† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2709|Trả lời: 0

Chuyển khải tượng - Những Giá Trị Của Bạn Là Gì?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-11-2011 08:25:50 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chuyển KHẢI TƯỢNG Thành HÀNH ĐỘNG
Tác giả : George Barna

Những Giá Trị Của Bạn Là Gì?

“NẾU KHÔNG ĐỨNG LÊN VÌ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ,BẠN NGÃ VÌ MỌI THỨ”.
- VÔ DANH
Một cậu bé 16 tuổi thú nhận đã giết một người láng giềng 11 tuổi trong lúc đang say thuốc marijuana (CTD.: ma túy làm từ cây gai dầu), và cậu bị kết án 47 năm tù.
Cuộc nghiên cứu kéo dài 1 năm về các chương trình truyền hình do các nhà nghiên cứu tại bốn viện đại học tổ chức đã kết luận đại đa số các chương trình có chiếu cảnh bạo lực và bối cảnh mà bạo lực ấy đã xảy ra thì đều có thể “gây tác hại tâm lý.”
Một cô bé 3 tuổi đã chết, là nạn nhân của điều mà xét nghiệm y khoa gọi là triệu chứng trẻ em bị đánh đập.
Một cựu nghị sĩ Hoa Kỳ bị kết án một năm tù treo, chấm dứt vụ án luân lý mà trong đó ông thừa nhận đã khai man bản báo cáo chi tiêu của quốc hội.
Hành vi của những người được nêu trong các bản tin trên đây không đại diện cho điều hầu hết chúng ta xem là “những giá trị truyền thống” Trong xã hội chúng ta. Rất có thể hành vi đó được trích dẫn như là nguyên nhân lo lắng trong công chúng về những vấn đề như tội phạm, bạo lực trên chương trình truyền hình, hành vi của các công chức, các triết lý trong trường công và sự dự phần của cộng đồng tôn giáo vào chính trị và chính quyền.
Dầu công chúng quan tâm ngày càng nhiều vào những vấn đề như thế, những cuộc nghiên cứu của nhóm Barna Research Group cho thấy hầu hết những người thành nhân đều lúng túng khi được yêu cầu mô tả ý nghĩa của những giá trị nói chung hay để phát biểu những giá trị của chính họ nói riêng.
Đối với người có khải tượng, các giá trị là phần không thể thiếu của tiến trình phát triển. Như đã nói trong chương 2, các giá trị hình thành nền tảng khải tượng Đức Chúa Trời ban.
Không thể nhận lãnh khải tượng từ Chúa mà nó mâu thuẫn với các loại giá trị Ngài dạy cho chúng ta cần phải tuân giữ trong đời sống mình. Hiểu các giá trị của Kinh Thánh và triển khai những phương cách thực tiễn để kết hợp chúng vào nếp sống của chúng ta chính là những công tác hết sức quan trọng cho những Cơ Đốc Nhân tận tâm.
Xác Định Các Giá Trị
Như thường lệ, chúng ta bắt đầu từ Kinh Thánh để nhận diện các giá trị. Chúa không để chúng ta thiếu thông tin trong vấn đề xây dựng cơ sở cho các giá trị. Chúng ta có thể trích ra một nhóm bao quát các giá trị từ những nguyên tắc sống được mô tả trong Kinh Thánh.
Nếu các giá trị là những yếu tố chúng ta kể là quí giá và xứng đáng để chấp nhận làm nền tảng cho tính cách, thì Kinh Thánh đại diện kho giáo huấn về đề tài này.
Nếu bạn suy gẫm đến đời sống của những người có khải tượng chính yếu trong Kinh Thánh, bạn có thể nhận biết một số những giá trị đã thúc đẩy nếp suy nghĩ và hành vi của họ, giúp định hình những thế giới quan và khải tượng của họ. Vì các giá trị giúp chúng ta chọn lựa - từ những quyết định tầm thường nhất đến những quyết định một mất một còn - chúng ta có thể hiểu các giá trị của những người có khải tượng trong Kinh Thánh một phần bằng cách phân tích những chọn lựa của họ, đặc biệt trong những lúc căng thẳng và đối đầu.
Đấng Christ Là Một Gương Mẫu
Những lời dạy của Chúa Giêsu Christ và đặc biệt của Phaolô cung cấp hiểu biết rõ ràng về thể loại các giá trị xác định nên tính cách của một Cơ Đốc Nhân.
Thay vì nhận diện xem những giá trị của bạn đáng ra phải như thế nào - giá như có thể đưa ra một công bố như thế - tôi xin nói rõ ràng rằng xác định những giá trị của bạn là bước cần thiết và quan trọng trong sự phát triển và trưởng thành của cá nhân bạn với tư cách một Cơ Đốc Nhân. Việc khẳng định những giá trị ấy cũng là bước then chốt để tiến đến chỗ trở thành người tín hữu được thúc đẩy bởi khải tượng. Tuy nhiên, việc nêu rõ những giá trị của bạn là một vấn đề cá nhân.
Không ai có thể làm việc đó thay bạn, vì bạn đang mô tả thể loại người mình muốn trở thành. Tương tự, nếu bạn đang cố gắng nhận diện những giá trị nòng cốt của hội thánh mình, bạn không thể sao chép danh sách các giá trị do các hội thánh khác đưa ra, vì những hội chúng kia có những cá tánh khác, lịch sử khác, đội ngũ lãnh đạo khác, và những nền văn hóa nội bộ khác.
SỨ MẠNG CUNG CẤP MỤC ĐÍCH ĐỜI SỐNG BẠN. KHẢI TƯỢNG CUNG CẤP PHƯƠNG HƯỚNG ĐỜI SỐNG CHO BẠN NHỮNG GIÁ TRỊ CUNG CẤP TÍNH CÁCH CỦA BẠN.
Sứ mạng cung cấp mục đích đời sống của bạn. Khải tượng cung cấp phương hướng đời sống của bạn. Các giá trị cung cấp tính cách của bạn. Chừng nào chưa xác định được những giá trị của mình, tính cách của bạn dễ gặp phải những thay đổi nguy hiểm. Các giá trị truyền đạt đặc điểm của con người bạn: những tham số bạn đã ấn định cho chính mình về những niềm tin trong luân lý, đạo đức, thần học và cá nhân.
Các Giá Trị Định Hướng Hành Vi
Chừng nào chưa thể phát biểu cách vững tin về những giá trị của mình, bạn đều có thể thay thế giá trị của mình bằng mọi thứ triết lý, mọi thứ hành vi và mọi thứ khao khát có trong nhân loại này. những giá trị của bạn trở thành bộ lọc để qua đó bạn xác định phải quấy, điều giá trị với điều vô giá trị, điều quan trọng với điều tầm thường. Nếu bạn không nhận diện cụ thể những giá trị của mình, chúng sẽ được định nghĩa cho bạn bởi những xu hướng thất thường và bởi những ảnh hưởng của thế gian.
Những giá trị là những quan điểm không thể thương lượng được trong đời sống bạn. Thường thì những ai không chủ tâm nêu rõ ràng và chính xác những giá trị của mình thì đến lúc gặp áp lực, họ sẽ không biết sẽ làm gì hay suy nghĩ gì. Khi nói đến tính trước sau như một và tính kiên quyết, những Cơ Đốc Nhân nào không có những tập hợp các giá trị đã xác định rõ ràng thì họ ít gặp nguy cơ thỏa hiệp về đạo đức hay luân lý, vì những người không hề có những giá trị rõ ràng thì có gì đâu mà thỏa hiệp.
Mặt khác, những ai xác định cụ thể những giá trị của họ thì rất có thể sống hài hòa với những niềm tin cốt lõi đó. Sau khi đã xác định những giá trị cốt lõi của mình, bạn có thể sử dụng chúng vào những mục đích sau đây:
1. Làm cơ sở cho những quyết định nhất quán và thích hợp;
2. Làm nền tảng để từ đó nảy sinh khải tượng của bạn;
3. Làm những nguyên tắc nền tảng để dựa theo đó bạn khai trình với những người được bạn tin cậy và những người quan tâm đến bạn;
4. Làm bộ lọc để có thể đánh giá tầm quan trọng của những cơ hội hay của những phương án thay thế khác;
5. Dùng làm tiêu chuẩn so sánh để đánh giá sự tăng trưởng của bạn với tư cách một môn đồ Đấng Christ và một lãnh đạo trong nhiều công việc và địa vị khác nhau;
6. Để làm phương cách giải thích thực tiễn cho các nguyên tắc của Kinh Thánh về sự trưởng thành và tính cách.
Biết Mình Là Ai
Để trở thành một người có khải tượng chân chính, bạn phải biết mình là ai. Đức Chúa Trời không thể bày tỏ khải tượng của Ngài cho đời sống và chức vụ của bạn cho đến khi bạn tuyên bố công khai đâu là điều quan trọng trong tính cách của mình. Chừng nào bạn chưa sẵn sàng và chưa thể phát biểu những giá trị ấy, nếp suy nghĩ và hành vi của bạn vẫn dễ thay đổi thất thường và không thể đoán trước được. Bạn cũng chưa tuyên bố thực chất của mình.
Tôi khích lệ bạn xác định những giá trị của mình theo như cách bạn xác định một tuyên ngôn tập trung và chính xác về sứ mạng và tuyên ngôn khải tượng. Đây là một cách khác nữa để bạn tuyên bố mình đang đứng lên bênh vực điều gì và có thể mong đợi điều gì ở nơi bạn. Ở bình diện cá nhân hơn, Cơ Đốc Nhân nào biết rõ tính cách của mình thì sẽ sống bình an với chính mình và với thế giới, vì họ đã giảm thiểu xác xuất kinh nghiệm những điều không nhất quán trong ý tưởng, lời nói, hành động và tính cách.
Nguồn Của Các Giá Trị
Việc gợi ý rằng nên rút ra những giá trị của bạn từ Kinh Thánh, một mình Kinh Thánh mà thôi, nghe có vẻ hơi lý tưởng hoặc có vẻ hơi hời hợt bề ngoài. Lời Đức Chúa Trời đủ để dẫn dắt đời sống chúng ta; nhưng Ngài cũng cho phép chúng ta học hỏi từ những kinh nghiệm, từ người khác, từ sự cầu nguyện và nhiều nguồn cung ứng khác nữa.
Hunter Lewis cho rằng chúng ta rút ra được những giá trị của mình bằng bất cứ cách nào trong 6 cách sau. [1]
Hunter Lewis, A Question of Values (San Francisco: HarperCollins, 1990). Chương 2 nhận diện sáu phương cách này, rồi chương 3 đến 8 dành mô tả chi tiết hơn về từng phương cách.
1. Thẩm quyền . Những giá trị xuất phát từ các dấu hiệu của một nguồn kiến thức hay quan điểm bên ngoài mà bạn tin cậy. Đối với Cơ Đốc Nhân, Kinh Thánh hay một vị mục sư được tin cậy là các ví dụ về một hình ảnh thẩm quyền mà bạn có thể tham khảo ý kiến hay tin cậy trong việc định hình các giá trị của mình. Các chuyên gia, chẳng hạn như các giáo sư đại học, các lãnh tụ trong chính quyền, những nhà hoạt động xã hội, những nhân vật trong tôn giáo, những lãnh đạo trong giới kinh doanh và các tác giả, cũng có thể ảnh hưởng đến nếp suy nghĩ của bạn về các giá trị.
2. Phép lý luận diễn dịch . Tiến trình này cho phép bạn khảo sát những giá trị sắp đến và tính nhất quán của chúng với thực tại khách quan và chủ quan. Lối tiếp cận này khích lệ bạn phát biểu những chân lý mà bạn tin là cốt lõi cho tính cách của bạn và thử nghiệm chúng về mặt luận lý.
3. Kinh nghiệm . Có thể bạn chọn một số giá trị nào đó vì đã trực tiếp kinh nghiệm chúng trong cuộc sống. Khi nghiên cứu quá khứ của mình và xác định điều gì là quan trọng nhất và ý nghĩa nhất trong đời sống của bạn, những kinh nghiệm nào để lại ấn tượng lâu dài nhất trên bạn, hay đã có ảnh hưởng chủ yếu trên đời sống bạn, thì chúng có thể trở thành cơ sở cho những giá trị của bạn.
4. Cảm xúc . Rất nhiều người xác định giá trị căn cứ trên những cảm xúc của họ. Phương cách này khác hẳn với phép luận lý, vì phép luận lý thiên về lý trí. Thường người ta xác định những giá trị căn cứ trên điều họ cảm thấy là đúng, tốt đẹp hay thích hợp.
5. Trực giác . Khi bạn nhờ vào lý trí trong tiềm thức truyền đạt những hiểu biết, bạn đang dựa vào trực giác. Đây là cách lập quyết định mà không dựa vào lý luận có thể nhận diện được theo sự kiện. Một số người phát triển những giá trị của họ trên cơ sở tự nhận thức bằng trực giác.
6. Khoa học . Phương pháp khoa học là tinh vi công phu nhất, hoặc ít nhất cũng là phương pháp phức tạp nhất, đòi hỏi rằng một giả thiết phải được triển khai và thử nghiệm để kết luận có thể xem là chính xác và đáng tin căn cứ trên sự thực hành được lập đi lập lại và những kết quả có thể quan sát được.
Kinh Thánh Là Nguồn Tốt Nhất Cho Các Giá Trị
Cơ Đốc Nhân có thể rút ra được những giá trị cốt lõi thông qua bất kỳ phương pháp nào trong 6 phương pháp trên đây. Dầu không ai có thể ấn định những giá trị của bạn sẽ phải như thế nào, nhưng tôi tin cũng là phải lẽ khi gợi ý mỗi Cơ Đốc Nhân nên rút ra ý thức về các giá trị của mình chủ yếu từ một nguồn có thẩm quyền, đáng chú ý nhất là Kinh Thánh. Những thể loại giá trị bạn rút ra được từ Lời Chúa đáng phải hình thành nền tảng những giá trị của bạn, một nhóm các nguyên tắc, những niềm tin và những quan điểm làm trọng tâm cho đời sống bạn và giữ cho vẫn cứ không thể thương lượng được trong kinh nghiệm hằng ngày của bạn.
Yêu mến Đức Chúa Trời trên hết Phục Truyền 5:7-10; Mathiơ 22:37 Yêu thương con người Mathiơ 5:43-47; 22:38; ICôrinhtô 12
Tôn trọng người khác Phục Truyền 5:16; Rôma 13:7
Sống đơn sơ Phục Truyền 5:21; Mathiơ 6:19-21; Mác 10:17-23
Vâng theo Lời Chúa Êphêsô 2:4,5; Tít 3:4-7
Tinh thần tôi tớ IPhierơ 5:1-4; Khải huyền 2:10
Sự xuất sắc Gióp 22:29; Châm Ngôn 3:34; 11:2; Mathiơ 5:3; Giacơ 4:7-10
Dĩ nhiên, danh sách những giá trị khả dĩ này rất dài. Có thể thêm những giá trị khác như tinh thần kỷ luật, tự do, ngay thật, gia đình, lòng cam kết, lòng tin kính, sự công bình, sự thật, công chính, hy sinh, lòng rộng rãi, lòng thương xót, nhịn nhục và trung tín.
Bằng cách sử dụng những phẩm chất được liệt kê trong Mười Điều Răn, Các Phước Lành, trái của Thánh Linh và những tiêu chuẩn lãnh đạo của Phaolô (xem ITi1Tm 3:1-4:16), bạn có thể lập một danh sách đầy ấn tượng về các giá trị cần xét đến.
Tuy nhiên, đừng chấp nhận tất cả chúng, vì mục đích bài tập này là nhận diện những giá trị cốt lõi của bạn - những giá trị tuyệt đối trọng tâm để định hình tính cách của bạn. Không ai phản đối sự xứng đáng của các yếu tố tìm được trong các phân đoạn Kinh Thánh như thế. Tuy nhiên, khi chọn những yếu tố nào là trọng tâm cho tính cách của bạn, bạn sẽ phải kén chọn hơn. Lên danh sách cho những phẩm chất tốt theo kiểu liệt kê đồ giặt ủi sẽ làm hỏng mục đích tập trung vào các giá trị.
Bạn có thể chọn cách lập lại danh sách này, hoặc có lẽ triển khai dựa trên những kinh nghiệm, những cảm xúc hoặc trực giác. Dầu theo tiến trình nào đi nữa, kết quả cuối cùng phải hoàn toàn nhất quán với những chân lý và những nguyên tắc của Kinh Thánh. Nếu bổ sung những giá trị của mình qua những phương tiện ngoài Kinh Thánh, nhớ tham khảo Kinh Thánh và xác minh được nó tương xứng với những phẩm chất mà Cơ Đốc Nhân được khích lệ phải có.
Về sự nhận biết khải tượng thuộc về Chúa, việc bạn nhận diện các giá trị - và cam kết với chúng - phải đi kèm với sự cầu nguyện rất nhiều. Đừng để các giá trị trở thành một mối quan tâm nhất thời. Chúng chính là sự giải thích về con người của bạn, chúng đại diện cho một phần bổn phận của bạn đối với Chúa. Bạn không thể xem nhẹ việc này!
Trước khi bắt đầu tiến trình nhận diện các giá trị của mình, hãy cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan và dẫn dắt. Khi bạn đang ở giữa những suy tính và quyết định về các giá trị, hãy cầu xin Thánh Linh hướng dẫn ý tưởng của bạn, sau khi tin mình đã đạt đến chỗ hiểu biết rõ ràng chắc chắn về các giá trị ấy, hãy tìm sự phê chuẩn của Chúa thông qua sự cầu nguyện thật tập trung. Hãy đón nhận thách thức của Thánh Linh Đức Chúa Trời dành cho bạn về một số những giá trị đã dự định của bạn.
NẾU LẤY ĐI SỰ TRUNG THỰC CỦA TÔI THÌ TÔI KHÔNG CÒN CÓ GÌ NỮA TRONG TƯ CÁCH MỘT ĐẠI DIỆN CỦA ĐẤNG CHRIST, MỘT NHÀ PHÂN TÍCH NỀN VĂN HÓA MỸ, MỘT NGƯỜI CHA CỦA HAI NGƯỜI CON TRẺ TUỔI VÀ MỘT LÃNH ĐẠO CỦA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG.
Nên nhớ, bạn đang nhận diện những giá trị này như phương tiện để trở thành một của lễ thánh và đẹp lòng Chúa (xem RoRm 12:1) và để có thể trở thành một người có khải tượng tốt. Những kết luận bạn rút ra được về các giá trị là quan trọng đối với Chúa cũng như đối với bạn vậy.
Những Giá Trị Nòng Cốt Của Bạn
Thật hữu ích để thấy có thể bạn có rất nhiều cấp độ khác nhau của các giá trị. Tôi chủ yếu quan tâm đến việc phát triển giá trị nồng cốt của bạn. Chúng là trọng tâm để xác định con người bạn. Vi phạm một giá trị nồng cốt tức là phá hoại tính cách của bạn, làm giảm giá trị thật chất của con người bạn, và xúc phạm đến lòng bạn. Khải tượng xuất phát từ những giá trị nòng cốt của bạn, chứ không phải từ những giá trị thứ yếu của bạn đâu.
Hãy lấy một ví dụ. Hai trong số những giá trị của tôi ấy là: tôi phải sống với lòng trung thực bất luận phải trả giá nào, và tôi sẽ sống ở miền nam California, nếu như Chúa cho phép.
Điều thứ nhất là giá trị cốt lõi cho tôi: Làm ô uế lòng trung thực của tôi tức là phá hoại chính con người của tôi và phủ nhận ý thức về mục đích sống của tôi. Lấy đi lòng trung thực của tôi thì tôi chẳng còn có gì nữa trong tư cách người đại diện của Đấng Christ, một nhà phân tích nền văn hóa Mỹ, một người cha của hai người con trẻ tuổi và một lãnh đạo của hội thánh địa phương. Phương cách tôi thực hiện khải tượng cho đời sống tôi được đan quyện với năng lực của tôi để sống tuyệt đối trung thực.
Do đó, khi tôi được dành cho nhiều cơ hội, một số cơ hội ấy nằm bên trong khải tượng dành cho đời sống tôi nhưng mâu thuẫn với các giá trị của tôi, tôi đã có thể lập những quyết định hợp lý, nhất quán và có thể bảo vệ được.
Lấy ví dụ, tôi đã được mời “viết thuê” nhiều quyển sách cho những người khác. Trong một số trường hợp, các sách này được căn cứ trên dữ liệu tôi đã thu thập được qua cuộc nghiên cứu trên toàn quốc và về những đề tài tôi rất ưa thích. Viết những sách như vậy tạo cho tôi cơ hội ảnh hưởng tích cực đến nhiều đời sống bằng những chân lý có thể thay đổi được nếp suy nghĩ và hành vi của họ vì cớ vinh quang của Chúa. Nhưng tôi cũng tin rằng viết thuê là trái đạo đức. Vâng, đấy là một nghề phổ thông, nhưng phổ thông không có nghĩa là nó đúng, ít nhất cũng là trong bộ luật luân lý của tôi.
Vấn đề của lòng trung thực . Vì vậy, dầu có đủ mọi lý do đầy đủ cơ sở để viết thuê sách cho một số các giáo sư và diễn giả danh tiếng trong Hội Thánh ngày nay, lòng cương quyết giữ vững tính trung thực của tôi đã khiến tôi từ chối những lời mời đầy hấp dẫn ấy.
Khách quan mà nói, nếu tôi đặt mọi lập luận để viết quyển sách ấy lên một bên đĩa cân, và đặt ước muốn làm người trung thực trên đĩa cân bên kia, cán cân sẽ nghiêng hẳn về bên viết những quyển sách như thế.
Tuy nhiên, những giá trị không mang tính khách quan. Chúng là nội dung chủ quan của chính con người tôi. Rơi vào cám dỗ như thế ngay cả vì những mục đích có thể là xứng đáng và còn đáng quí trọng nữa cũng biến lòng trung thực của tôi thành trò hề. Tận dụng những lời chào mời ấy làm hại đến lòng tin của Chúa nơi tôi trong tư cách một đầy tớ tín cẩn, và nó sẽ không để cho Ngài tự hào và hài lòng xứng đáng với Ngài qua đời sống tôi nữa. Vì sao vậy? Vì viết thuê sẽ làm hại đến một trong những giá trị cốt lõi của tôi.
Tuy nhiên, nếu vì lý do gì đó tôi phải rời khỏi miền nam California và trở về những nơi ưa thích thuở thơ ấu của tôi ở vùng Đông Bắc, tôi sẽ trề môi và ta thán, nhưng tính cách của tôi sẽ không bị tổn hại. Bầu không khí dễ chịu quanh năm của hạt Ventura, được ở gần Thái Bình Dương, vẻ đẹp của phong cảnh, rất nhiều hoạt động giải trí khác nhau, tất cả những điều kiện này thích hợp với vùng nam California đem lại cho tôi niềm vui và bình an lớn lao.
Sở thích cá nhân . Dời đến một vùng lạnh lẽo hơn, thiên về truyền thống và hình thức hơn của đất nước sẽ không định nghĩa lại con người của tôi. Tôi có thể dễ dàng hoàn thành khải tượng cho đời sống tôi từ vùng Đông Bắc, vùng phía Nam, vùng Trung Tây hoặc ở miền Tây: trong đời sống tôi, vị trí địa lý là một vấn đề thuộc sở thích cá nhân, không phải là vấn đề tự định nghĩa bản thân, vì vậy sống tại miền Nam California là giá trị thứ yếu. Cho dẫu nó bị thỏa hiệp, tính cách của tôi vẫn không bị thỏa hiệp.
Khi suy gẫm đến những giá trị của bạn, nên nhớ phân biệt giữa những giá trị cốt lõi với những giá trị thứ yếu.

Những Tuyên Ngôn Về Giá Trị
Khi nêu những ví dụ về các giá trị cốt lõi được trích từ các cá nhân và các chức vụ khác, xin vui lòng nhận thấy rằng các giá trị của họ không nhất thiết phải là các giá trị của bạn. Bạn có thể khảo sát những tuyên ngôn này và liên hệ với một số trong đó, nhưng không làm vậy với số kia. Điều này không có nghĩa những nguồn này đã định nghĩa không thỏa đáng các giá trị của họ, cũng không có nghĩa bạn xác định không chính xác những giá trị của mình.
Theo kiểu mẫu của Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta đều khác nhau. Các giá trị của bạn nên phản ảnh được con người của bạn và cách Đức Chúa Trời tạo dựng bạn như một con người độc đáo. Tương tự, hội thánh của bạn khác với các hội thánh khác, vì vậy các giá trị của hội thánh bạn có thể tương đương nhưng khác với giá trị của các hội thánh khác dầu sứ mạng của các hội thánh ấy là như nhau.
Sau đây là một vài tuyên ngôn về giá trị được rút ra từ các hội thánh, các chức vụ đi song song với hội thánh và các cá nhân Cơ Đốc Nhân.
Các Giá Trị Cốt Lõi Của Hội Thánh Willow Creek Community [2]
Lynne và Bill Hybels, Rediscovering the Church (Grand Rapids: HarperCollins/Zondervan, 1995 trang 183-194.
§ Công tác dạy đạo được xức dầu là chất xúc tác chính yếu cho sự biến cải đời sống của những cá nhân và trong hội thánh.
§ Những người hư mất là quan trọng đối với Đức Chúa Trời, do đó phải quan trọng đối với chúng ta.
§ Hội thánh nên thích ứng về văn hóa đồng thời vẫn phải giữ thuần khiết về giáo lý.
§ Môn đồ Đấng Christ nên tỏ ra tính đích thực và khao khát sự tăng trưởng liên tục.
§ Hội thánh nên vận hành như một cộng đồng hiệp một của những đầy tớ để quản lý các ân tứ thuộc linh của họ.
§ Những mối quan hệ yêu thương phải thấm nhuần mọi phương diện của sinh hoạt của hội thánh.
§ Sự biến đổi đời sống diễn ra tốt nhất trong các nhóm nhỏ.
§ Sự xuất sắc sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời và tạo cảm hứng cho sự vĩ đại.
§ Hội thánh nên được hướng dẫn bởi những người có ân tứ lãnh đạo.
§ Lòng tận hiến trọn vẹn với Đấng Christ và sự nghiệp của Ngài là điều bình thường cho mỗi tín hữu.
Những Giá Trị Cốt Lõi Của Hội Thánh Glendale Community
Đây là những giá trị cốt lõi mà chúng ta sẽ nỗ lực duy trì trong mọi sự truyền thông, tư tưởng và hoạt động của những môn đồ Chúa Giêsu Christ. Những thuộc tánh này bày tỏ lòng chúng ta cho mọi người đều thấy; chúng đại diện cho tính cách mà chúng ta muốn có; chúng là những tiêu chuẩn để chúng ta tra xét chính mình. Mọi nỗ lực trong chức vụ xuất phát từ hội thánh chúng ta đều phải phù hợp nhất quán với các giá trị này.
§ § Tôn trọng
§ Đức tin
§ Sự tha thứ
§ Khôn ngoan
§ Đức khiêm nhường
§ Chân lý
§ Tình yêu thương
§ Sự công bình
§ Lòng trung thực
§ Sự vui mừng
§ Có tinh thần tôi tớ
§ Kiên nhẫn
§ Hòa thuận
§ Tận tâm
§ Lòng rộng rãi
Những Giá Trị Cốt Lõi Của Hội Thánh Eastside Foursquare
Chúng ta quí trọng:
§ Một môi trường đặc trưng bởi tình yêu thương, sự chấp nhận và tha thứ nhau.
§ quyền của mỗi người được lựa chọn cho chính mình, tự quyết định về những vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân của họ. Đây là phương cách lãnh đạo Cơ Đốc không áp đặt chỉ thị.
§ phương pháp lãnh đạo nghiêm túc trong việc quản lý những nguồn tài nguyên của chúng ta để đem lại lợi ích cao nhất cho nước Đức Chúa Trời.
§ đời sống gia đình cá nhân mạnh mẽ. Chúng tôi cho rằng sinh hoạt hội chúng địa phương phải gia tăng sức mạnh của gia đình hơn là gây tổn hại cho sức mạnh ấy.
§ tinh thần khai trình. Mối quan hệ của chúng ta với hệ phái Foursquare là không thể thương lượng được. Những hệ thống khai trình trách nhiệm ở bên trong và bên ngoài hội thánh được đánh giá rất cao và được xem là thiết yếu cho sự duy trì mọi người mà chúng ta đại diện với tư cách Hội Thánh.
§ sự thánh khiết. Chúng ta quí trọng địa vị công bình của mình trước mặt Đức Chúa Trời, bởi Đấng Christ, với tư cách người công bình, không có tội; và chúng ta phấn đấu để có đời sống không phạm những tội cố ý và bất tuân Đấng Christ.
§ mối quan hệ cá nhân của mỗi người với Đức Chúa Giêsu Christ.
§ tính tự phát của Đức Thánh Linh, biểu hiện tự do của các ân tứ Ngài. Chúng ta hứa tiếp cận cách bất ngờ và đầy lý thú với cách vận hành của Đức Thánh Linh, luôn luôn ý thức khả năng có sự can thiệp của Ngài.
§ khái niệm coi hội thánh là một Lực Lượng - hội thánh là trái tim, bàn tay và miệng của Đấng Christ trong cộng đồng của chúng ta.
§ quyền tự do để biểu hiện sự kêu gọi độc đáo do Chúa ban cho chúng ta đối với cộng đồng của chúng ta là một hội chúng; quyền để sống đúng thực trạng như một hội chúng của chúng ta bất luận những việc đã hoặc đang được làm trong các hội chúng hay các nhóm khác về cách họ tiếp cận với Cơ Đốc Giáo.
§ quyền của Kinh Thánh giải nghĩa chúng ta.
§ những cội nguồn lịch sử của Cơ Đốc Giáo đã định hình nên thần học và tính chính thống của đức tin.
Những Giá Trị Cốt Lõi Của Tổ Chức Focus on the Family [3]
“Our Faith, Values, Vision and Guiding Principle,” Focus on the Family (Colorado Springs: 1995), trang 8-11. Vì tuyên ngôn của nhóm Focus rất dài, nên tôi lược vắn tắt những mô tả về một vài giá trị của hội này. Nếu bạn muốn nhận được toàn bộ sách nhỏ mô tả tuyên ngôn đức tin, sứ mạng, khải tượng và những giá trị, xin viết thư về Focus on the Family, Colorado Springs, Co 80995.
§ Kinh Thánh là tiêu chuẩn của chúng ta cho mọi niềm tin, sự dạy dỗ, nếp sống đạo và chính sách.
§ Chúng ta không thể thực hiện công tác của mình nếu không có một ban nhân viên tận hiến với Chúa Giêsu Christ là Chúa và Cứu Chúa.
§ Chúng ta thành tâm tin rằng lời cầu nguyện đem lại sự khác biệt quan trọng trong mọi việc chúng ta toan làm.
§ Chúng ta thể hiện đức tin của mình bằng sự quân bình của đầu và tim, của lý trí và tình cảm.
§ Những nguyên tắc Kinh Thánh và những niềm tin của chúng ta không phải để đem bán, cũng không lệ thuộc vào sự khẳng định hay sự chấp nhận của nền văn hóa.
§ Chúng ta không tiếc nỗ lực nào để trở nên đáng tin và chính xác.
§ Chúng ta quyết tâm luôn tươi mới và sáng tạo trong mọi phương tiện truyền thông khác nhau mà chúng ta dự phần vào.
§ Tính cách quan trọng hơn tài năng.
§ Chúng ta đầu tư mọi nỗ lực để tránh tổn hại đến sự nghiệp của Đấng Christ.
§ Quyền lực thật nguy hiểm. Những lãnh đạo của chúng ta phải cẩn thận không lạm dụng những người dưới quyền lãnh đạo của mình và phải có tinh thần khai trình trách nhiệm mạnh mẽ.
§ Chúng ta công nhận và khích lệ các ân tứ do Chúa ban trong nữ giới cũng như trong nam giới, trong thành viên của mọi chủng tộc và mọi nhóm dân tộc thiểu số.
§ Chúng ta đòi hỏi những lãnh đạo niên trưởng của mình nêu gương về tiểu sử lòng trung tín cá nhân với những lời hứa nguyện hôn nhân của họ từ lúc hoán cải trở đi.
§ Chúng ta lắng nghe thật cẩn thận. Mỗi thành viên đều có những điều dạy dỗ chúng ta.
§ Chúng ta đáp ứng nhanh chóng và lịch sự.
§ Chúng ta được kêu gọi để ban cho rời rộng cho các thành viên cũng như tiếp nhận sự trợ giúp của họ.
§ Chúng ta chú ý đặc biệt đến những người bị áp bức, người nghèo, người ngã lòng, người bị đàn áp, và những người một thân một mình nuôi con.
§ Chúng ta tôn trọng nhau, với tư cách những người bạn cùng làm việc cho Chúa.
§ Chúng ta thừa nhận những khả năng mình có thể mắc sai lầm, đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm đồng đội, và hoan nghênh tính hài hước trong nơi làm việc.
§ Chúng ta tôn trọng những truyền thống Cơ Đốc khác nhau và lòng trung thành của các bạn cùng làm việc.
§ Chúng ta quyết tâm tập trung đáp ứng những nhu cầu của con người hơn là tập trung bảo tồn hoặc phát triển cơ quan của mình.
§ Chúng ta đồng cảm càng sâu sắc càng tốt với những tổn thương và lo âu của con người.
§ Chúng ta tránh tự hào tự mãn.
§ Chúng ta chú ý kỹ đến chi tiết trên mọi bình diện, để dâng lên Chúa tác phẩm tốt nhất của chúng ta.
§ Chúng ta sáng lập những chương trình và những dịch vụ có chất lượng xuất sắc nhưng không khoe khoang, hấp dẫn nhưng không mang tính giật gân.
§ Chúng ta bổ trợ cho hội thánh địa phương, và không hề cố ý cạnh tranh nhân lực hay ngân khoản của hội thánh ấy.
§ Chúng ta chỉ là một chuyên ngành bên trong Thân Thể Đấng Christ.
§ Chúng ta thích nêu bật các chức vụ quí giá khác đang chia sẻ cam kết thuộc linh của chúng ta.
Các Giá Trị Cốt Lõi Của Charlie Hedges [4]
Charles Hedges, Getting the Right Things Right (Sisters, Oreg.: Questar Publications, 1996)
§ Ân điển: quí trọng đời sống như một món quà từ Chúa; mỗi ngày thực hành đặc ân được yêu mến Chúa, biết ơn và bày tỏ thái độ biết ơn.
§ Phẩm hạnh của con người: tôn trọng các quyền lợi và những niềm tin của người khác; tìm hiểu trước khi phán đoán đánh giá; khước từ cuộc nói chuyện và hành động có thành kiến; bênh vực những người vắng mặt; nói chuyện với người khác đúng như con người thật của họ chứ không phải như phẩm chất tôi muốn họ phải có.
§ Yêu thương: thành công tại gia đình trước hết; đón nhận người khác với tinh thần cởi mở và chấp nhận
§ Hy vọng: góp phần vào sự tự đánh giá trong cảm nhận của người khác thông qua lời nói và hành động; thúc đẩy sự tăng trưởng và thành công của người khác; tìm cách phục vụ trước khi được phục vụ.
§ Lòng trung thực: luôn luôn sống thực; có đủ khôn ngoan để sống khiêm nhường.
§ Lòng tận tâm và nhất quán: siêng năng trong những việc nhỏ để chuẩn bị cho thành công trong các việc lớn; không bao giờ để lòng tham cá nhân xen vào lòng trung thành.
§ Sự tăng trưởng và thay đổi: sẵn lòng thay đổi, sẵn lòng học hỏi và tăng trưởng.
§ Vui đùa: nhớ tìm sự vui mừng nơi công việc của tôi, vì đó cũng là món quà do Chúa ban; mỗi ngày ít nhất một lần cười hết lòng.
§ Giá trị: làm mọi việc cho thật chất lượng.
§ Ảnh hưởng: làm việc để tạo một ảnh hưởng; nắm được khải tượng để thành công; có can đảm để mạo hiểm.
Những Giá Trị Cốt Lõi Của George Barna
§ Tôn vinh Đấng Christ: tôi sống đây để biết, yêu mến và phục vụ Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi việc tôi làm phải khiến Ngài vui lòng và tôn vinh danh Ngài.
§ Kinh nghiệm thành công: thành công là sự vâng lời triệt để khải tượng của Chúa dành cho tôi và những mạng lệnh Ngài truyền sống công bình.
§ Yêu thương gia đình tôi: Dành thì giờ ở chung, yêu thương và khích lệ vợ và các con gái tôi với trọn khả năng tốt nhất của mình.
§ Đời sống thuộc linh của gia đình: thường xuyên đầu tư thời gian, nỗ lực và sự cầu nguyện vào sự phát triển tâm linh của gia đình mình.
§ Lòng trung thực: thể hiện sự ngay thẳng, thành thật, tôn trọng, nền đạo đức của Kinh Thánh và tinh thần khiêm nhường phải thể hiện rõ trong mọi công việc làm của đời sống tôi; lòng trung thực bị thỏa hiệp là một thất bại.
§ Sự phục vụ: nhận lãnh và ban phát sự phục vụ.
§ Tự chấp nhận: Chúa yêu tôi; do đó tôi phải yêu chính mình.
§ Chân lý: Kinh Thánh là nguồn chân lý đạo đức tuyệt đối; Kinh Thánh là sách chỉ nam cho tôi để định nghĩa những nguyên tắc và tiêu chuẩn tôi phải sống.
§ Công việc làm: Barna Research là phương tiện để phục vụ Chúa; tôi phải tôn trọng những nhân sự, những thân chủ và những người cung cấp hàng, làm ra những sản phẩm xuất sắc với giá cả hợp lý.
§ Quản lý: những nguồn tài nguyên tôi có - thì giờ, tiền bạc, sức khỏe, những mối quan hệ, những cơ hội, uy tín - đều phải được sử dụng cách có trách nhiệm, vì ích lợi của gia đình tôi, của hội thánh và của những người có nhu cầu.
§ Sự tăng trưởng cá nhân: sự tăng trưởng tâm linh, lý trí và tình cảm một cách liên tục và có chủ ý là một mạng lệnh.
§ Sự chấp nhận: chỉ một mình Đức Chúa Trời là Quan Án; tôi được kêu gọi để yêu thương, chấp nhận và tha thứ người khác.
§ Sự đổi mới: thường xuyên đầu tư những nguồn tài nguyên hợp lý vào đạo đức và nâng cao những sự đa dạng để trở nên được bồi bổ về tình cảm, thể chất, tâm linh và trí tuệ, và để vui hưởng sự sống.
Kết Luận
Giờ đây, nên thấy rõ rằng dầu mọi Cơ Đốc Nhân, mọi hội thánh và các mục vụ đi song song với hội thánh, đều phục vụ cùng một Đức Chúa Trời và căn cứ những giá trị cùng nỗ lực của họ trên cùng một Kinh Thánh, nhưng các giá trị họ bám vào làm những phẩm chất cá nhân nền tảng của họ sẽ khác nhau.
Cách diễn đạt các giá trị đó cũng vậy. Không hề có cách nào là cách đúng hay cách sai để truyền thông những giá trị của bạn, và đương nhiên không hề có một số lượng thần kỳ những giá trị nào đó để tuyên bố là của riêng bạn. Điều quan trọng ấy là những giá trị bạn chọn phải là những giá trị đúng cho bạn và bạn sống theo chúng.
Thách Thức Cá Nhân.
Nếu bạn chưa hề viết ra những giá trị của bạn, tôi khuyến khích bạn viết ra ngay bây giờ. Bài tập này là một phương tiện cho mục tiêu công bình. Khi bạn đã nhận diện được những giá trị đó, hãy trao chúng cho một vài bạn hữu hoặc người nhà thân tín và yêu cầu họ giữ cho bạn khai trình trách nhiệm đối với các giá trị đó.
Hơn nữa, hãy xem các giá trị của bạn có liên hệ thế nào với khải tượng mà bạn tin Chúa đã giao phó cho đời sống bạn. Hãy áp dụng mọi bước cần thiết để bảo đảm bạn đang sống nhất quán với những giá trị cốt lõi của mình.
Kiểm Tra Những Giá Trị Của Hội Thánh Bạn.
Hãy xem xét hội thánh bạn. Hội thánh tán thành những giá trị cốt lõi nào? Nếu bạn không biết, hãy tìm xem. Những giá trị đó phản ánh đặc điểm mong muốn của Thân Thể đó. Khi bạn khám phá các giá trị cốt lõi, hãy đánh giá xem chúng phù hợp đến mức độ nào với điều bạn tin rằng hội thánh đáng phải sống, và phù hợp đến mức nào với cách đang thực hiện chức vụ của hội thánh bạn.
Một lần nữa, hãy xem tính nhất quán của sứ mạng, khải tượng và các giá trị của hội thánh bạn. Nếu có những điểm thiếu nhất quán nào, hãy thảo luận những mối quan tâm đó với các lãnh đạo trong hội thánh.
Nơi nào có cơ hội cho bạn đưa khải tượng của đời sống mình bắt kịp với khải tượng và những giá trị của hội chúng mình, hãy dự phần vào. Chức vụ không phải là một môn thể thao thu hút đông khán giả. Đây chính là huyết sống của một Cơ Đốc Nhân thật. Được trang bị bằng kiến thức sâu nhiệm hơn về điều khiến bạn và hội thánh bạn ứng xử theo cách đã có, bạn sẽ có khả năng phục vụ tốt hơn với lòng trung thực, nhiệt thành, đầy sức lực, mục đích và phương hướng.
Chú Thích
1. Hunter Lewis, A Question of Values (San Francisco: HarperCollins, 1990). Chương 2 nhận diện sáu phương cách này, rồi chương 3 đến 8 dành mô tả chi tiết hơn về từng phương cách.
2. Lynne và Bill Hybels, Rediscovering the Church (Grand Rapids: HarperCollins/Zondervan, 1995 trang 183-194.
3. “Our Faith, Values, Vision and Guiding Principle,” Focus on the Family (Colorado Springs: 1995), trang 8-11. Vì tuyên ngôn của nhóm Focus rất dài, nên tôi lược vắn tắt những mô tả về một vài giá trị của hội này. Nếu bạn muốn nhận được toàn bộ sách nhỏ mô tả tuyên ngôn đức tin, sứ mạng, khải tượng và những giá trị, xin viết thư về Focus on the Family, Colorado Springs, Co 80995.
4. Charles Hedges, Getting the Right Things Right (Sisters, Oreg.: Questar Publications, 1996).
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:33 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách