† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2494|Trả lời: 0

Công Tác - THEO ĐUỔI HỌC VẤN.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:21:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

THEO ĐUỔI HỌC VẤN.


Trong bài 3, sự sửa soạn cho chức vụ mục sư trước hết được tập trung vào sự trang bị thuộc linh. Chúng ta thấy rằng nhu cầu cơ bản nhất ấy là sự tái sanh. Kế đó chúng ta thảo luận những phương cách nhờ đó đời sống thuộc linh được duy trì và phát triển để tiến tới sự trưởng thành của Cơ đốc nhân. Bây giờ chúng ta chuyển sang khía cạnh những phẩm chất phục vụ của mục sư có liên quan đến học vấn.
Đức Chúa Trời dự định mỗi đời sống Cơ đốc nhân phải được tập trung trong Đấng Christ và phát triển tiềm năng đầy trọn nhất. Mỗi khả năng Đức Chúa Trời ban cho một người có một phần của toàn bộ lý do hiện hữu của người ấy. Các khả năng ấy có một quan hệ mật thiết và là dấu hiệu phân biệt giữa con ngườivới những tạo vật khác. Chẳng hạn, loài người được nổi bật qua khả năng lý luận, phân tích những kết quả của một hành động và nhận ra sự khác biệt tùy theo những công bố của luật pháp và lương tâm. Con người cũng được tạo dựng bằng một thân thể vật chất và một linh hồn phi vật chất. Như bạn có thể thấy, như vậy mỗi người là một tạo vật phức hợp có nhiều khả năng, mà phần lớn có thể và phải được phát triển để làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Vì mục sư gánh vác chức vụ thánh dẫn dắt và nuôi dưỡng” bầy của Đức Chúa Trời”, nên bắt buộc phải được trang bị cho chức vụ quan trọng này. Một phần của” sự trang bị” có liên quan đến học vấn. Bài học này sẽ chỉ cho bạn những khía cạnh khác nhau của những cơ hội học vấn mà một mục sư nhiệt tình có thể đáp ứng. Khi nghiên cứu bài này, hãy nhớ những lời của Phaolô dặn dò chàng thanh niên Timôthê” Hãy làm hết sức mình để trình diện trước mặt Đức Chúa Trời như một công nhân được chấp nhận không cần phải bị hổ thẹn và ngay thẳng nắm vững lời của lẽ thật” (IITi 2Tm 2:15, NIV - hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật).
DÀN Ý BÀI HỌC
Sự Sửa Soạn Chung
Năng khiếu giáo dục
Tiếp tục học vấn.
NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Học xong bài này bạn phải có thể:
* Giải thích sự bắt buộc cá nhân mà một người hầu việc Chúa cần có để chuẩn bị về mặt học vấn.
* Mô tả những chương trình hữu dụng cho sự học vấn hay sự huấn luyện chức vụ mục sư.
* Đánh giá những lợi ích của việc tiếp tục con đường học vấn trong đời sống bạn.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1.Nghiên cứu bài và làm bài trắc nghiệm cá nhân theo như các lời chỉ dẫn trong bài 1.
2.Ôn bài 1 đến bài 4 để sửa soạn tiến trình đánh giá đơn vị I của bạn. Đọc trang chỉ dẫn trong túi dành cho học viên của bạn và lấy ra mẫu trả lời trong đó. Theo những chỉ dẫn để làm bài trong Phiếu trả lời, rồi gởi cho hướng dẫn viên chỉ đạo bạn học là người sẽ chấm điểm và cho bạn biết kết quả.
NHỮNG CHỮ CĂN BẢN
Cạn kiệt
Canh tân
Độc lập
Kết thúc
Phân chia
Tóm tắt
Thông suốt
Thu thập
Thuận tiện
Thấu triệt
Vật lộn
TRIỂN KHAI BÀI HỌC
SỰ SỬA SOẠN CHUNG
ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU ĐẠI CƯƠNG.
Mục tiêu 1: Nhận diện những lời diễn đạt giải thích tại sao một mục sư cần được thấm nhuần trong những lãnh vực kiến thức đại cương.
Trọng tâm của phần này liên quan đến những hoạt động thách thức và làm phong phú tâm trí của mục sư. Đáng tiếc thay, một số người cho rằng có sự đối lập giữa thuộc linh và trí tuệ, nhưng điều đó không đúng. Mặc dù sự tận hiến cho Đức Chúa Trời có liên quan đến chiều kích thuộc linh của một người, nhưng nó cũng bao gồm cả tâm trí, vì thế không có sự đối lập thật sự. Chẳng hạn, trong Mat Mt 22:37, con cái Đức Chúa Trời được truyền bảo phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà yêu mến Đức Chúa Trời . Tuy vậy, có một số người sợ hãi vô căn cứ rằng khi một người trở thành có khả năng tri thức, người ấy sẽ trở nên yếu về thuộc linh. Họ cũng tin rằng tâm trí và tâm linh chẳng bao giờ hòa hợp được. Từ bằng chứng Kinh Thánh, cũng như từ đời sống của những nhà lãnh đạo vĩ đại trong Hội thánh, chúng ta thấy điều này không đúng. Trong Kinh Thánh những đời sống của Giôsép, Đaniên, Luca, và Phaolô là một số ít ví dụ đã bác bỏ một ý niệm như vậy.
Mặc dù Phaolô khuyên bảo Timôthê” Hãy chăm chỉ đọc sách” (ITi1Tm 4:13) nói về việc đọc Kinh Thánh giữa hội chúng, nhưng lời khuyên của ông cũng thích hợp cho những lãnh vực đọc khác. Loại sách mà một người ưa thích đọc là một phản chiếu trung thực bản tính con người đó.
Vài thập niên trong quá khứ có một sự bùng nổ về thông tin. Với hầu hết dân chúng thì phương tiện duy nhất để thu thập lợi ích từ số lượng lớn tin tức mới này là đọc sách báo. Người hầu việc Chúa nào muốn thông công với nhiều hạng người cần phải đọc và nghiên cứu trong những lãnh vực phổ quát để mở rộng kiến thức phổ thông của mình. Với sự bùng nổ về thông tin và sự loan truyền tin tức nhanh chóng qua các phương tiện truyền thông hiện đại, dân chúng ngày nay tiếp nhận thông tin tốt hơn nhiều so với những thế hệ trong quá khứ. Kết quả thế giới ngày càng trở nên nhỏ hơn ? Ngay cả ở những vùng thật xa, chỉ cần một chiếc radio bán dẫn bé nhỏ cũng đem thế giới lại gần hơn. Bây giờ tại nhiều nơi nhờ có vô tuyến truyền hình, bạn có thể có một chỗ ngồi thuận lợi (sát cạnh) khi những biến cố chính yếu trên thế giới xảy ra.
(1)Tại sao một số người lại sợ việc tài bồi kiến thức ?
(2)Mô tả vắn tắt hai phương cách mà sự bùng nổ thông tin đã đem đến sự thay đổi trong lãnh vực của bạn và sự thay đổi này đã ảnh hưởng thế nào trên chức vụ của bạn ?
Với tất cả một loạt thông tin hữu dụng này, mục sư nào khao khát kiến thức phải đồng thời khôn khéo kén chọn. Trong tiến trình kích thích tâm trí và tăng cường những khả năng của trí tuệ, cuối cùng mục sư phải cố tìm cách” thích hợp cho Chủ sử dụng”. Mục sư cần phải biết những gì đang xảy ra trên thế giới và đại để người ta đang đáp ứng và đối phó thế nào với những gì đang xảy ra. Phải nhớ rằng mục sư là người tiếp xúc với quần chúng hiện đang đối diện với những thực tế đời sống hằng ngày cùng tất cả sức ép và căng thẳng do cách kiếm sống hiện đại mang lại. Mục sư có thể phục vụ dân sự hiệu quả hơn nếu hiểu được người ta bị tổn thương ở đâu và tổn thương như thế nào. Có nhiều vấn đề ở sở làm, trường học, gia đình mà người ta phải vật lộn hàng ngày có thể khác với những gì một mục sư” phụng sự trọn thì giờ” phải đối diện. Trong những hoàn cảnh như thế, người ta thường trông mong mục sư giúp đỡ và hướng dẫn.
(3) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG.
a.Phương tiện truyền thông hiện đại làm cho thế giới thu nhỏ hơn, vì vậy sự tập trung của mục sư phải được hạn chế trong cộng đồng riêng của mình.
b.Là một người lãnh đạo thuộc linh, sự đọc của mục sư phải giới hạn trong lãnh vực thuộc linh vốn đối lập với văn phẩm tri thức.
c.Biết những gì đang xảy ra trên thế giới sẽ giúp mục sư gắn bó với những con người phải đối diện những thực tế và những căng thẳng của cuộc sống.
d.Sự bùng nổ về thông tin và loan truyền tin tức ảnh hưởng đến những phản ứng trong hội chúng của một Hội thánh.
MỤC ĐÍCH CỦA SỰ ĐỌC SÁCH TỔNG QUÁT.
Mục tiêu 2: Chọn lựa những lời diễn đạt mô tả thế nào một mục sư có thể nhận được nhiều điều bổ ích qua việc đọc sách.
Francis Bacon phát biểu” Đọc sách làm cho con người phát triển đầy đủ”(Reading make a full man). Chắc chắn bạn đã thấy một chiếc xe gắn máy bị hỏng ở trên đường. Hình như máy đang ở điều kiện tốt, những vỏ xe vẫn bơm phồng và bình điện được sạc đầy. Chỉ một điều sai trật: Hết nhiên liệu (xăng). Máy móc lệ thuộc vào nhiên liệu. Vì vậy, khi việc cung cấp nhiên liệu cạn kiệt thì máy cũng ngừng lại.
Điều tương tự cũng xảy ra với bạn nếu bạn cứ phục vụ bằng sự giảng, dạy và khuyên bảo mà chẳng đổ thêm chút” nhiên liệu” nào. Bạn cần phải bổ sung năng lượng thuộc linh mỗi ngày. Bạn cần được cung cấp năng quyền thuộc linh và sự xức dầu cho công tác phục vụ, nếu không bạn sẽ khô cạn thuộc linh. Nhiều mục sư cảm thấy nản lòng và” kiệt lực” sau một năm phục vụ. Nhiều người cảm thấy mình” cạn kiệt” qua mỗi bài giảng hay mỗi ý tưởng trong đó. Một trong những lý do chính của sự” cháy rụi” này là thất bại trong việc đọc sách và nghiên cứu. Hoặc là họ sao lãng không tái đổ thêm năng lực thuộc linh hay họ chỉ có một sự cung cấp không đầy đủ.
John Wesley bảo những mục sư trẻ tuổi ở trong tập đoàn Wesley (Wesley Society), hoặc họ đọc sách hoặc họ phải rời khỏi chức vụ ! Thật rõ ràng ông đã thấy giá trị của sựï tăng trưởng và phát triển trí tuệ để được thành công trong chức vụ thuộc linh.
(4)Một mục sư không đọc và nghiên cứu có thể so sánh với chiếc xe hết xăng trong đó người ấy:
a.Hình như đã chạm đến điểm cuối của chức vụ có ích.
b.Cần được tạm thời” nâng lên” để lấy lại năng lực thuộc linh.
c.“Trống rỗng” về mặt thuộc linh, sự cung cấp năng lực thuộc linh của người ấy đã cạn hết.
d.Không có khả năng để tiếp tục chức vụ.
LUYỆN TẬP TRÍ TUỆ. (Mental Exercise).
Trước hết, bạn đọc để kích thích trí tuệ và hưởng lợi. Tâm trí bạn cũng giống như các bắp thịt: Nó cần được” duỗi ra”. Nếu trí tuệ không được kích thích nó sẽ lụt đi. Nó cần được gợi hứng và thách thức để đạt đến đỉnh điểm của nó. Cơ thể cần phải được tập thể dục thế nào, thì đọc sách và nghiên cứu cũng cần cho tâm trí thể ấy. Đọc và nghiên cứu sẽ gia tốc tiến trình suy nghĩ của bạn bởi thế, nếu bạn giã vờ không biết những điều ấy, thì tiến trình trí tuệ của bạn sẽ chậm lại và ‘rỉ sét”. Sự khích lệ trong việc đọc và nghiên cứu sẽ giúp cho tâm trí bạn lanh lẹ. Nó cũng giúp làm cho sắc bén những khả năng Đức Chúa Trời ban cho bạn và làm phong phú cuộc sống bạn. Sự động viên này có được do sự thông công của bạn với những đầu óc vĩ đại của các thời đại qua trang chữ in ấn.
(5)Giống như việc tập thể dục tăng cường sức mạnh cho thân thể, bạn nghĩ gì về việc luyện tập trí tuệ ?
THU NHẬN TIN TỨC.
Thêm vào việc đọc để luyện tập trí tuệ, bạn phải đọc và nghiên cứu để thu nhận tin tức. Nói chung, có một số lượng lớn tin tức có giá trị và sẵn sàng cho nhiều người ngày nay hơn là trong quá khứ. Chính yếu là qua sự đọc sách báo bạn thu thập được tin tức. Điều này cũng có nghĩa là vì có quá nhiều tin tức có giá trị, bạn cần đọc cách liên tục và phổ cập để có được thông tin đầy đủ. Đọc là một cách để mục sư có thể theo kịp các biến cố trên thế giới. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên ít ra chúng ta cũng quan tâm đủ để biết những gì đang diễn tiến trong dân cư trên thế giới. Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi nên đọc và nghiên cứu điều gì.
(6)Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG về những khiá cạnh có lợi cho việc đọc và nghiên cứu của mục sư .
a.Vì có quá nhiều tin tức, nên mục sư phải hạn chế sự đọc của mình nếu không đầu óc ông ta sẽ trở nên lộn xộn và theo đuổi vật chất.
b.Đọc và nghiên cứu khích lệ và bổ sung cho tâm trí đồng thời làm cho chức vụ có hiệu quả hơn.
c.Sự quan tâm của mục sư đối với con người và các nhu cầu của họ đòi hỏi mục sư ấy theo kịp những chuyển biến của thế giới qua những gì mình đọc.
d.Sự luyện tập tâm trí cần cho việc đọc có mục đích chính là cung cấp cho mục sư một ngữ vựng xúc động.
MỤC SƯ NÊN ĐỌC NHỮNG GÌ.
Mục tiêu 3: Xác định loại tài liệu đọc nào mà một mục sư phải nắm vững trong sự đọc tổng quát của mình.
Phải chọn lựa.
Như chúng ta đã thảo luận, có một số lượng lớn tin tức có giá trị ngày nay qua những tài liệu đọc. Nguyên tắc chúng ta phải theo là: Chọn lựa. Bạn biết rằng nhiều tài liệu in ra không đáng giá cho thì giờ của bạn. Chúng tôi đã gợi ý một số loại tổng quát dùng để hướng dẫn bạn thay vì liệt kê những tài liệu có trong thực tế mà bạn phải đọc. Sự đọc của bạn cũng phải sắp xếp sao cho có ích hay có lợi cho bạn trong hoàn cảnh hiện tại và cho những gì mình dự kiến thực hiện. Có hai loại căn bản trong lãnh vực tài bồi trí tuệ.
(7)Câu hỏi căn bản một người có thể hỏi để hướng dẫn sự đọc tổng quát là:
a.Điều này có phổ biến trong cộng đồng của tôi không ?
b.Điều này có giá trị không ?
c.Tôi có thể tiếp thu điều đó không ?
d.Điều đó có mang lợi ích thiết thực cho tôi không ?
Nắm vững thông tin.
Tin tức. Trước đây chúng ta đã đề cập việc một mục sư cần theo kịp những chuyển biến trên thế giới. Nhật báo là một trong những nguồn cung cấp chính củøa loại thông tin này. Điều bao gồm ở đây không chỉ là những bản tin mới nhưng là phần bình luận thời sự phân tích tin tức và xã luận. Những bài xã luận tập trung sự chú ý về những vấn đề khẩn cấp và hiện tại của tin tức và cũng đưa ra những quan điểm khác nhau về những biến cố quan trọng.
Những tài liệu đương thời và cổ điển
Đọc và nghiên cứu tổng quát bao gồm những quyển sách đương thời và văn chương cổ điển thêm phong phú cuộc sống của mội người và cung cấp một phương tiện cho sự học tập lâu dài. Loại đọc này có thể không trực tiếp liên quan đến sự sống thuộc linh và sự kêu gọi của bạn, nhưng nó thêm vào một chiều kích của cuộc sống bạn vừa thích thú vừa hữu ích. Hơn nữa thật sự không thể nào phân chia cuộc sống con người vào những hạng thuộc linh và không thuộc linh. Chẳng hạn, một mục sư phải làm quen với lịch sử, khoa học và văn chương, vì nền tảng này sẽ làm cho người ấy ý thức nhiều hơn về thế giới mình đang phục vụ và nó sẽ thêm vào một chiều kích thực tế cho chức vụ của mình.
Với phí khoản đòi hỏi liên quan đến những tài liệu mà mục sư cần, thì có vẽ như không thực tiển để thảo luận về việc mua thêm những tài liệu khác. Trong khi bạn không thể mua nỗi những sách văn chương hiện hành hoặc cổ điển, thì bạn cũng có thể tìm những địa điểm khác như trường học, những nơi đọc sách công cộng và thư viện là nơi mà bạn có thể mượn những tài liệu ấy hay được quyền vào những tiện nghi này. Hiện nay, nhiều nơi cũng tổ chức thư viện lưu động có thể đến các miền quê. Ngay cả địa điểm có sẳn gần nhất là một thành phố lớn hay thị xã trong khu vực bạn, thì bạn cũng nên đến thăm những nơi đọc sách này cách định kỳ và để ra vài giờ hoặc cả ngày hoặc một hai ngày để làm tươi mới và thách thức tâm trí bạn. Chạm trán với những tác phẩm nổi tiếng trong quá khứù và hiện tại sẽ giúp giữ bạn nhanh nhẹn và nhạy bén. Đây là một phần của sự phát triển con người của bạn.
(8)Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời hoàn chỉnh ĐÚNG. Những tài liệu mà một mục sư có thể tham khảo trong việc đọc tổng quát gồm có.
a.Những bài bình luận tin tức hợp với quan điểm chính trị của ông ấy.
b.Nhật báo kể cả những bài phân tích tin tức và xã luận .
c.Tác phẩm văn chương cổ điển mà ông có thể mua vì những loại nầy rất có giá trị không thể mượn được.
d. Bất cứ loại sách phổ biến đương thời nào.
e. Những sách đương thời và cổ điển có giá trị để kích thích và làm phong phú tâm trí và kinh nghiệm của ông ấy.
Phải học hỏi
Thái độ thích học hỏi là nền tảng cho tất cả những gì chúng ta thảo luận ở đây. Sự khao khát tìm kiếm kiến thức cũng thế. Bạn có thể học hỏi từ nhiều nguồn. Một người hay nói đùa cũng đã nhận xét” bạn cũng có thể học từ một kẻ -ngốc nữa”. Mặc dù chúng tôi không giới thiệu kẻ ngốc làm điểm để bạn khởi đầu việc tìm kiếm của mình, nhưng bạn phải biết có rất nhiều điều bạn vần học hỏi ở thế giới chung quanh bạn, cũng như con người và thiên nhiên, cũng như vị vua già khôn ngoan trong Châm ngôn 30. Vậy hãy mở rộng tầm nhìn đến tất cả những nguồn kiến thức ở chung quanh bạn và chúng sẽ dạy bạn mỗi ngày.
THƯ VIỆN CỦA MỤC SƯ.
Mục tiêu 4: Nhận diện những loại sách cần thiết ở trong tủ sách ( thư viện) căn bản của mục sư
Nhiều mục sư, đặc biệt những vị mà lúc bắt đầu chức vụ chăn bầy có số tài chính rất hạn chế. Tại thời điểm này có nhiều điều đòi hỏi thì giờ và nguồn lực của mục sư trẻ, nên khi nói đến” thư viện cá nhân của mục sư” thì dường như đó là điều phi thực tế.Tầm quan trọng của thư viện của một mục sư có thể vừa mới được quá nhấn mạnh. Sách hầu như là công cụ quan trọng nhất của thiên chức mục sư. Vì thế, mục sư cần để ý đến việc xây dựng một thư viện thích nghi.
Sách hay có thể góp phần vào đời sống và chức vụ của mục sư trong nhiều phương diện. Chẳng hạn, sách tốt yểm trợ bạn với những minh hoạ cho bài giảng, những ý tưởng mới, và nhiều quan điểm khác nhau kích thích sự suy luận của bạn. Điều này có thể khích lệ bạn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu học hỏi xa hơn. Những sách hay còn cho phép bạn bội tăng chức vụ của mình. Những người lãnh đạo Hội thánh cũng như những thành viên trong Hội thánh thường cần tiếp xúc với loại văn phẩm ấy, và mục sư có thể cho phép họ mượn sách họ thích theo kế hoạch thỏa thuận cho mượn. Bằng cách này nhiều người hơn cũng hưởng được lợi ích của việc nghiên cứu những sách hay mà mục sư đã mua được.
(9) Liệt kê ba lý do tại sao sách là dụng cụ quan trọng đối với mục sư
Có lẽ bạn đang làm việc vất vả để cung cấp tài chánh cho gia đình bạn. Nếu thế, có lẽ bạn cảm thấy rằng mình cần tiền nhiều hơn để lo cho gia đình hơn là mua sách cho thư viện của mình. Hãy dừng lại một phút để suy nghĩ điều này: khi mục sư chú ý đến trách nhiệm hàng đầu của mình, chăn bầy cách trung tín, thì bầy chiên sẽ được tăng cường sức lực, lớn lên về mặt thuộc linh và số lượng. Hơn nưã Chúa sẽ chăm sóc nhu cầu tài chánhcủa mục sư khi ông đặt những ưu tiên của mình theo đúng thứ tự.
Bạn phải chú ý đến vấn đề cân đối khi bạn suy nghĩ việc sưu tập sách. Bạn không xây dựng thư viện của mình để người ta biết về số lượng sách bạn có. Nếu bạn dự kiến có được một chức vụ toàn vẹn, thì bạn cần bảo vệ an toàn những loại sách khác nhau và những tài liệu đọc bổ sung khác.
(10) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời hoàn chỉnh ĐÚNG. Trong việc phát triển một thư viện, mục sư phải
a. chờ đợi cho đến khi có đủ tiền để mua tất cả những sách mình cần.
b. chọn lựa những sách giúp mình phát triển một chức vụ toàn vẹn.
c. xem xét những nhu cầu thuộc linh của hội chúng.
d. chờ đợi cho đến khi Hội thánh có khả năng mua sách cho mình.
Những Sách Ưu Tiên và Thứ Yếu
Những Sách Ưu Tiên: Đây là những tài liệu căn bản dành cho chức vụ của bạn và đó là những sách bạn sẽ sử dụng liên tục. Mặc dù những mục sư có cái nhìn khác nhau về những gì có thể tạo thành sự sưu tập căn bản, nhưng bạn có thể thấy những điều gợi ý sau đây là những loại gói ghém những nhu cầu ưu tiên.
KINH THÁNH. Kinh Thánh là sách số 1 ở trong thư viện của bạn. Ngày nay có nhiều bản dịch và nhuận chánh khác nhau bạn khó có thể quyết định bản nào là tốt nhất. Để thuận lợi, bạn nên có vài bản dịch mới vốn trung thành với bản gốc (text) và kết hợp với những khám phá mới và uyên thâm. Những bản Kinh Thánh ấy sẽ giúp đỡ bạn trong công tác soạn bài giảng. Tôi cần nói thêm rằng quyển Kinh Thánh nghiên cứu của bạn không bắt buộc là quyển Kinh Thánh mà bạn có trong tay để giảng. Vì có nhiều bản nhuận chánh ngày nay, nên bạn cần hỏi” Bản nhuận chánh nào sử dụng tốt nhất ?”.
Ngày nay có nhiều học giả gợi ý rằng bản New International Version (NIV - Bản nhuận chánh quốc tế) cũng tốt như bất cứ bản dịch tiếng Anh có giá trị nào khác. Đó là một ủy ban dịch thuật gồm nhiều học giả nổi tiếng trong Giáo Hội Tin Lành truyền thống. The Good News Bible (Khi trước gọi là Today’s English Version - TEV, nhuận chánh theo tiếng Anh hiện hành) cũng rất tốt. New English Bilbe là một bản dịch từ Anh ngữ tuyệt hảo. Những bản dịch này tốt cho việc đọc đều đặn và nghiên cứu căn bản. Kèm theo một hay nhiều bản trên, bạn cũng cần sử dụng cuốn Revised Standard Version, là bản cập nhật mới nhất của cuốn Kinh James Version. Nếu bạn muốn thêm vào một bản dich thoát, bạn có thể dùng bản diễn ý theo Anh ngữ hiện hành, bản dịch của Philíp là một bản tốt.
TỪ ĐIỂN. Bạn cũng cần phải tra ý nghĩa và bối cảnh của từ ngữ cả nghĩa chung lẫn nghĩa của Kinh Thánh. Từ điển Kinh Thánh như The New Bible Dictionary (Inter - Varsity Press) hay Unger’s Bible Dictionary (Moody Press) là một sự chọn lựa thích hợp. Cuốn Webster’s New Collegiate - Dictionary, một ấn bản từ điển trung học, cũng là một đơn vị cần thiết. Một cuốn Bách khoa từ điển Kinh Thánh cũng rất hữu ích cho sự nghiên cứu mà bạn có thể sắm càng sớm càng tốt.
THÁNH KINH PHÙ DẪN.
Đa số Kinh Thánh tiếng Anh đều bao gồm phần tóm tắt của Thánh kinh phù dẫn.Tuy nhiên khi bạn theo đuổi một nghiên cứu có chiều sâu hơn về Kinh Thánh cho chức vụ bạn thì có lẽ bạn cảm thấy cần có 1 cuốn Thánh kinh phù dẫn đầy đủ hơn. Cuốn Strong’s Exhaustive Concordance of the Bilbe là một lựa chọn rất tốt của loại này.
NHỮNG SÁCH CHÚ GIẢI.
Đây là phần tuyển chọn và phí tổn có thể đưa ra nhiều hơn một nan đề vì một số lượng lớn tác phẩm tốt đều có giá trị. Mặc dù bạn có thể chọn ngay một cuốn sách giải nghĩa chung toàn bộ Kinh Thánh vì vấn đề giá cả, nhưng bạn sẽ thấy những lời chú giải thường rất ngắn. Mặt khác, đa số những bộ sách giải nghĩa nhiều tập thì rất thấu đáo tỉ mỉ, nhiều chi tiết, nhưng giá bán cũng quá đắt.
Một lời khuyên cho bạn như sau: mua từng cuốn sách giải nghĩa thay vì mua một quyển trọn bộ. Điểm lợi ấy là bạn có được chất lượng và điều bạn có thể thực hiện. Ngoài ra, bạn có thể chọn lựa tác giả giải Kinh bạn thích. Chẳng hạn, bạn có thể mua một cuốn sách giải nghĩa hay. Khải huyền do một tác giả độc lập với những tập khác trong một bộ. Một tác giả khác có thể chú giải hay hơn ở một sách khác. Một điểm lợi nữa là bạn không phải mua tất cả những sách giải nghĩa cùng một lượt, và bạn có thể thiết lập bộ sưu tập của bạn bằng những tác phẩm hay nhất của mỗi cuốn sách trong Kinh Thánh. Hơn nữa, bạn có thể mua từng cuốn khi có nhu cầu và khi bạn có đủ khả năng mua.
NHỮNG SÁCH THỨ YẾU.
Những lãnh vực đặc biệt. Sẽ rất tốt để bạn có thể lên kế hoạch đòi hỏi cho những công tác chính trong những vực đặc biệt sau đây:
Thần học: Có những tác phẩm cổ điển lẫn đương thời về Kinh Thánh và Hệ Thống Thần học, nhiều sách thật sự tuyệt hảo. Những tác phẩm ấy rất cần thiết cho công tác của bạn ở lãnh vực giáo lý.
Sách giới thiệu Kinh Thánh: Những sách này có ích trong lãnh vực phê bình về nguồn gốc tác giả của sách, niên đại học, sự cảm thúc và những điều tương tự như vậy.
Lịch sử Hội thánh: Loại này phải bao gồm cả lịch sử Hội thánh ban đầu cho đến hiện tại. Bạn cũng phải bao gồm cả sách lịch sử của Hội thánh quốc gia bạn.
Nghiên cứu Từ ngữ: Dù bạn thành thạo ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh hay không, thì những sách này cũng giúp bạn trong việc giảng và dạy.
Bạn cũng nên có những sách về chuyên môn của công tác mục sư như giảng, dạy, khuyên bảo, thăm viếng, điều hành Hội thánh, truyền giảng, truyền giáo, và nếu được, phải có cuốn Kim Chỉ Nam của Mục sư dành cho những lễ nghi đặc biệt. Ngoài ra, còn có những sách về các chủ đề như khoa học, tiểu sử, lịch sử đại cương và những chủ đề khác tùy theo sở thích của bạn.
Bộ sưu tập này sẽ vô dụng nếu tất cả chỉ để đóng bụi. Sách phải được sử dụng. Phần sau của loạt bài này, chúng ta sẽ có một bài học nói về việc sử dụng thì giờ và thời khóa biểu những hoạt động của mục sư. Chúng ta sẽ được khảo cứu những lãnh vực này để thấy cách nào mục sư có thể hoàn thành công tác của mình và tránh việc bỏ rơi những lãnh vực cần thiết. Một trong những lãnh vực thiết yếu này gồm có đọc và nghiên cứu. Những ưu tiên của bạn sẽ quyết định số lượng và phẩm chất của thì giờ bạn đầu tư để sử dụng những công cụ này cho sự chuẩn bị và phát triển cá nhân của chính bạn trong chức vụ giảng, dạy và những công tác khác của mục sư.
(11) Hãy đọc tựa đề của bản liệt kê các sách sau đây. Viết số 1 vào khoảng trống nếu đó là sách ở phần ưu tiên dành cho thư viện của mục sư; viết số 2, nếu đó thuộc loại thứ yếu.
....a. The Good News Bible (Kinh Thánh Phúc Âm)
....b. Cruden’s Bible Concordance (Thánh Kinh Phù Dẫn của Cruden)
....c. The Minister as a shepherd (Mục sư là một người chăn bầy)
....d. The Pulpit Commentary (Bình luận vềø Tòa giảng)
....e. The Pilgrim’s Progress (Thiên lộ lịch trình)
....f. Lectures in Systemmatic Theology (Những bài thuyết trình về Hệ thống Thần Học)
(12) Sau một quyển Kinh Thánh, giả định một mục sư trẻ có tiền chỉ đủ mua một cuốn sách. Sách tốt nhất người ấy có thể chọn là:
a) Cuộc đời của Thánh Augustine.
b) Lịch sử Hội thánh Cơ đốc.
c) Nhân chủng học văn hóa.
d) Chú giải Kinh Thánh của Wycliffe.
GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH
Mục tiêu5: Nhận ra những nét khác biệt của các chương trình giáo dục mục vụ khác nhau.
Ở đầu bài học này, chúng đề cập đến việc bùng nổ tin tức. Với số lượng thông tin càng ngày càng gia tăng trong thế giới của chúng ta hôm nay, chuyên ngành trở thành một phần quan trọng của nền giáo dục. Cách đây vài năm, những khóa học bình thường dành cho mục sư tập trung vào Kinh Thánh và Thần học. Bây giờ thêm vào đó còn có những khóa học chuyên ngành dành cho những mục sư phụ trách thanh niên, âm nhạc, những người có chức vụ khuyên bảo, hay lo về hành chánh quản trị của Hội thánh và có thể còn các phần vụ khác.
Nhu cầu giáo dục về mục vụ được nhấn mạnh trong Êphêsô, tại nơi sứ đồ Phaolô khẳng định rằng mục sư và giáo sư phải” trang bị cho dân sự Đức Chúa Trời trong công tác phục vụ để thân thể của Đấng Christ được gây dựng” (Eph Ep 4:12). Vì mục tiêu tối hậu của mục sư là gây dựng thân thể địa phương mà Đấng Christ đã ủy thác cho người ấy chăm sóc, nên người ấy phải chuẩn bị chính mình cho công tác quan trọng này. Đây là chỗ dành cho ngành giáo dục bước vào.
Nền giáo dục ngày nay được đánh dấu bằng nhiều sự canh tân cải tiến, ảnh hưởng bởi nhiều thay đổi trong xã hội. Trong khi nền giáo dục theo truyền thống mở ra trong một phòng nhỏ hay với một thầy một trò, nhưng bây giờ nó đã phát triển thành một cơ chế tinh vi, đôi khi phức tạp nữa. Những cải tiến trong ngành giáo dục không những nhắm vào sự cải tiến về chất lượng nhưng cũng đem lại lợi ích cho nhiều người nữa. Tự nhiên, giáo dục mục vụ cũng đã ảnh hưởng do nhiều thay đổi xảy ra trong nền giáo dục nói chung.
Kèm theo với những thay đổi trong phương cách và nội dung của sự giảng dạy, thì cũng có những thay đổi trong sự sắp xếp về hình thức truyền thống nữa. Ví dụ, ngoài chương trình học nội trú thường lệ ở những học xá cao đẳng, thì bây giờ chương trình được mở rộng ở nhiều loại (đôi khi gọïi là” những trường học không có vách tường”) những lớp Đại học trên truyền hình, hàm thụ và nhiều cách khác. Như vậy, bây giờ không còn là điều mới lạ khi nghe người nào đó nói rằng họ đã hoàn tất một học vị mà không đi đến một học viện hữu thể nào.
Loạt bài ICI bạn đang nghiên cứu bây giờ cũng là một bằng cớ của sự kiện ấy. Loạt bài này và những loại khác tương tự như thế, chứng tỏ phẩm chất của chương trình học được đánh giá cao, được kết hợp để đáp ứng những nhu cầu thực tiễn của con người trên bình diện trao đổi văn hóa. Hơn nữa, tất cả những sự tiếp xúc này được tái nhấn mạnh bởi những cung ứng rộng rãi hơn về tài liệu như những thiết bị nhìn hay thiết bị hiện hình, băng từ và những băng thư khác. Những dĩa thu vẫn còn giá trị ngày nay mà bạn sử dụng bằng ngón tay ấn trên nhạc cụ cát tông xếp lại. Những ví dụ sắp tới về sự cải tiến trong những chương trình giáo dục và những tài liệu phổ biến chứng tỏ cán cân thay đổi đang xảy ra.
Trong chương sau chúng ta sẽ xem xét một số chương trình chính thức cho ngành giáo dục mục vụ. Chúng ta sẽ chia thành những học viện hay những chương trình học nội trú và ngoại trú và khảo sát chi tiết từng phần.
(13) Ngày nay nền giáo dục được đánh dấu bằng sự canh tân bởi vì:
a. Những hệ thống của quá khứ đã lỗi thời.
b. Những thay đổi lớn đang xảy ra trong xã hội.
c. Những dụng cụ thính thị và hiện hình hiện nay rất tiện dụng.
d. Xã hội càng trở nên giống nhau.
NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC.
Những chương trình học nội trú.
Nhiều loại chương trình nội trú khác nhau có thể sắp xếp để huấn luyện từ một số tuần lễ cho đến vài năm. Mỗi chương trình đều cố gắng đáp ứng một số nhu cầu để công bố thời gian học và nội dung của chương trình huấn luyện.
Những Trường Đoản Kỳ (Short-term school). Những chương trình tại lớp học chính qui này có thể kéo dài từ vài tuần lễ đến sáu tháng. Đôi khi, những trường học đoản kỳ này được coi là những chương trình” tăng cường” (crash) vì nó tương tự như các chương trình huấn luyện thời chiến. Cái gọi là” chương trình tăng cường” này được tổ chức để đáp ứng nhu cầu quan trọng trong thời gian ngắn nhất nếu được. Như vậy. mục tiêu của những lớp học đoản kỳ này là dạy cho nhanh chóng cho mỗi người những điều cần thiết và gởi người ấy đi ra làm công việc. Vì những chương trình này thực hiện cách khẩn cấp, nên những lớp học có khuynh hướng căng thẳng, vì vậy học viên phải tiếp thu tài liệu nhiều trong một thời gian rất ngắn. Dĩ nhiên, những chương trình học loại này đòi hỏi kỷ luật bản thân cao.
Thần Học Viện (Bilbe Institutes). Nói chung Thần học viện có những chương trình kéo dài từ một năm đến ba năm. Khi hoàn tất chương trình qui định, Thần học viện sẽ cấp một chứng chỉ hay một văn bằng. Mặc dù điều kiện thu nhận học viên có khác nhau, nhưng sự nhấn mạnh cơ bản vẫn đặt trên kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời và một sự kêu gọi rõ ràng vào chức vụ. Tùy thuộc vào tiện nghi ăn ở và nhân viên, những Thần học viện này có thể là trường nội trú, trường buổi tối hay ban ngày, hoặc kết hợp cả ba. Các môn học cung ứng bao gồm những lãnh vực trong Kinh Thánh, thần học, giáo dục phổ thông và những chức vụ trong Hội thánh và môn thực tập. Điều nhấn mạnh là nội dung Kinh Thánh và mục vụ. Thường thường những trường hợp cung cấp những cơ hội quá đủ cho công tác phục vụ thực tế Cơ Đốc. Trong vài trường hợp, những kỹ xảo nghề nghiệp cũng được dạy dỗ. Những trường học loại này làm nổi bật những chương trình được kết thúc cách tự nhiên.
Những Trường Cao Đẳng Thần Học và Đại Chủng Viện. (Bible Colleges and Seminaries). Những cơ chế này cung cấp những chương trình hoàn chỉnh và dự bị. Văn bằng tú tài và học vị cao hơn được cấp cho những lãnhvực chính yếu trong sự nghiên cứu Kinh Thánh, những lãnh vực khác nhau về thần học, chức vụ trong Hội thánh và âm nhạc của Hội thánh. Vài chương trình cũng dẫn đến những lãnh vực chuyên ngành cao hơn. Sự phát triển về mặt số lượng của những học viện này cung cấp chương trình mở rộng và đa dạng để cung ứng nhu cầu của những sinh viên học bán thời gian và đặc biệt.
Những chương trình nói trên có thể được một giáo phái bảo trợ hay có thể do một liên hiệp nổ lực bảo trợ của một số tổ chức. Một trường cũng có thể được xây dựng trên nền tảng phi giáo phái.
Những Chương Trình Học Ngoại Trú.
Những Chương Trình Hàm Thụ. Những chương trình này sử dụng việc tự nghiên cứu qua đường bưu điện. Nó giúp cho học viên theo học các môn và hoàn tất chương trình mà khỏi phải rời nhà mình. Những tài liệu phục vụ vừa là giáo viên hướng dẫn vừa thuận tiện cho việc học hỏi. Mặc dù trên cơ bản chương trình ICI là chương trình hàm thụ, nhưng chương trình học vẫn có thể sử dụng cho những chương trình nội trú. Những quốc gia có vùng quê rộng lớn như Xăngđinavi (tức là Đan mạch, Nauy, Thụy điển, Aixơlen), Uùc, Gianãđại v.v... đều sử dụng các khóa học hàm thụ dành cho hầu hết tất cả các thể loại giáo dục. Càng ngày càng có những cơ hội như vậy mở ra để cung ứng chất lượng giáo dục cho những ai không thể có điều kiện dự học theo truyền thống trước đây.
Những Lớp Học Mở Rộng. ( Extension studies).
Chương trình này có thể được mô tả là một chương trình” lai, ghép” giữa chương trình nội trú và chương trình ngoại trú. Nói chung các học viên sử dụng tài liệu theo giáo trình. Ngoài ra, những trung tâm học tập được đặt ở những vị trí chiến lược dể phục vụ như thư viện, những nhu cầu về diễn đàn và giải trí cho học viên. Giống như chương trình hàm thụ, chương trình học cá nhân cao cấp này phục vụ cho những người không thể đến các trường nội trú vì những trách nhiệm gia đình và việc làm. Vài chương trình mở rộng chỉ đơn giản là những lớp học bên ngoài khu đại học, tại đấy giáo sư vẫn hướng dẫn như những lớp học chính thức. Một số trường cũng có những chương trình mở rộng ra hải ngoại tại đấy họ gởi những nhân viên thuộc đại học hay sử dụng những người đủ tư cách hướng dẫn những lớp học hợp thức. Trong vài trường hợp, ngay cả thời gian biểu cũng được điều chỉnh để thích nghi với những khóa học cấp tốc.
Rõ ràng, sự giáo dục đào tạo chính qui có giá trị cho nhiều người ngày nay hơn bao giờ hết qua những chương trình mà chúng tôi mô tả ở trên. Gần như, mỗi vùng xa xôi hẽo lánh trên quả địa cầu cũng có thể tiếp xúc với một hoặc sự kết hợp của những chương trình này. Ngay cả hàng rào ngôn ngữ cũng được vượt qua bằng việc sử dụng các thông dịch viên và bản dịch của những tài liệu.
(14) Xếp đặt cho phù hợp loại chương trình giáo dục với sự mô tả hay cách sử dụng.
1) Trường đoản kỳ.
2) Thần học viện.
3) Cao đẳng Thánh Kinh
4) Trường hàm thụ
5) Lớp học mở rộng.
...a. Chương trình này cung cấp văn bằng Tú tài và học vị cao hơn, có thể hoặc nội trú hoặc ngoại trú.
...b. Cách này cung ứng cho sự học tập từ một đến ba năm và thường nhấn mạnh về nội dung Kinh Thánh.
...c. Chương trình này có ích cho sáu tuần học tập căng thẳng.
...d. Chương trình này có thể được sử dụng để nhận một học vị trong trường hợp một mục sư ở một vùng rất xa.
...e. Chương trình cá nhân hoá này được dạy tại một trung tâm xa cách đại học đỡ đầu.
...f. Trong chương trình này tài liệu môn học phục vụ như là giáo viên và thuận tiện cho việc học hỏi.
GIÁO DỤC TỰ CHỈ ĐẠO (Seft-directed Education).
[gr9 Mục tiêu 6: Liệt kê ba phương cách mà một người có thể đạt được một nền giáo dục không chính qui.
Hãy hình dung trong trí bạn một người có những bổn phận phải lo cho gia đình và cũng chẳng có được sự giáo dục chính qui hoặc không mục vụ gì cả. Giả sử người ấy phải chăm lo cho gia đình. Người ấy đáp ứng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời vào chức vụ mục sư và phải đảm nhận chăm sóc một hội chúng địa phương - mặc dù phải tiếp tục tự cấp dưỡng. Người ấy có thể làm gì để được huấn luyện về mục vụ ?
Rõ ràng người ấy cũng không thể từ bỏ những trách nhiệm đối với gia đình mình để đến trường hoặc bỏ mặc bầy chiên mà Đức Chúa Trời tin cậy giao phó. Dù tại điểm này, những lựa chọn có thể như bị hạn chế, nhưng vẫn còn có những điều khác để người ấy có thể nhận được sự huấn luyện về mục vụ. Một sự lựa chọn là đăng ký học một chương trình hàm thụ. Tuy nhiên, chúng ta có thể giả định rằng người ấy không biết tiếng Anh, và những tài liệu có sẳn cũng chưa được dịch ra ngôn ngữ của người ấy. Người ấy có thể làm gì ?
Một người ở hoàn cảnh này phải lệ thuộc vào sự giáo dục tự chỉ đạo. Người ấy phải lập ra chương trình tự học cho mình và điều này sẽ đòi hỏi một kỹ luật nghiêm khắc. Một chương trình như vậy sẽ không chính qui theo ý nghĩa là chẳng có công nhận chính thức nào (hoặc chứng chỉ, hoặc văn bằng). Vì đây chỉ là cách duy nhất để người ấy tự cải tiến bản thân, nên cần theo những điều sau đây:
1. Liên hệ với một mục sư đã thành công trong chức vụ qua một thời gian.
2. Sắp xếp để sử dụng một số sách hay tạp chí của ông ấy, hoặc mua những tài liệu này từ các nguồn cung ứng khác nếu có bán.
3. Tự học bằng những tài liệu tự chỉ đạo có thể có sẳn bằng ngôn ngữ của người ấy.
4. Thiết lập mối quan hệ tốt với một mục sư trưởng thành để ông sẽ có những lời khuyên hữu ích.
Mặc dù những điều này không phải là cách sắp xếp lý tưởng nhất, nhưng bất cứ người nào muốn nghiêm túc áp dụng loại học tập tự chỉ đạo không chính qui này sẽ tìm được những cơ hội để trưởng thành. Những hoạt động này, mà chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn ở phần kế tiếp sẽ tiêu biểu cho một sự đầu phục của cuộc đời mình vào sự cải tiến bản thân.
(15) Nếu bạn cần phải tự giáo dục mình cho công tác mục sư, thì có ba bước nào bạn cảm thấy cần thiết để làm một chức vụ cho chu đáo.
TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG HỌC VẤN
Mục tiêu 7: Trình bày bản chất và mục đích của việc tiếp tục học vấn.
Mặc dù sứ đồ Phaolô nhìn nhận rằng sự chết sắp xảy đến cho ông, nhưng ông vẫn dặn Timôthê mang sách của ông đến cho ông ở trong tù (IITi 2Tm 4:13). Như vậy ông cứ giữ cho tâm trí sinh động bằng việc nghiên cứu cho đến cuối cùng. Sự huấn luyện mục vụ chẳng bao giờ được coi là một chương trình học trong quá khứ hoặc chỉ đơn giản là một việc sửa soạn cho chức vụ. Dù ít xảy ra, nhưng khi một sinh viên tốt nghiệp trường Thần học, dường như người ấy cảm thấy rằng mình đã đạt đến đỉnh cuối của cuộc đời học vấn của mình. Vì vậy người ấy gánh trách nhiệm chăm sóc một hội chúng, chính mình bị tràn ngập bởi quá nhiều công việc không bao lâu cảm thấy mình chẳng còn thì giờ nào để tiếp tục chương trình học. Nhưng sự cần thiết để sự lớn lên và phát triển trong công tác phục vụ đòi hỏi người ấy phải tiếp tục học.
Một cách lý tưởng, mục sư trẻ cần phải tiếp tục thêm vào chương trình cơ bản mình đã hoàn tất ở nhà trường bằng vài loại chương trình trong chức vụ (in-service). Những bác sĩ và luật sư nhìn nhận tầm quan trọng của sự theo kịp những phát sinh mới. Thật ra, nhiều nghề nghiệp đòi hỏi những thành viên của ngành phải cập nhật những kỷ xảo và kiến thức thì mới duy trì được giấy chứng nhận của họ. Tại sao mục sư lại không ? Một số trường học và giáo phái để có chương trình chính thức và qui định tiếp tục học vấn để đáp ứng những nhu cầu này. Điều quan trọng là phải nhanh nhẹn bắt lấy mọi cơ hội để dự những buổi hội thảo chuyên đề và những chương trình tiếp tục học vấn vì chúng cung cấp một phương tiện khác cho sự tăng trưởng và phát huy trong lãnh vực của một người.
Bản Chất Của Việc Tiếp Tục Học.
Theo như cái tên bài gợi ý, bản chất của việc tiếp tục học là một chương trình giáo dục dành cho người đã đang phục vụ hoặc đang chăn bầy để người ấy có thể theo đuổi suốt cuộc đời mình. Bình thường, việc tiếp tục học ám chỉ về một chương trình học mà mục sư theo đuổi sau khi người ấy đã hoàn tất chương trình chính qui trước đó.
Chương trình tiếp tục học vấn có thể là chính qui hoặc không chính qui, nội trú hay ngoại trú, có học vị hay không có học vị, và một người có thể hưởng lợi ích từ đó bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, một thanh niên mới đầu học xong một chương trình hoàn chỉnh ba năm được mời làm phụ tá cho một mục sư . Sau một thời gian, chàng cảm thấy nhu cầu phải được huấn luyện chính thức thêm, vì vậy chàng bắt đầu ghi danh học trong khi vẫn phục vụ Hội thánh cho đến khi học xong chương trình hoàn chỉnh khác. Sau đó chàng lại học tiếp một chương trình khác. Qua việc học những loạt bài mới đó, công tác phục vụ của chàng có gia tăng hiệu quả ở nhiều lãnh vực. Tiếp tục học vấn thường là một chương trình sau khi tốt nghiệp chương trình trong chức vụ mà có thể thực hiện bằng một số phương cách khác nhau. Trong phần trước chúng ta đề cập đến nhiều lối canh tân đã xảy ra trong lãnh vực giáo dục mà một người có thể theo đuổi học bằng hàm thụ hay qua những khoá chuyên đề và hội thảo. Vì sự tiếp tục học tập là sự phát huy định hướng, nên một người phải theo đuổi suốt đời.
Mục Đích Của Việc Tiếp Tục Học.
Mục đích của một chương trình tiếp tục học là giúp đỡ mục sư trong chức vụ tiếp tục phát huy chính mình để có hiệu quả cao hơn. Những ai tham gia sinh hoạt này đều nhìn nhận rằng họ không thể học mọi thứ họ cần trong một thời gian. Họ cũng ý thức được rằng một người không thể để tâm trí mình trì trệ. Các chương trình tiếp tục học có giá trị trong việc cung cấp cho mục sư những cơ hội gần gủi với các mục sư khác và thảo luận những nan đề và nhu cầu chung. Đây là điều mục sư phải cần vui thích mong đợi vì ông cần sự thông công và sự thách thức để lớn lên và phát triển.
Khi những chương trình chính qui không có sẳn cho mục sư, thì ông không nên bỏ cuộc và nói rằng việc tiếp tục học không có giá trị đối với mình. Trong hoàn cảnh ấy ông phải càng đặt nặng kế hoạch học tập tự chỉ đạo; tuy vậy, ông vẫn tìm thấy rằng những sách, thư viện, tạp chí, và những khóa học hàm thụ, sẽ cung cấp hầu hết những nguồn tài nguyên không hạn chế cho việc học hỏi chừng nào ông ấy còn sống trên trần gian này. Hễ nơi đâu bất kỳ mục sư nào thấy rằng việc học tự chỉ đạo là sự lựa chọn duy nhất của mình, thì người ấy nên phối hợp với một mục sư khác xếp đặt thì giờ để chia sẻ, thảo luận và trao đổi sách hoặc những tài liệu khác với nhau.
(16) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG liên quan đến bản chất và mục đích của việc tiếp tục học hỏi.
a. Sự khởi đầu cá nhân và sự cải tiến là những thành tố cần thiết trong việc tiếp tục học.
b. Chương trình tiếp tục học dự kiến để đáp ứng cho học viên hơn là chuẩn bị học viên đáp ứng với một chương trình.
c. Đa số những chương trình tiếp tục học là những chương trình chính qui hoàn chỉnh.
d. Nắm vững tin tức là một mục tiêu thấp trong sự tiếp tục học vấn hơn là sự đạt hiệu quả cao trong chức vụ .
e. Mặc dù việc tiếp tục học vấn là đáng khao khát, nhưng nó được giới hạn cho những người đã có một nền tảng huấn luyện chính qui trước kia.
Khi bạn học xong bài này, nguyện điều này trở thành bước khởi đầu cho sự theo đuổi vô tận để có sự tuyệt hảo khi bạn tìm cách phát triển đến mức đầy trọn nhất những khả năng thuộc linh và trí tuệ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
YYYY
BÀI TỰ TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI LỰA CHỌN
Khoanh tròn mẫu tự trước câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.
1. Biết được những vấn đề thuộc thế giới xung quanh mình giúp cho mục sư:
a) Giảng với sự xức dầu thuộc linh hơn.
b) Phục vụ hiệu quả hơn cho dân sự của mình.
c) Thách thức những người có thể bất đồng ý kiến với mình.
d) Nói ra với uy quyền.
2. Theo sách Tự Học của bạn, sự bùng nổ tin tức gây ra bởi
a) Những phương tiện truyền thông hiện tại.
b) Những trường học tăng thêm.
c) Sự thông minh tăng thêm.
d) Thiếu về thuộc linh.
3. Nói với những mục sư trẻ, John Wesley bảo:
a)” Trí tuệ và linh là hai phần đối lập nhau”.
b)” Bạn là người giống như những điều mình đọc”.
c)” Hoặc đọc sách hoặc rời khỏi chức vụ”
d)” Đọc nhiều quá sẽ làm yếu tâm trí đi”
4. Mục sư hưởng được nhiều lợi ích từ việc đọc vì điều đó giúp ông:
a) Thu đạt tin tức và luyện tập trí tuệ.
b) Được tôn trọng trong cộng đồng.
c) Quên đi những nan đề nghề nghiệp của mình.
d) Được chuẩn bị để tranh luận những vấn đề của thế giới.
5. Với sự bùng nổ về tin tức ngày nay, một mục sư được nhắc nhở nên:
a) Tránh sự xáo trộn tâm trí do việc đọc quá nhiều.
b) Hạn chế việc đọc của mình vào những gì đòi hỏi cho việc soạn bài giảng.
c) Tập trung vào những tạp chí uyên bác.
d) Đọc cách hệ thống và có chọn lọc.
6. Trong vấn đề đọc nói chung để biết tin tức, một mục sư phải đọc:
a) Những bài phân tích tin tức trên tạp chí của giáo phái mình.
b) Một tờ báo hằng ngày, một tạp chí tin tức và phân tích tin tức .
c) Một tuần báo tóm tắt tin tức và sách bình luận hiện hành.
d) Sách nói về tiên tri của thời kỳ cuối cùng và nhật báo địa phương.
7. Trong kế hoạch lập một thư viện, một sự cân nhắc căn bản là:
a) Số lượng hay kích thước.
b) Uy tín.
c) Cân đối.
d) Tiết kiệm.
8. Những sách ưu tiên mà tài liệu Tự Học này giới thiệu cho thư viện của mục sư là:
a) Kinh Thánh và những sách hỗ trợ Kinh Thánh.
b) Văn chương cổ điển.
c) Những sách hiện hành.
d) Tiểu sử Cơ Đốc.
9. Trong những sách sau đây, sách nào được tài liệu Tự Học này xếp vào loại thứ yếu cho thư viện của mục sư:
a) Từ điển Kinh Thánh của Unger (Unger’s Bible Dictionary)
b) Tân ước Philips (The Philips New Testament)
c) Lịch sử của Hội thánh Cơ Đốc (A History of The Christian Church)
d) Chiến tranh Yom Kippur (The Yom Kippur War).
10. Những cải tiến trong ngành giáo dục trong những thập niên gần đây đã:
a) Hạ thấp giá trị của giáo dục.
b) Giảm chất lượng của những bản tin hưũ ích cho dân chúng.
c) Giảm bớt thực chất của giáo dục.
d) Làm cho nền giáo dục có giá trị rộng rãi hơn.
11. Đối với mục sư có lương tâm thì sự giáo dục:
a) Chỉ đạt được tại một trường Cao Đẳng Thần học chính qui.
b) Là một tiến trình suốt cả đời sống.
c) Phải đạt được tại một Thần học viện.
d) Phải được coi như không thể thay thế cho sự nhiệt tình.
12. Những tài liệu học tập vừa bổ ích cho kiến thức và vừa thuận tiện là đặc trưng của:
a) Những chương trình của Thần Học Viện.
b) Những chương trình của Cao đẳng Thần Học.
c) Những Trường học đoản kỳ.
d) Những Trường hàm thụ.
Ì

ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP ĐƠN VỊ I.
Bây giờ bạn đã học xong Bài 1 đến 4, hãy ôn lại để chuẩn bị cho Bản Đánh Giá Tiến Trình Học Tập Đơn Vị 1. Bạn sẽ tìm thấy bản đánh giá này trong Túi dành cho học viên. Hãy trả lời tất cả những câu hỏi trong đó mà không tham khảo trong sách Tự học của bạn. Gởi phiếu trả lời cho giáo viên chỉ đạo ICI của bạn, kèm với những tài liệu khác nêu ra ở ngoài bì túi dành cho học viên. Sau đó bạn có thể tiếp tục học bài 5.
GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
(1) Họ có một sự sợ hãi vô căn cứ rằng khi khả năng trí tuệ gia tăng thì sẽ làm cho đời sống thuộc linh yếu đi.
(2) Câu trả lời của bạn. Có lẽ bạn có nhiều tin tức phát thanh và truyền hình và nhiều tạp chí và những sách có giá trị hơn một số năm trước đây. Chắc chắn điều này ảnh hưởng đến chức vụ của bạn vì người ta quan tâm đến những biến cố của thế giới ảnh hưởng trên đời sống Cơ Đốc của họ như thế nào.
(3) c) và d) là những câu đúng.
(4) c)” trống rỗng” về mặt thuộc linh, sự cung cấp năng lực thuộc linh của người ấy đã cạn hết.
(5) Đọc và nghiên cứu luyện tập tâm trí. Những điều đó cũng làm phong phú đời sống của một người và thách thức người ấy cố gắng tối đa trong công việc Chúa.
(6) b) và c) là những lời diễn đạt đúng.
(7) d) Điều đó có mang lại lợi ích thiết thực cho tôi không ?
(8) b) và e) là những lời diễn đạt đúng.
(9) Sách vở làm phong phú chức vụ của một nguời bằng sự nảy sinh những ý tưởng mới và cung cấp những quan điểm khác nhau. Sách thúc đẩy cho việc học thêm nữa và có thể nhân lên chức vụ của mục sư do việc tiếp xúc với những người khác.
(10) b), và c) là những câu hoàn chỉnh đúng.
(11) a) 1...
b) 1...
c) 2...
d) 1...
e) 2...
f) 2...

(12) d) Chú giải Kinh Thánh của Wycliffe.

(13) b) Những thay đổi lớn đang xảy ra trong xã hội.

(14) a) 3) Cao Đẳng Thần học.
b) 2) Thần học viện.
c) 1) Trường đoản kỳ.
d) 4) Trường hàm thụ.
e) 5) Lớp học mở rộng.
f) 4) Trường hàm thụ.

(15) Câu trả lời của bạn. Có lẽ bạn nên theo sự gợi ý của sách Tự học của bạn để cộng tác với một người khác là người có những tài liệu mà bạn có thể sử dụng và có ý muốn giúp đỡ bạn. Sự chủ động của bạn là nguồn năng lực tốt nhất.

(16) a), b) và d) là những lời diễn đạt đúng.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:20 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách