† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2599|Trả lời: 0

Công Tác - XẾP ĐẶT NHỮNG ƯU TIÊN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-10-2011 08:33:28 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Công Tác Của Mục Sư
Tác giả: Eleaser E. Javier

XẾP ĐẶT NHỮNG ƯU TIÊN.

Bây giờ chúng ta đến đơn vị cuối của loạt bài học nầy. Điểm lại những gì đã học trong đơn vị vừa rồi chúng ta nhớ lại những đề tài tạo nên chức vụ của mục sư: Giảng, dạy, chăm sóc và những công tác đặc biệt. Những yếu tố này của chức vụ mục sư chỉ cho thấy công việc” thường xuyên” của ông bận rộn đến mức độ nào, không kể những gì ngoài kế hoạch, những công tác đặc biệt. Với tất cả những nhiệm vụ này, bạn có thể bị tràn ngập bởi những đòi hỏi của trách nhiệm của bạn. Vì vậy, thật là thích đáng để xem xét làm sao đương đầu với những vấn đề quan trọng này. Do đó trọng tâm của bài học này giúp bạn” xếp đặt những ưu tiên”.
Dường như lúc nào cũng có hàng ngàn tiếng nói đòi hỏi bạn chú ý, nên bạn cần phải có cách xếp đặt những mục tiêu và những ưu tiên. Trong bài học này chúng ta sẽ thảo luận cách thế nào để hiểu rõ sứ mạng của bạn hầu quyết định những ưu tiên của mình. Chúng ta sẽ khảo sát những hoạt động nào bạn cần đặt vào vị trí ưu tiên cao nhất vì những điều đó đòi hỏi hầu hết thì giờ và năng lực của bạn. Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một trong những món quà quí giá nhất: thì giờ. Hoặc bạn khôn ngoan sử dụng thì giờ, hoặc bạn phung phí nó. Mục đích của bài này là giúp bạn biết sử dụng thì giờ cách tốt nhất và tăng năng suất tối đa.
Chúa Jêsus phán,” Của cải con ở đâu, lòng của con cũng ở đấy” (Mat Mt 6:21). Câu này nhắc nhở chúng ta rằng cách chúng ta xếp đặt những ưu tiên cho thấy điều gì là quan trọng nhất đối với chúng ta. Những ai được Đức Chúa Trời kêu gọi để chia sẻ sứ điệp cứu rỗi của Ngài cho thế giới thì sẽ không có ưu tiên nào cao hơn việc loan báo tình yêu cứu chuộc của Ngài cho toàn thể nhân loại. Khi bạn học bài này, hãy đặt trong lòng mình mục đích làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua cách xếp đặt những ưu tiên trong cuộc sống hằng ngày của bạn.
Dàn ý bài học
Làm sáng tỏ sứ mạng của chúng ta.
Cách sử dụng thì giờ.
Xếp đặt những ưu tiên cho công việc.
Những mục tiêu của bài học
Học xong bài này bạn phải có thể:
* Giải thiùch sứ mạng của Hội Thánh.
* Nhận diện những ưu tiên của chính bạn quan tâm đến sứ mạng của Hội Thánh.
* Xếp đặt những ưu tiên để sử dụng thì giờ cách tốt nhất.
* Thực hiện một thời biểu thực tế về những hoạt động của bạn đối với sứ mạng của mình.
Những hoạt động học tập
1. Nghiên cứu phần triển khai bài học và làm bài trắc nghiệm cá nhân theo sự chỉ dẫn ở bài 1.
2. Nhớ đọc hết những phần Kinh Thánh trích dẫn mà không có ghi ra đầy đủ trong bài học.
3. Kiểm tra lại những câu hỏi nghiên cứu và trắc nghiệm cá nhân bạn đã làm so với đáp án của chúng tôi.
Những chữ căn bản
Đánh giá
Sứ mạng
Trì hoãn
Ưu tiên
Triển khai bài học
LÀM SÁNG TỎ SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TA.
Có một lời truyền khẩu nói rằng,” Không nhắm vào mục tiêu nào cả và đó đúng là điều mà bạn sẽ chạm phải” (Aim at nothing and that is exactly what you will hit). Trong nhiều Hội Thánh, một trong những bi kịch là mục sư và tín hữu của ông chẳng biết lý do của sự hiện hữu của họ. Trong hoàn cảnh này, Hội Thánh mất phương hướng và khá thường xuyên bị thu hút bởi nhiều hoạt động, lúc nào cũng bận rộn nhưng lại không có mục đích rõ ràng. Chúng ta có thể so sánh điều này với cái ghế xích đu. Nó cứ chuyển động nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tại điểm này chúng ta phải hỏi,” tại sao Đức Chúa Trời đã lập một Hội Thánh trên quả đất nầy ?”. Tuy nhiên, trước khi chúng ta thảo luận về những ưu tiên, chúng ta phải định nghĩa sứ mạng của Hội Thánh để khám phá lý do hiện hữu của Hội Thánh. Bấy giờ định nghĩa này sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch cho thì giờ của mình cách thích hợp.
Mục tiêu 1: Mô tả sứ mạng tam diện của Hội Thánh về nhận diện những phương cách mà Hội Thánh bạn sẽ thực hiện sứ mạng này.
SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH.
Chúng ta cần tìm kiếm trong Kinh Thánh để thấy một sự mô tả toàn diện sứ mạng của Hội Thánh. Kinh Thánh khải thị rằng chúng ta chịu trách nhiệm một số việc nếu chúng ta muốn hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời. Khi xem xét những lãnh vực trách nhiệm này, tôi sẽ trích dẫn một số câu Kinh Thánh căn bản cho mỗi mục. Tôi cũng động viên bạn nên tìm đọc những đoạn có liên quan khác và thực hiện một nghiên cứu về sự hiểu sứ mạng của bạn thế nào sẽ hướng dẫn những ưu tiên của bạn. Khi bạn đọc những đoạn này, hãy đánh giá xem Hội Thánh bạn đã thực hiện mỗi khía cạnh của sứ mạng đến mức độ nào. Từ những phân đoạn này, chúng ta hãy cố gắng trả lời: sứ mạng của Hội Thánh là gì?
Sứ mạng liên quan đến ĐỨC CHÚA TRỜI.
Trong mối liên hệ với đức chúa trời hội thánh là một tập thể hợp nhất trong đó con người có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Có những ưu tiên mà chúng ta cần trình bày nếu chúng ta muốn hoàn thành khía cạnh này của sứ mạng.

1. Thờ phượng Đức Chúa Trời trong Thánh Linh và trong lẽ thật.” Đức Chúa Trời là Linh, và những người thờ phượng Ngài phải thờ trong tâm linh và trong lẽ thật” (GiGa 4:24).

2. Duy trì mối thông công liên tục với Đức Chúa Trời.” Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, như Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta thông công với nhau và huyết của Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta” (IGi1Ga 1:7). Xem thêm Eph Ep 4:15-16.

3. Chia sẻ trong chức vụ cầu thay.” Cùng một cách ấy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta chẳng biết mình phải cầu nguyện điều gì nhưng chính Thánh Linh cầu thay cho chúng ta”(RoRm 8:26). Một lời khuyên quan trọng khác là: “ và hãy cầu nguyện trong Thánh Linh trong tất cả mọi trường hợp với mọi loại cầu nguyện và nài xin. Với điều này trong trí mình phải thức canh và luôn luôn tiếp tục cầu nguyện cho tất cả thánh đồ” (Eph Ep 6:18).

4. Thuận phục Đức Thánh Linh để Ngài bày tỏ trọn vẹn những ân tứ và bông trái của Ngài.” Sự bày tỏ của Thánh Linh được ban cho mỗi người để ai nấy
đều được ích lợi chung” (ICo1Cr 12:7, 14). Cũng xem GaGl 5:22-25 và CoCl 3:12-15.
Sứ mạng liên quan đến các TÍN HỮU.
Sứ mạng của Hội Thánh liên quan đến các tín hữu là: trở nên một ống dẫn cho kế hoạch của Đức Chúa Trời xây dựng một thân thể các thánh đồ được hoàn thiện trong hình ảnh của Con Ngài. Những ưu tiên là:
1. Nuôi dưỡng một ý thức trách nhiệm hổ tương như những chi thể của thân thể Đấng Christ để hoàn thành sứ mạng của chúng ta.” Vì chúng ta là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời ... thân thể là một đơn vị, dù nó được tạo dựng bởi nhiều phần, và dù tất cả các phần của thân thể có nhiều, nhưng chúng hình thành một thân thể. Đối với Đấng Christ cũng vậy” (ICo1Cr 3:9; 12:12). Cũng xem thêm ở Eph Ep 4:11-16; Phi Pl 1:3-5 và IITe 2Tx 3:1.
2. Sử dụng lời của Đức Chúa Trời cả trong Hội Thánh lẫn trong giờ tĩnh nguyện cá nhân.” Hãy để lời của Đấng Christ ngự trị trong anh em cách dư dật để khi anh em dạy dỗ và khuyên bảo người khác đầy sự khôn ngoan, và khi anh em hát thi thiên, thánh ca và những bài hát thuộc linh với lòng biết ơn Đức Chúa Trời” (CoCl 3:16) và” Giống như trẻ sơ sinh, anh em khao khát sữa thuộc linh tinh khiết để anh em có thể lớn lên trong sự cứu rỗi của mình” (IPhi 1Pr 2:2). Xem thêm Mat Mt 4:4 và IITi 2Tm 3:14-17.
3. Nhìn nhận ý nghĩa lời tiên tri của thời đại chúng ta.” Còn anh em hãy kiên nhẫn và đứng vững vì sự trở lại của Chúa chúng ta gần rồi” (Gia Gc 5:8). Hãy tỉnh thức về ngày Chúa trở lại,” vì anh em biết rất rõ ràng ngày của Chúa sẽ đến giống như kẻ trộm trong ban đêm” (ITi1Tm 5:2). Tĩnh thức về ngày Chúa trở lại và đề cao cảnh giác trước sự tấn công của ma quỉ trong những ngày cuối cùng được mô tả trong IITi 2Tm 3:1-5. Xem thêm LuLc 21:24-33; ITe1Tx 4:16-17; IITi 2Tm 3:1-5.
4. Giữ gìn những giá trị vĩnh cữu. Vì” tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án đoán xét của Đấng Christ” (IICo 2Cr 5:10-11), chúng ta phải hết sức làm công việc của Đức Chúa Trời. Xem thêm RoRm 14:10-12.

Sứ mạng liên quan đến THẾ GIỚI. Sứ mạng của Hội Thánh liên quan đến thế giới là: trở nên công cụ đại diện của Đức Chúa Trời để truyền giảng cho thế giới. Những ưu tiên là:
1. Truyền giảng vì nhu cầu đầu tiên của con người là tái sanh. Sự cứu rỗi dành cho người hư mất là ưu tiên số một, và tiếp theo là sự cải thiện về mặt xã hội. Chúa đã công bố mạng lịnh này,” nếu một người chẳng sanh lại, người ấy không thể thấy Vương quốc của Đức Chúa Trời” (GiGa 3:3). Hội Thánh phải công bố sứ điệp” Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là một tạo vật mới, sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới !” (IICo 2Cr 5:17). Xem thêm RoRm 3:20-25 và Tit Tt 3:5.
2.. Quí trọng linh hồn con người mà Đấng Christ chịu chết thay.” Vì anh em biết rằng không phải bằng những vật dễ hư hoại như bạc hoặc
vàng mà anh em đã được chuộc khỏi lối sống trống rỗng do tổ tiên truyền lại nhưng bằng huyết báu của Đấng Christ là Chiên Con không tì vít không lỗi lầm” (IPhi 1Pr 1:18-19). Xem thêm Mac Mc 8:35-37; GiGa 3:16 và KhKh 21:8.
3. Ý thức bi kịch của những linh hồn bị hư mất đời đời.” Ai không tin thì đã bị đoán phạt rồi, vì người ấy không tin Danh con độc sanh của Đức Chúa Trời” (GiGa 3:18).” Những kẻ không tin...phần của chúng nó ở nơi hồ lửa diêm sinh cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai” (KhKh 21:8). Cũng xem Mac Mc 9:43, LuLc 16:19-31 và KhKh 20:11-15.
4. Khẩn đảo sự ban cho của Thánh Linh để chinh phục người hư mất.” Các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Thánh Linh giáng trên các con, và các con sẽ trở nên những chứng nhân của ta...cho đến những miền tận cùng trái đất” (Cong Cv 1:8. Xem thêm GiGa 15:26-27; Cong Cv 2:1-41 và 8:26-39).
(1) Xếp đặt cho phù hợp yếu tố sứ mạng của Đức Chúa Trời dành cho Hội Thánh (phải) và mô tả phương cách mà Hội Thánh hoàn thành khía cạnh đó của sứ mạng (trái).
1). Một tập thể để thờ phượng.
2). Một ống dẫn của mục đích Đức Chúa Trời.
3). Một công cụ của sự truyền giảng
.....a. Thách thức những tín hữu xây dựng một tập thể các thánh đồ với bản chất trọn vẹn trong hình ảnh của Đấng Christ.
.....b. Cung ứng sự khích lệ về mối thông công với Đức Chúa Trời và cầu thay.
.....c. Tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời để được dạy dỗ và làm thức ăn cho đời sống thuộc linh.
.....d. Ý thức sự khẩn cấp của việc chinh phục người hư mất và cứu họ ra khỏi sự phân rẽ đời đời với Đức Chúa Trời.
.....e. Giảng sứ điệp đầu tiên về sự cứu chuộc qua huyết Chúa Jêsus và sau đó chăm nom những nhu cầu về mặt xã hội.
(2) Trong sổ tay của bạn, hãy liệt kê những cách khác nhau trong đó Hội Thánh của bạn đã xếp đặt những mình
Mục tiêu 2: Nhìn nhận vai trò của mục sư trong việc xếp đặt những ưu tiên để giúp Hội Thánh hoàn thành sứ mạng của mình.
MỐI QUAN HỆ CỦA MỤC SƯ ĐỐI VỚI SỨ MẠNG.
Tại điểm này, điều quan trọng là làm sáng tỏ vai trò của mục sư trong mối quan hệ đối với sứ mạng của Hội Thánh. Cả hai như là một cá nhân và là một lãnh đạo, là người hiểu biết rõ ràng về sứ mạng của Hội Thánh. Ông là người phải truyền đạt sứ mạng này cho toàn thể hội chúng. Mục sư phải hiểu được sứ mạng của Hội Thánh mới xác định được tiêu điểm chính của Hội Thánh và loại hoạt động mà Hội Thánh sẽ đảm trách.
Với sự hướng dẫn của mục sư mỗi Hội Thánh phải xác định những ưu tiên của chính mình trong trách nhiệm. Thật không phải lẽ cho một Hội Thánh chỉ bắt chước những gì Hội Thánh khác làm. Là một mục sư bạn sẽ phải cầu nguyện để có một khải tượng thích hợp cho sứ mạng này. Bấy giờ bạn mới có thể vạch một hướng đi và hoàn thành những gì Đức Chúa Trời dự kiến. Chúng ta hãy khảo sát những bước sau đây để bạn có thể truyền đạt khải tượng của mình cho Hội Thánh và thực hiện một kế hoạch.
1. Duy trì một sự phục vụ cân đối. Khi bạn xem sứ mạng của Hội Thánh là tất cả, bạn có thể tránh sự nhấn mạnh quá nhiều về một hướng và loại trừ hướng kia. Như đã nói ở bài 8, một mục sư có thể hướng về sự truyền giảng. Chẳng hạn, trong trường hợp của bạn nếu bạn hoàn toàn chú trọng việc truyền giảng, đều này có thể chuyên môn hóa Hội Thánh. Nếu vậy, bạn làm gì với những người đã được truyền giảng rồi ? Bạn chỉ giảng những bài về truyền giảng sao ? Không, dĩ nhiên là không ? Những Cơ đốc nhân trưởng thành cần những thức ăn thuộc linh tiêu biểu cho một thực đơn thuộc linh khác (HeDt 5:11-14). Sự nghiên cứu Tân ước sẽ giúp bạn đi vào một chức vụ cân đối. Bạn sẽ thấy từ sự dạy dỗ cân đối qua những đoạn Kinh Thánh này rằng Hội Thánh không phải chỉ hiện hữu để truyền giảng hoặc bất cứ chỉ một loại chức vụ nào khác. Hội Thánh cần một hoạt động mạnh, cân đối cho tất cả những người ở trong gia đình của Đức Chúa Trời với các giai đoạn tăng trưởng thuộc linh khác nhau.
2. Tạo những hoạt động có chủ đích. Mục tiêu những hoạt động của Hội Thánh là phải hoàn tất sứ mạng của Hội Thánh. Không lý do nào tổ chức hoạt động chỉ để người ta bận rộn mà thôi. Mục tiêu và mục đích của mỗi hoạt động trong Hội Thánh phải là chinh phục người hư mất, huấn luyện những người đã tiếp nhận Đấng Christ và phát triển tất cả dân sự của Đức Chúa Trời cho công việc của Ngài và sự phục vụ.
3. Đầu tư các nguồn tài nguyên cách khôn ngoan. Biết được nguồn tài nguyên là bước đầu cho mục sư. Dưới sự hướng dẫn của mục sư, Hội Thánh phải biết các nguồn tài nguyên có sẵn nào về con người, tiền bạc và vật liệu. Mục sư dẫn dắt Hội Thánh nhận diện những mục tiêu, xếp đặc những ưu tiên và sử dụng các nguồn tài nguyên cách lợi ích nhất.
4. Đánh giá các mục tiêu. Bạn có thể đánh giá các hoạt động của mình khi bạn thiết lập những mục tiêu và làm rõ nét mục đích. Có những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Mỗi lần đặt mục tiêu, hãy hạn định thời gian hoàn thành mục tiêu ấy. Khi đến hạn cuối của giai đoạn ấy, bạn có thể đánh giá những cố gắng của mình. Bạn đã hoàn thành chỉ tiêu của mình chưa ? Bạn có đặt những ưu tiên của mình đúng cách thích đáng không ? Bạn đã hoàn tất điều gì ? Bạn thất bại chỗ nào ? Bạn cải thiện làm sao ? Đây là những câu hỏi mà bạn sử dụng để đánh giá.
Đó là trách nhiệm của người chăn bầy khi lãnh đạo bầy chiên và giúp bầy hoàn thành sứ mạng của chúng. Mục sư nên xếp các chỉ tiêu cá nhân cho cuộc đời và chức vụ của mình với sứ mạng tam diện của Hội Thánh.
(3) Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi lời hoàn chỉnh ĐÚNG. Mục sư xếp đặt những ưu tiên để giúp Hội Thánh hoàn thành sứ mạng của mình khi ông:
a. Thường xuyên họp những nhân viên hoặc ban lãnh đạo Hội Thánh để xét lại giá trị các chương trình và hoạt động của Hội Thánh, để lập những kế hoạch tương lai và đặt chỉ tiêu cho những ban ngành khác nhau.
b. Tổ chức những buổi truyền giảng vào mỗi cuối tuần vì có sự đáp ứng tốt với sứ điệp cứu rỗi và ông chỉ nhấn mạnh về truyền giảng trong chương trình của Hội Thánh.
c. Tổ chức một lớp cá nhân chứng đạo, đặt chỉ tiêu cho thời gian sử dụng để làm chứng và phân chia khu vực cho mỗi người tham dự đi ra làm chứng về Phúc âm.
d. Chỉ định một mục sư phụ tá trẻ giảng một tháng hai lần và giúp đỡ ông phát triển loại bài giảng giải kinh và một kế hoạch giảng để bao quát toàn bộ hoạt động của Hội Thánh.
e. Giữ giới trẻ của Hội Thánh bận rộn, biết rằng lười biếng có thể dẫn đến nhiều nan đề.
(4) Mỗi câu trong bài tập (3), hãy viết vào sổ tay của bạn bước nào trong việc lập những ưu tiên mà mục sư thực hiện hay không thực hiện.
Mục tiêu 3: Phân tích cách nào bạn sử dụng thì giờ của mình, và nhận diện những điều bạn cần
CÁCH SỬ DỤNG THÌ GIỜ.
Có bao nhiêu lần bạn đã nói” Ước gì có thêm thì giờ mình sẽ làm công tác tốt hơn !”. Chúng ta hoàn tất sứ mạng của mình tốt đẹp bao nhiêu tùy thuộc nhiều vào cách sử dụng tốt thì giờ của chúng ta bấy nhiêu. Trong khi thông thường có lẽ bạn ước ao mình có thêm thì giờ, mà rõ ràng là ai cũng có một số lượng thì giờ như nhau. Vậy tại sao dường như có một số người làm được nhiều việc hơn, còn những người khác đang kéo lê đàng sau mình những công việc chưa làm xong ? Mỗi tuần có 168 giờ. Mỗi ngày có 24 giờ. Một người trung bình có thể chia chu trình 24 giờ thành 3 phần:
1. Tám giờ làm việc.
2. Tám giờ để ngủ.
3. Tám giờ cho các hoạt động khác như ăn uống, tập thể dục, đi lại, làm công tác xã hội và những nhu cầu khác.
Là mục sư, bạn sử dụng chu kỳ 24 giờ của bạn như thế nào ? Bạn phải chịu trách nhiệm về việc xếp đặt thời gian biểu của mình. Bạn có trọn quyền tự do lập kế hoạch cho thì giờ của mình. Thật vậy bạn hoàn toàn tự do sắp xếp thì giờ của chính bạn. Đôi khi nhiều mục sư lại thích sự tự do này nhiều đến nỗi họ phung phí thì giờ của họ trong những hoạt động không kết quả và nó phản tác dụng đối với chức vụ của họ. Bạn không những có quyền tự do trong việc lập kế hoạch sử dụng thì giờ của mình, nhưng bạn còn phải chịu trách nhiệm về điều đó nữa. Bạn có biết cách sử dụng thì giờ của bạn không ? Đôi khi những ngày hoặc những tuần qua đi và chúng ta chẳng có thể kiểm chứng lại những gì mình đã làm trong thì giờ đó. Có người đã phỏng tính, trung bình quãng đời của một người bảy mươi tuổi, đã sử dụng thì giờ của mình như sau:
3 năm lo việc học hành.
8 năm vui chơi.
6 năm ăn uống.
5 năm đi lại.
4 năm nói chuyện.
14 năm làm việc.
3 năm đọc sách.
24 năm ngủ.
3 năm dưỡng bịnh.
Bạn có thể dễ dàng thấy thì giờ của một người đi vào nơi nào nhiều nhất. Trong phần tới bạn sẽ xem xét vài cách xếp đặt và tính toán phương cách bạn sử dụng thì giờ của bạn.
PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG THÌ GIỜ.
Một dụng cụ rất đơn giản sẽ giúp bạn khám phá ra cách mình thật sự sử dụng thì giờ là Bảng Phân Tích thì giờ. Bảng này phát họa cho bạn để xác định cho mình cách sử dụng thì giờ của bạn. Làm bài tập sau đây, cẩn thận làm theo những chỉ dẫn.
(5) Dùng Bảng phân tích thì giờ ở trang kế, cứ 30 phút có một khoảng cách. Viết tóm gọn những hoạt động của bạn trong 3 ngày. Dùng những chữ tắt mà bạn có thể hiểu được. Ở mỗi ô viết đúng những gì bạn đã làm, và thời gian thật sự bạn sử dụng. Phải viết hết mọi việc bạn làm. Theo mẫu đó kẻ thêm 2 trang nữa. Nếu để nửa giờ ngồi bên cửa sổ nhìn người ta qua lại, cũng viết vào đúng như thế.
Sau khi bạn đã làm bài tập ở trên, và có một bảng ghi chép của 5 ngày, tổng kết tài liệu phát hiện của bạn và lặp lại bài tập này một tuần sau đó.
NHẬN DIỆN NHỮNG THÌ GIỜ PHÍ PHẠM.
Từ bảng phân tích thì giờ bạn sẽ dễ dàng thấy những thì giờ phí phạm. Đây là những hoạt động không sinh lợi đã” ăn” mất thì giờ của bạn. Dưới đây liệt kê một số có thể là thì giờ phí phạm. Có điều nào trong bảng phân tích thì giờ của bạn không ?
1. Mộng tưởng. Vì mục sư có nhiều dự án” quan trọng” khác nhau, nên rất nguy hiểm cho mục sư mơ màng nghĩ đến sự hoàn thành, hoặc những điều khác lớn hơn mà ông khao khát đạt kết quả. Nếu bạn cho phép điều này là một trong những mối bận tâm của mình, thì bạn sẽ thấy rằng mình chẳng làm xong gì cả ngoài mộng tưởng hão huyền (day dream). Bạn không giải quyết vấn đề nào cũng chẳng hoàn tất điều gì qua mộng tưởng. Dĩ nhiên, bạn biết có sự khác nhau giữa mộng tưởng và suy nghĩ (refleet). Bạn nên suy nghĩ về những gì mình cần làm, những gì mình đã đọc và những gì mình đã nghe. Tuy nhiên điều này khác hẳn với việc nhìn chằm chằm ra cửa sổ như chúng ta ghi nhận trong bài 3, khi chúng ta thảo luận về sự suy nghĩ và sự suy gẫm (meditation).
2. Những mục tiêu không rõ ràng. Khi bạn không biết mình muốn hoàn tất điều gì, bạn thường cứ làm, cứ làm. Kết quả, cuối ngày bạn không thực sự hoàn thành điều đáng kể nào cả.
3. Sự hòa nhập với xã hội kéo dài, không cần thiết. Thường thường các mục sư yêu mến con người vì thế ông thích nói chuyện và hòa nhập với xã hội. Đó là đức tính tốt vì bạn không muốn tách rời khỏi quần chúng. Tuy nhiên, sự hòa nhập không cần thiết mà kéo dài nhiều giờ, đặc biệt với một số người như nhau, có thể đánh mất thì giờ hữu ích của bạn. Hơn nữa, nó sẽ ngăn trở bạn không thực hiện những nhiệm vụ quan trọng hơn, đơn giản là những công việc ấy sẽ chẳng hoàn tất được.
4. Sự ủy thác không phù hợp. Có một số công việc thiết yếu của công tác mục sư, như soạn bài giảng, bạn không thể giao cho ai khác. Tuy nhiên, có nhiều công tác khác có thể cột chặt thì giờ của bạn trong sự bận rộn, chẳng hạn như những công việc lẻ tẻ hoặc việc vặt. Mặc dù những công việc bé nhỏ ấy có thể quan trọng, nhưng bạn có thể ủy thác cho người khác làm được. Thật là nguy hiểm cho bạn nếu bạn trở thành dính chặt trong loại công việc bận rộn bởi vì nó gây cho bạn một cảm giác chưa hoàn tất. Thêm vào đó, sự ủy thác không phù hợp sẽ cướp mất năng lực của bạn và bạn không còn thì giờ để dành cho những phần thiết yếu của chức vụ bạn. Trong khi đó bạn không khả năng chuẩn bị tốt cho chức vụ ưu tiên dành cho hội chúng của bạn.
5. Sự trì hoãn. Thói quen bỏ trôi công việc là một vấn đề thường xảy ra. Mọi nơi người ta đều phải chống lại khuynh hướng trì hoãn những nhiệm vụ không mang lại phần thưởng hay thú vị như những công tác khác. Đối với mục sư có thể là thăm viếng một người nào đó. Dù dưới hình thức nào, cũng có thể có những hệ quả tai hại. Chẳng hạn, vào thứ hai bạn biết là mình phải đi thăm một người đã vắng mặt hai tuần không đi nhóm, nhưng bạn lại dời việc đó qua ngày mai. Giữa tuần lễ người ấy chết và bạn cảm thấy buồn bã và xấu hổ. Bạn cũng trì hoãn việc soạn bài giảng và bài học Kinh Thánh. Bạn cứ tiếp tục để qua một bên số dự án này cho đến ngày thứ sáu bạn cuống cuồng vì lo lắng. Nếu bạn trở thành nạn nhân của khuynh hướng này, thì chắc chắn bài giảng của bạn trong ngày Chúa nhật sẽ nghèo nàn lắm.
(6) Xem lại bảng phân tích thì giờ lần nữa và ngẫm nghĩ lại thời gian hai tuần qua. Có những thời gian phí phạm nào mà đã cướp mất thì giờ quí báu của bạn không ? Nếu có, trong cuốn sổ tay, hãy ghi ra nan đề của bạn và phác thảo một kế hoạch để vượt qua.
(7) Nếu tôi cảm thấy không ai có thể làm công tác tốt như tôi, tôi có thể phí phạm thì giờ vì:
a. Sự trì hoãn.
b. Những mục tiêu không rõ ràng.
c. Sự kém hiệu năng.
d. Sự ủy thác không phù hợp.

XẾP ĐẶT NHỮNG ƯU TIÊN CHO CÔNG VIỆC.
Bây giờ chúng ta đã nhận diện được một số thời gian phung phí đã cướp mất thì giờ quí báu của bạn, chúng ta hãy xem thử bạn có thể làm gì để giúp bạn sử dụng thì giờ của mình cách tốt nhất.
Thời gian biểu và cách chia thì giờ.
Bạn đã quyết định rằng mục tiêu của mình là hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã nung đốt trong lòng bạn. Ngay cả bạn phải giữ sự cảm thúc về sứ mạng nóng cháy này bằng sự đầu phục Đức Chúa Trời một cách mới. Sứ mạng của Hội Thánh lớn đến nổi đôi khi chúng ta khó nhận thức rằng những vấn đề đơn giản, chẳng hạn như một thời gian biểu, là những phương tiện giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta sẽ liệt kê ở đây những nguyên tắc và những gợi ý thực tiễn để giúp bạn quản lý thì giờ của bạn tốt hơn. Vì những nền văn hóa khác nhau có những quan điểm khác nhau về thời giờ nên đây là những hướng dẫn có thể áp dụng khắp mọi nơi. Trước hết đây là một vài câu đơn giản hướng dẫn việc sử dụng thì giờ của chúng ta:
1. Phải là người quản lý tốt thì giờ. Các quản gia tốt được đòi hỏi phải trung thành (ICo1Cr 4:4). Đây là tất cả nền tảng cho việc sử dụng thì giờ của chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì giờ để sử dụng cách hữu ích. Đây là một sự kiện phổ quát của Kinh Thánh. Không kể đến khuynh hướng văn hóa khi bạn là mục sư có thái độ này, thì ưu tiên của bạn sẽ là sử dụng mỗi phút cho Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài.
2. Lập những chỉ tiêu. Như đã đề cập ở phần đầu của bài này, Hội Thánh phải có mục đích cho những chỉ tiêu dài hạn và ngắn hạn. Một khi bạn lập những chỉ tiêu này, bạn có thể lên kế hoạch cho những chỉ tiêu hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.
3. Lập thời gian biểu. Lập thời gian biểu và kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của bạn. Khi bạn có một hệ thống chạy đều, hãy sử dụng nó.
Một thời gian biểu hằng tuần.
Khi bạn lập một thời gian biểu, bạn phải xếp đặt các ưu tiên dựa theo lượng thời gian bạn cần cho những hoạt động nào đó. Một mục sư cần phải xem xét cách mình sử dụng thì giờ cho:
1. Những sử dụng thiết yếu.
2. Những sử dụng thứ yếu.
3. Những sử dụng không bắt buộc (uyển chuyển).
Hãy xem bảng gợi ý thời gian biểu hàng tuần ở trang sau. Bạn có thể thấy rằng nghiên cứu học hỏi và phát triển thuộc linh chiếm hầu hết thời gian. Rõ ràng những điều này rất cần thiết cho đời sống bạn. Đây là ưu tiên thứ nhất trong thì giờ của bạn. Mẫu này có thể thích hợp với nhu cầu của bạn. Vì vậy nếu bạn chưa lập một thời gian biểu hàng tuần cho bạn, thì bây giờ hãy lập đi, đó là một đầu tư thì giờ khôn ngoan.
1. Lập một thói quen làm những công việc thường lệ vào một thì giờ nhất định mỗi ngày. Thói quen ấy sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều phút quí báu mỗi ngày. Thêm vào đó, phân loại những công việc thường xuyên khác nhau và xếp chúng lại với nhau thành cụm.
2. Lập những thời hạn cuối cùng cho chính mình. Chẳng hạn có một mục sư định một qui tắc là những bài giảng của ngày Chúa nhật phải được soạn xong vào trưa thứ năm. Khi bạn đọc một cuốn sách, hãy định một thời gian mà bạn mong muốn đọc xong.
3. Cho phép sự gián đoạn. Thời gian biểu là một dụng cụ, là một tên nô lệ, để phục vụ bạn, chứ không phải là chủ của bạn. Có những lúc Đức Chúa Trời sai người ta đến với bạn cách bất ngờ. Đừng bực bội về điều đó ! Hãy rộng mở đối với sự ngắt quãng của Đức Chúa Trời, nhưng đừng để bị bối rối bởi mọi sự kéo theo sau.
4. Học biết nói” không”. Tránh trở thành một người sưu tầm công việc. Là mục sư, bạn là một đầy tớ để mang sứ điệp từ Đức Chúa Trời, chứ bạn không phải là một cậu bé chạy việc vặt cho mỗi một tổ chức trong Hội Thánh.
5. Lên bảng giờ giấc cho gia đình bạn. Đây là một điều bi thảm nhất nếu bạn liên tục bỏ gia đình bạn qua một bên. Sau khi giảng dạy cho nhiều người, chớ liều lĩnh để mất chính gia đình bạn.
6. Giữ sự cân đối lành mạnh trong thời dụng biểu của bạn. Bạn phải dành nhiều thì giờ nhất cho những công tác và những trách nhiệm quan trọng.
(8) Trong bảng thời gian biểu mẫu hàng tuần, hãy viết trong sổ tay của bạn một thời gian biểu hàng tuần đáp ứng nhu cầu của bạn.
(9) Theo thời gian biểu của bạn, hãy trả lời ngắn cho các câu hỏi sau:
a. Hoạt động nào bạn đã dành nhiều thì giờ nhất ?
b. Bạn có dành một ngày nghỉ không ? Tại sao bạn chọn ngày ấy ?
c. Tại sao bạn đã chọn giờ ấy để học tập và nghiên cứu ?
d. Thì giờ bạn dành cho gia đình có khả năng bị gián đoạn không ?
Khi chúng ta lập một thời gian biểu mỗi tuần, thì chúng ta có một kế hoạch để làm theo. Thay vì bị các sự cố trong ngày làm chủ, chúng ta nên cố kiểm soát các sự kiện càng nhiều càng tốt. Bạn có thể đánh giá liệu bạn có phải là người quản lý thì giờ tốt hay không qua việc nhìn vào thời gian bạn sử dụng.
Phiếu kế hoạch hàng tuần.
Để giúp bạn trong những chi tiết của các hoạt động hàng tuần và hàng ngày, hãy xem biểu mẫu 12.3 như một phiếu mẫu kế hoạch hàng ngày cho suốt một tuần. Hãy thận trọng để không trở thành bận tâm với việc giấy tờ, với việc liệt kê danh sách và thảo ra kế hoạch. Một dàn ý kế hoạch sẽ giúp bạn nhớ những giờ hẹn và sắp xếp thì giờ để bạn không trở lui theo lối cũ, hoặc quên các bổn phận có thể làm phung phí thì giờ. Nếu có một nhân sự làm trọn thì giờ để có thể điền vào những lần hẹn trong tuần của bạn thì tốt biết mấy. Nếu không, bạn tự làm lấy thôi.
(10) Sử dụng biểu mẫu 12.3, bạn hãy viết một kế hoạch hàng tuần thích hợp với thời gian biểu của bạn.
Kế hoạch hàng ngày.
Những chi tiết hàng ngày nào có thể không khớp với bảng thời gian biểu hàng tuần thì có thể viết trên một phiếu tương tự biểu mẫu 12.1. Tôi có một cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên mình luôn, nhờ vậy tôi có cái nhìn rõ ràng về một ngày, nhắc nhở tôi những lần hẹn và giúp tôi đặt kế hoạch xa hơn ở phía trước.
(11) Bạn có làm kế hoạch hàng ngày không ? Kế hoạch đó có phục vụ bạn tốt không ? Nếu bạn chưa lập kế hoạch hàng ngày, thì hãy lập một bảng trong sổ tay của bạn cho hôm nay và ngày mai, sau đó lập một bảng thật giúp ích cho bạn để tiếp tục sử dụng.
Mục đích của những công cụ này là giúp bạn làm lợi cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời mỗi ngày và mỗi tuần, tránh cho không quá chú trọng một số điều và sao lãng những điều chính yếu khác. Bạn có thể điều chỉnh những mẫu gợi ý trên để thích hợp các nhu cầu và hoàn cảnh của bạn.
(12) Mục đích hàng đầu của các thời gian biểu hay kế hoạch sử dụng thì giờ là để:
a. Chỉ ra thời gian nào bị phung phí.
b. Phục vụ như một công cụ cho sản xuất.
c. Tránh những sự gián đoạn.
d. Tăng thêm thì giờ trong ngày.
Dù rất bận rộn, nhưng vị mục sư khôn ngoan sẽ tìm cách giải quyết trước những vấn đề quan trọng và cần thiết. Điều đó sẽ giúp cho Hội Thánh hoàn thành sứ mạng của mình dưới sự hướng dẫn và chức vụ của ông. Kết quả là một chức vụ thành công, cảm động người ta và đem họ đến chỗ hoàn chỉnh.
BÀI TỰ TRẮC NGHIỆM.
CÂU HỎI LỰA CHỌN.
Khoanh tròn mẫu tự trước mỗi câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.
1. Trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, sứ mạng của Hội Thánh là phải trở nên một:
a. Phương tiện để gây dựng tín hữu trong Hội Thánh.
b. Tập thể nơi những tín hữu có thể thờ phượng Đức Chúa Trời.
c. Ống dẫn của sự giúp đỡ hỗ tương cho tín hữu.
d. Cộng đồng chia sẻ những phước hạnh.
2. Trong mối quan hệ với tín hữu, sứ mạng của Hội Thánh là:
a. Trở nên một ống dẫn của mục đích của Đức Chúa Trời để gây dựng tín hữu trong hình ảnh của Đấng Christ.
b. Phát huy mối thông công liên tục giữa những người trong hội chúng.
c. Trở nên một nguồn của những nhận thức thuộc linh.
d. Truyền giảng cho người hư mất.
3. Trong mối quan hệ với thế gian, sứ mạng Hội Thánh là:
a. Bày tỏ chức vụ cầu thay.
b. Duy trì mối thông công với Đức Chúa Trời.
c. Bày tỏ sự thờ phượng thuộc linh.
d. Trở nên một đại diện của Đức Chúa Trời để truyền giảng Phúc âm.
4. Truyền giảng là một ưu tiên của Hội Thánh vì:
a. Nhu cầu số một của con người là được tái sanh cách thuộc linh.
b. Là tập thể cần phục vụ.
c. Đó là một phần của chức vụ cầu thay.
d. Các tín hữu dự phần trong sự thờ phượng chung.
5. Một mục sư phải hiểu sứ mạng của Hội Thánh để:
a. Thách thức các tín hữu đặt những chỉ tiêu.
b. Có một chức vụ giảng dạy năng động.
c. Quyết định những ưu tiên cho Hội Thánh.
d. Chống lại những giáo sư giả.
6. Muốn làm một bước trong việc đặt những ưu tiên đúng, một mục sư phải:
a. Giữ các tín hữu tham gia vào những sinh hoạt.
b. Chỉ định người phụ tá để định ra các mục tiêu.
c. Chỉ định những chấp sự đánh giá các tài nguyên của Hội Thánh.
d. Duy trì một chức vụ giảng cân đối.

CÂU HỎI ĐÚNG SAI. Viết chữ Đ vào khoảng trống trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG, viết chữ S nếu câu đó SAI. Trên hàng kẻ tiếp sau, viết lại cho đúng mỗi lời diễn đạt sai.
.....7. Vài mục sư có thể hoàn tất được nhiều công tác hơn vì họ có nhiều thì giờ hơn. Vài mục sư có thể hoàn tất được nhiều công tác hơn vì
.....8. Một yếu tố góp phần cho nổ lực truyền giảng không thành công là vì có những mục tiêu không rõ ràng. Một yếu tố góp phần cho nổ lực truyền giảng không thành công
.....9. Định thời hạn cuối cùng cho những dự án của một người thường đem lại kết quả là thất vọng và phí thì giờ. Định thời hạn cuối cùng cho những dự án của một người thường đem lại kết quả là
.....10. Một sự quân bình lành mạnh được tìm thấy trong thời gian biểu của một mục sư khi ông dành hầu hết thì giờ của mình vào những hoạt động thích thú nhất. Một sự quân bình lành mạnh trong thời gian biểu của một mục sư cung ứng hầu hết thì giờ vào

GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. (1) a. 2) một ống dẫn của mục đích.
b. 1) một tập thể cho sự thờ phượng.
c. 2) một ống dẫn của mục đích.
d. 3) một đại diện của sự truyền giảng.
e. 3) một đại diện của sự truyền giảng.
(2) Câu trả lời của bạn. Có lẽ bạn sẽ liệt kê những cách người ta được dạy dỗ và khuyến khích để thờ phượng và chia sẻ trong sự cầu thay; thế nào bạn đặt trước họ những mục đích của Hội Thánh như là thân thể của Đấng Christ, và các cách nhấn mạnh những thách thức cho sự truyền giảng.
(3) a, c, và d là những câu hoàn chỉnh đúng.
(4) a. Ông ấy đang hành động theo từng bước xếp đặt và đánh giá những mục tiêu.
b. Ông ấy không duy trì một chức vụ cân đối.
c. Ông ấy đang làm cho những hoạt động có mục đích rõ ràng.
d. Ông ấy sử dụng nguồn năng lực cách khôn khéo, đồng thời cũng giúp duy trì một chức vụ cân đối.
e. Ông ấy không làm cho những hoạt động trở nên hữu ích.
Mục tiêu của hoạt động phải quan trọng hơn việc chỉ khiến người ta bận rộn.
(5) Câu trả lời của bạn. Ghi lại những gì bạn làm để bạn có thể nhận diện các bước cần cải thiện trong việc sử dụng thì giờ của bạn.
(6) Câu trả lời của bạn. Bạn có một khó khăn nào trong việc trì hoãn không ? Có lẽ việc nhận ra và lập kế hoạch cho mỗi ngày sẽ giúp bạn vượt qua thói quen này.
(7) d) sự ủy thác không phù hợp.
(8) Câu trả lời của bạn. Chắc chắn bạn ghi ra hết những gì bạn phải làm.
(9) a. Các câu trả lời của bạn. Thường thường nghiên cứu học hỏi chiếm nhiều thì giờ nhất.
b. Ngày nào không thành vấn đề nhưng điều thiết yếu cho bạn là phải nghỉ một ngày. Nhiều mục sư thích ngày thứ hai, nhưng một ngày khác cũng thuận lợi cho những người khác vậy.
c. Bạn thường định giờ nghiên cứu học hỏi vào lúc tâm trí mình tươi mới nhất. Đối với hầu hết nhiều người đó là những giờ sáng sớm. Các mục sư cần bắt đầu sớm cho ngày mới của mình. Mỗi sáng John Wesley thức dậy lúc 4 giờ để dành 2 tiếng đồng hồ cho sự cầu nguyện và suy gẫm. Ông nói” Tôi có rất nhiều việc phải làm đến nỗi tôi phải dành vài giờ để cầu nguyện trước khi có thể làm những việc đó”.
d. Chọn một thì giờ mà các gián đoạn không chắc xảy ra. Trường hợp khẩn cấp có thể xảy đến, nhưng cố gắng bù lại các gián đoạn đó.
(10) Câu trả lời của bạn. Kế hoạch của bạn phải chỉ rõ rằng những ưu tiên của bạn được xếp đúng thứ tự.
(11) Câu trả lời của bạn.
(12) b) phục vụ như một công cụ cho sản xuất.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 09:52 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách