† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2501|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Hội Thánh Địa Phương

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:10:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Hội Thánh Địa Phương:

Thế gian sẽ không bao giờ được hiệp một như ngày xưa lúc khởi đầu lịch sử. Đức Chúa Trời nhìn thấy hai chủng tộc trong thế gian này - giới tin Đấng Christ và giới không tin Đấng Christ. Tương tự, Ngài cũng sẽ nhìn thấy hai triết lý sống hiện hữu, tức là tư tưởng Cơ Đốc và tư tưởng thế gian. Cộng đồng Cơ Đốc tìm cách làm theo ý muốn Đức Chúa Trời qua nếp sống thuộc linh và làm chứng cho thế giới hư mất. Trọng tâm được nhắm vào nước đời đời hầu đến cùng ứng dụng thực tiễn trong đời hiện tại.
Trái lại, giới không tin Đấng Christ vẫn là kẻ thù với Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, và tìm cách tiêu diệt những chứng nhân và lời chứng của chân lý. Giới này áp dụng phương pháp: “Hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết.” Và triết lý thế gian này suy nghĩ rất ít đến lãnh vực đời đời. Họ dồn hết nhiệt tình trong đời vào những tình trạng hiện tại.
Chúa Jesus đã kể ví dụ về một thương gia hay nông gia giàu có (LuLc 12:12-21). Để trả lời cuộc tranh cãi giữa hai anh em, Chúa Jesus đặt ưu tiên vào sự sống đời đời. Một người kia được mùa bội thu và phải xây những kho lớn hơn. Và rồi người này đã chọn nghỉ ngơi để hưởng cuộc sống. Giàu có hay nghỉ ngơi thanh thản không phải là sai, nhưng người này đã chọn triết lý sống của thế gian. Người này không suy nghĩ gì đến cõi đời đời, và đêm hôm ấy, Đức Chúa Trời đã bắt người phải khai trình. Đức Chúa Jesus kết luận rằng: “Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (12:21).
Lời tiên tri đầu tiên được đề cập trước đây (SaSt 3:15) nói ra sao về tình trạng thù địch này? Satan, cha của điều ác và tội lỗi, sẽ khiến những kẻ theo nó gây hỗn loạn và tiêu diệt những người thuộc về Đức Chúa Trời. Hai triết lý này sẽ tiếp tục tồn tại mâu thuẫn nhau mãi cho đến kỳ tận thế. Trong cõi đời đời, chúng sẽ bị phân chia ra đời đời, và triết lý sống của đời này sẽ không còn đe dọa được triết lý sống Cơ Đốc nữa.
Như vậy, làm sao Đức Chúa Trời có thể hành động trong thế gian và thiết lập kế hoạch thiên thượng của Ngài? Tân Ước đưa ra một trật tự thuộc linh mới - là Hội Thánh. Sau chức vụ của Chúa Jesus trên đất, Ngài đã sai phái và truyền các môn đồ đi vào thế gian giảng Tin Lành. Cả bốn sách Tin Lành và sách Công Vụ Các Sứ Đồ nói về đại mạng lịnh này của Cứu Chúa. Do đó, Hội Thánh Cơ Đốc ra đi dưới quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus. Nhờ có uy quyền lớn nhất trong thế gian này, nên hội thánh hoàn toàn có quyền trình bày Tin Lành cho thế gian. Và thế gian có quyền khước từ hay tiếp nhận chân lý của Đức Chúa Trời.
Chúng ta đã được truyền lịnh xây dựng Hội Thánh cho đến khi Ngài trở lại trần gian đón chúng ta về với Ngài. Mặc dầu gặp sự chống đối và bắt bớ liên tục, Hội Thánh vẫn làm chứng trong mỗi dân tộc trên thế gian. Ngay cả giữa những dân tộc đang tìm cách tiêu diệt hoàn toàn chân lý của Đức Chúa Trời, nhiều người nam và người nữ vẫn đang chịu đựng thử thách và hoạn nạn. Nhân sự Đức Chúa Trời vẫn đứng đắc thắng giữa điều ác và sự hủy hoại trong tư cách sự sáng chói lọi của chức vụ Đức Chúa Jesus Christ trên khắp thế gian. Và không thể nào tiêu diệt được thẩm quyền của Đức Chúa Trời và quyền năng của hội thánh. Đức Chúa Trời có nhiều người làm chứng cho Ngài trong mỗi giai đoạn lịch sử, và sẽ tiếp tục như vậy trong Cơn Đại Nạn tương lai cũng như trong thời kỳ Thiên Hy Niên của lịch sử thế giới.
Nhưng chúng ta cậy vào thẩm quyền nào để có quyền thiết lập hội thánh địa phương? Chúng ta làm điều này dưới thẩm quyền của chính Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài ban lịnh hãy đi và môn đồ hóa. Đại Mạng Lịnh sẽ không bao giờ lỗi thời trong thế gian này, và nó vẫn áp dụng cho mọi thời đại của lịch sử loài người. Không có thẩm quyền nào lớn hơn thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời. Không một chính quyền hay đoàn thể chính trị nào có thể bãi bỏ uy quyền và năng quyền của Đức Chúa Trời. Và Cơ Đốc nhân chúng ta phải sẵn sàng để đứng vững, dẫu phải chịu chết đi nữa, vì cớ năng quyền đời đời này.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:39 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách