† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2432|Trả lời: 0

Công Tác - NHỮNG CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:32:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

NHỮNG CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT

Trong bài vừa rồi, chúng ta nghiên cứu về chức vụ chăm sóc của mục sư. Chúng ta đã thảo luận về sự thăm viếng và lập kế hoạch thăm viếng để thực hiện công tác này cách hữu hiệu. Rồi chúng ta cũng ghi nhận vai trò của mục sư trong sự khuyên bảo những người bị tổn thương và có nhu cầu. Chúng ta cũng khảo sát về nhu cầu cầu thay cho bầy của mình và thực hiện kỷ luật tùy trường hợp. Bây giờ chúng ta sang những công tác khác có liên quan đến những sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến đời sống tín hữu trong Hội Thánh.
Chúng ta gọi” những công tác đặc biệt” (occasional ministries) vì chúng liên quan đến những trường hợp quan trọng với gia đình và cộng đồng Hội Thánh. Mỗi khi có nhu cầu mục sư phục vụ cách đặc biệt đối với tín hữu trong hội chúng của mình. Ngoài ra ông còn mở rộng chức vụ của mình đến với những người có thể không tham dự thường xuyên ở nhà thờ, nhưng họ đến đó vì có mối liên hệ bà con, bạn bè. Chúng ta sẽ tìm xem cách thế nào qua những cơ hội này để truyền giảng cho những người mà nếu không thì chúng ta có thể chẳng bao giờ tiếp xúc được với họ. Vì những cơ hội đặc biệt thường có liên quan gần gũi với phong tục địa phương dù khác nhau tùy chỗ, nhưng lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa địa phương. Vì vậy các tân tín hữu cần học biết cách tổ chức những nghi lễ làm sao cho vinh hiển Danh Đấng Christ và chứng thực quyền năng của Phúc âm.
Khi bạn học bài này, tôi tin chắc bạn sẽ nhận thức được rằng Đức Chúa Trời đã đặt mình vào một chức vụ chiến lược. Rồi khi bạn đối diện những sự kiện đặc biệt trong nếp sống của Hội Thánh, bạn có thể có một tầm nhìn mới về phương cách bạn có thể chia sẻ tình yêu của Đức Chúa Trời cho tín hữu trong Hội Thánh và cho những người cần biết tình thương của Ngài .
Dàn ý bài học
Lễ Báp têm nước.
Lễ Tiệc Thánh.
Lễ Dâng con.
Lễ Thành hôn.
Tang lễ.
Những lễ của quốc gia và Hội Thánh .
Những mục tiêu của bài học
Học xong bài này bạn phải có thể:
* Áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào mọi công tác đặc biệt .
* Nhận diện những cơ hội để tiếp xúc bên ngoài qua những công tác đặc biệt .
* Nhìn nhận nhu cầu dạy dỗ trước và gồm cả công tác chăm sóc trong tất cả những công tác đặc biệt .
Những hoạt động học tập
1. Học suốt bài theo tiến trình bình thường.
2. Ôn từ bài 8 đến bài 11 để chuẩn bị cho việc làm Bản Đánh Giá Tiến trình học tập đơn vị 3. Lấy ở trong túi dành cho học viên Phiếu Trả Lời, rồi trả lời các câu hỏi như thường lệ. Và gởi Phiếu trả lời đến Hướng dẫn viên ICI của bạn học, và học tiếp bài 12.
3. Nếu bạn chưa làm được như trên, hãy bàn với hướng dẫn viên ICI của bạn để sắp xếp cuộc thi Cuối khóa cho bạn.

Những chữ căn bản
Triển khai bài học

Mục tiêu 1: Nhận diện trách nhiệm của mục sư qua nghi lễ Báp têm trong nước.

LỄ BÁP TÊM NƯỚC.
Hầu hết các Hội Thánh Tin lành đều cử hành hai nghi lễ của Hội Thánh: Báp têm nước và Tiệc Thánh. Cả hai nghi thức tượng trưng quan trọng này chính là trái tim của Phúc âm. Mặc dù sự cứu rỗi không lệ thuộc vào hai nghi lễ này, nhưng đó là điều cần yếu khi một người muốn vâng theo những nghi thức của Kinh Thánh và công bố những phước hạnh của Chúa cho đời sống thuộc linh và sự trưởng thành của mình. Trong phần thứ nhất này chúng ta sẽ khảo sát về lễ Báp têm nước.
Chúa Jêsus đã công nhận nghi thức Báp têm nước lúc Ngài khởi đầu chức vụ khi Ngài giục giã Giăng làm Báp têm cho Ngài. Sau đó, vào lúc cuối chức vụ của Ngài trên đất, ngay trước khi Ngài thăng thiên về trời, Ngài thách thức các môn đệ của Ngài” ...ra đi và môn đồ hoá muôn dân, nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh mà làm Báp têm cho họ” (Mat Mt 28:19).
CHUẨN BỊ CHO LỄ BÁP TÊM NƯỚC.
Báp têm nước là một sự công bố rằng một người đã tiếp nhận Đấng Christ. Có người đã ghi nhận rằng” Đây là một dấu hiệu bên ngoài của một tác động bên trong”. Như vậy, đối với tân tín hữu, sau khi họ tiếp nhận Đấng Christ và được dạy dỗ về ý nghĩa của nghi lễ này thì điều quan trọng là cho họ nhận lễ Báp têm nước càng sớm càng tốt.
1. Dạy dỗ những người cầu lễ. Hoặc bạn hành lễ Báp têm mỗi tuần một lần, hay mỗi năm một lần, điều quan trọng ấy là bạn phải chuẩn bị người cầu lễ qua sự dạy dỗ đúng đắn từ trong Kinh Thánh. Một số Hội Thánh tổ chức các lớp giáo lý Báp têm thường xuyên cho tân tín hữu như là một phần của chương trình giáo dục Cơ đốc, tuy nhiên có những Hội Thánh khác chỉ tổ chức các lớp này khi phát sinh nhu cầu. Vì những người tiếp nhận Đấng Christ đến từ những bối cảnh khác nhau, nên họ cần hiểu sự dạy dỗ của Kinh Thánh về Báp têm nước. (Nội dung đó phải nằm trong một khóa học chuẩn bị cho lễ Báp têm nước không ở trong khuôn khổ bài này, nhưng bạn có thể tìm những tài liệu thích hợp cho trách nhiệm này). Chi tiết trình bày như thế nào của sự dạy dỗ phải tùy thuộc vào bối cảnh của các người qui đạo. Điều cần thiết là người cầu lễ phải hiểu cách tỏ tường ý nghĩa biểu tượng của hành động này.
Trong Tân Ước rõ ràng là các tân tín hữu được nhận Báp têm ngay khi họ xưng nhận Đấng Christ là Cứu Chúa. Người thuộc xứ Êthiôpi trên đường xuống Gaxa và người cai ngục ở thành Philíp là hai ví dụ của sự việc này (Cong Cv 8:1-40; 16:1-40). Tuy nhiên, vì điều kiện của địa phương, một số Hội Thánh không làm Báp têm ngay cho người qui đạo. Những lãnh đạo của các Hội Thánh này tin rằng những người qui đạo cần bày tỏ sự chân thật của việc họ qui đạo trước khi họ chịu lễ Báp têm. Điều này tùy Hội Thánh của bạn quyết định. Điểm chính ở đây là tân tín hữu phải được dạy dỗ đủ để họ hiểu rõ ràng ý nghĩa của Báp têm nước. Họ cần biết rằng hành vi của họ trong cuộc sống phải xác nhận sự sống mới của họ trong Đấng Christ . Nếu bạn muốn những người cầu lễ phải chứng minh trước khi bạn dìm họ trong nước, thì bạn cần phải nói cho họ biết những gì bạn mong đợi nơi họ.
2. Sự chuẩn bị về thể chất. Trong phần cuối của sự dạy dỗ, nhớ hướng dẫn cho ứng viên biết cách ăn mặc thích hợp trong nghi lễ Báp têm. Bạn phải nói cho họ biết họ cần mang theo những thứ gì. Chỉ dẫn cho họ cách xuống nước rồi lên khỏi mặt nước và ai là người sẽ giúp đỡ họ. Nhớ nhắc họ không nên mang kính, đội mũ, quàng khăn trên đầu, đội tóc giả, hoặc bất cứ đồ dùng gì khác có thể gây trở ngại khi xuống nước. Nếu trước đó họ chưa thấy nghi thức lễ Báp têm thì hãy giải thích trình tự cho họ trước khi hành lễ. Chỉ định người cung ứng các nơi riêng biệt cho nam và nữ để thay quần áo sau khi làm lễ Báp têm.
3. Chuẩn bị của mục sư. Nếu trước đây bạn chưa từng làm Báp têm cho ai, thì hãy thực tập trước lần cử hành lễ đầu tiên của bạn. Không phải dễ như nhìn thấy đâu. Hãy nhờ một mục sư có kinh nghiệm chỉ dẫn cho bạn. Bạn phải biết cách đỡ những người cao quá và nặng quá. Điều quan trọng là bạn phải thư giãn trong lúc hành lễ. Sự căng thẳng và bồn chồn trong khi hành lễ Báp têm có thể phá hỏng ý nghĩa thuộc linh đặc biệt của lễ.
4. Chuẩn bị cho buổi lễ. Lễ Báp têm nước được thông báo trước ít nhất hai tuần lễ. Đây là một buổi lễ rất quan trọng đáng được một nhóm đông người chứng kiến, và được tổ chức càng công khai càng tốt. Bản thân của lễ này là sự công nhận công khai dứt bỏ đời sống cũ tội lỗi và tuyên bố tiếp nhận sự sống mới trong Đấng Christ. Nếu bạn cần đi đến một con sông, hồ hoặc bể bơi công cộng, thì cũng nên thông báo cho những tín hữu trong hội chúng biết trước địa điểm, ngày và giờ hành lễ.
(1) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi phần hoàn chỉnh ĐÚNG.
Trước khi hành lễ Báp têm nước, mục sư cần biết chắc rằng những người cầu lễ:
a. Hiểu rằng nghi thức này là một lễ nghi rất quan trọng nhưng không bắt buộc.
b. Được dạy dỗ lịch sử truyền thống Hội Thánh về lễ Báp têm nước.
c. Bày tỏ bằng chứng về kinh nghiệm cứu rỗi qua đức tin trong Đấng Christ.
d. Sẵn sàng xưng nhận Đấng Christ cách công khai.
e. Hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của Báp têm về sự đồng chết, chôn và đồng sống lại của Đấng Christ.
TRONG KHI HÀNH LỄ BÁP TÊM NƯỚC.
Trong phần liệt kê các sách tham khảo ở cuối tài liệu tự học này, bạn có thể tìm thấy những sách chỉ dẫn cách hành lễ mà bạn có thể áp dụng cho nghi thức Báp têm và các lễ nghi hác, chúng ta sẽ đề cập đến trong bài
học này. Vì vậy, chúng tôi không đề nghị một kiểu mẫu hành lễ nào trong phần này.

Tại buổi lễ Báp têm, mục sư phải hoàn toàn chú ý đến các người cầu lễ và cung cách hành lễ thực tại. Vì vậy, đây là một nghi lễ mà những nam chấp sự, nữ chấp sự hay trưởng lão có thể giúp đỡ mục sư rất nhiều. Một trong những trưởng lão hoặc một phụ tá mục sư có thể hướng dẫn hội chúng hát lúc khai lễ. Vài Hội Thánh có một buổi truyền giảng vì có nhiều khán giả đến để xem. Cách bạn hành lễ sẽ tùy thuộc vào địa điểm và nhu cầu của khu vực đó.
Trong giờ hành lễ, theo thông lệ mỗi người cầu lễ làm chứng ngắn trước khi bạn dìm người ấy xuống nước. Rõ ràng có người nào đó cần phối trí tất cả những người cộng tác trong buổi lễ. Một số người giúp đỡ cũng phải sẵn sàng trợ giúp những người cầu lễ xuống nước và lên khỏi nước.
Buổi lễ có thể kết thúc bằng lời cầu nguyện cho tất cả những người vừa mới nhận Báp têm. Vài Hội Thánh dùng việc này để chào mừng nhận họ làm thành viên của Hội Thánh. Ơû nhiều nơi, mục sư cấp cho mỗi người một giấy chứng đã nhận lễ Báp têm và ông ghi tên họ vào Sổ ghi danh những người chịu Báp têm. Mỗi cố gắng đều thực hiện để đánh dấu trường hợp này như là một bước đầu quan trọng trong đời sống Cơ đốc của tân tín hữu.
TIẾP THEO SAU BÁP TÊM NƯỚC.
Những bài học khác nhau trong loạt bài này đã nhấn mạnh nhiều lần về nhu cầu nuôi dưỡng các tín hữu cách đầy đủ như những nhà lãnh đạo đã làm trong thế kỷ đầu tiên (Cong Cv 2:41-42). Nhiệt tình nuôi dưỡng không cần tàn lụn sau phép Báp têm. Tại điểm này tân tín hữu cần được tiếp tục nuôi dưỡng. Hãy khảo sát những điều sau:
1. Tân tín hữu cần sự dạy dỗ liên tục. Mạng lệnh của Kinh Thánh dành cho những người đã chịu Báp têm trong Mat Mt 28:20 chép” Dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi”. Có những lẽ thật thuộc linh vĩ đại mà người qui đạo mới chịu Báp têm cần học tập và áp dụng. Những tân tín hữu này phải nhận sự dạy dỗ mạnh mẽ và trung tín. Như vậy họ mới trở thành những Cơ đốc nhân có kết quả.
2. Dẫn các tân tín hữu vào những con đường phục vụ . Mỗi tân tín hữu cần phải biết rằng mình có thể góp một phần vào thân thể của Đấng Christ. Một trong những lý do khiến những tân tín hữu lui đi vì họ cảm thấy mình vô dụng. Khi tân tín hữu tìm được vị trí của mình và đã được môn đồ hóa kỹ lưỡng thì người ấy có thể trở thành một trong những” Anh Rê” là người có thể đưa những người khác như” Simôn Phierơ” đến với Chúa.
Những hoạt động nuôi dưỡng này không phải là công tác độc quyền của mục sư, chúng tiêu biểu cho chức vụ của thân thể Hội Thánh cùng làm việc với nhau.
(2) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG nói về vai trò của mục sư trong nghi thức Báp têm nước.
a. Mục sư nên thông báo về lễ Báp têm nước cách công khai vì hành động này là một minh chứng bên ngoài của một đức tin nơi Đấng Christ bên trong.
b. Đòi hỏi sự trưởng thành thuộc linh nơi một người qui đạo trước khi chịu lễ Báp têm bảo đảm một sự tuân phục mạnh mẽ đối với Hội Thánh.
c. Sự chuẩn bị cho người cầu lễ Báp têm nên hạn chế vào những vấn đề thuộc linh vì đó là một biến cố thuộc linh.
d. Hội Thánh phải góp phần trong việc nuôi dưỡng những tín hữu mới chịu lễ Báp têm.
e. Tiếp tục dạy dỗ và trách nhiệm trong sự phục vụ là phần chăm sóc thiết yếu cho những tín hữu mới chịu Báp têm.
Mục tiêu 2: Mô tả vai trò của mục sư trong sự sửa soạn cho lễ tiệc thánh.
TIỆC THÁNH.
Chúa Jêsus thiết lập Bàn Tiệc của Chúa hay Tiệc Thánh khi Ngài phán” Hãy làm điều này để nhớ đến Ta” (LuLc 22:19). Sau khi ăn lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ngài, Ngài thiết lập lễ Tiệc Thánh không những cho người Do Thái nhưng còn cho cả Dân ngoại là thành phần trong Hội Thánh của Ngài, Ngài cũng để lại một tưởng nhớ để tuân thủ cho tất cả tín hữu” Hễ khi nào các ngươi ăn bánh này và uống chén này, thì nhớ rao truyền sự chết của Chúa cho tới khi Ngài đến” (ICo1Cr 11:26).
Tiệc thánh là một trong những lễ nghi có ý nghĩa nhất của đức tin Cơ đốc. Một số người gọi đó là sự” Bẻ Bánh”. Đây là giờ phút đặc biệt để mỗi thành viên của Hội Thánh tưởng nhớ đến Chúa và công tác cứu chuộc của Ngài.
Trải qua nhiều thế kỷ người ta thường thảo luận về việc tổ chức lễ tiệc thánh trong Hội Thánh theo chu kỳ nào Kinh Thánh không định rõ chu kỳ của lễ này, như vậy mỗi Hội Thánh nên tổ chức theo lời khuyên dạy,” Hễ khi nào anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (11:26). Hội Thánh của bạn phải quyết định chu kỳ tổ chức lễ tiệc thánh. Tuy nhiên có ít nhất ba điều về thời gian mà bạn phải suy xét:
1). Bạn nên thiết lập lễ ở khoảng cách đều đặn.
2). Bạn nên sắp đặt những lễ này khá thường xuyên có lẽ không ít hơn một lần mỗi tháng. Bạn không nên xem tiệc thánh trở thành thông lệ và chung chung, nhưng bạn phải tổ chức khá thường xuyên, người dự có thể vui hưởng ơn phước mà tiệc thánh mang lại và ý thức tầm quan trọng của lễ.
3). Bạn nên cử hành lễ khi một số lượng lớn nhất người có thể tham dự. Không kể đến chu kỳ nào hay thì giờ nào bạn tổ chức lễ này, những nguyên tắc sau đây sẽ giúp hướng dẫn bạn.
CHUẨN BỊ CHO TIỆC THÁNH.
1. Chỉ định người chuẩn bị các chi tiết. Thường thường có người được chỉ định để sửa soạn bánh và chén theo cách luân phiên hoặc có một ban chuyên lo công việc này. Những người này cần ý thức rằng đây không phải chỉ là một công tác, mà là phục vụ Chúa.
2. Dạy về ý nghĩa tượng trưng của các yếu tố. Điều quan trọng là mục sư phải dạy dỗ dựa trên cơ sở Kinh Thánh về ý nghĩa tượng trưng của bánh và chén. Trong một vài nền văn hóa, người ta có khuynh hướng mạnh mẽ quá chú trọng đến các yếu tố hơn là ý nghĩa của các yếu tố đó. Trong thời Cựu Ước con sinh vật bị giết cho bữa ăn của lễ Vượt qua cùng với rau đắng là những yếu tố trong gia đình tượng trưng cho những gì Đức Chúa Trời làm để giải cứu dân sự Ngài ra khỏi Êdíptô. Bây giờ, trong thời Tân ước bánh và chén là những biểu tượng để tôn cao sự chịu khổ và sự chết của Đấng Christ và làm cho ý nghĩa đó trở nên sống thực với mỗi người.
3. Chuẩn bị sự phục vụ cho đầy đủ. Nếu bạn tổ chức” dự Tiệc thánh chung” nghĩa là sự thông công mở ra cho mọi Cơ đốc nhân hiện diện, dù là thuộc viên chính thức hay không chính thức của Hội Thánh, thì phải chắc chắn có đầy đủ cho mọi người. Có dư thừa một chút cũng không hại gì.
4. Hướng dẫn đầy đủ cho người giúp đỡ. Những người giúp đỡ cho mục sư ban Tiệc thánh phải được thông báo trước giờ Tiệc thánh và được phân phối việc làm cách chính xác. Họ phải là Cơ đốc nhân trưởng thành hiểu đầy đủ ý nghĩa của Tiệc thánh. Sự tiến hành của họ sẽ chứng tỏ rằng đây không phải là một lễ hội hay nghi thức tôn giáo trống rỗng vì họ làm mọi sự với một thái độ nghiêm trang tôn kính.
(3) Trong sổ tay của bạn hãy mô tả 4 điều mà mục sư phải làm để chuẩn bị Tiệc thánh và ý nghĩa của mỗi điều.
Mục tiêu 3: Giải thích việc mục sư nhấn mạnh ý nghĩa của lễ Tiệc thánh như thế nào.
SỰ TƯỞNG NHỚ.
Cầu nguyện là phần sửa soạn chính cho lễ Tiệc thánh. Mục sư phải bắt buổi lễ với thái độ cầu nguyện. Không hành lễ cách vội vã hoặc kéo dài. Thời gian không phải là điều quan trọng. Mục sư cần dành thì giờ để giải thích các yếu tố và hướng dẫn mọi người bước vào thái độ thờ phượng. Mặc khác cũng nên nhớ là đừng nói những gì không cần thiết hoặc bình luận những gì không thích hợp cho buổi lễ. Một số gợi ý cho sự cử hành lễ như sau:
1. Ý nghĩa của Tiệc thánh phải được giải thích rõ cho mọi người. Nếu không làm điều đó, thì buổi lễ sẽ thoái hóa thành một lễ vô nghĩa.
2. Những bài thánh ca và những đoạn Kinh Thánh phải tập trung vào chủ đề của buổi lễ. Những phần Kinh Thánh liên quan đến Tiệc thánh như là một tưởng nhớ phải được đọc, và những bài hát nói về thập tự giá rất thích hợp trong dịp này.
3. Đây là thì giờ mà bạn có thể dẫn cả Hội Thánh đi vào một sự nhận thức sâu xa về sự chết của Chúa trên thập tự giá. Họ phải thấy trong biểu tượng nầy rằng Ngài đã hoàn thành tuyệt mỹ sự hy sinh đền tội vì lợi ích của toàn thể nhân loại.
4. Những tín hữu phải cảm nhận một kết ước mới với Đấng Christ và với nhau trong thân thể.
Một cách mà bạn có thể giảm thiểu trình tự nghi thức lễ Tiệc thánh ấy là thay đổi thứ tự của buổi lễ. Chẳng hạn, có một mục sư để tòa giảng sang một bên, đặt bàn Tiệc thánh ở chính giữa. Ông giảng ngay ở bàn Tiệc thánh, giải thích ý nghĩa của bánh và kêu gọi mọi người nhìn nhận sự hy sinh cao cả mà Đấng Christ đã thực hiện. Sau đó các trưởng lão đem bánh đến cho toàn thể hội chúng và mọi người cùng ăn. Kế đến, mục sư giải thích về ý nghĩa của chén và công hiệu của huyết đổ ra của Đấng Christ. Ông khuyên bảo hội chúng về sự liên hệ đến huyết của Đấng Christ, và các chén được phát cho mỗi người. Sau đó, hội chúng hát một thánh ca rồi giải tán. Bạn không cần phải thay đổi theo cách đó chỉ vì muốn thay đổi, bạn cũng không bị đòi hỏi phải thực hiện nghi thức luôn luôn giống như thế. Trái lại, lúc nào cũng cử hành lễ để làm cho rõ ràng, xác thực mục đích và ý nghĩa của nghi lễ.
(4) Trong sổ tay của bạn, giải thích mục sư có thể nhấn mạnh ý nghĩa của lễ Tiệc thánh với tín hữu như thế nào.
Mục tiêu 4: Nhận diện những trách nhiệm của mục sư trong việc dâng con trẻ cho Chúa.
LỄ DÂNG CON TRẺ.
Khắp các quốc gia trên thế giới con trẻ được xem là quí giá. Sự ra đời của một đứa trẻ được kể như là một trường hợp hạnh phúc nhất. Với lòng mong đợi đầy vui mừng cha mẹ hướng tới cơ nghiệp nầy của Chúa.
Các Hội Thánh Tin lành không hành lễ Báp têm cho trẻ con, nhưng nhiều Hội Thánh đã cử hành lễ dâng con trẻ và các em thiếu nhi cho Chúa cách công khai. Khi cha mẹ đến với mục sư xin dâng con mình cho Chúa, thì có một số điều mà mục sư cần làm để giúp đỡ gia đình đó. Chúng ta sẽ thảo luận những vấn đề này trong phần sau đây:
CHUẨN BỊ CHO LỄ DÂNG CON TRẺ.
1. Giải thích mục đích. Dâng con trẻ là sự nhìn nhận công khai của cha mẹ về trách nhiệm của họ trong việc nuôi con cái lớn lên trong sự kính sợ và khuyên dạy của Chúa. Mục sư phải nói chuyện với cha mẹ để biết chắc họ hiểu được mục đích của nghi lễ. Phải nói rõ cho họ rằng đây không phải là phép Báp têm hoặc lễ đặt tên thánh. Họ phải hiểu rằng dâng con trẻ không phải là chủ yếu cho đứa trẻ, mà là sự hứa nguyện của họ trong việc nuôi dạy con cho Chúa.
2. Hồ sơ dâng con trẻ. Ngay trước khi dâng con trẻ, hãy điền vào một giấy chứng nhận dâng con trẻ cho cha mẹ đứa trẻ giữ. Ơû những nơi xa có thể không thực hiện hồ sơ hộ tịch hoặc giấy khai sinh. Trong trường hợp đặc biệt này, giấy chứng nhận dâng con đó có thể là chứng liệu khai sinh duy nhất của đứa bé. Phải ghi rõ ngày dâng đứa nhỏ, ngày sinh của đứa nhỏ, tên cha mẹ, và nơi sinh, tất cả đều phải chính xác, và nhớ ký vào giấy chứng nhận này. Về sau khi cha mẹ cần chứng từ gì về đứa trẻ để gởi đi học hay đi du lịch, thì Hội Thánh có thể chứng nhận ngày sinh của đứa bé.
NGHI LỄ DÂNG CON TRẺ.
Lễ nghi dâng con trẻ thường được cử hành trong một buổi sáng Chúa nhật thờ phượng bình thường. Một số Hội Thánh chỉ định một ngày Chúa nhật mỗi tháng để cha mẹ có thể đem con mình đến nhà thờ để dâng. Thông thường những bà con của gia đình tuy không thuộc về Hội Thánh nhưng vẫn đến để chứng kiến việc dâng con trẻ và chung vui với gia đình ấy.
Trong khi hành lễ, mục sư cần giải thích cho hội chúng rằng Kinh Thánh dạy đây không phải là lễ Báp têm hay một” Lễ đặt tên”. Cha mẹ được động viên và thách thức để hứa nguyện làm theo điều Kinh Thánh dạy dỗ về bổn phận cha mẹ. Mục sư cũng nên thách thức cả hội chúng, là thân thể của Đấng Christ phải phô bày những giá trị Cơ đốc trong nếp sống trước đứa bé này và cầu nguyện cho đứa trẻ cùng cha mẹ em.
Mục sư phải nhận từ cha mẹ và bồng em bé trên tay mình trong khi cầu nguyện dâng em lên cho Chúa. Lời cầu nguyện bao gồm sự cảm tạ Đức Chúa Trời về đứa trẻ và cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan và sự hướng dẫn đặc biệt cho cha mẹ trong trách nhiệm làm cha mẹ của họ.
TIẾP THEO SAU SỰ DÂNG CHO TRẺ.
Sau buổi lễ dâng con trẻ, mục sư cấp cho cha mẹ giấy chứng nhận dâng con và ghi vào một sổ hồ sơ dâng con trẻ của Hội Thánh. Nếu chưa có sẵn, một số Hội Thánh liền ghi tên em bé vào một lớp ấu nhi, là nơi đứa bé và có thể cả mẹ em hoặc người nào khác chăm sóc cho đứa bé sẽ được giúp đỡ. Dù hệ thống tổ chức như thế nào, thì vẫn cần có công tác chăm sóc theo dõi sau khi dâng em bé.
Những bà mẹ trẻ cần được khích lệ nhiều khi họ bận lo cho một em nhỏ. Mỗi Hội Thánh cần có một lớp học hay nhóm nhỏ cho những bà mẹ này ngồi lại với nhau để chia sẻ kinh nghiệm cũng như khích lệ lẫn nhau. Nếu không thì, họ có thể mất cơ hội gắn bó với Hội Thánh và có cảm giác bị bỏ rơi. Trước khi đứa trẻ ra đời, người mẹ có thể tham gia tích cực trong Hội Thánh, nhưng bây giờ em bé đòi hỏi hầu hết thời gian của người mẹ. Cô ta còn có thể có mặc cảm phạm lỗi về sự thiếu tham gia của mình. Những người mẹ lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn có thể giúp đỡ và động viên những bà mẹ trẻ. Đối với bạn nhu cầu cung cấp một nơi cho những bà mẹ để chăm sóc con mình rất quan trọng. Đó phải là một chỗ để họ vừa có thể lắng nghe và quan sát sự thờ phượng của Hội Thánh và có một cơ hội phục vụ những người khác.
(5) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời hoàn chỉnh ĐÚNG. Trách nhiệm của mục sư và mục đích của việc dâng con trẻ cho Chúa cách công khai bao gồm:
a. Sự bày tỏ từ trong Kinh Thánh những phước hạnh và trách nhiệm của gia đình Cơ đốc.
b. Bảo đảm cho cha mẹ về sự cứu rỗi của đứa bé.
c. Hướng dẫn cha mẹ nuôi con theo lời dạy của Kinh Thánh.
d. Aûnh hưởng đến cha mẹ chưa được cứu của đứa bé hướng về Phúc âm
e. Cấp một giấy chứng nhận và ghi sổ ngày sinh cùng ngày dâng đứa bé.
f. Thách thức những thành viên trong Hội Thánh
g. Cung ứng một sự thay thế cho phép Báp têm cho con trẻ trong những cộng đồng có phong tục đó.
LỄ THÀNH HÔN.
Bây giờ chúng ta đến một phần thảo luận về một bổn phận vui vẻ khác của mục sư. Hôn lễ là một trong những dịp vui nhất mà mục sư có thể chia sẻ với những thành viên trong Hội Thánh mình. Đây là trường hợp rất vui nhưng cũng là giờ phút rất nghiêm trọng đến nỗi mục sư cần tiến hành cách kỉnh kiền và với sự chuẩn bị tốt nhất có được.
Mục tiêu 5: Thảo luận những sự chuẩn bị cần thiết mà mục sư phải chịu trách nhiệm trước khi cử hành một lễ thành hôn.
CHUẨN BỊ CHO HÔN LỄ.
Một trong những điều quan trọng nhất mà mục sư phải biết ấy là những đòi hỏi hợp pháp để cử hành long trọng những lễ thành hôn. Trong hầu hết mọi quốc gia, một cuộc hôn nhân phải làm theo cả hai thủ tục về pháp lý lẫn tôn giáo. Ở nhiều quốc gia, hôn nhân sẽ không hợp pháp nếu không tuân theo những qui định của chính quyền. Ở một số quốc gia, những qui định về hôn nhân có thể chi tiết và phức tạp hơn các quốc gia khác. Trong một số khu vực, những qui định có thể thay đổi theo từng thành phố. Vì thế, điều quan trọng ấy là mục sư phải biết tất cả những luật lệ này và phải nắm vững tất cả những qui định hiện hành. Ngoài việc biết những qui định về pháp lý, còn những trách nhiệm cần thiết khác để mục sư tuân thủ.
Khi một đôi nam nữ trong Hội Thánh muốn tiến đến hôn nhân, họ cần đến với mục sư để sắp xếp cho lễ thành hôn. Tại điểm này, cần phải xem xét những điều sau đây:
1. Cha mẹ của hai bên có biết gì về kế hoạch không? Ngay cả khi đôi bạn ở tuổi kết hôn và có thể lập gia đình ngoài sự cho phép của cha mẹ, nhưng điều quan trọng là họ phải biết: Nếu cả hai bên cha mẹ đều là tín hữu của Hội Thánh thì sẽ gây ra sự chống đối nếu họ tín hữu của Hội Thánh thì sẽ gây ra sự chống đối nếu họ
2. Định ngày thành hôn và ghi ngày ấy vào lịch công tác của Hội Thánh.
3. Định những lần họp khuyên bảo với đôi nam nữ. Sự sửa soạn trước hôn nhân là một công tác rất quan trọng và sống động. Bạn có thể nghiên cứu những cuốn sách có giá trị về đề tài này và lên kế hoạch của bạn. Sau đây là một số ít hướng dẫn căn bản mà các mục sư thường áp dụng:
a. Cuộc hôn nhân dự kiến có đúng theo những tiêu chuẩn của Kinh Thánh, điều lệ của Hội Thánh, và luật pháp của quốc gia không ? Chẳng hạn, Kinh Thánh dạy một tín hữu không được kết hôn với người chưa tin Chúa. Nhiều Hội Thánh cấm kết hôn với một người ly dị. Bạn phải nêu lên những vấn đề này ngay từ đầu.
b. Một số mục sư đề nghị việc gặp mặt với đôi bạn đến 6 lần. Hỏi hai người có những nhu cầu đặc biệt nào cần trình bày không. Thì giờ và chiều sâu của đề tài thảo luận tùy theo nhu cầu của họ. Thêm vào đó bạn phải thảo luận các trách nhiệm của người vợ, người chồng theo Kinh Thánh, và bạn cần thảo luận những trách nhiệm của họ trong việc thành lập một gia đình và mái ấm Cơ đốc. Trong những phiên gặp mặt này cần nghiên cứu và thảo luận những đoạn Kinh Thánh sau:
1. ICo1Cr 13:1-113; 7:3-6.
2. Eph Ep 5:21-33.
3. IPhi 1Pr 3:1-7.
Nếu mục sư giúp cho đôi nam nữ trình bày rõ ràng và thảo luận về những điều họ mong đợi về cuộc hôn nhân và những gì mong đợi của mỗi người đối với nhau, thì sẽ giúp ích cho họ về sau này.
c. Phải có một lần khuyên bảo dành cho chú rễ, một lần khuyên bảo dành cho cô dâu. Trong lần khuyên bảo dành cho cô dâu, có thể bạn nên kết hợp với vợ bạn, hoặc một mình vợ bạn khuyên bảo cô dâu.
d. Phiên họp cuối cùng sẽ dành cho những chi tiết của việc tổ chức lễ. Phải lên kế hoạch để diễn tập cuộc lễ.
(6) Trong khu vực của bạn, một mục sư có được những trách nhiệm về pháp lý trong việc hành lễ hôn phối không ? Nếu có hãy ghi ra ở đây
(7) Hãy liệt kê ba trách nhiệm, khác với những điều đòi hỏi về mặt pháp lý, mà một mục sư phải hoàn tất trước một lễ thành hôn.
(8) Hãy liệt kê vắn tắt ba khía cạnh mà mục sư phải thảo luận trong những phiên họp khuyên bảo cho cô dâu chú rễ trước ngày thành hôn
Mục tiêu 6: Nhìn nhận những cách thức trong đó hôn lễ cũng là một cơ hội để truyền giảng.
CỬ HÀNH HÔN LỄ.
Cách tổ chức lễ thành hôn có thể khác nhau tùy theo truyền thống của gia đình và cộng đồng. Nơi nào Cơ đốc giáo còn xa lạ đối với một khu vực, thì việc cử hành lễ hôn phối đầu tiên trở thành những tiêu chuẩn rất quan trọng cho tất cả những lễ cưới về sau. Điều quan trọng là đám cưới phải đơn giản, không phung phí và diễn tả sứ điệp Cơ đốc. Vài sự sắp xếp thực tiễn cho hôn lễ được tiến hành như sau:
1. Mục sư phải ăn mặc cho thích hợp với dịp lễ.
2. Có những lần diễn tập để chuẩn bị cho mỗi người góp phần trong buổi lễ biết chính xác điều mình phải làm. Nếu có gì thay đổi phải kịp thời thông báo cho từng người.
3. Chương trình đánh máy phải trao tận tay mỗi người có dự phần trong buổi lễ.
4. Chỉ định một người chịu trách nhiệm tất cả dụng cụ cần thiết và trang trí trước ngày hành lễ.
Lễ thành hôn và những sinh hoạt trước và sau hôn lễ phải bày tỏ rằng cuộc hôn nhân chân chính là một biểu tượng đẹp về mối quan hệ của Đấng Christ đối với Hội Thánh. Hôn nhân cũng là một cơ hội để mục sư giải thích sự dạy dỗ Cơ đốc cho đôi bạn trẻ, cho gia đình, Hội Thánh và toàn thể cộng đồng.
SAU LỄ THÀNH HÔN.
Trách nhiệm của mục sư đối với đôi tân hôn không chấm dứt sau giờ hành lễ. Cặp vợ chồng mới cưới cần thực hiện nhiều sự điều chỉnh. Họ cần sự tiếp tục quan tâm và khuyên bảo của mục sư. Sau lễ cưới mục sư còn có vài trách nhiệm nữa. Tôi sẽ nhắc đến 2 điểm đặc biệt mà mục sư cần phải thi hành:
1. Cấp cho hai vợ chồng một giấy chứng nhận kết hôn. Nếu những hồ sơ cần bất cứ một bảo đảm nào về mặt pháp lý lo liệu trong khoảng thời hạn qui định. Ghi chép vào sổ hồ sơ của Hội Thánh.
2. Thăm cặp vợ chồng mới ở nhà họ càng sớm càng tốt khi thuận tiện. Điều này sẽ giúp cho họ biết rằng bạn vẫn quan tâm đến họ và sẵn sàng giúp đỡ họ. Điều này còn giúp cho việc thiết lập mối quan hệ tốt giữa đôi vợ chồng mới và bạn và cũng giúp thắt chặt họ với Hội Thánh.
(9) Diễn tả vắn tắt 2 khía cạnh của Kinh Thánh về hôn nhân mà một Mục sư phải dùng để khuyên bảo trong thời kỳ tiền hôn nhân.
(10) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời hoàn chỉnh ĐÚNG. Mục sư cử hành một hôn lễ bởi chắc chắn rằng tất cả những sự kiện:
a. Được thực hiện trong sự đơn giản và tốt đẹp.
b. Hài hòa với phong tục địa phương.
c. Bày tỏ mối quan hệ của Đấng Christ đối với Hội Thánh của Ngài.
d. Được tiến triển với sự quan tâm và khuyên bảo của ông.
e. Đều theo bất cứ gì cặp vợ chồng ao ước cho hạnh phúc của họ.
Mục tiêu 7: Chọn những lời diễn đạt bày tỏ những hướng dẫn mà mục sư cần tuân theo khi ông thi hành chức vụ đối với tang gia.
Hôn lễ là một trong những lễ nghi đẹp nhất mà bạn có thể thực hiện trong chức vụ của mình . Đức Chúa Trời sử dụng bức tranh về cô dâu chú rể trong Kinh Thánh khi Ngài muốn bày tỏ cho con người hay chết về mối quan hệ giữa Chúa Jêsus với Hội Thánh. Đối với cặp vợ chồng mới cưới, thì đây là khởi đầu của một mối quan hệ tăng trưởng. Một mục sư khôn ngoan sẽ bày tỏ rằng ông luôn sẳn sàng khuyến khích và giúp nâng đỡ mối quan hệ này bằng sự cầu nguyện và khuyên bảo.
TANG LỄ .
Chúng ta chuyển từ một lễ nghi vui vẻ của hôn lễ sang một biến cố buồn bã xảy ra trong mỗi Hội Thánh. Mặc dù đối với Cơ đốc nhân, sự chết cuối cùng là một lý cớ của vui mừng, nhưng nổi buồn của sự phân rẽ vẫn có thể làm cho những người còn sống tan vỡ. Từ bản chất của sự kêu gọi, mục sư phải đối diện với nhiều đau đớn và buồn thảm. Vì vậy, mục sư cần được Báp têm trong tình yêu của Đức Chúa Trời và sự dịu dàng của Thánh Linh, e rằng ông trở thành một người lạnh nhạt, và chỉ hành nghề trong những mối quan hệ của ông. Ông phải chẳng bao giờ hành sử trách nhiệm của mình cách quá máy móc đến nỗi hụt hẵn lòng mình trước toàn bộ vấn đề. Là một mục sư, bạn được kêu gọi để ‘vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc’. (RoRm 12:15).
TRƯỚC KHI CỬ HÀNH TANG LỄ.
Mục sư làm gì khi ông được thông báo có một người trong giáo sở của ông qua đời ? Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.
1. Thăm viếng gia đình hữu sự càng sớm càng tốt.
Điều cần thiết là gác qua một bên mọi việc đang làm, bạn lập tức đến nơi để giúp đỡ an ủi. Bạn không thể trì hoãn trong trường hợp này. Vì vậy, người ta không ngạc nhiên khi thấy mục sư ở cạnh giường của những thành viên của Hội Thánh mà sự sống của họ như chỉ mành treo chuông.
2. Giúp đỡ gia đình có người chết. Thường thường gia đình có tang rơi vào tình trạng bị sốc. Ngay cả khi người thân yêu của họ đã bị bệnh trong một thời gian dài, nhưng sự phân rẽ cuối cùng khỏi đời này cũng gây đau đớn nhiều cho họ. Hãy lắng nghe những gì họ muốn nói, và dùng lời Chúa qua những chân lý vinh diệu của sự sống lại hoặc một số lời an ủi khác để nâng đỡ họ.
3. Giúp đỡ gia đình làm những việc cần thiết cấp bách. Trong vài trường hợp, mục sư có thể liên lạc với những bà con khác của họ. Có thể lắm không có người thân cư ngụ gần họ, và tang gia không thể nào thực hiện mọi chi tiết nếu không có sự giúp đỡ từ những thành viên gia đình khác. Tôi nhớ có một sự kiện xảy ra trong chức vụ của tôi. Một người đàn ông trẻ có vợ và hai con nhỏ, bị chết trong một tai nạn thảm khốc. Vì gia đình anh không ở ngay tại thành phố, nên Hội Thánh phải liên hệ với cha mẹ anh sống ở một hòn đảo khác. Những tín hữu trong Hội Thánh quyên góp tiền và thuê tàu chở linh cữu của anh về quê để an táng. Biến cố này đòi hỏi sự giúp đỡ của một số người trong Hội Thánh mặc dù chúng tôi vẫn có những buổi thờ phượng đặc biệt vào mỗi tối.
4. Giúp đỡ gia đình sắp đặt tang lễ. Khi những thành viên trong gia đình sẵn sàng thảo luận về tang lễ, thì họ cần sự giúp đỡ trong một số điều sắp xếp. Bạn sẽ cần sắp xếp phù hợp với ước muốn của họ, ngoại trừ những gì trái với Kinh Thánh và phong tục Cơ đốc giáo. Thì giờ, nơi chốn, những người tham dự và trình tự của buổi lễ đều phải được quyết định trước. Gia đình có thể mong ước có những mục sư tiền nhiệm tham dự tang lễ. Nếu họ muốn như vậy, bạn nên lịch sự tiếp xúc với những mục sư này.
TRONG GIỜ CỬ HÀNH TANG LỄ.
Tùy nền văn hóa mỗi nơi, phong tục có thể khác nhau. Nơi nào không chịu ảnh hưởng của Cơ đốc giáo, thì những phong tục ngoại đạo có thể được liên kết với tang lễ. Nếu vậy, bạn có một cơ hội để trình bày những thái độ Cơ đốc về sự chết và hi vọng của Cơ đốc nhân nơi sự sống lại. Tuy nhiên, có những trách nhiệm của mục sư vẫn không Tuy nhiên, có những trách nhiệm của mục sư vẫn không
1. Lên kế hoạch cho tang lễ cách cẩn thận. Dù cử hành ở trong hoặc ngoài nhà thờ, buổi lễ phải bày tỏ sự đắc thắng của Đấng Christ đối với sự chết và nhờ đến sự an ủi của Đức Thánh Linh. Giúp gia đình chọn bản nhạc và những bài hát phù hợp. Mặc dù bản nhạc với nội dung an ủi, nhưng cũng phải chứa đựng một sứ điệp hi vọng.
2. Giảng một bài giảng theo Kinh Thánh và thích hợp. Bạn có thể sử dụng một bài giảng trong hồ sơ của bạn để dùng cho những trường hợp này, nhưng phải bảo đảm sự tươi mới và thích nghi với nhu cầu và hoàn cảnh đặc biệt của tang gia. Đây cũng có thể là cơ hội duy nhất để bạn giảng một sứ điệp cứu rỗi và hi vọng cho những thành viên một sứ điệp cứu rỗi và hi vọng cho những thành viên
3. Hướng sứ điệp đến những người sống. Sứ điệp phải đem lại sự an ủi và hi vọng cho gia đình. Những người chưa tin Chúa ở đấy cần nghe về lý do của niềm hi vọng của chúng ta, và họ cần nghe một sự trình bày rõ ràng về Phúc âm trong một cung cách thích hợp. Đối với một số người, có thể đây là lần đầu tiên họ được nghe một sứ điệp Phúc âm.
4. Đi cùng với gia đình cử hành lễ hạ huyệt tại nghĩa trang. Bạn phải xem xét lại luật lệ địa phương liên quan đến lễ an táng tại nghĩa trang. Ở một vài quốc gia, những lễ nghi như thế không được phép thực hiện. Tuy nhiên, nếu được phép, những lời an ủi và sự có mặt của bạn là một sự nâng đỡ lớn cho gia đình. Bạn nên lưu lại với gia đình một thời gian ngắn sau buổi lễ. Trong thời gian đó, bạn bày tỏ tình yêu, sự quan tâm và cùng cầu nguyện với họ.
SAU TANG LỄ.
Lời hướng dẫn cuối cùng là điều quan trọng nhất: không được quên gia đình này. Sau tang lễ, có bao nhiêu công việc và mối quan hệ đang chờ đợi bạn, và dễ lắm bạn bị bận rộn với những điều khác. Nhưng tang gia trở về nhà với căn phòng trống rỗng, chiếc ghế trống và nhiều thứ khác khiến họ nhớ lại người thân yêu của mình đã ra đi. Chính lúc này họ cần làm một số điều chỉnh. Nhiều người biểu hiện sự thương cảm trước và trong lễ tang, nhưng bạn là người phải giúp đỡ tang gia khi tất cả mọi người khác đã ra về và nổi đau đớn của sự chia cắt càng thêm sâu đậm. Trong nhiều trường hợp, bạn nên đến nhà của người quá cố sau lễ an táng và ở lại một lúc để an ủi. Đôi khi không cần thiết phải nói gì. Chỉ sự hiện diện của bạn sẽ là một nguồn trợ lực và khích lệ.
Một vài lần gọi điện thoại hoặc thăm viếng trong những tuần lễ kế tiếp sẽ giúp ích cho tang gia qua một giai đoạn khó khăn. Hãy động viên những tín hữu khác trong Hội Thánh phụ giúp trong công tác này, và đây là một sự phục vụ. Nên nhớ Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy chăm sóc người góa bụa và kẻ mồ côi (Gia Gc 1:27).
(11) Được thông báo có một tín hữu trong Hội Thánh mới qua đời, điều đầu tiên mục sư phải làm là:
a) Lên kế hoạch lễ tang, làm giảm bớt mối lo lắng của gia đình.
b) Gọi điện thoại hoặc gởi một điện báo rằng ông sẽ đến càng sớm càng tốt. c) Bắt đầu điện thoại cho những thân nhân ở các thị trấn lân cận.
d) Đến nhà có tang càng sớm càng tốt.
(12) Trong phần bài tập sau đây, viết số 1 trước mỗi lời diễn tả về một ví dụ hướng dẫn đúng mà một mục sư phải theo khi ông lo cho gia đình người quá cố, viết số 2 nếu là không đúng.
.....a. Ông bảo đảm với những thanh viên trong gia đình rằng họ nên vui mừng vì người thân yêu của họ đã đau quá lâu.
.....b. Ông gác qua một bên công việc đang làm, cho dù việc ấy khẩn cấp đi nữa, và đi ngay đến gia đình có tang.
.....c. Ông lắng nghe những người trong gia đình khi họ trình bày nhu cầu của mình và xác định nhu cầu nào họ cần trước khi ông sắp xếp lễ tang.
.....d. Ông giảng một bài giảng về tang lễ trong đó ông lên án những phong tục tang lễ của người ngoại đạo vì có một số người chưa tin Chúa hiện diện.
.....e. Ông giúp gia đình chọn bản nhạc an ủi, tươi vui cho tang lễ.
.....f. Ông đến thăm gia đình vài lần trong các tuần lễ sau lễ tang và động viên những tín hữu trong Hội Thánh làm như vậy.
Trước khi qua phần cuối của bài học này, tôi cần lưu ý rằng Hội Thánh phải lưu giữ hồ sơ về những trường hợp đặc biệt này. Ở vài nơi những sổ ghi dành cho Hội Thánh có bày bán sẳn ở các hiệu sách Cơ đốc. Nếu trong khu vực của bạn không có sẵn, thì Hội Thánh có thể dùng một cuốn tập ghi chú của học sinh để vô sổ những thông tin liên hệ với các sự kiện này. Một cuốn sổ dầy có thể chia ra nhiều phần như lễ dâng con trẻ, lễ Báp têm nước, lễ thành hôn và tang lễ. Những cuốn sổ này lưu tại Hội Thánh chứ không thuộc riêng của mục sư. Nếu bạn là mục sư, thích giữ hồ sơ cho chính mình, bạn nên làm sổ riêng của bạn, khác với sổ hồ sơ của Hội Thánh.
Mục tiêu 8: Phát triển vài ý tưởng về một số ngày lễ của quốc gia và Hội Thánh có thể được cử hành trong Hội Thánh bạn.
NHỮNG LỄ CỦA QUỐC GIA VÀ HỘI THÁNH.
Có những biến cố lịch sử của quốc gia mà mỗi nước cử hành thường xuyên. Ở vài nơi những ngày đó được gọi là lễ hợp pháp. Bạn có thể lợi dụng những sự kiện này cho thời biểu giảng của mình. Đôi khi, với khả năng mục sư của bạn, bạn sẽ được quan chức chánh quyền mời tham dự những ngày quốc lễ để dâng lời cầu khẩn hoặc tham gia trong một vài cách khác. Bạn có thể làm tăng ảnh hưởng của mình trong cộng đồng mà không bị liên kết chính trị với bất cứ đảng phái nào khi dự phần vào những cơ hội này.
Ngoài những buổi lễ của quốc gia, Hội Thánh Cơ đốc còn có những buổi lễ như Phục sinh, lễ Chúa nhật Ngũ Tuần, lễ Giáng sinh, và những biến cố có ý nghĩa khác về lịch sử Hội Thánh, hay những chương trình hoặc sắc thái đặc biệt về hệ phái.
Vài gợi ý cần nhớ về những sự kiện như vậy có thể được tóm lược như sau:
1. Bạn không bị ràng buộc bởi những biến cố này trong việc giảng lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chúng như những ý tưởng bài giảng theo đề tài để góp phần vào nổ lực công bố sứ điệp Phúc âm của bạn.
2. Bạn có thể sử dụng những sự kiện này vào kế hoạch giảng của mình. Chẳng hạn, nếu quốc gia cử hành ngày lễ độc lập, bạn có thể giảng về” Sự Giải phóng khỏi gông cùm của tội lỗi”.
3. Những ngày lễ Cơ đốc giáo có thể dùng cho những chương trình đặc biệt qua đó toàn thể cộng đồng đều được mời dự. Nhiều Hội Thánh phục vụ rất hữu hiệu cộng đồng của họ qua chương trình thánh nhạc vào lễ Giáng sinh và Phục sinh. Rõ ràng những ngày lễ này là cơ hội vươn ra để truyền giảng Phúc âm. Vào một số buổi lễ này, đã có nhiều người mới được chinh phục cho Đấng Christ và được nhập vào Hội Thánh.
(13) Sau mỗi ngày lễ hoặc mỗi cơ hội đặc biệt, hãy viết tựa đề của một bài giảng hay một chương trình nhấn mạnh mà bạn có thể sử dụng trong Hội Thánh mình.
a. Lễ thăng thiên:
b. Lễ Ngũ tuần:
c. Lễ Phục sinh:
d. Tết nguyên đán (Ngày đầu năm):
Những công tác đặc biệt này là những cơ hội rất tốt cho bạn, là mục sư, để đến gần mọi người bằng sứ điệp yêu thương và tha thứ của Đức Chúa Trời. Bạn không kém hơn người chăn chiên của Đức Chúa Trời chút nào khi bạn dẫn luận về các sinh hoạt đặc biệt này, vậy hãy đại diện Chủ của Mùa gặt coi tất cả họ là bạn thân.
BÀI TỰ TRẮC NGHIỆM.
CÂU HỎI ĐÚNG SAI. Viết chữ Đ vào khoảng trống trước mỗi lời hoàn chỉnh ĐÚNG về những lẽ thật mà mục sư phải truyền đạt trong các dịp lễ đặc biệt trong Hội Thánh. Viết S nếu là SAI.
.....1. Sự cứu rỗi không lệ thuộc vào phép Báp têm nước, nhưng nó cần thiết nếu một người vâng theo đầy đủ các mạng lịnh của Chúa.
.....2. Quyết định dâng đời sống mình cho Đấng Christ là một điều sâu sắc cá nhân, vì vậy Báp têm nước cũng phải riêng tư và có tính cách cá nhân.
.....3. Trong sự thiêng liêng của lễ Tiệc thánh, thì bánh và chén trở thành thân và huyết của Chúa.
.....4. Mục đích thiết yếu của Tiệc thánh là nhớ đến sự hi sinh của Đấng Christ trên thập tự giá và hướng về sự tái lâm của Ngài.
.....5. Lễ dâng con trẻ được tổ chức chủ yếu là vì lợi ích của đứa trẻ.
.....6. Không những cha mẹ nhưng toàn thể Hội Thánh có một trách nhiệm trong lễ dâng con trẻ.
.....7. Mục sư phải bảo đảm rằng tất cả khía cạnh của một lễ thành hôn phải phù hợp với Kinh Thánh, Hội Thánh, và luật dân sự đòi hỏi trước khi mục sư bắt đầu những sắp xếp sau cùng cho hôn lễ.
.....8. Lễ thành hôn tổ chức ở Hội Thánh là một phước hạnh cho đôi tân hôn, nhưng lại giới hạn những cơ hội truyền giảng.
.....9. Qua sự chết của một tín hữu, hi vọng rằng gia đình bày tỏ sự vui mừng và không buồn rầu như là một lời chứng cho những người chưa tin.
.....10. Một bài giảng thích hợp cho tang lễ chứa đựng hi vọng và sự an ủi cũng trình bày một sứ điệp cứu rỗi.
.....11. An ủi và giúp đỡ tang quyến là một điều Kinh Thánh dạy bảo.
.....12. Tổ chức những ngày lễ Cơ đốc tạo ra sự ràng buộc thuộc về nghi thức, vì vậy nên tránh tổ chức những lễ này.

ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP
Trước khi bạn tiếp tục học bài 12, hãy ôn từ bài 8 đến bài 11 rồi lấy trong túi dành cho học viên Bảng Đánh Giá Tiến Trình Học Tập Đơn Vị 3. Gởi phiếu trả lời cho hướng dẫn viên chỉ đạo ICI của bạn kèm với những tài liệu khác được chỉ dẫn ở ngoài bì của túi dành cho học viên. Sau đó bạn có thể tiếp tục bài 12.
GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU.
(1) c, d, và e là những câu hoàn chỉnh đúng.
(2) a, d và e là những lời diễn đạt đúng.
(3) Để chuẩn bị cho Tiệc thánh, mục sư phải:
1. Chỉ định sự chuẩn bị vì đây là một công tác phục vụ của những thành viên Hội Thánh.
2. Dạy về ý nghĩa tượng trưng của bánh và chén để người dự hiểu được ý nghĩa thuộc linh.
3. Phải biết chắc những chi tiết phục vụ đầy đủ đã được chuẩn bị, nếu mở rộng cho nhiều người có mặt tham dự, thì có thể không biết trước số lượng đúng, và
4. Hướng dẫn tốt những người trợ giúp để buổi lễ được tôn nghiêm và cung kính.
(4) Theo lời của bạn: mục sư đọc Kinh Thánh và hướng dẫn những bài thánh ca nhấn mạnh về đề tài, ông đưa mọi người đến một nhận thức về công ơn cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá, và đến một sự đầu phục tươi mới Đấng Christ và với nhau.
(5) a, c, e, f là những lời hoàn chỉnh đúng.
(6) Câu trả lời của bạn. Đây là điều cần yếu mà bạn phải biết. Phải bảo đảm cập nhật hóa theo những thủ tục đòi hỏi.
(7) Theo lời riêng của bạn: mục sư phải chắc rằng cha mẹ của cô dâu chú rễ được thông báo việc thành hôn của họ, hôn nhân này phải đáp ứng những yêu cầu của Kinh Thánh, Hội Thánh và luật pháp, lên lịch ngày cưới vào lịch công tác của Hội Thánh và có những lần họp mặt khuyên bảo đôi bạn nam nữ.
(8) mục sư khuyên bảo họ theo điều họ mong đợi về cuộc hôn nhân. Ông thảo luận những tiêu chuẩn Kinh Thánh về trách nhiệm của họ đối với nhau, và những tiêu chuẩn của một gia đình Cơ đốc.
(9) Câu trả lời của bạn có thể bao gồm những trách nhiệm đối với nhau của vợ và chồng theo Kinh Thánh và những trách nhiệm của họ trong một tổ ấm và gia đình Cơ đốc. Bạn có thể nói thêm về hôn nhân là một biểu tượng của Đấng Christ và tân phụ của Ngài, tức là Hội Thánh.
(10) a, c và d là những lời hoàn chỉnh đúng.
(11) d) đến nhà có tang càng sớm càng tốt.
(12) a. 2).
b. 1).
c. 1).
d. 2).
e. 1).
g. 1).
(13) Câu trả lời của bạn. Đây là vài gợi ý:
a. Ngài được cất lên thể nào, cũng sớm trở lại thể ấy.
b. Phải đầy dẫy Thánh Linh.
c. Lên kế hoạch một chương trình thánh nhạc hay một vở kịch về sự Phục sinh.
d. Một thời điểm để lập những kế hoạch mới và những chỉ tiêu mới cho Hội Thánh.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:04 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách