† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3199|Trả lời: 0

Ngũ Kinh và Lịch Sử - Ý NGHĨA VỀ NHỮNG CỦA LỄ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-1-2012 22:06:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Ngũ Kinh và Lịch Sử
Tác giả: Dick Woodward
Quyển 2

Ý NGHĨA VỀ NHỮNG CỦA LỄ
Sau khi đã có một số khái niệm về Đền tạm, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu sách Lêvi Ký.
Thật ra, đây là quyển sách nằm lòng của các thầy tế lễ, trong đó hướng dẫn chi tiết về cách giết một con vật, cách xử lý bộ lòng và mọi thứ khác. Điều nầy không làm cho chúng ta bị thu hút như Thi thiên 23 hoặc I Côrinhtô 13 nhưng cũng xin đừng quên rằng trong Lêvi Ký có những lẽ thật, ứng dụng thật sâu nhiệm cho chúng ta ngày nay. Và tại đây, tôi muốn trình bày cho bạn về một vài điều trong số những điều đó.
Những Chương Đoạn.
Bạn cần hiểu rõ là sự hướng dẫn nầy cho các thầy tế lễ được chia thành nhiều phần. Trong bảy chương đầu của sách có đề cập đến những của lễ, dạy cách tỉ mỉ khi thầy tế lễ chuẩn bị con sinh, cũng như ý nghĩa bên trong của những sinh tế đó.
Từ chương 8-10 tập trung vào người phục vụ, tức là các thầy tế lễ. Tại đây đặt ra những phép tắc và luật lệ mà các thầy tế lễ phải tuân giữ. Trong những chương nầy có nhiều chân lý thuộc linh thật sâu nhiệm.
Từ chương 11-22 là trung tâm của sách. Tôi xin gọi phần nầy là: “Sự thánh hóa”. Đền tạm và những thầy tế lễ phục vụ tại đây là biểu tượng cho những người được chọn để phục vụ Đức Chúa Trời thánh khiết. Từ “thánh” có nghĩa “biệt riêng cho Đức Chúa Trời”. Các thầy tế lễ nầy phải sống như những người thuộc về Đức Chúa Trời.
Từ chương 23-25 tôi xin được gọi là: “Những ngày lễ”. Có nhiều ngày cần biệt riêng trong Do Thái giáo và bạn thấy chúng được nói đến trong các sách Ngũ kinh, vì vậy, các thầy tế lễ chịu trách nhiệm phục vụ trong suốt những ngày thánh lễ nầy và phải làm theo những gì đã được hướng dẫn.
Khi đọc đến phần nầy của sách Lêvi Ký, xin bạn hãy tự hỏi rằng: “Đức Chúa Trời muốn các thầy tế lễ nhớ điều gì khi Ngài đặt ra ngày lễ, chẳng hạn như lễ Vượt Qua?” và “Tại sao Đức Chúa Trời muốn những thầy tế lễ phải ghi nhớ những điều nầy?”
Ứng Dụng.
Tôi xin đặt tên cho hai chương cuối của Lêvi Ký là “Kẻ đầu phục”. Lêvi Ký, Phục truyền Luật lệ Ký và Giôsuê có những bài học ứng dụng tương tự nhau. Tất cả đều nhằm thúc đẩy dân sự của Đức Chúa Trời vâng theo luật pháp của Ngài để là dân thánh như họ đã được gọi. Họ đã được giải cứu để sống thánh khiết. Những lời kêu gọi nầy khiến cho hai chương cuối của Lêvi Ký đem đến sự thúc đẩy mạnh mẽ cho người đọc. Môise cho rằng ông bị tật nói lắp và không thể nói lưu loát, nhưng tại đây chúng ta thấy ông rất có tài hùng biện.
Ứng Dụng Về Sự Dâng Hiến, Nếp Sống Cá Nhân Và Đời Sống Thực Tế.
Chúng ta hãy cùng xem xét về những phước hạnh trong sự dâng hiến mà bạn có thể đọc được trong Lêvi Ký. Bảy chương đầu của sách chứa đựng một vài chân lý quí báu hướng dẫn thầy tế lễ khi dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như khi có kẻ phạm tội đến Đền tạm và muốn được tha thứ, anh ta gặp thầy tế lễ ngay tại cổng và thầy tế lễ sẽ giúp anh ta hiểu về ý nghĩa của sinh tế phải dâng.
Theo một phương diện khác, những thầy tế lễ có trách nhiệm dạy dỗ dân sự của Đức Chúa Trời. Khi kẻ có tội dâng sinh tế, thầy tế lễ bảo anh ta đặt tay lên đầu con vật. Khi làm điều đó, con thú trở nên “vật thay thế”. Mọi tội lỗi của tội nhân đã được chuyển cho con vật và nó đã chịu đoán phạt thay cho kẻ phạm tội. “Con dê bị đuổi” là một hình ảnh tương tự nói lên ý nghĩa của việc dâng sinh tế. Các nhà thần học gọi hành động nầy là “của lễ giải hòa”. Đây chính là hình bóng sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá vì cớ tội lỗi chúng ta.
Mặt khác, khi đọc sách nầy, chúng ta nhận thấy nhiều lần cả nước Ysơraên phạm tội và đã ăn năn. Khi nhận biết tội lỗi mình, họ phải dâng một con bò tơ để làm của lễ chuộc tội. Con vật được dẫn đến Đền tạm, tại đây những người lãnh đạo dân sự đặt tay lên đầu nó và giết nó trước mặt Đức Giêhôva. Tiếp theo, họ tiến hành dâng của lễ chuộc tội như thường lệ. Bằng cách nầy, thầy tế lễ chuộc tội cho hết thảy dân sự. Điều kỳ diệu nầy không là kinh nghiệm cho một quốc gia ngày nay sao? Sự ăn năn của toàn thể quốc gia là một sự kiện tuyệt vời trong bất kỳ quốc gia nào. Sự kiện nầy đã được mô tả trong Lêvi Ký.
Những thầy tế lễ cần được xức dầu để được Đức Thánh Linh dẫn dắt và kiểm soát, được minh họa qua việc huyết con sinh được bôi lên hai lỗ tai, hai tay và ngón cái bàn chân phải của thầy tế lễ. Điều đó nói lên rằng: “Ngươi là người thánh. Hãy dẫn dắt dân sự trong sự thánh khiết. Mọi điều ngươi nghe, tiếp xúc hoặc làm, mọi nơi ngươi đến, cần phải được sự xức dầu và kiểm soát của Đức Thánh Linh”.
Trong Lêvi Ký, chúng ta cũng sẽ nhận ra điều thú vị, khi Môise viết sách luật pháp cũng là lúc ông viết về Chúa Jêsus. Trong Tân ước, lúc Chúa Jêsus chữa lành cho người bị phung, Ngài tuyên phán với người đó rằng: “Hãy đi và tỏ mình cho thầy tế lễ”. Tại sao Ngài phán vậy? Bởi vì qua Lêvi Ký, chúng ta biết các thầy tế lễ đã được hướng dẫn phải làm gì.
Trong các chương cuối của Lêvi Ký, Môise đã tuyên bố những lời hứa của Đức Chúa Trời với dân Ysơraên rất là mạnh mẽ. Ví dụ như ông đã trích dẫn lời của Đức Chúa Trời: “Nếu các ngươi tuân theo luật pháp Ta, thì ta sẽ giáng mưa thuận thì, đất sẽ sanh hoa lợi và các cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Các ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình. Ta sẽ giáng sự bình tịnh trong nước, các ngươi ngủ sẽ không hề sợ hãi. Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Năm người trong các ngươi sẽ đuổi theo một trăm, và một trăm trong các ngươi sẽ đuổi theo mười ngàn và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ làm dân Ta ” (LeLv 16:3-12).
Trong Lêvi Ký có những tội lỗi bị cấm đoán nghiêm khắc, như đồng tính luyến ái. Đây là điều trái với kế hoạch của Đức Chúa Trời phối hiệp con người thành vợ chồng và cha mẹ để lưu truyền dòng giống loài người. Đồng tính luyến ái bị cấm vì những chuỗi hậu quả của nó. Môise đã lên án cách mạnh mẽ, trực tiếp đối với tội nầy.
Trong Lêvi Ký, Môise cũng lên án tội phù phép, bói toán, đồng bóng và nhiều điều khác. Luật Môise rất nghiêm khắc bởi vì Ysơraên là một dân tộc thánh. Thánh khiết là điều tối hậu mà Đức Chúa Trời muốn dạy cho dân sự của Ngài trong Lêvi Ký.
Tôi ước mong sách Lêvi Ký sẽ đem đến những bài học hữu ích và bạn sẽ nhận được những phước hạnh lớn lao khi vâng giữ Lời Chúa. Xin nhớ rằng Lêvi Ký là quyển sách hướng dẫn các thầy tế lễ làm thế nào để được ơn Đức Chúa Trời, trở nên những người thánh để dạy dỗ dân sự bước đi trong sự thánh khiết. “Hãy nên thánh vì Ta là thánh, Đức Giêhôva phán vậy”. Đây chính là sứ điệp của sách Lêvi Ký dành cho các bạn và tôi.Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 30-9-2022 11:38 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách