† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2448|Trả lời: 0

Chúa Giê-xu - Các Điều Kiện

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2011 09:26:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chúa Giê-xu Người Lãnh Đạo Gương Mẫu
KẾT LUẬN  
Tác giả: Dr. Davit J. Wriglesworth

Các Điều Kiện:
Trong chương trình, chúng ta đã khảo sát đời sống cơ bản và chức vụ của Chúa Jesus, vị Lãnh Đạo - Thầy và Cứu Chúa của thế gian. Chúa Jesus là Mẫu Mực hoàn hảo để noi theo khi nói đến công tác lãnh đạo, bao gồm cả giới thế tục lẫn giới Cơ đốc. Sự lãnh đạo của Ngài vẫn thật vô song. Dầu thế gian có thể xem Chúa Jesus là một Lãnh Đạo trên danh nghĩa, thậm chí dưới cả mức trung bình, nhưng Ngài vẫn là một Gương Mẫu hoàn hảo, và sự hoàn hảo vô tội của Ngài đặt Ngài vượt lên trên hết trong sự lãnh đạo, quản lý và các năng lực nhân sự.
Làm sao người ta có thể cải thiện sự toàn hảo được? Giăng viết trong sách Tin Lành Giăng rằng: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (GiGa 1:1-3). Đức Chúa Jesus Christ - vừa là Kiến Trúc Sư, vừa là Đấng Tạo Hóa cõi vũ trụ - đã làm nên một thế giới hoàn hảo (SaSt 1:1-3:24), nhưng đã bị con người và những đeo đuổi ích kỷ của con người phá hoại. Vẻ đẹp ngoạn mục của thế gian này không xảy ra bởi một vụ nổ hay bởi một sự ngẫu nhiên, nhưng Đấng Christ đã hoạch định nó trong sự toàn hảo, và sẽ trả về sự toàn hảo với trời mới đất mới.
Không hề mắc phải những lỗi lầm và thất bại của nhân loại, Con độc sanh của Đức Chúa Trời, Đấng Thần Nhân, Chúa Jesus Christ, mang bản tánh bất biến. Thơ Hêbơrơ tuyên bố rõ ràng: “Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (HeDt 13:8). Dầu chúng ta khó mà ý thức và hiểu nổi giữa đống đổ nát và tàn tích của con người, nhưng Con Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài là chân lý hằng sống, và chân lý không cần phải biện minh hay tự bảo vệ, vì nó sẽ đứng vững trước những trận công kích kinh khiếp nhất. Bất chấp những lời thành văn hay thành tiếng xúc phạm đến Cứu Chúa chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục là nhân vật nổi bật nhất và là cuộc tranh cãi nổi bật nhất trong đời. Các kẻ thù khinh bỉ và chối bỏ Ngài cho đến cùng, còn những người cổ vũ hăng hái nhiệt tình nhất của Ngài đang rao báo niềm vui tuyệt vời hơn và sự sống hầu đến.
Nhưng điều gì thực sự khiến Ngài trở thành Người Lãnh Đạo của mọi thời đại, ngay cả của những thế hệ tương lai? Ngoài việc Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta còn thấy một con người phi thường trong một sứ mạng đặc biệt. Phân đoạn về kenosis (Phi Pl 2:5-11), mà chúng ta đã nói đến trước đây, biệt riêng Ngài ra khỏi mọi lãnh đạo khác. Đức Chúa Jesus, vị Lãnh Tụ, không bao giờ lo cho riêng bản thân Ngài; Ngài không có những chương trình nghị sự bí mật; uy tín và quyền năng không nhử được Ngài. Không, Chúa Jesus đã đến để làm Đầy Tớ của mọi đầy tớ, Lãnh Đạo của mọi lãnh đạo, Nhà Tổ Chức của mọi nhà tổ chức, và Người Truyền Đạo của mọi truyền đạo để ban chính mình Ngài cho nhân loại và cứu nhân loại. Con người hay chết triển khai kế hoạch để tự giải cứu mình thoát khỏi tình trạng nan giải; Đấng không hề chết đã phó chính mình Ngài để cứu con người. Lần đầu Ngài đến trong tư cách Đầy Tớ thống khổ nhân để ban sự cứu chuộc cho mọi kẻ tin, và Ngài sẽ đến lần thứ hai trong tư cách Vua vinh diệu để đòi lại mọi điều thuộc về Ngài.
Tương tự, Đức Chúa Jesus kêu gọi chúng ta trở nên người làm công việc Ngài - những đầy tớ, những lãnh đạo, những nhà tổ chức và những người truyền đạo của Ngài. Nhưng làm sao một kế hoạch như thế thành công được? Mọi tín đồ Cơ Đốc đều được dạy dỗ phải làm chứng nhân của Tin Lành. Và chúng ta phải trung tín với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong đời sống mình (KhKh 2:10). Đức Chúa Trời đã truyền lệnh và ủy thác chúng ta để dẫn đưa dân sự Ngài cách trung tín, và giúp những người khác hiểu biết Ngài để được cứu. Ngài nhận lấy chúng ta trong thực trạng hiện tại của mình, miễn là chúng ta sẵn sàng, và khiến chúng ta trở nên những đầy tớ oai vệ của Ngài để hoàn tất kế hoạch và mục đích Ngài dành cho thế gian. Nói cách khác, Đức Chúa Trời cho chúng ta hình dung được tiềm năng của mình, rồi chờ đợi chúng ta đáp ứng và làm công việc Ngài. Ngài sẽ không bao giờ ép chúng ta lập một cam kết mà chúng ta không muốn. Phương pháp dân chủ của Ngài ban cho một niềm vui và sự thỏa lòng lớn để phục vụ Ngài.
Nhưng cam kết và sự phục vụ này không phải là không kèm theo rất nhiều lời cảnh cáo trong Kinh Thánh. Là tín đồ Cơ Đốc sống giữa một thế giới xa lạ của người không tin Chúa, chúng ta có thể chờ đợi chịu hoạn nạn và bắt bớ. I và II Phierơ tập trung vào sự hoạn nạn sẽ đến cho tín đồ trong thế gian này. Và Phierơ viết cụ thể: “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (IPhi 1Pr 4:16). Trước câu này, ông viết: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (IPhi 1Pr 4:12-13). Chúng ta có lời bảo đảm tuyệt đối vô điều kiện từ Đức Chúa Trời rằng bất chấp mọi hoạn nạn và thử thách trong đời này, hết thảy đều sẽ kết thúc trong vinh hiển và vui mừng. Chúng ta sẽ sấp mình thờ lạy dưới chân Đức Chúa Jesus đời đời vô cùng, nhưng hiện nay, để sống giống như Ngài thì sẽ chỉ chuốc lấy khó khăn từ thế gian. Chúng ta được kêu gọi để gánh vác điều đó và cùng chia xẻ nó với Ngài.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:32 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách