† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2439|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Sự Toàn Hảo Thiên Thượng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:05:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Sự Toàn Hảo Thiên Thượng:

Quay sang khía cạnh thiên thượng, chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác, Thật thích thú khi thấy cách Tác Giả thiên thượng mở đầu câu chuyện lịch sử con người và phương hướng tiếp diễn của câu chuyện ấy. Sáng Thế Ký, cuốn sách của những sự bắt đầu, đã vang lên những lời này: “Ban đầu.” Văn mạch tập trung vào sự xuất hiện việc tạo dựng thế giới và con người, không tranh luận gì đến sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Thật ra, toàn bộ Kinh Thánh - từ đầu cho đến cuối - đều thừa nhận sự hiện hữu đời đời của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh không hề nghi vấn sự thánh khiết hay sự toàn hảo của Đấng Tạo Hóa.
Mỗi cá nhân một là chấp nhận, hai là bác bỏ tính xác thực của Kinh Thánh. Không thể chứng minh Kinh Thánh bằng phương pháp khoa học hiện đại, nhưng phải công nhận bởi đức tin của bản thân mình. Đức Chúa Trời ban quyết định này như là một phương án để con người chọn mà quyết định, để đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của con người. Nhưng Tác Giả thiên thượng không giảm bớt hay thay đổi những lẽ thật của Ngài sao cho phù hợp với những khát vọng bề ngoài của con người. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thỏa hiệp Lời Ngài trước bất kỳ sự bác bỏ nào của con người hay trước sự xem nhẹ giá trị sự sống của con người. Dầu con người được quyền tự do không tin Đức Chúa Trời và Lời Ngài, nhưng con người không thuyết phục được Đức Chúa Trời hành động giống như cách của mình.
Đây là thuộc tánh tuyệt vời trong sự lãnh đạo của Chúa Jesus trong bối cảnh thế giới con người. Rõ ràng, Ngài là Đức Chúa Trời từ cõi đời đời đến cõi đời đời, nhưng đã chứng minh Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời qua đời sống vô tội của Ngài. Chúa Jesus không một lần nào quyết định cách ích kỷ đối với thế giới quanh Ngài, trong sự dạy dỗ các môn đồ, hay trong khi làm trọn mục đích của Ngài là chết trên thập tự giá. Ích kỷ có nghĩa sẽ thỏa hiệp kế hoạch và thẩm quyền thiên thượng. Nếu Ngài sống ích kỷ thì chắc đã hủy hoại toàn bộ quyền lãnh đạo của Đức Chúa Trời và phá hủy toàn bộ những gì đã được định trước từ cõi đời đời trước khi sáng thế.
Do vậy, ngay cả trước lúc tạo dựng thế gian, Đức Chúa Trời đã định kế hoạch cho thế giới, và Ngài biết chính xác toàn cõi tạo vật sẽ phải làm gì. Và ngay cả trước khi con người phạm tội, sự biết trước của Đức Chúa Trời đã chỉ định và định trước sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Đức Chúa Trời viết những tin tức tốt lành về sự cứu rỗi trong cả sự khải thị tổng quát (chính cõi tạo vật) lẫn trong sự khải thị đặc biệt (công tác của Đấng Christ). Và tin tức ấy nói cụ thể cho chúng ta biết trong Rôma đoạn 1 rằng không người nào có cớ biện hộ trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời buộc mỗi cá nhân phải khai trình trước mặt Ngài, và mỗi cá nhân có cơ hội vô tận trong đời này để biết Ngài. Theo giáo lý về ý chí tự do, con người chọn chấp nhận hoặc chọn bác bỏ kế hoạch thiên thượng về sự cứu rỗi và hy vọng.
Những việc làm của sự trọn lành thiên thượng binh vực cho Đức Chúa Trời (không phải vì cớ Đức Chúa Trời cần được binh vực), nhưng con người không bao giờ có thể đổ thừa cho Đức Chúa Trời về tình trạng nan giải hiện tại của mình hay về sự phán xét cuối cùng. Đức Chúa Trời ban hy vọng tức thời và hy vọng đời đời cho nhân loại thông qua kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Kinh Thánh không hề dạy giáo lý sự cứu rỗi phổ thông. Phổ thông thuyết nói rằng mọi người rốt cuộc đều sẽ được cứu và được giải thoát. Rõ ràng, mỗi người phải tự quyết định là chấp nhận hay chối bỏ Đức Chúa Trời. Khi chối bỏ Đức Chúa Trời cùng kế hoạch cứu chuộc của Ngài, con người đã tự định tội chính mình. Đức Chúa Trời chỉ công bố sự đoán xét cho sự chối bỏ Ngài trọn đời này.
† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 16-6-2021 06:44 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách