† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2475|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Sự Lãnh Đạo Có Chỉ Thị

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2011 09:13:57 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Sự Lãnh Đạo Có Chỉ Thị:

Một người lãnh đạo hiệu quả sẽ luôn luôn có những mục tiêu và mục đích để làm phương hướng chỉ đạo, và sẽ đưa ra những thay đổi cần thiết trong phương pháp và kỹ thuật hầu đạt được chúng. Không thể lầm quan điểm Cơ Đốc vào đâu được, vì đã tiết lộ trong Đại Mạng Lịnh hay Mạng Lịnh Của Thầy. Trong bốn sách Tin Lành và Côngvụ Các Sứ Đồ, chúng ta được trình bày quan điểm này theo bốn cách khác nhau, nhưng tất cả đều cùng chung ý nghĩa và ảnh hưởng. Đức Chúa Jesus truyền lịnh và ủy thác môn đồ đi ra khắp thế giới, rao giảng Tin Lành và môn đồ hóa. Trong mạng lịnh này, chúng ta không hề có mạng lịnh phải chinh phục toàn thế giới. Ngay cả trước khi dựng nên thế gian, Đức Chúa Trời đã biết nhiều người sẽ chống nghịch Ngài và không bao giờ biết đến Ngài. Như vậy, không thể bị chinh phục toàn thế gian nói chung được. Dầu vậy, chúng ta có thể chinh phục con người về cho Ngài, và đây chính là mục tiêu đã đặt ra cho chúng ta.
Đại Mạng Lịnh là một mạng lịnh bao hàm tất cả, gồm giảng đạo, dạy dỗ, truyền giảng, truyền giáo, giáo dục và các chức vụ đặc biệt. Mạng lịnh này thuộc thẩm quyền tác nhân đặc biệt của Ngài, là Hội Thánh phổ thông, được quản trị và dẫn dắt bởi Đầu là Đấng Christ. Trong Cong Cv 2:1-47, chúng ta đọc được sự khai sinh Hội Thánh. Và từ khởi đầu, Hội Thánh đã nhận trách nhiệm duy nhất là tìm đến với môi trường thế tục. Trở lại với 1:8, các môn đồ đã trở thành chứng nhân của Đấng Christ - “các ngươi sẽ làm chứng về ta.”
Những chứng nhân này là ai? Họ là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ trong mọi thời đại của lịch sử thế giới. Các chứng nhân của Hội Thánh đã tồn tại từ lúc khai sinh Hội Thánh cho đến Sự Cất Lên đầy vinh diệu trong tương lai. Các chứng nhân thuộc các thời đại khác - thời đại Cựu Ước, thời đại Cơn Đại Nạn, và Vương Quốc Thiên Hy Niên - tồn tại như một phần trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa Hội Thánh với nước Đức Chúa Trời. Hội Thánh là một phần của vương quốc ấy, nhưng vương quốc không phải là một phần của Hội Thánh.
Định nghĩa đơn giản thì môn đồ là người đi theo. Trong bối cảnh Cơ đốc, môn đồ trở thành người đi theo Chúa Jesus Christ. “Biết các ngươi là môn đồ ta” (GiGa 13:35). “Số các môn đồ ...thêm lên nhiều lắm” trong Hội Thánh đầu tiên (Cong Cv 6:7). Thậm chí chỉ trong vòng vài tuần lễ, Hội Thánh đã tăng lên đến hàng ngàn người tại thành Giêrusalem. Và ngày nay, Hội Thánh có thể tuyên bố có môn đồ khắp mọi nơi trên thế giới. Tin Lành không có biên giới.
Nhưng Hội Thánh đã xem trọng Đại Mạng Lịnh hơn và đã phát động chương trình truyền giáo toàn thế giới. Chữ “để riêng” bắt đầu cho công tác này (13:2), nơi Phaolô và Banaba được biệt riêng ra cho công việc Chúa. Trong phần còn lại của sách Côngvụ, chúng ta có những chuyến truyền giáo của Phaolô. Tuy nhiên, thời bấy giờ còn có rất nhiều công tác truyền giáo khác nữa, bao gồm các sứ đồ của Đấng Christ, Banaba và Mác, và nhiều người khác nữa đi vào thế giới thời bấy giờ. Vì nhiều bản ký thuật của hội thánh đầu tiên đã bị hủy, nên chúng ta chỉ có ít thông tin về điều đã xảy ra. Chúng ta thật sự biết đã có rất nhiều nỗ lực truyền giáo, và có thể nhìn thấy một phần hoạt động truyền giáo này qua đời sống và chức vụ của nhà truyền giáo vĩ đại - là sứ đồ Phaolô - người bắt bớ tín đồ Cơ Đốc được biến đổi thành người rao giảng Đấng Christ.
Sự lãnh đạo có chỉ thị này xưa nay vẫn không thay đổi. Đại Mạng Lịnh vẫn y nguyên trong thời nay và sẽ tiếp tục mãi cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón rước Hội Thánh Ngài. Một lần nữa, người ta không khắc chết các phương pháp và kỹ thuật vào đá; chúng ta có thể điều chỉnh những kiểu mẫu trình bày của mình cho phù hợp với thế giới hiện tại. Khi làm như vậy, chúng ta phải nhớ lập hai cam kết vững chắc. Thứ nhất Tin Lành không thay đổi. Lẽ thật không cần thay đổi cho hợp với con người, nhưng con người phải thay đổi để đáp ứng với Tin Lành. Sự thay đổi này đến bởi quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ và dòng huyết quý báu của Ngài đã tuôn đổ trên thập tự giá. Thứ nhì, chúng ta phải luôn luôn sống đạo đức để trình bày Tin Lành. Chúng ta không bao giờ có thể phạm tội để đem người ta về với Đấng Christ. Chúng ta không bao giờ được phép thỏa hiệp một quan điểm đúng khi nó liên quan đến lẽ thật. Chúng ta không bao giờ có thể biện minh cho một hành động vô đạo đức để đạt được một quyền lợi đạo đức. Thế gian không có tiêu chuẩn về điều ác và tội lỗi cho nếp sống, nhưng giới Cơ Đốc phải mạnh mẽ trong lẽ thật và các nguyên tắc của Lời Ngài.
Điều cuối cùng nhưng không kém quan trọng trong phần lãnh đạo có chỉ thị, ấy là Đức Thánh Linh chính là Giáo Sư và Đấng Dẫn Dắt của chúng ta. Một lãnh đạo Cơ Đốc vững vàng sẽ hoàn toàn nương cậy Đức Thánh Linh để đưa ra những quyết định đúng và có những hành động đúng. Nếu Đức Thánh Linh không dẫn dắt, thì hành động đó không thể thật sự ra từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có bao nhiêu quyết định, cam kết và hành động mà đằng sau chúng không có quyền năng của Đức Thánh Linh? Sự cầu nguyện thực sự bước vào trong những trách nhiệm lãnh đạo của chúng ta đến mức độ nào? Hết thảy chúng ta cần phải thừa nhận nhiều khi mình lãnh đạo bằng trí thông minh và quyết định của con người hơn là nhờ cậy quyền năng của Chúa và Thánh Linh Ngài. Tại sao không dành giây phút này để cầu nguyện và xin sức mạnh của Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta?Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:40 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách