† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2337|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Dạy Trẻ Sống Đắc Thắng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:49:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Dạy Trẻ Sống Đắc Thắng
“Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế chúng ta. ”
ICo1Cr 15:57
Dẫn các em đến với Chúa là điều rất tốt, nhưng công tác của chúng ta không dừng lại tại đó. Chúng ta cần dạy cho các em con đường đắc thắng.
Thật đáng buồn cho những thiếu nhi và thanh niên sau khi được dẫn dắt đến với Chúa thì bị bỏ mặc một mình để chống chọi với thế gian, xác thịt và ma quỉ.
Chúng ta chưa làm trọn bổn phận khi nói với các Cơ-đốc-nhân non trẻ rằng: “Hãy đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và đi nhà thờ.” Những cám dỗ là thật, những dục vọng của xác thịt là thật, sự lôi cuốn của thế gian là thật, và quyền lực của Sa-tan là thật. Trẻ em phải biết con đường đắc thắng của Đức Chúa Trời.
Có những lẽ thật rất cơ bản cho một đời sống đắc thắng. Khi những lẽ thật này được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, các em sẽ nắm vững. Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích lẽ thật này một cách hết sức rất đơn giản, nhưng bạn cần trình bày lại bằng lối văn riêng của mình khi bạn dạy các em.
DẠY CHO TRẺ BIẾT:
Một em thiếu nhi có thể biết chắc mình đã được cứu nếu em kinh nghiệm đời sống đắc thắng. Sự hiểu biết ấy phải đặt trên nền tảng Lời của Đức Chúa Trời.
Có lẽ phần Kinh Thánh rõ ràng và đơn giản nhất về sự hiểu biết này là Giăng, chương 10. Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta; ta ban cho nó sự sống đời đời.”
Đối với các em những lời này rất dễ hiểu. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, chúng ta trở nên một trong những “con chiên” của Ngài. Chúa Giê-xu ban gì cho chiên của Ngài? Ngài ban cho chúng sự sống “đời đời.” Bao lâu? Mãi mãi, đời đời.
Chúa Giê-xu nói thêm: “Nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp mất nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta.” Khi giải thích điều này cho một em thiếu nhi, chúng ta có thể nhấn mạnh rằng em đang ở trong tay Chúa Cứu Thế và ở trong tay Đức Chúa Trời và không ai có thể cướp em khỏi tay Chúa được.
Để quân bình trong sự dạy dỗ, chúng ta nên giải thích cho em hiểu chiên của Chúa Giê-xu đi theo Ngài. Nếu chúng ta không đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta không thể đòi hỏi những lời hứa này thuộc về chúng ta được.
DẠY CHO TRẺ BIẾT:
Các em thiếu nhi hiểu và sẵn lòng chấp nhận lẽ thật “Chúa Cứu Thế sống trong em.” Một khi các em hiểu mình được cứu do tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào lòng, các em cũng dễ dàng hiểu và chấp nhận lẽ thật Chúa Cứu Thế đang sống trong các em. Sứ đồ Phao-lô nói: “Chúa Cứu Thế sống trong tôi.” Chúng ta cũng có thể nói như vậy nếu chúng ta đã nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.
Lẽ thật này có một khía cạnh đặc biệt giúp các em đắc thắng sự cám dỗ: Chúa Cứu Thế, Đấng ở trong chúng ta, lớn hơn và mạnh hơn ma quỉ, là kẻ ở trong thế gian. Kinh Thánh chép: “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.” Chúng ta cần giải thích cặn kẽ điều này cho các em và khích lệ các em học thuộc câu Kinh Thánh này (IGi1Ga 4:4).
DẠY CHO TRẺ BIẾT:
Không những Chúa Cứu Thế sống trong chúng ta, mà chúng ta cũng sống “trong Chúa Cứu Thế ” nữa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Cứu Chúa, Đức Chúa Trời đặt chúng ta TRONG Chúa Cứu Thế . ICo1Cr 1:30 chép: “Nhờ Ngài (nhờ Đức Chúa Trời) mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế …”
Cụm từ “trong Chúa Cứu Thế” hoặc “trong Ngài” được lập đi lập lại nhiều lần trong Tân Ước. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết chúng ta Ở TRONG Chúa Cứu Thế . Lẽ thật này là chìa khóa để hiểu biết con đường đắc thắng của Đức Chúa Trời.
Ở TRONG Chúa Cứu Thế nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta được dự phần trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Kinh Thánh nói chúng ta đã “bị đóng đinh với Chúa Cứu Thế” “đồng chôn với Ngài” và “đồng sống lại với Ngài.”
Làm sao chúng ta có thể “bị đóng đinh với Chúa Cứu Thế”? Một trong những cách tốt nhất để dạy lẽ thật này cho thiếu nhi là minh hoạ “Người Giấy trong Một Quyển Sách” . Cắt một hình người nhỏ bằng giấy và tiến hành như sau:
“Các em ơi, Kinh Thánh nói rằng, khi chúng ta được cứu, Đức Chúa Trời đặt chúng ta TRONG Chúa Cứu Thế . Hình người bằng giấy này tượng trưng cho chúng ta và quyển sách này tượng trưng cho Chúa Cứu Thế.
Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đặt chúng ta TRONG Chúa Cứu Thế vậy chúng ta hãy lấy hình người đặt trong quyển sách.
Giả sử bây giờ chúng ta đặt quyển sách xuống đất thì hình người ở đâu? Anh ta cũng ở dưới đất.
“Giả sử chúng ta đặt quyển sách trên đàn dương cầm này, bây giờ anh ta ở đâu? Anh ta nằm trên đàn vì anh ta ở trong quyển sách.
“Nếu chúng ta gói quyển sách này gửi đi Nữu Ước, anh ta ở đâu? Anh ta cũng ở Nữu Ước vì anh ta ở trong quyển sách.
“Nếu tôi đặt quyển sách này dưới nước, anh ta thế nào? Anh ta cũng ở dưới nước vì anh ta nằm trong quyển sách. BẤT CỨ điều gì xảy đến cho quyển sách này cũng xảy đến cho anh ta vì anh ta ở trong quyển sách.
“Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta, Ngài đặt chúng ta Ở TRONG Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Điều gì xảy đến với Chúa Cứu Thế , cũng xảy đến cho chúng ta vì chúng ta ở trong Ngài. Khi Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh, chúng ta cũng bị đóng đinh, khi Ngài bị chôn chúng ta cũng bị chôn với Ngài; khi Ngài sống lại chúng ta cũng sống lại với Ngài.”
DẠY CHO TRẺ BIẾT:
Nhờ liên hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta được giải cứu khỏi Vương quốc Tối tăm của Sa-tan và được trồng (hoặc đưa) vào Vương quốc của Con Yêu dấu của Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi viết bài cho khóa 3 của Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh, chúng tôi dùng lối văn ngôn từ và hình thức minh hoạ rất đơn giản để trình bày lẽ thật này. Đây là phần tóm tắt của bài học.
Đức Chúa Trời tạo dựng con người đầu tiên là A-đam. Vì là con người đầu tiên, nên ông A-đam là đầu của nhân loại. Những điều ông đã làm đều ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại.
Trước khi ông A-đam sa ngã, tội lỗi đã vào vũ trụ. Sa-tan đã nổi loạn với Đức Chúa Trời, và một phần ba các thiên sứ ở thiên đàng đi theo Sa-tan trong sự phản loạn này và tạo nên Vương quốc của Bóng tối.”
Khi ông A-đam phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, ông đứng về phía Sa-tan, bước vào Vương quốc của Bóng tối và ở dưới quyền lực của tội lỗi. Vì là người đầu của nhân loại, nên ông A-đam đem toàn thể nhân loại vào Vương quốc của Bóng tối và tất cả đều ở dưới quyền lực của tội lỗi.
Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam là người vô tội, nhưng sau khi không vâng lời Ngài, ông có một bản chất tội lỗi. Ông A-đam truyền bản chất tội lỗi vào cho con cái mình và toàn thể nhân loại. Kinh Thánh chép: “Bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội.”
Chúa Giê-xu đã đến trong trần gian để cứu chúng ta khỏi Vương quốc của Bóng tối và khỏi quyền lực của tội lỗi. Bởi vì Ngài là Đầu của nhân loại. Chính Chúa Giê-xu chưa bao giờ ở dưới quyền lực của tội lỗi, nhưng tại thập tự giá, Ngài thế chỗ chúng ta trong Vương quốc của Bóng tối. Tội lỗi của chúng ta đều chất hết trên Ngài.
Việc gì xảy ra khi Chúa Cứu Thế chết? Ngài vượt qua Vương quốc của Bóng tối là nơi tội lỗi cai trị. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài đã sống lại trong một Vương quốc mới, Vương quốc của Sự sáng. Vương quốc này còn gọi là Vương quốc của Con Yêu dấu Đức Chúa Trời” bởi vì Chúa Giê-xu cai trị trong Vương quốc này.
Bây giờ chúng ta bàn đến một trong những lẽ thật kỳ diệu nhất trong toàn bộ Kinh Thánh; Khi Chúa Cứu Thế ra khỏi Vương quốc Bóng tối của Sa-tan vào Vương quốc của Sự sáng, Ngài đem chúng ta theo Ngài!
Đúng vậy! Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta vào trong Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Khi Chúa Cứu Thế chết, chúng ta đồng chết với Ngài.
Khi Ngài bị chôn, chúng ta đồng bị chôn với Ngài. Khi Ngài sống lại, chúng ta sống lại với Ngài. Chúng ta không còn ở trong Vương quốc của Bóng tối là nơi tội lỗi cai trị. Chúng ta ở trong Vương quốc của Con Yêu dấu của Đức Chúa Trời.”
Bởi được đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, chúng ta được giải cứu khỏi Vương quốc của Bóng tối và được đưa vào Vương quốc của Con Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha … Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu của Ngài.”
Điều này có nghĩa gì đối với chúng ta? Nghĩa là trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được cứu khỏi Vương quốc tối tăm của Sa-tan. Tội lỗi không còn làm chủ chúng ta nữa. Chúa Cứu Thế là Chủ mới của chúng ta.
Như vậy, phải chăng từ nay chúng ta không thể phạm tội nữa? Không, không phải như vậy. Bao lâu chúng ta còn sống trong đời này, chúng ta còn có thể phạm tội nhưng chúng ta không bị buộc phải phạm tội. Chúng ta có quyền đáp: “Không!” với tội lỗi.
Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi Vương quốc Bóng tối của Sa-tan. Nhưng có hai điều chúng ta phải làm để đời sống chúng ta đắc thắng:
1. Chúng ta phải tin quyết rằng trong Chúa Cứu Thế, chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Kinh Thánh chép: “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Cứu Thế.” Động từ “coi” có nghĩa là “tin chắc sự thật.”
2. Chúng ta phải quyết định không phạm tội. Kinh Thánh chép: “Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em.” Chúng ta phải nói “Không!” với tội lỗi.
DẠY CHO TRẺ BIẾT:
Ngay khi một người tin Chúa, người ấy trở nên một chi thể trong thân thể thuộc linh của Chúa Cứu Thế. Cùng với tất cả các tín đồ khác, chúng ta hình thành thân thể của Chúa Cứu Thế, và hội thánh đia phương là biểu hiện của thân thể ấy. Kinh Thánh chép: “Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Chúa Cứu Thế, và chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.”
Những lời này cho chúng ta thấy một tín đồ không thể độc lập với các tín đồ khác. Chúng ta cần ghi khắc trong các em ý niệm các em phải thuộc về một hội thánh địa phương và hỗ trợ cho hội thánh ấy. Kinh Thánh chép: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại …” Chúng ta cần được gây dựng bởi các tín đồ khác. Chỉ tại hội thánh địa phương chúng ta mới có thể biết được sự đầy đủ của Đức Chúa Trời.
DẠY CHO TRẺ BIẾT:
Chỉ khi nào một tín đồ dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế, người ấy mới có thể kinh nghiệm sự đắc thắng. Các em cần học biết ba lẽ thật quan trọng này:
1. Chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu . Ngài đã mua chúng ta bằng chính huyết Ngài. (xem IPhi 1Pr 1:18,19 và ICo1Cr 6:19,20)
2. Giê-xu là Chúa của chúng ta . “Chúa” nghĩa là “chủ” Chúng ta phải vâng lời Ngài. (xem RoRm 14:9 và LuLc 4:46)
3. Chúng ta đồng chết với Chúa Cứu Thế và đồng sống lại với Ngài . Chúng ta được lệnh phải dâng chính mình cho Ngài như những người “dường như đã chết mà nay trở nên sống” (xem RoRm 6:1-14 và IICo 2Cr 5:14,15)
DẠY CHO TRẺ BIẾT:
Chúa Giê-xu đến sống trong chúng ta để đáp ứng bất cứ điều gì chúng ta cần. Một trong các danh của Ngài là “TA LÀ” Ngài nói với chúng ta: “TA LÀ tình yêu của con, TA LÀ sự kiên nhẫn của con, TA LÀ sức mạnh của con, TA LÀ sự đắc thắng của con, TA LÀ sự sống của con, TA LÀ bất cứ điều gì con cần.”
Kinh Thánh dạy chúng ta cứ ở trong Chúa Cứu Thế.” Điều này có nghĩa là hãy vâng lời Ngài, lệ thuộc Ngài, và nhận nơi Ngài tất cả những điều chúng ta cần.
Ông Evan Hopkins, người của Đức Chúa Trời, từng giải thích điều này cho con trai nhỏ của mình, là Evan. Cậu bé này đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế làm Cứu Chúa khi cậu mới được sáu tuổi. Ba cậu muốn cậu hiểu “ở trong Chúa Cứu Thế nghĩa là gì?”
Sau khi gọi con đến bên mình, ông vẽ một hình tròn trên một miếng bìa. Trong vòng tròn đó, ông vẽ tất cả những gì “Chúa Cứu Thế là” vì cớ chúng ta. Đặt đầu nhọn của cây bút chì vào giữa vòng tròn, ông nói: “Con có thấy cây bút chì này không? Ba muốn con ở trong Chúa Cứu Thế như cây bút chì nằm giữa vòng tròn. Khi ấy con sẽ thấy con vui mừng, yêu thương, vâng phục. Nhưng có rất nhiều cánh cửa nho nhỏ chung quanh vòng tròn, khi con đi ra ngoài Chúa qua những cửa này, con sẽ trở nên hư đốn.”
Cậu bé Evan rất sung sướng khi hiểu được điều này và bằng lối diễn tả riêng của mình cậu thuật lại cho những người khác những điều cậu đã nghe. Cậu đem miếng bìa này theo trong mình để có thể giải thích “ở trong Cứu Thế ” có nghĩa là gì và cách cậu duy trì việc ở giữa vòng tròn.
Nhưng một ngày kia, Evan khóc với ba. Khi ba cậu hỏi vào sao cậu khóc, cậu nói: “Con đã ra khỏi vòng tròn.” Cậu đã vi phạm một điều, và cậu sợ không thể trở vào vòng tròn được nữa.
Ba cậu quỳ xuống bên cậu và hai cha con cùng xem lại tấm bìa với nhau. Ba cậu nói: “Evan con đi bằng cửa nào vậy?” Cậu chỉ cửa ấy cho ba.
Ông nói: “Bây giờ con hãy trở vào bằng chính cửa con đã đi ra. Con đã đi ra do làm một điều sai lầm. Bây giờ con trở vào bằng cách xưng tội ấy với Đức Chúa Trời. Ngay giây phút con xưng tội, Đức Chúa Trời tha thứ cho con và con lại ở trong Chúa Cứu Thế.” Evan sung sướng biết bao khi cậu học được những điều này.
Đôi khi chúng ta gọi đây là những “lẽ thật sâu xa” và chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng dành cho các tín hữu lớn tuổi, trưởng thành. Nhưng các em thiếu nhi vẫn có thể nắm vững những lẽ thật ấy nếu chúng ta trình bày một cách dễ hiểu.
Những lẽ thật về đời sống đắc thắng này đều được minh hoạ và giải thích cặn kẽ trong những bài học khóa 1 và 2 của Câu lạc bộ Cánh Thư Xanh. Bạn nên học trước những bài học này và dùng theo đó mà để dạy lẽ thật cho các em.
Tôi đã vẽ lớn sơ đồ này trên giấy khổ rộng bằng bút lông để dùng trong các trại hè. Các sơ đồ này thật có giá trị vô cùng trong việc truyền đạt những lẽ thật này cho thiếu nhi. Mặc dầu chúng tôi giữ bản quyền những bài học này, độc giả được tự do sao lại các hình vẽ dưới hình thức sơ đồ để tuỳ nghi sử dụng.
“Nếu chỉ căn cứ vào những ân tứ mà đo trình độ thuộc linh của một người thì chúng ta sai lầm. Các ân tứ đơn thuần không đủ là điều kiện để Đức Chúa Trời sử dụng lâu dài. Các ân tứ có thể hiện diện và có giá trị, nhưng mục tiêu của Thánh Linh vượt xa hơn nhiều.Đó là: Chúa Cứu Thế được hình thành trong chúng ta qua công tác của thập tự giá. Mục tiêu của Ngài là thấy Chúa Cứu Thế thành hình trong tín hữu. Vì vậy, vấn đề không phải một người làm những việc gì hoặc nói những lời gì, mà anh ta là con người như thế nào. Chính con người anh ta là nội dung anh ta giảng dạy. Có quá nhiều người muốn giảng dạy nhưng không muốn sống theo những điều mình giảng dạy. Nhưng về lâu về dài không phải những việc chúng ta làm hoặc những lời chúng ta nói mà chính là con người của chúng ta mới là điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời và trình độ chênh lệch ở mức độ Chúa Cứu Thế được hình thành trong đời sống chúng ta … Không phải ân tứ, mà công tác của thập tự giá mới là tầm thước thuộc linh của một người.”
Nghê Thác Thanh:
Người Này Về Sau Sẽ Làm gì?)
(trang 118, 124)
Thập tự giá kỳ diệu biết bao!
Thập tự giá là nền tảng của mọi việc Đức Chúa Trời thực hiện cho tín hữu, trong tín hữu và qua tín hữu.
Lưu ý:
Trong phần này chúng ta sẽ dùng từ “Thập tự giá’ để chỉ toàn bộ công tác cứu chuộc của Chúa Cứu Thế và sự hiệp nhất của chúng ta với Ngài trong công tác này.
Giáo Viên Cũng Cần Đắc Thắng!
“QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ”
Có một câu chuyện về một người lính trẻ tuổi đi tuần tra trên đất địch trong đêm đầu tiên. Chẳng mấy chốc viên chỉ huy nghe thấy anh gọi qua máy truyền tin: “Thưa đại úy, em vừa bắt được một tù binh.” Đại úy trả lời: “Tốt lắm! đem nó về.”
Sau một lúc im lặng, anh lính trẻ lên tiếng: “Thưa đại úy nó không chịu đi.”
Đại úy la lên: “Vậy thì anh về một mình đi.”
Lần này sự im lặng kéo dài lâu hơn. Và anh lính trả lời với giọng buồn rầu: “Em không thể về vì nó … không cho em về.”
Nếu không dối lòng, hầu hết chúng ta phải thừa nhận kinh nghiệm của chúng ta về sự đắc thắng của một người tin Chúa thường rất giống kinh nghiệm của anh lính này. Thay vì làm người chinh phục, chúng ta thường bị thế gian, xác thịt và ma quỉ chinh phục. Chắc chắn chúng ta không thể dạy cho các em một điều mà chúng ta không kinh nghiệm.
Đức Chúa Trời có cho chúng ta đắc thắng trên tội lỗi, bản ngã, thế gian và ma quỉ không? Có, Ngài đã cho chúng ta rồi! Ngài ban mọi điều này cho chúng ta tại thập tự giá của Chúa Giê-xu Cứu Thế.
Thập tự giá là “quyền năng của Đức Chúa Trời” không phải chỉ để cứu rỗi chúng ta mà còn để chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng của Ngài nữa. Để có sự đắc thắng này, chúng ta cần hiểu biết ý nghĩa sâu xa của Thập tự giá.
Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đối xử với toàn thể nhân loại trên cơ sở của hai con người: A-đam và Chúa Cứu Thế. Khi được sinh ra trong xác thịt, chúng ta đều Ở TRONG A-ĐAM. Khi được tái sinh bởi Linh Đức Chúa Trời, chúng ta Ở TRONG Chúa Cứu Thế
Ở TRONG A-ĐAM nghĩa là chúng ta có những bản tính của A-đam và làm những việc A-đam đã làm. Cũng vậy Ở TRONG ĐẤNG CỨU THẾ nghĩa là có những bản tính của Ngài và làm những việc Ngài đã làm.
A-đam là con người đầu tiên, là đầu của cả gia đình nhân loại. Khi ông không vâng phục Đức Chúa Trời, ông đem cả nhân loại vào trong Vương quốc Tối tăm của Sa-tan ở dưới quyền lực của tội lỗi. A-đam cũng truyền bản chât của mình cho con cái mình và toàn thể dòng giống loài người.
Chúa Giê-xu là Con Người Thứ Hai của Đức Chúa Trời.(ICo1Cr 15:47) Ngài đã đến để giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi.
Để thực hiện điều này, Chúa Cứu Thế trở nên một với chúng ta. Ngài thế chỗ chúng ta và mang tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Ngài chịu chết và chôn, nhưng Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba, làm đầu của Gia đình mới - Gia đình của Đức Chúa Trời.
Rô-ma chương 6 bày tỏ một trong những chân lý quan trọng nhất của toàn bộ Kinh Thánh. Không những Chúa Cứu Thế chết vì chúng ta mà chúng ta cũng đã đồng chết với Ngài. Kinh Thánh chép: “Vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài … và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.”
HAI SỰ KIỆN LỚN
Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Khi Ngài chết, chúng ta đồng chết với Ngài; khi Ngài bị chôn chúng ta cũng bị chôn với Ngài; và khi Ngài sống lại chúng ta đồng sống lại với Ngài. Đức Chúa Trời đã thực hiện tất cả mọi công việc của Ngài, không phải trong chúng ta, mà làTRONG Chúa Cứu Thế . Chúng ta dự phần trong những điều này, vì chúng ta Ở TRONG Chúa Cứu Thế .
Chúng ta được giải cứu khỏi Vương quốc Tối tăm của Sa-tan bởi sự chết và sự phục sinh của chúng ta với Ngài. Đây là một sự thật vĩ đại, đúng cho tất cả các Cơ Đốc nhân.
Qua thập tự giá, Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta sự đắc thắng trên mọi kẻ thù. Khi nói đến “Thập tự giá” chúng ta nói đến sự chết của Chúa Cứu Thế, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự kết hiệp của chúng ta với Ngài trong mọi điều này.
GIẢI CỨU CHÚNG TA KHỎI SỰ THỐNG TRỊ CỦA TỘI LỖI.
Nào có ai dạy người tin Chúa là họ “đắc thắng tội lỗi” đâu. Trái lại phải dạy rằng họ phải kể mình đã chết đối với tội lỗi trong Chúa Cứu Thế.
Chúng ta không còn ở trong Vương quốc Tối tăm là nơi tội lỗi cai trị. Chúng ta thuộc về Vương quốc của Con Yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chủ của chúng ta là Chúa Cứu Thế chứ không phải tội lỗi.
Những sự kiện này đòi hỏi đức tin về phía chúng ta. Kinh Thánh chép: “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế.”
“Coi” nghĩa là “kể như, dựa trên một sự thật.” Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy kể như, dựa trên sự thật, trong Chúa Cứu Thế, chúng ta đã chết đối với quyền lực của tội lỗi. Đây là một trong những mạng lịnh quan trọng của Đức Chúa Trời. Để kinh nghiệm quyền năng của mạng lịnh này, chúng ta cần vâng phục. Ông James Mc Conkey nói: “Không phải do hiểu biết một điều mầu nhiệm, mà do vâng phục một mạng lệnh, chúng ta sẽ đưa mạng lệnh ấy vào trong kinh nghiệm của mình.”
Chúng ta phải xem như chuyện đã xảy ra;
Chúng ta phải xem như chuyện đó xảy ra thay vì chỉ cảm thấy.
Chúng ta hãy thật lòng xem như vậy và Đức Chúa Trời sẽ làm chuyện đó trở nên một sự thật.
(A.B. Simpson)
ĐÃ GIẢI CỨU CHÚNG TA KHỎI CƠ CẤU CỦA SA-TAN
Nhờ thập tự giá, chúng ta kinh nghiệm sự giải cứu khỏi một cuộc đời nô lệ cho những điều thuộc về đất. Nhờ đồng chết với Chúa Cứu Thế chúng ta được giải cứu khỏi “thế gian” . Ông Phao-lô nói: “Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy.”
GIẢI CỨU CHÚNG TA KHỎI QUYỀN LỰC CỦA “XÁC THỊT”
Kinh Thánh chép: “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê xu Cứu Thế đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.” Những ai nhận biết sự hiệp nhất của mình với Chúa Cứu Thế có thể bước đi một cách tự do, không còn bị những ước muốn của xác thịt làm chủ mình nữa.
GIẢI CỨU CHÚNG TA KHỎI ÁCH NÔ LỆ CỦA BẢN NGÃ
Bản ngã là gốc rễ và nguyên nhân của mọi tội lỗi và thất bại của chúng ta. Một khi chúng ta còn yêu chính mình hơn yêu Chúa, chúng ta không thể kinh nghiệm sự đắc thắng của Ngài trong đời sống mình. Ông F.J.Huegel đã nói: “Nếu Chúa Cứu Thế chưa thực hiện trong bạn sự đóng đinh để bạn được giải thoát sự say mê chính mình và kết hiệp bạn với Đức Chúa Trời bởi một tình yêu thương sâu đậm, thì hàng ngàn cõi thiên đàng cũng không thể ban cho bạn sự bình an.
“Vinh quang và đặc tính của thập tự giá là nộp chúng ta cho sự chết của bản ngã. Như vậy thập tự giá giải cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của bản ngã. Kinh Thánh chép: “Ngài đã chết vì mọi người,hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”
ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ YẾU TRONG SỰ ĐẮC THẮNG SA-TAN
Tại thập tự giá, Chúa Cứu Thế Giê xu đánh bại Sa-tan và mọi quyền lực của sự tối tăm. Kinh Thánh chép: “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó,và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.”
“Bởi sự chết” của Ngài, Chúa Cứu Thế đã truất bỏ uy quyền của Sa-tan và giải giáp nó. Kinh Thánh chép rằng Chúa Cứu Thế đã mặc lấy thịt và huyết để “hầu cho nhờ sự chết, mà Ngài có thể diệt trừ kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ, và để giải phóng mọi người vì sợ sự chết mà bị khuất phục dưới ách tôi mọi trọn đời.”
Đức tin nơi vị trí của chúng ta làm cho vị trí ấy trở nên thật trong kinh nghiệm của chúng ta.
Thập tự giá kỳ diệu biết bao! Đó là nền tảng của mọi điều Đức Chúa Trời thực hiện cho người tin, trong người tin và qua người tin.
Bà Jessie Penn Lewis, người đã đem phước hạnh đến cho bao nhiêu người qua các tác phẩm của bà, đã nói:
“Cơ Đốc nhân nào nhận biết các khía cạnh này của thập tự giá sẽ thấy mình đứng trên một nền tảng vững chắc của công tác đã hoàn tất bởi Chúa Cứu Thế, đến nỗi cả địa ngục cũng không thể lay chuyển hoặc lật đổ họ được. Họ đứng trên vầng đá của công tác đã hoàn tất bởi Ngài tại thập tự giá, bao gồm không những công tác cứu chuộc về phía Đức Chúa Trời, mà còn cả sự đắc thắng, sự giải cứu khỏi thế gian, khỏi xác thịt, và khỏi ma quỉ. Mặc dầu thập tự giá chưa hành động một cách trọn vẹn trong kinh nghiệm chủ quan của họ, họ vẫn nương dựa trên công tác đã hoàn tất ấy và kể là đã thuộc về họ … Họ đặt đức tin nơi những việc Chúa Cứu Thế đã hoàn tất chứ không đặt nơi kinh nghiệm của mình.”
Chúng ta không nên mù tịt về những điều Đức Chúa Trời đã thực hiện cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu biết đầy đủ về thập tự giá. Chúng ta phải biết những việc Chúa Cứu Thế đã làm xong cho chúng ta và chúng ta được dự phần trong Ngài.
“Không có gì mà thập tự giá không thể phân rẽ khỏi chúng ta và không có gì mà sự sống của Ngài không đủ sức cung ứng cho chúng ta.”
-( James C.Richardson)
Chúng ta không thể nắm vững những lẽ thật này nếu chỉ đọc Kinh Thánh qua loa. Chúng ta cần để Thánh Linh ghi những lẽ thật ấy vào lòng chúng ta. Chúng ta cần dành thì giờ cho Đức Chúa Trời để đọc đi đọc lại những quyển sách như Tầm Quan Trọng của Thập tự giá và Thập tự giá tại Gô-gô-tha của Jessie Penn-Lewis, và các sách của A.W. Tozer, L.E Maxwell, F.J Huegel, Nghê Thác Thanh, và những thánh đồ yêu mến thập tự giá khác.
Nếu chúng ta coi trọng việc chinh phục thiếu nhi cho Chúa Cứu Thế, thì chúng ta sẽ và phải thấm nhuần tất cả những điều Chúa Cứu Thế đã mua cho chúng ta với một giá đắt dường ấy.
Trước tình trạng cùng khốn của thiếu nhi và của thế giới nói chung chúng ta không có quyền sống hâm hẩm và thất bại. Dầu phải trả bất cứ giá nào, chúng ta vẫn phải bằng lòng trả giá.
“Dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm ” DaDn 11:32Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 12-5-2021 10:51 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách