† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2451|Trả lời: 0

Chuyển khải tượng - Đẳng Cấp Khải Tượng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-11-2011 08:24:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chuyển KHẢI TƯỢNG Thành HÀNH ĐỘNG
Tác giả : George Barna

Đẳng Cấp Khải Tượng

“MỘT SỐ NGƯỜI NHÌN SỰ VIỆC THEO CÁCH CHÚNG HIỆN CÓ RỒI HỎI ‘TẠI SAO VẬY?’ TÔI MƠ NHỮNG ĐIỀU CHƯA TỪNG XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ RỒI HỎI: ‘TẠI SAO ĐÃ KHÔNG XẢY RA?’” - GEORGE BERNARD SHAW
Trong một buổi họp truyền giảng Tin Lành quốc tế, tôi đã quy trách nhiệm về tình trạng xấu của hội thánh tại Châu Mỹ cho những lãnh đạo thiếu khải tượng. Sau đó, một người trong số thính giả thấy khó chịu, tranh cãi rằng khải tượng chỉ dành cho một ít người được chọn.
Dầu cuộc nghiên cứu của tôi đưa tôi đến kết luận khác với kết luận của người phê bình tôi, nhưng có lẽ chúng ta có thể loại bỏ sự nhầm lẫn này bằng cách để ý rằng những người có khải tượng thường thuộc vào một trong ba thể loại đã hình thành nên đẳng cấp của khải tượng: nhỏ, trung bình, và vĩ đại.
Sự Hài Hòa Gồm Ba Phần
Một trong những nguyên tắc cơ bản chúng ta thấy trong Kinh Thánh ấy là Đức Chúa Trời thử nghiệm chúng ta bằng nhiều mức độ trách nhiệm. Đối với những người tỏ ra trung tín, Ngài giao trách nhiệm lớn hơn. Những người khác lại không thể gánh thêm trách nhiệm. Trên một số phương diện, bạn có thể nói Đức Chúa Trời là Đấng lập ra Nguyên Tắc Peter (tức là, người ta làm việc tiến lên đến những mức độ hết khả năng của họ).
Hãy nhìn xem cộng đồng Cơ Đốc ngày nay. Một số tín hữu đang vất vả biến khải tượng trở thành nguyên tắc dẫn đường trong đời sống họ. Tiêu điểm của họ không nhằm thay đổi thế giới, quốc gia, hay thành phố cho Đấng Christ. Họ nhấn mạnh việc làm đầy tớ trung tín trong gia đình, tại sở làm và với bạn hữu. Ađam, Nôê, Arôn, Gióp, Mathê và Rutơ là một số ít nhân vật Kinh Thánh thuộc vào bình diện khải tượng này.
TIẾN TRÌNH BAN KHẢI TƯỢNG LÀ TIẾN TRÌNH CHÚA SẼ BAN CHO CHÚNG TA THEO ĐIỀU NGÀI CÓ THỂ TIN CẬY CHÚNG TA THEO ĐUỔI BẰNG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, SỨC LỰC, NIỀM ĐAM MÊ VÀ SỰ SIÊNG NĂNG.
Chắc bạn biết những người đã vượt ra ngoài ranh giới của khải tượng chỉ ảnh hưởng đến mạng lưới quan hệ và từng trải ở ngay sát họ. Họ đã được ban một khải tượng rộng lớn hơn cho hội thánh, cộng đồng, một quốc gia và một khu vực.
Những người như thế thường giữ nhiều địa vị trong chức vụ, chính quyền hoặc công việc làm ăn nào cho phép họ áp dụng khải tượng vào một lãnh thổ rộng mở, để ảnh hưởng được đến nhiều đời sống hơn nữa. Các mục sư thường thuộc vào thể loại này. Cũng có rất nhiều nhà truyền giáo và nhiều trưởng lão của hội thánh nữa. Ysác, Giônathan, Giêtrô, Đêbôra, Phierơ và Luca cũng thuộc về thể loại này.
Ngưỡng trên cùng của chuỗi này là những người mà đôi khi trong những lúc kém tế nhị chúng ta nghĩ họ là những người quá thành đạt. Chúng ta thường nói đến họ như những người “bị thúc đẩy” và cũng rất thường xuyên, từ ngữ này được dùng theo nghĩa xấu hơn là khen ngợi sự kiện họ được thúc đẩy bởi khải tượng của Chúa.
Đây là những con người có thành tích cao và công khai, khải tượng của họ ảnh hưởng đến một dân tộc hoặc vượt ra ngoài ranh giới quốc gia. Đây là những cầu thủ tầm cỡ quốc tế, những người rõ ràng ở trong “những liên đoàn lớn” của các bộ, chính phủ và giới kinh doanh. Những nhà truyền giảng quốc tế, những nhà sáng lập hiệp hội đi song song với hội thánh, các mục sư của những siêu hội thánh có khuynh hướng đi ra truyền giảng, v.v... thường có qui mô khải tượng rộng như vậy. Vì vậy, Ápraham, Đavít, Môise, Giôsuê, Ghêđêôn, Nêhêmi và Phaolô cũng vậy.
Sự hài hòa gồm ba phần của các tín hữu có ân tứ như thế này không hề là chuyện ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời cố ý thách thức chúng ta tiến từ chỗ thấp nhất lên đến cao nhất căn cứ vào lượng khải tượng của Ngài mà chúng ta có thể thực hiện hiệu quả (xem LuLc 16:10). Tiến trình ban khải tượng là tiến trình Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta tối đa lượng khải tượng Ngài có thể giao phó cho chúng ta theo đuổi bằng trí tưởng tượng, sức lực, niềm đam mê và sự siêng năng.
Chúng ta hãy khảo sát ba mức độ này chi tiết hơn nữa. Những người ở ngưỡng thấp nhất của chuỗi này là những người có khải tượng nhỏ. Những người đạt đến bình diện trung bình là những người có khải tượng trung bình. Những người đạt đến đỉnh của chuỗi này là những người có khải tượng vĩ đại.
Những Người Có Khải Tượng Nhỏ
Mike, bạn thân của tôi là người có khải tượng nhỏ. Anh là Cơ Đốc Nhân hơn 20 năm qua. Anh yêu mến Đấng Christ và muốn được kể vào hàng những đầy tớ tốt và trung tín. Anh thường xuyên cùng vợ con đến nhóm tại nhà thờ. Anh đọc Kinh Thánh đều đặn. Anh cầu nguyện mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh nghe đài phát thanh Cơ Đốc. Anh thu nhập khá và gia đình sống thoải mái.
Mike không hề có ảo tưởng về khả năng thay đổi thế giới cho Đấng Christ theo cách đầy ấn tượng. Anh tin rằng nếu mình làm được những điều cơ bản của đức tin - chung thủy trong hôn nhân, đóng thuế không lừa gạt chính phủ, hiếu kính cha mẹ, sống cuộc đời thanh sạch và v.v... thì anh đang sử dụng tối đa năng lực của mình để phục vụ Chúa rồi.

Khải tượng của anh là dùng tài năng trung bình của mình tạo bầu không khí tin cậy với một vài bạn hữu chưa tin Chúa để rốt cuộc có cơ hội chia sẻ Đấng Christ cho họ bằng cách mời gọi nhẹ nhàng.
Khải tượng của Mike tương đối giới hạn. Anh liên hệ khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống và chức vụ cá nhân của mình với những nhu cầu trước mắt của gia đình, những mối quan hệ anh có trong công việc làm ăn và cách anh giao tiếp với những người quen biết tại hội thánh. Khi Mike nghĩ đến cách định hướng tương lai liên quan đến những ước muốn của Chúa, anh nghĩ đến một nhóm nhỏ những người anh quen biết cách cá nhân.
Anh nghĩ đến những kinh nghiệm mình đã trải qua, những tài năng mình có, ân tứ thuộc linh anh tin rằng mình có, rồi ước mơ về cách có thể dùng những nguồn cung ứng hiển nhiên hay cho rằng mình đang có và áp dụng chúng.
Tôi không hề có ý hạ thấp quan điểm của Mike trong tư cách người có khải tượng nhỏ. Tôi cảm tạ Chúa về tình bạn của anh và về lòng khao khát không chút suy suyển của anh để phục vụ Chúa bằng mọi cách mình làm được. Một ngày nào đó có thể anh trở thành người có khải tượng trung bình. Dầu thế nào đi nữa, anh vẫn là một phần trong gia đình đời đời của Đức Chúa Trời, được Chúa quí trọng y như những người có khải tượng trung bình hoặc những người có khải tượng vĩ đại nào mà bạn nêu tên.
Mỗi Cơ Đốc Nhân được kêu gọi ít nhất cũng là làm người có khải tượng nhỏ. Không tín hữu nào có thể bào chữa hợp lý rằng mình không có đủ lượng khải tượng của Đức Chúa Trời để lưu lại dấu ấn nào đó trong thế giới mình đang tiếp xúc hằng ngày. Khải tượng có thể hữu hạn và bị hạn chế, nhưng giống như thân thể Đấng Christ cần những người có các ân tứ khác nhau cộng tác cách hài hòa với nhau để đem Tin Lành đến cho nhóm thính giả toàn cầu thể nào, thì hội thánh cũng cần một nền tảng rộng lớn của những người có khải tượng nhỏ để ảnh hưởng đến những thế giới hữu hạn hơn nhưng không kém phần quan trọng của họ.
Rất có thể, mỗi chúng ta đều bắt đầu với tư cách người có khải tượng nhỏ. Có người đạt đến khải tượng lớn hơn; phần lớn không tiến lên. Liệu không tiến lên được bình diện cao hơn trên thang khải tượng là do ý định của Đức Chúa Trời, hay do chúng ta thiếu khả năng, hay do tự mãn, điều đó vẫn cần phải xem lại.
Bạn và tôi cần phải nâng đỡ những người có khải tượng nhỏ. Hội thánh của chúng ta được xây dựng trên họ. Nguyên nhân khiến nhiều hội thánh không giảm bớt được nền văn hóa thời hậu hiện đại không phải vì họ có quá nhiều những người có khải tượng nhỏ. Thực ra là vì họ bị đè nặng bởi quá nhiều Cơ Đốc Nhân - đại đa số - những người không hề có chút khải tượng nào. Trở thành người có khải tượng nhỏ sẽ là một bước lớn tiến lên và là một phước hạnh cho Chúa, cho hội thánh của họ, cho gia đình của họ, cho bạn hữu và cho chính họ nữa.
Đúng, “nhỏ” vẫn có nghĩa là nhỏ; nhưng thà có một người có khải tượng nhỏ và vận dụng đức tin đó cách trung tín và hiệu quả còn hơn là có hàng triệu người đến nhóm đều đặn tại nhà thờ, nhưng không hề theo đuổi khải tượng của Đức Chúa Trời chút nào. Nguyện Chúa ban cho chúng ta càng nhiều hơn nữa những người có khải tượng nhỏ trong những ngày sắp tới.
Những Người Có Khải Tượng Trung Bình (Mezzo-Visionaries)
“Mezzo” là một từ ngữ tiếng Ý có nghĩa “ở vào khoảng giữa.” Những người có khải tượng trung bình là những người đang ở trong những giai đoạn trung gian của chức vụ và triển vọng. Họ đã tỏ ra khả năng thực hiện khải tượng trong những hoàn cảnh thân mật nhất - gia đình, sở làm, hội thánh, những khu vực láng giềng - và sẵn sàng đương đầu với những thách thức lớn hơn. Chúa rất sung sướng sử dụng họ theo cách này.
Khi tiến vượt ra ngoài khải tượng cá nhân, người có khải tượng trung bình ôm ấp khải tượng để tạo được ảnh hưởng rộng lớn hơn, khải tượng này có thể liên quan đến một thể loại chức vụ nào đó; nó có thể liên quan đến thách thức đối với một phương diện của nền văn hóa; khải tượng đó có thể liên quan đến một nhóm người nào đó cần được tác động đến theo một phương cách độc đáo nào đó.
Chắc bạn biết một vài người có khải tượng trung bình. Nói chung họ là những người vươn lên nắm giữ địa vị lãnh đạo trong hội thánh địa phương vì đây là những người đang được Chúa chúc phước cho và là những người được thúc đẩy bởi một mục đích lớn lao hơn trong chức vụ. Họ vẫn không trọn vẹn; họ chỉ đang mở rộng ảnh hưởng của hội thánh thông qua khả năng nâng cao của họ để nhận biết, có được và áp dụng một khải tượng lớn hơn.
Những Người Có Khải Tượng Vĩ Đại
Sau khi đã nắm vững khải tượng nhỏ và trung bình, những cá nhân hiếm hoi này là những đầy tớ nổi tiếng nhất của Đức Chúa Trời vì họ có khải tượng toàn cầu cho hội thánh suy tính và tham dự vào phạm vi ngoại biên.
Đây là những người mà chúng ta thường xem như những nhà lãnh đạo lớn của giới Cơ Đốc. Những người như Chuck Colson, Bill Hybels, Ron Sider, Bill Bright, Pat Robertson và Billy Graham là một vài nhân vật mà bạn mong tìm thấy trong danh bạ những người có khải tượng vĩ đại.
NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG VĨ ĐẠI THƯỜNG TRẢI QUA CÁC CẤP NÀY, TIẾN TỪ KHẢI TƯỢNG NHỎ ĐẾN KHẢI TƯỢNG TRUNG BÌNH TRƯỚC KHI ĐƯỢC PHÉP PHỤC VỤ VỚI TƯ CÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢI TƯỢNG VĨ ĐẠI.
Bạn thường thấy những người có khải tượng vĩ đại phải sống qua rất nhiều thử thách hoạn nạn. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất về họ không phải là tầm cỡ của mơ ước, nhưng là sức mãnh liệt để đeo đuổi ước mơ do Chúa cảm động. Những người có khải tượng vĩ đại thường đã tiến lên qua các cấp này, tiến từ khải tượng nhỏ đến khải tượng trung bình trước khi được phép phục vụ với tư cách những người có khải tượng vĩ đại.
Một trong những trách nhiệm của các cá nhân đặc biệt này chính là nhận diện những con người có tiềm năng cao, là những người có năng lực khải tượng có thể phát triển lớn hơn, để rồi họ cũng có thể gia nhập hàng ngũ của những người có khải tượng vĩ đại. Như vậy những người hiện có khải tượng vĩ đại có bổn phận thiêng liêng là tư vấn cho những người mang tiềm năng có khải tượng vĩ đại.
Thách Thức
Nếu người ta không có khải tượng ở tầm cỡ vĩ đại ngay từ lúc chào đời, nhưng phải tiến lên qua nhiều cấp độ trách nhiệm, điều này muốn nói gì với bạn?
Sau đây là một số thắc mắc do nhận định này đem lại cho tôi:
§ Mong ước của lòng tôi là gì: kháng cự lại áp lực cùng những thách thức để sống tại bình diện khải tượng nhỏ hay để tìm cách hoàn thành những việc lớn cho Chúa đến tận cùng khả năng của tôi và bởi đó trở thành người có khải tượng vĩ đại?
§ Tôi đang làm gì để học tập nhiều điều ở bình diện hiện tại của mình và chuẩn bị tiến sang bình diện cao hơn?
§ Ai là những gương mẫu đang cuốn hút tôi, và nghiên cứu kỹ về đời sống họ sẽ nhen lên mức độ khao khát và năng lực nào bên trong đời sống tôi?
§ Đối với những người chưa trưởng thành được như tôi trong khải tượng nhưng có khao khát rõ ràng để vươn đến mức phát triển tối đa khải tượng, tôi có thể giúp họ phát triển theo những cách nào?
§ Ngay giờ này, hiện có những trở ngại nào ngăn cản tôi hoặc khiến tôi không đủ tư cách tiến sang bình diện có khải tượng cao hơn?
§ Tôi phải trả giá nào để tiến sang bình diện khải tượng cao hơn? Tôi có sẵn lòng trả giá đó không?
§ Tôi có khả năng tiến sang bình diện cao hơn hay tôi nên thỏa lòng vì Chúa đã đưa tôi vào một bình diện sẽ kéo dài tiếp tục suốt đời tôi?
Tôi tin khải tượng có chứa một số điều tương đồng với công tác dạy dỗ. Trong Gia Gc 3:1, chúng ta được dạy phải hết sức tôn trọng trách nhiệm đó, nhận biết rằng bởi ảnh hưởng của họ, những người làm thầy sẽ bị đoán xét bởi một tiêu chuẩn cao hơn.
Tôi tin những người có khải tượng cũng chịu trách nhiệm khai trình với Đức Chúa Trời tùy theo mức độ sự phó thác và trách nhiệm Ngài đã giao cho chúng ta thông qua khải tượng ấy. Đừng xem thường sự phát triển và sử dụng hiệu quả khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống, chức vụ hoặc hội thánh của bạn.
Ai Nhận Lãnh Khải Tượng?
Hãy suy gẫm giây lát về Đức Chúa Trời là Đấng bạn biết và yêu thương, và là Đấng biết và yêu thương bạn ngày càng sâu nhiệm hơn. Bạn có nghĩ Đức Chúa Trời chủ động và cố ý quyết định không ban cho một tín hữu thật mức độ khải tượng nào đó cho tương lai không?
Có nhất quán với tính cách của Đức Chúa Trời không, khi Ngài tìm kiếm mối quan hệ với một người, nhưng rồi không cho người ấy biết cách sống cho vinh hiển của Ngài bằng cách tạo ra ảnh hưởng lớn lao nhất, và có ý thức thỏa mãn cách cá nhân lớn lao nhất?
Phải chăng Đức Chúa Trời mà bạn phục vụ đang thiên vị, ngẫu nhiên chọn một số người nào đó giữ vai trò quan trọng đồng thời bỏ mặc cho những người còn lại phải phục vụ cách tầm thường?
Mối Quan Hệ Cá Nhân
Chúa yêu mỗi chúng ta, Ngài muốn chúng ta phát triển quan hệ mật thiết với Ngài. Một phần lòng yêu mến Chúa của chúng ta được thể
CHÚNG TA PHỤC VỤ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI HỮU LÝ VÀ CÓ TRẬT TỰ, ĐẤNG KHÔNG KÊU GỌI CHÚNG TA CẠNH TRANH VỚI NHAU, NHƯNG CHUẨN BỊ CHÚNG TA CHO CHỨC VỤ HỢP TÁC ĐẦY HIỆU QUẢ.
hiện qua sự tận tâm với nếp sống Cơ Đốc, và một phần hết sức quan trọng của nếp sống ấy liên quan đến sự phục vụ. Vì Ngài ban cho mỗi người những ân tứ và khả năng khác nhau, những kinh nghiệm và những nguồn cung ứng khác nhau, nên mỗi tín hữu có một khải tượng khác nhau cần làm trọn.
Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời hữu lý và có trật tự, Đấng không kêu gọi chúng ta cạnh tranh với nhau, nhưng chuẩn bị chúng ta cho chức vụ hợp tác đầy hiệu quả. Khải tượng làm sáng tỏ những đường nét của sự phục vụ đó trong tâm trí và lòng của chúng ta.
Liệu có tình trạng một người làm lãnh đạo nhưng không có khải tượng nào? Bản thân ý tưởng này thật phi lý thay! Lãnh đạo là gì? Là người hiểu bối cảnh, phát biểu kế hoạch hành động và mục đích ẩn bên dưới hành động đó, rồi điều phối hoạt động cần có để lo sao cho kế hoạch ấy được thực hiện. Nếu người lãnh đạo không có khải tượng, người ấy sẽ dẫn dân sự mình tiến đến điều gì? “Người lãnh đạo không có khải tượng” là một từ ngữ tự mâu thuẫn.
Còn Hơn Cả Sứ Mạng Đơn Thuần
Kế hoạch và mục đích này được căn cứ trên điều còn hơn cả một sứ mạng đơn thuần. Chúng được căn cứ trên khải tượng, trên góc nhìn chi tiết về tương lai mà lãnh đạo và những người theo ông được kêu gọi để tạo dựng nên. Một người mang danh “lãnh đạo” nhưng không ý thức rõ ràng điều mình đang tìm cách hoàn thành, thì đó không phải là lãnh đạo nhưng là một người đi theo, một người nương nhờ vào sự dẫn dắt của những người khác.
Vẫn có thể người có khải tượng nhỏ giữ địa vị lãnh đạo. Những người này vật vã với công tác lãnh đạo vì họ gặp lúc khó nhìn vượt qua khỏi chính mình và những hoàn cảnh ngay trước mắt của mình. Có thể người có khải tượng trung bình hoặc người có khải tượng vĩ đại làm lãnh đạo và thành công. Tuy nhiên, nên nhận thấy rằng sự có mặt của khải tượng không bảo đảm một người sẽ trở thành một lãnh đạo hiệu quả.
Khải tượng là cần thiết, nhưng không thay thế được cho thành công trong công tác lãnh đạo. Công tác lãnh đạo hiệu quả đòi hỏi năng lực để nhận biết và phát biểu rõ ràng khải tượng, năng lực để phát triển một đội ngũ biết lập chiến lược và kế hoạch cho sự biến đổi, có năng lực để giao công tác và khích lệ người khác trong nỗ lực đó.
Ý chính ở đây là: mỗi một người đảm nhận công tác lãnh đạo phải có khải tượng.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:03 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách