† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2522|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Công Tác Truyền Giáo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:12:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Công Tác Truyền Giáo
Lời Đức Chúa Trời:

Đức Chúa Trời dùng khải thị đặc biệt của Ngài để chia xẻ chân lý cho thế gian. Đức Chúa Jesus Christ là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của thế gian. Ngài đến thế gian lần đầu để làm Chiên Con hy sinh chết chuộc tội chúng ta. Ngài sẽ trở lại lần thứ hai trong đắc thắng khải hoàn. Chúng ta chờ đợi sự tái lâm của Ngài trong tư cách Vua vinh diệu.
Kinh Thánh cho chúng ta biết sự lãnh đạo của Đức Chúa Jesus Christ là đáng ca ngợi, và là khuôn mẫu cho vai trò lãnh đạo Cơ Đốc của chúng ta. Không chút hồ nghi hay lưỡng lự, chúng ta chấp nhận Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền là Lời vô ngộ, không sai lạc và được soi dẫn của Đức Chúa Trời. Nhưng điều gì khiến lời này trở thành thẩm quyền của Hội Thánh? Chúng ta tin Kinh Thánh là cuốn sách thiêng liêng được Đức Chúa Trời soi dẫn. Soi dẫn có nghĩa “được Đức Chúa Trời hà hơi” (IITi 2Tm 3:16-17). Cựu Ước được viết ra trong khoảng thời gian một ngàn năm bằng tiếng Hêbơrơ. Cựu Ước có chứa một số ít phân đoạn viết bằng tiếng Aram (sách Đaniên). Và Cựu Ước báo trước về sự xuất hiện của Đấng Christ trên trần gian.
Các sách Tân Ước được viết ra trong khoảng một trăm năm bằng tiếng Hylạp. Các sách Tin Lành trình bày về đời sống, chức vụ và công tác của Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Mêsia. Phần còn lại của Tân Ước nói về sự phát triển và lớn lên của Hội Thánh. Sách Khải Huyền, sách cuối cùng, thuật lại những biến cố lai thế sẽ đến trên đất tương ứng với lịch sử của hội thánh và sự cất hội thánh lên khỏi thế gian.
Thẩm quyền của Kinh Thánh hoàn toàn dựa trên thẩm quyền của Đức Chúa Jesus Christ. Không có Đấng Christ, thì không cần đến Kinh Thánh. Hay sự vắng mặt của Đấng Christ trong lịch sử loài người sẽ đem Lời của Đức Chúa Trời xuống ngang hàng địa vị với những quyển sách “kinh” khác của thế gian. “Đằng sau Kinh Thánh là một câu chuyện hồi hộp về cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài và ý muốn của Ngài cho những người làm phát ngôn nhân cho Ngài, và rồi hành động trong suốt lịch sử để bảo tồn Lời Ngài cũng như lưu truyền lại cho những thế hệ tương lai. Nói theo lời của đấng tiên tri Êsai: ‘Cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!’ (EsIs 40:8)’” (Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, trang 160).
Vì vậy, mục đích chính cho sự hiện hữu của chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời chính là để trình bày các lẽ thật thiên thượng. Khi tiếp nhận chúng bởi đức tin và lòng tin cậy của bản thân, chúng ta không thể thỏa hiệp điều bất biến nầy. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chân lý không bao giờ thay đổi, chân lý không bao giờ trở nên không thích ứng. Trái lại, con người phải được thay đổi bởi quyền năng của sứ điệp đời đời.
Chứng Nhân:
Hội Thánh và cá nhân tín đồ phải đứng vững mạnh giữa một thế giới gian ác đảo điên. Chúng ta không thể thỏa hiệp lời của Đức Chúa Trời thể nào, thì cũng được truyền lịnh phải phân rẽ mình khỏi thế gian để sống cho chân lý thể ấy. Chúng ta phải sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta có dám sống khác hẳn như vậy không?
Nhưng điều gì khiến cho chúng ta khác biệt? Là tín đồ của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta trở nên thành viên trong hội thánh phổ thông (hội hữu hình hiện nay) và trong các hội thánh địa phương (hội hữu hình tại mỗi địa phương). Hội thánh địa phương đóng vai trò một hội chúng của các tín đồ. Hội phổ thông bao gồm mọi hội thánh địa phương và mọi tín đồ thật của mọi thời đại.
Ngày nay, dường như có cuộc tranh luận thần học về sự khởi đầu của Hội Thánh. Cựu Ước không nói gì về Hội Thánh, nên kết luận rằng hội thánh chưa hiện hữu trong thời Cựu Ước. Bốn sách Tin Lành trong Tân Ước không dùng từ ngữ “hội thánh,” ngoại trừ trong Mat Mt 16:18 và 18:17. Một lần nữa, Hội Thánh vẫn chưa thật sự tồn tại vào thời điểm này, dầu Đức Chúa Jesus đã dạy các môn đồ rằng Ngài sẽ lập hội thánh Ngài.
Côngvụ 2, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ghi lại sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trên các môn đồ đang chờ đợi và sự thành lập Hội Thánh. Vì sao chúng ta kết luận đây chính là sự khai sinh Hội Thánh? Đức Chúa Jesus đã tuyên bố Hội Thánh là một biến cố trong tương lai. Và Hội Thánh sẽ được lập nên trên Đá Góc Nhà, là chính Đức Chúa Jesus. Điều này sẽ không xuất hiện cho đến khi hoàn tất công tác của Ngài - là sự đóng đinh, sự chết sự sống lại và thăng thiên của Ngài.
Chữ “hội thánh” trong tiếng Hylạp là chữ ekklesia. Thông thường, chữ này chỉ về một hội chúng địa phương. Hội thánh địa phương đại diện cho thẩm quyền hữu hình dưới quyền lãnh đạo của Chúa Jesus Christ. Hội thánh địa phương được truyền lịnh môn đồ hóa hay xây dựng hội thánh cho đến khi Ngài trở lại. Và dưới sự lãnh đạo của Đấng Christ cùng các lãnh đạo địa phương, Hội Thánh tiếp tục đi ra đem thế gian về với Đấng Christ. Cơ Đốc nhân nên hoạt động trong phạm vi của hội thánh địa phương để đáp ứng nhu cầu của thế gian và chia xẻ đức tin với các tín đồ khác. Chúng ta cũng đừng bỏ qua sự nhóm lại với nhau để thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời (HeDt 10:24-25).
Chúng ta có chịu nổi áp lực khi bị phơi mình ra trước thế gian và trước cách đối đãi tàn bạo của thế gian với tín đồ không? Chữ “làm chứng” ra từ một chữ Hylạp có nghĩa “tuận đạo.” Nếu cần, chúng ta phải phó cả mạng sống mình vì cớ Tin Lành. Chúng ta có thể làm ít hơn thế không? Cứu Chúa chúng ta, Đấng đã từ bỏ mọi vinh hiển của Ngài trên thiên đàng, đã đến trần gian này như một con người tầm thường, và đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta - và Ngài xứng đáng để chúng ta đem cả đời sống ra để làm chứng nhân nói về sứ điệp vinh diệu của ân điển cứu rỗi. Chúng ta phải nói và thể hiện ra đức tin của chúng ta cách dạn dĩ. Khi nghĩ đến sự lãnh đạo gương mẫu của Cứu Chúa chúng ta, thì chúng ta cũng phải gương mẫu trong đức tin.
Thế Gian:
Rõ ràng, thế gian này thuộc về Đức Chúa Trời. Một ngày kia Ngài sẽ lấy lại vật sở hữu của Ngài và giáng sự đoán xét trên những kẻ chối bỏ Ngài. Đức Chúa Trời ban cho mọi người trên thế gian này nhiều cơ hội để biết và tiếp nhận Ngài. Ngài là vị Quan Án công bình của thế gian, và sự đoán xét của Ngài là không thiên vị. Mỗi cá nhân chuốc lấy sự đoán xét cho mình; Đức Chúa Trời chỉ công bố ra bản án mà thôi. Và Đức Chúa Trời không hề đoán xét mà không cảnh cáo trước nhiều lần.
Sự đoán xét của Đức Chúa Trời đem lại sự phân biệt hay sự phân rẽ điều thiện và điều ác trong thế gian này. Sẽ có sự đoán xét cuối cùng do chính Đức Chúa Trời chỉ định (Cong Cv 17:31). Đức Chúa Trời sẽ không giữ vững thẩm quyền của Ngài nếu Ngài không đem lại sự đoán xét cuối cùng, vì Ngài đã hứa đoán xét tội lỗi và điều ác. Ngài là Quan Án của nhân loại (SaSt 18:25), Quan Án công bình (Thi Tv 96:13; 98:9). Nhưng sự đoán xét cuối cùng sẽ nằm trong tay của Cứu Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ (GiGa 5:22; Cong Cv 17:31). Và chúng ta, là tín đồ, sẽ dự phần trong sự đoán xét hầu đến (ICo1Cr 6:2-3; KhKh 20:4), ngay cả đoán xét các thiên sứ nữa.
Vậy tại sao Đức Chúa Trời trì hoãn sự đoán xét thế gian này? Đức Chúa Trời chờ đợi con người đáp ứng. Ngài muốn không một ai bị chết mất. “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (IIPhi 2Pr 3:9).
Trong lúc này, Đức Chúa Trời ban thẩm quyền đặc biệt cho những sự đoán xét tức thời trong thế gian. Các quan chức chính trị có trách nhiệm kết án công bình cho những kẻ đã làm ác (RoRm 13:1-7). Các lãnh đạo hội thánh có bổn phận xét đoán những nan đề giữa vòng hội thánh địa phương (Mat Mt 18:17-18). Tín đồ không thể xao lãng bổn phận sửa lại những tình huống giữa vòng họ (8:15). Và có lời cảnh cáo chúng ta đừng bao giờ đoán xét những gì mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có trách nhiệm đó (HeDt 10:30).
Chúng ta có thể kể việc được sống trong thế gian này, được niềm vui là biết Đức Chúa Trời, được làm chứng cho lẽ thật vinh diệu của Ngài là một đặc ân vĩ đại. Một ngày kia, thế gian sẽ chấm dứt. Chúng ta không biết thời điểm chính xác, chỉ biết các dấu hiệu và thời kỳ. Dường như thời gian tạm này đang tiến nhanh đến chỗ kết thúc, và chúng ta phải trông mong sự tái lâm của Ngài. Trong lúc đó, chúng ta có bổn phận rao báo chân lý cho thế giới. Chúa Jesus, vị Lãnh Đạo gương mẫu, đã trình bày Tin Lành cho thế giới này bằng chính sự sống, huyết và sự hy sinh của Ngài; đến lượt chúng ta sẽ phải đem Tin Lành cho thế giới bằng lời nói, tình yêu và việc làm. Nguyện Ngài cảm thúc từng ngày để chúng ta rao báo lời của sự sống.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:57 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách