† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2463|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Kéo Lưới …

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:46:57 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Kéo Lưới …
Cách Kêu Gọi Các Em Tiếp Nhận Chúa.
Bây giờ chúng ta đến phần quan trọng nhất của sứ điệp:
Phần kêu gọi các em tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của chính mình. Các em sẽ không bao giờ được sinh lại nếu không tiếp nhận Chúa Cứu The
Lưu ý: Ba điều quan trọng phải xảy ra khi một thiếu nhi thật sự hối cải:
1. Phải thấy mình đã phạm tội, và ăn năn đến mức không còn muốn phạm tội nữa.
2. Phải tin Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của em.
3. Phải tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.
Kêu gọi các em tiếp nhận Chúa là hành động “Kéo lưới” Đây là thì giờ quan trọng nhất. Chúng ta phải hoàn toàn nương cậy vào Đức Thánh Linh. Bạn và tôi không thể ban sự sống thuộc linh cho ai cả. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm được điều này. Ngài sẽ hành động một cách tốt đẹp khi lòng chúng ta thật yên tịnh, tin cậy Ngài đang hành động trong lòng các em.
Biết như vậy rồi, bây giờ chúng ta xem làm thế nào để chuyển sang phần kêu gọi và làm thế nào để thực hiện phần này. Nếu bạn đang sử dụng Quyển Sách Không Chữ, bạn có thể kết luận Trang Màu Đỏ như sau:
Một trong hai tên trộm đã tin Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài cứu mình. Anh ta nói: “Lạy Chúa, khi Ngài vào trong nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” Chúa Giê-xu quay qua con người đang hấp hối ấy và nói: “Hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong nơi Pa-ra-đi.” Anh ta đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình và anh đã được cứu. Tên trộm kia không tiếp nhận Chúa Giê-xu và bị hư mất đời đời.
Đôi lúc, khi một em thiếu nhi muốn tiếp nhận Chúa vào lòng mình, ma quỉ liền nói: Để đến mai sau hẵng tiếp nhận Chúa Giê-xu cũng được mà. Đừng tin hôm nay.” Nó muốn chúng ta cứ trì hoãn mãi cho đến khi chúng ta hư mất. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta được cứu ngay _________.
Các em: “Hôm nay!
Các em có biết vì sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta được cứu ngay hôm nay không? Vì chúng ta không biết mình còn sống bao lâu nữa. (Kể một câu chuyện thật chứng tỏ cái chết có thể đến bất ngờ. Đừng bi thảm hoá câu chuyện. Chúng ta không gây cảm xúc nơi các em mà chỉ nhằm giúp các em thấy mạng sống con người rất mong manh; vì vậy, các em nên quyết định NGAY BÂY GIỜ. )
Chúa Giê-xu ví sánh tấm lòng của chúng ta với một căn nhà. Ngài phán: “Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai, tức là một người lớn hay một em thiếu nhi nào, nghe tiếng ta mà mở cửa cho, TA SẼ VÀO …)
Nếu tôi đến thăm một em, tôi không dám đi thẳng vào nhà em ấy vì như vậy là bất lịch sự. Tôi phải gõ cửa. Nếu em trông thấy tôi đứng bên ngoài và em muốn tôi vào, em sẽ nói gì?
Các em “Mời ông vào.”
Đúng rồi. Cũng vậy, khi các em mời Chúa Giê-xu vào lòng mình, Ngài sẽ vào. {Nếu bạn đang dùng thị trợ Trái Tim Vải thì ngay lúc này hãy bỏ trái tim với những đốm i-ốt vào thẩu đỏ chứa dung dịch Hypo.} Khi Chúa Giê-xu vào lòng các em, Ngài tha thứ tất cả các tội lỗi của các em. {Lấy trái tim vải ra khỏi thẩu, vắt ráo, mở ra cho các em thấy các vết ố đã biến mất.}
Bây giờ, xin các em cúi đầu cầu nguyện. Đừng em nào nhìn quanh. Xin hỏi các em vài điều. Các em cứ cúi đầu, nhắm mắt và trả lời câu hỏi của tôi. {Đây là phần kêu gọi, gồm sáu câu hỏi và lời cầu nguyện.}
1. Các em có tin Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời không?
Các em: “Dạ có.”
2. Các em có tin Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá vì tội của các em không?
Các em: “Dạ có.”
3. Chúa Giê-xu có yêu thương các em không?
Các em: “Dạ có.”
4. Chúa Giê-xu có muốn làm Cứu Chúa của các em không? Các em: “Dạ có”
5. Nếu các em mời Chúa Giê-xu vào lòng các em, Ngài có vào không?
Các em: “Dạ có.”
6. Các em nên mời Ngài vào lòng mình khi nào?
Các em: “Ngay bây giờ.”
Các em cứ tiếp tục cúi đầu và nhắm mắt nhé … đừng ai nhìn quanh. Nếu em nào biết mình có tội và thật lòng mời Chúa Giê-xu vào lòng để làm Cứu Chúa của mình, em đó hãy đưa tay lên.
Vâng, tôi đã thấy tay em … vâng, tôi đã thấy tay em. đừng ai nhìn quanh. Bây giờ nếu em thật lòng em hãy cầu nguyện trong lòng theo tôi:
Lạy Chúa Giê-xu, con biết con có tội và con rất buồn, rất hối tiếc về các tội lỗi của con. Con biết tội lỗi của con đã làm Ngài đau lòng nên con muốn từ bỏ các tội lỗi ấy. Con cảm tạ Ngài đã yêu thương con rất nhiều và đã chết vì con. Xin Ngài hãy vào lòng con và làm Cứu Chúa của con. Con nhận Ngài làm Cứu Chúa của con ngay giờ phút này. Mời Ngài vào lòng con hôm nay. Mời Ngài vào và ở mãi trong lòng con. Chúa Giê-xu ôi, xin vào lòng con.
Kết thúc phần kêu gọi bằng lời cầu nguyện, rồi tiếp tục dạy bài.
Các em có thật lòng mời Chúa Giê-xu vào lòng các em không?
(Các em: “Dạ có.”)
Khi các em mời Chúa Giê-xu vào, Ngài nói Ngài sẽ làm gì? Ngài nói “Ta sẽ ______.”
(Các em: “Ta sẽ vào!”)
Các em mời Ngài vào lòng các em chưa?
(Các em: “Dạ rồi.”)
Chúa Giê-xu có giữ lời hứa không?
(Các em: “Dạ có.”)
Vậy thì bây giờ Ngài ở đâu? Ngài ở bên ngoài hay ở BÊN TRONG tấm lòng các em?
(Các em: “Dạ bên trong!”)
“Đúng rồi. Một khi Chúa Giê-xu đã vào lòng em Ngài sẽ không bao giờ lìa khỏi em. Ngài phán: “Ta sẽ chẳng bao giờ lìa ngươi đâu.” Chúng ta hãy cùng nhau lặp lại lời này: “TA SẼ CHẲNG LÌA NGƯƠI ĐÂU!”
Trong những buổi nhóm tôi không có cơ hội mời các em tiến lên phía trước, tôi thường kêu gọi các em theo cách tôi vừa nêu. Nhiều em đã được cứu ngay tại chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, nếu có thể được, tốt nhất chúng ta nên nói chuyện riêng với những em muốn được cứu. Trong trường hợp đó, bạn có thể nói:
“Bây giờ chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Nếu em đã mời Chúa Giê-xu vào lòng mình, bây giờ chúng ta hãy cảm tạ Ngài vì Ngài đã vào lòng các em . {Sau khi cầu nguyện ngắn gọn, nói tiếp}. Trong khi các em vẫn cúi đầu nhắm mắt, mời các em đã đưa tay lên yên lặng đi qua phòng bên kia với _____________. Chúng tôi muốn nói chuyện với các em vài phút và chỉ dẫn các em vài điều trong Lời Đức Chúa Trời. Nếu các em nào lúc nãy chưa đưa tay lên nhưng bây giờ muốn mời Chúa Giê-xu vào lòng, em đó cũng có thể đi với các bạn.
Các em khác cứ ngồi yên tại chỗ. Sau đó, bạn cầu nguyện ngắn cho các em đang được hướng dẫn ở phòng bên kia và tiếp tục cho các em còn lại hát vài bài. Không nên để các em còn lại ngồi không.
LƯU Ý: Trong khi kêu gọi, chúng ta không nên thúc hối các em. Theo bản tính tự nhiên, các em muốn làm vui lòng người lớn. Cũng tốt thôi vì như vậy có nghĩa là các em sẵn lòng đáp ứng đối với Tin Lành. Nhưng đây cũng là điều không tốt vì các em dễ bị dẫn dắt và thúc giục đi đến những quyết định mà các em chưa sẵn sàng. Chúng ta cần tin cậy Thánh Linh để Ngài làm công việc của Ngài vào thời điểm của Ngài. Chỉ khi nào quyết định của các em là kết quả của công tác Thánh Linh trong lòng các em thì quyết định ấy mới có ý nghĩa và có giá trị thuộc linh.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:54 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách