† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3004|Trả lời: 0

Ngũ Kinh và Lịch Sử - TINH THẦN MƯỜI ĐIỀU RĂN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-1-2012 22:04:27 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Ngũ Kinh và Lịch Sử
Tác giả: Dick Woodward
Quyển 1

TINH THẦN MƯỜI ĐIỀU RĂN
Tôi xin đề cập đến mười điều răn được liệt kê trong 20:1-17. Tinh thần của hàng trăm mạng lệnh được tóm gọn trong Mười điều răn của Đức Chúa Trời.
Mười điều răn được chép trên hai bảng đá. Bảng thứ nhất gồm 4 điều răn đầu dạy chúng ta trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.
1.Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác .
2. Ngươi chớ thờ lạy thần tượng .
3. Ngươi chớ lấy danh Ta làm chơi .
4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh .
Bốn điều răn nầy dạy cho con người biết cách tương giao với Đức Chúa Trời.
Bảng thứ hai gồm 6 điều răn, dạy rõ cách quan hệ giữa con người với nhau.
5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi .
6. Ngươi chớ giết người .
7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm .
8. Ngươi chớ trộm cướp .
9. Ngươi chớ nói chứng dối .
10. Ngươi chớ tham lam .
Chúng ta hãy cùng nghiên cứu kỹ về ý nghĩa sâu xa của Mười điều răn.
Điều răn thứ nhất: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác ” muốn nhấn mạnh rằng: “Đức Chúa Trời trên hết”. Đó là tinh thần hoặc nội dung chính của điều răn thứ nhất.
Điều răn thứ hai cấm chúng ta làm bất cứ tượng chạm nào giống vật dưới đất hoặc trên trời và gọi nó là Đức Chúa Trời. Điều răn nầy cấm thờ hình tượng. Đức Chúa Trời là một thần linh và chúng ta được hướng dẫn đến cùng Ngài bởi đức tin. Vì Đức Chúa Trời là thần linh nên đối tượng của đức tin chúng ta là Đấng không thấy được. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi khi chúng ta đến gần và tương giao với Ngài. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài bởi đức tin. Khi cố tạo nên một vật thể thấy được và gọi nó là Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang loại trừ đức tin.
Điều răn thứ ba, đó là chúng ta không được phép lấy danh Chúa làm chơi. Dù đa số người hiểu điều nầy theo từng chữ, nhưng tinh thần điều răn mang ý nghĩa rộng hơn. Có nghĩa là bất luận khi chúng ta nhắc đến danh Chúa, thậm chí khi thờ phượng, phải nhận biết Đức Chúa Trời là ai và không lấy danh Ngài làm chơi, hoặc lợi dụng danh của Ngài để làm điều sai lầm. Chúng ta không được nhắc đến danh Chúa cách bất cẩn, vô ý thức hoặc thiếu tôn trọng, ngay cả khi đang thờ phượng Ngài.
Điều răn thứ tư nhắc nhở chúng ta phải giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Thật ra điều nầy có rất nhiều ứng dụng trong hàng trăm giới luật trong các sách luật pháp. Đa số giới luật của người Do Thái ra từ điều răn nầy, nhưng tinh thần của nó giống như điều răn thứ nhất. Hãy đặt Đức Chúa Trời trên hết trong đời sống mình. Hãy biệt riêng thì giờ cho Ngài. Ứng dụng khác của nguyên tắc Sabát là sự nghỉ ngơi thể xác. Khi vi phạm tinh thần của điều răn thứ tư con người sẽ gánh lấy sự căng thẳng tinh thần và kiệt quệ về thể xác.
Sáu điều răn còn lại dạy chúng ta thiết lập mối quan hệ đúng đắn với người xung quanh. Điều đầu tiên liên quan đến cha mẹ bạn. Trong trường hợp thông thường đây là những người mà bạn phải quan tâm trước hết.
Điều răn thứ năm dạy rằng bạn phải hiếu kính cha mẹ. Đây là điều răn duy nhất có kèm theo lời hứa: “Hãy hiếu kính cha mẹ hầu cho ngươi được sống lâu trên đất ” (12). Điều răn nầy nhấn mạnh phải hiếu kính cha mẹ, không bảo phải vâng lời họ. Kinh Thánh dạy con trẻ phải vâng lời cha mẹ. Khi còn con trẻ, bạn phải vâng lời, nhưng điều răn nầy đang nói cho những người trưởng thành. Một lý do quan trọng là khi bạn hiếu kính cha mẹ mình sẽ là tấm gương cho con cái noi theo.
Điều răn kế tiếp nhấn mạnh chúng ta chớ giết người, không phải chỉ theo nghĩa đen, vì có nhiều chỗ trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời phán dạy dân Ysơraên phải giết (xem SaSt 9:1-29 và Rôma RoRm 12:1-21 và nhiều chỗ khác). Theo tinh thần của điều răn nầy, sinh mạng con người nằm ở trong tay Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng ban sự sống và chỉ một mình Ngài có quyền cất đi mạng sống.
Điều răn thứ bảy dạy chúng ta không được phạm tội tà dâm. Tôi tin rằng tinh thần của điều răn nầy nhắm vào “quyền trẻ em”. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời, trở lại Sáng thế ký đoạn 2, Ngài kết hợp họ với nhau để trở thành cha mẹ và sinh con cái. Hôn nhân là mối dây an toàn mà Đức Chúa Trời muốn con trẻ được nuôi dưỡng và chuẩn bị bước vào đời. Sự an toàn của con trẻ phụ thuộc vào tính bền vững trong hôn nhân của hai vợ chồng. Theo tôi, chân lý nầy là điểm chính của điều răn thứ bảy. Đức Chúa Trời quan tâm đến gia đình và con trẻ khi phán rằng: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm ”.
Điều răn thứ tám: “Ngươi chớ trộm cướp ”. Tinh thần của điều luật nầy cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng trật tự. Nhờ cậy vào ơn của Chúa cùng với sự cần cù, chăm chỉ, chắc chắn bạn sẽ có đời sống vật chất không thiếu thốn. Khi trộm cắp, bạn vi phạm trật tự mà Chúa đã thiết lập. Trật tự của Đức Chúa Trời là tinh thần của điều răn thứ tám.
Điều răn thứ chín: “Ngươi chớ làm chứng dối ”. Đây là một điều răn mà theo tôi có ít người xem xét kỹ. Chúng ta thường phân loại nói dối nhiều hay ít, nói dối có hại hay vô hại. Một trong những cách nói dối tinh vi đó là nói sai sự thật hoặc nói một phần sự thật. Người ta trở thành những chuyên gia về mặt nầy khi muốn làm mất danh dự của ai đó. Nhưng điều răn nầy vạch trần tất cả khi dạy rằng: “Ngươi chớ làm chứng dối ”. Bất luận như thế nào, khi gây ra một ảnh hưởng xấu, dù ít hay nhiều, thêm hoặc bớt, bạn đã vi phạm điều răn thứ 9. Tinh thần của điều răn thứ 9 là phải bày tỏ sự thật qua lời nói, thái độ hoặc những phương cách khác.
Điều răn cuối dạy rằng chúng ta không được tham của người. Tinh thần của điều răn nầy tương đồng với điều răn thứ tám, “Ngươi không được trộm cắp ”. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta: vợ con, gia đình, địa vị, và mọi thứ trong cuộc sống. Ngài có ý chỉ trên mọi sự trong đời sống mỗi cá nhân. Theo Kinh Thánh, chúng ta không được so sánh mình với người khác. Chúng ta là những cá nhân độc đáo. Đức Chúa Trời không tạo chúng ta theo một khuôn mẫu và không ai giống ai cả. Nếu chấp nhận sự thật nầy, chúng ta sẽ không so sánh mình với người khác, sẽ không ganh tỵ hoặc tham lam những gì của người khác. Sự ganh tỵ và tham lam bày tỏ rằng chúng ta không thỏa lòng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình. Tôi tin rằng đây là tinh thần của điều răn thứ mười.Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 30-9-2022 11:12 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách