† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3090|Trả lời: 0

Công Tác - NGUYÊN TẮC XỬ THẾ CỦA MỤC SƯ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:28:48 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

NGUYÊN TẮC XỬ THẾ CỦA MỤC SƯ

Trong bài 6 chúng ta tập trung chú ý vào các mối quan hệ của mục sư trong thế gian và cộng đồng chung quanh mình. Chúng ta thấy thế nào ông ấy phải sống trong thế gian và liên hệ với dân chúng trong khi mình vẫn giữ địa vị là đại diện của Đấng Christ. Trong bài học cuối này của đơn vị nói về những mối quan hệ của mục sư, chúng ta sẽ khảo sát những mối quan hệ dựa vào những giá trị của một người trong cuộc sống. Những điều này có thể được gọi là những tiêu chuẩn bên trong lòng và trí của con người vốn có một ảnh hưởng trên đời sống hàng ngày.
Những người sống và làm việc chung quanh mục sư quan sát mỗi giai đoạn của cuộc sống ông. Kết quả là ngay khi rời khỏi tòa giảng và tiếp xúc với người khác thì những lời giảng của ông được thực sự trắc nghiệm ngay. Thật vậy, chính trong thời gian không ở trên tòa giảng mới là lúc mục sư áp dụng nguyên tắc đạo đức vào trong đời sống và chức vụ của mình. Điều này cũng bao gồm cả cương vị quản gia thân thể vật lý của mục sư. Dù khía cạnh này của bài học không liên quan trực tiếp đến quy tắc xử thế của mục sư, nhưng nó có ảnh hưởng đến cách mục sư nhìn và cảm nghĩ, và cũng ảnh hưởng đến cung cách ông ấy thi hành nhiệm vụ của mình. Đến lượt điều này lại cho phép ông nhận thức một số nguyên tắc có thể làm tăng hình thức bên ngoài của mình, uy tín cá nhân và gián tiếp tăng hiệu suất của chức vụ mình.
Khi bạn học suốt bài này, tôi mong ước bạn sẽ thực hiện như vậy với lời cầu xin Đức Chúa Trời xức dầu trên đời sống bạn và khiến bạn trở nên một nguồn phước thay vì làm vật vấp ngã cho những người mình phục vụ. Nguyện xin Chúa làm cho bạn nhạy bén với những gì liên quan đến chức vụ hầu việc Chúa lâu dài của bạn.
DÀN Ý BÀI HỌC
* Đời sống cá nhân của mục sư.
* Đời sống cộng đồng của mục sư.
* Tư cách nghề nghiệp của mục sư.

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Khi học xong bài này bạn phải có thể:
* Mô tả mối quan hệ giữa sức khoẻ tốt với hiệu quả của một người trong công tác phục vụ.
* Nhận diện những tiêu chuẩn đạo đức đòi hỏi một mục sư Cơ đốc trong mối liên hệ với những mục sư khác và với thân thể của Hội thánh.
* Đánh giá những tiêu chuẩn đạo đức và tán thưởng sự thích ứng của các tiêu chuẩn đó đối với đời sống và công tác của mục sư.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Nghiên cứu bài học và làm Bài Trắc nghiệm cá nhân y theo những sự chỉ dẫn trong bài 1.
2. Ôn từ bài 5 đến bài 7 như được gợi ý theo những chỉ dẫn trong túi tài liệu học viên của bạn. Rồi trả lời Phiếu Đánh Giá Tiến Trình Học Tập Đơn vị 2, trong túi dành cho học viên. Sau đó gởi ngay đến giáo viên hướng dẫn bạn học loạt bài ICI, người sẽ chấm bài và cho bạn biết kết quả.
NHỮNG CHỮ CĂN BẢN
Châm biếm
Giải độc
Người giữ chức vụ
Quá mức
Tiền thù lao
Xen vào
TRIỂN KHAI BÀI HỌC
Mục tiêu 1: Cho biết mối quan hệ giữa sự quản lý thân thể vật lý của mục sư với hiệu quả của chức vụ của ông.
ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN CỦA MỤC SƯ.
Thật châm biếm, khôi hài nếu chúng ta nói về đời sống cá nhân của mục sư trong khi dường như ông ta chẳng có nhiều riêng tư gì cả. Chắc chắn mục sư thường có cảm nghĩ mình được mọi người xem là tài sản công cộng. Đôi khi dường như mọi người đều muốn can thiệp vào đời sống mục sư và cố uốn nắn theo ý tưởng riêng của mình rằng mục sư phải là người như thế này và phải như thế kia.
Trong phần đầu của bài học này, chúng ta sẽ thảo luận những lãnh vực trong đời sống mục sư mà người ta thường ít đề cập đến ở nơi công cộng, nhưng như chúng ta sẽ thấy, những điều ấy sẽ tác động cách hiển nhiên trên diện mạo và hành động của mục sư. Hơn nữa nếu không đề cập những điều này cách đúng đắn, thì nó trở thành vấn đề nghiêm trọng.
Sức khỏe của mục sư.
Mụïc sư bận rộn cần một thân thể cường tráng, khỏa mạnh vì sức khỏa thể chất ảnh hưởng đến tình trạng thuộc linh và trí tuệ. Về mặt này, ông cần nhớ rằng thân thể mình là đền thờ của Thánh Linh (ICo1Cr 6:15-20). Là một tín hữu Cơ đốc, bạn là người quản lý cơ thể của mình, nó không thuộc về mình. Đức Chúa Trời đã đơn thuần giao phó thân thể này cho bạn như là một phương tiện qua đó bạn có thể hoàn thành công việc của mình. Đó là một sự kiện mà mọi người đều biết, tức là tình trạng của thân thể ảnh hưởng đến cách ứng xử của con người, vì vậy nếu thân thể bạn yếu đuối và bịnh hoạn, thì bạn không thể thực hiện cách hiệu quả gánh nặng của trách nhiệm mục sư.
Chẳng hạn, bạn có thể thấy rằng mình đang bực bội với những con người mình gặp trong ngày. Có thể vì bạn ngủ không đầy đủ trong đêm trước đây. Sự bực bội, mệt mỏi, và chán nản có thể là những triệu chứng của điều gì sai trật trong cơ thể bạn. Để tránh những nan đề thêm nữa, bạn cần phải biết các nguyên nhân gây ra và bạn có thể làm gì đối với những hiện tượng đó. Trong những phần sau đây, chúng ta sẽ thảo luận một số điều cơ bản để duy trì một thân thể cường tráng khỏe mạnh.
Nghỉ ngơi đầy đủ và giản xả thỏa mái. Mỗi mục sư đều có những trách nhiệm nặng nề và mang một khối lượng công việc to lớn. Dường như ông không bao giờ có được thì giờ thực sự để nghỉ ngơi, hoặc ông có thể cảm thấy mình không phải dành thì giờ để xả hơi khi còn quá nhiều đòi hỏi về thì giờ của mình. Chúa Jêsus đã có lý do khi nói rằng” Vì loài người mà lập ngày Sabát” (Mac Mc 2:27). Ngài công bố rằng ngày nghỉ được lập nên vì lợi ích của chính con người. Để sống còn và mang đến lợi ích trong chức vụ mục sư, bạn cần ý thức rằng thân thể bạn được tạo dựng với một khả năng tự phục hồi qua nghỉ ngơi và giản xả. Đức Chúa Trời cũng truyền lệnh nghỉ ngơi trong những điều răn của Ngài khi Ngài phán:
“Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi... Trong ngày đó ngươi không làm bất cứ một công việc gì. Vì trong sáu ngày
“Đức Giêhôva đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ.” (XuXh 20:9-11.)
Những câu này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã làm gương qua việc nghỉ một trong bảy ngày. Ngài làm như vậy vì con người cần một ngày trong tuần để nghỉ. Không biết nghỉ ngơi là lạm dụng thân thể vật lý của một người. Bạn có lưu ý thế nào thân thể bạn dễ dàng ngã bịnh khi bạn lạm dụng nó không ? Thường thường khi chúng ta bị quá mệt, chúng ta dễ bị nhiễm trùng và mắc bệnh. Vậy với thời gian dài, nếu chúng ta thất bại trong việc nghỉ ngơi có cần, thì hoặc chúng ta có thể rút ngắn thời gian phục vụ hoặc chúng ta làm cho sự phục vụ kém hiệu quả hơn.
Ít ra lúc khởi đầu chức vụ, bạn có thể nghĩ vài ảnh hưởng có hại chẳng thấm vào đâu. Chẳng hạn, khi bạn cảm thấy buồn ngủ giữa ban ngày do thiếu nghỉ ngơi trong ban đêm, bạn có thể không nghỉ đúng đắn về chuyện đó. Có lẽ, thỉnh thoảng một lần bạn có thể gạt bỏ vì không quan trọng đến thế, nhưng nếu bạn thường xuyên mắc phải thì nó có thể làm bạn tiêu hao dần và sẽ gây ra những nan đề thường xuyên. Hãy xem xét điều ‘nho nhỏ’ này có thể ảnh hưởng trên hành vi bạn như thế nào. Khi bạn buồn ngủ giữa ban ngày, khả năng chú ý của bạn sẽ bị ngắn lại, và bạn có thể có thái độ khiếm nhã, thô kệch. Thường thường bạn không thể suy nghĩ sáng suốt. Mặc dù số giờ ngủ cần đến khác nhau ở mỗi cá nhân, nhưng bạn cần phải biết thế nào là vừa phải đối với bạn và tập một thói quen thường xuyên nghỉ ngơi cho đủ. Chúa Jêsus nhìn nhận nhu cầu này cho những môn đệ của Ngài khi Ngài phán” Hãy đi với ta lánh ra một nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một chút” (Mac Mc 6:31).
Kỳ nghỉ: Khi Chúa Jêsus phán” Hãy theo ta”, điều này có nghĩa là” hãy đi nơi khác với ta”, nghĩa là đến một địa điểm khác. Vì sự giản xả cần thiết, nên mỗi mục sư sẽ được hưởng lợi ích từ một kỳ nghỉ mỗi năm. Ông cần một thay đổi về sinh hoạt, một thay đổi về cảnh vật và một thay đổi nhịp độ sống. Thời điểm trong năm và số lượng thời gian sẽ tùy thuộc vào Hội thánh và hoàn cảnh, tuy nhiên, muốn có một kỳ nghỉ thật sự thì ít nhất phải một tuần và tối thiểu qua một ngày Chúa nhật. Kỳ nghỉ ngơi là một thì giờ để mục sư và gia đình được quây quần với nhau và vui hưởng một thời gian thoải mái, tránh khỏi mọi ràng buộc khác. Đó phải là một thời gian để làm những điều mới, tiếp xúc những người mới và có những kinh nghiệm mới. Mỗi mục sư phải lên kế hoạch cẩn thận cho mình cùng gia đình để có một kỳ nghỉ ngơi thú vị và ích lợi nhất. Đó phải là kỳ nghỉ ngơi thực sự cho gia đình, chứ không phải là một dịp mục sư đi giảng tại một thành phố khác.
Thói quen ăn ngon. Kinh Thánh khuyên chúng ta tiết độ trong mọi sự, và điều này gồm cả việc ăn uống, như vậy kỷ luật là chiếc chìa khóa ở đây. Từ đầu chúng ta phải ghi nhận rằng không cần phải giàu có để có một chế độ ăn cân đối thích đáng. Có nhiều món ăn vẫn đầy đủ chất bổ dưỡng mà lại ít tốn kém. Hầu hết mọi nơi trên thế giới đều có thể tìm ra các loại đậu và gạo. Thường thường những loại thực phẩm này đều không đắt tiền, nhưng vẫn làm cơ sở cho một khẩu phần ăn uống cân đối, đủ chất bổ. Sự thật của vấn đề ấy là nhiều món ăn chế biến đắt giá được gọi là ‘quà vặt’ (‘junk food’) có nghĩa là
những thức ăn ấy không có giá trị gì về mặt dinh dưỡng. Thói quen ăn uống điều độ sẽ giúp bạn giữ cho phần thể chất mình thích ứng với nhiều trách nhiệm của mình và vẫn giữ được sự nhiệt tình và nhanh nhẹn.
Tập thể dục thường xuyên. Mục sư phải tập thể dục thường xuyên. Ông ấy nên chọn một loại thể dục không đắt tiền - một thứ không gây phiền trách cho lời giảng của mình. Mặc dù bổn phận hàng ngày của mục sư đòi hỏi những khả năng về cảm xúc và trí tuệ rất lớn, nhưng nó lại hiếm khi đòi hỏi nhiều cố gắng thể lực. Vậy nếu ông không tập thể dục, ông mất dần sự rắn chắc của cơ bắp và thường xuyên nói rằng ông luôn luôn mệt mỏi. Dĩ nhiên có nhiều lý do khác giải thích tại sao một người cảm thấy lừ đừ uể oải, nhưng một trong những yếu tố chính là thiếu tập thể dục. Có lẽ bạn nhận thấy rằng hễ lúc nào mình cảm thấy uể oải thì cũng cảm thấy cáu kỉnh. Trong cái nhìn thời gian rảnh rỗi hạn chế của bạn là một mục sư nếu bạn có thể sử dụng ít nhất một phần giờ tập thể dục của bạn trong một hình thức hoạt động mà cả gia đình có thể tham dự với nhau thì bổ ích biết bao. Như vậy bạn lại hoàn thành được hai mục đích tốt đẹp.
(1) Hãy tưởng tượng một mục sư trẻ xin bạn cầu nguyện cho vì cảm thấy kiệt sức và ngã lòng. Người ấy cũng nói rằng vợ và các con cũng không hạnh phúc vì người ấy đã dành quá ít thì giờ cho họ. Bạn cũng biết rằng trong lúc người ấy đang mở mang Hội thánh mới, thì người ấy phải làm việc mười bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày và mấy tháng liền không có lấy một ngày nghỉ.
a. Người ấy đang bỏ quên nguyên tắc Kinh Thánh nào?---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
b. Liệt kê ba lời khuyên mà bạn sẽ giúp người ấy ---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
c. Mục sư này cũng nói rằng ông ta ăn không nhiều vì ông muốn ‘tiết kiệm thì giờ’. Điều này nguy hiểm như thế nào ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dáng vẻ bên ngoài của mục sư.
Trang phục cá nhân chỉnh tề.
Mặc dù chúng ta có thể nói rằng phần thảo luận của chúng ta về sức khỏe liên quan đến con người thể chất bên trong, tình trạng bên trong có một ảnh hưởng sâu đậm đến bên ngoài. Khi chúng ta nói về tình trạng thể chất của một người, chúng ta không thể bỏ qua dáng vẻ bên ngoài của người ấy vì đó là những gì người khác thực sự thấy rõ. Thường thường ấn tượng đầu tiên có khuynh hướng hình thành một dư luận lâu dài. Vì lý do đó, người của Đức Chúa Trời phải giữ mình gọn gàng và sạch sẽ không chỉ bề trong (thuộc linh và thể chất) nhưng cũng bề ngoài nữa (thể chất, diện mạo). Một đại diện của Đấng Christ mà xuất hiện lôi thôi lếch thếch trước công chúng là điều không thể tưởng tượng nổi ! Mặc dù loài người xem dáng vẻ bên ngoài, Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng là đúng. Và nếu chúng ta muốn ảnh hưởng trên một người cho Đấng Christ cách tích cực, chúng ta không muốn làm nãn lòng người ấy vì cớ dáng vẻ bên ngoài của chúng ta.Vì thế chúng ta phải chăm sóc cách hợp lý diện mạo bên ngoài của chúng ta.
Mặc dù một người phải chăm lo dáng vẻ bên ngoài, nhưng sẽ không khôn ngoan nếu quá quan tâm và quá chú ý đến quần áo, và sự chải chuốt. Bí quyết ở đây là sự thích hợp, nghĩa đơn giản là” thích hợp từng thời điểm”. Mỗi nền văn hóa đã thiết lập những qui cách thích hợp riêng, và người ta phải tuân theo mà không bị quá cứng nhắc. Bạn có thể nghĩ rằng đây là một quan tâm quá mức đến việc mặc quần áo đúng theo mỗi trường hợp. Một lần nữa, cũng như vấn đề ăn uống, điều thích hợp không cần phải là đắt tiền. Khiêm tốn, giản dị, là đặc tính của một Cơ đốc nhân và điều nầy đơn giản nói về một kiểu mà không lôi kéo sự chú ý đến bản chất của một người. Tóm lại, sạch sẽ. gọn gàng và quần áo giản dị luôn luôn là điều thích hợp.
Cách ứng xử ngoài xã hội.
Với dáng vẻ bề ngoài của mục sư, trang phục chỉnh tề là quan trọng, cũng như là ấn tượng về cách ứng xử ngoài xã hội của ông. Lại một lần nữa, chìa khóa ở đây vẫn là sự thích hợp. Mục sư phải kết hợp với đủ tầng lớp người trong cuộc sống, và luôn luôn hành động như một Cơ đốc nhân lịch sự. Mỗi xã hội đều có những tiêu chuẩn về xã giao tốt và cách cư xử nhã nhặn, và đó là điều mục sư phải biết và sử dụng trong mối quan hệ của mình bất cứ lúc nào. Thói quen lịch sự sẽ làm cho một người cảm thấy tốt hơn về chính mình, và nó sẽ phát huy những mối quan hệ êm thắm trong Hội thánh và một lời chứng tốt trong cộng đồng.
(2) Khoanh tròn mẫu tự trước những lời diễn đạt ĐÚNG.
Nếu câu nào sai hãy viết lại cho đúng ở hàng gạch trống chừa lại bên dưới.
a. Nghỉ ngơi đúng mức, một chế độ ăn uống cân đối và giản xả thích hợp đều hữu ích, nhưng cũng là một xa xỉ đối với một mục sư bận rộn.
b. Tình trạng thể chất và diện mạo của một mục sư có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chức vụ của ông cả về chất lượng lẫn thời gian phục vụ.
c. Đối với một mục sư, khiêm tốn, và thích hợp là những chữ chìa khóa liên hệ với trang phục chỉnh tề và cách cư xử ngoài xã hội.
d. Mục sư phải ăn mặc hơi sang trọng và đắt tiền hơn những chức viên công cộng khác một chút như là một minh chứng về sự cung cấp của Đức Chúa Trời.
Đời sống cộng đồng của mục sư.
Trong phần này của bài học, chúng ta sẽ thảo luận những lãnh vực đặc biệt khác của những mối quan hệ mà chúng ta chưa đề cập trong bài trước. Trước tiên những điều này liên quan đến những thực hành đạo đức của mục sư trong chức vụ công cộng. Dù một vài hoàn cảnh có thể không tác động đến bạn ngay bây giờ, nhưng chắc chắn có những lần trong tương lai khi những điều đó sẽ trở thành quan trọng. Vì lý do nầy hãy nghiên cứu chúng cách kỹ lưỡng.
Mục tiêu 2: Nhận diện những thực hành đạo đức cần thiết trong mối quan hệ mục sư với những mục sư đi trước mình hoặc đến sau trong một chức vụ chăn bầy.
NHỮNG MỐI QUAN HỆ VỚI NHỮNG MỤC SƯ KHÁC.
Bổn phận của bạn là một người tiền nhiệm.
Từng hồi từng lúc, Chúa hướng dẫn một mục sư đến một thị xã khác hay một loại công tác khác. Điều này có nghĩa là người ấy phải rời vị trí chức vụ hiện tại và để người khác thế chỗ của mình. Đến thời điểm đó thì bạn trở thành người” tiền nhiệm”. Tùy thuộc vào thái độ của những người liên quan, những trường hợp như vậy có thể là những lúc thỏa lòng vì một công việc đã thực hiện tốt, hoặc đó là những lúc đau lòng cho cả những người lãnh đạo lẫn những thành viên trong Hội thánh. Bất cứ một mục sư nào đã phục vụ một hội chúng với một trách nhiệm thực sự và yêu mến dân sự mình thì người đó sẽ được nhiều người yêu mến lại và người đó sẽ có một lực lượng ủng hộ tốt. Đó là hoàn toàn bình thường. Nếu bạn gieo yêu thương bạn gặt yêu thương. Khi những người được trưởng dưỡng yêu thương bạn là mục sư của họ, dĩ nhiên họ rất buồn khi bạn rời khỏi. Họ sẽ nhớ bạn và bạn nhớ họ; kết quả không dễ gì kềm chế được những quan hệ tình cảm chặt chẽ này. Tuy nhiên, để công việc được tốt đẹp, bạn nên cắt đứt những quan hệ đó và di chuyển đến nhiệm sở mới, thỏa lòng với những kỷ niệm đẹp và những giờ phút tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban thưởng.
Tuy nhiên, nếu bạn hay bám chặt những mối liên kết cũ, thì bạn sẽ tạo ra những vấn đề cho mục sư kế tiếp bạn. Vậy, bạn có thể làm gì để tạo ra sự chuyển tiếp nhẹ nhàng? Làm thế nào để bạn có thể giúp tín hữu Hội thánh bạn bắt đầu yêu thương và tôn trọng vị mục sư mới ngay cả khi ông ta chưa đến ? Có một vài bước thực tế mà bạn, người đang giữ chức vụ, có thể tạo ra sự quá độ dễ dàng cho mọi người có liên hệ.
Sự giới thiệu có lợi cho người kế vị bạn trước hội chúng.
Bạn làm điều đó bằng sự dạy dỗ tín hữu trong Hội thánh bạn nhìn vào Đấng Christ là Đấng Chăn Chiên trưởng và nhìn những mục sư là những người chăn còn kém. Bạn có thể thành thật xây dựng mục sư kế vị trước hội chúng như một người được Đức Chúa Trời sai đến làm người chăn của họ. Hãy cho họ sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp người ấy dẫn dắt hội chúng để hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Hội thánh. Khi bạn tin và hành động như thế Hội thánh thuộc về Đấng Christ, thì bạn sẽ làm việc ấy dễ dàng hơn. Tiếc thay, một số mục sư lại tuyên bố như thể Hội thánh là ‘của riêng mình’ mà mình là người đã mở mang. Nên nhớ dù ai mở mang Hội thánh địa phương, thì Hội thánh vẫn không trở thành ‘sở hữu’ của người ấy.
Mời mục sư kế vị đến phục vụ Hội thánh đang khi bạn còn ở đấy, giúp bạn có cơ hội giới thiệu người ấy cho cả hội chúng. Qua việc tiếp đón nồng nhiệt, thành thật, tôn trọng và ủng hộ, bạn có thể hướng sự ủng hộ, lòng tín nhiệm và tình yêu thương của hội chúng đến với người ấy. Sau đó, họ sẽ bắt đầu chấp nhận, coi trọng và yêu mến người ấy. Vì thế, trong thời điểm chuyển tiếp quan trọng và ưu ái này, người ta sẽ nhìn xem bạn khi bạn tạo không khí chung cho sự thay đổi có hiệu quả.
Chuyển giao Hội thánh cho mục sư mới trong điều kiện tốt.
Điều đó đúng ! Nó bao gồm cả cơ sở Hội thánh tư thất chủ tọa, các thứ trang bị, các hồ sơ - mọi thứ. Mọi thứ đều phải sạch sẽ, trong tình trạng tốt, và đúng thứ tự.Tốt hơn hết là bạn nên làm bảng kiểm kê toàn bộ tài sản của Hội thánh trước khi bạn ra đi. Như vậy, một khi bạn rời khỏi, thì mọi sự phải hoàn toàn ‘rời khỏi tay bạn’. Trong một thời gian sẽ có số tín hữu trong Hội thánh là những người yêu mến bạn có thể viết thư cho bạn và tiếp tục xin bạn khuyên bảo. Tuy nhiên, bằng sự ân cần và lịch sự, hãy chuyển họ đến mục sư của họ và khích lệ họ nhờ ông ấy khuyên bảo. Điều bạn cần phải thận trọng và cảnh giác ấy là bị cám dỗ tiếp tục ‘làm mục sư’ của các tín hữu thuộc Hội thánh cũ của mình.
Chia sẻ toàn bộ kế hoạch tương lai cho mục sư kế vị.
Mặc dù mục sư kế vị không bị bắt buộc phải tiếp tục những gì bạn đã bắt đầu, nhưng cũng tốt thôi nếu ông ta biết tình trạng hiện tại của Hội thánh, những gì đã được hoàn tất, những gì còn dang dở, và những dự kiến tương lai bạn đã thực hiện. Điều này có thể giúp ông có một phối cảnh về ‘tình trạng hiện tại’ của Hội thánh . Nếu bạn khéo léo chia sẻ thì người kế vị bạn sẽ không cảm thấy bị bạn cố gắng gây ấn tượng tốt trên ông. Trái lại, ông sẽ xem đó như là một cố gắng để giúp ông thấy những gì đang diễn tiến.
Sử dụng khôn ngoan và cẩn thận trong việc nhận lời mời của những tín hữu ở Hội thánh cũ.
Điều dễ hiểu là những người mà đời sống họ đã được phước hạnh trong thời gian phục vụ của bạn thì họ sẽ không thể quên bạn khi bạn rời khỏi. Có những trường hợp có thể phát sinh khi bạn được mời dự lễ cưới, lễ tang hay những lễ lộc khác...Nếu các trường hợp đó xảy đến, đừng quên thảo luận với mục sư đương nhiệm trước khi bạn nhận lời. Nếu bạn phải nhận lời thì khẳng định rằng mục sư sở tại cũng tham dự trong trường hợp đó. Đây là điều ‘đúng đắn’ và nó sẽ phát triển những mối quan hệ tốt với mục sư hiện tại.
Hành động lịch sự khi đi thăm những tín hữu của Hội thánh cũ.
Rất ít khi bạn có thì giờ hay lý do để thăm viếng các thành viên trong một Hội thánh cũ. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì qui tắc xử thế mục sư và lịch sự thông thường đòi hỏi bạn phải đến thăm mục sư sở tại trước. Bạn hình thành những mối quan hệ bè bạn cả đời mình khi bạn sống tại một nơi trong một thời gian nào đó và không có lý do gì để bạn không thăm viếng bạn bè nếu bạn đang hiện diện trong khu vực ấy. Tuy nhiên bạn có thể tránh hiểu lầm và phát huy những mối quan hệ mục sư tốt nếu vị mục sư sở tại biết sự thăm viếng xuất phát từ nơi bạn chứ không phải do những thành viên trong Hội thánh của ông ta.
(3) Giả sử bạn đang lên kế hoạch tiếp nhận một nhiệm sở mới. Trong sổ tay của bạn, hãy liệt kê bốn điều bạn mong muốn mục sư sở tại thực hiện trước khi bạn đến. Cho biết lý do của câu trả lời của bạn.
Là Người Kế Vị Bạn Có Bổn Phận.
Trừ khi một mục sư bắt đầu mở mang Hội thánh mới, thì người ấy có lúc sẽ tiếp quản một hội chúng từ một mục sư khác. GiGa 4:36-38 và ICo1Cr 3:6-7 là những đoạn Kinh Thánh tuyệt đẹp nói về những người cùng làm việc với bạn trong vườn nho. Những câu Kinh Thánh này sẽ giúp bạn đánh giá công tác của những người mà bạn kế vị. Dù kẻ trồng, người tưới đều quan trọng nhưng chính Đức Chúa Trời ban phước cho công việc và làm cho tăng trưởng. Như vậy mỗi người trong chúng ta đều góp phần trong việc xây dựng tòa nhà công việc của Đức Chúa Trời, và mỗi người đều sống động trong sự phát triển của mình. Trong vai trò của chúng ta là người tiền nhiệm hoặc người kế vị, thì chúng ta vẫn phải thực hành Qui Tắc Vàng. Phần thảo luận sau đây tập trung về những bổn phận của bạn đối với mục sư đi trước mình.
Đừng làm mất thể diện người tiền nhiệm của bạn.
Bạn có thể làm mất thể diện bằng những gì bạn nói, hành động, đôi khi chỉ bằng lời nói diễu cợt hay lời nói bóng gió. Nói nghịch lại hay chỉ trích công trình xây dựng của mục sư đi trước mình là hành vi không thích hợp với một người của Đức Chúa Trời. Cách ứng xử như thế chứng tỏ sự không vững vàng và tự nó biểu lộ rõ ràng sự ganh tị. Kết quả là một người có thể cố gắng xóa đi mỗi dấu vết của vị mục sư trước đây. Chắc chắn thái dộ như thế làm hại cho tâm linh mình và sẽ không được sự yêu mến và kính trọng của hội chúng. Trái lại, một mục sư đúng đắn sẽ chẳng bao giờ nghe lời đàm tiếu (thật hoặc không thật) về mục sư trước đây. Hơn nữa nếu mục sư trước đây được yêu cầu hiện diện vào những trường hợp đặc biệt, thì mục sư hiện tại phải không cảm thấy bị xúc phạm hoặc bực mình. Trái lại người ấy sẽ chào đón mục sư tiền nhiệm cách thật lòng và nồng nhiệt. Hội chúng sẽ đánh giá cao phép lịch sự và tình yêu nầy được thể hiện đối với mục sư trước kia của họ.
Nhìn nhận những nét khác nhau trong cá tính.
Điều này có lợi mục sư mới nếu người ấy biết rằng mình không thể giống như một người tiền nhiệm, đặc biệt nếu người là một mục sư có tài và có cá tính mạnh mẽ. Mặc dù người ta vẫn thường so sánh mục sư mới và mục sư cũ trong một thời gian, nhưng điều đó phải được vượt qua dễ dàng. Nếu sự việc tương tự xảy ra cho bạn, thì đừng để điều đó khiến bạn bối rối và cũng đừng cố gắng bắt chước giống mục sư tiền nhiệm. Nếu có sự so sánh chỉ ra một lãnh vực trong đời sống bạn mà bạn có thể cải thiện, không cần làm giống như một người khác, thì bạn cứ chấp nhận và tiếp tục làm như vậy. Tuy nhiên, trong tiến trình đó đừng đánh giá mình thấp hay tự xem thường mình. Hãy làm hết sức mình và hãy cứ là chính mình.
Chẳng hạn nếu mục sư tiền nhiệm là người hùng biện thi phú, được nhìn nhận là người tài ba. Nếu bạn không có tài năng tương tự, thì hãy công nhận ông ta. Không có những đức hạnh đặc biệt đang tồn tại giống như mục sư tiền nhiệm, tuy nhiên nếu lãnh vực so sánh có liên kết với một sự yếu đuối trong chính đời sống bạn, thì hãy công nhận rằng bạn đang cải thiện và bạn cần Hội thánh cầu nguyện cho. Sự công nhận này sẽ giúp hội chúng biết rằng họ là một phần của chức vụ bạn và sau một thời gian họ sẽ không còn so sánh nữa.
Giới thiệu sự thay đổi cách sáng suốt.
Vì bạn là một cá tính khác biệt nên cách nhìn sự vật cũng khác. Vài mục sư lo rằng thay đổi như thế sẽ phản ảnh phong cách đặc biệt của họ. Tuổi tác là một yếu tố phụ thêm ở đây, bởi vì một người trẻ có khuynh hướng năng nổ hơn trong lúc một người già thường thì thận trọng hơn. Có lẽ điều này chứng thực rằng kinh nghiệm là một ông thầy tốt. Bằng bất cứ giá nào, tiến hành trong khôn ngoan và thận trọng mỗi khi bạn giới thiệu sự thay đổi. Một mặt, đừng nghĩ lầm rằng vì đó là ý kiến của một người khác, nên sai. Hoặc mặt khác, cũng đừng in trí rằng ví đó là ý kiến của bạn, nên đúng. Bạn cần phải hiểu toàn bộ hoàn cảnh trước khi bạn có thể thực sự giới thiệu những sự thay đổi chính thức. Bạn không nên thay đổi với lý do đơn giản là có thay đổi. Sự thay đổi mà bạn thực hiện phải có mục đích và làm cho tốt hơn. Nếu bạn chỉ thích thay đổi nhãn hiệu của mình trên mọi sự, thì bạn đang phạm một lỗi lầm nghiêm trọng. Hơn thế nữa, người kế vị bạn cũng sẽ thay đổi để thích hợp với những mục đích của người ấy.
(4) Trong khoãng trống trước mỗi lời diễn đạt, hãy viết chữ ĐÚNG nếu câu đó mô tả đúng cách cư xử của mục sư. Viết chữ SAI nếu không phải như vậy.
...a. Trong vòng tháng đầu tiên tại một giáo sở mới, ông John thay đổi ngày, thì giờ và kế hoạch những buổi thờ phượng của Hội thánh.
...b. Sáu tháng sau khi rời khỏi một Hội thánh mà ông đã phục vụ hai mươi năm, ông Ian được mời cử hành hôn lễ cho một cô gái đã được ông dâng cho Chúa khi cô ta còn nhỏ. Ông nhận lời mời đến cử hành lễ tại nhà thờ ông phục vụ trước đây ngay khi được gọi điện thoại.
...c. Ông Manuel mở mang Hội thánh ông đang làm chủ tọa. Tháng tới sẽ có một mục sư mới đến thay. Ông Manuel mời mục sư mới đến giảng tuần nầy và tuần kế tiếp. Thêm vào đó, ông lên kế hoạch một cuộc tiếp đón ông ấy sau buổi nhóm tối để ông ta có thể gặp và thông công với những tín hữu trong Hội thánh.
...d. Trong tháng đầu tiên làm mục sư, ông Philip khen ngợi công tác tốt đẹp của vị mục sư tiền nhiệm. Ông cũng cho biết rằng ông ủng hộ để tiếp tục những chính sách và chương trình của Hội thánh.
...e. Trong nhiệm sở đầu tiên, ông Saven học theo một diễn giả năng động, vui nhộn. Để đắc thắng bản tính nhút nhát của mình, ông Saven cố bắt chước kiểu cách của vị mục sư tiền nhiệm.

(5) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG.
a. Khi bạn rời khỏi một giáo sở và chuẩn bị đảm nhiệm một vị trí khác, bạn nên duy trì mối dây thân ái với những tín hữu thuộc Hội thánh cũ và chầm chậm rút lui khỏi họ sau một thời gian.
b. Một chìa khoá tiến đến một chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa những mục sư ấy là bạn xem hội chúng mình săn sóc là dân sự của Đức Chúa Trời và vì vậy bạn mô tả có lợi cho mục sư mới trước hội chúng.
c. Vì những mục sư đều khác nhau trong phương pháp, hành động và phong cách xử thế, nên bạn không cần cho mục sư kế vị biết hiện trạng của Hội thánh.
d. Khi bạn rời giáo sở cũ, tốt hơn hết là bạn bàn giao mọi sự trong tình trạng tốt, trong thứ tự đúng đắn, và cắt hoàn toàn mọi ràng buộc mình với Hội thánh.
e. Vì bạn có những bè bạn riêng của mình trong giáo hạt cũ, bạn có thể đi thăm họ với lương tâm tốt mà không cần thông báo cho mục sư.
f. Là một người hầu việc Chúa, làm một người kế nhiệm bạn sẽ không làm bất cứ điều gì mất thể diện mục sư tiền nhiệm của bạn.
g. Là mục sư mới đến bạn nên cẩn thận, hết sức khôn ngoan và cẩn trọng trong việc giới thiệu sự thay đổi trong Hội thánh.
Mục tiêu 3: Nhìn nhận những nguyên tắc đạo đức mà một mục sư phải tuân thủ trong mối quan hệ với hội chúng của mình.
NHỮNG MỐI QUAN HỆ VỚI HỘI CHÚNG.
Hành đạo không thiên vị.
Vì mục sư là mục sư của toàn thể hội chúng, nên ông không thể có một nhóm người hoặc những cá nhân nào được yêu thích nhất trong Hội thánh. Như vậy, hoặc bản thân mục sư hoặc vợ mục sư cũng không nên có ‘những người thân thích nhất’ trong vòng những tín hữu trong Hội thánh mình quản nhiệm. Mục sư và vợ ông nên cẩn thận khi thiết lập những bạn bè ‘thân tín’ bên ngoài gia đình Hội thánh, có thể với mục sư của Hội thánh kế cận và gia đình ông.
Mục sư cũng không nên có một nhóm được ông lưu tâm hơn nhóm khác. Những sinh hoạt của thiếu nhi, thanh niên và tráng niên v.v... tất cả phải được cân đối với nhau. Mục sư phải bày tỏ mối quan tâm với mọi người và là một phần của mỗi giai đoạn của đời sống Hội thánh.
Giữ sự tín nhiệm tuyệt đối.
Chúng tôi sẽ thảo luận đề tài giữ kín những tâm sự đầy đủ hơn trong bài học Chăm sóc của chúng ta, nhưng ở đây tôi muốn nhắc nhở bạn rằng điều gì người ta chia sẻ tâm sự cho bạn, bạn phải tuyệt đối giữ bí mật. Bạn không được lặp lại cho bất cứ người nào, ngay cả vợ bạn. Khi bạn phản bội sự bí mật này, thì bạn phản bội sự tin cậy và đó là việc làm thiếu đạo đức. Nếu bạn muốn có hiệu quả lâu dài nào trong chức vụ, tín hữu của bạn phải biết rằng họ có thể hoàn toàn tín nhiệm bạn.
(6) Theo cái nhìn của cuộc hội thảo của chúng ta. Trong tất cả những lời diễn đạt dưới đây có một câu không phản ánh đúng những nguyên tắc đạo đức chân chính. Đó là câu nào?
a. Dù một mục sư có thể thích công tác phục vụ này hơn công tác phục vụ khác, nhưng ông không được để lộ rõ sự quan tâm của mình về một công tác này hơn những công tác kia.
b. Ông mục sư và vợ ông thiết lập tình bạn thân thiết với những người họ hết sức quí mến.
c. Mục sư và vợ ông, điều đó được mọi người biết, đã dành nhiều thì giờ với một cặp vợ chồng trong Hội thánh, và những thành viên khác gọi cặp vợ chồng đó là ‘người thân thích nhất’ của mục sư.
d. Một mục sư và vợ ông là người yêu mến tín hữu của Hội thánh mình cách chân tình thỉnh thoảng họ đi thăm mục sư ở thành phố kế cận và cả hai cặp vợ chồng này chia sẻ những khó khăn của nhau và có mối quan hệ bằng hữu tốt.
Đối xử khôn ngoan với người khác phái.
Kẻ thù của linh hồn chúng ta chẳng bao giờ ngưng cố gắng tiêu diệt chúng ta. Nếu nó không làm điều đó qua sự yêu mến tiền bạc hay kiêu ngạo, thì nó sẽ làm qua dục vọng của xác thịt. Có một câu tục ngữ” phòng bịnh hơn chữa bịnh” (biết trước hiểm họa để sẵn sàng đối phó). Trong trường hợp này, biết trước bản chất cám dỗ của Satan, thì bạn không vô tình rơi vào tội lỗi. Nhưng, như chúng ta sẽ thấy, điều này đòi hỏi sự hiểu biết hơn là duy trì sự toàn vẹn về mặt đạo đức và thuộc linh. Bạn phải cảnh giác trong những mối quan hệ mỗi ngày, và bạn phải học tập tin cậy nơi Chúa đầy đủ hơn trong việc giúp bạn giữ một lời chứng trong sáng trước mặt Ngài và giữa những người bạn sống và làm việc.
Công việc của mục sư đòi hỏi ông phải tiếp xúc với mọi loại người và mọi hoàn cảnh. Không có nghề nghiệp nào có thể so sánh được với công việc mục sư làm. Với công tác này, mục sư làm việc gần gũi với con người trong mọi lúc, và hầu như thường xuyên có nhiều nữ hơn nam trong một hội chúng. Hơn nữa, vì phụ nữ có chiều hướng nhiều cơ hội đến nhà thờ hoặc văn phòng mục sư hơn là nam giới, nên điều này có thể gây một số vấn đề cho mục sư. Điều này đặc biệt đúng nếu mục sư không ý thức những vấn đề này và không cẩn trọng phòng xa để bảo vệ uy tín của mình trước người khác phái. Vì lẽ đó, mục sư cần nắm vững những gì chúng tôi lưu ý dưới đây:
Mục sư là đối tượng của sự ngưỡng mộ.
Vì chức vụ của mình, mục sư trở thành đối tượng của sự ngưỡng mộ và yêu mến. Vẻ trang trọng đạo mạo người ấy mang lên tòa giảng cùng với mối quan tâm và sự chú ý mà ông giảng giải cho hội chúng là những giá trị lớn người ta ngưỡng mộ. Tín hữu có khuynh hướng xem mục sư như là một con người lý tưởng, thông suốt trong nhiều vấn đề, ăn mặc chỉnh tề, và cung cách lịch sự. Những phẩm chất nầy thường cám dỗ người ta đặt mục sư vào một chỗ sùng bái để ông trở thành mộ loại kiểu mẫu. Thường thường những bà vợ ước ao chồng mình có thể giống như mục sư. Tất cả những điều này tạo thành những vấn đề tiềm tàng nếu các bà vợ trở thành bất mãn với chồng mình và bắt đầu ngưỡng mộ mục sư.
Mục sư là cái đích cho Satan tấn công.
Phierơ nói rằng ‘kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi ruồng quanh tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được’ (IPhi 1Pr 5:8). Điểm chính ở đây là bạn càng muốn sống cho Đức Chúa Trời chừng nào thì ma quỉ càng bận rộn đưa bạn vào sự cám dỗ của nó để tiêu diệt bạn chừng nấy. Kẻ thù sẽ lợi dụng mọi cơ hội tóm lấy bạn vì thiếu cảnh giác. Vì vậy, phải nhạy bén và tự kiềm chế trong khi bạn làm việc giữa nhiều người. Phải duy trì giờ tĩnh nguyện của bạn và dầm thấm trong Lời Đức Chúa Trời. Trên hết mọi sự, đừng bao giờ khoe khoang rằng mình mạnh mẽ. Với sức riêng của bạn, bạn không đối đầu nỗi những mưu chước của ma quỉ, như Phaolô ghi nhận trong ICo1Cr 10:12. Anh em chỉ mạnh mẽ ‘ở trong Chúa và ở trong sức mạnh vô biên của Ngài’ khi anh em ‘trang bị đầy đủ binh giáp của Đức Chúa Trời’ (Eph Ep 6:10-18).
Giữ phẩm hạnh của bạn không chỗ chê trách. (ITe1Tx 5:22).
Mục sư không cần đến phạm tội trái đạo đức mới dính dáng vào rắc rối. Nếu ông làm một chút việc nào đó dấy lên sự ngờ vực thì cũng đủ hủy hoại lời chứng và chức vụ của mình. Đó là lý do Phaolô nói trong câu Kinh Thánh trên. ‘Hãy tránh mọi điều gian ác’. Khi những tiếng đồn bắt đầu lan truyền thì thường thường mục sư là người biết sau cùng. Đôi khi tiếng đồn này bắt đầu từ sự lo lắng có thiện chí, nhưng mục sư đã không cẩn trọng. Dường như ông ta thấy chẳng có gì phải nghi ngờ, điều đó hầu như không đúng. Những gì chúng tôi muốn nói đây là,” Sử dụng sự khôn ngoan và lương tri”. Chẳng hạn tránh việc tiếp xúc với một phụ nữ một mình. Nếu người phụ nữ ấy muốn nhấn mạnh sự riêng tư, thì hãy xếp đặt sự khuyên bảo ở một nơi người ta thấy được mình nhưng không nghe được. Nếu bạn được mời đến nhà của phụ nữ độc thân, thì hãy đem người nào đó được tin cậy cùng đi. Trên hết mọi sự, phải nhạy bén với những ám hiệu gây rắc rối. Nói chung, vợ của mục sư có thể phát hiện ra những gì về tánh hạnh của một phụ nữ khả nghi. Dù bạn không thể nhận ra điều ấy nhưng vợ bạn có thể biết được. Nếu bạn giữ những cảnh giác hợp lý trong việc thiết lập những lần khuyên bảo, thì bạn có thể là một người có giá trị cao thực sự cho hội chúng của bạn, và bạn có thể hành động rất nhiều để tránh tự phơi mình vào sự cám dỗ vô ích.
Tăng cường sức mạnh cho những mối quan hệ gia đình của bạn.
Đây là một trong những phương thuốc giải độc tốt nhất chống lại sự tấn công của kẻ thù. Chúng ta đánh bại sự đau yếu bằng cách sống mạnh khỏe. Điều này rất đúng trong mối quan hệ hôn nhân của bạn. Hãy giữ mối quan hệ hôn nhân bạn khỏe mạnh và hạnh phúc, không cần biểu hiện tình cảm công khai quá đáng, hãy cho mọi người biết rằng bạn yêu và quí trọng vợ bạn. Điều đó sẽ làm nãn lòng những phụ nữ vốn có thể nghĩ rằng bạn cần sự chú ý của họ. Mặt khác, nếu bạn phàn nàn về gia đình mình hoặc vợ mình cách công khai, bạn đang cho những phụ nữ gian ngoa một gợi ý rằng tình trạng hôn nhân của bạn đang lung lay và bạn không yên nghỉ. Điều này có thể khích lệ họ tranh thủ sự chú ý và cảm tình của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn xây dựng gia đình mình trên tình yêu thương và sự tin cậy, thì những đức tính tốt đó trở thành một pháo đài vững mạnh bảo vệ bạn khỏi ‘những tên lửa’ của ma quỉ.
Duy trì sức mạnh và năng quyền thuộc linh.
Vượt trên và vượt quá mọi quan tâm và cẩn thận thuộc khả năng con người, bạn cần có sức mạnh và quyền năng Thánh Linh. Điều này mới thực sự là nền tảng của sự đắc thắng của bạn. Vì bạn đang tham gia vào một trận chiến thuộc linh, bạn cần phải có vũ khí thuộc linh (IICo 2Cr 10:4-6). Không có nó bạn không thể vượt trội kẻ thù. Nhưng khi bạn sử dụng những vũ khí này, mọi tài nguyên thiên đàng đang sẵn sàng giúp bạn đánh bại kẻ thù.
(7) Một thành viên trong Hội thánh xưng ra một tội lỗi với mục sư, ông ta đã ăn năn và bồi thường. Bây giờ ông ta là một ứng cử viên chức thủ quĩ của thành phố. Mục sư phải:
a. Thông báo cho hội đồng thành phố biết về quá khứ của người này.
b. Bảo thành viên ấy rút lui.
c. Hỏi ý kiến của ban chấp hành Hội thánh.
d. Im lặng không nói gì cả.
(8) Để tránh cho mình khỏi các điều phiền trách trong những mối quan hệ với phụ nữ, mục sư phải làm tất cả những điều sau. TRỪ một điều ấy là:
a. Tránh việc đề cập đến vợ mình ở nơi công cộng.
b. Cảnh giác những điều cám dỗ.
c. Giữ mối quan hệ gia đình mạnh mẽ.
d. Tránh tiếp xúc với một phụ nữ riêng một mình.
(9) Trong công tác phục vụ giữa giới phụ nữ, mục sư phải:
a. Biết chắc rằng khi ông khuyên bảo thì được người khác nhìn thấy ông nhưng không nghe ông nói gì.
b. Nhạy bén với những biểu hiệu gây khó xử, những gì chứng tỏ rằng người tìm sự giúp đỡ có động cơ hay ý định sai lầm.
c. Biết nhu cầu để duy trì hôn nhân của mình và cho nhiều người biết qua lời gợi ý tế nhị rằng mình có một hôn nhân hạnh phúc.
d. Những gì được ghi ra trong cả ba câu trên.
e. Những gì được ghi trong câu a) và b) mà thôi.
Mục tiêu 4: Nhận diện những thói quen đạo đức cần thiết trong việc làm công tác phục vụ Chúa.
HẠNH KIỂM CHỨC NGHIỆP CỦA MỤC SƯ.
Là một đại sứ của Cha Thiên Thượng, mục sư phải bày tỏ sự toàn vẹn và đáng tin cậy của vị VUA mình đại diện. Cả đời sống của mục sư phải phản chiếu những đặc tính vốn là những điều kiện đầu tiên của một thương gia thành công. Thật vậy, toàn thể lãnh vực quan hệ của mục sư đều nằm tại đây. Điều đáng tiếc hết sức nhưng lại là sự thật ấy là một số mục sư bê trễ trong công tác phục vụ Chúa. Một lý do cho điều nầy ấy là họ tự lập thời gian biểu cho chính mình, vì vậy họ không nghiêm khắc với thì giờ như những công nhân làm trong các xí nghiệp. Có một vài tiêu chuẩn nào đó mà một mục sư có thể tuân theo để giúp ông được hiệu quả và hợp đạo đức trong công tác phục vụ Chúa . Mặc dù có thể có những gợi ý khác, nhưng chúng ta hãy xem xét những mô tả hành vi chức nghiệp sau đây vốn có thể hướng dẫn mục sư trong những vai trò của ông.
Tại văn phòng mục sư.
Là một đại sứ của Đấng Christ, mục sư phải nghiêm túc trong công việc của mình. Những thương gia và những người chuyên nghiệp của thế giới có những giờ làm việc đều đặn, và họ cống hiến trọn vẹn vào ngành nghề của mình, vận dụng mọi cố gắng để đạt được thắng lợi. Mặc dù mỗi ngày không có người giám sát trực tiếp kiểm soát bạn, nhưng bạn phải tự hỏi những câu sau đây:
1. Tôi có dành thì giờ nghiên cứu thường xuyên không?
2. Tôi có dành thì giờ để soạn bài giảng không ?
3. Tôi có chương trình tự cải tiến thường xuyên không ?
4. Tôi có thể thành thực nói” Tôi không lười biếng trong công việc của mình” không ?
5. Tôi có thể thành thực nói rằng tôi đang làm hết sức mình để phát huy chức vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi không ?

Có thể còn nhiều lĩnh vực khác mà bạn cần tự tra xét, nhưng tất cả những điều này phải là những nhắc nhở cho huynh hướng làm việc của bạn. Tuy nhiên, có một số điều khác đáng cho chúng ta chú ý ngay.

Kiên trì hoàn thành những hứa nguyện. Bạn có thể không nghĩ rằng phạm vi đạo đức này là rất quan trọng, nhưng một mục sư có thể dễ dàng phá hủy uy tín của mình bằng sự thất hứa. Điều này có thể liên quan đến một buổi họp, một buổi nói chuyện được thỏa thuận trước hoặc một cuộc hẹn với ai đó. Bạn cần đem theo một cuốn nhật ký bỏ túi để ghi những giờ hẹn. Điều này sẽ giúp bạn nhớ những lời hứa ấy và chuẩn bị đủ thì giờ để giữ đúng lời hứa. Nếu không thì có thể lắm bạn sẽ quên mất.

Bạn phải ghi sổ tất cả những chi tiết của lời cam kết gồm có ngày giờ, địa điểm và điều gì xảy ra ở mỗi trường hợp. Bạn cũng cần cho vợ bạn biết những việc này, nàng sẽ nhắc bạn đều đặn và lưu ý bạn những trục trặc có thể có trong thời dụng biểu của bạn. Một điều bạn phải nhớ là khi hứa với ai điều gì, thì bạn bắt buộc phải hoàn thành điều đó.

Đúng giờ. Mỗi nền văn hóa hình như có một ý niệm riêng về sự tính toán thì giờ. Chẳng hạn, ở vài nơi nếu bạn đến đúng giờ hẹn vào những trường hợp hẹn nào đó thì là bất lịch sự vì điều đó chứng tỏ là bạn quá nhiệt tình. Tuy nhiên, nói chung, mọi người đều nhìn nhận nhu cầu đúng giờ cho dù họ không thể thực hiện. Bất cứ điều gì là đúng thì mục sư phải làm gương trước. Nếu bạn (hay tín hữu của Hội thánh bạn) không tập thói quen đúng giờ, thì lúc bắt đầu khó thật, tuy nhiên, khi bạn kiên trì làm gương, thì người ta sẽ học theo và đánh giá cao sự lãnh đạo của bạn.

Tôi nhớ lại thời mới nhận nhiệm sở đầu tiên, lúc ấy tôi bắt đầu một công tác tiên phong tại một làng nhỏ, đa số người ta không có đồng hồ. Vì thế để kêu gọi mọi người đến thờ phượng, chúng tôi phải tìm một vài phương tiện để báo cho họ giờ nhóm lại. Do đó chúng tôi đặt trong nhà thờ một cái chuông cở lớn, giống cái chuông của trường học. Kế đó chúng tôi thông báo rằng hồi chuông thứ nhất là mời đến nhóm và hồi chuông thứ hai bắt đầu giờ nhóm. Phương pháp làm việc quá tốt đến nỗi chẳng bao lâu chúng tôi không cần chuông, vì vậy chúng tôi bán nó đi. Mục sư hãy luôn nhớ rằng thà mình chờ đợi tín hữu tốt hơn để tín hữu chờ đợi mình.
(10) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời hoàn chỉnh ĐÚNG. Công tác của mục sư đòi hỏi những tiêu chuẩn đạo đức cao mà mục sư có thể bày tỏ bằng
a. Những bài giảng hùng biện.
b. Hoàn thành những lời hứa.
c. Hội thánh được ưa thích.
d. Sự đúng giờ.
e. Những bài giảng chuẩn bị kỹ.
f. Sự đáng tin cậy.
Trong vai trò chủ nhà.
Có trường hợp có thể bạn muốn mời những người khách đến hầu việc Chúa tại Hội thánh bạn. Đó là những lúc bạn muốn đề cao một diễn giả đặc biệt, có những lúc khác bạn có thể muốn mời một ca đòan hoặc một ban nhạc đến phục vụ Hội thánh bạn. Mặc dù những công tác của những vị này có thể là một phước hạnh cho Hội thánh bạn mỗi khi có nhu cầu, nhưng bạn đừng nên lệ thuộc vào những loại phục vụ ấy để nuôi dưỡng thuộc linh hội chúng của bạn. Bầy chiên của bạn không thể sống lâu bằng những loại thức ăn thuộc linh nầy . Người chăn nào biết dân sự của mình và hiểu nhu cầu tăng trưởng đặc biệt của bầy là người thực sự được Chúa kêu gọi và xức dầu để nuôi dưỡng chiên. Như vậy bạn chắc chắn cũng phải giữ khía cạnh này trong chương trình của Hội thánh bạn được cân đối.

Đôi khi vị trí của Hội thánh thuận tiện cho nhiều mục sư ghé qua. Nếu bạn ở trong khu vực như thế, bạn cần phải lựa chọn những người bạn mời giảng cho Hội thánh mình. Phải cẩn thận đừng rơi vào cái bẩy của việc mời diễn giả để tránh sự nghiên cứu và sửa soạn cần thiết cho sự nuôi dưỡng bầy chiên của bạn. Việc lựa chọn này có thể thuận lợi cho một cách che giấu sự lười biếng của một người, nhưng nó cung cấp rất ít cho nhu cầu thuộc linh của hội chúng.

Tuy nhiên, khi bạn phải mời khách, bạn cần chăm sóc họ cách thích đáng. Tôi liệt kê một số điều thiết thực bạn cần ghi nhớ:
1. Hướng dẫn đầy đủ cách thế nào để đến nhà bạn hay Hội thánh của bạn.
2. Một khi khách đến, bạn phải dành một chỗ riêng biệt cho người ấy, nếu người ấy thích ở một mình.
3. Dành thì giờ đầy đủ và một chỗ thích hợp cho người ấy tắm rửa để tỉnh táo lại và một chỗ để làm việc nếu người ấy cần.
4. Giải thích cho người ấy biết chương trình thờ phượng thường xuyên. Bàn thảo bất cứ nét đặc trưng nào (hoặc khác thường) về các buổi họp hay thờ phượng hoặc bất kỳ điều gì bạn muốn hoặc không muốn cho họ làm. Cố gắng hết sức để làm cho khách thoải mái và không có sự ngạc nhiên nào.
5. Cho người ấy biết giờ thờ phượng kéo dài bao lâu. Vài Hội thánh thích hát nhiều đến nỗi hội chúng hát cả một giờ trước và sau khi giảng. Ở một vài nơi đây là một sinh hoạt được chấp nhận, ở những chỗ khác điều này không thể thực hiện được.
6. Bạn phải gởi cho khách một khoản thù lao (Tôi hy vọng đây là một thông lệ chung). Bạn nên chỉ định ai đó chịu trách nhiệm việc này.
7. Bạn phải chuẩn bị trước những bữa ăn hoặc nước giải khát.
8. Bạn phải sắp xếp cho khách nào lưu lại trong thời gian dài. Phải đảm bảo những gì bạn xếp đặt thì thoải mái và thích nghi. Đó phải là một nơi bạn thích lưu trú.
Trong trường hợp khẩn cấp và bạn buộc phải rút lời mời lại, thì thông báo cho khách biết ngay và giải thích lý do hủy bỏ. Nếu có thể được sắp xếp mời lại một lần khác.
(11) Mỗi cột mục dưới đây, ghi vắn tắt hai nhiệm vụ mà một mục sư phải có đối với khách mời:
a. Trước khi khách đến
b. Trong thời gian khách viếng thăm
c. Nếu phải rút lại lời mời
Những mối quan hệ trong giáo phái.
Trong khi mục sư tập trung sự chú ý vào hội chúng và cộng đồng của ông, ông còn có trách nhiệm đạo đức đối với giáo phái của mình. Có lẽ giáo phái của bạn, giống như hầu hết các giáo phái khác, có một điều lệ về đạo đức mà các mục sư đều nhất trí. Những qui luật nầy thường bao quát những lãnhvực sau đây liên quan đến đời sống và công việc của mục sư . Chúng bao gồm hành vi cá nhân và những mối quan hệ của mục sư với
1. Hội thánh mình phục vụ.
2. Những mục sư đồng lao.
3. Cộng đồng.
4. Nghề nghiệp.
5. Giáo phái.
6. Hội thánh phổ thông.
Trong bài học trước, chúng ta thảo luận về một số thái độ liên quan đến sự trung thành đối với giáo phái của một người. Bài học nầy bao quát những mối quan hệ thường được đề cập trong điều lệ đạo đức. Nếu bạn chưa đọc, thì bạn phải đọc, hiểu rõ và đồng ý với điều lệ đạo đức mục sư của giáo phái bạn.
(12) Hãy đọc điều lệ đạo đức của giáo phái bạn, nếu có thể, đọc thêm một bản của một giáo phái Cơ đốc khác. Những qui tắc ấy có giống nhau không?
Tôi thiết nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng đời sống và chức vụ của mục sư vừa là thách thức lẫn hứng thú. Nó đòi hỏi điều tốt nhất của một người nhưng nó cũng trả bằng phần lợi nhuận to lớn vô cùng khi một người dâng hiến chính mình cho công tác vĩ đại nhất trên trần gian này. Bây giờ bạn đã học được nửa phần môn học. Tôi chúc mừng bạn vì đã chuyên tâm học đến bài này, và khích lệ bạn hãy kiên trì tiếp tục.
&
BÀI TỰ TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI LỰA CHỌN . Khoanh tròn mẫu tự trước câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.
1. Một mục sư cần chăm sóc thân thể mình và duy trì sức khỏe của mình trước tiên:
a. Như là một Cơ đốc nhân gương mẫu.
b. Để tạo ra một ấn tượng tốt.
c. Như là một quản lý tốt của những gì Đức Chúa Trời giao phó.
d. Để có thể gánh vác nhiều trách nhiệm.
2. Một mục sư phải duy trì sức khỏe tốt vì:
a. Người ấy sẽ sống và làm việc lâu dài hơn.
b. Gia đình người ấy sẽ hạnh phúc hơn.
c. Sức khỏe tốt sẽ tiết kiệm được nhiều hơn.
d. Chức vụ của ông sẽ hiệu quả hơn.
3. Bằng sự đề cao một mục sư kế vị, mục sư đương nhiệm sẽ:
a. Chứng tỏ rằng Hội thánh thuộc về Đấng Christ.
b. Mất địa vị trước mắt hội chúng của mình.
c. Nịnh hót mục sư mới.
d. Cắt đứt mọi mối quan hệ của mình với Hội thánh.
4. Có được một nhóm thanh niên thật đông trong Hội thánh, mục sư giảng những bài giảng cho thanh niên, chỉ có một ca đoàn thanh niên và những sinh hoạt thanh niên. Trong mối quan hệ với Hội thánh, mục sư
a. Không có đủ số bài giảng được chuẩn bị.
b. Thất bại trong thực hành không thiên vị.
c. Muốn gắn bó với thanh niên.
d. Cần có một mục sư lo cho thanh niên.
5. Lời khuyên tốt nhất dành cho một mục sư liên quan đến những mối quan hệ đúng đắn với những tín hữu khác phái nhằm mục đích để ông ta:
a. Tránh tiếp xúc với phái nữ.
b. Giữ người vợ bên mình.
c. Sử dụng sự khôn ngoan và lương tri.
d. Liên tục chống trả ma quỉ.
CHỌN LỰA THAY ĐỔI. Đọc những lời diễn đạt sau đây. Nếu mục sư được mô tả đang duy trì những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn, viết chữ A vào chỗ trống, nếu không, viết chữ B.
...6. Một mục sư đang khuyên bảo một cặp vợ chồng. Vì ông thấy khó hiểu được quan điểm của người vợ, nên ông thảo luận nan đề của cặp vợ chồng nầy với vợ ông ta.
...7. Một mục sư thấy không có vấn đề gì khi đi thăm một mình nhà một góa phụ trẻ vì ông ta biết cô ấy đang buồn rầu và cần sự an ủi.
...8. Mặc dù vài thành viên niên trưởng trong Hội thánh chưa đến, nhưng mục sư vẫn bắt đầu sự thờ phượng buổi sáng đúng theo giờ đã thông báo.
...9. Mục sư viết giờ cầy nguyện và giờ nghiên cứu cũng như những giờ hẹn trong cuốn lịch công tác hằng ngày của ông.
...10. Khi nghe được một vài báo cáo không thuận lợi về vị khách được mời mà ông mong đợi sẽ đến thì ông mục sư hủy bỏ lời mời mà không đưa ra lời giải thích nào.
ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP ĐƠN VỊ 2.
Trước khi bạn tiếp tục học bài 8, hãy ôn từ bài 5 đến bài 7 để chuẩn bị làm bài đánh giá tiến trình học tập đơn vị 2. Bạn sẽ tìm thấy bản đánh giá này và mẫu phiếu trả lời trong túi dành cho học viên. Hãy trả lời tất cả các câu hỏi mà không nhìn vào sách Tự Học của bạn. Gởi phiếu trả lời cho hướng dẫn viên chỉ đạo bạn học, kèm với những tài liệu khác hướng dẫn ở ngoài bì của túi dành cho học viên. Sau đó bạn có thể tiếp tục học bài 8.


GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.
(1) a) Người ấy bỏ quên nguyên tắc nghỉ một ngày trong bảy ngày theo lời Kinh Thánh dạy.
b) Người ấy cần nghỉ ngơi đúng mức, nếu không thân thể người ấy sẽ suy nhược. Việc làm quá tải của người ấy sẽ phá hỏng gia đình cũng như sức khỏe của người ấy. Một người quản lý tốt của Đức Chúa Trời sẽ không sao lãng gia đình hay thân thể mình.
c) Người ấy liều lĩnh trong việc làm mất nhiều thời giờ hơn vì người ấy sẽ yếu đi và đau ốm vì cớ ăn uống không đủ chất bổ.
(2) b) và c) là những câu đúng. Câu a) phải đọc như sau: Nghỉ ngơi đúng mức, khẩu phần ăn uống cân đối và nghĩ giản xả thích hợp là điều có ích, và những điều đó rất cần thiết cho một mục sư bận rộn. Câu d) phải đọc như
sau: Một người của Đức Chúa Trời phải mặc khiêm tốn và thích hợp cho những chức năng công cộng.
(3) Có lẽ câu trả lời của bạn bao gồm: 1) Mời tôi nói chuyện trước khi tôi đến làm mục sư. Điều này sẽ cho tôi cơ hội gặp những tín hữu và để cho mục sư của họ giới thiệu tôi và bày tỏ sự ủng hộ tôi. 2) Giới thiệu có lợi cho tôi trước hội chúng để họ chấp nhận tôi làm mục sư của họ. 3) Bàn giao cơ sở Hội thánh, những phần báo cáo, cùng mọi thứ cho tôi trong điều kiện tốt để tôi có thể tiến hành bước đầu cách tốt đẹp và rõ ràng.4) Thông báo cho tôi về những chương trình đặc biệt trong tương lai có thể có của Hội thánh để tôi biết cách cộng tác với Hội thánh.
(4) Bạn viết chữ ‘sai’ trước câu a, b, và e. Viết chữ ‘đúng’ trước câu c và d.
(5) b, d, f và g là những câu đúng.
(6) c) Mục sư và vợ ông ta dành nhiều thì giờ với một cặp vợ chồng.
(7) d) không nói gì cả.
(8) a) tránh việc đề cập đến vợ mình ở nơi công cộng.
(9) d) những gì được ghi ra trong cả ba câu trên.
(10) Bạn có thể khoanh tròn câu b, d, e, và f.
(11) a. Nói cho người ấy biết bạn mong đợi gì nơi người ấy và cho người ấy biết rõ vị trí và hướng dẫn cách thức đến nhà của bạn hay Hội thánh của bạn.
b. Cung cấp chỗ ở riêng, thảo luận về sự thờ phượng, thì giờ và những nhu cầu đặc biệt. Bạn cũng cung cấp sự giải trí và trao cho người ấy một khoản thù lao.
c. Thông báo cho người ấy lập tức, và giải thích lý do bạn hủy bỏ lời mời, và sắp xếp lời mời khác.
(12) Câu trả lời của bạn. Có lẽ bạn thấy rằng những qui tắc ấy giống nhau và bao quát những lãnh vực chúng tôi đề cập trong bài học của chúng ta.
† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 16-6-2021 05:46 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách