† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2646|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Hãy Gửi Sứ Điệp

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:48:36 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Hãy Gửi Sứ Điệp Của Đức Chúa Trời Đến Cho Các Em.

BÀI HỌC KINH THÁNH HÀM THỤ
· Trẻ em thích làm thành viên của một câu lạc bộ.(*)
· Trẻ em thích nhận được thư.
· Trẻ em thích học hỏi về Đức Chúa Trời.
Một trong những cách chinh phục thiếu nhi hiệu quả nhất và xây dựng đức tin của các em một cách vững chắc nơi Lời Chúa là dùng những bài học Kinh Thánh hàm thụ.
Chúng tôi biết điều này nhờ kinh nghiệm bản thân. Chúng tôi đã trình bày Tin Lành cho hàng ngàn thiếu nhi bằng bảng nỉ. Nhiều em trong số đó đã đến với Đấng Cứu Thế. Chúng tôi cần một hình thức chăm sóc nào đó để các em biết chắc mình được cứu và để dạy Lời Chúa cho các em.
(*) có thể áp dụng dưới dạng VƯỜN CÂY XANH hoặc ĐỒNG CỎ NON
Năm 1965, chúng tôi bắt đầu viết bài học Kinh Thánh nhằm đáp ứng nhu cầu này. Chúa ban cho chúng tôi một cái tên đặc biệt hấp dẫn đối với thiếu nhi để đặt cho câu lạc bộ này: Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh. Các em thích làm thành viên của một câu lạc bộ, thích nhận được thư và thích học hỏi về Chúa.
Các em đáp ứng rất nhiệt thành đối với khóa học đầu tiên đến nỗi chúng tôi được khích lệ tiếp tục viết bài cho những khóa kế tiếp về những lẽ thật sâu hơn để các em tăng trưởng về mặt thuộc linh và trở nên những tín đồ kết quả, đắc thắng.
Chúng tôi biết những bài học Kinh Thánh hàm thụ rất hiệu quả! Bất cứ ai yêu mến Chúa cũng có thể chinh phục thiếu nhi cho Chúa bằng những bài học Kinh Thánh!
1.Truyền giáo cho thiếu nhi.
2.Chăm sóc các em mới tin.
3.Đào tạo người phục vụ.
1. TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
Khi chúng tôi bắt đầu viết những bài học, chúng tôi nghĩ chủ yếu là để chăm sóc tân tín hữu. Nhưng sau đó chúng tôi khám phá thấy những bài học này cũng rất hiệu quả trong việc truyền giáo cho thiếu nhi.
Tôi còn nhớ một buổi chiều, khi tôi đến khách sạn, một bé trai mười tuổi đưa tôi đến phòng. Tôi không thể giữ em lại để nói về Chúa cho em nên tôi chỉ trao cho em một bài học Kinh Thánh hàm thụ và nói: “Có lẽ em sẽ thích cái này. Em đọc rồi điền vào trang bài làm. Sau đó em gửi đến cho tôi và tôi sẽ gửi cho em bài học tiếp theo. Có tất cả bảy bài. Khi em học xong, tôi sẽ gửi cho em một chứng chỉ xinh xinh điền tên em vào đó.
Vài ngày sau tôi nhận được một tờ bài làm của em. Cuối bài có câu hỏi: “Em đã nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của em chưa?” Em trả lời: “Rồi” Câu hỏi tiếp theo: “Khi nào?” Em đáp: “Ngay giờ này!”
Vào một mùa hè, tôi đến ở tại miền núi phía bắc Carolina để soạn bài cho một khóa học mới của Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh. Chiều chiều, khi mặt trời sắp lặn, tôi thường chạy thong thả trên con đường vắng vẻ để thư giãn tinh thần.
Một hôm, tôi thấy một đám trẻ em chơi bên đường. Hôm sau tôi nhét những bài học hàm thụ đầy túi sau. Khi gặp lại các em, tôi đến nói chuyện làm quen và giới thiệu Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh cho các em. Sau đó, tôi phát cho mỗi em một bài.
Vài ngày sau tôi nhận được bài làm của một em trong số các em đó tên là Sandra. Sáu tuần lễ sau, tôi nhận thư của bà Long, cô bảo mẫu của trường nội trú dành cho các em ở miền núi ấy. Bà giải thích bà đã xem bài học của Sandra và bà rất thích. Bà xin tôi gửi những bài học Kinh Thánh hàm thụ ấy cho hai mươi ba em gái khác trong ký túc xá của bà. Dĩ nhiên chúng tôi gửi ngay.
Mười ngày sau, tôi nhận được một trong những bức thư cảm động nhất trong đời tôi. Bà Long nói rằng bà cho các em học bài hàm thụ ấy trong giờ thờ phượng trước khi đi ngủ. Bà Long viết: “Ít lâu sau, một hôm tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng. Khi mở cửa ra, tôi thấy một em đứng đó, tay cầm bài học Cánh Thư Xanh, mắt rưng rưng. Em nói: “Em muốn mời Chúa Giê-xu vào lòng em, cô cầu nguyện với em nhé!”
Bà kể tiếp: “Tôi cầu nguyện và cùng vui mừng với em vì em đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của em. Chúng tôi chưa kết thúc thì lại có tiếng gõ cửa. Một em khác tay cầm bài học, đến xin tiếp nhận Chúa. Tôi chưa giúp em này xong thì một em khác đến chờ ngoài cửa. Dường như các em đến gọi tôi suốt đêm ấy! Hôm ấy có tất cả mười tám em tiếp nhận Chúa!”
“Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. ”
(EsIs 54:13)
2. CHĂM SÓC CÁC EM MỚI TIN
Trong lãnh vực thuộc thể, Đức Chúa Trời cho mỗi em bé có cha mẹ. Một trẻ sơ sinh cần được nuôi dưỡng, yêu thương và chăm sóc. Trong lãnh vực thuộc linh cũng vậy. Cô Helen Odenwelder nói: “Ai sinh một em bé thuộc linh thì nấy là người có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc em bé đó.” Thật là dại dột và thiển cận khi chúng ta đem tất cả mọi nỗ lực ra để dắt đưa các em đến với Chúa Cứu Thế rồi sau đó không ngó ngàng gì đến các em. Nếu được chăm sóc đúng mức, chúng ta có thể giúp các em trở nên những tín đồ đắc thắng, kết quả và công tác của chúng ta sẽ hiệu quả vô cùng.
Một thiếu nữ người Hoa ở New York viết: “Chúa Giê-xu hiển nhiên đã đến sống trong tôi! Và Ngài sẽ mãi mãi sống trong tôi! Tôi nghĩ rằng đó là nhờ Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh, bởi vì những bài học ấy dạy tôi cách tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa của tôi, dạy tôi về cõi đời đời, về kẻ thù của chúng ta, điều nào đúng và điều nào sai … Đối với tôi, những bài học này chính là lớp Trường Chúa Nhật của tôi. Tôi không thể đi nhà thờ cũng không thể tham dự Trường Chúa Nhật vì cha mẹ tôi chưa tin Chúa …”
“Ai sinh ra một em bé thuộc linh thì nấy là người có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc em bé đó ” (Helen Oderwelder)
3. ĐÀO TẠO NHỮNG MÔN ĐỆ
Một thiếu nhi được cứu và được hướng dẫn để biết chắc mình được cứu là một điều rất tuyệt vời. Nhưng trách nhiệm của chúng ta không chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta phải đào tạo các em thành những môn đệ của Chúa. Đây là điều Chúa truyền dạy chúng ta phải làm.
Những em mới tin Chúa cần học các lẽ thật quan trọng của Kinh Thánh một cách có hệ thống. Bạn thực hiện điều này bằng cách nào? Bằng những bài học Kinh Thánh hàm thụ.
Mẹ của một thanh niên 21 tuổi viết cho chúng tôi: “Ông nói chuyện với con trai tôi khi nó bảy tuổi. Qua cuộc trò chuyện ấy và các bài học của Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh, ông đã dạy nó yêu mến Kinh Thánh và từ ngày đó đến nay nó vẫn yêu mến Kinh Thánh.”
Một em gái mười tuổi viết: “Cháu có tên trong danh sách lớp hàm thụ của ông đã nhiều năm nay. Khi bắt đầu theo học lớp ấy, cháu mới được năm tuổi. Cháu rất thích những bài học ấy … Cháu không biết ông còn những bài học dành cho lứa tuổi từ sáu đến mười tuổi không. Cháu muốn cho các em thiếu nhi tại Hội Thánh của cháu bắt đầu học những bài này. Cháu nghĩ các bài học ấy đã gây dựng cháu thế nào thì cũng sẽ giúp đỡ các em trong Hội Thánh cháu thế ấy.”
Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh có những khóa học cao cấp, dạy những lẽ thật sâu xa hơn về thân vị và công tác của Chúa Giê-xu và những lẽ thật về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Cứu Thế trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Trẻ em cũng như người lớn đều cần hiểu biết những lẽ thật kỳ diệu này.
Padget Wilkes nói: “Khi đưa một người đến với Chúa, chúng ta chỉ kết quả được một người. Tuy nhiên, như ông Giô-suê ngày xưa, nếu chúng ta dẫn dắt được một thánh đồ vào trong xứ đượm sữa và mật, chúng ta trở nên phương tiện để Chúa cứu hàng ngàn người. Một con người mặc lấy quyền năng như thế sẽ trở nên một “Giô-suê” khác, là nơi qui tụ ánh sáng, phước hạnh và quyền năng, chính người ấy sẽ chinh phục được nhiều người.”
“Không một điều gì có thể gây ấn tượng sâu đậm, làm chứng dạn dĩ, tồn tại lâu dài trong người ta và ảnh hưởng mãnh liệt bằng một trang sách. ”
(Dr. Samuel Zwemer)


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 10:32 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách