† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2466|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Mục Đích Của Đấng Christ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:06:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Mục Đích Của Đấng Christ:

Khi xem xét thực trạng bản chất con người và chương trình thiên thượng để giải quyết tình trạng nan giải ấy, thì trọng điểm của Cơ Đốc luận có thể được nhìn thấy rõ ràng trong lời vô ngộ và không sai lạc của Đức Chúa Trời, cả trong những chân lý của Cựu Ước lẫn Tân Ước. Màn kịch lịch sử con người diễn ra trước mắt chúng ta trong kế hoạch được ứng nghiệm kỹ càng của Đức Chúa Trời suốt bao thế kỷ. Bối cảnh cơ bản này dẫn đến mục đích đầy trọn của đời sống, chức vụ và sự cứu chuộc của Đấng Christ. Và không thể hiểu lầm đây chỉ là một tôn giáo khác nữa của thế gian nhằm lấp đầy khoảng trống tâm linh của con người. Trái lại, nó đã trở thành nếp sống cá nhân trong mỗi tín đồ, và đem lại hy vọng lớn nhất - sự sống đời đời trước mặt Đức Chúa Trời hằng sống.
Vì vậy, từ biên niên sử của cõi đời đời, chúng ta thấy Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã chuẩn bị cho việc Ngài lìa thiên đàng bước vào thế giới tàn bạo, và phó chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội. Kế hoạch tuyệt vời này chỉ có thể là ý tưởng của Đức Chúa Trời, và chỉ do Ngài khởi xướng. Chúng ta thật khó để hiểu hết làm sao một Đấng như thế lại lìa nơi vinh hiển cao sang, mang lấy thân xác con người, sống trong những hoàn cảnh tầm thường, và rồi cuối cùng phó chính mình Ngài để đền chuộc tội lỗi. Chúng ta phải đơn sơ chấp nhận điều này bởi đức tin. Đức tin cuối cùng sẽ chứng tỏ đây là một thực tiễn. Đây vẫn là một lẽ mầu nhiệm mãi cho đến khi chúng ta gặp Ngài mặt đối mặt; dầu vậy, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự khải thị đủ để biết Ngài và sống cho Ngài. Trong khi các tôn giáo của thế gian cho là họ đã cho biết cách để tìm gặp được Đức Chúa Trời, thì đức tin Cơ Đốc trình bày điều ngược lại. Đức Chúa Trời đã tìm gặp con người thông qua công tác trung tín của Con Ngài.
Thật rõ ràng và sinh động, bốn sách Tin Lành - Mathiơ, Mác, Luca và Giăng - tiết lộ về đời sống và chức vụ của Đấng Christ, và nói rằng Ngài làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha. Giăng 17, lời cầu nguyện thật của Chúa, là lời cầu nguyện do chính Chúa Jesus dâng lên Đức Chúa Cha ngay trước khi chịu đóng đinh trên thập tự giá, nói rõ rằng Chúa Jesus đã làm trọn công tác của Cha và sẽ tiếp tục làm trọn trong công tác của Chúa Jesus rồi. Mục đích thực sự của Đấng Christ trong lịch sử loài người là gì?
1. Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời hứa ban Đấng Mêsia đến (SaSt 3:15).
2. Đức Chúa Trời đã có chủ định và quyết tâm bày tỏ thông qua tuyển dân đặc biệt của Ngài - là dân Ysơraên - để cho thấy con người không thể tuân giữ luật pháp. Sự khải thị và lịch sử Cựu Ước bao trùm suốt quãng thời gian sáu ngàn năm này.
3. Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người trong tuyệt vọng. Các tiên tri lớn và tiên tri nhỏ trong Cựu Ước báo trước sự xuất hiện của Đấng Mêsia để cứu chuộc thế gian.
4. Đấng Christ là Đấng Mêsia, là Cứu Chúa của thế gian. Đức Chúa Jesus đã hoàn tất trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Cha bằng cách đến thế gian làm Đấng Thần Nhân và chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc con người tội lỗi. Trong lần đầu Ngài đến thế gian, Ngài đến để chịu chết. Câu chuyện không kết thúc với sự chết của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ trong kẻ chết, như Ngài đã báo trước với các môn đồ; và rồi Ngài về trời để ở với Đức Chúa Cha.
5. Đang khi Ngài vắng mặt, Đức Thánh Linh đã đến để yên ủi tín đồ và gây dựng Hội Thánh. Chúng ta có sự khai sinh Hội Thánh Tân Ước trong Côngvụ 2. Và Hội Thánh vẫn đang trong tiến trình xây dựng mãi đến khi Chúa chúng ta trở lại để cất Hội Thánh lên khỏi thế gian này.
6. Đức Chúa Jesus đã sai phái và ủy nhiệm các môn đồ rao giảng Tin Lành cho toàn thế gian và môn đồ hóa. Mạng lịnh này vẫn hiệu lực cho đến khi Ngài tái lâm.
7. Là Đấng Tạo Hóa và Sở Hữu Chủ của thế gian này, Đấng Christ hằng sống sẽ xét đoán các dân và các nước trên thế gian. Chúng ta thảy đều phải khai trình trước ngai đoán xét của Đấng Christ. Tín đồ Cơ Đốc đã được tha thứ tội lỗi mình. Chúng ta sẽ không bị đoán xét về tội lỗi mình, nhưng về những việc mình đã làm hoặc không làm cho Cứu Chúa. Người chưa được cứu sẽ bị phán xét về những tội không được tha, vì không chịu tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của bản thân, và vì tên họ không được ghi trong Sách Sự Sống.
8. Đức Chúa Jesus sẽ đến trần gian này lần thứ nhì trong khải hoàn để cai trị với tư cách Vua muôn vua và Chúa muôn chúa. Ngài là Đấng cai trị chân thật và công bình duy nhất của thế gian này. Không ai có thể phủ nhận Ngài và địa vị Ngài trong lịch sử thế gian. Và Ngài sẽ thiết lập một môi trường trên đất mà Đức Chúa Trời đã dự định cho con người từ lúc ban đầu.
9. Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới và đất mới trong suốt cõi đời đời. Dầu Đức Chúa Trời cho phép điều ác tồn tại hiện nay, nhưng sẽ không mãi tiếp tục. Đời sống hiện tại sẽ quyết định địa vị của chúng ta trong cõi đời đời. Những gì chúng ta đối xử với Đức Chúa Trời trong đời này sẽ quyết định chung cuộc địa vị chúng ta trong nước đời đời. Lời rủa sả thế gian này sẽ bị dẹp bỏ, và sẽ không có buồn lo hoặc đau đớn trong thiên đàng.
10. Tùy thuộc vào quyết định cá nhân của mỗi người về mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Jesus mà một cá nhân hoặc sẽ được ở trong thiên đàng hoặc ở địa ngục. Chúng ta có những lời tuyên bố rất trực tiếp về địa vị đời đời. Và Lời Đức Chúa Trời cho biết cả hai tình trạng này đều là những tình trạng có ý thức. Người được cứu sẽ biết mình đang ở trước mặt Đức Chúa Trời và được vui hưởng mối thông công với Đức Chúa Trời và với nhau. Người không được cứu sẽ có ý thức đời đời trong địa ngục, biết rằng mình không có Đức Chúa Trời và đang gánh chịu hậu quả vì đã chống nghịch Ngài. Giáo lý “giấc ngủ của linh hồn” vẫn là xa lạ đối với Kinh Thánh, và không được hậu thuẫn thích đáng từ sự khải thị của Ngài. Mục đích của Đấng Christ đã được trình bày rõ trong ý muốn và kế hoạch thiên thượng cho thế gian này. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong tác phẩm đặc biệt của Ngài. Ngài ban cho con người để nhận lãnh và được sự sống đời đời. Nó có thể bị đích thân chối bỏ; nhưng đến cuối cùng, nó sẽ không bị phủ nhận. Ngay từ đầu lịch sử thế giới, chúng ta có thể nhìn thấy tư cách lãnh đạo oai vệ của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài không bao giờ xao lãng vai trò lãnh đạo trong công chuyện của con người. Sự lãnh đạo này bắt đầu từ kế hoạch đời đời, sự tạo dựng thế gian, việc Ngài đích thân tham dự vào đời sống con người, và sự chung kết lịch sử cứu chuộc của Ngài. Sự lãnh đạo của Ngài bắt đầu từ cõi đời đời và kết thúc với cõi đời đời. Nói cách khác, Ngài không bao giờ từ bỏ địa vị uy quyền của một Đức Chúa Trời thánh khiết và công nghĩa.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:25 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách