† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2510|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Sự Thương Xót

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-11-2011 09:15:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Sự Thương Xót:

Một lãnh đạo kết quả sẽ bày tỏ tình yêu và lòng thương xót với những người đang được mình dẫn dắt và lãnh đạo. Nếu chúng ta hiểu đúng về sự lãnh đạo Cơ đốc, thì nó sẽ bao gồm lòng thương xót dân sự của Đức Chúa Trời và những người hư mất trong thế gian. Theo định nghĩa tổng quát, sự thương xót hàm ý “cảm xúc sâu xa để chia xẻ thương khó hoạn nạn của người khác, kèm theo sở thích muốn phụ giúp, nâng đỡ hay bày tỏ lòng nhân từ.” Người biết thương xót sẽ tỏ lòng quan tâm sâu xa đến con người, và hành động để đáp ứng nhu cầu đó.
Một lần nữa, Chúa Jesus lại là một gương mẫu hoàn hảo. Dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta vẫn có rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh nói Chúa Jesus thương xót thế gian và dân sự trong đó. Sau đây là mười phân đoạn cụ thể dùng chữ “lòng thương xót” có liên quan đến Chúa Jesus và chức vụ của Ngài:
1. Mat Mt 9:36 - chiên không có người chăn.
2. 14:4 - Ngài chữa lành những kẻ binh.
3. 15:32 - đám đông thiếu thức ăn.
4. 20:34 - chữa lành cho kẻ mù.
5. Mac Mc 1:41 - chữa lành người phung.
6. 5:19 - giải cứu kẻ bị quỷ ám.
7. 6:34 - chiên không có người chăn (một câu khác).
8. 8:2 - thiếu thức ăn (một câu khác).
9 9:22 - người bị quỷ ám.
10. LuLc 7:13 - người đàn bà góa mất con trai.
Trong mười câu Kinh Thánh trực tiếp trên đây, tám câu liên quan đến phép lạ và hai câu liên quan đến chiên không có người chăn. Một vài câu Kinh Thánh đề cập gián tiếp trong việc Chúa Jesus khóc về Laxarơ, khóc về thành Giêrusalem, lòng quan tâm sâu sắc của Ngài cho Giuđa Íchcariốt, là kẻ phản bội, sự chối Chúa sắp đến của Phierơ và lời khuyên dạy đặc biệt sau sự phục sinh, sự thống khổ của Ngài trong vườn Ghếtsêmanê, những chức vụ đặc biệt cho các môn đồ Ngài sau sự phục sinh, đặc biệt là cho Thôma người nghi ngờ. Nhiều lần, chúng ta thấy lòng thương xót lớn của Cứu Chúa chúng ta khi kể những ẩn dụ.
Thật thú vị khi thấy sách Tin Lành Giăng không trích dẫn trực tiếp lòng thương xót của Ngài, nhưng nêu cho chúng ta bức tranh sinh động nhất về Con Đức Chúa Trời phó chính mình Ngài vì tội lỗi của thế gian. Lòng thương xót phát xuất từ Ba Ngôi Đức Chúa Trời đầy yêu thương, và tự bày tỏ trong sự hầu việc cứu chuộc thiên thượng cho con người. Đức Chúa Trời chúng ta không những thấy nan đề của loài người, mà Ngài còn làm mọi việc trong quyền năng Ngài để thay đổi và biến cải tình trạng của nhân loại. Ngài đưa ra kế hoạch nhưng mỗi cá nhân phải tiếp nhận lấy kế hoạch ấy.
Người lãnh đạo, đầy tớ Chúa, phải là người có lòng thương xót sâu xa để hành động từ lòng thương xót ấy. Đó không phải chỉ thuần túy là phản ứng của con người trước nhu cầu của thế gian này, nhưng chúng ta phải có lòng thương xót giống như Đức Chúa Trời hay của Đức Chúa Trời. Căn nguyên phải là kinh nghiệm được tấm lòng của Đức Chúa Trời trong chức vụ. Chúng ta kinh nghiệm được lòng thương xót Đức Chúa Trời trong một khái niệm hoàn toàn Cơ đốc. Như đã nói trước đây, Đức Chúa Trời và Con Ngài lãnh đạo toàn bộ lịch sử nhân loại: kế hoạch đời đời thiên thượng, Kinh Thánh không hề sai lạc, công tác chuộc tội của Đấng Christ, sự thành lập, khai sinh và chức vụ của hội thánh, mạng lịnh của Đấng Christ truyền rao giảng Tin Lành và môn đồ hóa, và sự chung kết thế gian hầu đến. Đức Chúa Trời hoãn sự chung kết lịch sử thế giới để con người ta đến được chỗ biết Ngài. Sự kiên nhẫn chờ đợi của Ngài cho thấy lòng thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời chúng ta đối với tạo vật Ngài.
Lời cầu nguyện hằng ngày phải là xin Chúa cho có lòng yêu thương và thương xót càng hơn đối với những người xung quanh ta. Việc chúng ta va chạm với thế giới cùng túng này sẽ đưa chúng ta đến chỉ một trong hai hướng sau: 1) Đáp ứng với thế gian cách cứng lòng chai lì và không giống Đấng Christ, hoặc 2) Sự chìa tay ra sâu sắc hơn và giống Đấng Christ để tìm đến nhu cầu của con người. Dễ thi hành chức vụ trong những nơi sang trọng ấm cúng của đời hay trong những khu vực nhàn nhã của mình. Chúng ta thường nói đến khu vực nhàn nhã như là những gì chúng ta thích hưởng. Đây là một kinh nghiệm mà chúng ta biết rõ hoặc có rất ít sự mạo hiểm. Ví dụ, giảng hoặc dạy lời Đức Chúa Trời là những khu vực nhàn nhã đối với tôi. Đây là những sự ưa thích đặc biệt trong công tác hầu việc Chúa.
Khó khăn xuất hiện khi Đức Chúa Trời bảo tôi rời vùng nhàn nhã của mình để dấn thân vào một sự mạo hiểm, một chỗ yếu kém hay một nơi chưa biết qua. Một lần nữa, tôi xin nêu ví dụ của bản thân. Chức vụ hải ngoại của tôi tuy khá hứng thú, dễ chịu, nhưng vẫn mang đến nhiều điều không biết trước. Tôi thích được ở trong những lãnh thổ quen thuộc hay ở gần quê hương. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn hay tôi ra khỏi những vùng nhàn nhã của mình đến những nơi trong đời mà phải nương cậy hoàn toàn vào Ngài, thì lúc ấy trở thành khó để thi hành chức vụ. Cần phải có đức tin lớn lòng thương xót và tình yêu thương để cộng tác với những con người đang đau thương, khó thương được trên thế giới. Nhưng khi Đức Chúa Trời ở tại đó, thì tôi biết công việc ấy xứng đáng đến từng chút năng lượng và lòng cam kết. Dầu Ngài kêu gọi chúng ta làm việc trong hay ngoài những khu vực nhàn nhã của mình, chúng ta đều không bao giờ bước đi sai được khi hầu việc Ngài tại nơi ấy.
Không thể nào thực hiện tinh thần tôi tớ Cơ Đốc cách đầy hy sinh và kết quả nếu không có lòng thương xót thiên thượng phát lưu từ lòng mình. Các lãnh đạo tôn giáo đã không xem Chúa Jesus là Đấng Mêsia của họ vì Ngài được biết đến như là Bạn Thiết của tội nhân. Chính Chúa Jesus đã phán Ngài đến để cứu kẻ hư mất, vì họ mới chính là những người cần Cứu Chúa. Lòng thương xót - theo định nghĩa đúng nhất của nó - thì nói rằng: “Tôi có thể ban cho điều gì, chứ không phải tôi có thể nhận được gì.” Chúng ta được biết đến như thế nào trong đời này? Giống như Chúa Jesus, chúng ta có phải là một người bạn riêng tư của tội nhân không? Lòng thương xót đòi hỏi những mạo hiểm nhất định trong đời, nhưng chúng ta không thể xây lưng khỏi nó. Nhiều người sẽ không hiểu sứ mạng của chúng ta, có những tư tưởng và ý kiến sai lầm về chúng ta. Nhưng một lần nữa, điều này có ngăn chúng ta lãnh đạo dân sự Ngài với phong cách yêu thương và thương xót của Ngài trong chức vụ không? Người ta nhìn xem chúng ta thế nào trong đời sống và trong chức vụ? Điều dường như chúng ta không làm được, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta tình yêu và lòng thương xót để làm.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:30 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách