễ dàng. Trái lại, kẻ thù sẽ dùng mọi cách trong quyền hạn của nó để ngăn trở bạn thực hiện điều ấy. Nhưng bạn có lời của Đức Chúa Trời, gươm của Thánh Linh vốn là vũ khí sống động, tích cực và một vũ khí có hiệu quả cao được sử dụng để chống lại ma quỉ (Eph Ep 6:10-17; HeDt 4:12). Khi bạn nắm chặt gươm của Thánh Linh, thì đó là dấu báo hiệu sự thất bại của kẻ thù.
(8). Ma quỉ không muốn tín hữu dành thì giờ học hỏi lời Đức Chúa Trời vì điều đó:
a. Nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của họ.
b. Xây dựng đức tin và sản sinh sự trưởng thành trong đời sống Cơ đốc nhân.
c. Là một vũ khí mạnh mẽ được sử dụng để chống lại các thế lực thuộc linh gian ác ở trên trời.
d. Hoàn thành những điều ghi ra ở trên.
e. Chỉ hoàn thành điều a) và c) ở trên.
Trong Êphêsô đoạn 6, Phaolô mô tả rằng gươm là một phần quan trọng trong toàn bộ binh giáp của Đức Chúa Trời. Thật vậy, gươm quan trọng đến nỗi chúng ta không thể tiến hành cuộc chiến thuộc linh đến thắng lợi nếu không có nó. Bạn có thể ghi nhận rằng nếu trừ gươm ra, thì tất cả những binh giáp thuộc linh khác chỉ dùng để bảo vệ thôi. Tuy nhiên, trước nhất gươm là vũ khí tấn công. Nếu chúng ta sử dụng gươm của mình - Lời Đức Chúa Trời - cách đúng đắn, chính xác, thì chúng ta sẽ không bị giới hạn chỗ đứng và giữ được vị trí của mình. Hơn nữa chúng ta có thể di chuyển về phía trước và tiến công trong đức tin để hoàn thành công tác Chúa đã giao cho chúng ta.
(9) Đọc Eph Ep 6:10-17; IICo 2Cr 10:3-5; IPhi 1Pr 5:8-9 và Gia Gc 4:7. Trong sổ tay của bạn, hãy cho biết những câu này dạy điều gì về những thực tế trong việc duy trì và phát triển đời sống thuộc linh của một người.
2. Nghiên cứu với thái độ tìm kiếm, khao khát.
Hành dộng mạnh mẽ của ý chí bạn phải đi đôi với một tấm lòng cởi mở. Điều kiện tấm lòng này được diễn đạt cách tuyệt vời qua tác giả trong Thi Tv 119:20” Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lịnh Chúa luôn luôn”. Hơn nữa, sự tìm kiếm hay cử chỉ thành thật được liên kết với sự khao khát chi phối muốn biết ý chỉ của Đức Chúa Trời và mục đích của cuộc sống. Trên hết mọi sự, nó tự biểu lộ sự mong muốn hiểu biết Đức Chúa Trời (Phi Pl 3:8-11). Một thái độ như vậy sẽ giúp bạn vượt qua những khuynh hướng thần học và giáo phái của bạn để Thánh Linh chiếu rọi sự hiểu biết của bạn về lời của Đức Chúa Trời. Tâm trí thuộc linh nầy đã nêu lên đặc điểm của người Bêrê, và khiến họ tách ra khỏi những tín hữu khác trong thời đại Phaolô.Với lòng nhiệt tình cao độ họ tiếp nhận sứ điệp của Phaolô và tra cứu Kinh Thánh đễ xem lời giảng của Phaolô có thật không (Cong Cv 17:11). Vì họ đói khát lời Đức Chúa Trời, nên họ tìm kiếm vì chỉ một mình lời ấy mới làm họ thỏa mãn đời sống thuộc linh và mong ước của họ. Một học viên học lời Chúa cách nghiêm chỉnh sẽ mở lòng mình ra cho vị Giáo Sư Vĩ Đại, tức là Thánh Linh, khi người ấy vui vẻ tiếp nhận Lời và tìm kiếm chân lý.
(10) Dựa vào phần thảo luận ở trên và ICo1Cr 8:1-3, chúng ta có thể nói cách chính xác nhất rằng hành động mạnh mẽ của ý chí của một người phải đi kèm với tâm linh ngọt ngào và tấm lòng cởi mở vì:
a. Kiến thức như là một kết cuộc tự nó sản sinh sự kiêu ngạo.
b. Không có sự yêu mến Đức Chúa Trời như là lý do thúc đẩy sự học hỏi, người ta rơi vào thảm họa trở thành khoe khoang kiến thức mình thu đạt được.
c. Tri thức đối kháng với đức tin vì điều đó thường tạo ra sự nghi ngờ và vô tín vốn dẫn một người lạc mất đức tin.
d. Tất cả những điều ghi nhận trong câu a), b), và c).
e. Chỉ những điều ghi nhận trong câu a), và b).
Phát triển kế hoạch nghiên cứu Kinh Thánh.
Nếu bạn muốn gặt hái lợi ích lớn nhất từ việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, thì bạn cần có một kế hoạch để nhắc nhở bạn về mục đích của mình vừa có tính cách toàn diện và có hệ thống. Một kế hoạch mang lại lợi ích phải bao gồm những mục tiêu sau:
1. Gây dựng cá nhân: Điều nầy cần được nhắc lại ở đây vì lợi ích trong sáng và nhấn mạnh rằng điều liên quan đến bạn đầu tiên là sự gây dựng cá nhân của bạn. Một mặt, nếu bạn là một mục sư, người liên tục giảng và dạy, thì bạn luôn luôn phát ra. Tuy nhiên, bạn cần phải tiếp nhận nữa, bạn cần được nuôi dưỡng. Sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh nầy không phải là việc soạn bài giảng, mặc dù chắc chắn những bài giảng sẽ chịu ảnh hưởng của đời sống tĩnh nguyện của bạn.
2. Nghiên cứu toàn diện: Bạn thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra cho bạn nếu bạn ăn điểm tâm, ăn trưa, ăn tối mỗi ngày và suốt cả năm bằng trứng luộc ? Mặc dù trứng là thức ăn bồi dưỡng tốt, bạn cũng cần những thức ăn khác như rau tươi, đậu, các loại củ, hạt ngũ cốc, tinh bột, chất đạm, trái cây, thịt, cá...để có một khẩu phần ăn cân bằng, đầy đủ các chất bổ dưỡng.
Điều này cũng tương tự cho việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Kế hoạch của bạn phải bao gồm toàn bộ Kinh Thánh. Nhưng bạn có thể nói” Cựu ước chẳng hay gì mấy”, hoặc” Tôi chẳng thích những tiếng loa và những con thú kỳ dị của sách Khải huyền”. Mặc dù có những phần Kinh Thánh bạn ưa thích nhất, nhưng bạn cũng cần phải có khẩu phần thuộc linh đầy đủ về sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời (Cong Cv 20:27).
(11) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu ĐÚNG nói về cách sử dụng một kế hoạch cho việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh.
a. Một người không được phí phạm thì giờ cho việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh cách hết lòng giờ tĩnh tâm vì người ấy có thể soạn bài giảng trong lúc giãn xả.
b. Mặc dù một người có thể chọn lựa để đọc những sách có nội dung phong phú, nhưng kế hoạch đọc và nghiên cứu của người ấy phải bao trùm toàn bộ Kinh Thánh.
c. Sử dụng một phương pháp có thể giúp cho người ấy nghiêm khắc với bản thân để sự nghiên cứu và suy gẫm với trọng tâm hướng người ấy vào sự tăng trưởng đầy ý nghĩa trong sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời.
d. Khi chúng ta nói về một kế hoạch cho đời sống thuộc linh, thì chúng ta đang nhìn nhận nhu cầu để tăng trưởng và phát triển.
3. Nghiên cứu có hệ thống: Thật khó mà liệt kê tất cả những phương pháp hay những hệ thống mà bạn có thể sử dụng trong việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Tuy nhiên bạn cần được hướng dẫn vào sự sử dụng một phương pháp hay một hệ thống. Sau đây là vài hướng dẫn tổng quát sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều nhất từ việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh.
Trước hết, hệ thống hay phương pháp học phải hướng về nội dung Kinh Thánh (Bible content oriented). Điều nầy có nghĩa là phương pháp đó phải trước nhất dựa hẳn vào chính quyển Kinh Thánh hơn là vào những sách nói về Kinh Thánh. Chẳng hạn, có một số sách nói về sự tĩnh nguyện, khởi đầu đưa ra một câu Kinh Thánh ngắn. Sau đó một giai thoại được tóm tắt hay một câu chuyện tiếp sau câu Kinh Thánh nầy và giờ tĩnh nguyện kết thúc với lời cầu nguyện kết luận ngắn. Mặc dù loại này có thể chứa đựng những tài liệu có ích và gây cảm hứng, bạn không nên dùng nó để thay thế cho việc đọc và suy gẫm Kinh Thánh.
Kế đó, bạn nên khởi đầu với cái toàn diện, rồi đi vào từng phần. Trước hết hãy có một cái nhìn của con chim từ trên cao, rồi đi vào những chi tiết. Chẳng hạn, bạn sẽ hiểu rõ sách Hêbơrơ hơn nếu bạn đọc sách Lêvi ký trước. Và để hiểu hết những gì bạn nghiên cứu về các sách Tiên tri, thì bạn cần cái phối cảnh lịch sử mà các sách về lịch sử chứa đựng. Lý do là Kinh Thánh trong thực tế vốn là một cuốn sách toàn bộ, dù Kinh Thánh gồm sáu mươi sáu quyển. Và để đánh giá đầy đủ tầm nhìn của bạn vào từng phần, thì bạn phải có cái nhìn toàn diện của toàn bộ.
Vì thế, kế hoạch sẽ giúp bạn xác định mình đang đi đâu, làm thế nào để đến đấy và phải mong đợi gì.
(12) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG có liên quan đến sự cần thiết phải có một kế hoạch đọc và nghiên cưú Kinh Thánh.
a. Một chương trình nghiên cứu có kế hoạch dành cho giờ tĩnh nguyện sẽ có ích vì nó bày tỏ tính chất thuộc linh của một người.
b. Kế hoạch là bằng chứng cho biết người đó là một uy quyền của Lời Đức Chúa Trời.
c. Một kế hoạch đưa ra mục đích và hướng đi cho đời sống tĩnh nguyện của một người.
d. Không có một hệ thống đọc và suy gẫm Kinh Thánh cách thường xuyên, hầu hết người ta có khuynh hướng tiến đến đời sống thuộc linh theo kiểu ngẫu nhiên hay cẩu thả.
e. Lý do lớn nhất để động viên những mục sư Cơ Đốc chấp nhận một hệ thống nghiên cứu Kinh Thánh là gương mẫu tĩnh nguyện nổi bật của sứ đồ Phaolô.
(13) Bạn đã đọc toàn bộ Kinh Thánh chưa ? Nếu chưa, đây phải là một phần căn bản cho kế hoạch của bạn.
Vì mục đích cung cấp một ví dụ đặc biệt, tôi sẽ đưa ra một kế hoạch đọc Kinh Thánh đơn giản (và một thay đổi) sẽ giúp bạn đọc cách có hệ thống suốt Kinh Thánh từ Sáng thế ký đến Khải huyền. Yếu tố thời gian trong mỗi kế hoạch có thể mềm dẻo tùy thuộc vào thì giờ thực tế mà bạn có thể dành cho việc này.
Để đọc xong toàn bộ Kinh Thánh trong một năm bạn phải đọc 5 đoạn vào mỗi ngày Chúa nhật, và 3 đoạn vào mỗi ngày trong tuần.
Để đọc xong toàn bộ Kinh Thánh trong 6 tháng bạn phải đọc 5 đoạn vào mỗi ngày Chúa nhật, 3 đoạn vào mỗi buổi sáng, và 3 đoạn vào mỗi buổi chiều của mỗi ngày trong tuần.
Nếu bạn muốn, bạn có thể thu ngắn kế hoạch gợi ý nầy (hoặc nếu không thì cũng sửa đổi nó). Để rút ngắn, bạn chỉ việc tăng cường số đoạn lên mỗi lần bạn đọc. Bạn cũng nhận thấy rằng chúng tôi không thể ước định thời gian đọc của kế hoạch này vì tốc độ khác nhau giữa người nầy với người khác. Tuy nhiên, bạn có thể chấp nhận điều nầy như một kế hoạch đơn giản và thực tế để giúp bạn đọc toàn bộ Kinh Thánh cách có hệ thống.
GIỜ CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN.
Mục tiêu 3:Giải thích giờ cầu nguyện cá nhân bổ túc cho sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh như thế nào.
Có lẽ bạn đã nghe người ta nói rất nhiều lần rằng khi bạn đọc Kinh Thánh tức là Đức Chúa Trời phán với bạn và khi bạn cầu nguyện là bạn nói với Đức Chúa Trời. Muốn có sự cầu nguyện thông công hai chiều giữa bạn và Đức Chúa Trời, bạn cần phải nói với Ngài cách riêng tư. Đây là một sự tương giao trên bình diện cá nhân, nghĩa là một thì giờ bạn cầu nguyện với Đức Chúa Trời vì lợi ích cho chính mình bạn. Sự nhấn mạnh ở đây là nhu cầu cho riêng bạn, là” phòng riêng”. Bạn cần sự cầu nguyện cá nhân, riêng tư này thêm vào thì giờ cầu nguyện lễ bái với gia đình, giờ cầu nguyện với Trường Chúa nhật của bạn và với các nhân viên trong Hội thánh, với những cấp lãnh đạo khác trong Hội thánh hoặc cầu nguyện cho ai đó tại nhà riêng của họ. Khi chúng ta dành sự thông công cách cá nhân nầy với Đức Chúa Trời chiếm hữu đời sống chúng ta, thì lập tức nó bày tỏ trong cách sống và trong chức vụ của chúng ta.
(14) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG có liên quan đến bản chất của giờ cầu nguyện cá nhân của bạn.
a. Đó là giờ cầu nguyện cho người bệnh.
b. Một trong những mục tiêu của giờ nầy là phụng sự Đức Chúa Trời .
c. Bạn phải phục vụ cho nhu cầu của gia đình bạn trong thì giờ nầy.
d. Đó là thì giờ tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
e. Bạn có thể dành thì giờ chỉ” trông đợi trong sự hiện diện của Chúa”
f. Không có gì thay thế được cho sự cầu nguyện cá nhân bền đỗ.
Một tác giả thánh ca diễn tả bản chất của sự thông công cá nhân này rất đúng:
Ngài đồng đi với tôi,
Ngài trò chuyện với tôi,
và Ngài nói tôi thuộc Ngài .
Và niềm vui khi chúng tôi nấn ná ở đấy,
Không một ai khác hiểu được.
(Chúa đồng đi suốt với tôi,
Chuyện trò thân mật bảo tôi biết rằng:
Con nay đã thuộc về ta.
Niềm vui cùng Chúa sánh sao cho bằng:
Chưa ai từng biết điều này.)
Mối quan hệ này có thể so sánh với đôi tình nhân nam nữ yêu nhau tha thiết. Họ muốn ở bên nhau, thảo luận về những kế hoạch của mình,và bày tỏ bằng lời nói và hành động để biểu lộ tình yêu đối với nhau.Mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ là một kinh nghiệm tuyệt vời của sự thông công mà chúng ta có thể mô tả như mối tình lãng mạng thuộc linh .Trong sự hiện diện của Ngài, lời Chúa bắt đầu có ý nghĩa tươi mới khi Ngài soi sáng tâm linh chúng ta .Khi chúng ta trông đợi sự hiện diện của Ngài, tình yêu Chúa của chúng ta càng lớn lên và phát triển, và phẩm hạnh của chúng ta thay đổi đến nỗi những người khác có thể nhìn thấy sự phản chiếu của Ngài trong lời nói và hành động của chúng ta .Trong những thì giờ cầu nguyện này Thánh Linh khiến những điều thuộc về Đấng Christ thành thực tế cho chúng ta .Ngài cũng tiết lộ cho chúng ta những sự hầu đến và ban cho chúng ta những quan điểm thực tế và những giải đáp cho các nan đề mà chúng ta đang đối diện (GiGa 16:13-15).
Thì giờ tốt nhất thích hợp cho sự tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời thay đổi tùy người và nơi chốn. Nói chung, tốt nhất là nên biệt riêng những giờ sáng sớm khi bạn đã được nghỉ ngơi và các quan năng tỉnh táo, nhạy bén với tiếng phán của Thánh Linh. Tuy nhiên nếu không thể được như vậy, hoặc bạn thích chọn thời gian buổi tối, đó cũng là thì giờ tốt. Điều quan trọng ấy là bạn dành một thì giờ đặc biệt và bạn thực hành điều này liên tục.
(15) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG về sự cầu nguyện cá nhân bổ túc cho việc đọc và nghiên cứu Kinh Thánh.
a. Về cơ bản, cầu nguyện cá nhân là sự thông công một chiều từ con người lên đến Đức Chúa Trời trong đó con người tìm kiếm sự xác nhận những gỉai pháp mà người ấy thấy được cho những nan đề của mình.
b. Đọc và nghiên cứu lời Đức Chúa Trời bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời và ý muôn của Ngài cho dân sự. Trong sự cầu nguyện cá nhân chúng ta dâng lên Chúa sự ca ngợi, thờ lạy, và khẩn đảo, và Ngài đáp lời bằng sự tăng cường sức lực, soi sáng trong lời Chúa, ban bình an và sự hiểu biết sâu hơn về ý muốn của Ngài cho đời sống cá nhân của chúng ta.
c. Sự cầu nguyện cá nhân của chúng ta không có ý xác định những quan điểm trước kia của chúng ta về sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đúng hơn là sự cầu nguyện tiêu biểu cho thái độ lệ thuộc vào giáo sư vĩ đại, tức là Thánh Linh, Đấng đem chúng ta ra khỏi những hạn chế về sự hiểu biết khi học Kinh Thánh và giúp chúng ta tin cậy trọn vẹn nơi Ngài để được Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.
d. Chúng ta không thể trông chờ Thánh Linh quấy động những gì không có trong tâm trí và tấm lòng chúng ta. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm đọc và nghiên cứu lời Kinh Thánh. Phần của Đức Chúa Trời là quấy động điều nầy khi chúng ta chờ đợi Chúa trong sự cầu nguyện.
SUY GẪM.
Mục tiêu 4: Thảo luận chức năng của sự suy gẫm trong đời sống của người hầu việc Chúa.
Suy gẫm là một nghệ thuật bị đánh mất đối với nhiều Cơ đốc nhân vì họ hoặc quá lười hoặc có quá nhiều việc đòi hỏi thì giờ của ho. Suy gẫm có nghĩa là” tập trung sự chú ý của một người vào, hay ngẫm nghĩ về, hoặc cân nhắc về”. Rõ ràng việc nầy đòi hỏi thì giờ của bạn. Đừng lầm lẫn với mơ tưởng hão huyền. Bạn có thể hỏi” Làm sao phân biệt được giữa suy gẫm và mơ tưởng hão huyền ?”. Câu trả lời thật đơn giản, mơ tưởng là sản phẩm của trí tưởng tượng và nó không nhằm vào thực tế. Trái lại, suy gẫm dựa vào thực tế và vì thế nó có đối tượng thật và cụ thể.
Tác giả Thi thiên nói đến sự suy gẫm về luật pháp và những công việc của Đức Chúa Trời mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đời ông. (Thi Tv 63:6; 77:12; 143:5). Suy nghĩ về sự uy nghiêm và sự quan phòng của Đức Chúa Trời là những đặc trưng chống đỡ cho cuộc đời ông.
(16) Đọc 119:1-175. Trong cuốn sổ tay của bạn hãy liệt kê trong một cột những câu Kinh Thánh nào nói về sự suy gẫm của tác giả. Cột kế bên ghi ra đối tượng của sự suy gẫm đó.
Khi bạn dành riêng những giờ phút yên lặng với Chúa, bao gồm sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, và cầu nguyện thì bạn cũng phải dành thì giờ suy gẫm. Bạn cần cân nhắc những gì bạn đã đọc và những gì Chúa muốn giúp bạn hiểu cùng thực hành. Điều này giống như việc thưởng thức mùi vị thức ăn trước khi bạn nuốt. Tác giả Thi thiên mô tả kinh nghiệm nầy như là sự phấn khởi của cuộc đời mình (1:2). Sau đây là những điều bạn làm khi suy gẫm:
1. Cân nhắc: Cân nhắc là sự” đắn đo trong tâm trí xem xét lại về mặt trí tuệ, suy nghiệm cách yên lặng, chừng mực và sâu sắc”. Đây có thể là một sự ôn lại về những gì Chúa đã dạy dỗ bạn qua một đoạn Kinh Thánh mà đã được nhấn mạnh do một kinh nghiệm bạn đã chịu đựng hay do một sai lầm bạn đã phạm phải. Điều đó sẽ đâm thấu vào phần sâu kín nhất của bản thể thuộc linh bạn nơi mà người gần gũi nhất với bạn cũng không thể tới gần được.
2. Suy tưởng: Nếu cân nhắc liên quan nhiều đến sự ôn lại, thì suy tưởng là” xem xét với sự chú ý liên tục”. Cân nhắc liên quan đến những gì đã xảy ra trong khi suy tưởng liên quan dến những gì có thể hay phải xảy ra. Chẳng hạn, khi bạn nghĩ ngợi về một đoạn Kinh Thánh và Chúa đã làm sáng tỏ điều gì đó liên quan đến đời sống bạn về tội lỗi phải tránh và một mạng lịnh phải tuân theo, bạn suy tưởng về những gì Chúa muốn bạn làm về điều ấy. Nên nhớ, điểm tập trung ấy là mối quan hệ của bạn với Chúa trước hết, điều nầy áp dụng như thế nào đối với đời sống hằng ngày và chức vụ của bạn.
(17) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời mô tả ĐÚNG về sự suy gẫm vốn thích hợp với đời sống của người hầu việc Chúa.
a. Người ấy tập trung sự chú ý của mình vào luật pháp của Chúa.
b. Người ấy lo nghĩ về những nan đề trong hội chúng của mình.
c. Người ấy hình dung mình là một diễn giả có quyền năng.
d. Đôi khi người ấy phản chiếu một điểm đặc biệt của bài giảng mà mình được nghe.
e. Người ấy tưởng tượng mình đang sống trong một thế giới hòa bình nơi mà không có khó khăn, tranh đấu, bệnh tật hay chết chóc.
f. Trong khi di chuyển đến một nơi khác, người ấy suy tưởng về những sự dạy dỗ trong Rôma đoạn 8.
(18) Trong sổ tay của bạn hãy viết ra phần thảo luận tóm tắt về chức năng của sự suy gẫm trong đời sống của người hầu việc Chúa.
NHỮNG NGUYÊN TẮC DÀNH CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG THUỘC LINH.
Mục tiêu 5:Nhận thức những nguyên tắc tăng trưởng thuộc linh .
Chúng ta đã thảo luận một số yếu tố giúp cho sự tăng trưởng và phát triển thuộc linh. Về mặt này, chúng ta phải nhớ rằng tiến trình tăng trưởng liên quan đến cả cuộc chiến thuộc linh và một vài khuynh hướng của con người. Một mặt ma quỉ dùng nhiều phương cách làm nản lòng những cố gắng của chúng ta, mặc khác bạn phải đương đầu với thời dụng biểu của chính bạn và khuynh hướng xem kế hoạch phát triển thuộc linh của bạn như” lề thói hằng ngày”. Vì thế chúng ta sẽ khảo sát vài nguyên tắc giúp bạn duy trì chương trình tăng trưởng thuộc linh của bạn.
Duy trì sự bền đỗ
Nếu như bạn giống như đa số những người khác, bạn sẽ phấn khởi khi thực hiện kế hoạch đọc, nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện và suy gẫm. Nhưng sau một thời gian bạn có thể cảm thấy việc này chỉ quá nhạt nhẽo. Điều này có thể đặc biệt đúng vào những trường hợp khi mà bạn bị tràn ngập bởi nhiều trách nhiệm khác nhau -tất cả những điều đó có thể liên quan đến công việc Chúa. Ma quỉ, kẻ thù của bạn là một kẻ thù rất quỉ quyệt, và nó sẽ làm bất cứ điều gì để lừa dối, gạt gẫm bạn đưa vào cảm giác là bạn quá bận rộn không thể cầu nguyện hôm nay. Nó dùng một sợi dây thật dài để ngăn cản bạn vào phòng riêng, để thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Nếu bạn bị mắc mưu, trước tiên bạn có thể đánh mất sự cầu nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh chỉ một lần. Tuy nhiên nếu bạn không canh chừng kế hoạch của mình cách cẩn thận, thì bạn sẽ có khuynh hướng bỏ qua hai ngày, rồi bốn hay năm ngày, và tiếp tục như thế bạn mất luôn mục đích nguyên thủy của mình. Tôi muốn đưa hai điều cảnh giác ở điểm này. Một là tích cực, hai là tiêu cực.
1. Bền đỗ (làm việc không ngừng) (keep at it).
Bạn có thể bắt đầu bằng việc nhỏ và chậm thay vì việc lớn và nhanh. Nghĩa là bạn có thể chọn khởi đầu với một kế hoạch khiêm tốn trong sự đọc, nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện, suy gẫm hơn là hoạch định một thời biểu đầy tham vọng. Điểm quan trọng ấy là bạn phải bền đỗ. Loại bền đỗ này cũng giúp bạn học xong chương trình tự học ICI nữa. Nên nhớ, dù sự tăng trưởng chỉ xảy ra bằng sự nuôi dưỡng thuộc linh hằng ngày, nhưng với một ý chí có mục đích mạnh mẽ bạn phải đưa sự nuôi dưỡng thuộc linh vào vị trí ưu tiên hàng đầu.
2. Đừng làm việc đó cách máy móc. Có lẽ bạn cũng thấy rằng tất cả chúng ta đều có khuynh hướng xem những gì mình làm thường xuyên trở nên nhàm chán và máy móc. Bạn có thể thấy rằng đây là một cuộc chiến liên tục. Làm thế nào để bạn thắng được cuộc chiến ? Điều này có vẽ kỳ lạ, sự chiến thắng tùy thuộc vào sự củng cố mối thông công của bạn với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc và học hỏi Kinh Thánh cùng suy gẫm .
Chúng ta có thể trình bày vài nguyên tắc tăng trưởng thuộc linh cần được tập trung tại điểm này. Trước hết chúng ta cần bền đỗ, đặt kế hoạch tăng trưởng thuộc linh vào hàng ưu tiên cao nhất. Thứ hai, chúng ta phải lưu ý đừng để kế hoạch của chúng ta trở nên nhàm chán và máy móc. Nếu chúng ta giữ vững những nguyên tắc này, chúng ta có thể tránh cả hai, sự đói kém và mỏi mệt thuộc linh.
(19) Từ sự khảo sát của chúng ta về sự bền đỗ trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh chúng ta biết rằng bền đỗ:
a. Chỉ đơn giản là vấn đề thói quen.
b. Đến rất dễ dàng với những người xu hướng thuộc linh .
c. Đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì.
d. Không tương hợp với thời biểu của những người bận rộn nhất.
Phát triển bông trái của Thánh Linh
Khi bạn dành nhiều thì giờ với Chúa, Thánh Linh sẽ có một cơ hội lớn hơn để phát triển đặc tính của Chúa Jêsus trong đời sống bạn. Sứ đồ Phaolô gọi tên những yếu tố của sự phát triển đặc tính trong GaGl 5:22-23:” Nhưng trái của Thánh Linh ấy là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”. Chắc chắn bạn thấy rõ những điều Phaolô mô tả ở đây là đặc tính của Chúa Jêsus .
Sứ đồ Phaolô cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về tiến trình mang quả thuộc linh trong Galati 5. Ông nói rằng chúng ta phải” sống bởi Thánh Linh”(câu 16). Điều này có nghĩa là chúng ta phải đầu phục sự kiểm soát của Ngài (so sánh với RoRm 8:5-14) và phải nhạy bén với sự lãnh đạo của Ngài. Như vậy, chúng ta phát triển một sự nhận biết cách hướng dẫn của Ngài và có thể” bước đi theo Thánh Linh” (c.25). Từ từ và tiến dần chúng ta “ được biến đổi giống như Ngài với sự vinh hiển liên tục gia tăng” (IICo 2Cr 3:18). Và chúng ta có thể tiêu biểu tinh thần của Đấng Chăn Chiên thật.
Trong phần phân tích cuối cùng này chúng ta sẽ thấy tất cả ý nghĩa của đời sống thuộc linh. Khởi đầu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn cho chính Ngài, Ngài định trước cho bạn được phù hợp với hình ảnh con yêu dấu của Ngài (RoRm 8:29, 30), vì vậy mọi khả năng, tài trí, kỹ năng tinh thông nhất và các hoạt động của bạn phải xuất phát từ loại sự sống này. Trận chiến thực sự trong đời sống và chức vụ của bạn không phải trước nhất ở sự làm việc (doing), vì mỗi mục sư có lương tâm thường quá mức bận rộn với những việc làm. Đúng hơn, đó là bản chất bạn sẽ trở nên giống như hình ảnh của Con Đức Chúa Trời (RoRm 8:23). Nhờ ân phúc của Chúa, bạn có thể đầu phục Ngài để những người khác sẽ nhìn thấy Đấng Christ là hy vọng vinh hiển trong bạn.
(20) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG về nguyên tắc của sự tăng trưởng thuộc linh:
a. Trái của Thánh Linh phát triển tự nhiên trong đời sống người hầu việc Chúa không kể gì đến bất cứ sự góp phần có ý thức nào của người ấy.
b. Người mang trái thuộc linh khi người ấy bước đi liên tục trong Thánh Linh và nhạy bén cùng vâng theo sự kiểm soát của Ngài.
c. Vì mục đích của bông trái thuộc linh là sự cứu rỗi, kết quả từ công việc làm của tín hữu, nên họ phải làm thật nhiều.
d. Theo sứ đồ Phaolô, mục tiêu của tín hữu là phải dâng sự kiểm soát cuộc đời mình cho Thánh Linh và bước theo sự hướng dẫn của Ngài.
e. Một nguyên tắc cơ bản của sự tăng trưởng thuộc linh là bền đỗ, cứ kiên trì điều đó bất chấp tất cả các yêu cầu khác.
f. Một điểm lợi của một kế hoạch tăng trưởng thuộc linh là sau một thời gian nó trở thành bình thường và ít đòi hỏi cố gắng và chú tâm hơn.


BÀI TỰ TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI LỰA CHỌN.
Khoanh tròn mẫu tự trước câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.
1. Kinh nghiệm đầu tiên để xây dựng cho tất cả mọi sự tăng trưởng và phát triển thuộc linh là:
a. Tiệc thánh.
b. Báp têm bằng nước.
c. Làm thành viên trong một Hội thánh địa phương.
d. Sự sinh ra thuộc linh.
2. Trái thuộc linh nảy sinh từ mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ, tuy nhiên để có kết quả và trưởng thành trong đức tin, một người phải:
a. Rập khuôn đời sống mình theo đời sống các ông, các bà kính sợ Chúa.
b. Bày tỏ cho những người khác thấy sự tận hiến của mình đối với Chúa bằng việc trở nên một uy quyền của lời Chúa.
c. Chính mình đầu phục sự kiểm soát và dẫn dắt của Thánh Linh.
d. Làm công việc của Chúa để bày tỏ yêu thương và sự công bằng.
3. Một thực hành cơ bản sẽ đáp ứng hầu hết những nhu cầu thuộc linh của mục sư là:
a. Học tập những cách giải luận để thu đạt kiến thức tốt của lời Đức Chúa Trời.
b. Liên tục đọc và nghiên cứu lời Đức Chúa Trời.
c. Sự bao gồm một số điều học tập về lời Đức Chúa Trời - ít nhất như là nền tảng cho những bài giảng luận.
d. Theo học để tốt nghiệp một trường Kinh Thánh, và sau đó nghiên cứu những điều cần thiết cho công tác giảng dạy chính thức.
4. Một người quyết định tài bồi lời Đức Chúa Trời trong đời sống thì cũng phải có thái độ:
a. Khao khát tìm biết ý chỉ của Đức Chúa Trời và mục đích cho đời sống mình.
b. Tìm kiếm chân lý như là mục đích quan trọng.
c. Quán triệt lời Đức Chúa Trời để đánh bại những kẻ chống đối Phúc Aâm.
d. Để Đức Chúa Trời lập kế hoạch dưỡng linh đặc biệt cho mình.
5. Chúng ta đã thấy rằng đọc và nghiên cứu lời Chúa cung cấp sự nuôi dưỡng thuộc linh vốn:
a. Cung cấp một tích lũy kiến thức và làm cho con người có tầm thước vóc giạc trong thân thể Đấng Christ.
b. Có giá trị đạo đức để con người sống trọn vẹn không chỗ chê trách.
c. Trang bị cho một người những binh giáp thuộc linh có cần để duy trì sức sống thuộc linh và thực hành sứ mạng của Phúc Aâm.
d. Ban cho con người một ý thức niềm tin khi người ấy học tập suy xét và nhận thức đúng đắn y theo nguyên bản lời Chúa.
6. Lý do quan trọng nhất tại sao kế hoạch đọc và nghiên cứu Kinh Thánh của một người phải bao gồm toàn bộ Kinh Thánh là:
a. Nếu một người chỉ đọc Tân ước, người ấy sẽ không đánh giá được những công việc có tính lịch sử của Đức Chúa Trời .
b. Nếu một người chỉ tập trung vào sách Phúc Aâm người ấy sẽ đánh mất những lẽ thật, giáo lý quan trọng.
c. Chân lý trong mỗi phần của lời Đức Chúa Trời tiêu biểu một cách tổng hợp toàn bộ lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời.
d. Điều này cho phép một người nhìn thấy Cựu ước đã được hoàn tất như thế nào, và vì thế trở thành cổ xưa so với Tân ước.
7. Hệ thống đọc và nghiên cứu Kinh Thánh của một người phải hướng về nội dung Kinh Thánh vì:
a. Các sách bồi linh không đáp ứng những nhu cầu thuộc linh.
b. Một người không cần sự giúp đỡ bên ngoài hay hiểu biết về nội dung của Kinh Thánh.
c. Một số ít người biết cách chọn tài liệu tốt khác để đọc.
d. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời để truyền đạt ý muốn và mục đích của Ngài cho chúng ta và nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của chúng ta.
8. Giờ cầu nguyện cá nhân vô cùng giá trị cho Cơ đốc nhân nói chung và cho người hầu việc Chúa nói riêng vì:
a. Giờ phút ấy ban cho người ấy cơ hội nói chuyện với Đức Chúa Trời cũng như được lắng nghe Ngài nữa.
b. Cầu nguyện là phương tiện đầu tiên qua đó người ấy nhận nhiều điều từ Đức Chúa Trời.
c. Cầu nguyện là phương tiện qua đó người ấy dâng lên Đức Chúa Trời những nhu cầu của mình.
d.Cầu nguyện thay đổi người khác và hoàn cảnh, và như vậy làm cho cuộc sống người ấy dễ dàng hơn.
9. Lời nói nào bên dưới KHÔNG giải thích như thế nào sự cầu nguyện và đọc cùng nghiên cứu Kinh Thánh bổ túc cho nhau ?
a. Cầu nguyện cá nhân giúp cho một người bỏ qua một bên ý riêng của mình và nương dựa Thánh Linh dẫn dắt mình vào mọi lẽ thật.
b. Cầu nguyện cá nhân và thông công cung cấp cơ hội để Chúa bày tỏ ý muốn và bản chất của Ngài cho những tôi tớ Ngài .
c. Cầu nguyện giúp cho người ta xác định những cách giải quyết mà người tìm được cho các nan đề của mình.
d. Thánh Linh sẽ quấy động lời mà người ấy đã đọc và nghiên cứu để những lời ấy trở thành thực sự có ý nghĩa cho người ấy.
10. Trái của Thánh Linh trong đời sống của tín hữu là:
a. Một kết quả tự nhiên của sự sanh lại nên mới trong Đấng Christ.
b. Bằng chứng của sự trưởng thành trong đức tin của một người và thông thường đối với tất cả các tín hữu.
c. Sự dành được cách tốt nhất do siêng năng cố gắng và phấn đấu không ngừng để làm những gì phải lẽ và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
d. Kết quả của sự đầu phục sự kiểm soát của Thánh Linh.
]
GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

(1)c) Là sự thay đổi toàn bộ và hoàn hảo được thực hiện trong tâm linh của một người bởi Thánh Linh làm cho người ấy trở nên một tạo vật mới.
(2)a) chúng bị chặt bỏ .
b) chúng được tỉa sửa để được sai trái hơn.
c) ở trong Đấng Christ là chìa khóa của sự mang quả.
d) Họ có thể cầu xin những gì mình muốn và điều đó sẽ được ban cho (câu 7).
(3) a), c), và d) là những lời diễn đạt đúng.
(4) Câu trả lời của bạn. Tất cả chúng ta đều cần khảo sát đời sống mình cách định kỳ để thấy đời sống mình có đạt được mức độ theo tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng ta trong Lời Ngài không. Bằng việc duy trì mối thông công hàng ngày của chúng ta với Ngài, chúng ta có thể biết chắc được sự giúp đỡ của Ngài trong việc chỉ cho chúng ta thấy” những nhánh chết” cần được chặt bỏ khỏi đời sống chúng ta - chẳng hạn những tưởng độc ác, ích kỷ hoặc những hành động không xứng đáng với một Cơ đốc nhân (hoặc những điều khác).
(5) b và e la ønhững lời diễn đạt đúng.
(6) Câu trả lời của bạn có thể chứa đựng những tư tưởng này: chúng ta không thể quá nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời trong đời sống của một người. Lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn mang lại phước hạnh của Đức Chúa Trời, cung ứng sự chống trả tấn công của kẻ thù, và là sứ điệp mang sự cứu rỗi cho tội nhân và sự trưởng thành cho tín hữu. Không có Lời Chúa linh hồn trở nên yếu đuối và con người thuộc linh mất đi sự sống sinh động của mình.
(7) c) Thái độ nghiêm chỉnh nói lên sự hiểu biết của một người về tầm quan trọng của sự đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Vì đó là nền tảng của đời sống thuộc linh, một người không thể hời hợt đối với việc đó.
(8) d) hoàn thành những điều ghi ra ở trên.
(9) Câu trả lời của bạn. Tôi đã ghi nhận rằng Cơ đốc nhân có liên hệ đến trận chiến liên tục trong thế giới này. Tuy nhiên sự chiến đấu của người ấy không phải đối nghịch với con người hay thể chế của con người, nhưng lời đả kích, cá nhân đúng hơn là người ấy phải đương đầu với những quyền lực của linh tăm tối. Để đứng vững trên lập trường của mình, lớn lên và phát triển thuộc linh cũng như tổ chức một trận chiến thuộc linh, một người vẫn phải mang những khí giới mạnh mẽ hơn mà Đức Chúa Trời trang bị cho dân sự Ngài. Hằng ngày sử dụng binh giáp thuộc linh sẽ mang lại sự chiến thắng và sức lực cho tín hữu và sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời trên đất nầy.
(10) e) chỉ những điều ghi nhận trong những lời diễn đạt a) và b).
(11) b), c) và d) là những câu đúng.
a) sai vì thì giờ tĩnh nguyện có một trọng tâm khác với giờ soạn bài giảng.
(12)c)và d) là những lời diển đạt đúng.
(13) Tôi hy vọng bạn trả lời” Đã đọc xong”, nhưng nếu không, xin xem xét gương mẫu của những mục sư có lương tâm. Họ tin rằng để trở nên những người giảng và dạy có hiệu quả, thì họ phải đọc toàn bộ Kinh Thánh ít nhất mỗi năm một lần và Tân ước hai lần. Có lẽ đây là mục tiêu bạn sẽ muốn thực hiện.
(14) b, d, e, và f là những lời diễn đạt đúng.
(15) b, c, và d là những lời diễn đạt đúng.
(16) Câu Kinh Thánh Đối tượng của sự suy gẫm:
- Đối tượng của sự suy gẫm:
Giềng mối Chúa c. 15
Luật lệ Chúa c. 23
Công việc lạ lùng của Chúa c. 27
Các luật lệ Chuá c. 48
Các giềng mối Chúa c. 78
Luật pháp Chúa. c. 97
Các chứng cớ Chúa c. 99
Lời Chúa. c. 148
(17) a, d, và f là những lời diễn đạt đúng.
(18) Câu trả lời của bạn phải bao gồm những tư tưởng sau: suy gẫm tạo cho chúng ta một cơ hội khảo sát những gì Đức Chúa Trời đang cố gắng dạy chúng ta qua những kinh nghiệm và bất hạnh của chúng ta, cũng như qua Lời của Ngài. Thêm vào đó sự suy gẫm cho phép chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào sự đáp ứng những gì Ngài yêu cầu - chúng ta sẽ áp dụng chân lý Ngài bày tỏ như thế nào.
(19) c) đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì.
(20) b, d, và e là những lời diễn đạt đúng.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:58 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách