† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2463|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Sự Lãnh Đạo Dân Chủ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2011 09:10:26 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Sự Lãnh Đạo Dân Chủ:
Một lãnh đạo thành công phải sẵn lòng lãnh đạo trong lẽ phải bất chấp giá phải trả và kết quả có ra sao đi nữa. Ngay từ đầu, tôi muốn nói rõ rằng chúng ta không nhất thiết phải bàn đến chính trị; chủ yếu là chế độ dân chủ so với chế độ độc tài. Vẫn có thể một lãnh đạo của chủ nghĩa dân chủ lại rất không dân chủ trong những trách nhiệm của mình, trong khi một nhà độc tài của chế độ lại lãnh đạo rất dân chủ. Chúng ta không muốn dính dáng vào nền chính trị thế giới cùng rất nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau của nó.
Chúa chúng ta đã nói về tinh thần của sự tự do thuộc linh thật: “Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.” (IICo 2Cr 3:17). Đức Chúa Trời là Gương Mẫu trọn vẹn về sự lãnh đạo dân chủ toàn hảo và phẩm chất cao. Ngài vượt lên trên chính trị của thế gian này, dầu Ngài cho phép cả chủ nghĩa dân chủ lẫn chủ nghĩa độc quyền làm trọn các kế hoạch Ngài trong thế gian này. Ngài khiến cả những lãnh đạo tốt lẫn xấu dấy lên để thực hiện kế hoạch tức thời của Ngài cho chính quyền hay cho dân tộc kia. Nhưng quan trọng hơn, Đức Chúa Trời đã nêu cao sự cai trị của chế độ thần trị trong lời Ngài, tức là chính Đức Chúa Trời cai trị trong thế gian này. Đến cuối cùng, Ngài sẽ cai trị đời đời trên ngai và các thánh đồ của mọi thời đại sẽ là thần dân của Ngài.
Nhưng Đức Chúa Trời có độc quyền và đòi hỏi sự vâng phục của thế gian? Không, Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài và muốn chúng ta thờ phượng thông công với Ngài; nhưng Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta phải vâng phục Ngài. Đúng, Đức Chúa Trời có đề ra những hướng chỉ đạo, những quy định và những giới ranh trong đời. Ngài cũng làm sáng tỏ những hậu quả và sự đoán xét cho những ai muốn không vâng lời và chọn con đường trái ngược lại. Đức Chúa Trời ban đời sống tốt nhất cho những ai chịu tin Ngài và vâng giữ các mạng lịnh Ngài, nhưng quyết định cuối cùng để vâng phục hay không vâng phục thì thuộc quyền của chúng ta. Rõ ràng, Ngài bảo chúng ta rằng vâng lời sẽ đem lại ơn phước lớn của Ngài, đặc biệt là được hiện diện đời đời với Ngài và trong thiên đàng. Đây há không phải là một triết lý chân chính và một tập tục chân chính của sự lãnh đạo dân chủ sao.
Lãnh đạo không phải chỉ là người đảm nhận trách nhiệm, nhưng còn là người biết cách thực hiện nó. Và còn quan trọng hơn thế, người ấy biết cách để liên hệ với người dưới quyền mình. Để có được sự lãnh đạo tốt trong Hội Thánh, thì lời mô tả rõ ràng về công việc sẽ xác lập phạm vi cho công việc và các trách nhiệm. Mục sư và hội thánh phải dành thời gian để biết điều gì cần phải làm và phải làm cách nào. Sự mô tả công việc cũng có thể ngăn ngừa những nan đề mai sau và những hiểu lầm trong quan hệ làm việc.
Cả cấp lãnh đạo lẫn thân thể Đấng Christ đều cần phải hoạt động như một đội ngũ, chứ không chống đối tiêu diệt lẫn nhau. Dầu chúng ta là gia đình của Đức Chúa Trời, nhưng đôi khi những sở thích, những đòi hỏi, những thất bại và những chính sách của con người chúng ta có thể tạo ra một mâu thuẫn lớn trong lãnh đạo. Và mâu thuẫn này có thể leo thang thành một mối quan hệ hoạt động mất hiệu quả, rồi cuối cùng trở thành một lời chứng cho cộng đồng xung quanh. Người lãnh đạo giỏi có thể nhận trách nhiệm và xử lý những tình huống nhất định nếu được nhân viên hỗ trợ thông qua sự mô tả công việc rõ ràng.
Thường thì những nan đề của hội thánh xảy ra khi hội thánh và cấp lãnh đạo nói và hành động cách chung chung thay vì nói những điều cụ thể. Để làm một quản gia giỏi quản lý các ơn phước thiên thượng, hội thánh hay tổ chức Cơ Đốc sẽ đòi hỏi cấp lãnh đạo của mình những điều không thể thực hiện nổi. Tôi còn nhớ nhiều chức vụ mình đã giữ trong nhiều hội thánh. Họ luôn luôn đòi hỏi tôi phải đảm nhận rất nhiều chức vụ khác nhau mà mỗi chức vụ đều phải là một công việc trọn thời gian. Công bằng mà nói đối với mỗi phân ban ấy của hội thánh, thì việc đó là điều hoàn toàn không thể làm được. Thế nhưng, bao nhiêu mục sư và lãnh đạo Cơ Đốc bị đòi hỏi phải làm việc vượt quá giới hạn mà không có thì giờ để nghỉ ngơi, giải trí hay thư giãn. Và điều then chốt là rất nhiều gia đình của lãnh đạo đang chịu khổ do làm việc quá nhiều và căng thẳng đang đè nặng trên đầy tớ của Đức Chúa Trời.
Như đã nói ở trên, chúng ta hướng đến sự lãnh đạo của Chúa Jesus để đánh giá ảnh hưởng của sự lãnh đạo ấy trên ý muốn của Đức Chúa Trời và những môn đồ trực tiếp của Ngài. Chúa Jesus chắc sẽ không được chấp nhận trong rất nhiều hội thánh ngày nay - thậm chí với tư cách một người khách đến thăm đi nữa. Ai muốn Bạn Thiết của những tội nhân này thâm nhập vào những bức tường thánh khiết của chức vụ thiêng liêng thánh thiện chúng ta? Chúng ta có thể kết luận Ngài đã có bản lý lịch rất ấn tượng và nhiều hành động có chất lượng, nhưng Ngài hoàn toàn không thể hoạt động kết quả với các môn đồ Ngài. Xin hiểu rằng chúng ta đang xem xét vấn đề này từ nhãn quan của con người, chứ không phải từ cách của Chúa. Thường thì những kế hoạch của con người và của Chúa ở trên những bình diện khác nhau; vì thế, chúng ta không bao giờ đạt đến tiềm năng mà Đức Chúa Trời đã dự định cho mình. Đời sống Chúa Jesus có một sự cân đối hoàn hảo giữa phần con người và phần thiên thượng. Ngay cả các môn đồ cũng không hiểu hết điều ấy mãi cho đến sau công tác chuộc tội và việc Đức Thánh Linh ngự trong lòng.
Xem xét kỹ thì sẽ thấy Ngài dạy các môn đồ trước hết bằng sự lời chỉ dạy và thứ đến bởi nêu gương. Chúa Jesus không bao giờ giao trách nhiệm cho môn đồ trừ khi chính Ngài sẵn lòng làm điều đó. Một lãnh đạo giỏi chỉ dạy bảo từ những từng trải bản thân mình trong đời sống. Và điều này cho thấy sự phân chia giữa những phẩm chất lãnh đạo theo cách dân chủ và theo cách độc tài. Sự lãnh đạo dân chủ mất nhiều thời gian hơn mới phát triển; phải học tập nhiều bài học; và những đau lòng cùng những thất bại có thể càng hiển nhiên hơn. Nhưng đến cuối cùng, nó sẽ phát triển được những phẩm chất lãnh đạo vững mạnh trong môn đồ, là những người sẽ có tác động lớn hơn đến thế gian. Sự lãnh đạo dân chủ dạy con người đứng vững giữa những nghịch cảnh của cuộc đời.
Đâu là những sự khác nhau then chốt giữa sự lãnh đạo dân chủ và lãnh đạo độc tài?
Lịch sử có chứng minh sự khác biệt chính giữa hai lối tiếp cận này không? Ngày nay, Đức Chúa Jesus Christ vẫn là Đầu của Hội Thánh phổ thông. Dầu ngày nay, Ngài không còn ở trên thế gian này trong hình dạng con người, nhưng hiện diện thuộc linh của Ngài vẫn thể hiện rõ ràng trong công tác của Hội Thánh. Và Hội Thánh tiếp tục bành trướng và phát triển trên toàn cầu. Satan tìm cách chặn đứng và tiêu diệt Hội Thánh, song không đạt kết quả gì. Hội thánh vẫn tiến lên, mong đợi Vị Lãnh Tụ trở lại vào bất cứ giây phút nào.
Hiện nay, ít người biết đến phe Pharisi. Dầu họ đã từng là một đảng phái chính trị và tôn giáo rất mạnh mẽ và được mến mộ tại Palestine trong thời Đấng Christ và trong hầu hết thời Tân Ước, nhưng ngày nay họ không còn tồn tại nữa. Ngoài ảnh hưởng của họ trong Kinh Thánh, chúng ta rất ít nghe đến những thành tựu và ảnh hưởng của họ trên thế gian. Trong thực tế, đó chỉ là con số không. Thành tựu lớn nhất của họ là rất nghiêm khắc và câu nệ luật pháp, áp đặt những đòi hỏi phi lý trên con người. Có thể nhìn thấy ý nghĩa đặc biệt này trong nhiều hội thánh, và chúng ta phải cẩn thận để khỏi sa vào bẫy ấy. Tinh thần duy luật pháp nếu được xử dụng đúng trong chức vụ của Hội Thánh thì có thể ngăn thế gian khỏi làm ô nhơ sứ mạng của hội thánh, nhưng những tập tục không chính đáng của tinh thần duy luật pháp có thể nhanh chóng chia rẽ Hội Thánh và tiêu diệt chức vụ của Đấng Christ.
Rõ ràng, phương pháp lãnh đạo dân chủ đem lại những lãnh đạo trưởng thành và sáng tạo trong các hội thánh chúng ta. Nhưng, đâu là nan đề cơ bản? Chúng ta đã không dành thời gian và kiên nhẫn để phát triển những khuynh hướng dân chủ vững mạnh giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời. Có những lúc dân sự Đức Chúa Trời không muốn lớn lên và phát triển trong đời sống thuộc linh. Những thái độ như thế có thể gây ra bế tắc lớn và làm còi cọc sự phát triển Hội Thánh. Chúa chúng ta truyền phải xây dựng Hội Thánh Ngài, không bao giờ được hài lòng hoặc tự mãn trong phát triển ấy.
Đức Chúa Trời không bao giờ ép chúng ta tiếp nhận Ngài hay chấp nhận kế hoạch Ngài, cũng không bao giờ đòi hỏi phải vâng lời và phục vụ Ngài. Luôn luôn có những phương án tùy chọn - chấp nhận hay từ chối. Đức Chúa Trời thật sự muốn điều gì từ chúng ta? Ngài muốn có tấm lòng sẵn sàng hầu việc Ngài, bấy giờ Ngài mới có thể xử dụng để tôn cao vinh hiển Ngài.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:46 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách