† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2339|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Thắng Trong Trận Chiến

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:50:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Thắng Trong Trận Chiến
“Này, ta ban quyền cho các ngươi giày đạp … mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân … ” LuLc 10:19
Chinh phục thiếu nhi cho Chúa là một mặt trận! Sa-tan giam giữ mọi người chưa được cứu, trẻ em cũng như người lớn, trong quyền hạn của nó và nó không bao giờ thả tù nhân nếu không có chiến trận. Sứ đồ Giăng viết: “Cả thế gian đều nằm trong tay ma quỉ.”Một lời tuyên bố như thế hẳn làm cho chúng ta sửng sốt, nhưng đó là sự thật.
Ông E.V. Thompson, đồng sáng lập viên Hội Truyền giáo Tây An - bây giờ là ĐOÀN CÔNG TÁC QUỐC TẾ (WORLDTEAM) đã nói: “Có hai thế lực trên thế giới này. Có hai Vương quốc đang tranh chiến với nhau trong một trận quyết tử. Khi bạn là một mũi nhọn tấn công trong công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời là bạn đang lao vào những cuộc chiến.”
Sa-tan dành quyền cai trị thế giới này bằng cách nào? Chúng ta hãy sơ lược một vài sự kiện liên quan đến trận chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan:
Một: Đức Chúa Trời đã cai trị quả đất này. Quả đất này vốn thuộc về Ngài. (Thi Tv 24:1)
Hai: Đức Chúa Trời ban quyền cai trị trái đất này cho A-đam. (SaSt 1:26)
Ba: A-đam không vâng phục Đức Chúa Trời. Qua đó ông đứng về phía Sa-tan và phục dưới quyền thế của Sa-tan. Như thế, A-đam đánh mất quyền cai trị thế giới này, và Sa-tan chiếm lấy quyền ấy. (RoRm 5:12-21)
Kinh Thánh dạy một cách rõ ràng rằng các nước của thế gian ở dưới quyền kiểm soát của Sa-tan. Khi Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong đồng vắng, Sa-tan đưa Ngài lên núi cao và chỉ cho Ngài tất cả các nước trên thế giới trong giây lát. Sa-tan nói với Chúa Giê-xu: “Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tuỳ ý ta. Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả.” (LuLc 4:5-7) Chúa Giê-xu không phủ nhận lời Sa-tan tuyên bố các nước ấy thuộc về nó.
Bốn: Đức Chúa Trời muốn đem thế giới trở về với Ngài, và Ngài muốn làm điều đó qua một người. Ngài sai Con Ngài đến thế gian để làm “Con Người thứ hai” của Ngài (ICo1Cr 15:47)
Năm: Một trận chiến quan trọng diễn ra giữa Sa-tan và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu đã đắc thắng mọi sự cám dỗ của Sa-tan (LuLc 4:1-14).
Sáu: Trong lúc tuyệt vọng Sa-tan kích động loài người đóng đinh Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu nằm trong mồ mả, Chắc chắn Sa-tan nghĩ rằng nó đã chiến thắng. Nhưng vào ngày thứ ba, Chúa Giê-xu sống lại. Ngài là Đấng đắc thắng Sa-tan và mọi quyền lực Tối tăm. Kinh Thánh chép: “Bởi sự chết” Chúa Giê-xu “phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỉ.” (HeDt 2:14)
Bảy: Chúa Giê-xu được ban cho mọi uy quyền trên trời và dưới đất. Tại Thập tự giá, Sa-tan và tất cả các thế lực của nó đã bị tước đoạt hết uy quyền. Sa-tan là một kẻ thù đã thất bại! (Mat Mt 28:18, CoCl 2:15, HeDt 2:14)
Mặc dầu Sa-tan đã bị đánh bại, nó vẫn chưa bị ném vào hồ lửa. Hiện nay, Sa-tan vẫn hoạt động ráo riết để giữ những người chưa được cứu dưới quyền lực của nó.
Nếu chúng ta muốn giải cứu những người bị cầm tù này, trước hết chúng ta phải tính đến Sa-tan. Chúa Giê-xu phán: “Có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao?”
Sa-tan là “người mạnh mẽ” còn những người chưa được cứu là “tài sản” của nó. Ở đây, Chúa dạy chúng ta một nguyên tắc quan trọng trong chiến trận thuộc linh. Chúng ta phải “trói người mạnh sức” trước khi “cướp của” của nó.
Chúa Giê-xu đã đánh bại Sa-tan. Bây giờ Đức Chúa Trời có công tác cho chúng ta làm. Chúng ta phải đòi cho được sự đắc thắng của Chúa Giê-xu tại thập tự giá. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thương yêu người ta đủ để chiến đấu cho họ. Công tác của chúng ta gồm hai mặt:
(1) Chúng ta phải “trói Sa-tan”
(2) Chúng ta phải phóng thích những kẻ bị cầm tù
“Này,ta ban cho các ngươi quyền cai trị …mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. ” (Chúa Giê-xu)
Trước hết chúng ta phải “trói Sa-tan” bằng cách công bố sự đắc thắng tại Thập tự giá qua lời cầu nguyện trong đức tin: “Chúa ơi, con công bố tất cả ý nghĩa của thập tự giá! Tất cả ý nghĩa của thập tự giá!”
TẤT CẢ Ý NGHIÃ CỦA THẬP TỰ GIÁ
Trận chiến chống Sa-tan là một trận chiến thuộc linh nên chúng ta phải sử dụng vũ khí thuộc linh. Chúng ta giành được chiến thắng tại nơi cầu nguyện kín nhiệm.
Sa-tan không sợ chúng ta, nhưng nó sợ lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với Chúa. Vì sao? Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, Chúa đánh trận cho chúng ta ( II Sử chương 20).
Trước bất cứ một buổi nhóm thiếu nhi nào, chúng ta đều cần ở riêng với Đức Chúa Trời và công bố sự đắc thắng của thập tự giá. Kinh Thánh chép: “Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi.” ”Khi chúng ta đã giành được sự đắc thắng tại nơi kín đáo, chúng ta có thể đi ra với lòng tin chắc Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Nhận biết mình yếu đuối,
Giữa chiến trận,
Đương đầu với kẻ thù hung hăng,
Đức tin reo hò bài ca đắc thắng,
“Chính Chúa chiến trận cho ngươi.”
Thứ hai, chúng ta phải giải thoát cho những kẻ bị cầm tù bằng cách công bố Phúc Âm trong quyền năng của Thánh Linh. Điều này bao gồm cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên nhẫn.
“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy, sẽ được cứu thoát, mồi của người đáng sợ sẽ bị giựt lại. Vì ta sẽ chống cự kẻ đối nghịch ngươi, và CHÍNH TA SẼ GIẢI CỨU CON CÁI NGƯƠI .” EsIs 49:25Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:13 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách