† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2143|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Nan Đề Của Con Người

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:04:26 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

PHẦN GIỚI THIỆU: MỤC TIÊU:
Nan Đề Của Con Người:

Bao nhiêu người trong chúng ta thực sự ngồi xuống đề ra cả kế hoạch dài hạn cả ngắn hạn cho cuộc đời mình? Nói chung, chúng ta thường đề ra mục đích, mục tiêu và phương hướng cho đời sống mình, nhưng thường thì không bám vào đường lối đã vạch sẵn. Chúng ta có khuynh hướng tẻ bước khỏi kế hoạch ban đầu do bị lạc hướng bởi những chi tiết và những biến cố không quan trọng hoặc không có ý nghĩa trong vai trò lãnh đạo. Và thỉnh thoảng, chúng ta phải mất nhiều năm mới quay lại đúng hướng, giới hạn những năng lực mình để có sự lãnh đạo hiệu quả trong thời gian chuyển tiếp. Chúng ta giữ được cho chức vụ hay chương trình tiếp tục hoạt động, nhưng không giữ được ở mức tiềm năng cao nhất.
Chúng ta có thể nêu nhiều lý do khác nhau cho việc bỏ quan điểm lúc đầu. Thứ nhất, chúng ta không thể thấy trước mọi sự kiện, biến cố trong tương lai. Nhiều khi cần phải có những thay đổi, ngay cả khi đã có kế hoạch tốt nhất chăng nữa. Trong sự lãnh đạo, chúng ta phải liên tục đưa ra những quyết định, dầu chúng đáp ứng tốt hay không tốt cho những mục tiêu hay mục đích trong chức vụ đã đề ra của mình. Sẽ có những thay đổi nào đó giúp tái định hướng đường lối của chúng ta, nhưng chỉ có những cải cách tốt mới phát huy cao độ kết quả cuối cùng.
Sẽ có những lúc chúng ta thay đổi toàn bộ kế hoạch để có một kế hoạch tốt hơn. Ví dụ: nếu chúng ta có một quyết định, tin rằng đấy chính là ý muốn của Đức Chúa Trời, rồi về sau nghĩ mình đã phạm sai lầm, thì tốt nhất là phải đổi hướng. Là những người lãnh đạo dưới quyền lãnh đạo của Chúa, chúng ta không trọn lành. Phải chăng điều này có nghĩa Đức Chúa Trời không thể xử dụng chúng ta trong hiện tại và trong tương lai? Không, Đức Chúa Trời tiếp tục xử dụng những lãnh đạo Ngài đã chọn, bất luận chúng ta có thất bại và sai phạm rất nhiều đi nữa.
Chúng ta thấy rất nhiều ví dụ về sự lãnh đạo tồi trong Lời Đức Chúa Trời. Môi se - dầu được Đức Chúa Trời phong chức và rất kiên nhẫn với dân sự, ông vẫn phạm nhiều sai lầm trong hành trình. Có một lần, ông đã trút cơn giận sai lầm trên dân sự. Khi dân sự lần thứ nhì lằm bằm vì thiếu nước, Môise đã đập tảng đá hai lần để có nước, trong khi Đức Chúa Trời truyền ông chỉ cần nói với tảng đá. Kết quả là ông không được vào Đất Hứa (Dan Ds 20:1-13). Đức Chúa Trời vẫn dùng Môise để lãnh đạo dân sự đến biên cương Đất Hứa. Và trong suốt Cựu Ước lẫn Tân Ước, ông rất được kính trọng (Gios Gs 1:1-2; 1:3; 9:24; 14:2; ISa1Sm 12:6, 8; IVua 1V 2:3; ISu1Sb 6:49; 23:14; Thi Tv 99:6; 77:20; 103:7; 106:16, 32; EsIs 63:12; MiMk 6:4; Gie Gr 15:1; MaMl 4:4; Mat Mt 5:17-18; LuLc 24:27; Mat Mt 7:1-4; Mac Mc 9:2-5; LuLc 9:28-33; Cong Cv 7:20-44; HeDt 11:24-29; RoRm 1:16-3:31; GiGa 1:17). Và Đức Chúa Trời đã ban cho Môise đặc ân được nhìn thấy xứ tương lai trước khi qua đời.
Saulơ, vị vua đầu tiên của quốc gia Ysơraên, đã có những phẩm chất rất tuyệt để lãnh đạo - một ngoại hình hấp dẫn, được dân sự mến mộ, là nhà lãnh đạo quân sự tài năng; nhưng ông không vâng lời Đức Giêhôva và đánh mất năng lực lãnh đạo của mình. Sai lầm đầu tiên của ông chính là không đợi tiên tri Samuên (ISa1Sm 13:8-9) và tự mình đảm nhận những trách nhiệm của thầy tế lễ. Tội lỗi thứ nhì của ông chính là cuộc chiến với dân Amaléc. Những chỉ thị cụ thể chính là không được chừa lại một sinh mạng nào (15:3), nhưng Saulơ không vâng lời khi tha mạng cho vua Aga và giữ lại những súc vật tốt nhất. Kế đó, ông đã nói dối Samuên khi bảo rằng mình đã tuân theo trọn các chỉ thị. Thần Đức Giêhôva đã lìa khỏi ông, nhưng Đức Chúa Trời không loại ông khỏi địa vị lãnh đạo đến tận khi qua đời. Những năm cuối làm vua của ông đã gặp sầu khổ lớn; do đó, Đavít, chàng trai chăn chiên, được triệu tập đến cung đình để gảy nhạc cho vua nghe. Quyền làm vua đã bị cất khỏi dòng dõi ông, và được ban cho con trai của Giêse, là Đavít, chàng trai chăn chiên.
Đavít, vị vua thứ nhì của quốc gia Ysơraên, được gọi là “người vừa lòng Đức Chúa Trời” (Cong Cv 13:22). Ông đã là vị vua công bình, nhưng ông cũng phạm tội. Ông phạm tội ngoại tình với Bátsêba rồi sai giết chồng bà giữa chiến trận. Thithiên 51 là một trong những lời xưng tội tuyệt nhất được chép lại - lời Đavít xưng ra những tội lỗi này. Tội lỗi ông tiếp tục gây hại cho ông qua những hành động của con cái mình. Xin đơn cử một vài ví dụ: Amnôn, một con trai ông, đã hãm hiếp và sỉ nhục em gái cùng cha khác mẹ của mình. Ápsalôm, một con trai khác, đã phản nghịch cha và cố đoạt vương quốc.
Một người lãnh đạo giỏi sẽ phạm sai lầm, nhưng người lãnh đạo vĩ đại mới biết thú nhận những sai lầm của mình. Sai lầm không nhất thiết phải loại người đó khỏi tư cách lãnh đạo, nhưng người ấy sẽ học biết cách xử dụng những sai lầm đó để nâng cao địa vị và năng lực lãnh đạo của mình. Nói như vậy không phải là kết luận những người lãnh đạo phải tự bỏ đi đức tính tốt và tính ngay thật. Thái độ đạo đức trong tư cách lãnh đạo sẽ giảm thiểu những thất bại và sai lầm. Kết quả là dân sự có thể tin cậy người lãnh đạo trong cả đời sống cá nhân cũng như trong địa vị lãnh đạo của người ấy. Và bất luận địa vị, người lãnh đạo phải đặt thái độ ấy lên hàng đầu.
Thứ nhì, chúng ta không thể luôn đoán trước những đáp ứng của người khác. Người ta có thể đưa vị lãnh đạo lên hoặc hạ ông ta xuống. Đương nhiên, cá tính của vị lãnh đạo có thể hoặc nâng cao, hoặc hạ thấp đáp ứng của dân sự. Sự lãnh đạo đòi hỏi phải làm việc trực tiếp với dân sự, và sự tham gia của dân sự có thể thay đổi lối lãnh đạo. Và đôi khi, những hành động của họ để ủng hộ hoặc phản đối vị lãnh đạo có thể thay đổi cả kế hoạch lẫn cả quyết định.
Nên lưu ý người lãnh đạo Cơ Đốc phải luôn luôn giữ vững tư cách lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mình. Dầu chúng ta nên tìm cách làm đẹp lòng người và lắng nghe những nhu cầu của họ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải được căn cứ vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ dùng địa vị lãnh đạo để bất tuân các mạng lịnh của Đức Chúa Trời cùng sự dẫn dắt của Ngài cho đời sống mình. Điều này bao gồm những hành động chung cuộc trong lãnh đạo, cho dù điều đó không được dân sự Ngài mến mộ đi nữa.
Một lần nữa, tôi muốn nêu ví dụ về vua Đavít, ông được biết đến như là “kẻ hát êm dịu của Ysơraên” (IISa 2Sm 23:1). Phần lớn các Thithiên đã được Đavít viết ra, và là nguồn cảm hứng cho cả Cơ Đốc nhân lẫn người chưa tin Chúa. Chúng ta thấy ông sẵn sàng ăn năn tội lỗi mình và bước theo ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống và các trách nhiệm của mình. Ông là một nhạc sĩ tài năng, một nhà quân sự lỗi lạc, là vua và lãnh tụ tôn giáo. Josephus, sử gia Do Thái, có viết: “Đây là một nhân vật tài năng nổi bật, và được ban cho mọi phẩm hạnh đáng có ở nơi một vị vua.”
Thứ ba, những ước ao và sở thích của bản thân có thể thay đổi khi chúng ta trưởng thành và phát triển trong đời. Qua cả sự phát triển về phần con người cũng như về phần thuộc linh, chúng ta có được những mơ ước mới, khải tượng và sở thích mới để bỏ đi những ý tưởng và tham vọng trước kia. Không chịu thay đổi trong lãnh đạo có thể dẫn đến thái độ lãnh đạm hay trì trệ. Sự lãnh đạo phải dẫn đến những tầm hiểu biết và những thành tựu rộng lớn hơn; nếu không, chúng ta sẽ vẫn cứ ở mãi trong cùng một tình trạng của nền văn minh thời kỳ đầu. Chẳng có điều gì thay đổi cả.
Người lãnh đạo phải biết mơ ước. Từ Kinh Thánh, chúng ta biết Đức Chúa Trời bất biến. Đức Chúa Trời toàn hảo không cần phải thay đổi. Lẽ thật đã vững lập trong những biên niên sử của cõi đời đời, nhưng sự vận hành của Ngài trong thế gian này tiếp tục đem lại những thay đổi để chúng ta được hiểu biết và cải thiện tốt hơn. Cựu Ước tiết lộ cho thấy con người không thể vâng giữ luật pháp; do đó, Đức Chúa Trời đã dự bị một phương pháp tốt hơn - sự bày tỏ của Tân Ước cùng ân điển và lòng thương xót Ngài dành cho con người. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn đang hành động trong thế giới để đưa nó đến hồi chung kết với lời hứa dựng trời mới đất mới.
Điều này cũng vẫn đúng cho chúng ta, là những nhà lãnh đạo Cơ đốc. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền tự do tiến lên phía trước để xây dựng Hội Thánh Ngài trên khắp thế giới. Dầu vậy, chúng ta không thể thỏa hiệp lời vô ngộ và không hề sai lạc của Đức Chúa Trời để nâng cao địa vị lãnh đạo của mình. Chúng ta đừng bao giờ để cho thế gian làm hoen ố những chân lý Tin Lành hay những địa vị thiêng liêng bên trong Hội Thánh cùng chức vụ của Hội Thánh. Chúng ta được truyền lệnh phải đem Tin Lành đến cho thế gian, nhưng không bao giờ được truyền lệnh để cho thế gian vượt lên trên Tin Lành. Chúng ta phải làm trọn Đại Mạng Lịnh trong phạm vi giới hạn những tiêu chuẩn Ngài đã định sẵn, đúng như Cứu Chúa đã ủy nhiệm. Nếu không phạm đến những giới hạn cần thiết này, thì quyền lãnh đạo của chúng ta có thể tiến lên phía trước để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.
Lý do thứ tư, hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng ta, ấy là một thế giới vô tận của chính trị. Bao nhiêu lần chúng ta lập ra những quyết định vì cớ một hành động chính trị trong giới thế tục? Đáng thương thay, chính trị có thể bước vào trong chức vụ của hội thánh và làm bại hoại những vị lãnh đạo giỏi. Đấy là lời tường thuật đáng buồn, nhưng cấp lãnh đạo không bao giờ có thể giữ mình toàn tách biệt hay giữ tinh thần vô tư trước sự xâm lấn này. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải đối diện với vấn đề này. Những nan đề, những hoàn cảnh khó khăn, và những mâu thuẫn cứ xuất hiện vì cớ thế giới chính trị hiện tại này. Nếu không phải đối diện với tình trạng luôn tồn tại này, đấy chẳng phải là một thế giới hầu như hoàn hảo sao?
Điều ấy đã bắt đầu từ trong vườn Êđen. Đức Chúa Trời đã dựng nên một môi trường hoàn hảo với một cặp vợ chồng hoàn hảo. Ađam và Êva được thông công và trò chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Khi đọc câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy không thiếu thứ gì cả. Nhưng điều gì đã xảy đến cho tình trạng đẹp đẽ này? Con rắn đã xuất hiện và thuyết phục người nam cùng người nữ kia rằng họ có thể nhận được một tình trạng tốt hơn. Qua trò chơi chính trị, nó đem cho họ những lời hứa và hy vọng hão huyền, khiến họ sa ngã và phạm tội. Và điều này mở đường cho những chương trình nghị sự và đề án chính trị miên man bất tận. Bản tánh của con người sa ngã vẫn y như nhau trên toàn thế giới. Để được chấp nhận, hết thảy chúng ta sẽ có lúc nào đó cố lợi dụng tình huống để kiếm lợi cho riêng bản thân. Trong thế giới thực tiễn của chính trị, nhà chính trị cố thuyết phục chúng ta rằng đường lối của họ là phương pháp tốt nhất để lãnh đạo chính quyền hay xã hội. Còn trong thế giới thường ngày, chúng ta thấy chính trị có mặt trong mỗi bước đi của cuộc đời. Người ta tìm cách điều khiển, giật dây một tình huống nào đấy để nhằm đem lại lợi thế cho mình.
Điều này há không xảy ra trong hội thánh sao? Tôi nghĩ đến mười hai sứ đồ của Chúa Jesus. Có đôi lần, chúng ta thấy họ tranh cãi xem ai sẽ đứng đầu trong nước Đức Chúa Trời. Nói cách khác, họ đang chơi trò chính trị thuộc linh để dành lợi thế. Giuđa Íchcariốt nổi bật lên như một nhà chính trị đáng chú ý nhất. Ông khát khao địa vị đặc biệt trong một vương quốc chính trị, mong Chúa Jesus giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của người Lamã. Khi Đức Chúa Jesus không giải phóng vương quốc chính trị, Giuđa đã đến với nhà cầm quyền và phản bội Chúa Jesus để lấy ba mươi nén bạc.
Người lãnh đạo Cơ Đốc đừng để mình bị tác động hay bị thuyết phục bởi thế gian hay nền chính trị của giáo hội. Thật khó để bỏ qua nạn dịch không ngừng này trong Hội Thánh, nhưng điều này hết sức cần thiết. Để tìm sự ủng hộ của con người, người ta có thể sa bẫy này. Người lãnh đạo phải luôn luôn nhớ mình được kêu gọi không phải để làm đẹp lòng người, nhưng để tôn vinh Đức Chúa Trời. Và mỗi quyết định hay hành động đều phải phản ảnh cam kết này, bất luận người ta có mến mộ cam kết ấy hay không đi nữa.
Lý do thứ năm cũng không kém phần quan trọng, đó là phải xét đến sự can thiệp thiên thượng. Vì được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời nên Ngài muốn mỗi chúng ta phải thờ phượng và tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và với nhau. Sự thỏa mãn lớn nhất trong đời sống chúng ta sẽ đến khi vâng lời Chúa và bước đi theo đúng chương trình của Ngài. Đôi khi, chúng ta biết mình không làm theo ý muốn trọn lành của Ngài - đó là một sự soi sáng thiên thượng; và bởi đó, Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến một kế hoạch hay một phương hướng mới.
Đức Chúa Trời có thể thay đổi những kế hoạch của chúng ta, kể cả cấp lãnh đạo, thông qua sự cầu nguyện hay hoàn cảnh. Nhiều khi Đức Chúa Trời sẽ dùng những cá nhân để giúp chúng ta trên bước đường sự sống. Đó là lý do vì sao điều quan trọng cho người lãnh đạo là phải luôn lắng nghe dân sự Chúa. Người lãnh đạo không có được hết mọi ý hay; trái lại, Đức Chúa Trời dùng toàn thể dân sự Ngài để đạt được mục tiêu Ngài trong những đời sống cá nhân, trong công tác của hội thánh Ngài, và trong sự chung kết thế gian này. Đức Chúa Trời không phân biệt đối xử. Ngài xử dụng cả những lãnh đạo Cơ Đốc lẫn những lãnh đạo phi Cơ Đốc để đạt mục tiêu tối hậu cho thế giới hiện tại (RoRm 13:16).
Tôi lại muốn dùng ví dụ về đời sống của Môise. Khi dẫn dân sự ra khỏi xứ Êdíptô, ông đã ngập trong những nan đề và vấn đề tranh cãi của dân sự. Những buổi họp của ông đã trở nên quá nặng nề đến nỗi không thể nào đối diện nổi với tất cả mọi áp lực. Giêtrô, ông nhạc khôn ngoan của ông, đã khuyên một ý rất hay về cách để giải quyết nan đề lãnh đạo của mình. Sao lại không ủy thác trách nhiệm cho những lãnh đạo được chọn (XuXh 18:1-27)? Môise chỉ cần xử những vụ lớn, và điều đó giúp ông rảnh tay thực hiện vai trò lãnh đạo quan trọng này.
Nhiều khi tôi thấy mình bị tác động bởi thế gian hay bởi lắng nghe những ý thích thất thường của con người. Những phương hướng, ý kiến đó hẳn đã dễ dàng kéo tôi đi xa ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã đặt dân sự Ngài trên đường lối tôi đúng lúc để giữ tôi tiếp tục đi đúng đường lối Ngài. Người lãnh đạo phải cẩn thận để không đi chệch hướng; người lãnh đạo phải lắng nghe sự can thiệp của Chúa. Điều này rút cuộc sẽ ngăn ngừa được biết bao nhiêu nan đề.
Lời Đức Chúa Trời xác định rõ ràng nan đề của con người, là nan đề đã có từ lúc bắt đầu tạo dựng thế gian. Nhờ mang hình ảnh Đức Chúa Trời mà chúng ta có khả năng tự suy nghĩ và ra những quyết định cho riêng mình. Nhưng mặc dầu được tạo dựng cách vinh diệu như thế, mỗi con người rốt cuộc đều đã xây bỏ kế hoạch toàn hảo của Đức Chúa Trời. Sự chống nghịch công khai với mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta được gọi là tội lỗi, và nó khiến chúng ta mất sự vinh hiển và niềm vui của hình ảnh Ngài trong chúng ta. Nói cách khác, cả điều ác lẫn tội lỗi đều ngăn chúng ta đạt đến những mục tiêu bổ ích của đời sống. Và cụ thể hơn, tình trạng này còn phá vỡ cơ cấu lãnh đạo cùng tiến trình ra quyết định trong cả những lãnh vực chung và riêng của đời sống.
Đức Chúa Trời bao giờ ép chúng ta đi theo đường lối Ngài, nhưng Ngài đưa đường lối ấy ra như một phương án tùy chọn thỏa mãn nhất mà đời sống có thể cung cấp. Và để giải quyết nan đề của con người, Đức Chúa Trời đã ban sự lãnh đạo cá nhân, đề ra những tiêu chuẩn, đưa ra những điều kiện, và mở ra những cơ hội mới. Thật kỳ diệu thay, thật khoan nhân, yêu thương, và thương xót thay, dẫu chúng ta không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời đã công khai ban sự khải thị đặc biệt về Đấng Thần Nhân, là Đức Chúa Jesus Christ. Từ bỏ sự vinh hiển Ngài, sống một cuộc đời trọn vẹn, Ngài đã phó chính mình Ngài để giải quyết nan đề tội lỗi của con người.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:30 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách