† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2420|Trả lời: 0

Chuyển khải tượng - Tạo Dựng Tương Lai

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-11-2011 08:33:51 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chuyển KHẢI TƯỢNG Thành HÀNH ĐỘNG
Tác giả : George Barna

Tạo Dựng Tương Lai

“CÒN GÌ TỆ HẠI HƠN LÀ RA ĐỜI MÀ BỊ MÙ? CÒN GÌ TỆ HẠI HƠN RA ĐỜI CÓ MẮT SÁNG MÀ KHÔNG CÓ KHẢI TƯỢNG” HELLEN KELLER
Hiện tại đang là những lúc đầy biến động cho Hoa Kỳ, sự thay đổi diễn ra nhanh chưa từng thấy, và đa số những thay đổi này rất lớn lao. Người ta đang tìm kiếm những góc nhìn nào giúp họ định vị được những cơn sóng dữ của thay đổi này. Họ đang tìm kiếm những người nào thấy được bức tranh toàn cảnh và có thể giúp xác định rõ sự việc đang dẫn đến đâu và làm sao để tận dụng được những cơ hội chớm nở ấy?
Người Mỹ đang chủ động tìm kiếm những lãnh đạo nào có lòng tin quyết vào một điều gì đó khác hơn mình và những người có thể dựa trên niềm tin đó để thúc đẩy người khác.
Tìm Kiếm Khải Tượng
Người Mỹ đang đòi hỏi khải tượng.
Chúng ta đã thử khải tượng của những lãnh tụ chính trị và thấy thật nản lòng. Chúng ta đã thử khải tượng của những chuyên gia tôn giáo và thấy nó bị xuyên tạc. Chúng ta đã thử khải tượng của những người phát triển liên đoàn kinh doanh lớn và thấy nó thật trống rỗng. Chúng ta đã thử khải tượng của những triết gia và những nhà giáo dục và thấy nó sai sót.
Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giêhôva cân nhắc cái lòng (ChCn 16:2).
Người Mỹ đang đòi hỏi khải tượng của Đức Chúa Trời.
Tương lai chúng ta sẽ thế nào? Không ai biết chắc chắn. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng tương lai ấy đã được tạo dựng nên, ngay giờ này, bởi những con người được thúc đẩy bởi khải tượng mà họ tin hết lòng, khải tượng mà người đó sẵn sàng trung thành gắn bó, khải tượng mà họ đấu tranh cho đang đại diện tương lai tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng được.
Chúng ta biết rằng rất nhiều - nếu không nói là hầu hết - những người có khải tượng đang tiến lên hết tốc độ lại là những người không đang dẫn chúng ta đi theo đường lối mà Đức Chúa Trời đã truyền, nhưng đang theo đuổi những ham muốn thất thường và những lý tưởng mà họ đã chế ra trong tâm chí hay lòng họ.
“Đức Giêhôva phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta” (EsIs 55:8).

Cánh Đồng Đã Vàng Sẵn Cho Mùa Gặt
Đã đến lúc Thân Thể Đấng Christ khẳng định lại sự lãnh đạo của hội thánh tại đất nước chúng ta. Nắm bắt lại địa vị ảnh hưởng không liên quan đến việc nắm bắt quyền lực chính trị hay phô trương sự gia tăng nhanh về số lượng. Công việc này căn cứ trên nhu cầu được Đức Chúa Trời yêu và được giao thông với Ngài. Nó căn cứ trên nhu cầu cần một đời sống có ý nghĩa và mục đích, một đời sống được thúc đẩy và định nghĩa bởi những điều quan trọng.
Đã đến lúc dân sự Chúa đẩy mạnh khải tượng của Chúa để tạo ra những mục tiêu của Đức Chúa Trời cùng với những phước hạnh của Ngài.
“Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng... Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh dối đâu” (HaKb 2:2, 3).

Bạn Đứng Nơi Đâu?
Bạn đứng nơi đâu trên chiến trường của những ý kiến, những niềm tin, những mối quan hệ, những cơ hội và khải tượng này? Tôi xin nêu cho bạn 6 câu hỏi kết luận.
1. Bạn đứng đâu trên đẳng cấp khải tượng? Bạn đã đạt đến tiềm năng tối đa của mình chưa? Nếu chưa, bạn đang làm gì để bảo đảm bạn đang đạt đến điều đó.
2. Vì mỗi một người nào trong chúng ta yêu mến và tin cậy Đức Chúa Trời thì đều được trao phó ít nhất một khải tượng nhỏ, vậy bạn đang làm trọn khải tượng ấy như thế nào trong gia đình, trong sự nghiệp, trong những mối quan hệ cá nhân và trong hội thánh của bạn?
3. Khải tượng của hội thánh bạn là gì? Khải tượng cá nhân của bạn có những điểm nào phù hợp với những điểm trong khải tượng của hội thánh bạn? Bạn đang kiên trì thế nào để kết hợp khải tượng của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình với khải tượng Ngài đã ban cho hội thánh bạn?
4. Khi gặp người khác, bạn nhận biết đầy đủ đến mức nào về khải tượng của họ cho đời sống? Đối với những người cần tăng trưởng trong khải tượng của họ, bạn theo đuổi những bước nào để hậu thuẫn trợ giúp sự phát triển của họ trong tư cách những người có khải tượng?
5. Bạn thấy những loại hiệu quả nào phát xuất từ việc bạn theo đuổi khải tượng của Chúa? Ai chịu trách nhiệm nghe bạn khai trình về khải tượng này? Bạn sử dụng những biện pháp chính yếu nào để đánh giá khách quan?
6. Có bằng chứng nào cho thấy bạn đã tiếp nhận đầy đủ khải tượng, đem lại kết quả là nếp suy nghĩ và hành vi của bạn đúng như cách phải có của người có khải tượng? Sự khác biệt giữa nếp suy nghĩ và hành vi của bạn ngày hôm nay với trước lúc bạn nhận biết khải tượng của Chúa đã thể hiện rõ như thế nào?

Không Để Bất Cứ Điều Gì Thay Thế Khải Tượng
Nếu bạn muốn làm một lãnh đạo trong bất kỳ một công việc nào trong đời, tại bất kỳ bình diện tinh tế hay cường độ nào, thì bắt buộc phải có khải tượng. Không điều gì thay thế được khải tượng của Chúa - bất kể là làm việc siêng năng, cực kỳ thông minh, những ý kiến tinh khôn hay những danh hiệu cao quí cũng không.
Đời sống của bạn là quan trọng đối với Chúa. Đời sống bạn cũng quan trọng đối với những người mà Chúa muốn ảnh hưởng đến thông qua bạn nếu bạn tìm kiếm, nhận biết, sở hữu và làm trọn khải tượng của Ngài dành cho bạn. Một khi bạn sống bằng khải tượng, bạn sẽ không bao giờ nhìn lại phía sau. Đời sống của bạn và của những người bạn tiếp xúc thông qua việc thực hiện khải tượng sẽ được biến đổi hoàn toàn. Ngợi khen Chúa!
Phụ Lục 1
Mô tả bản thân : Nữ 40 tuổi, đã có gia đình và hai con.
Sứ mạng : Sống giống với Đấng Christ trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, bất luận phải trả giá nào.
Khải tượng : Hậu thuẫn chồng tôi trong những nỗ lực phụ bằng cách khích lệ, đánh giá trung thực và giúp quản lý; nuôi dạy con cái trở thành người tin Đấng Christ, để các con có lời tuyên xưng đức tin nhất quán với hành vi, những giá trị, những thái độ và những mối quan hệ của chúng.
Những Giá Trị : Lòng trung thành, ngay thật, vui hưởng đời sống, những mối quan hệ yêu thương, phạm vi từng trải rộng, tôn trọng người khác, biết hy sinh, có ý thức toàn cầu.
Các Ân Tứ : Dạy dỗ, quản lý.
Những Tài Năng : Lên kế hoạch, tổ chức, dạy dỗ.
Nghề Nghiệp : Làm mẹ, nội trợ.
Mô Tả Bản Thân : Nữ, 31 tuổi, có gia đình và một con.
Sứ mạng : Yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác như chính mình.
Sứ mạng : Sử dụng nhà tôi là một trung tâm chăm sóc, thương xót, và chữa lành tình cảm cho khu hàng xóm tôi dựa trên những mối quan hệ chân thật.
Những Giá Trị : Yêu thương, hi vọng, trung thực, cảm thông, bền lâu, quân bình, chấp nhận, có chiều sâu tâm linh, có tính cộng đồng.
Những Ân Tứ : thương xót, hiếu khách.
Những Tài Năng : nấu ăn, các nghề thủ công, chăm sóc trẻ, giao tiếp, nội trợ, có trí nhớ tốt.
Nghề Nghiệp : có bằng chăm sóc trẻ tại nhà riêng.
Mô Tả Bản Thân : Nam, 55 tuổi, độc thân, không có con cái.
Sứ Mạng : Sống bằng mọi cách nào đem lại vinh hiển và tôn kính Chúa.
Sứ Mạng : Tạo ra một mạng lưới điện tử toàn cầu để giúp phổ biến hữu hiệu kiến thức Kinh Thánh đến cho những tín hữu thiếu tài liệu và để truyền bá hữu hiệu Tin Lành đến cho người chưa biết Chúa.
Những Giá Trị : Trung thực, ngay thẳng, siêng năng, có lòng thương xót, có kiến thức Kinh Thánh thực tiễn, Có chức vụ hữu hiệu, theo chủ nghĩa khắc khổ, tận tâm và cam kết, sống đơn giản.
Những Ân Tứ : phục vụ.
Những Tài Năng : Điện tử, biểu diễn âm nhạc, nghề thủ công.
Nghề Nghiệp : Kỹ thuật viên vi tính.
Mô Tả Bản Thân : Nam, 48 tuổi, có gia đình và 4 con.
Sứ Mạng : Nhận lãnh các phước hạnh của Chúa với lòng khiêm nhường và biết ơn, để rồi đem phước hạnh đến cho người khác.
Khải Tượng : Khôi phục hy vọng và mục đích cho đời sống của những trẻ em bị thiệt thòi bằng cách dạy về tình yêu của Đấng Christ và những kỹ năng kiếm sống thực tiễn.
Những Giá Trị : Công lý, tính đa dạng, biết trao quyền, phẩm hạnh cá nhân, khích lệ, cộng đồng, khiêm nhường, hy sinh.
Những Ân Tứ : Lòng thương xót.
Những Tài Năng : Gặp gỡ giao tiếp, tư vấn, thương lượng, giúp cho người khác cảm thấy dễ chịu.
Nghề Nghiệp : Giáo viên trường công.
Phụ Lục 2
Những Nguồn Tài Liệu Liên Quan Đến Sứ Mạng, Khải Tượng, Giá Trị Và Sự Điềm Tĩnh Bản Thân
Abrahams, Jeffrey. The Mission Statement Book . Berkeley, Calif.: Ten Speed Press, 1995.
Anderson, Leith. Winning the Values War . Minneapolis: Bethany House Publishers, 1994.
Barker, Joel. Future Edge. New York: William Morrow & Company, 1992.
Barna, George. The Power of Vision . Ventura, Calif.: Regal Books, 1992.
Hedges, Charlie. Getting the Right Things Right . Sisters, Oreg.: Questar Publishers, 1996.
Hybels, Lynne and Bill. Rediscovering the Church . Grand Rapids: HarperCollins/Zondervan, 1995.
Kawasaki, Guy. Selling the Dream . New York: HarperCollins, 1991.
Lewis, Hunter. A Question of Values . San Francisco: Harper-San Francisco, 1990.
Liebig, James. Merchants of Vision . San Francisco: Berrett-Koehler, 1994.
Malphurs, Aubrey. Developing a Vision for Ministry . Grand Rapids: Baker Book House, 1992.
Nanus, Burt. Visionary Leadership . San Francisco: Jossey-Bass, 1992.
Senge, Peter. The Fifth Discipline . New York: Doubleday Currency, 1990.


Phụ Lục 3
Thông Tin Về Barna Research Group, Ltd.
Khải tượng của Barna Research Group, Ltd. là:
Cung cấp thông tin đương thời, chính xác và đáng tin cậy có sẵn ở cỡ vừa, và giá cả phải chăng, cho lãnh đạo hội thánh nhằm mục đích giúp họ có những quyết định tốt hơn trong chức vụ.
Phải mất rất nhiều năm trong công việc làm ăn và vật lộn với Chúa trước khi khải tượng này cho công ty thể hiện rõ cho George Barna. Sự xuất hiện khải tượng này dẫn đến công tác tái thiết toàn diện cho tổ chức, thay đổi tiêu điểm từ phục vụ các công ty lớn ngoài đời sang phục vụ hội thánh địa phương. Do phương cách truyền đạt khải tượng đã được thay đổi kể từ khi mới được xác minh bước đầu đến nay, các yếu tố nòng cốt của khải tượng này vẫn giữ nguyên, và đã xác định đặc điểm và tiêu điểm của công ty Barna Research.
Kể từ khi bắt đầu vào năm 1984, Barna Research đã phục vụ hơn 200 tổ chức. Một số những khách hàng nổi tiếng hơn của công ty này gồm có Visa, The Disney Channel, Southwestern Bell Telephone, the U.S. Army, CARE, United Cerebral Palsy và BankOne.
Rất nhiều hiệp hội đã được công ty phục vụ như: Billy Graham Evangelistic Association, Campus Crusade for Christ, World Vision, Word Publishing, Thomas Nelson Publishing, American Bible Society, Prison Fellowship, Youth for Christ, Salvation Army, Willow Creek Community Church, Compassion International, Fuller Theological Seminary, Dallas Theological Seminary, Trinity Broadcasting Network, Ministries Today, New Man và nhiều hiệp hội khác.
Qua những cuộc điều nghiên toàn quốc, Barna Research thăm dò đặc điểm các quan điểm và hành vi của người dân Hoa Kỳ, đặc biệt liên quan đến những niềm tin tôn giáo và những từng trải đức tin của họ. Đây là một công ty độc lập tư nhân, nhằm giúp những cá nhân, những hiệp hội và cả những tổ chức có lợi nhuận để tìm cách nâng cao phẩm chất của công tác phát triển tâm linh con người.
Qua những tác phẩm của chủ tịch công ty, là George Barna, công ty đã phổ biến thông tin qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Trong số này có bản tin phát hành hai tháng một lần - là The Barna Report - các bản báo cáo theo đề tài, băng ghi âm, những buổi thuyết trình trực tiếp về những phát hiện qua cuộc điều nghiên trong các khóa hội thảo và các hội nghị, băng ghi hình và những thông cáo báo chí. Barna cũng đã viết 21 tác phẩm sau đây:
The Frog in the Kettle
User Friendly Churches
The Power of Vision
Virtual America
Today’s Pastors
Church Marketing
Baby Busters Ten Years Later
The Index of Leading Spiritual Indicators
Evangelism That Works
Generation Next
Turnaround Churches
Absolute Confusion
If Things Are So Good, Why Do I Feel So Bad ?
Để biết thêm thông tin về Barna Research Group hay các nguồn tài liệu sẵn có, xin viết thư về:
Barna Research
2487 Ivory Way
Oxnard, CA 93030
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:44 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách