† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2367|Trả lời: 0

Chuyển khải tượng - Các Cơ Đốc Nhân Cấp Tiến

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-11-2011 08:18:58 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chuyển KHẢI TƯỢNG Thành HÀNH ĐỘNG
Tác giả : George Barna

Các Cơ Đốc Nhân Cấp Tiến

“HÃY CHO TÔI MỘT NGƯỜI NÓI RẰNG ‘TÔI LÀM MỘT ĐIỀU NÀY’ CHỨ KHÔNG PHẢI ‘TÔI NHÚNG TAY VÀO NĂM MƯƠI ĐIỀU NÀY’” D.L. MOODY
Thực thể của khải tượng dành cho bạn trong tư cách một Cơ Đốc Nhân là triệt để vâng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của bạn. Khải tượng không luôn luôn là con đường dễ dàng nhất để bước theo. Việc theo đuổi khải tượng của Đức Chúa Trời thường không phải là chọn đại lộ ưa thích nhất hoặc vui vẻ nhất cho cá nhân hướng về một kết quả được cho sẵn. Thậm chí đôi khi, bước theo khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta không phải là lối mòn hữu lý nhất để theo đuổi. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp một sự cam kết vời khải tượng của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn là lối cư xử phù hợp nhất và một lối hành động đáng trân trọng nhất.
Thánh Kinh đem lại cho chúng ta nhiều ví dụ về cách Đức Chúa Trời xen vào cuộc đời của những kẻ theo Ngài hết lòng nhất và hướng dẫn họ trong những đường lối không mong đợi chút nào. Thông thường, các tín hữu là người tìm kiếm và thực thi khải tượng của Ngài, khám phá thấy nó thật kỳ quặc đối với những ao ước khởi đầu của lòng họ, là điều buộc họ phải định hướng lại những điều ưu tiên.
Các Cơ Đốc Nhân là người cống hiến cho việc thực thi khải tượng của Đức Chúa Trời đối với đời sống của họ thường khám phá rằng những sự chọn lựa của họ đòi hỏi họ phải tránh một vài cơ hội hấp dẫn có sẵn đối với họ trong thế giới này. Thường thì các Cơ Đốc Nhân có khải tượng theo đuổi kế hoạch đặc biệt của Đức Chúa Trời sống trong sự phản đối lại với những điều kỳ lạ. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta thấy rằng những người theo Đấng Christ cam kết với khải tượng của Đức Chúa Trời chịu đựng sự chê cười và lạm dụng như thể đó là những kết quả trực tiếp của điều họ cam kết.
Từ một quan điểm của thế gian, đi theo khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn có lẽ không phải là một lối sống hấp dẫn nhất. Những ai cống hiến chính mình để làm cho khải tượng của Đức Chúa Trời trở thành sự thực làm điều đó vì một lý do: Nếu phải làm một điều gì kém hơn sẽ lừa phỉnh Đức Chúa Trời và tạo vật của Ngài. Bất cứ điều gì kém hơn sự vâng lời hoàn toàn với con đường kỳ lạ của Ngài dành cho họ sẽ là ổn định một đời sống kém ý nghĩa, kém trọn vẹn và kém đáp ứng với Đức Chúa Trời.
Những Gương Mẫu Của Thánh Kinh
Chúng ta bắt gặp hết gương mẫu này đến gương mẫu khác của dân sự trong Thánh Kinh là người trưởng thành đức tin đến chỗ đã sẵn sàng từ bỏ chính mình cho Đức Chúa Trời. Tại một vài thời điểm trong cuộc sống mình, chúng ta ý thức rằng đức tin Cơ Đốc là điều gì đó còn ý nghĩa nhiều hơn chứ không phải chỉ có sự cứu rỗi.
Tôi không cố ý làm giảm thiểu tầm quan trọng của sự bảo đảm thuộc linh đời đời. Ơn cứu chuộc là sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với chúng ta thông qua cái chết thay thế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu.
Cơ Đốc Giáo không đặt nền tảng trên công lao của chúng ta để nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời, bởi vì chính bản chất của chúng ta (là tội lỗi) đã loại trừ khả năng đó. Một con người thánh khiết nhất ở trên thế giới này vẫn là một kẻ thất bại dưới mắt của Đức Chúa Trời trừ phi con người đó đã đầu phục đời sống mình với Chúa Cứu Thế Giêsu và đã nhìn nhận rằng tách rời khỏi Đấng Christ, mình không thể có niềm trông cậy đời đời.
Ai trong chúng ta đã đầu phục đời sống mình cho Đấng Christ và thật sự cho phép Ngài hướng dẫn họ, sử dụng họ theo ý Ngài muốn, người đó đã nhìn nhận rằng tiếp nhận món quà chỉ là một bước hướng về sự trưởng thành của chúng ta trong tư cách là người hết lòng với Đấng Christ.
Một môn đệ thật của Chúa Giêsu không chỉ thỏa lòng với sự vui thích về ơn bảo đảm đời đời. Người theo Đấng Christ thực thụ cam kết tăng trưởng trong một mối liên hệ sâu xa và chân thành với Đức Chúa Trời. Một sự trưởng thành quan trọng của cuộc theo đuổi đó chính là lòng mong muốn chúng ta được trở nên một đầy tớ đáng tin cậy và nghiêm chỉnh hơn của Vua Trời, không phải là phương thức để đạt được tầm cỡ hoặc những điểm thánh thiện của thiên đàng, nhưng là một sự phản ánh của tình yêu sâu xa chúng ta dành cho chính mình Đức Chúa Trời.
Chỉ tiếp nhận sự ban cho đó và vui mừng thì chưa đủ; dấu hiệu của sự trưởng thành là chúng ta khao khát được đầu tư thì giờ trên đất của mình vào những hoạt động nào đáng kể về phương diện thuộc linh. Một ý nghĩa như vậy đến bởi hiểu rõ Ngài đã sáng tạo chúng ta thể nào và làm sao chúng ta có thể sử dụng mọi tài nguyên mà mình sẵn có - thì giờ, năng lực, tiền bạc, các mối quan hệ, vật chất, kiến thức - để bày tỏ kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời cho loài người. Điều này đòi hỏi sự khám phá và theo đuổi khải tượng của Ngài dành cho chúng ta.
Đời đời là thầy giáo quan tâm và không hề sai lầm, Đức Chúa Trời đã chu cấp những gương mẫu về những con người có khải tượng cho chúng ta xem xét. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tôi đếm được ít nhất 20 người mà chúng ta có thể nghiên cứu, những con người kiên cường với các mục tiêu của Đức Chúa Trời đó bao gồm Ápraham, Giôsia, Giôsép, Giuđa, Môise, Giôsuê, Đêbôra, Ghêđiôn, Đavít, Salômôn, Êxêchia và Nêhêmi.
Tân Ước cũng có nhiều như vậy, đem lại chúng ta một loạt những người chúng ta có khải tượng trải từ Giăng Báp Tít cho đến sứ đồ Phaolô, bao gồm ít nhất 20 người trung thành với đức tin.
Kinh Thánh không dùng từ ngữ “khải tượng” như chúng ta sử dụng ngày nay. [1]
Trong sách này tôi dùng từ ngữ “khải tượng” theo một cách khác với cách dùng của Kinh Thánh về “những khải tượng.” Khi nói về “khải tượng” thì Thánh Kinh liên hệ một cách tiêu biểu đến một hình ảnh trong trí rằng Đức Chúa Trời đang gieo trồng vào trong tâm trí của người tín hữu về một hoàn cảnh đặc biệt. Kinh Thánh bàn luận thể nào các tiên tri có khải tượng, là điều sau đó họ truyền đạt với dân sự như là một phương tiện để cảnh cáo hoặc dạy dỗ họ. Một cách tổng quát, các khải tượng được chu cấp trong Thánh Kinh Cựu Ước (nơi mà hầu hết những khải tượng đó phải khám phá được) là phương tiện phải được sử dụng như một dụng cụ dạy dỗ để tạo ra một mức độ lớn hơn về sự công chính giữa vòng dân sự. Tuy vậy, trong sách này, tôi dùng dạng số ít của từ ngữ - khải tượng - là một sự mô tả về điều kiện tương lai trong đó chúng ta phải cống hiến chính mình. Đức Chúa Trời truyền đạt khải tượng đó cho chúng ta qua những phương tiện khác nhau, một trong số đó có thể là khải tượng giống như trong giấc mơ, nhưng nó không bị giới hạn với phương tiện nầyTuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Kinh Thánh im lặng về tầm quan trọng và tính thiết yếu của khải tượng. Thánh Kinh chưa bao giờ sử dụng từ ngữ “phá thai,” “có thành kiến chủng tộc,” hoặc “tội phạm trí tuệ” cũng không có. Nhưng không có Cơ Đốc Nhân thông minh nào đồng ý rằng lời Đức Chúa Trời không cung ứng một sự hướng dẫn nào về những vấn đề đó. Chúng ta có thể học được những chân lý nền tảng về khải tượng qua việc đánh giá những viễn cảnh và kinh nghiệm của những người có khải tượng mà Đức Chúa Trời đã hình thành, đưa lên và triển khai vào vị trí hành động vì cớ những mục tiêu của Ngài như đã được ký thuật trong Kinh Thánh.
Trong chương thứ nhất, chúng ta đã xem xét hiệu quả của những người có khải tượng mà khải tượng của họ đã được hoạch định để thỏa mãn tham vọng cá nhân hay những ý thích nhất thời của họ. Đối với những người đó, tầm quan trọng đã được quyết định bởi những giá trị riêng của họ, bởi sự ban thưởng mà họ nhận lãnh được từ đời này và những mục tiêu cá nhân của họ dành cho đời sống. Nhưng Thánh Kinh dạy rõ ràng một phương thức lựa chọn và áp dụng hệ trọng đối với khải tượng.
Chúng ta hãy nhìn vào một vài con người đã cống hiến đời sống họ để biến khải tượng của Đức Chúa Trời thành hành động, vì cớ vinh hiển Đức Chúa Trời và kết quả là vì lợi ích của con người.
Ápraham
Ápraham đã ở trong vị trí điều khiển đời sống trước khi Đức Chúa Trời khiến ông chú ý. Được có trình độ học vấn cao và giàu có, Ápraham khó có thể là một người nghèo túng cơ cực, thất bại, cần những phước hạnh đặc biệt của Đức Chúa Trời để vui hưởng ý nghĩa hoặc mục đích trong đời sống. Tuy nhiên, ông đã chọn đi theo Đức Chúa Trời và cống hiến đời sống mình để vâng lời Ngài. Kết quả là ông đã dùng một trăm năm cuối cùng của đời sống mình để tìm kiếm hướng đi của Đức Chúa Trời để làm cho khải tượng này trở thành hiện thực.
Sự Đáp Ứng Ngay Tức Thì
Chúng ta biết rất ít về 75 năm đầu của Ápraham. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng mối liên hệ của ông với Chúa đủ sâu nhiệm đến nỗi khi Đức Chúa Trời truyền đạt với ông khải tượng về tương lai, Ápraham đã làm nhiều hơn chứ không chỉ lắng nghe. Ngay lập tức ông hoàn toàn xác định lại đời sống của mình để vâng phục trọn vẹn theo khải tượng của Đức Chúa Trời cho những năm còn lại của đời ông (xem SaSt 12:1-3).
Vâng lời không phải là một việc làm nhỏ bé. Nó có nghĩa là từ bỏ tất cả những người bà con, những người bạn những người bản xứ của ông, quê hương và mọi sự đang ở trong an toàn và dễ chịu. Kinh nghiệm của Ápraham đã bày tỏ rằng bước theo khải tượng của Đức Chúa Trời luôn luôn kèm theo nó một sự trả giá rất lớn về đời này. Bên cạnh một sự thay đổi lớn lao trong lối sống, chuyện đời ông là một câu chuyện về đổ vỡ những mối quan hệ, khó khăn về vật chất, những thăng trầm về tình cảm, những nghi ngờ và hiểu lầm thỉnh thoảng trong mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời.
Con Đường Đó Không Phải Là Không Hề Có Đau Khổ
Một đời sống dựa trên khải tượng tập trung vào việc thực thi tương lai siêu việt, nhưng nó không nhất thiết có nghĩa là con đường thẳng đến tương lai đó phải nhanh chóng và không hề có đau đớn. Chúng ta thường cho rằng Đức Chúa Trời muốn mình phải thành công theo từ ngữ của chúng ta. Trên thực tế, gương mẫu về những người có khải tượng trong Thánh Kinh cho thấy Ngài muốn chúng ta phải thành công theo nghĩa của Ngài. Thành công theo mắt của Chúa, có nghĩa là vâng lời tuyệt đối với khải tượng của Ngài và với những đường lối Ngài.
Đối với Ápraham, theo đuổi khải tượng của Đức Chúa Trời kéo theo những sự bất đồng ý kiến trong gia đình và sự chết, chịu đựng sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời nhưng là công lý đau thương, dự phần trong những cuộc giao tranh về quân sự đẫm máu, thiết lập một nghi lễ đau đớn để bày tỏ sự lệ thuộc về phương diện thuộc linh với Đức Chúa Trời (đó là phép cắt bì), tố cáo sự đồi trụy về tình dục trong những vui thú của dân sự và đối đầu với tội lỗi của dân sự về những sự vi phạm và những điều thiển cận khác (xem 13:1-7; 14:1-24; 16:1-16; 17:1-17: 18:1-33).
Tuy nhiên, Ápraham vẫn còn tập trung vào khải tượng đó (là tuyên bố sở hữu một vùng đất mới cho một dân sự mới là những người sẽ trở thành người có quan hệ họ hàng về phương diện thuộc linh với Đức Chúa Trời toàn năng). Đức Chúa Trời đã chúc phước cho những nỗ lực của ông trong sự vâng lời.
Ápraham Vẫn Giữ Sự Khiêm Nhường
Gương mẫu Ápraham để lại cho chúng ta bao gồm một nhân tố quan trọng khác: sự tiếp tục giữ mình khiêm nhường trước Đức Chúa Trời. Nhiều lần trong khi giao tiếp với Đức Chúa Trời, ông đã xây dựng một bàn thờ và thờ phượng Ngài (xem 12:7-13: 22:9). Về phương diện đó chứa đựng một sự khác biệt quan trọng giữa những người theo đuổi khải tượng của Đức Chúa Trời và những người sống để đem khải tượng riêng của họ đến chỗ thành tựu.
Kinh Thánh không chu cấp nhiều tư tưởng trực tiếp vào sự phát triển thuộc linh của Ápraham. Tuy nhiên, qua sự nghiên cứu cách cư xử của ông, chúng ta có thể biết tấm lòng của ông là thế nào. Tại sao Đức Chúa Trời đã chọn Ápraham? Một lý do chính yếu đó là Ápraham đã thực hành một cuộc đời lâu dài và thờ phượng Đức Chúa Trời - đó là dấu chứng rõ ràng về một người lãnh đạo hữu ích - là một người mà với người đó khải tượng của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện một cách chuyên cần và an toàn.
Ápraham đã không sống lâu dài hơn với khải tượng đó, cũng như nhiều người lãnh đạo có khải tượng khác. Mặc dầu ông đặt mắt mình vào mục tiêu, ông đã đem dân sự của mình đến bên bờ của mục tiêu, nhưng đã không kinh nghiệm một cách cá nhân sự ứng nghiệm hoàn toàn khải tượng của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, Ápraham đã không thất vọng bởi vì dấu hiệu thật của một người có khải tượng không phải là đạt đến điểm tối hậu mà là đạt được sự tăng trưởng và trọn vẹn trên cuộc hành trình.
Là Một Thành Viên Trong Nhóm Những Người Nổi Danh
Ápraham là một trụ cột trong nhóm những người có khải tượng được biết đến. Chúng ta biết ông với tên gọi “cha của Ysơraên,” ông là một nhà lãnh đạo đầu tiên cho dân sự Đức Chúa Trời sau cơn đại hồng thủy và là một trong những tổ phụ của đức tin Do thái-Cơ Đốc giáo. Tầm cỡ của ông được chứng thực bởi việc ông có tên trong danh sách “những anh hùng đức tin” ở Hêbơrơ 11. Nếu không có sự lãnh đạo của ông và gương cam kết với khải tượng không nao núng, lịch sử con người hẳn đã hoàn toàn khác biệt.
Môise
Môise là một bài học ngược lại. Ông đã được sinh ra cho cặp cha mẹ người Do thái, nhưng đã được nuôi dưỡng bởi nhà cầm quyền Aicập. Ông đã là người được Đức Chúa Trời lựa chọn trong thời điểm đó, tuy vậy ông đã giết một người đồng quốc ngay trước khi ông được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời. Là một người được giáo dục đầy đủ, hướng dẫn một
MÔISE ĐÃ NẮM LẤY KHẢI TƯỢNG ĐÓ, TUYÊN BỐ KHẢI TƯỢNG RA RÕ RÀNG, THỰC THI KHẢI TƯỢNG DỰA TRÊN ĐỨC TIN VÀ TRỌN CẢ TẤM LÒNG CẬY TRÔNG NƠI MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI QUYỀN NĂNG VÀ YÊU THƯƠNG.
đoàn các gã chăn chiên và một dân sự không được học hỏi. Ông thiếu lòng tự tin về khả năng nói trước công chúng, tuy nhiên chúng ta biết ông qua những lời tuyên bố chính thức của ông cho dân Ysơraên và những kẻ thù của họ. Chức vụ của Môise có lẽ phải được xem như một nỗ lực kiếm được quân bằng giữa sự khó thương và lòng thương xót đối với dân sự (XuXh 2:1-10, 12; 4:10).
Tầm quan trọng của Môise không thể tự xem nhẹ. Ông đã là con người được Đức Chúa Trời chọn lựa cho thời điểm đó, không còn có thể bàn cãi gì thêm nữa, được chọn lựa để hướng dẫn dân sự đi vào Miền Đất Hứa. Cuộc hành trình đã là một thời để tôi luyện những tấm lòng của dân sự, nhưng Môise đã bền bỉ tìm cách bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, điều Ngài trông đợi và sự thành tín của Ngài đối với một dân sự hay phàn nàn, phạm tội, nghi ngờ và bất trung.
Nhận Được Khải Tượng Về Một Vùng Đất Hứa
Tại sao Môise là một người con nuôi của Pharaôn, được giáo dục kỹ lưỡng và giàu có, lại từ bỏ cuộc sống của mình vốn dễ chịu và vui thú để hướng về việc lãnh đạo dân sự của ông qua nhiều thập niên đầy khó khăn? Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho ông khải tượng về một cuộc sống mới trong một vùng đất đượm sữa và mật, qua đó họ có thể được tự do không còn bị áp chế và được kết nối với năng quyền vĩ đại nhất trong vũ trụ. Môise đã nắm lấy khải tượng đó, tuyên bố khải tượng ra rõ ràng và thực thi khải tượng dựa trên đức tin và trọn cả tấm lòng cậy trông nơi một Đức Chúa Trời quyền năng và yêu thương.
Câu chuyện Môise là một tiểu sử vắn tắt rất hấp dẫn trong lĩnh vực lãnh đạo có khải tượng. Nhìn nhận những trở ngại. Ông đã xin Đức Chúa Trời ban cho ông một người đồng hành để có thể bù lại cho sự yếu kém mình mà bản thân ông cảm nhận được trong vấn đề phát biểu trước công chúng và đã được ban cho Arôn. Cuối cùng, lại trở thành một nỗi phiền muộn lớn cho Môise. Arôn đã chứng tỏ là một cái neo thuộc linh hơn là một người lãnh đạo thuộc linh, thường xuyên đem những chân lý và nguyên tắc của Đức Chúa Trời ra thỏa hiệp để đạt được sự ủng hộ của dân sự. Người bạn đồng hành mà Môise đã cần đến như là một nguồn sức mạnh thì cuối cùng trở thành nguyên nhân của sự thất bại (xem 4:10-16; 32:1-4).
Những Trở Ngại Gia Tăng
Arôn không phải là trở ngại duy nhất trên con đường của Môise. Mặc dầu đã được Đức Chúa Trời kêu gọi để hưởng phước hạnh đặc biệt của Ngài, dân Ysơraên đã không mạnh mẽ trong đức tin, họ phàn nàn liên tục, nghi ngờ và chống nghịch lại Đức Chúa Trời (và Môise). Cha nuôi của Môise, Pharaôn của Aicập đã khước từ lời yêu cầu của Môise xin sự tự do để ra đi, buộc lòng Môise phải công bố 10 tai họa Đức Chúa Trời hướng dẫn ông gởi đến nghịch cùng nhà cầm quyền Aicập và dân sự của hắn (xem 5:21; 7:1-1:10; Dan Ds 14:1, 2).
Sau đó, Môise đã phải dẫn dắt dân sự chạy trốn trong khi bị rượt đuổi bởi quân đội Aicập. Dân sự của Đức Chúa Trời sau đó sống trong một sa mạc kéo dài nhiều thập niên, tồn tại nhờ vào một thứ gì đó kém hơn là thức ăn của người sành điệu và không có ý thức thực sự nào về phương hướng hoặc thời điểm hoặc chiến thắng sắp đến. Chính mình Môise đã bị cấm không được bước vào miền đất hứa bởi vì ông không vâng lời Chúa (xem 14:1-25:21; Dan Ds 13:17-36:13; PhuDnl 34:4).
Dầu vậy, thật lạ lùng, Môise vẫn là người lãnh đạo cho dân sự và đã đem họ đến càng gần hơn với mục tiêu tối hậu. Ông đã được thúc giục bởi khải tượng của mình để phục vụ Đức Chúa Trời thay vì nhượng bộ theo ước muốn của dân sự hoặc để đi theo những tham muốn cá nhân của mình.
Ý chí riêng của Môise đã tan biến, điều đó cũng diễn ra với mọi người lãnh đạo có khải tượng mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh, và niềm đam mê mới được lập của ông về tương lai đã đồng nhất với ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời Môise. Mọi sự đòi hỏi đối với Môise là phải đầu phục những giấc mơ, tham vọng và những mục đích cá nhân của mình để hướng về những điều được chu cấp một cách siêu nhiên bởi Đức Chúa Trời.
Khải Tượng Không Phải Là Một Tiến Trình Đơn Giản
Tôi thích câu chuyện về Môise bởi vì nó mô tả cho chúng ta rằng khải tượng không luôn luôn là một tiến trình đơn giản của việc lắng nghe Chúa, chấp nhận và bước theo khải tượng. Trong Xuất Êdíptô Ký 3 và 4, chúng ta đọc thấy thể nào Môise đã tranh cãi về khải tượng với Đức Chúa Trời. Sự cộng tác với Arôn bày tỏ cho chúng ta rằng một người có khải tượng có thể không được hữu hiệu chỉ vì sự truyền đạt khải tượng, như điều Arôn đã được trông đợi, nhưng vẫn phải sống cho hòa hợp với khải tượng đó.
Con đường Môise hướng về đất hứa đầy dẫy những sự mặc khải khi Đức Chúa Trời chia sẻ nhiều phần nhỏ của những mục đích riêng biệt và lối xử trí để làm việc nhận thức khải tượng được dễ dàng hơn. Những nhận thức tiệm tiến đó đã có thể đến với Môise một cách dễ dàng chỉ vì mối giao thông bền đỗ và đầy nhiệt huyết của Môise với Đức Chúa Trời, vị lãnh đạo vô song của ông.
Giôsuê
Giôsuê chu cấp một hình ảnh hoàn toàn khác biệt về việc lãnh đạo có khải tượng. Đức Chúa Trời đã ban cho Môise khải tượng. Giôsuê thừa hưởng khải tượng đó, trong một trạng thái được tinh luyện và đã được kêu gọi để hoàn tất công việc của Môise, vị tiền bối và là nhà cố vấn của ông (Gios Gs 1:1-4).
Bởi vì Môise đã phạm tội (Dan Ds 20:10) và không còn xứng đáng bước vào nơi ở mới của hy vọng và tự do, trách nhiệm lãnh đạo được chuyển giao cho Giôsuê. Điều này làm tôi chú ý tương tự như chuyển giao ngọn đuốc lãnh đạo từ một mục sư đến một mục sư khác giữa vòng nhiều hội thánh của chúng ta. Trong trường hợp đó, khải tượng từ Đức Chúa Trời được dự định dành cho hội chúng - chứ không phải cho mục sư - và sự ra đi của một nhà lãnh đạo cấp cao không phủ nhận khải tượng đó, nhưng chỉ chuyển giao sự lãnh đạo khải tượng cho một người đáng tin cậy khác giữa vòng vương quốc của Ngài.
Khải tượng có thể được tinh luyện
Kinh nghiệm của Giôsuê cho thấy rằng khải tượng có thể được tinh luyện trong một thời gian nào đó. Khi Môise bắt đầu lãnh đạo người Ysơraên ra khỏi Aicập và đi vào vùng sa mạc, khải tượng chủ yếu của họ là rời khỏi một chỗ để đi đến một chỗ khác để kinh nghiệm vinh hiển và phước hạnh của Đức Chúa Trời trên tiến trình đó.
Trải qua thời đại của Giôsuê, khải tượng được thêm vào một chiều kích khác: quét sạch vùng đất qua sự chinh phạt và định cư quân sự. Thường cốt lõi của khải tượng vẫn được duy trì không thay đổi, nhưng những điểm tốt của việc thực hiện khải tượng có thể được thay đổi rất nhiều hầu đáp trả với cách dân sự Đức Chúa Trời đáp ứng lại với Ngài và khải tượng của Ngài qua dòng thời gian. Thật ra phương hướng chung của khải tượng trong sự lãnh đạo của Giôsuê đã chuyển từ chỗ đạt được tự do thoát khỏi áp bức (xem XuXh 3:7-10) đến chỗ tìm đạt sự yên nghỉ trong một nơi ở mới (xem Thi Tv 95:11).
Tương tự những những nhà lãnh đạo có khải tượng, Giôsuê phải trình bày những rào chắn chủ yếu cho việc thực thi khải tượng cách thành công. Trước hết, ông không chỉ thừa hưởng một khải tượng thôi, mà còn thừa hưởng một nhóm những kẻ đi theo ông là những người có khuynh hướng đa thần. Thứ nhì, ông đã là người lãnh đạo chuyển khải tượng đến với một nhóm người là những tội nhân đã lâu năm. Chừng ấy cũng chưa đủ cho nên Đức Chúa Trời đã ban chứng cứ về chính mình Ngài nhiều lần thông qua những huấn lệnh cho Môise và rồi đến Giôsuê. Thứ ba, cách cư xử lừa dối của Acan đã khiến cho Ysơraên phải chịu một sự thối lui về quân sự bất ngờ và không cần thiết trên đường đi đến chiến thắng tối hậu (xem Gios Gs 7:1-26).
Mục Đích: Để Minh Họa Đức Thánh Khiết
Trong mọi hoàn cảnh, quyết định của Giôsuê là minh họa đức thánh khiết đã ban khả năng cho ông để giúp quốc gia này vượt qua được những sự kém thiếu của họ và để được phục hồi dưới mắt Đức Chúa Trời. Giôsuê đã không để cho khải tượng chết đơn giản chỉ vì sự thiếu hiểu biết, cứng đầu và cứng lòng của dân sự. Ông đang ở trên đường hướng về điều gì đó lớn hơn và tốt hơn bất cứ điều gì mà những người này đã từng có thể tưởng tượng. Giôsuê đã được khải tượng của Đức Chúa Trời nắm giữ, và không điều gì cản trở ông khỏi sự biến nó thành hiện thực.
Vẻ đẹp của câu chuyện Giôsuê là nó bày tỏ đặc điểm cần để trở thành một người có khải tượng thật sự. Giôsuê đã minh họa lòng can đảm trong khi đối diện với nguy hiểm. Ông đã bày tỏ đức tính suy nghĩ và phục vụ có chiến lược. Trên hết, ông đã phản ánh ảnh hưởng của sự vâng lời tuyệt đối.
Kinh Thánh nói cho chúng ta Giôsuê đã là một nhà quân sự có chiến lược và chiến sĩ vĩ đại thế nào, nhưng cũng xác định rằng thiếu năng quyền và sự chúc phước của Đức Chúa Trời, Giôsuê hẳn đã còn nhỏ bé hơn là một điểm ghi chú trong lịch sử cổ đại. Điểm khác biệt giữa tình trạng giữa một người lính tinh luyện và một nhà lãnh đạo vĩ đại để lại di sản vĩnh hằng chính là sự hiểu biết, truyền đạt và sát sao theo đuổi khải tượng của Đức Chúa Trời.
Giôsia
Ysơraên có rất nhiều vua. Giôsia đã là một trong những vị vua vĩ đại nhất, giữa vòng một số ít người được biết đến của Ysơraên. Mặc dầu ông tiếp nhận ngai vàng lúc 8 tuổi và đã nối tiếp nửa thế kỷ cai trị kinh khủng của cha ông là Manase, Giôsia có lẽ đã là vị vua đạo đức nhất trong lịch sử được kiểm định của Ysơraên (xem IIVua 2V 22:1-23:30).
Vào khoảng thời gian ông đang ở giữa lứa tuổi thiếu niên, vị “vua trẻ” này đã nhận thức được khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho vương triều của ông: đó là phục hồi Đức Chúa Trời của Ysơraên lên ngôi của nền văn hóa này qua sự thờ phượng thanh sạch, qua sự hủy phá tất cả mọi di tích của sự thờ phượng hình tượng, qua sự phục hồi Đền Thờ và một sự nhiệt thành nhấn mạnh lối sống công chính.
Để hiểu được đây đã là một khải tượng bất ngờ thế nào, chúng ta cần nhớ lại sự đồi bại thuộc linh và luân lý lan tràn khắp nơi đã chiếm ưu thế trải qua triều đại của Manase (xem 21:18), nó đòi hỏi lòng can đảm và ý chí quyết định đáng kinh ngạc không những chỉ để phản đối những thói quen làm gian ác của vua cha Giôsia, mà cũng để đối đầu với những kẻ lạm quyền, những món lợi được hưởng và tình trạng hư hoại dễ chịu của thời bấy giờ. Tôi chưa từng biết một người mười sáu tuổi nào lại có được một sự can đảm và tính chịu đựng như vậy.
Lời giải thích duy nhất cho sự can đảm này là Giôsia được đối mặt với Đức Chúa Trời hằng sống, kết quả là lòng mong ước không bao giờ có thể thỏa mãn được để được biết Ngài và hầu việc Ngài một cách sâu xa và thanh sạch nhất của một con người. Giôsia đã hiểu rằng Ysơraên đang chiến đấu một trận chiến thất bại khi thách thức Đức Chúa Trời của họ. Ông đã tận hiến đời mình để tìm được cho quốc gia này sự hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Những Sự Cải Cách Được Thực Hiện
Trong triều đại của mình, Giôsia đã thiết lập vô số cuộc cải cách tôn giáo, phục hồi hệ thống công lý và hướng dẫn dân sự đến một lối sống mới phản ánh được sự công chính mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Câu chuyện thuật về ông gia tăng khi ông đã hủy phá những hình tượng và các bàn thờ ngoại giáo, nhắm mục tiêu thúc đẩy tái phát triển Đền Thờ và hướng dẫn dân sự trong những cuộc thờ phượng tôn giáo vĩ đại và trong sự đổi mới công khai giao ước của dân tộc nầy đối với Đức Chúa Trời.
Giôsia đã một mình chịu trách nhiệm về một trong những cuộc cải cách tôn giáo lớn nhất lịch sử loài người. Những nỗ lực của ông quá chân thành đến nỗi Đức Chúa Trời đã ngưng lại không hủy diệt Giuđa vì cớ sự gian ác của nó. Một trong những bài học lớn từ đời sống của Giôsia đó là trở lại với Đức Chúa Trời không bao giờ là quá trễ cho dù cuộc sống của chúng ta đáng khinh miệt đến đâu chăng nữa.
Câu chuyện về Giôsia cho chúng ta một vài điều khác về những người có khải tượng. Mặc dầu Giôsia đã hoàn toàn mãi mê trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và làm một nhà lãnh đạo có khao khát muốn làm sự công chính và sự ngay thẳng, dân sự đã tuân giữ và đi theo gương mẫu của ông, nhưng tấm lòng của họ chưa hề được thay đổi. Đến khi ông chết, chỉ mới 31 năm sau khi lên ngôi, dân sự đã quay trở lại đường lối đen tối đến nỗi đã làm cho triều đại cai trị của Giôsia trở thành không thể tin được.
Khải Tượng Phải Được Chia Sẻ
Đáng buồn thay, chúng ta học được rằng một người có khải tượng mà không thuyết phục được dân sự một cách đầy đủ thì làm cho họ một sự bất công. Những văn kiện lịch sử giải thích rằng dân sự đã chịu cảm động bởi lòng nhiệt thành sốt sắng của Giôsia. Ông đã là một nhà lãnh đạo đầy ân tứ, thuyết phục được dân sự cải cách dựa trên sức mạnh của sự cam kết ông có đối với Đức Chúa Trời. Dân sự đã không thật sự hiểu lòng tận hiến của ông đối với Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, nhưng họ đã đồng ý với những từ ngữ của ông về sự cải cách bởi vì họ trân trọng đức tính và ý định của ông. Tại thời điểm cái chết của Giôsia, họ đã trở lại với những điều gì có vẻ tự nhiên cho con người - ích kỷ, vô thần và cuộc sống tội lỗi - bởi vì họ chưa từng thật sự nắm vững những động cơ nhấn mạnh khải tượng của ông.
Việc Giôsia theo đuổi khải tượng không phải là vô ích. Nhiều cuộc sống của dân sự đã được thay đổi hoàn toàn để được tốt hơn nhờ những cải cách của Giôsia. Hàng ngàn người đến gần những sự tìm kiếm một Đức Chúa Trời chân thật của riêng họ và mong muốn cá nhân họ để sống đời sống công chính, họ đã có thể loại suy những lý do đằng sau khí chất riêng của Giôsia. Tuy nhiên, điều có thể trở thành một cuộc cách mạng về đức thánh khiết, chỉ trở thành một giờ tạm nghỉ trong một phong trào kéo dài đầy khốn khổ vì sự thất bại của Giôsia trong công tác thuyết phục về khải tượng.

Nêhêmi
Mỗi nhóm có trọng tâm thuộc linh của nó và những biểu tượng về sức mạnh và sự đoàn kết của nó. Đối với người Do thái trong thế kỷ thứ năm TC., trung tâm thuộc linh của họ là Giêrusalem; biểu tượng của sự hiệp nhất và sức mạnh của họ là ngôi Đền Thờ này (xem Nêhêmi 11-13).
Trong vòng 7 thập niên, đền thờ này đã bị không được sửa chữa. Điều kiện thuộc linh của những người Giuđa cũng không có gì tốt hơn. Cho đến lúc được Nêhêmi chú ý, là một người Do thái phục vụ trong tư cách bạn tâm tình đáng tin cậy của vua Ạttaxétxe, điều này đã làm đau xót tấm lòng của ông. Ông đã khóc về sự tàn tạ của dân sự Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hướng dẫn từ nơi Chúa qua một thời gian dài cầu nguyện và kiêng ăn. Ông đã tìm ra, nhìn thấy khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời về cách nào để phục vụ Vua thật của ông một cách thích hợp nhất. Đức Chúa Trời trả lời bằng việc ban cho ông một khải tượng đã có thể thay đổi đời sống của hàng triệu người đời đời.
Khải Tượng Dẫn Đến Sự Phục Hồi
Khải tượng đã xuất hiện dành cho quốc gia Ysơraên một sự phục hồi toàn diện, khởi đầu bằng sự tập hợp dân sự của Đức Chúa Trời để xây dựng lại tường thành và các cổng của Giêrusalem, nhờ đó làm thuận lợi những cuộc cải cách tôn giáo và sự phục hưng tâm linh của người Do thái.
CÂU CHUYỆN CỦA NÊHÊMI CÓ LẼ ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU RÕ RÀNG NHẤT VỀ MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ KHẢI TƯỢNG TRONG HÀNH ĐỘNG.
Điều này có vẻ đơn giản, nhưng hãy nhớ rằng Ysơraên đang là một dân tộc bị tan lạc tại thời điểm này. Họ thiếu một nhà lãnh đạo thuộc linh, một trọng tâm thuộc linh và một mục tiêu thuộc linh. Ý tưởng gom góp những tài nguyên cần thiết - những con người có khả năng, tiền bạc, vật liệu xây dựng, bảo đảm về vật chất và lòng nhiệt thành tin tưởng - có vẻ là điều lố bịch, ngớ ngẩn.
Đó là lý do chúng ta không bao giờ có thể hy vọng gặp được thay đổi đáng kể trong thế giới này dựa trên nền tảng khải tượng của con người. Những nỗ lực của chúng ta sẽ không bao giờ được chu cấp một cách đầy đủ hoặc được tập trung để duy trì nỗ lực cần thiết tạo ra sự thay đổi lâu dài có ý nghĩa. May thay, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Nêhêmi cho thời khắc lịch sử này, và Nêhêmi đã sẵn sàng liều bỏ mọi sự - từ địa vị nhàn hạ của ông trong cung điện cho đến mạng sống của ông - để theo đuổi thách thức đáng nản lòng này và cũng chính là thách thức được Đức Chúa Trời cảm động.
Bày tỏ đức tin mãnh liệt, lớn lao và tài khéo con người đáng ca ngợi, Nêhêmi đã hướng dẫn tiến trình tái xây dựng. Ông đã thúc giục dân sự trên nền tảng khải tượng, không những chỉ bởi việc tái xây dựng lại một tòa nhà, mà bởi hồi phục lại lòng tự trọng và mục tiêu thuộc linh của người Do thái. Ông tích lũy sự phong phú về tài năng và các nguồn tài nguyên có cần để hoàn tất nhiệm vụ, và ông làm điều đó bất kể những sự đe dọa về chính trị mà một cộng đồng Do thái hiệp nhất hẳn phải tiêu biểu.
Nêhêmi đã điều khiển một cách đầy khả năng lãnh đạo qua một điều kiện hỗn độn đầy những lời chỉ trích, đe dọa và thách thức cá nhân. Ông đã tổ chức và ủy thác tốt đẹp và hiệu quả. Ông phải đối đầu với những sự nghi ngờ của Ysơraên và những kẻ thù để tạo ra một bối cảnh hòa bình, cho phép những người thợ có thể hoàn tất được dự án. Khó có thể tin được, những bức tường thành đã được xây lại chưa tới hai tháng. Và rồi đến một nhiệm vụ càng gian khổ và nhiều ý nghĩa hơn nữa, đó là việc tái xây dựng lại những đời sống thuộc linh của người Do thái.
Một Nhà Khải Tượng Trong Hành Động
Câu chuyện của Nêhêmi có lẽ đem lại cho chúng ta một trường hợp nghiên cứu rõ ràng dứt khoát nhất về một nhà lãnh đạo có khải tượng trong hành động. Nó khởi đầu với những dữ liệu thông tin về điều kiện của thời bấy giờ. Cho thấy về thực tế, Nêhêmi đã tra xét trọng tâm đời sống của ông và được thúc giục quì gối trong sự tha thiết cầu nguyện.
Khi Đức Chúa Trời đã trả lời sự cầu nguyện của ông, Nêhêmi tràn ngập với khải tượng, cống hiến sự chú tâm đầy trọn và mỗi một nguồn tài nguyên ông có thể tập trung cho sự làm trọn khải tượng đó. Ông phải vượt qua nhiều trở ngại thách thức một cách đa dạng đối với người có khải tượng bằng những sự đáp ứng và khéo léo đến từ sự dựa nương nơi lời cầu nguyện. Khải tượng này có năng quyền bởi vì nó đã đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì nó đã được chúc phước bởi Chúa và bởi vì Nêhêmi hoàn toàn cam kết thực thi nó. Thực tại sau này đã được phơi bày bởi lòng nóng cháy, qua đó ông đã dốc lòng vào việc thực hành ngay lập tức.
Một trong những đức tính nổi bật của Nêhêmi cũng như những người có khải tượng trong Kinh Thánh mà chúng ta gặp biết, đó là ông đã được thúc giục đến sự công chính. Giống như Ápraham, Nôê, Đavít, Giôsia, Giôsuê, Nêhêmi đã là một tạo vật bất toàn cố gắng trở nên thánh vì cớ sự vinh hiển của Đấng Sáng Tạo mình. Dân sự đã được chinh phục bởi khải tượng mà Nêhêmi đã tuyên bố, phần vì ông quá bảo đảm về nguồn gốc của nó và cũng quá xác quyết trông thấy nó được làm trọn. Ông không chỉ kêu gọi dân sự đến chỗ hành động, mà ông còn hướng dẫn họ vào hành động thích hợp nữa.
Phierơ
Mặc dầu Phaolô được chứng thực là người khởi xướng nổi bật nhất của các hội thánh đầu tiên trong lịch sử Cơ Đốc, sự thật Phierơ đã là người gieo trồng hội thánh đầu tiên. Khải tượng của Đức Chúa Trời, thấm nhuần trong lòng ông là tạo ra một cộng đồng thật sự gồm những tín hữu tại Giêrusalem.
Vì đã được cố vấn về phương diện phát triển thuộc linh trong ba năm bởi Chúa Giêsu, Phierơ đã thực hiện việc tổ chức một gia đình thuộc linh có thể làm tiêu biểu bởi những thuộc tính cốt lõi của nó: chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ, thờ phượng, truyền giáo, cầu nguyện và yêu thương. Đến cuối Công vụ 2, chúng ta khám phá một cộng đồng như thế bao gồm những người sốt sắng cho Đấng Christ. Hội chúng đó đã trở thành hội thánh mẹ của tất cả hội thánh Cơ Đốc tương lai trên toàn thế giới.
Can Đảm Và Tập Trung Vào Một Mục Đích
Dựa trên những hành động mạo hiểm của ông với Chúa Giêsu, Phierơ được nhiều người biết đến về lối cư xử bốc đồng hấp tấp của ông (xem Mat Mt 16:22). Tuy nhiên trong một phần thảo luận về khả năng của Phierơ để đẩy mạnh khải tượng của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể bỏ qua một vài phẩm chất hữu ích hơn nữa của ông, chẳng hạn như tinh thần tập trung vào một mục đích và sự can đảm của ông một khi biến cố Phục Sinh đã diễn ra.
Người ngư phủ vĩ đại này đã bỏ tất cả những sự sợ hãi tự nhiên và mối quan tâm riêng của mình qua một bên, trong một sự tập trung giống như tia lazer vào việc tạo ra một hội chúng các Cơ Đốc Nhân tại Giêrusalem, đến nỗi không tránh né những trách nhiệm của mình để vươn ra cũng không trở thành lạc hướng trong những cơ hội của hội thánh để phục vụ cho nhu cầu thuộc linh, vật chất và tình cảm lẫn nhau.
Lối cư xử có khải tượng của Phierơ là truyền cảm hứng. Trong một vài trường hợp, chúng ta thấy con người xưa kia hèn nhát nay liều cả mạng sống mình qua sự vâng lời hoàn toàn của ông vì khải tượng (xem Cong Cv 5:29).
Trong những trường hợp khác, chúng ta quan sát thấy Phierơ khước từ an nghỉ trên chiến thắng của mình như là một người trong vòng thân thiết với Chúa, hoặc như là một phát ngôn viên sáng chói cho hội thánh lúc mới nẩy sinh. Thay vào đó, ông đã bày tỏ sự khiêm nhường, chính trực và một mong muốn về sự tăng trưởng thuộc linh sâu nhiệm hơn (xem Công vụ 10,11).
Phierơ đã trưởng thành, trở nên một người Đức Chúa Trời có thể tin cậy giao thác một khải tượng là trung tâm cho sự khởi sinh một cộng đồng đức tin có tổ chức.
Phaolô
Tìm kiếm sự tha thứ là một điều. Còn từ bỏ một con người bắt bớ hàng đầu của dân sự trở nên một người chống đỡ, biện hộ và là người huấn luyện cho họ lại là một điều khác. Sau khi Đức Chúa Trời đã được có sự chú ý của Saulơ thành Tạtsơ, một sự biến chuyển đã diễn ra. Phaolô trở thành một trong những nhà truyền giáo kết quả nhất của mọi thời đại, tạ ơn về sự hiểu biết của ông đối với khải tượng Đức Chúa Trời dành cho đời sống ông.
Không ai biết sự thay đổi trong đời sống của ông diễn ra thế nào trong những năm ngay sau khi Phaolô được gặp gỡ Đấng Christ trên con đường đi Đamách. Dầu vậy đã nghiên cứu những người có khải tượng và cách hành xử của họ, giả thuyết của tôi là trong ba năm Phaolô đã ở trong đồng vắng ngay sau khi ông trở lại đạo, là thời gian ông tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự nhiệt thành nhất, sau đó ông đã xuất hiện với một khải tượng tìm kiếm những người chưa được tìm kiếm bên ngoài Giuđê và Samari (xem Cong Cv 9:1-8; GaGl 1:18).
Người Gieo Trồng Hội Thánh Đầu tiên
Luôn luôn nhiệt thành về bất cứ lý lẽ nào mà ông đã tin, Phaolô trở lại từ sa mạc mạnh mẽ và được thúc giục vẫn như bao giờ. Điều hấp dẫn đó là bản chất sự dấn thân của ông từ kinh nghiệm sau khi ở sa mạc. Điều này khác biệt với những gì đã được người ta trông đợi.
Được ban cho bối cảnh của ông - một người lãnh đạo năng động có hướng thăng tiến giữa vòng người Giuđa, có trình độ học vấn cao, có lòng mộ đạo cho đến từng chi tiết nhỏ, quen thuộc với dân sự và những người có quyền chức trong Giuđa và Samari - có lẽ chúng ta trông đợi Phaolô phải tập trung năng lực của ông vào việc kết hợp hoạt động với những người mà ông hiểu biết, trong địa phận mà ông quen thuộc, trong vòng những thói quen và truyền thống mà ông thông thạo là điều hợp lý vô cùng.
Ngược lại, Phaolô nhắc đi nhắc lại rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông để truyền giảng tin lành cho người ngoại quốc thông qua những lời trình bày giữa công chúng một cách hợp lý về Phúc Âm và hình thành họ vào trong các hội thánh mới, những hội thánh mới này đã được khởi đầu trong những vùng phía ngoài phần đất ông thường lui tới trước đây, khiến cho ông trở thành người gieo trồng hội thánh và là nhà truyền giáo Cơ Đốc quốc tế đầu tiên (xem RoRm 15:7-21).
Các thư tín của Phaolô cũng nêu rõ rằng ông tin khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống ông đã đòi hỏi ông phải đi xa hơn việc truyền giáo và tổ chức mà còn bao gồm sự giúp đỡ những tín hữu mới được trưởng thành trong niềm tin của họ hầu cho tự họ có thể tái sản sinh về phương diện thuộc linh.
Một Cuộc Hành Trình Đầy Bất Ngờ
Không có điều gì trong việc này có vẻ triệt để đối với chúng ta ngày nay. Tôi đã đọc qua các lá thư của Phaolô hằng trăm lần mà không nhận ra cuộc hành trình mà ông đang theo đuổi đáng ngạc nhiên thế nào. Chắc chắn chúng ta say mê về tính cương quyết mà ông đã bày tỏ khi đối diện với những điều bất lợi lớn lao. Nhưng hầu hết chúng ta không suy nghĩ một điều tiếp theo cho bản chất chức vụ ông Phaolô ngày đó với chức vụ hôm nay, tại sao vậy? Bởi vì chức vụ của bạn, của tôi, và chức vụ của hầu hết mỗi một hội thánh tại Mỹ đều đặt nền tảng trên những ý niệm của Phaolô về sự phát triển thuộc linh cá nhân cũng như tập thể. Về bản chất, ngày nay chúng ta vẫn còn đang rập khuôn theo sự lãnh đạo của Phaolô.
Khải Tượng Đó Vẫn Còn Tiếp Tục Sống
Đức Chúa Trời đã ban cho Phaolô một khải tượng đã sống lâu hơn con người cuồng nhiệt Tạtsơ này gần 2000 năm qua. Nếp sống tôn giáo của con người trong thời gian Đấng Christ sống đã khác biệt với điều xuất hiện qua sự đáp ứng với sự sống, sự chết và sự Phục Sinh của Đấng Christ. Các chiến lược và lối xử trí trong chức vụ vỡ đất mới để xây dựng được Phaolô sử dụng đã không tồn tại trước sự trở lại đạo của ông. Và Phaolô đã là thành viên nguyên mẫu hoạt động trong hội thánh.
Hầu như chỉ có một mình, thông qua khải tượng của Đức Chúa Trời và sự ban năng quyền của Đức Thánh Linh Ngài, Phaolô đã lập hội thánh của Đấng Christ thành một phong trào đức tin quốc tế. Những hành động của ông rõ ràng đã là sự cải cách đổi mới. Các vị sứ đồ khác và những người lãnh đạo hội thánh tại Giêrusalem có phần sửng sốt bởi chức vụ lưu động của ông và sự tổ chức của ông đối với những tín hữu ngoại bang trên những bờ biển của nước ngoài. Phaolô đến lúc này đã đi quá xa trước thời đại của ông đến nỗi chúng ta thường bỏ qua địa vị cao của ông trên vị trí hàng đầu của chức vụ, nhưng chỉ vì thời gian cuối cùng đã đuổi kịp ông và đã làm cho những cải cách của ông dường như kém được chú ý.
Phaolô Đã Chắc Chắn Về Sự Kêu Gọi Của Chúa
Nhân Vật Khải tượng Kinh Thánh Môise Giải phóng người Ysơraên ra khỏi sự áp bức bằng cách hướng dẫn họ đến một Vùng Đất Hứa tốt đẹp hơn trong khi thiết lập một bộ luật về cách hành xử mà dân sự này có thể tuân theo để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Xuất Êdíptô Ký 3:7-10; Phục Truyền 26:16-19
Nêhêmi Kêu gọi dân Ysơraên xây dựng lại các bức tường và cổng của Giêrusalem, hướng đến tạo thuận lợi cho những cải cách tôn giáo và sự phục hưng tâm linh cho người Do thái. Nêhêmi 2:17; 9:1-3

Điều gì đã thúc đẩy phương thức mới của Phaolô trong sự truyền đạt lẽ thật thuộc linh cho quần chúng? Không thể có điều gì hơn là sự đoan chắc của ông về một sự kêu gọi như thế, đã được ban cho ông bởi Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, kiêng ăn, suy gẫm, học hỏi Kinh Thánh và trực tiếp khải thị. Nói một cách khác, Phaolô đã định nghĩa tuyến đầu mới của chức vụ vào năm 40 S.C. trong sự vâng phục khải tượng Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông.
Nếu khải tượng đó đã được ban thưởng cho bất cứ ai kém phần mạnh mẽ và kém cam kết, thì hội thánh ngày nay có lẽ sẽ rất khác biệt. Đức Chúa Trời là Đấng hiểu biết mọi sự, biết tấm lòng và đặc tính của chúng ta và Ngài đang nhận biết về cách chúng ta đang vận dụng những cơ hội của mình, Ngài đã chọn Phaolô bởi vì điều đó sẽ trở thành chức vụ nền tảng của thời đại này.
Phaolô cũng là gương mẫu tuyệt vời tương đương với giá trị của khải tượng giúp chúng ta kiên trì trong khi đối diện sự chống đối khắt nghiệt với những mong muốn của Đức Chúa Trời. Giống như chính mình Chúa Giêsu, lời giải thích duy nhất cho sự kiên trì của Phaolô là ông hoặc là một người điên rồ hoặc là một người nhiệt tâm tin cậy.
Lịch sử xác nhận rằng Phaolô là một người theo Đấng Christ một cách nhiệt thành, một người sẵn sàng chịu đựng roi đòn, đánh đập, ném đá, đắm tàu, không có nhà ở, trấn lột, không ngủ được, đói, khát, trần truồng, bị cướp, bị lừa, bị vu cáo và phản bội, tất cả đều vì một lý do: được phục vụ Đấng Christ với niềm say mê và sự chính trực (xem IICo 2Cr 11:23-28).
Vai Trò Của Những Người Nhiệt Thành
Gương mẫu Phaolô mà đem lại cho chúng ta nhấn mạnh một lẽ thật thiết yếu: Những Cơ Đốc Nhân có khải tượng theo định nghĩa là những người nhiệt thành. Có lẽ dưới mắt của thế giới này, họ muốn những người có thể bị lợi dụng và kiểm soát, những người nhiệt thành là nguy hiểm và không ai ưa. Dầu vậy, dưới mắt của Đức Chúa Trời nếu lòng nhiệt thành của một người được dựa trên sự cam kết hoàn toàn với ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời, sự cuồng nhiệt là lối sống duy nhất có thể được chấp nhận.
Đức Chúa Trời không có chỗ nào trong vương quốc của Ngài dành cho những cá nhân hâm hẩm, là người mất đi sự say mê và cấp bách trong sự phục vụ Đức Chúa Trời của họ. Những người có khải tượng thật sự không bao giờ hâm hẩm.
Phaolô đã là thí dụ hoàn hảo về người tín hữu có khải tượng. Tình yêu thương duy nhất mà tôi biết đòi buộc sự can đảm và sự ngu dại như điều Phaolô đã phơi bày là tình yêu dành cho Đấng Christ. Phương tiện duy nhất để chuyển tình yêu đó thành hành động cụ thể là nhờ sự tận hiến tuyệt đối với sự kêu gọi đặc biệt của Ngài dành cho chúng ta - đó là, nhận thức về khải tượng của Ngài cho đời sống bạn và tôi.
Nhìn Qua Về Khải tượng
Chúng ta có thể học ở đâu về cách những người có khải tượng của Kinh Thánh đã định nghĩa khải tượng Đức Chúa Trời dành cho đời sống họ? Dưới dây là một vài câu Kinh Thánh có thể phát họa khải tượng của nhiều người chủ chốt được thấy trong Thánh Kinh.
Những Cá Nhân Không Thể Thay Thế Được Bạn có thể chọn bỏ qua những bài học được cung cấp bởi đời sống của những nhân vật có khải tượng được mô tả trong Thánh Kinh nhưng xóa bỏ đi những động cơ và lòng nhiệt thành của họ đó là chối bỏ một trong những bài học quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đang tìm cách truyền đạt cho bạn.
Đức Chúa Trời có thể dùng những con người khác để sáng tạo và phát triển hội thánh của Ngài như Ngài mong muốn không? Chắc chắn được. Ngài đã lựa chọn một cách đặc biệt những con người này bởi vì họ có những phẩm chất đặc thù mà họ đã đem lại cho tiến trình này. Nếu không có những dấu ấn theo phong cách riêng của họ trên hội thánh đầu tiên, đức tin Cơ Đốc hẳn phải rất khác biệt ngày nay theo một vài phương diện quan trọng và có thể nhận thấy được.
Hơn nữa, những nhận thức chúng ta có về đức tính của những người sốt sắng tận hiến thực thụ cho Đức Chúa Trời cũng sẽ khác biệt đáng kể.
Một Bài Học Từ Những Con Người Hiện Đại
Gương mẫu về khải tượng đặt nền tảng trên đức tin được thực thi đến mức tối đa là một trong những bài học lớn từ Thánh Kinh dành cho con người thời hiện đại. Những hoàn cảnh văn hóa thay đổi thế nào không quan trọng, và những truyền thống của hội thánh có dự phần liên quan đến thế nào cũng không quan trọng, những chân lý muôn đời trong Thánh Kinh là vượt văn hóa và truyền thống. Trọng tâm của sự tận hiến hoàn toàn cho Đấng Christ và tìm kiếm ý muốn của Ngài về những cách tốt đẹp mỗi chúng ta có thể phục vụ Ngài theo khả năng cao hơn hết của chúng ta là một trong những bài học đó.
Không phải chỉ có những vị anh hùng của Thánh Kinh mới có khải tượng ảnh hưởng trên thế giới này cho Đấng Christ. Nhiều người là những nhà lãnh đạo trong vòng cộng đồng Cơ Đốc hôm nay là những người có khải tượng trên một mức độ giống như Phierơ, Môise hoặc Giôsuê đã từng có. Giữa vòng họ là các danh xưng có thể quen thuộc đối với bạn; sự quen thuộc tên của họ là một kết quả trực tiếp về sự cam kết với khải tượng của Đức Chúa Trời.
Pat Robertson đã tái định hướng cho truyền hình Cơ đốc từ chỗ là một cuộc trình diễn trong các buổi lễ và nói chuyện của hội thánh hướng đến một phương tiện giải trí, cung cấp thông tin và dạy dỗ đặt nền tảng trên những nguyên tắc Thánh Kinh. Khải tượng của Pat đối với đại học Regent sản sinh ra những người chuyên nghiệp siêu hạng cho các công nghệ có ảnh hưởng đáng kể đến nền văn hóa của chúng ta (chẳng hạn như ngành truyền thông đại chúng, luật pháp và thương mại) là lời chứng rõ hơn cho địa vị khải tượng của ông.
Chuck Colson đã sử dụng kinh nghiệm của ông trong tù để thiết lập một chức vụ quốc tế cho tù nhân được đánh giá rất tốt. Ảnh hưởng khải tượng của Colson là hiển nhiên nhất thông qua sự kết ước của Tổ Chức Thông Công Trong Tù để dẫn đường đến sự tái hình thành quan niệm cho ý nghĩa của “công lý tội phạm” và đem lại một bối cảnh để suy nghĩ về những khái niệm chân lý, công lý, công bằng, sự tha thứ và cộng đồng.
Bill Hybels khởi đầu một hội thánh cho người không có hội thánh - Hội thánh cộng đồng Willow Creek - là hội thánh đã có chức vụ làm cho phù hợp với bối cảnh vì lợi ích của những người không đến nhà thờ mà không thỏa hiệp bất cứ niềm tin nào trong số những điều làm cho hội thánh Đấng Christ có thể sống động được. Phương pháp chức vụ “người tìm kiếm nhạy bén” ngày nay đang được nghiên cứu trong nhiều chủng viện và đã được dùng cung cấp phương tiện cho hàng ngàn hội thánh xuyên khắp thế giới. Giúp cho hàng ngàn người không có niềm tin tôn giáo trở nên được nối kết với Đức Chúa Trời.
James Dobson , sau khi có một sự nghiệp thành công trong ngành bệnh nhi, đã được thuyết phục rằng gia đình là nền tảng xây dựng xã hội và rằng khi phương thuốc của Kinh Thánh dành cho sự phát triển gia đình bị chà đạp xem thường, những thảm họa theo sau là không thể tránh khỏi được. Thông qua chương trình tập trung về gia đình, ông đã dùng bục giảng trong tư cách là một người phát ngôn cho gia đình và đã điều khiển một mạng lưới rộng rãi những dịch vụ, tất cả đều được hoạch định để khích lệ hội thánh và các gia đình cũng như bảo vệ gia đình khỏi văn hóa độc hại và những sự tấn công của giới cầm quyền.
Leighton Ford , sau nhiều năm, với tư cách là một nhà truyền giảng chiến dịch tin lành thành công, ông đã chú ý đến sự khan hiếm những nhà lãnh đạo truyền giảng tin lành nổi lên từ cộng đồng Cơ Đốc. Sau một thời gian tìm kiếm linh hồn, ông đã chuyển từ trọng tâm hàng đầu trong vấn đề truyền giáo sang phát triển một phương tiện có hệ thống và chiến lược để nhận ra, phát triển và hậu thuẫn cho một thế hệ sắp đến gồm những nhà lãnh đạo trong công tác truyền giảng tin lành.
John Perkins đã hoạt động nhiều thập niên giữa vòng cộng đồng Phi-Mỹ, và đã kinh nghiệm những đòn trí mạng của sự nghèo khó và thành kiến. Ông kết luận rằng nhiều trở ngại đối với người da đen nổi lên như là một dòng giống tự hào và tự lập đã có thể qui gán cho việc thiếu tập trung áp dụng một cách thông minh và có chiến thuật những nguồn tài nguyên sẵn có cho sự phát triển cộng đồng một cách thực tế. Ông khởi xướng Hiệp Hội Tái Phát Triển Cộng Đồng Cơ Đốc để giúp hình thành ý tưởng cho các kế hoạch và phương pháp áp dụng để tối ưu hóa những nguồn tài nguyên kinh tế của cộng đồng Mỹ-Phi.
David Hubbard , trong khi giữ chức hiệu trưởng tại Chủng Viện Thần Học Fuller đã dẫn đầu trong việc thiết lập những trường đại học và trung tâm nghiên cứu vệ tinh như là một phương tiện đem lại nền giáo dục chủng viện có chất lượng đến với những nhà lãnh đạo hội thánh là những người đã không thể có thì giờ hoặc tiền bạc để di chuyển đến một nơi khác trong một khoảng thời gian dài tham dự đại học Fuller ở miền Nam California. Việc huấn luyện theo chủng viện thần học đã được xem tiêu biểu như là phần mở rộng của kinh nghiệm học thuật truyền thống: nhiều năm nỗ lực tập trung trong phòng học, diễn ra trong một khuôn viên đại học ẩn dật, tách rời với thế giới thực tế là nơi chức vụ diễn ra.
Danh sách những người có khải tượng hiện đại có thể cứ tiếp tục nhiều trang. Bạn có thể có vấn đề phải tranh luận với phương thức vài người trong số này đang theo đuổi khải tượng của Đức Chúa Trời đã dành cho họ. Tuy nhiên tôi khuyến khích bạn nhìn nhận sự phục vụ lớn lao họ đã thực hiện cho Thân Thể Của Đấng Christ, đơn giản là qua sự sẵn sàng cống hiến chính mình họ một cách hết lòng cho lý lẽ và sự kêu gọi của Ngài.
Khuynh hướng tự nhiên của nhiều người là muốn chuyển sự phán xét sang những người có khải tượng bởi vì họ là những cột thu lôi đối với những xúc cảm của công chúng. Tuy nhiên, với tư cách là người cùng tin Chúa, đáp ứng của chúng ta cần phải là một đáp ứng ngưỡng mộ và trân trọng đối với sự sẵn lòng cống hiến của họ cho những mục đích của Đấng Christ và một cảm thức kính sợ trước khả năng của Đức Chúa Trời để hành động bằng những phương cách lạ lùng dù chỉ qua hữu thể loài người.
Đừng bỏ sót câu phát biểu quan trọng cuối cùng này: Đức Chúa Trời có một đội quân những người lãnh đạo có khải tượng đang hành động thay thế cho Ngài xuyên đất nước này. Bạn có thể đọc một tờ báo hoặc lắng nghe tin tức và cảm thấy nản lòng, nhưng đừng bao giờ quên rằng Đức Chúa Trời đang hành động thông qua hàng ngàn những người có khải tượng mà Ngài đã đặt để giữa vòng chúng ta.
Những Nhà Khải Tượng Trong Thời Đại Mới
Còn về tương lai thì thế nào? Cộng đồng Cơ Đốc có đang sẵn sàng đứng dậy để cho ra đời và hậu thuẫn một thế hệ mới những người có khải tượng là người sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng cho thế giới mới này không?
Đã đến lúc chín muồi cho một tầng lớp mới những nhà lãnh đạo thuộc linh thực hiện khải tượng Đức Chúa Trời đã ban cho họ dành cho những năm sắp đến. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn trong lịch sử khi một thế hệ những nhà lãnh đạo thánh thiện, có khải tượng sẵn sàng để chuyền ngọn đuốc.
Thời Điểm Chuyển Giao Ngọn Đuốc
Đã đến lúc chín muồi cho một tầng lớp mới những nhà lãnh đạo thuộc linh cho khải tượng Đức Chúa Trời đã ban cho họ cho những năm sắp đến. Chúng ta đang bước vào một thời điểm lịch sử khi mà một thế hệ những nhà lãnh đạo thánh thiện, có khải tượng đang sẵn sàng để chuyển giao ngọn đuốc.
Những nhà quán quân đức tin chẳng hạn như Billy Graham, Bill Bright, John Perkins, Carl Henry, Billy Ray Hearn, Howard Hendricks, Kenneth Taylor - những người có các phần được phát biểu rõ ràng của khải tượng Chúa ban cho các thập niên - vẫn đang phục vụ Thân Thể nhưng với năng lực giảm thiểu lần hồi khi họ đến những năm cuối đời của mình. Thật hợp lẽ cho chúng ta khi trông đợi một thành phần mới những nhà lãnh đạo phải nổi lên, là một nhóm những người có khải tượng mà Đức Chúa Trời đã yên lặng chuẩn bị để lãnh đạo chúng ta bước vào thiên niên kỷ thứ ba này?
Đức Chúa Trời Luôn Luôn Chu Cấp Những Nhà Lãnh Đạo
Bạn không cần phải là những nhà thông thạo lịch sử mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời không bao giờ để cho dân sự của Ngài thiếu những nhà lãnh đạo là những người tận hiến cho khải tượng của Ngài đối với nhân loại. Chúng ta có thể sẽ biểu lộ một đức tin khô hạn không phù hợp nếu chúng ta không trông đợi để xem thấy một nhóm người mới những người được Đức Chúa Trời chọn di chuyển đến tuyến đầu để phát biểu một cách rõ ràng và để thực hiện đầy đủ một sự phong phú về những khải tượng hào hứng, phù hợp và bổ sung đầy đủ sẽ đem chúng ta bước vào thời đại mới.
Có lẽ bạn có thể khám phá ra sự xuất hiện của một vài trong số các người có khải tượng rồi. Một vài trong số những người có khải tượng quan trọng không phải là những người có tên gọi quen thuộc, nhưng họ sẽ là như thế trong những năm sắp đến. Một số khác đang sẵn sàng chiếm lấy sự chú ý vì quyền uy của khải tượng họ và những phước hạnh được ban tặng do nỗ lực của họ bởi Đức Chúa Trời.
Ví dụ như Bill McCartney , ông bầu của đội bóng tròn cao đẳng, bước ra ở độ cao của một sự nghiệp thành công để đáp lại với tiếng gọi của Đức Chúa Trời thách thức mọi người đạt đến tiềm năng thuộc linh của họ và để bày tỏ trách nhiệm thuộc linh của họ thông qua chức vụ Những Người Bảo Vệ Lời Hứa.
John Dawson , một người bản xứ New Zealand, một người du hành quanh thế giới để tìm kiếm sự giải hòa mang tính Thánh Kinh giữa vòng các nhóm dân tộc đang có sự thù địch với nhau, chẳng hạn như người Caucasians và Mỹ-Phi ở tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Bob Buford là một người có khải tượng khác, là một ủy viên ban quản trị truyền hình cáp rất thành công đã chuyển mối quan tâm của ông và những nguồn tài lực của ông để giúp các hội thánh tăng trưởng trở thành những trung tâm chức vụ hữu hiệu, tập trung vào việc chia sẻ kiến thức, mối liên hệ và những nguồn tài nguyên xác thực để phát triển các hội chúng mạnh mẽ.
Những người này chỉ là ba ví dụ trong số các nhà lãnh đạo là người có khải tượng được Đức Chúa Trời ban cho đối với tương lai họ đang bắt đầu để chi trả những phần chia hệ trọng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhiều người nam và người nữ khác cũng đang bước vào ánh đèn sân khấu của chức vụ lãnh đạo, họ xông vào đó không phải vì những tài năng hoặc cái tôi tự nhiên của mình, mà là vì sự cam kết của họ đối với khải tượng của Đức Chúa Trời.
Bạn phải tự hỏi chính mình một vài câu hỏi được chỉ định về sự chuyển tiếp đó. Đức Chúa Trời có khải tượng đặc biệt nào cho đời sống và chức vụ của bạn không? Bạn đang làm gì để bày tỏ rõ khải tượng đó, phát biểu nó ra một cách rõ ràng và làm cho nó biến thành hiện thực? Và đâu là trách nhiệm của bạn đối với người khác là những người được kêu gọi để làm trọn khải tượng Đức Chúa Trời trong đời sống họ?
Bạn Sẽ Không Bao Giờ Là Người Như Cũ
Khi một người quan tâm đến khải tượng của Đức Chúa Trời và cam kết làm trọn khải tượng đó, người ấy sẽ không bao giờ còn là con người như cũ. Cái nhìn của con người đó về mọi lãnh vực của sự sống sẽ thay đổi, bao gồm cả những quan điểm của người ta, vai trò của đức tin trong nỗ lực mỗi ngày, những nguồn tài nguyên vật chất và cụ thể đang được sử dụng thế nào và định nghĩa của sự thành công.
Khải tượng của Đức Chúa Trời có nghĩa là có ý muốn thay đổi bạn và thế giới trong đó bạn đang theo đuổi khải tượng. Hãy nhớ rằng: chuyển khải tượng trở thành hành động, sáng tạo một thực tại mới. Trong tư cách của một người có khải tượng, bạn đang làm nhiều hơn chứ không chỉ vâng lời Đức Chúa Trời. Bạn đang trở nên người dự phần với Ngài trong sự cách mạng hóa kinh nghiệm của nhân loại. Bạn đang phục vụ trong đội quân của Ngài để thay đổi dòng lịch sử loài người. Bạn có đặc quyền sử dụng ảnh hưởng của những biến cố thế giới đang được phơi bày và bạn có vinh dự đóng vai trò trong kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời đang trải ra vì cớ tạo vật của Ngài.
Có Phải Là Gương Mặt Của Một Nhà Cách Mạng?
Có lẽ bạn đang nhìn vào gương và nói: “Gương mặt này chắc chắn không giống như gương mặt của một nhà cách mạng”. Có lẽ bạn suy nghĩ mình không có can đảm hoặc sự thông minh hoặc tài năng để trở thành một sức mạnh có tiềm năng thay đổi trong thế giới này.
Nếu bạn giống như hầu hết chúng ta, bạn yêu thích đọc những câu chuyện của Đavít và Phaolô, nhưng bạn trăn trở khi mường tượng chính mình ở trong vai của họ. Chắc chắn bạn thừa nhận ý tưởng rằng Đức Chúa Trời có thể thừa nhận bạn, nhưng không như một người lãnh đạo có thể định hướng cho thế giới, là người sẽ bước xuống trong lịch sử như là một vị anh hùng đức tin.
Xin Đừng Đóng Cửa
Hầu hết chúng ta không nghĩ rằng mình có khả năng được Đức Chúa Trời sử dụng theo cung cách của một người quan trọng, đầy ấn tượng. Xin đừng vội đóng cánh cửa về Đức Chúa Trời! Như Ngài đã gọi bạn đến với đức tin trong Đấng Christ thể nào, thì Ngài cũng đã gọi bạn bước vào sự phục vụ Ngài, dựa trên điều bạn có thể làm với năng quyền Ngài ban cho.
Có lẽ bạn sẽ không là một vị Vua Đavít thứ hai hoặc là sứ đồ Phaolô của thế kỷ 21 này. Điều đó vẫn còn được thấy, hãy chờ xem. Thậm chí nếu bạn không phải là một đầy tớ ở tầm cỡ trọng đại đó, thì Cha thiên thượng của bạn vẫn đòi hỏi bạn vươn lên đến hoàn cảnh đó và sử dụng tất cả những khả năng riêng của bạn để phục vụ Ngài theo những cách quan trọng và đặc biệt đối với bạn. Thách thức không phải là trở nên một hình ảnh trong lịch sử, mà là trở nên một con người với đức tin không khoan nhượng.
Bạn có sẵn sàng theo đuổi khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho mình không?
Nghiên Cứu Những Bài Học
“MỘT NGƯỜI VỚI LÒNG TIN TƯỞNG SẼ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI MỘT LỰC LƯỢNG CHÍN MƯƠI CHÍN NGƯỜI CHỈ CÓ ĐIỀU QUAN TÂM” - JOHN STUART MILL
Ai có thể tưởng tượng được rằng chúng ta có thể tìm thấy những điểm chung giữa sứ đồ Phaolô, người đã giảng dạy về sự thánh khiết trong tình dục và đạo đức, với Alfred Kinsey là thầy tế lễ tối cao của tình trạng hỗn độn trong tình dục và luân lý?
Bạn có bao giờ suy nghĩ về điểm trùng lắp trong những cuộc đời của Benjamin Spock, là người đã tận hiến đời sống của ông để quan tâm chăm sóc trẻ em, và vua Salômôn là cha của hàng trăm trẻ em?
Chẳng phải là rất châm biếm nếu có một điểm tương đồng căn bản giữa William Levitt, người xây dựng nhà cửa cho hàng ngàn người, và Môise, người đã đem hàng người đi ra khỏi nhà của họ không?
Tất cả những con người này đều đã có một điểm chung: họ đều bị bó buộc bởi khải tượng. Trong hầu hết các trường hợp, điểm tương đồng dừng lại tại điểm đó. Một nhóm đeo đuổi khải tượng cá nhân của họ về tương lai, thì nhóm kia lại đã được thúc đẩy bởi khải tượng của Đức Chúa Trời về tương lai.
Sự thành đạt bởi những người theo đuổi khải tượng riêng của mình được xếp loại từ chỗ không đáng kể đến chỗ có giá trị đáng kể; tuy vậy mức độ thỏa lòng mà những sứ giả của Đức Chúa Trời đạt được dường như trọn vẹn không dời đổi.
Nếu chúng ta chuyên chú vào những bài học mà mình có thể học được từ những người có khải tượng của Chúa, chúng ta có thể cứu mình khỏi điều tai hại của việc khám-phá-nhờ-thử-và-lầm-lỗi. Kinh nghiệm có thể là thầy giáo tốt nhất như một vài người đã gợi ý, nhưng nó cũng là điều đắt giá nhất. Phương thức tự-học-bằng-sai-lầm của mình tiêu phí một lượng quá nhiều và thường là không cần thiết về thời gian, năng lực, nguồn tài nguyên và cảm xúc.
Thánh Kinh chu cấp cho chúng ta những chuyện kể về kinh nghiệm và kết quả của những người có khải tượng được Đức Chúa Trời lựa chọn để cứu chúng ta khỏi lối quản lý nghèo nàn và đau thương vì cứ phải lập đi lập lại diễn trình đó.
Tôi đã học 18 bài học bằng cách nghiên cứu những cuộc đời của những người có khải tượng trong Kinh Thánh. Những bài học này đều thích hợp cho tất cả Cơ Đốc Nhân, trong mọi lối đi của đời sống và trong tất cả các giai đoạn của lịch sử loài người. Chúng có thể được chia nhỏ ra thành bốn loại: (1) những đòi hỏi của đời sống có khải tượng, (2) đặc tính của khải tượng Đức Chúa Trời, (3) đáp ứng của con người với khải tượng và (4) kinh nghiệm của người có khải tượng với khải tượng đó.
Những Đòi Hỏi Của Khải Tượng Đức Chúa Trời
Khải Tượng Đòi Hỏi Sự Thay Đổi
Khải tượng là phương tiện của Đức Chúa Trời để thúc đẩy dân sự phải tăng trưởng gần hơn với Ngài. Ápraham đã khích lệ gia đình mở rộng và các tôi tớ của ông lìa khỏi nhà họ và gia nhập với ông trong cuộc hành trình đến một vùng đất mới và một lối sống mới.
PHAOLÔ ĐÃ LÀ MỘT NGƯỜI MƯU TÌM SỰ THĂNG TIẾN TRONG XÃ HỘI GIỮA VÒNG NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO, NHƯNG SỰ GẶP GỠ CỦA ÔNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ DẠY ÔNG RẰNG THÀNH CÔNG KHÔNG DỰA TRÊN NHỮNG GÌ THƯỜNG LỆ QUEN THUỘC, TRUYỀN THỐNG, NHỮNG MỐI QUAN HỆ, KHẢ NĂNG HÙNG BIỆN HOẶC SỰ THÔNG MINH.
Môise đã phải từ bỏ cuộc sống dễ dàng thoải mái của một hoàng tử để trở thành nhà lãnh đạo của một đoàn người thô lổ lang thang vô mục đích trong sa mạc.
Giôsia đã đi đầu trong nhiều cải tổ về lối sống và giá trị của quốc gia bởi vì Đức Chúa Trời mong muốn rằng Ysơraên phải sống một cách khác biệt.
Nêhêmi đã chiếm giải quán quân trong công cuộc tái thiết Giêrusalem, nhưng lớn lao hơn hết là ông đã dẫn dắt dân Ysơraên đến chỗ xây dựng lại, là nhiệm vụ đòi hỏi hy sinh, tái xây dựng, công lao động mãnh liệt và những liều lĩnh vật chất - thay đổi, thay đổi, thay đổi.
Chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến được nhiều nếu cứ thỏa mãn với tình trạng của mình hôm nay. Đức Chúa Trời đặt những điều gây khó chịu giữa vòng chúng ta - chúng ta gọi họ là người có khải tượng - là người thúc đẩy chúng ta trở thành càng giống với Đấng Christ hơn và càng tận hiến cho những mục tiêu của Ngài hơn là cho những mục tiêu của chúng ta.
Thay đổi là điều khó chấp nhận bởi vì nó thúc đẩy chúng ta vào chỗ không biết. Tuy nhiên, tiến trình và ý nghĩa chỉ đạt được khi nào chúng ta bằng lòng liều mình và tìm kiếm sự tăng trưởng. Khải tượng có thể hướng dẫn những đường lối của chúng ta đến chỗ tăng trưởng một cách có ý nghĩa. Nhưng chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng thay đổi.
Khải Tượng Tái Định Nghĩa Sự Thành Công
Ápraham đã thành công cho đến khi Đức Chúa Trời tỏ cho ông rằng sự giàu có về vật chất là sự nghèo khó trong cõi đời đời. Môise được đứng trong tư thế con nuôi của hoàng đế Aicập, nhưng ông đã khám phá rằng những quần áo đẹp nhất, sự giáo dục tốt nhất và chế độ thực phẩm mỗi ngày bởi những bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng đều là vô nghĩa trừ phi đời sống được tận hiến cho những gì Đức Chúa Trời mong muốn. Phaolô đã là một người mưu tìm sự thăng tiến trong xã hội giữa vòng những nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng cuộc gặp gỡ của ông với Đức Chúa Trời đã dạy ông rằng thành công không dựa trên những gì thường lệ quen thuộc, truyền thống, những mối quan hệ, khả năng hùng biện hoặc sự thông minh.
Khải tượng của Đức Chúa Trời định nghĩa thành công là sự vâng lời triệt để với đường hướng đặc biệt của Ngài cho đời sống bạn. Mỗi người trong chúng ta đều có một khải tượng khác nhau nhưng bình đẳng với nhau về tầm quan trọng nhận lãnh bởi Chủ của chúng ta. Ngài ít quan tâm về những gì bạn có khả năng hoàn thành cho Ngài, mà quan tâm nhiều hơn về địa vị của Ngài đối với niềm đam mê và cam kết của bạn trong sự theo đuổi khải tượng (xem Thi Tv 25:1-22 ChCn 3:5,6; Gie Gr 29:11-13; Eph Ep 2:10).
Trên hết, toàn bộ những mục tiêu của Đức Chúa Trời cần phải được tìm kiếm, chứ không phải những mong muốn của lòng bạn hoặc những kết quả đến từ khả năng tự nhiên của bạn, cho dù có ý làm vui lòng Ngài. Chắc chắn Ngài sử dụng những kinh nghiệm tổng hợp khác thường, những khả năng và ân tứ bạn hiện có, sử dụng bạn trong những lãnh vực ưu thế hầu cho bạn không thất bại nếu lòng bạn được tận hiến cho sự phục vụ trong sạch, được Đức Chúa Trời hướng dẫn.
Khải Tượng Đòi Hỏi Sự Bền Đỗ
Có bao giờ bạn tự hỏi đã bao nhiêu lần Môise phải lắng nghe đám dân đông ưa phàn nàn và chỉ trích của ông và dường như muốn bỏ hết mọi sự, ngay giữa trung tâm sa mạc? Bạn có bao giờ tưởng tượng chính mình trong tư thế của Phaolô và kết luận rằng sẽ dễ dàng hơn, và khôn ngoan hơn khi lập một chỗ đóng trại với nhóm người lưu động của ông và chỉ hướng dẫn học Kinh Thánh mỗi đêm quanh lửa trại?
Tôi thường ngạc nhiên về khả năng bền đỗ của Đavít trong khi đối diện với những thách thức. Chẳng phải mọi sự sẽ có ý nghĩa hơn khi ban ra một chiếu chỉ hoàng gia về nếp sống đạo đức, khi chỉ định một vài giáo sư giỏi về Kinh Thánh để coi sóc sự thờ phượng trong Đền Thờ và rồi về an nghỉ trong cung điện nguy nga trên sườn núi trong lúc ông vẫn còn trẻ đủ để vui hưởng hoàn cảnh ưu đãi của mình?
Những anh hùng của khải tượng dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời ban phước cho họ theo những cách không giống như thế gian này và rằng những phước hạnh của họ có lẽ có liên hệ đến quyết định trung tín. Bởi vì Kinh Thánh dạy chúng ta rằng khi chúng ta tìm cách làm công việc của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ không ban cho chúng ta hơn điều chúng ta có thể kiểm soát, và siêng năng khi đối diện với sự chống đối khó khăn là dấu chứng của khải tượng thật (xem IICo 2Cr 10:13; Phi Pl 2:13).
Điều gì ban năng quyền cho con người để giữ bền đỗ khi trải qua sự căng thẳng và chống đổi? Đó là một tình yêu chân thật đối với Đức Chúa Trời, tình yêu vì quá biết ơn bởi được kể là xứng đáng để phục vụ Ngài đến nỗi trải qua những thử thách và khốn khó thấy như chỉ là một nỗi khó chịu tạm thời chứ không có gì hơn.
Chắc chắn đó là điều đã ép buộc Phaolô phải tiếp tục con đường (xem ITi1Tm 1:12-17). Tình yêu sâu đậm này với Đức Chúa Trời và lòng biết ơn vì cớ sự kêu gọi của Ngài chắc chắn đứng sau những nỗ lực của Ápraham. Không nghi ngờ gì, Giôsuê đã nhiệt thành đi vào trận chiến nghịch lại với đội quân được huấn luyện tốt hơn, được trang bị tốt hơn, hùng mạnh hơn của những người Canaan, bởi vì ông hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời kêu gọi mình và do đó sẽ chu cấp bất cứ điều gì ông cần để thực hiện những mục tiêu của Ngài.
Khải tượng mà không có sự bền đỗ giống như một chương hào hứng trong cuốn sách chưa hoàn tất. Nó đã không làm vui lòng tác giả (bạn), người đọc (thế giới là những người cần phải hưởng được lợi ích từ khải tượng) cũng không làm vui lòng nhà xuất bản (Đức Chúa Trời) là Đấng đã ủy thác nhiệm vụ cho cuốn sách.
Khải Tượng Đòi Hỏi Phải Làm Việc Khó Nhọc
Nêhêmi đã hướng dẫn dân sự trong nhiệm vụ khó nhọc để dọn dẹp, đốn hạ, thiết đặt và làm cho an toàn hàng ngàn tấn đá và gỗ để hoàn tất phần đầu tiên của khải tượng. Phierơ đã dùng hàng nhiều năm cố gắng hướng dẫn hội thánh đầu tiên - đặt căn cứ tại Giêrusalem - đến chỗ trưởng thành thuộc linh, sử dụng những khả năng và ân tứ của ông để điều khiển sự tăng trưởng (xem NeNe 1:1-13:31; Cong Cv 1:5, 8; 9:32-12).
Sự lãnh đạo của Môise đã nới rộng những khả năng cá nhân và sức chịu đựng về thể lực của ông, cuối cùng kinh nghiệm được sự yên nghỉ khi ông gia của ông cống hiến một vài lời khuyên nhủ trong sự quản trị (xem XuXh 18:1-27). Giôsia đã dành ba mươi năm không làm điều mà những người đi trước ông đã siêng năng làm, ông làm việc với tâm trí và tấm lòng của dân sự, trước khi họ quay trở lại với những việc làm gian ác (xem IIVua 2V 22:1-23:37; IISu 2Sb 34:1-35:26).
Một số người nghĩ về khải tượng như là một tiến trình mơ mộng, rồi ra lệnh cho những người xung quanh phải làm nầy kia cho đến khi giấc mơ trở thành hiện thực. Không có bằng chứng Thánh Kinh nào hỗ trợ cho lối cư xử như vậy. Tuy nhiên bằng chứng cũng có gợi ý rằng khải tượng là một tiến trình thánh, trong đó người có khải tượng tuyên bố rõ ràng khải tượng và trở nên dự phần mật thiết trong việc áp dụng khải tượng đó vào những điều kiện của thế giới.
Khải tượng là công việc khó nhọc bởi vì nó đòi hỏi thay đổi và tăng trưởng. Khải tượng của Đức Chúa Trời không hướng đến việc làm tăng cường thêm cho những hoàn cảnh; nó bao gồm sự xây dựng lại trọn gói. Thực hiện đầy đủ khải tượng không bao giờ là điều dễ dàng.
Phân Tích Giúp Hiểu Bối Cảnh
Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta khải tượng Ngài cho đến khi nào chúng ta đã dành thì giờ và có cố gắng để hiểu bối cảnh của nó. Nêhêmi đã cần phải có một sự nắm bắt rõ ràng cụ thể về điều kiện tại Giêrusalem để khải tượng lóe lên trong tâm trí ông. Phaolô cần phải gặp một số thánh đồ và gia tăng thì giờ cầu nguyện, suy nghĩ, cân nhắc trước khi những mẩu nhỏ nầy vừa vào đúng chỗ.
Giôsuê, cũng như người cố vấn của ông là Môise, đã sử dụng việc thu lượm tin tức một cách khôn ngoan và có chiến thuật (đó là các thám tử) để đem lại cho ông một ý thức đầy đủ, rõ ràng hơn về cách khải tượng có thể được thực thi. Phaolô có một tiến trình kiên định về sự phổ biến thông tin - các lá thư đến và đi, những mẫu đối thoại liên tục với các Cơ Đốc Nhân đi từ nơi này đến nơi khác là những người có thể chu cấp thông tin mới nhất về các hội thánh và những người mới tin Chúa của ông - giúp ông đánh giá tình trạng khải tượng.
Bạn đang phục vụ một Đức Chúa Trời hợp lý. Vũ trụ của Ngài có trật tự và Ngài hành động trong một đường lối có thứ tự. Ngài cũng trông đợi bạn hoạt động theo một cung cách có trật tự như vậy. Phân tích thông tin về bối cảnh xung quanh bạn là một phương thức nhờ đó bạn có thể xác định thế nào để thực hiện đầy đủ khải tượng một cách hiệu quả.
Đặc Điểm Của Khải Tượng Đức Chúa Trời
Khải Tượng Sẽ Đe Dọa Vùng Đất An Toàn Dễ Chịu Của Bạn
Khải tượng cuối cùng kết quả là một đời sống bậc cao cho những ai dự phần vào khải tượng. Đối với người thực hiện sứ điệp và tìm cách đem sứ điệp đó đến chỗ kết quả, thì sự chống đối là điều tất yếu. Phaolô đã bị ném đá, đánh đập, bị hạ phẩm giá và bỏ tù. Ápraham đã bị chế diễu. Môise đã phải chịu sự phàn nàn từ trong trại quân của ông và chịu đe dọa quân sự từ bên ngoài. Tất cả bởi vì sự cam kết của họ đối với khải tượng của Đức Chúa Trời.
Bất chấp bạn là ai và những khả năng cá nhân cũng như những ân tứ thuộc linh của bạn là gì, việc làm cho trọn khải tượng của Đức Chúa Trời sẽ trở thành điều gây tranh cãi, bởi vì nó tách người ta ra khỏi những vùng đất thoải mái dễ chịu của họ. Điều này có thể làm cho bạn mất sự yên tĩnh, nhưng không phải là điều đáng chú trọng đối với Đức Chúa Trời là Đấng ban khải tượng cho bạn. Sau hết, từ quan điểm của Ngài, khải tượng không phải để đem lại một lối sống dễ dàng hơn; nó là sự vâng theo ý chỉ của Ngài, hướng đến chỗ nhìn thấy những mục đích của Ngài được làm trọn.
Nếu bạn đang nhiệt thành muốn khám phá khải tượng của Ngài hầu cho đời sống sẽ trở nên dễ dàng hơn, hãy sẵn sàng đối diện với sự thất vọng lớn lao. Khải tượng luôn luôn kéo theo những nỗi thống khổ, sự chống đối hoặc chủ nghĩa hoài nghi. Nếu bạn đã truyền đạt khải tượng cho những người khác và thấy rằng mọi người đều phục tùng một cách hoàn hảo đối với khải tượng, thì một trong ba điều kiện có thể có: bạn đã không truyền đạt khải tượng của Đức Chúa Trời, họ đã không hiểu điều bạn nói hoặc bạn không biết làm thế nào để đọc được tư tưởng của người nghe.
Khải Tượng Không Dễ Được Người Khác Tiếp Thu
Trong một văn hóa thế tục và hậu hiện đại, khải tượng của Đức Chúa Trời dường như ngu xuẩn. Sống vì cõi đời đời là đi ngược lại với châm ngôn của xã hội: “hãy chộp lấy tất cả để hưởng thụ” là phương thức để sống cho cái tôi và sống cho hiện tại. Ngay cả những ai trong một cấp độ nào đó, vượt qua được sự thổi phồng của thế gian và nắm lấy khải tượng của Ngài thì có lẽ vẫn không giữ đúng nhiệt tâm trong trận chiến để xem thấy khải tượng thành hiện thực.
Khải tượng cần phải liên tục được thuật lại và chuyển giao. Chân lý hiển nhiên này được minh họa qua đời sống của Giôsia, là người đã đích thân cống hiến cho một khải tượng. Bởi vì ông đã không củng cố đầy đủ khải tượng này giữa vòng dân sự, cho nên cái chết của ông đã đem lại sự tái hiện những đường lối ác trong quá khứ và sự gạt bỏ những nỗ lực đã thực hiện trong triều đại Giôsia để khải tượng được kết quả. Dân sự yêu mến Giôsia, nhưng họ đã không yêu khải tượng được vị vua trẻ của họ loan truyền.
Nêhêmi đã đấu tranh với một vài người thất bại không thấy được xa hơn việc tái xây dựng các tòa nhà và để nhìn nhận nhu cầu có liên quan trong việc tái xây dựng những đời sống. Giôsuê đã là một người vĩ đại và công chính. Nhưng dân sự của ông vẫn còn bất khiết trong sự thờ phượng của họ.
Mỗi một người trong số này đã có đặc quyền thánh để hướng dẫn người khác đến chỗ áp dụng lời Đức Chúa Trời. Mỗi người theo cách riêng của mình, đã khám phá rằng buộc phải có một chiến dịch vận động liên tục để tái phát biểu về khải tượng, tái nhấn mạnh tầm quan trọng của nó và khen thưởng dân sự về sự trung thành của họ đối với khải tượng.
Đối với một số người, khải tượng trở thành một lý do nhất thời. Tuy nhiên nó là một chức năng của người có khải tượng để duy trì lòng sốt sắng của dân sự đối với khải tượng. Thất bại không làm được điều đó phản ảnh về người có khải tượng cũng như về dân sự, là những con người đã lìa khỏi khải tượng.
Khải Tượng Mở Ra Một Cách Tiệm Tiến
Mặc dầu những người có khải tượng trong Kinh Thánh hiểu rõ trọng tâm của khải tượng từ lúc bắt đầu, thì những chi tiết làm rõ nét khải tượng hơn có thể phải đến khi những biến cố đã diễn ra.
Môise và Giôsuê - những người lính biệt kích trong sa mạc - là những ví dụ về cách khải tượng tiệm tiến hiện đến trong tầm nhìn. Họ đã biết rằng mình đang đi trên một cuộc hành trình đến Miền Đất Hứa, nhưng họ không chắc nơi nào, mất bao lâu và điều gì họ phải làm một khi đến nơi hoặc bản chất của chính vùng Đất Hứa là gì.
Vậy mà khi Giôsuê bước vào Đất Hứa, ông đã phải dùng chiến thuật và khả năng quân đội để quét sạch những kẻ phạm tội khỏi vùng đất này. Giôsia đã biết trọng tâm của khải tượng là phục hồi sự thánh khiết trong thờ phượng và công lý cho vùng đất này, nhưng hoàn cảnh không như thế cho đến khi quyển Sách Giao Ước được khám phá thì một vài điều trong số những sự cải cách đáng kể nhất mới diễn ra.
Nêhêmi đã thực hiện một việc vĩ đại trong khi xây lại thành thánh, nhưng cuộc đấu tranh là tái xây dựng tấm lòng của dân sự - một nhiệm vụ ông chưa được trang bị đầy đủ để thực hiện cho đến khi những viên gạch và vữa hồ tái xây dựng đã được đặt đúng chỗ của nó.
Đôi khi Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta khỏi những nỗi sợ hãi và lo lắng riêng tư bằng cách không cho phép chúng ta hiểu đầy đủ khải tượng. Nếu bạn bước đi bởi đức tin để theo đuổi khải tượng, Ngài sẽ tỏ cho thấy đủ về khải tượng đó hầu cho bạn biết phương hướng nào mình phải đi và những mục tiêu tối hậu nào mình phải cố gắng hoàn tất. Dầu vậy, hãy sẵn sàng cho những khải thị mới dọc theo con đường, những nhận thức sẽ sáng tỏ và tập trung những năng lực của bạn tốt hơn vào các kết quả thật sự lạ lùng.
Khải Tượng Được Ủy Thác Cho Một Cá Nhân
Bạn có để ý rằng trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời không bao giờ ban khải tượng cho một ủy ban không? Trong mỗi trường hợp, Ngài lựa chọn một con người rồi Ngài hướng dẫn người đó khải tượng về một tương lai tốt hơn. Không ai trong Thánh Kinh đã được ủy thác toàn bộ khải tượng để tái sáng tạo và làm hoàn hảo cả nhân loại; mỗi người có được ban một phần nhỏ khải tượng trong kế hoạch tổng hợp của Đức Chúa Trời cho tương lai của cả thế giới.
Con người có thể đóng một vai trò trong sự hiểu biết của bạn về khải tượng đặc biệt Đức Chúa Trời dành cho bạn, nhưng họ không thể truyền khải tượng cho bạn cũng không chứng thực rằng điều bạn phát biểu cụ thể về khải tượng là chính xác và thích hợp.
Khải tượng của Đức Chúa Trời là một vấn đề thuộc về đối thoại trực tiếp giữa bạn và Ngài, cũng như sự làm trọn khải tượng đó của bạn là một vấn đề đánh giá giữa bạn và Chúa. Đức Chúa Trời không cần một nhóm người để phân biệt ý chỉ của Ngài dành cho một cá nhân. Nếu bạn đang ở trong mối quan hệ tốt đẹp với Ngài, bạn cũng không cần điều đó.
Khải Tượng Là Một Cuộc Phiêu Lưu Mạo Hiểm
Trong xã hội có khuynh hướng nhắm vào những kết quả của chúng ta, ta thường phán xét việc thực hiện trên cơ sở đáp ứng được hạn chót, duy trì trong ngân sách cho phép và sinh ra những kết quả mong đợi. Tuy nhiên một cuộc nghiên cứu cẩn thận về những đường lối Đức Chúa Trời hành động với những ai thực hiện khải tượng của Ngài cho thấy rằng cuộc hành trình này cũng quan trọng như điểm đến sau cùng. Nói một cách khác, Ngài quan tâm từng chút một đến cách chúng ta hành động, cách chúng ta thay đổi và điều chúng ta kinh nghiệm được trong tiến trình theo đuổi khải tượng của Ngài cũng như Ngài đang xem thấy chúng ta đạt đến mục tiêu.
Hãy nhìn vào Ápraham và những người bạn cùng tạm trú với ông. Điều gì xảy đến với họ khi họ đi đường mình đến nơi cư trú mới là trọng tâm sự chuyển đổi mà Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến. Đạt đến vùng đất mới không phải là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời như những thách thức và thay đổi đã tinh luyện lại cam kết của Ápraham đối với Đấng Giavê (Yahweh).
Môise là một gương mẫu vĩ đại khác về tầm quan trọng của cuộc hành trình. Đời sống của ông không thể bị phán xét là một thất bại, bởi vì ông đã không được phép bước vào Miền Đất Hứa lâu nay trông đợi. Bạn có nghĩ rằng cách đánh giá của Đức Chúa Trời đối với Môise chỉ dựa trên sự kiện ông tự thấy mình không xứng đáng với việc đặt chân lên vùng đất mới, hay là trên nền tảng Môise đã thay đổi thế nào từ một kẻ giết người kiêu căng sang thành một người lãnh đạo nóng nẩy của một dân sự hay tranh cãi, rồi đến một nhà lãnh đạo thực thụ của con người và là người yêu của Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Trời dùng khải tượng như một trong các kỹ thuật nhờ đó Ngài khuôn đúc chúng ta thành những đầy tớ hữu ích mà chắc chắn Ngài muốn chúng ta trở nên.
Khải Tượng Còn Sống Vượt Xa Người Có Khải Tượng
Có một điểm khác biệt giữa những mục đích, chiến lược và khải tượng. Những mục đích và chiến lược là những kết quả ngắn ngày mà chúng ta có thể đạt được. Khải tượng là kết quả của nỗ lực lâu dài.
Môise đã sống một cuộc sống dài lâu. Tuy nhiên, nó đã không đủ dài lâu để nhìn thấy dân sự của mình đặt chân trên vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Khải tượng đã được hoàn tất bởi Giôsuê, là người thuộc cấp đáng tin cậy của ông.
Mặt kia của đồng tiền được tiêu biểu bởi Giôsia. Khải tượng Đức Chúa Trời đã ủy thác cho vị vua đáng kính đó đã không được hoàn tất đầy đủ trong khoảng thời gian đời sống kết thúc sớm của Giôsia. Khải tượng sống lâu hơn Giôsia. Đáng buồn thay, ông đã không có một Giôsuê là người ông có thể chuyển giao ngọn đuốc. Cuối cùng khải tượng đã bị lu mờ và rồi mất hẳn. Nếu Giôsia đã sống lâu hơn, có lẽ Đức Chúa Trời hẳn đã giúp ông thấy khải tượng hoàn tất. Nhưng ông đã không sống lâu và khải tượng cũng đã không hoàn tất. Khải tượng không chỉ sống lâu hơn người có khải tượng, nhưng nó cũng chết bởi vì thiếu một người có khải tượng là người có thể bảo vệ nó vượt qua cái chết của người đầu tiên tiếp nhận.
Thời hạn của chúng ta cũng như những phương cách đo lường thành công của chúng ta không phải là những gì của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn thấy những điều được giải quyết và hoàn tất, mọi sự gọn gàng và có thể thấy trước, được định nghĩa rõ và thuộc về chương trình. Đức Chúa Trời hành động trên một thời khắc khác biệt và có những lý lẽ mà có thể sẽ không bao giờ biết hoặc hiểu được (xem PhuDnl 29:29; EsIs 55:8, 9).
Như vậy cũng đã đủ cho chúng ta nhận thức rằng khải tượng Đức Chúa Trời ban cho một con người có thể được thực hiện trung tín bởi một hoặc nhiều người kế tục, theo một thời biểu mà chỉ có Chúa mới biết. Một lần nữa nhân tố hoạt động không phải là sự thành đạt, mà là trung tín.
Khải Tượng Phản Ánh Những Mục Tiêu Của Đức Chúa Trời
Trong chương đầu tiên của sách này chúng ta đã khám phá khải tượng của con người và những người đã cống hiến đời sống họ cho khải tượng riêng của họ về một tương lai tốt hơn. Dĩ nhiên, cho dù nỗ lực tốt nhất của những con người khôn ngoan và đầy tài năng nhất cũng đã không kết quả trong một ngày mai tốt hơn, bởi vì những mục tiêu của họ không phải là mục tiêu của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời hoạt động theo những luật lệ khác hẳn và tìm kiếm những kết quả khác hơn hữu thể con người. Ngài không quan tâm về sự giàu có, thanh danh, những cải cách, kỷ lục, hậu thế hoặc những mong muốn của con người. Ngài quan tâm về sự thánh khiết và vâng lời (xem Gie Gr 9:23, 24).
Những đường lối của Đức Chúa Trời thường giúp chúng ta trở nên công chính hơn, hoàn toàn khác biệt với những đường lối chúng ta có thể gợi ý. Sai phái hàng chục ngàn người vào một cuộc đi bộ bốn mươi năm qua đồng vắng sa mạc, không phải là chiến lược của con người. Sai phái một người Do thái cuồng nhiệt để chăm sóc những người không phải Do thái đối với tâm trí của chúng ta không có ý nghĩa bao nhiêu.
NGƯỜI CÓ SỰ SAY MÊ LÀ NHỮNG NGOẠI LỆ ĐỐI VỚI LUẬT TRONG XÃ HỘI CHÚNG TA, VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LÒNG THIẾT THA VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC LINH ĐỀU KHÓ HIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI MỸ.
Chỉ một mình Đức Chúa Trời hiểu biết mọi sự; khải tượng của Ngài cho chúng ta là khải tượng tốt nhất có thể có. Thậm chí nếu nó xung đột với những gì chúng ta thừa nhận, ưa thích và cầu nguyện. Tất cả những điều chúng ta cần biết đó là khải tượng của Chúa đến với một sự bảo đảm đời đời và nếu chúng ta vâng theo, Ngài sẽ chúc phước cho chúng ta vượt quá những mơ ước lớn lao nhất của chúng ta, và theo những phương thức quan trọng hay phước hạnh mà chúng ta có thể không hiểu hết.
Đáp Ứng Của Con Người Với Khải Tượng Của Đức Chúa Trời
Khải tượng thường làm cho con người sợ hãi
Hãy để ý một điều này về khải tượng: khi bạn có nó và cam kết với nó, người ta thường phong cho bạn nhãn hiệu là người điên cuồng. Họ đã làm điều đó với Môise. Họ đã làm điều đó với Phaolô. Họ cũng đã làm điều đó với Chúa Giêsu. Lòng say mê về khải tượng, sự nhiệt thành về khải tượng và bản chất phi thế gian của khải tượng đe dọa lấy mất ánh sáng ban ngày khỏi dân sự.
Người có sự say mê là ngoại lệ đối với luật trong xã hội chúng ta và người nào có lòng thiết tha về những vấn đề thuộc linh khó hiểu đối với người Mỹ. Hãy sẵn sàng để đe dọa một số người bởi lời hứa phục vụ một mình Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài đến tầm cỡ đầy trọn nhất trong khả năng của bạn. Những ý tưởng chẳng hạn như chết về bản ngã, sống cho người khác, tránh xa những điều tốt nhất của thế gian để dâng hiến và tìm kiếm điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là những ý tưởng có một khung giá trị tiêu cực đối với hàng triệu người Mỹ hiện nay (xem Mac Mc 8:34-38).
Khải Tượng Thúc Đẩy Quần Chúng
Hãy nói điều bạn muốn về sự bất cân xứng của những người có khải tượng trong Thánh Kinh, bạn cần phải nhìn nhận rằng một điều gì đó trong đời sống của họ đã khiến cho mỗi người thu hút một số người đáng kể đi theo. Môise đã không phải là một phát ngôn viên giữa công chúng, nhưng hàng ngàn người đã theo ông trên một con đường nguy hiểm và không rõ ràng. Giôsia cũng chỉ là một cậu bé, vậy mà toàn bộ quốc gia đã thay đổi những thói quen và lối sống để làm cho thích hợp với sự mê say của ông. Đavít đã là một người chăn chiên và là một người chạy trốn một vị vua, vậy mà ông đã trở thành vị vua lớn nhất của đất nước ông. Phaolô đã trở thành một nhân vật có khải tượng thúc đẩy, vậy mà những lời ký thuật của văn chương thời cổ đã nêu rằng ông đang xây dựng giáo phái riêng của mình. Phierơ không đủ khả năng để hướng dẫn nhóm mười hai người trong thời Đấng Christ thi hành chức vụ trên đất, vậy mà sau cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, Phierơ đã có thể đem lại hàng ngàn người cho những mục đích quan trọng và có kết quả nhiều.
Sự kiện một khải tượng có thể kích động con người đang nói với lòng khao khát mong mỏi bên trong của chúng ta để hướng dẫn những đời sống đáng sống. Khải tượng của Đức Chúa Trời giúp chúng ta thu nhận sự giúp đỡ của con người và để ban quyền năng cho họ hướng đến kết quả của khải tượng mặc dầu chúng ta thiếu thốn về ân tứ, khả năng hoặc kinh nghiệm. Người có khải tượng không cần những ân ban tự nhiên, chỉ cần một tấm lòng kết ước.
Khải Tượng Đập Vỡ Tấm Lòng Của Bạn
Khải tượng của Đức Chúa Trời có liên quan đến những điều đáng kể đối với chúng ta. Kết quả là người có khải tượng tràn ngập xúc cảm khi xem xét sự biến đổi cần thiết để chống lại thế gian mà chúng ta đang sống.
Ví dụ tốt nhất cho điều này là Nêhêmi. Khi học biết rằng những bức tường của Giêrusalem vẫn còn hoang phế, ông lập tức kêu khóc, kiêng ăn và cầu nguyện. Tiến trình này cứ tiếp diễn nhiều ngày. Hoàn cảnh này thật quá đau xót đối với ông đến nỗi làm tan vỡ lòng ông. Thái độ của ông đã thay đổi, đời sống của ông không còn có ý nghĩa nữa và những suy nghĩ của ông bị thu hút về tình trạng đổ nát của thành phố thủ đô Do thái.
Hãy nghiên cứu về cuộc đời của những người có khải tượng trong Thánh Kinh. Đức Chúa Trời đã không kéo mạnh họ ra khỏi một hoàn cảnh và ném họ vào một điều gì đó họ đã không có một chỗ êm dịu trong tấm lòng của họ. Hoàn toàn ngược lại. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị mỗi người trong chúng ta cho một nhiệm vụ đặc biệt có đầy ý nghĩa đối với nội tâm sâu xa của chúng ta.
Một chức vụ và đời sống đặt nền tảng trên khải tượng sẽ biến cải ao ước sâu xa nhất của lòng bạn dẫn đến một hành động thay đổi đời sống làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời và phục vụ con người. Bạn sẽ biết mình đã nắm bắt được khải tượng chân thật khi bạn cảm thấy được cảm động sâu xa bởi khả năng mình có thể làm điều gì đó đối với hoàn cảnh, đến nỗi bất cứ triển vọng nào khác cũng đều mờ nhạt khi đem so sánh.
Khải Tượng Tái Xác Định Tham Vọng Cá Nhân
Bạn có tin rằng tất cả những điều Môise có khả năng hoàn tất trong đời sống là hướng dẫn một đoàn người khố rách áo ôm đi qua sa mạc không? Thay vì chia vùng đất giữa những bộ tộc khác nhau của Ysơraên, Giôsuê đã có thể dễ dàng quyết định duy trì sự kiểm soát về mọi sự họ đã chinh phục được và trở thành một nhà cầm quyền đầy uy lực của thời đại đó. Chẳng phải là buồn cười và lố bịch đối với Phaolô khi cứ tiếp tục di chuyển nơi này đến nơi khác để thiết lập những hội chúng mới trong khi ông đã có thể dễ dàng cư trú tại một điểm và xây dựng một hội thánh nguyên thủy với tầm cỡ vĩ đại chăng?
Động cơ đằng sau những hành động của các nhà lãnh đạo có khải tượng khác biệt với những điều thúc giục các người khác. Nói vắn tắt, người có khải tượng đang phục vụ Đức Chúa Trời không còn sống cho những tham vọng cá nhân, nhưng thà rằng mình vì những tham vọng của Đức Chúa Trời. Những điều của thế gian này quá nhỏ bé khi so sánh với những đường lối đời đời và phương tiện đời đời của Đức Chúa Trời (xem IGi1Ga 2:15-17). Sống động để hoàn tất những mục đích của Ngài theo đường lối của Ngài xóa nhòa một cách hữu hiệu những tham vọng và những giấc mơ thúc đẩy có lẽ chúng ta đã có trước khi trở thành chịu cảm động bởi khải tượng của Ngài.
Khải Tượng Truyền Dẫn Đức Khiêm Nhường
Nếu bạn khám phá khải tượng của Đức Chúa Trời cho đời sống mình, nó sẽ khiến bạn khiêm nhường (xem IPhi 1Pr 5:5, 6). Nó làm cho Ápraham khiêm nhường đến độ ông đã liên tục xây dựng những bàn thờ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Nó đã làm cho Môise khiêm nhường, một con người vốn bẩm sinh có nhân cách hiếu chiến đã dịu dàng lại bởi nhìn nhận đặc quyền Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông. Nó cũng đã làm cho Phaolô, là một người tuổi trẻ có nhiều hoài bão tôn giáo trong thời của ông phải khiêm nhường. Phaolô thường nhắc đến chính mình ông bằng một từ ngữ khiêm nhường chẳng hạn như: “Tôi là nhỏ hơn hết trong các sứ đồ” (ICo1Cr 15:9) và “Tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ” (Eph Ep 3:8).
Điều gì đã thúc giục cho có một sự khiêm nhường như vậy giữa vòng những người tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng? Họ đã nhìn nhận rằng họ không xứng đáng cũng không có khả năng để quản lý nhiệm vụ quan trọng đó, tuy vậy nhiệm vụ đó đã được ban thưởng cho họ chính bởi một Đức Chúa Trời trọn vẹn và hiểu biết mọi sự. Kinh Thánh cho thấy rằng một người càng kinh nghiệm trong sự theo đuổi khải tượng, thì người ấy lại trở nên càng khiêm nhường hơn.
Khải Tượng Thúc Đẩy Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Trời
Không phải là điều nhỏ hơn hết trong các nguyên tắc nổi lên từ những nghiên cứu của chúng ta vì những người có khải tượng trong Kinh Thánh cho thấy rằng khải tượng thúc đẩy chúng ta đến một sự hòa hợp gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Hãy để ý thể nào những người có khải tượng đã thường đi đến đầu gối của họ trong sự cầu nguyện. Hãy ghi chép số lần những cá nhân này ngưng lại mọi sự họ đang làm để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đừng bỏ qua những lời bày tỏ nhu cầu cần có sự thánh khiết và sự công chính.
Khải tượng của Đức Chúa Trời là một thách thức đáng kể và là một phước hạnh không thể nào mô tả hết. Nó chỉ được ban cho những ai có thể tin cậy với nó và cho những ai sẽ hoàn toàn cam kết với nó. Khả năng và kinh nghiệm của chúng ta có ảnh hưởng rất ít đối với quyết định của Đức Chúa Trời nhằm ban phước cho chúng ta bằng khải tượng của Ngài; bởi vì khải tượng là một vấn đề của tấm lòng chứ không phải là vấn đề của khả năng (xem IICo 2Cr 12:9).
Tất cả chúng ta đều không đủ khả năng hoàn tất khải tượng mà Ngài chu cấp cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có đủ tư cách là những ứng viên, khi chúng ta nhìn nhận sự không cân xứng này và quyết định sống vâng lời tuyệt đối với khải tượng.
Những Nguyên Tắc Học Được Từ Những Người Có Khải Tượng Trong Kinh Thánh
Những sự đòi hỏi của khải tượng Đức Chúa Trời
1. Đòi hỏi phải thay đổi.
2. Tái định nghĩa sự thành công.
3. Đòi hỏi sự bền đỗ.
4. Đòi hỏi làm việc khó nhọc.
5. Là sự nhất quán với sự phân tích môi trường.
Đặc Tính Của Khải Tượng Đức Chúa Trời
6. Không dễ chịu chút nào.
7. Không dễ tiếp nhận bởi những người khác.
8. Bày tỏ ra một cách tiệm tiến.
9. Được ủy thác cho một cá nhân.
10. Là một cuộc hành trình cũng như nó là điểm đến.
11. Sống còn lâu hơn người có khải tượng.
12. Phản ánh những mục tiêu của Đức Chúa Trời.
Đáp Ừng Của Con Người Đối Với Khải Tượng Của Đức Chúa Trời
13. Làm cho người ta sợ hãi.
14. Thúc giục đám đông.
Đáp Ứng Của Người Có Khải Tượng Đối Với Khải Tượng Của Đức Chúa Trời
15. Làm tan vỡ tấm lòng bạn.
16. Tái xác định tham vọng cá nhân.
17. Làm cho khiêm nhường.
18. Dẫn đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:32 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách