† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2919|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Tin lành là gì?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:36:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Tin lành là gì?
“Chúng ta không thể đưa thiếu nhi chưa được cứu vào vương quốc của Đức Chúa Trời bằng cách động viên các em trở nên bé ngoan hoặc khuyên các em chịu báp-tem rồi gia nhập Hội Thánh. Các em phải được “sinh lại.”
Để được sinh lại các em phải nghe và tin Tin Lành. Kinh Thánh nói rằng Tin Lành là “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.”
Từ “Tin Lành” có nghĩa là “Tin tức tốt lành” nhưng nhiều người không hiểu Tin Lành, Tin Mừng này là gì. Tin Mừng này không có nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ yêu thương người tốt và cứu những người luôn luôn làm theo ý muốn của Ngài. Nếu như vậy thì không có gì đáng mừng cho chúng ta cả, vì chúng ta đều là những tội nhân.
“Tin Mừng” của Phúc Âm là Đức Chúa Trời yêu thương người có tội, người nổi loạn như bạn và tôi, và Ngài đã ban Con của Ngài đến trần gian chết thay cho chúng ta để chúng ta được làm hoà với Ngài.
Ông Phao-lô trình bày Tin Lành đơn giản đến nỗi một thiếu nhi cũng thấy là dễ hiểu:
“Tin Lành mà tôi đã rao giảng cho anh em … ấy là Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo Lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo Lời Kinh Thánh. ”
Qua những câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng Tin Lành của Cứu Chúa Giê-xu đặt nền tảng trên hai sự kiện quan trọng:
(1) Chúa Cứu Thế chết vì tội lỗi chúng ta.
(2) Chúa Cứu Thế từ cõi chết sống lại.
Thật ra, Kinh Thánh có cho chúng ta biết nhiều người được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ cõi chết. Tuy nhiên, về sau, tất cả những người đó đều chết. Nhưng với Chúa Giê-xu thì khác hẳn. Ngài sống lại từ trong mồ mả để rồi không bao giờ chết nữa. Ngài phán: “Ta là Đấng sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời.”
Ông Phao-lô nhận được Tin Lành này từ đâu? Ông nhận từ chính Đấng phục sinh! Không có gì là quá đáng khi chúng ta nhấn mạnh rằng Tin Lành mà ông Phao-lô rao giảng trong các thư tín là lời giải nghĩa của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu về sự chết và sự sống lại của Ngài. Ông Phao-lô đã nói: “Tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế.”
Thiếu nhi phải tin Tin Lành mới được cứu, nhưng các em không thể tin nếu chưa nghe. Thực tế đáng buồn là có trường hợp các em học trường Chúa nhật và nhóm họp với Hội Thánh nhiều năm mà vẫn chưa được nghe Tin Lành đơn giản này! Để xác minh điều này, bạn chỉ cần hỏi vài em rằng người ta phải làm gì để được cứu. Đa số các em sẽ nói “bằng cách sống tốt”, hoặc làm một việc tốt nào đó. Một số các em nghĩ rằng người ta được cứu bằng cách chịu báp-têm hoặc gia nhập Hội Thánh. Thật phước hạnh khi chúng ta truyền cho các em Tin Lành kỳ diệu này, ấy là Đức Chúa Trời yêu thương các em, Chúa Giê-xu chịu chết vì tội các em và các em có thể được cứu ngay giây phút các em tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.
Mục tiêu của chúng ta trong việc truyền giáo cho thiếu nhi là: nói cho các em biết các em cần Cứu Chúa và Chúa Giê-xu là Cứu Chúa mà các em cần.
Ong Irvin Overholtzer, nhà thành lập Hội Ái Hữu Truyền Giáo cho Thiếu Nhi đã thuật lại rằng:
Tôi hỏi một bé gái xem em có phải là một Cơ Đốc nhân chưa. Em đáp em không biết. Tôi hỏi vậy thì em được cứu chưa. Một lần nữa em nói em không biết. Tôi lại hỏi: “Chúng ta phải làm gì để được cứu?” Em đáp “Dạ phải làm người tốt.” Tôi lại hỏi: “Tốt đến mức nào?” Em đáp: “Dạ thật là tốt.” Tôi lại hỏi: “Thật là tốt đến mức nào?” Em đáp: “Tốt hết sức tốt.” Tôi hỏi: “Em có tốt đến mức đó chưa?” Em nói: “Dạ chưa.” Tôi nói: “Nếu như vậy thì em chưa được cứu phải không?” Tôi nói tiếp: “Tôi cũng không tốt tới mức đó.” Em biết tôi là mục sư tại Hội Thánh ấy. Tôi không bao giờ quên đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của em. Dường như em muốn nói: “Ồ, nếu ông không tốt tới mức đó, thì ông chưa được cứu. Nếu ông là mục sư mà ông chưa được cứu vậy thì ai được cứu?” Rồi em nóng lòng hỏi tôi: “Thế thì làm sao ông được cứu?” Tôi rất vui mừng được giải nghĩa cho em chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua công tác đã hoàn tất của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Khi ấy em sẵn lòng tiếp nhận Chúa và biết chắc mình đã được cứu. Đó là điều đã xảy ra cách đây hai mươi chín năm, bây giờ em đã được 39 tuổi và vẫn đứng vững trong Chúa.
Khi chúng ta chia sẻ Tin Lành cho các em trong quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy kết quả. Tin Lành đúng là “quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.”Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 10:31 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách