† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2481|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Vì sao Đức Chúa Trời không thể tha thứ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:37:17 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Vì sao Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho chúng ta nếu Chúa Giê-xu không chết?
Vì sao Chúa Giê-xu phải chết?


Sứ đồ Phao-lô nói rằng sứ điệp Thập tự giá - ấy là Chúa Cứu Thế chết vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã phục sinh - là “sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” Sứ điệp này bày tỏ sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời liên quan đến con đường duy nhất bởi đó loài người được cứu chuộc và được tương giao với Đấng Tạo hóa của mình.
Trong công tác truyền giáo cho thiếu nhi, chúng ta phải giúp các em hiểu:
(1) Chúa Cứu Thế chết có mục đích.
(2) Sự chết của Chúa Cứu Thế là cần thiết.
MỤC ĐÍCH SỰ CHẾT CỦA Chúa Cứu Thế
Chúa Cứu Thế chết trên thập tự giá của người La-mã là một sự kiện lịch sử. Nhưng điều quan trọng là vì sao Ngài lại chết. Đức Chúa Trời đã làm sáng tỏ mục đích sự chết của Chúa Cứu Thế. Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta. Qua tiên tri Ê-sai, Đức Thánh Linh viết:
“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta
đã gánh sự buồn bực của chúng ta …
Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết,
vì sự gian ác chúng ta mà bị thương,
bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an;
bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh.”
Ngày nay trong thế giới tôn giáo, nhiều người giảng dạy rằng Chúa Cứu Thế chết cho một chính nghĩa, hoặc Ngài chết để chỉ cho chúng ta thấy chúng ta cần phải can đảm đối diện với khổ đau và sự chết. Nhưng không Ngài chết phải là lý do đó. Ngài chết như Chiên Con của Đức Chúa Trời, huyết của Ngài đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Chúa Giê-xu phán: “Đây là huyết ta, huyết … đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”
Điều quan trọng là các em phải có một quan niệm đúng đắn về thập tự giá. Thập tự giá không có nghĩa là Đức Chúa Trời đặt tội lỗi chúng ta trên một người thứ ba vô tội. Quan niệm này làm cho em bé gái phải thốt lên: “Em yêu Chúa Giê-xu nhưng em ghét Đức Chúa Trời”
Không, trăm ngàn lần không! Đức Chúa Trời không phải là một “người ích kỷ” ở trên thiên đàng, trong khi Chúa Giê-xu yêu thương và nhân từ đến nỗi Ngài đến trần gian để chết cho chúng ta. Ý nghĩa đúng đắn của thập tự giá là chính Đức Chúa Trời mang lấy hình phạt và chịu chết cho chúng ta. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời -“Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.”
Cứu người Chúa vui mang thập hình,
Thế tôi Chúa cam tâm hi sinh.
SỰ CHẾT của Chúa Cứu Thế LÀ CẦN THIẾT
Sự chết của Chúa Cứu Thế tuyệt đối cần thiết vì hai lý do: (1) để đáp ứng nhu cầu của tội nhân, và (2) để cung ứng một phương cách qua đó Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho chúng ta một cách công bình.
1. Thập tự giá đáp ứng nhu cầu của tội nhân. Kinh Thánh chép: “Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài.” HeDt 9:22 chép: “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.”
Vâng, nhưng huyết của ai? Tôi có thể chết cho tội lỗi của bạn không? Không, vì tôi cũng là một tội nhân. Chỉ có sự chết của Con Đức Chúa Trời mới chuộc tội cho chúng ta được. Kinh Thánh chép: “Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc… bèn là bởi huyết báu của Chúa Cứu Thế, dường như huyết của Chiên Con không lỗi, không vít.”
Vì Con của Đức Chúa Trời đã chết vì tội lỗi của tôi, nên tôi biết rằng tôi được tha thứ. Kinh Thánh chép: “… chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội.” Tôi không cần phải sợ hãi Đức Chúa Trời. Tôi có thể bước vào sự hiện diện của Ngài một cách dạn dĩ. “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh.”
2. Thập tự giá thỏa mãn sự công bình của Đức Chúa Trời. Thập tự giá cung ứng phương tiện, bởi đó Đức Chúa Trời “tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu”.
Nhiều em thiếu nhi (và người lớn) không hiểu vì sao Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá. Họ hỏi: “Vì sao Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho tôi nếu Chúa Giê-xu không chết? Vì sao Chúa Giê-xu phải chết?”
Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho chúng ta nếu Chúa Giê-xu không chết vì Ngài là Quan án Công bình của vũ trụ và chúng ta đã vi phạm luật của Ngài. Ngài phán: “Linh hồn nào phạm tội thì phải chết.” Đức Chúa Trời phải tôn trọng luật thánh của Ngài.
Chúng ta đã phạm tội, vậy chúng ta đáng bị hư mất. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài muốn cứu chúng ta; tuy nhiên, Ngài không thể hành động cách bất nghĩa được. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời công bình trong mọi đường lối của Ngài.”
Đức Chúa Trời không thể bỏ qua tội lỗi của chúng ta cũng không thể giả vờ không biết. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm cũng đều phù hợp với thuộc tính của Ngài, kể cả thuộc tính công bình.
Vậy, làm sao Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc chúng ta đồng thời duy trì sự công bình của Ngài? Nhờ thập tự giá. Thập tự giá là giá Đức Chúa Trời phải trả để cứu chuộc chúng ta.
Đức Chúa Trời không thể bỏ mặc tội nhân.
Tội lỗi của con người đòi hỏi con người phải chết.
Nhưng tại thập tự giá của Chúa Cứu Thế
chúng ta thấy cách Đức Chúa Trời cứu chúng ta
mà vẫn duy trì sự công bình của Ngài!
(Deham Smith )
Người ta lấy tên của một cựu thị trưởng thành phố Nữu Ước, Fiorello LaGuardia để đặt cho phi trường Quốc tế LaGuardia rất rộng lớn. Ông được dân chúng thuộc mọi phe nhóm chính trị thương yêu và ngưỡng mộ. Khi ông LaGuardia làm thẩm phán tại một thành phố nọ, một cụ già bị ra toà vì lấy cắp một ổ bánh mì. Cụ nhận tội mình nhưng cụ giải thích cụ ăn cắp vì quá đói.
Thẩm phán LaGuardia rất cảm thương. Ông nói: “Tôi lấy làm buồn vì cụ phải ăn cắp để thoả mãn cơn đói của mình, nhưng chúng tôi không thể cho phép người ta ăn cắp. Chiếu theo pháp luật, cụ phải nộp tiền phạt hoặc phải ngồi tù. Là quan toà tôi phạt cụ mười đô-la.”
Cụ già cúi xuống, lắc đầu đáp: “Tôi không có tiền. Tôi không thể nộp phạt. ”
Ông LaGuardia cởi áo choàng thẩm phán ra và bước xuống chỗ ông cụ đang đứng. Đặt tay lên vai cụ, ông nói: “Là quan toà, tôi kết án cụ. Nhưng là bạn của cụ, tôi muốn nộp tiền phạt cho cụ.” Ông rút trong túi ra một tờ mười đô-la và đóng tiền phạt cho cụ.
Chúng ta cũng giống như người không thể nộp tiền phạt . Chúng ta đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và đáng chịu hình phạt đời đời. Nhưng Chúa đã cởi bỏ vinh quang của Ngài, đến trần gian này trả nợ tội cho chúng ta trên thập tự giá.
Thập tự giá bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng bày tỏ sự công bình của Ngài. Kinh Thánh chép: “Vì Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Ngài.” Vì Chúa Cứu Thế đã phải chịu hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho người nhận Chúa Cứu Thế làm Cứu Chúa mình mà vẫn tôn trọng lẽ công bằng.
Giờ đây, chúng ta đã thấy vị trí của thập tự giá trong sự cứu rỗi. Thập tự giá cần thiết vô cùng. Không có thập tự giá thì không một ai được cứu. Với thập tự giá, ai cũng có thể được cứu, kể cả tthiếu nhi!
Khi nào chúng ta chỉ cho các em thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời tại thập tự giá, và thập tự giá đem lại phước hạnh cho các em thì khi ấy chúng ta không ngần ngại nói cho các em biết về sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá.
Thập tự giá luôn luôn nằm trong tâm trí và tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu Cứu Thế là “Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế.” Thiên đàng sẽ mãi mãi tôn vinh sự hy sinh lớn lao của Chúa Cứu Thế. Hàng triệu triệu người nhóm họp quanh ngai sẽ hát ngợi khen Ngài: “Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc chúng tôi cho Đức Chúa Trời.” (KhKh 5:9)Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:17 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách