† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2359|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Thực Hành

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2011 09:25:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
NGƯỜI GIẢNG ĐẠO  
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Thực Hành:

Chúng ta đã đề cập vắn tắt vấn đề này. Khi đã nói và làm hết mọi điều rồi, thì đời sống trở thành yếu tố quyết định tối hậu. Người ta có thấy Đấng Christ trong và qua chúng ta không? Một người nào đó có thể mất rất nhiều năm để đáp ứng với sứ điệp Tin Lành; do đó, chúng ta không bao giờ có thể xao lãng việc đem Đấng Christ và công tác Ngài đến cho họ. Chúng ta không bao giờ biết khi nào thì mình đang để lại một lời chứng mạnh mẽ cho Danh Ngài, không những luôn luôn bằng lời nói nhưng bằng cả hành động nữa.
Mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi vào đời sống thánh khiết. Sự thánh khiết theo Kinh Thánh là gì? Có thể định nghĩa rõ ràng đây là sự trọn vẹn về đạo đức và luân lý. Nói cách khác, chúng ta không có tệ nạn đạo đức. Những từ đồng nghĩa sẽ là “sự nên thánh” hay “sự tin kính.” Chúng ta biệt riêng mình ra để hầu việc Chúa. Vì Đức Chúa Trời là thánh, nên Ngài muốn chúng ta cũng phải thánh (XuXh 9:6; LeLv 20:7).
Có thể mô tả Chúa Jesus - người Lãnh Đạo kiểu mẫu - là đỉnh của toàn bộ sự thánh khiết, có mọi thuộc tánh của Đức Chúa Trời. Và Ngài đòi hỏi môn đồ cũng phải sống như Ngài (Mat Mt 5:20; OsHs 6:6; Mat Mt 12:7). Sự thánh khiết phải ở trong tín đồ đang khi phục vụ và chờ đợi ngày Đấng Christ tái lâm. Đây là chủ đề không đổi của Tân Ước và là lời khích lệ cho những người bước theo Ngài (IPhi 1Pr 1:15; ITe1Tx 3:12-13).
Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta khi chúng ta đầu phục ý muốn và kế hoạch Ngài dành cho đời sống mình. Sự thánh khiết đến khi chúng ta bước vào chương trình thiên thượng dành cho đời sống mình. Chúng ta không trở nên thánh khiết đến nỗi tách mình khỏi việc làm chứng cho thế gian này. Kinh Thánh không nói đến việc cách ly khỏi thế gian. Trái lại, chúng ta phải ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, Thế gian sẽ không bao giờ nhìn thấy đời sống được biến đổi nếu Cơ Đốc nhân rút lui và không sống đúng đức tin của Kinh Thánh. Chúa Jesus truyền chúng ta phải làm sự sáng của thế gian (Mat Mt 5:16). Trong RoRm 6:22, chúng ta phải sinh kết quả. IICo 2Cr 7:1 bảo chúng ta phải lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn vẹn việc nên thánh của mình. Sự thánh khiết đòi hỏi chúng ta phải không chỗ trách được (ITe1Tx 3:13). Và chúng ta thấy thánh khiết chính là sự kêu gọi thiên thượng cho đời sống chúng ta (IITi 2Tm 1:9).
Khi dân sự của Đức Chúa Trời sống thánh khiết, thế gian sẽ thay đổi để được tốt hơn. Chính trị, giáo dục, kinh tế, và hành vi xã hội có thể đem lại những điều chỉnh phụ cho cuộc đời, nhưng chúng sẽ không tồn tại vĩnh viễn. Những hành động như thế tạo thành một tiến trình chậm chạp, và sự nâng cao nếp sống vẫn chỉ là tối thiểu. Sự biến đổi đời sống thực sự sẽ không đến nếu không có quyền năng của Tin Lành. Cơn phục hưng tâm linh xảy ra trong đời sống của những tín đồ sẵn lòng, và tạo nên một dân thánh. Hội Thánh cần cơn phục hưng toàn cầu, có nghĩa dân sự Đức Chúa Trời sẽ sửa tấm lòng mình lại ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Khi Hội Thánh công bình, thế gian sẽ trở nên công bình.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:46 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách