† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2438|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Khải Đạo Khôn Ngoan

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:47:35 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Khải Đạo Khôn Ngoan
Làm Thế Nào Để Dẫn Dắt Một Thiếu Nhi Đến Với Chúa Cứu Thế?
Mặc dầu có những trường hợp bạn không thể mời các em tiến lên phía trước, bài chia sẻ của các bạn vẫn có phần kêu gọi.
Trong khi bạn kêu gọi, nhiều thiếu nhi có thể được cứu tại chỗ. Tuy nhiên, nếu có thể được, bạn nên hướng dẫn các em một cách riêng tư.
Nguyên tắc tiên quyết và cơ bản nhất trong việc hướng dẫn các em đến với Chúa Cứu Thế là: HÃY DÙNG LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Chúng ta được tái sinh bởi đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời .”
MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC KHẢI ĐẠO:
- Khám phá tình trạng thuộc linh của từng em và lý do em muốn đựợc khải đạo. Có thể chỉ vì em muốn bạn cầu nguyện cho con chó đang bị bệnh của em.
- Cho em đọc Kinh Thánh lớn tiếng . Đừng quên đem theo bản Kinh Thánh dễ đọc.
- Dùng Lời Đức Chúa Trời giải quyết những ý bất đồng. Nói chung ít khi thiếu nhi phản đối hoặc từ khước. Nhưng nếu em có một vấn đề thắc mắc thì nên dùng Lời Chúa giải đáp cho em.
- Đừng dùng quá nhiều câu Kinh Thánh . Thà bạn chỉ dùng một vài câu Kinh Thánh mà có thể giúp em hiểu rõ còn hơn làm em rối trí với quá nhiều câu Kinh Thánh.
- Nhắc đi nhắc lại một câu Kinh Thánh cho đến khi nào em hiểu rõ. Ý nghĩa chính yếu của giờ khải đạo là giải thích cặn kẽ một câu Kinh Thánh cho đến khi em hiểu rõ câu ấy. Phải giải nghĩa các từ khó.
- Nương cậy Đức Thánh Linh là Đấng soi sáng . Hiểu một câu Kinh Thánh bằng tâm trí là một việc, nhưng “thấy” được chân lý trong câu Kinh Thánh đó nhờ sự soi sáng của Đức Thánh Linh là một việc khác. Chúng ta phải hết lòng nương cậy Đức Thánh Linh là Đấng bày tỏ chân lý thuộc linh cho thiếu nhi.
- Dẫn dắt thiếu nhi đến chỗ đặt đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cứu bởi cảm xúc hoặc kinh nghiệm; chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời. Bạn hãy giải đáp các câu hỏi, nhưng đừng đánh lạc hướng. Liên tục hướng sự chú ý của đứa trẻ vào Lời của Đức Chúa Trời.
Bây giờ chúng ta thử bước vào một buổi khải đạo thực sự để hướng dẫn thiếu nhi đến với Chúa. (Bạn nên luôn luôn gọi đúng tên của thiếu nhi.)
Người khải đạo: “Chào em Tâm, tôi rất vui được nói chuyện với em. Tôi muốn hỏi một câu. Nếu đêm nay em qua đời - em biết đấy, nhiều người qua đời rất đột ngột - em có chắc chắn mình vào nước Thiên đàng không?
Tâm: Dạ, không.
Người khải đạo: Em có biết làm thế nào để được cứu không? Một số người nghĩ rằng phải là người tốt, phải chịu báp-têm hoặc gia nhập Hội Thánh mới được cứu. Nhưng Kinh Thánh không nói như vậy. Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân vì đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều đã phạm tội. Tôi muốn chỉ cho em xem một câu Kinh Thánh. RoRm 3:23. Đây, mời em đọc lớn.
Tâm: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
Người khải đạo: Ở đây Đức Chúa Trời nói chúng ta đều đã phạm tội. Đức Chúa Trời có nhắc nhở em về một việc sai trái hoặc một lời nói sai trái không? Em có biết rằng em đã phạm tội không?
Tâm: “Dạ có.”
Người khải đạo: “Tôi cũng phạm tội, Tâm à. Kinh Thánh nói rằng hình phạt dành cho tội lỗi là bị xa cách Đức Chúa Trời đời đời trong một nơi kinh khủng mà Kinh Thánh gọi là địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài không muốn chúng ta đi đến nơi đó. Bây giờ, chúng ta xem GiGa 3:16 Em biết câu này rồi, nhưng tôi muốn em đọc lên.
Tâm: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Người khải đạo: “Tốt lắm, Tâm. Đức Chúa Trời cmuốn nói đến ai khi Ngài dùng chữ “thế gian”?
Tâm: “Em nghĩ Ngài muốn nói đến tất cả chúng ta?
Người khải đạo: “Đúng rồi! Chúng ta đang ở trong thế gian, phải không? Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta! Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài ban một điều quí báu cho chúng ta. Ngài ban gì cho chúng ta? Em xem lại câu Kinh Thánh này và cho tôi biết.”
Tâm: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài”… Ngài ban Con Ngài cho chúng ta.
Người khải đạo: “Đúng rồi! Ngài ban Con Ngài, là Chúa Giê-xu, đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Ngài ban Chúa Giê-xu để làm Cứu Chúa của chúng ta. Nếu tôi cho em một món quà, em có phải trả tiền cho tôi không?
Tâm: Dạ không.
Người khải đạo: Nếu tôi tặng cho em một vật gì đó, em có phải làm việc thật nhiều để nhận được vật đó không?
Tâm: Dạ không.
Người khải đạo: “Nhưng có một điều em phải làm để món quà thuộc về em. Em phải NHẬN!. Đúng như vậy, phải không? Chỉ khi nào em nhận. Món quà mới thuộc về em. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của em, nhưng em phải tiếp nhận Ngài vào lòng em để Ngài trở nên Cứu Chúa của em. Bây giờ chúng ta xem Giăng chương 1, câu 12. Câu 11 nói rằng: Chúa Giê-xu đến với dân của Ngài, là dân Do Thái, nhưng họ không tiếp nhận Ngài. Họ không tin Ngài. Mời em đọc câu 12.
Tâm: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài.”
Người khải đạo: Câu này cho chúng ta thấy chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng chúng ta, làm Cứu Chúa của chúng ta. Tâm à, em có tin Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời không?
Tâm: Dạ tin.
Người khải đạo: Em có tin rằng Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của em không?
Tâm: Dạ tin.
Người khải đạo: Chúa Giê-xu có yêu thương em không?
Tâm: Dạ có.
Người khải đạo: Em có tin rằng nếu em mời Ngài, Ngài sẽ vào lòng em ngay giờ này để trở thành Cứu Chúa của em không?
Tâm: Da tin.
Người khải đạo: Em có muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của em ngay bây giờ không?
Tâm: Dạ em muốn lắm.
Người khải đạo: Tốt lắm! Chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Em cầu nguyện với Chúa Giê-xu bằng lời của em. Em thưa với Ngài rằng em đã phạm tội và em rất buồn rầu về tội lỗi của em. Em hãy cảm ơn Ngài vì Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi em, rồi em mời Ngài vào lòng em.
Tâm: Chúa Giê-xu ôi, con biết con đã phạm tội. Con buồn rầu về các tội lỗi của con. Cảm ơn Ngài đã chết trên thập tự giá vì con. Con mời Ngài vào lòng con và tha thứ tội lỗi con. Xin Ngài vào lòng con ngay giờ này và trở nên Cứu Chúa của con.
Người khải đạo: Tốt lắm, Tâm. Bây giờ em hãy đọc lớn GiGa 3:36.
Tâm: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”
Người khải đạo: Cám ơn Tâm. Em thấy không, câu Kinh Thánh này nói về hai nhóm người trên thế giới. Mọi người đều thuộc về một trong hai nhóm, và câu này nói đến một việc xảy ra cho mỗi nhóm. Em có thể kể ra hai nhóm đó không?
Tâm : Người tốt và người tội lỗi.
Người khải đạo: Không phải vậy. Chúng ta đều là những người tội lỗi. Em hãy xem lại câu Kinh Thánh này.
Tâm: Em thấy rồi … hai nhóm người ấy là những người tin Chúa và những người không tin Chúa.
Người khải đạo: Đúng rồi! Mọi người đều thuộc về một trong hai nhóm, hoặc tin Chúa Giê-xu, hoặc không tin Ngài. Em thuộc về nhóm người nào?
Tâm: Em thuộc về nhóm người tin Chúa Giê-xu.
Người khải đạo: Nếu em ở trong nhóm ấy Đức Chúa Trời nói gì về em?
Tâm: Ngài nói em sẽ được sự sống đời đời.
Người khải đạo; Không phải vậy đâu! Em đọc lại xem.
Tâm: “Ai tin Con ấy … được sự sống đời đời.”
Người khải đạo: “Đúng rồi, chữ “được” nghĩa là em có ngay bây giờ. Ví dụ như cái đồng hồ của tôi đây, tôi đang có hay tôi sẽ có nó?
Tâm: Dạ ông đang có nó.
Người khải đạo: Đúng rồi! Đức Chúa Trời nói nếu em tin Chúa Giê-xu thì em có gì?
Tâm: Em có sự sống đời đời.
Người khải đạo: Em có sự sống đời đời chưa?
Tâm: Dạ có rồi.
Người khải đạo: Sao em biết em có rồi?
Tâm: Bởi vì Lời Chúa nói như vậy.
Người khải đạo: Tốt lắm, Tâm. Đó là điều tôi muốn em làm: đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Khi em rời khỏi tôi nếu có một người nói với em rằng: ông ta không tin là em có sự sống đời đời, thì em tin lời người đó hay em tin lời của Đức Chúa Trời?
Tâm: Dạ, em tin Đức Chúa Trời!
Người khải đạo: Đúng vậy! Bây giờ chúng ta hãy xem một câu khác. Đây là thư tín của Giăng, ở gần cuối Kinh Thánh. IGi1Ga 5:13 . Tôi sẽ đọc câu này, tôi muốn em dò theo, tôi sẽ đọc sai một chỗ, em xem tôi đọc sai chỗ nào nhé. Em sẵn sàng chưa? Dò cẩn thận nhé! “Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con NGHĨ mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời …”
Tâm: Ông đọc là nghĩ, trong khi ở đây chép là “biết”.
Người khải đạo: Tốt lắm, Tâm. Em tìm ra đúng lỗi rồi đấy. Bây giờ em đọc lại cho đúng đi.
Tâm: “Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.”
Người khải đạo: Tốt lắm! Tâm có tin danh Con Đức Chúa Trời không, nghĩa là em có tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của em không?
Tâm: Da tin.
Người khải đạo: Vậy thì trong câu này Đức Chúa Trời muốn em biết điều gì?
Tâm: Dạ, Ngài muốn em biết em có sự sống đời đời.
Người khải đạo: Đúng! Em có biết em có sự sống đời đời không?
Tâm : Dạ biết.
Người khải đạo: Vì sao em biết được?
Tâm: Bởi vì câu Kinh Thánh này nói như vậy.
Người khải đạo: Đúng đó Tâm, chúng ta biết mình được cứu vì Đức Chúa Trời nói như vậy.
VÀI ĐIỀU CẦN NHỚ
- Cố gắng giúp trẻ biết chắc mình được cứu NGAY GIỜ ĐÂY. Sự bảo đảm này phải dựa trên Lời Đức Chúa Trời.
- Giải thích cho trẻ hiểu mặc dầu đã được cứu, chúng ta vẫn còn bản chất tội lỗi.Chúng ta vẫn bị cám dỗ làm những điều sai, và có những lúc chúng ta vẫn phạm tội.
- Chỉ cho trẻ thấy phải làm gì khi phạm tội: Phải xưng tội với Đức Chúa Trời ngay lập tức theo IGi1Ga 1:9. Dầu phạm tội, trẻ cần biết mình thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.
- Cảnh cáo trẻ nếu cố ý phạm tội, Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt, Ngài sẽ đánh đòn. (Xin xem HeDt 12:6,7) Giải thích rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài không muốn phạt chúng ta, tuy nhiên vì yêu chúng ta, Ngài không muốn tiếp tục cho chúng ta sống trong tội lỗi.
- Khích lệ trẻ làm chứng về Chúa cho người khác bằng cách nói cho ít nhất năm người bạn biết mình đã tiếp nhận Chúa.
- Giúp trẻ nhóm họp ổn định tại một Hội Thánh địa phương đặt đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời. Trẻ cần chơi với các thiếu nhi Cơ-đốc khác.
ĐỪNG QUÊN THIẾU NHI LÀ TRẺ EM!
Đừng ngạc nhiên nếu có một vài em đến tiếp nhận Chúa nhiều lần. Vào cuối một kỳ trại hè của tôi, có một bé trai sung sướng đến nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, tuần này con được cứu ba lần!”
Nghe vậy, có thể chúng ta mỉm cười, nhưng đừng quên chúng ta đang làm việc với trẻ em. Thông thường một đứa trẻ không hiểu thấu lẽ thật khi nghe lẽ thật ấy lần đầu, mặc dầu em nói là hiểu rồi.
Chúng ta nên kiên nhẫn lập đi lập lại một câu Kinh Thánh để trẻ nắm vững lẽ thật. Người hầu việc Chúa cho thiếu nhi cũng nên hiểu rằng khi một em dâng đời sống mình cho Chúa thì em hành động theo nhận thức hiện tại của em. Điều này cần được tái xác nhận khi trẻ lớn lên. Khi em bước lên dâng đời sống mình cho Chúa một lần nữa, điều đó không có nghĩa là sự dâng mình trước đây không thành thật, nhưng em dâng mình trong nhận thức mới mẻ về đời sống và tương lai của mình.
Ông E.V.Thompson,một trong những sáng lập viên của WORLDTEAM, nói rằng, khi mới lớn, ông đã công khai dâng mình cho Chúa nhiều lần. Đây không phải là dấu hiệu của sự giả dối mà là bằng cớ của một tâm linh nhạy cảm và lòng ước ao dâng tất cả cho Chúa.
CHINH PHỤC GIA ĐÌNH!
Làm công tác thiếu nhi mà không quan tâm đến phụ huynh là một thiếu sót rất lớn và khó đạt được hiệu quả cao. Chương trình của Đức Chúa Trời là cha mẹ của các em được cứu và có đời sống thuộc linh tăng trưởng để có thể dạy dỗ và làm gương cho con cái.
Đức Chúa Trời cứu mỗi một cá nhân chúng ta, nhưng chương trình và lòng ao ước của Ngài là cả gia đình chúng ta được cứu. Đức Chúa Trời khuyên Nô-ê đóng tàu không phải cho một mình ông mà là cho cả gia đình ông. Ngài phán với ông: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu.” Chiên con lễ Vượt Qua, hình ảnh kỳ diệu về Chúa Cứu Thế, không dành cho một cá nhân nhưng dành cho cả một gia đình. Những bằng chứng này và nhiều bằng chứng khác trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy gia đình rất quan trọng trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời.
Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta nên chinh phục các gia đình cho Chúa Cứu Thế. Nếu bạn có một tình thương thật đối với một thiếu nhi, bạn có một cơ hội rất quí báu để đến với cha mẹ của em.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:15 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách