† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3077|Trả lời: 0

Ngũ Kinh và Lịch Sử - ĐỀN TẠM NGÀY NAY

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-1-2012 22:05:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Ngũ Kinh và Lịch Sử
Tác giả: Dick Woodward
Quyển 2

ĐỀN TẠM NGÀY NAY

Sáng thế Ký cho biết khi con người phạm tội đưa đến hậu quả nghiêm trọng nhất là sự phân rẽ giữa Đức Chúa Trời và loài người. Giải pháp căn bản cho nan đề nầy là sự giải hòa mà Kinh Thánh lẫn Đền tạm trong đồng vắng đều đề cập đến.
Vậy thì tại sao ngày nay chúng ta không dâng sinh tế bằng những con thú? Vì yêu cầu của Đức Chúa Trời đã thay đổi. Khi đọc sách Hêbơrơ chúng ta sẽ hiểu thêm về điều nầy. Hêbơrơ 9 trình bày rằng Đền tạm chỉ là hình bóng của Đền tạm khác ở trên trời. Đền tạm trên trời không phải làm bằng vật liệu do con người chế tạo nhưng hoàn toàn mang tính thuộc linh.
Hãy nhớ rằng khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ Salômôn bị xé ra từ trên chí dưới. Cũng nên biết rằng thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm chỉ được phép vào nơi chí thánh một lần để dâng huyết con sinh tẩy sạch tội lỗi của cả dân sự. Cũng một thể ấy, khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, Ngài trở nên thầy tế lễ thượng phẩm trên trời và ngự vào nơi thánh trong đền thờ trên trời. Tại bàn thờ bằng đồng nơi đền thờ trên trời, Ngài dâng chính mạng sống mình như là một sinh tế toàn hảo cuối cùng của mọi sinh tế thời Cựu ước. Ngài đến nơi chậu rửa và tẩy sạch mọi tội cho con người.
Trước khi Chúa Jêsus chịu chết, tội nhân không thể đến gần Đức Chúa Trời. Chỉ thầy tế lễ mới được phép đến gần Ngài và cầu thay cho tội nhân. Nhưng khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, bạn và tôi được tự do bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh nữa là thân thể chúng ta nay là đền thờ của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô dạy rằng: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và chính anh em là đền thờ ” (ICo1Cr 3:16, 17). Phaolô cố gắng bày tỏ lẽ thật nầy cho người Côrinhtô, là những kẻ dung túng tội lỗi về tình dục và viết rằng: “Thân thể anh em chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Ngài ngự trong anh em sao ?” (6:16-20).
Trong CoCl 1:27, ông viết rằng: “Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu có vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển ”.
Chúa Jêsus ở trong bạn là một phép lạ, nghĩa là Đức Chúa Trời hiện diện trong bạn và điều đó cũng có nghĩa là bạn được trang bị mọi sự cần thiết để sống theo ý muốn của Ngài.
Bây giờ chúng ta hãy đem điều kỳ diệu của ngôi Đền tạm vào chính đời sống mình. Khi thức giấc buổi sáng, tôi ước mong bạn dành thì giờ tĩnh nguyện để thờ phượng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trước khi bước vào hoạt động trong ngày. Khi đó bạn hãy thử tưởng tuợng rằng mình đang bước vào Đền tạm. Bạn đến bên bàn thờ bằng đồng và tin vào điều phước hạnh: Chúa Jêsus là chiên con của Đức Chúa Trời, đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi mình. Nếu bạn chưa hề tin cậy Chúa Jêsus là Đấng tha thứ tội lỗi mình thì bạn hãy tin cậy Ngài ngay bây giờ. Sau đó, bạn hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự tha thứ trong Đức Chúa Jêsus và xác quyết rằng Ngài là sinh tế toàn hảo đối với những tội lỗi mình.
Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đến bên chậu rửa nơi bạn rửa tay chân, nơi bạn cần sự tẩy sạch liên tục. Có điều gì trong đời sống bạn còn ô uế, không làm đẹp lòng Chúa? Hãy xưng ra với Chúa, từ bỏ chúng để được tẩy sạch. Kế đó hãy bước vào nơi thánh và đứng trước chân đèn. Hãy cảm tạ Chúa vì sự bày tỏ của Ngài, vì Ngài là Đấng cứu rỗi cuộc đời mình, vì Ngài đã ban Lời Ngài cho chính mình.
Tiếp theo hãy hình dung bạn đang đứng trước bàn để bánh trần thiết và cảm tạ Chúa vì sự tiếp trợ của Ngài. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng ban cho bạn mọi điều cần dùng với lòng xác quyết.
Rồi khi đến với bàn thờ xông hương, bạn hãy nghĩ đến quyền năng của sự cầu nguyện, hãy dành thì giờ cầu nguyện cách chi tiết cho từng nhu cầu và nan đề mà bạn đang đối diện trong ngày.
Sau cùng khi hướng lòng vào nơi chí thánh, bạn hãy nhớ rằng mình đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng chúng ta và đang ở cùng, dẫn dắt chúng ta. Chúng ta không cần thầy tế lễ để đưa mình vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời như tại nơi Đền tạm. Trái lại, nhờ sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá, chúng ta được phép trực tiếp bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Có nhiều sự sâu nhiệm thuộc linh qua hình ảnh ngôi Đền tạm trong đồng vắng, nhưng điều quan trọng nhất là: Một người nam hoặc nữ đầy tội lỗi vẫn được quyền đến với Đức Chúa Trời chí thánh trong sự hiện diện của Ngài nhờ Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Bạn có bao giờ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời chí thánh? Chúa Jêsus tuyên bố: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha ” (GiGa 14:6). Chúng ta thấy rằng câu Kinh Thánh đầy phước hạnh nầy liên quan đến hình ảnh Đền tạm. Đức Chúa Trời muốn ở cùng bạn và khiến đời sống bạn trở nên đền thờ của Ngài.Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 30-9-2022 11:36 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách