† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2230|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - LỜI NÓI ĐẦU

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:02:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thập kỷ qua, tôi vinh hạnh được đi lại nhiều nơi trên thế giới và chia xẻ Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ qua cả chương trình truyền giảng lẫn môn đồ hóa. Mục vụ này đã được chứng kiến rất nhiều người tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của riêng mình, và vô số Cơ Đốc nhân tái cam kết hầu việc Chúa chúng ta. Đây quả là ơn phước vì được biết đến nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau, được thờ phượng và thông công với những vị lãnh đạo và tín đồ bản xứ. Đối với tôi, đây chính là chút hương vị của niềm vui hầu đến trên thiên đàng, khi hết thảy các tín đồ thật được hiệp nhất để đời đời ca ngợi và tán dương Danh vinh diệu của Đức Chúa Jesus Christ, là Cứu Chúa đã chịu đóng đinh và đã sống lại và sẽ tái lâm.
Tôi không ngớt cảm ơn Đức Chúa Trời về phong trào truyền giáo hiện đại và ảnh hưởng của phong trào của phong trào ấy trên thế giới. Hội thánh đã được thiết lập, và được vững vàng tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Gần đây, tôi có dịp nói chuyện với một sinh viên thần học trẻ tuổi đến từ Ấn Độ. Anh đến từ một bộ lạc trước kia vốn săn đầu người, và bộ lạc này đã được chăm sóc và đem về với Chúa Jesus qua công tác của vị giáo sĩ tiên phong William Carey. Tôi đã trò chuyện với rất nhiều vị lãnh đạo cả tại những quốc gia mở cửa lẫn đóng cửa. Nói chung, Hội Thánh rất sống động khi tiến sang thế kỷ hai mươi mốt; các lãnh đạo đã được trang bị kỹ lưỡng trong sự khôn ngoan và hiểu biết Lời Đức Chúa Trời; và rất nhiều tín đồ tận tâm chia xẻ đức tin mình cho người ngoại. Những nhà truyền giáo dài hạn và ngắn hạn đang tiếp tục đáp ứng vô số nhu cầu trên thế giới, tìm cách khích lệ và làm người bản xứ được vững vàng trong những công khó bất tận cho Đấng Christ.
Nếu vậy, đâu dường như là những nhu cầu khẩn cấp nhất trong công tác thi hành chức vụ mới và qua những tín đồ bản xứ? Rất nhiều người bản xứ đã thuộc lòng Lời Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh chính là nguồn cảm hứng và nghiên cứu duy nhất của họ. Trong hầu hết các hoàn cảnh, ngay cả những người tự học thường cũng đã có kiến thức chuyên môn và thông hiểu Kinh Thánh. Điều này không làm giảm nhu cầu phải nghiên cứu Kinh Thánh nhiều hơn trong tương lai, nhưng nó thật sự tạo nền tảng vững chắc để phát triển và tiến bộ. Ngay cả những sinh viên tinh thông Kinh Thánh nhất cũng có thể dự bàn tiệc Lời Đức Chúa Trời suốt bao nhiêu năm, thậm chí trọn cả đời, mà vẫn chưa thể hiểu trọn những sự khải thị của Đức Chúa Trời. Tấm lòng và lý trí của con người vẫn không thể dò thấu hết Lời Ngài, và Lời ấy luôn ban những viên ngọc mới cho ai tra tìm Kinh Thánh hằng ngày.
Những nhu cầu khẩn cấp nhất dường như là sự dạy dỗ trong lãnh đạo và cuộc sống gia đình. Chúa đã cho tôi tài liệu cơ bản và bố cục này để chia xẻ tại nhiều khóa huấn luyện mục vụ. Kể từ đó, tôi hiểu ra và phát triển nó thành nguồn tài liệu sâu sắc hơn để huấn luyện nhân sự của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới. Tôi tin đây sẽ là sự vui mừng và nguồn cảm thúc lớn lao cho lòng và linh hồn bạn, và hy vọng sẽ kích thích tâm linh bạn càng bước sâu nhiệm hơn vào đời sống, công tác và chức vụ của Đức Chúa Jesus Christ cùng sứ mạng Ngài cho thế giới.
Rất có thể hết thảy chúng ta đều đã tham dự những khóa hội thảo lãnh đạo, nhưng thấy rất ít chú ý thật đến Đức Chúa Jesus Christ trong vai trò người Lãnh Đạo mẫu mực - nếu như có chú ý đi nữa. Trong khái niệm và thuật ngữ của lãnh đạo hiện đại, Chúa Jesus sẽ bị xem như không đủ tư cách làm Nhà Lãnh Đạo vĩ đại. Ngài đã phải chống chọi lại với nhiều kẻ thù từ bên ngoài - tức là người Pharisi và người Sađusê, đương đầu với những khủng hoảng bên trong và gần gũi với Ngài - bao gồm cả mười hai sứ đồ được chọn - trong biết bao nhiêu trường hợp. Tuy thế, hết thảy những sự chống đối và những lời vu cáo vẫn không làm Ngài tẻ bước khỏi sứ mạng chính, là chết trên thập tự giá để chuộc tội cho toàn thế gian. Trọng điểm của Ngài vẫn không hề bị thay đổi hay thay thế trong cuộc đời tương đối ngắn ngủi ấy trên đất. Trái lại, Ngài đã đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha và làm trọn thật hoàn hảo cho đến tận bước cuối cùng là chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng câu chuyện không kết thúc với sự chết của Ngài. Ngài đã sống lại vẻ vang từ kẻ chết, đã thăng thiên, hiện ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và chờ đợi ngày tái lâm vinh quang đến trần gian để cai trị trong tư cách Vua muôn vua và Chúa của muôn chúa. Nếu đây không phải là hình ảnh tiêu biểu của sự lãnh đạo, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được sự lãnh đạo cùng những phẩm chất của nó.
Tôi rất biết ơn Cứu Chúa về những nguyên tắc cùng năng lực lãnh đạo hoàn hảo của Ngài. Và quan trọng hơn thế, Ngài đã nêu gương bằng cách làm mọi việc mà Ngài đã phán dạy. Ngài không bao giờ truyền chúng ta làm điều nào mà Ngài không đích thân làm trước đã. Đây há không phải là một vị lãnh đạo xuất sắc sao? Một lãnh đạo giỏi sẽ luôn luôn làm người thực hiện mẫu mực những điều mình tin. Nếu không biến niềm tin mình thành hành động, thì người ấy sẽ không khiến nó trở thành mệnh lệnh cho các môn đồ mình. Chúa Jesus không những nêu gương về chức vụ, mà Ngài còn ban sự xứng đáng của chính đời sống và cách chúng ta phải sống cuộc đời ấy nữa.
Giáo trình đặc biệt này sẽ cho chúng ta thấy sự lãnh đạo chân chính bằng hành động cùng với những ứng dụng thích hợp cho sinh hoạt hiện đại trong gia đình, hội thánh và thế gian. Chúng ta tự hỏi mình câu này thường xuyên đến mức nào: “Chúa Jesus sẽ làm gì trong tình huống như thế nầy?” Đây là một câu hỏi hay, đặc biệt khi có rất nhiều sự lưỡng lự hay nghi ngờ trong lúc ra quyết định. Bằng cách xem xét đời sống và chức vụ của Chúa Jesus, chúng ta sẽ thấy Ngài đáp ứng thế nào với những vai trò của bản thân, vai trò của gia đình, vài trò của xã hội và vai trò lãnh đạo của Ngài. Và tôi chắc chắn rằng chúng ta chỉ mới đụng đến được bề ngoài những phản ứng của Ngài trước những tình huống đặc biệt nào đó.
Như sẽ thấy trong tài liệu này, Đức Chúa Jesus Christ là Đầy Tớ của mọi đầy tớ. Không một vị lãnh tụ nào - cả ngoài đời cũng như trong giới thuộc linh - có thể sánh nổi với Đấng Christ và sứ mạng của Ngài. Quả là một niềm vui vì được biết Ngài, hầu việc Ngài, và chia xẻ Ngài cho người khác. Khi vào khóa hội thảo lãnh đạo này, chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời phán với chúng ta, hãy cầu xin Đức Chúa Jesus Christ ở riêng với chúng ta, và nguyện Thánh Linh cảm động lòng và đời sống chúng ta, hầu chúng ta sẽ ra về đời sống được thay đổi và biến hóa bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Hãy để toàn bộ thời gian chúng ta ở chung với nhau tại đây sẽ thổi bùng lên một tinh thần mới và cam kết mới để hầu việc Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. Và nguyện ơn phước Ngài từ tấm lòng và đời sống chúng ta tuôn đổ vào chức vụ tại địa phương cũng như trên toàn cầu của Ngài.
David J. Wriglesworth
Vài lời về tác giả.....
Tiến sĩ David Wriglesworth là người sinh trưởng tại Pennsylvania và sống thuở thiếu thời tại Maine. Ông phục vụ trong công tác Cơ Đốc suốt hơn ba thập kỷ, bao gồm hai chức vụ chăn bầy. Ông đã là Mục sư Thanh Niên, Giám Đốc Cơ Đốc Giáo Dục và Mục sư Phụ Tá. Trong thập kỷ qua, ông vẫn đang thi hành chức vụ truyền giáo và huấn luyện khắp thế giới.
Là Cơ Đốc nhân từ năm lên chín tuổi, David đã chuẩn bị mình cả về mặt thuộc linh lẫn nghiệp vụ để phục vụ Đức Chúa Jesus Christ. Ông tốt nghiệp đại học Barrington College tại Rhode Island ở cả chuyên ngành Kinh Thánh lẫn Cơ Đốc Giáo Dục. Ông nhận bằng Thạc sĩ Giáo Dục Tôn Giáo tại chủng viện Gordon - Conwell Theological Seminary tại Massachusetts. Ông nhận học vị Thạc sĩ Thần Học và Tiến sĩ Mục Vụ từ chủng viện Luther Rice Seminary tại Florida (trường này hiện nay ở tại Georgia).
David lập gia đình với Carrie Brockway, người sinh trưởng tại Maine và là cựu giáo sư trung học. Ông bà có ba con: Kimber Lee, Chad David, và Nicole Marie. Kimber và chồng - Rondal Perry - sống tại Wisconsin và có hai con là Brandon và Kerra. Tác giả cùng gia đình ở tại Chambersburg, Pennsylvania.
Tiến sĩ Wrilesworth là nhà sáng lập và chủ tịch của hội Living Word International, một hội truyền giáo cộng tác với người bản xứ và cung cấp nhân sự để phụ giúp trong quá trình thân hữu quyết định tiếp nhận Chúa. Hiệp hội này hoạt động bởi đức tin, tin cậy Đức Chúa Trời chu cấp mọi nhu cần. Đức Chúa Trời đang chúc phước cho công việc Ngài qua việc rao giảng và dạy dỗ Lời Ngài, chu cấp và hành động qua những người bản xứ, và xuất bản, phân phối các văn phẩm và các nhu cầu nhân đạo cho người bản xứ.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:37 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách