† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2464|Trả lời: 0

Chinh Phục Thiêu Nhi - Sự Sống Phát Sinh Từ Sự Chết

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-11-2011 08:52:13 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chinh Phục Thiêu Nhi Cho Chúa Cứu Thế

Sự Sống Phát Sinh Từ Sự Chết
“Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. ”
IICo 2Cr 4:12.
Khi Gandhi đến thăm nước Anh, ông rất quan tâm đến Cơ-đốc giáo. Ông quan sát những người mang danh Cơ Đốc nhân để tìm những bằng cớ của quyền năng siêu nhiên trong đời sống họ. Khi trở về An độ, ông nói: “Tôi rất ngưỡng mộ Chúa Cứu Thế của Cơ-đốc-nhân nhưng tôi không thể giới thiệu Ngài cho dân tộc tôi, vì đại đa số các môn đệ của Ngài không giống như Ngài.”
Thật là thảm! Ông Gandhi, người có ảnh hưởng lớn nhất trên đất nước Ấn độ, đã quay lưng lại với Chúa Cứu Thế vì đời sống của những người tự xưng mình là môn đệ của Chúa Giê-xu.
Chúng ta nên tự hỏi không biết có bao nhiêu “Gandhi” đã quay lưng lại với Chúa Giê-xu vì đời sống của chúng ta không giống Chúa Giê-xu. Xin Đức Chúa Trời thương xót chúng ta!
Chúng ta phải nhìn vào sự thật này, khi người ta tiếp xúc với chúng ta, tức sự sống bản ngã của chúng ta là họ đụng phải sự chết. Khi họ tiếp xúc với Chúa Cứu Thế trong chúng ta, họ gặp được sự sống.
Bông trái không phải là kết quả của một sứ điệp mà là một sự sống tuôn tràn
Ông Nghê Thác Thanh nói: “Chúng ta nên biết chắc chắn rằng Chúa quan tâm đến những điều phát xuất từ sự sống bên trong chúng ta hơn là những lời do miệng chúng ta nói ra. Chúa không mấy để ý đến bài giảng của chúng ta cho bằng ấn tượng của đời sống chúng ta gây nên. Điều gì ra từ anh em, đó mới là kết quả thật. Bạn gây ấn tượng trên người ta bằng chính con người mình hoặc bằng chính mình Chúa? Người ta tiếp xúc với bài giảng dạy của bạn hay với Chúa?” Chúng ta phải ở trong sự chết của Chúa kẻo chúng ta đưa người ta đến với chúng ta thay vì đến với Chúa.”
Mỗi tín hữu có sự sống của Chúa ở bên trong, sự sống của Ngài rất quyền năng và sẵn sàng tuôn đổ ra cho người khác. Nếu chúng ta làm cho sự sống ấy nhiễm độc bằng sự sống của bản ngã mình thì chúng ta ngăn cản sự sống của Ngài tuôn tràn ra cho người khác. Chúa Giê-xu phán: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi.” (GiGa 15:4) Ở Trong Chúa Cứu Thế có nhiều ý nghĩa. Nhưng chắc chắn một trong các ý nghĩa ấy là ở trong sự chết của Ngài. Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng: “Nếu các ngươi ở trong sự chết của ta, ta sẽ sống cuộc đời ta trong các ngươi.”
Trở lại sự minh hoạ của Chúa Giê-xu về hạt lúa mì, chúng ta biết rằng hạt lúa mì chứa đựng sự sống. Nhưng vỏ của hạt lúa rất cứng. Nếu vỏ bên ngoài không tách ra, sự sống bên trong không thể lộ ra. Chúa Giê-xu phán: “Nếu hạt lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi thì sẽ được kết quả nhiều.”
Hạt giống sẽ ra sao khi đi vào “sự chết”? Sự tối tăm, ẩm ướt, và nhiệt độ trong đất kết hợp với nhau làm cho vỏ lúa tách ra. Một khi vỏ lúa tách ra, sự sống trong hạt sẽ được phóng thích và kết quả.
“Chết” chứ không phải “làm” là điều kiện sinh ra quả thuộc linh.
Chúa phá vỡ chúng ta để sự sống của Ngài có thể tuôn tràn ra cho người khác. Chúng ta phải chết đối với lòng yêu mình, ý riêng, tham vọng riêng, và hàng ngàn hình thức khác của bản ngã. Ước ao duy nhất của chúng ta phải là Chúa Giê-xu Cứu Thế được vinh hiển chứ không phải chúng ta. Giáo sư Denny nói: “Không ai có thể vừa làm chứng về Chúa Cứu Thế vừa làm chứng về chính mình cùng một lúc. Không ai có thể chứng tỏ mình rất khôn ngoan mà đồng thời để lại ấn tượng Chúa Cứu Thế có quyền năng lớn để cứu rỗi.”
Trừ khử bản ngã kẻo tôi làm tổn hại vinh quang của Ngài, tránh xa tội lỗi để vinh quang ấy không lu mờ mà cứ lòa sáng mãi. Để bạn bè quanh tôi có thể thấy Ngài!
Hạt giống không chỉ đi vào sự chết, mà phải ở mãi tại đó. Sự sống mới đâm rễ sâu mãi trong sự chết để cây lúa có thể mọc lên cao trong sự sống và quyền năng phục sinh.
Cũng vậy, chúng ta phải ở mãi trong sự chết với Chúa Cứu Thế nếu chúng ta muốn bày tỏ sự sống của Ngài. Ông Phao-lô nói: “Chúng tôi thường mang sự chết của Chúa Giê-xu trong thân thể mình hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi.”
Vì sao chúng ta phải thường mang “sự chết của Chúa Giê-xu” trong thân thể chúng ta? Bởi vì khi người ta tiếp xúc với sự sống bản ngã trong chúng ta, người ta gặp phải sự chết. Sự sống bản ngã của chúng ta phải liên tục được xử lý bởi thập tự giá để sự sống của Chúa Cứu Thế có thể tuôn tràn ra cho người khác.
Chúng ta thường nói: “Chúa Cứu Thế là câu giải đáp,” và đúng vậy. Nhưng Thập tự giá rất cần thiết để mở đường cho Ngài . Chúng ta phải dọn đường cho Chúa Cứu Thế hằng sống bằng cách liên tục ở trong sự chết của Ngài. Nếu chúng ta làm như vậy, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ sự sống của Ngài qua chúng ta. Phao-lô nói: “Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Chúa Giê-xu mà hằng nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi, vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em.”
Trong tác phẩm Tầm Quan Trọng của Thập tự giá, bà Jessie Penn-Lewis cho biết bà học được bí quyết về sự kết quả trong dịp nào. Bà đang sống một cách vui mừng, vinh hiển với Chúa thì một ngày kia bà tình cờ thấy một quyển sách của bà Guyon. Sách này trình bày sứ điệp về thập tự giá và phương cách để kết quả. Bà Penn- Lewis viết:
“Trong khi đọc, tôi thấy rõ con đường thập tự giá và tất cả ý nghĩa của con đường ấy.” Ban đầu tôi ném quyển sách ấy đi, và nói: “Không, tôi không đi con đường ấy.” Nhưng qua ngày hôm sau, tôi lại nhặt nó lên và Chúa thì thầm với tôi: “Nếu con muốn có một sự sống sâu nhiệm và một mối thông công liên tục với Đức Chúa Trời, thì đây là con đường.” Tôi nghĩ ngợi: “Tôi có muốn không? Không!” Rồi tôi lại cất quyển sách ấy đi. Ngày thứ ba, tôi lại cầm quyển sách lên. Một lần nữa, Chúa phán với tôi: “Nếu con muốn kết quả, thì đây là con đường. Ta sẽ không cất khỏi con niềm vui mừng mà con đang kinh nghiệm; con có thể giữ nó nếu con muốn; nhưng hoặc con có niềm vui ấy cho chính mình hoặc con đi vào đường này và kết quả. Con chọn điều nào?”
Và bởi ân điển của Ngài tôi nói: “Con xin chọn đường kết quả.” Thế là từng mảng một, niềm vui mừng tôi đang kinh nghiệm chấm dứt. Trong một thời gian, tôi bước đi trong sự tối tăm hoàn toàn - sự tối tăm của đức tin - đến nỗi hầu như Đức Chúa Trời không hiện hữu. Và một lần nữa, bởi ân điển Ngài, tôi nói: “Phải rồi, con đang nhận điều con ưng thuận.” Và tôi tiếp tục tiến bước.
Tôi không biết tình trạng này sẽ ra sao, cho đến khi tôi giảng tại vài buổi nhóm, và tôi thấy kết quả … Từ giờ đó tôi hiểu, nhận biết rằng điều sinh ra kết quả thuộc linh không phải là làm việc mà là chết đi.
TÓM LẠI, BÍ QUYẾT CỦA MỘT ĐỜI SỐNG KẾT QUẢ LÀ TUÔN ĐỔ RA CHO NGƯỜI KHÁC VÀ KHÔNG MUỐN GÌ CẢ CHO CHÍNH MÌNH: HOÀN TOÀN BUÔNG MÌNH VÀO TRONG TAY ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN VIỆC SẼ XẢY RA CHO BẠN.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:33 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách