† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2404|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Sự Hoàn Tất:

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2011 09:09:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Sự Hoàn Tất:

Sự lãnh đạo thành công dẫn đến một đỉnh điểm để hoàn tất những khả năng và thành tựu của vị lãnh đạo, và để lại một di sản là danh tiếng tốt và sự hoàn thành. Chúa Jesus, vị Lãnh Tụ -Đầy Tớ, đã hoàn tất sự lãnh đạo trên trần gian này trong chương cuối tuyệt diệu của thập tự giá và sự đóng đinh, là lý do tối hậu khiến Ngài đến trần gian. Ngài để lại một danh tiếng tốt đời đời trong thế gian này. Ngay cả ngày nay, giống như bản lý lịch do Philát -một thành viên thờ ơ - đã đưa ra, con người không thể tìm thấy lỗi ở nơi Ngài. Và suốt bao thế kỷ, nhân loại đã cố tiêu diệt đời sống và công tác của Đấng Christ song họ chỉ phí công. Di sản của Ngài sẽ đứng vững đời đời cùng với danh tiếng và công tác không thể nào hủy diệt được. Còn bản lý lịch nào tuyệt diệu hơn thế chăng?
Nếu cần, người lãnh đạo sẽ chịu hy sinh cao nhất vì cớ những nguyên tắc và những hành động đúng. Chúng ta thấy đời sống và chức vụ của Chúa Jesus không có điều gì làm suy yếu hay giết chết ảnh hưởng từ công tác của thập tự giá. Ngài đã chết, không phải vì chính Ngài, nhưng chịu chết vì chúng ta. Biết Ngài yêu bạn và tôi ngay cả trước khi chúng ta sinh ra là một điều thật khó hiểu đối với con người. “Mọi sự đã được trọn” biểu thị sự hoàn tất công tác tại thế của Ngài và chiến thắng vinh diệu trên tội lỗi. Đức Chúa Jesus - Đấng Christ hằng sống - đã không bị chiến bại. Satan hoặc sự chết cũng không chinh phục được Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời.
Theo suy nghĩ và những tập tục của người đời trong thời Tân Ước cùng thẩm quyền và quyền lực của đế quốc Lamã hùng mạnh, việc đóng đinh trên thập tự giá, hình thức tử hình kinh khiếp nhất - chỉ đáng dành cho nô lệ và những tội phạm. Cả người Rôma lẫn người Dothái đều xem đấy là một sự rủa sả; Và vì thế, họ không thể bị đóng đinh trên thập tự giá theo luật pháp. Dân Dothái xem đây là hình thức chết sỉ nhục nhất (PhuDnl 21:23). Tuy vậy, Tòa Công Luận Dothái đã xin chính quyền Lamã đóng đinh Chúa Jesus, chứng tỏ họ thù ghét với Ngài (Mac Mc 15:13-15). Chúa Jesus, thuộc dòng dõi người Dothái và là một cư dân hợp pháp tại xứ Palestine, đã gánh chịu sự đóng đinh trên thập tự giá đầy sỉ nhục ấy vì tội lỗi của thế gian này. Chỉ trong sáu tiếng đồng hồ (vào giờ thứ chín hay khoảng ba giờ chiều), Chúa Jesus đã chết rồi (GiGa 19:31-33). Dầu nhiều người không chịu công nhận quyền lãnh đạo cứu chuộc của Ngài, nhưng đây vẫn là khải thị trọn vẹn và quyền năng Đức Chúa Trời trong thế gian (ICo1Cr 1:23-24). Đây há không phải giờ chiến thắng vĩ đại nhất và là biểu hiện sinh động nhất về tinh thần tôi tớ sao? Và điều này sẽ không bao giờ lập lại trong lịch sử thế giới hiện tại hay trong tương lai. Điều Chúa Jesus đã hoàn tất trên thập tự giá thì không cần phải lập lại một lần thứ nhì nữa.
Thập tự giá, một biểu tượng Cơ Đốc hùng hồn, đã đánh dấu sự can thiệp và quyền lãnh đạo thiên thượng trong thế gian. Đây là một cây cột hay là cây trụ bằng gỗ thẳng đứng, nói đến một cây cọc nhọn được xếp thành hàng, làm thành một bức tường rào bằng cọc nhọn để phòng thủ. Đây là thứ phổ thông trong thời Kinh Thánh, dùng phơi thây tội phạm trước mặt công chúng để ngăn chặn bớt những sự bất tuân của dân chúng và nhạo báng những kẻ thù quân sự bại trận (SaSt 40:19; ISa1Sm 31:8-13). Nó trở thành bản án cho kẻ thù của quốc gia (lính ngoại bang, những kẻ nổi loạn và gián điệp) hay những tội phạm hình sự. Chúa Jesus bảo các môn Ngài rằng chúng ta phải sẵn lòng vác thập tự giá mình mà theo Ngài (Mat Mt 10:38; Mac Mc 10:21; LuLc 14:27). Chính Ngài đã chịu khổ trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta (Phi Pl 2:8; HeDt 12:2), vì sự giải hòa chúng ta (IICo 2Cr 5:19; CoCl 1:20).
Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đầy tớ của mọi đầy tớ. Đời sống và hành động của Ngài, ngay cả ngày nay, vẫn là điều không thể chấp nhận đối với những tiêu chuẩn truyền thống của con người về lãnh đạo và cách chỉ đạo. Nhưng tiêu chuẩn con người sẽ không bao giờ sánh được với tiêu chuẩn nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Và bởi sự vâng lời trọn vẹn, Chúa Jesus đã phó chính Ngài để ban cho con người cơ hội được đích thân biết Đức Chúa Trời và được chấp nhận trước mắt Ngài bởi đức tin. Điều mà con người không thể làm dưới luật pháp Cựu Ước, thì Đấng Christ đã làm trong chức vụ tại thế và trong sự chết hy sinh của chính bản thân Ngài. Chúng ta thấy tấm gương mẫu mực toàn hảo này trong phân đoạn Kinh Thánh về sự tự bỏ mình đi (kenosis) (Phi Pl 2:5-11).
Lời khuyên bảo này thách thức chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ, tức là sẵn sàng phó chính mình hầu việc vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tinh thần tôi tớ là gì? Trong bối cảnh Cơ đốc, sự phục vụ tức là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời trong đời sống cá nhân mình và tiến lên phía trước trong chức vụ của hội thánh phổ thông và hội thánh địa phương. Chúng ta làm trọn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách không thiếu kém tinh thần này. Đức Chúa Jesus đã phó mạng sống Ngài cách không ích kỷ; Và đồng một thể ấy, chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi để phó mạng sống mình mà không nghĩ đến bản thân. Cội nguồn cho cam kết Cơ Đốc này xuất phát từ tình yêu agape, sự tự hy sinh bản thân và tình yêu tự phó mình mà không mong đợi được đền đáp.
Lịch sử Cơ Đốc cho thấy vô số người nam và người nữ đã phó mạng sống mình bằng tình yêu thương agape vô kỷ. Ví dụ, chúng ta có đại sảnh đường đức tin trong Hêbơrơ 11 với rất nhiều nhân vật. Phần chú thích thú vị nhất cho toàn đoạn Kinh Thánh này bao gồm tên hàng trăm ngàn người vô danh. Phong trào truyền giáo hiện đại trong chưa đầy ba trăm năm qua đã cung cấp những nhà lãnh đạo có tên tuổi và không xác định được tên tuổi, những người đã phó mạng sống mình để đem sứ điệp Tin Lành đến những nơi chưa ai biết đến trên thế giới. Trong rất nhiều tình huống, họ sẽ đi vào cánh đồng này mà không bao giờ quay về quê hương nữa. Chúng ta có những trường hợp đặc biệt khi người vợ và chồng sẽ bị phân rẽ nhau vì cớ Tin Lành.
Những sự cam kết Cơ Đốc như thế đã khiến thế gian đứng về phía lẽ phải. Chúng ta thường nghe những người dạy và giải nghĩa Kinh Thánh nói về các môn đồ Tân Ước đã đảo lộn thế gian. Tội lỗi đảo lộn, lật úp thế gian; Tin Lành làm cho thế gian đứng về lẽ phải. Ngay cả lịch sử Cơ Đốc cũng lập lại. Khi hội thánh đứng gần gũi với Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài trong sự vâng phục, thì đã đem lại cơn phục hưng và sự thức tỉnh thuộc linh vĩ đại do Đức Thánh Linh hướng dẫn. Dân sự Đức Chúa Trời đã sửa lại tấm lòng mình với Chúa, và ngay cả xã hội ngoài đời cũng kinh nghiệm được ảnh hưởng này cùng với rất nhiều thay đổi trong xã hội. Mặt khác, một Hội Thánh chịu ảnh hưởng của thế gian và làm theo tính xác thịt thì không có ảnh hưởng gì trên thế gian. Hội thánh sa vào điều ác và tội lỗi cũng giống y như điều mà thế gian kinh nghiệm.
Chúng ta sống trong một thế hệ cần được đứng về bên lẽ phải - một thế hệ mới sẽ cam kết tận tụy với quyền năng sứ điệp Tin Lành bằng cả lời nói lẫn hành động. Điều này không thể đến được nếu không có sự lãnh đạo thuộc linh vững vàng trong hội thánh chúng ta. Sự lãnh đạo này bắt đầu từ tòa giảng của chúng ta và tiến đến các trưởng lão và chấp sự trong hội thánh. Nhưng làm sao sự lãnh đạo ấy nổi bật lên trong một giáo hội và thế gian rộng mở và bi quan? Chúng ta phải lập bốn cam kết chính để hầu việc Vua.
1. Chúng ta phải cam kết với một nếp sống và thái độ giống như Đấng Christ.
2. Chúng ta phải sốt sắng cầu nguyện để có được một cơn phục hưng tâm linh cho cả cá nhân lẫn tập thể.
3. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta được tươi mới trong chức vụ và công tác hầu việc Ngài.
4. Và chúng ta phải chấp nhận thách thức để sốt sắng càng hơn trong việc phục vụ cả cộng đồng Cơ Đốc lẫn thế gian.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:30 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách