† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2512|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - II. Giao ước Mới

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2012 12:34:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

II. Giao ước Mới

A. ISa1Sm 18:1-4 Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng Đa-vít, đến đỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như mạng sống mình. 18:2 Từ ngày đó, Sau-lơ rước Đa-vít về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. 18:3 Giô-na-than khế hiệp cùng Đa-vít, bởi vì người yêu mến người như mạng sống mình. 18:4 Người cổi áo mình mặc mà trao cho Đa-vít, luôn với áo xống khác, cho đến gươm, cung, và đai của mình nữa.

B. Từ sự kiện nầy chúng ta có thể hiểu được việc ở trong và là một phần của giao ước mới có ý nghĩa như thế nào. Giô-na-than kết lập một giao ước với Đa-vít, là người mà ông yêu quí như chính bản thân mình. Hãy ghi nhớ là khi một người lập một giao ước thì về mặt pháp lý người đó không chỉ đang đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho tất cả những kẻ sẽ kế tự họ sau nầy, là những kẻ “vẫn còn ở trong lòng họ,” những hậu tự chưa được sinh ra. Dù Giô-na-than lúc ấy chưa có đứa con nào, song những con cái chưa sinh ra đang đứng tại đó “trong Giô-na-than.” Ông là người đại diện cho chúng khi ông bước vào giao ước bằng huyết nầy với Đa-vít.
Tại đây chúng ta thấy Giô-na-than đã cởi áo khoác, dây thắt lưng, gươm, và cung mình mà trao cho Đa-vít khi ông khởi xướng sự thoả thuận trong giao ước bằng huyết nầy. Dù sự ký thuật trong Thánh Kinh không giải thích toàn thể việc khế kết giao ước giữa hai người nầy, song chắc chắn nó đã được thực hiện trọn vẹn.
C. Làm thế nào Đa-vít có thể kết ước với một người thuộc gia tộc của Sau-lơ? Đa-vít là một người đẹp ý Đức Chúa Trời, ưa thích phục sự Đức Chúa Trời và sống để hầu việc Ngài. Tương phản lại là Sau-lơ, người mang mọi thứ bản tánh mà Đa-vít không hề có. Sau-lơ chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Sau-lơ tìm kiếm cho bản thân mình. Sau-lơ ghen ghét Đa-vít vì Đa-vít có mọi sự mà lẽ ra Sau-lơ phải có. AmAm 3:3 Hai người không đồng ý há có thể đi chung đường sao? Làm thế nào hai gia tộc nầy lại có thể kết giao ước với nhau được? Khi kết lập giao ước thì bạn không còn nắm giữ cái quyền được sống độc lập của mình vì bạn đã liên hiệp chính mình với sự sống của một người khác. Bạn có trách nhiệm đối với nhau.
Khi xem xét câu chuyện của Sau-lơ chúng ta tìm thấy một người trong gia tộc của Sau-lơ không mang tính chất của Sau-lơ, đó chính là Giô-na-than. Giô-na-than khác hẳn, ông yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng và chỉ mong muốn làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Khi gặp gỡ Đa-vít, ông nhìn thấy nơi Đa-vít một con người mà ông có thể kết ước với. Xin hãy nhớ là giao ước của họ sẽ có hiệu quả trên thế hệ nầy tiếp nối thế hệ khác của những người chưa được sinh ra.
D. Mê-phi-bô-sết là con trai của Giô-na-than, được nuôi dưỡng trong nhà của Sau-lơ, được dạy dỗ điều giả dối là Đa-vít là một kẻ thù muốn trở thành Vua của Y-sơ-ra-ên và mọi người trong nhà Sau-lơ sẽ phải khiếp sợ người nầy. Khi xảy ra việc cả Sau-lơ lẫn Giô-na-than đều bị giết chết trong chiến trận trong cùng một ngày thì mọi người trong nhà Sau-lơ đều chạy trốn vì sợ hãi những điều Đa-vít sẽ làm cho họ. Mê-phi-bô-sết lúc ấy mới 5 tuổi và khi người vú nuôi đang chạy trốn khỏi nhà Sau-lơ trong nỗi sợ hãi thì bà ta trượt chơn và té ngã khi đang ẵm đứa nhỏ trên tay. Chơn Me-phi-bô-sết bị gãy trong lúc té đó và người bị què (IISa 2Sm 4:4 9:13). Người vú nuôi cùng những tôi tớ khác trong nhà chạy trốn vào đồng vắng đến một nơi gọi là Lô-đê-ba. Tại đó họ dạy Mê-phi-bô-sết tin rằng ngôi vua đúng ra là của người và người sẽ phải kinh sợ và ghen ghét Đa-vít. Vì thế tại đây một người trai trẻ, sinh ra là một hoàng tử, người thừa kế ngôi vua của Sau-lơ, lại đang sống trong một túp lều nơi đồng vắng vây quanh bởi một gia tộc chỉ dạy cho người thù ghét, sợ hãi và mong muốn Đa-vít phải chết đi. Thế nhưng trọn thời gian nầy người đã ở trong mối quan hệ kết ước với Đa-vít qua Giô-na-than và hiển nhiên người không biết điều đó hoặc tin vào điều đó.
E. Mê-phi-bô-sết trước mặt Đa-vít: Đa-vít nhớ lại giao ước với Giô-na-than và hỏi xem có người nào của nhà Sau-lơ (chứ không chỉ của nhà Giô-na-than thôi) mà người có thể ban phước cho vì cớ giao ước với Giô-na-than chăng (IISa 2Sm 9:1). Xíp-ba, một tôi tớ trước đây của Sau-lơ, được thấy là người có thể cho Đa-vít biết chỗ ở của Mê-phi-bô-sết. Đa-vít sai tôi tớ mình đến Lô-đê-ba và đưa Mê-phi-bô-sết về với mình.
Bạn có thể hình dung nỗi kinh hoàng Mê-phi-bô-sết chắc hẳn đã cảm thấy khi các tôi tớ của Đa-vít kéo người ra khỏi túp lều nơi đồng vắng, vì người đang sống trong nỗi sợ hãi và hầu như thậm chí đã có thể mưu định hoặc ít ra toan tính trong trí sẽ sát hại Đa-vít. Giờ đây người lại đang ở trong tay của chính kẻ mà người mong muốn tiêu diệt hơn hết.
Thánh Kinh (9:1-13) mô tả cảnh tượng lúc Mê-phi-bô-sết đến trước mặt Đa-vít run rẩy sợ sệt sấp mình xuống đất và lạy. Đa-vít kêu tên người, rồi nói cùng người, “Chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Giô-na-than, cha ngươi, . . .”
Mê-phi-bô-sết ý thức được sự xấu xa tồi tệ của tấm lòng mình đối cùng Đa-vít suốt nhiều năm qua và đáp, “Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?” Bạn thấy Mê-phi-bô-sết đã nhận biết rằng mình không xứng đáng chi cả vì tấm lòng ông chỉ muốn làm điều ác đối cùng con người nhơn hậu nầy. Ông chẳng đáng nhận lãnh gì hơn là phần của một con chó chết, đó là bị ném vào đống rác bẩn thỉu mà thôi.
F. Đa-vít vì cớ Giô-na-than: Đa-vít không đối xử với Mê-phi-bô-sết do ông xứng đáng, có công trạng, hay đã làm gì để đáng hưởng sự nhơn hậu nầy, song đúng ra vì Đa-vít được nhắc nhở bởi những vết sẹo trên tay mình, kết quả của giao ước mà người đã lập với Giô-na-than thậm chí trước khi Mê-phi-bô-sết được sinh ra.
Tuy nhiên khi Mê-phi-bô-sết giơ tay ra nắm lấy tay Đa-vít để tạ ơn về tất cả những gì Đa-vít đã hứa ban cho mình thì điều đó đối với Mê-phi-bô-sết có nghĩa là ông phải chết đối với toàn thể con người trước đây của ông và bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa của giao ước bằng huyết. Do đó huyết của ông sẽ không phải bị đổ ra, vì điều đó chỉ được thực hiện bởi những người đứng ra kết ước và huyết của Giô-na-than là đã đủ. Vì thế trong việc chấp nhận lời đề nghị của Đa-vít, Mê-phi-bô-sết đã phó dâng tất cả những gì mình có cho Đa-vít và ngược lại Đa-vít đã đặt vào tay Mê-phi-bô-sết tùy ý sử dụng tất cả những gì nằm trong phạm vi quyền bính của người.
Mê-phi-bô-sết sẽ không bao giờ cần phải trở lại sống trong túp lều nơi đồng vắng với tất cả những người đã từng sống trong sự giận dữ, cay đắng, hận thù và tranh đấu. Giờ đây ông sẽ được sống trong cung như một người anh em kết ước với Đa-vít và được ăn cùng bàn của Vua. Ông sẽ không còn phải lê thân đây đó vì đã có ba người tôi tớ sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của ông.
Khi các tôi tớ của Đa-vít đến kéo ông ra khỏi túp lều bẩn thỉu, bụi bậm, nóng bức nơi sa mạc khô cằn, ông sợ rằng mình sẽ phải chết ngày hôm đó. Ấy vậy mà ông đã chết thực! Ông đã chết đối với mọi điều trong quá khứ và trở nên sống động trong một cuộc sống mới, và sáng hôm sau, thay vì chổi dậy khỏi nền đất cứng đầy bụi nơi ông nằm ngủ, ông thấy mình đang quấn mình trong một tấm chăn len ấm áp trên một chiếc giường êm ái, và thay vì phải lê thân đến bên giếng để lấy ít nước rửa ráy, ông được ba người hầu đang cúi gập xuống trước ngài Mê-phi-bô-sết sẵn sàng phục tùng theo lệnh của ông. Tôi quả quyết rằng ông hẳn đã nghĩ là mình đang nằm mơ vì chắc chắn ông không xứng đáng để được hưởng điều nầy. Và có lẽ sáng hôm ấy khi ngồi xuống nơi bàn điểm tâm của Vua, một lần nữa ông đã chú ý đến vết sẹo trong lòng bàn tay của Đa-vít và hiểu ra rằng vết sẹo ấy không hề có do nơi cá nhân ông, nơi những gì ông đã làm hoặc đã không làm. Nó chỉ do nơi huyết của Giô-na-than đã bị đổ ra vì cớ ông nhiều năm về trước.
Và có lẽ như trong hầu hết mọi phạm vi khác, đã có người đang sống trong cung của Đa-vít đến gặp Mê-phi-bô-sết và nói với một giọng điệu kiện cáo đại khái như, “Ngươi nghĩ là mình đang làm gì ở đây? Ta biết ngươi là ai, ngươi là kẻ đã từng âm mưu chống lại Vua. Thật bạo gan thay khi ngươi dám ngồi đây và ăn cùng bàn với chính người mà ngươi đã từng sống trong sự phản loạn chống nghịch lại!” Thế nhưng nếu Mê-phi-bô-sết đã bắt đầu thực sự am hiểu mối quan hệ giao ước nầy thì ông có thể trả lời mà không cần phải bào chữa, “Ngươi nói đúng đấy, và thực ra ngươi chỉ biết có một nửa những gì ta đã làm và cảm nhận; song nếu ngươi đến cùng Đa-vít thì ngươi sẽ nhìn thấy vết sẹo trong lòng bàn tay người, dấu ấn của giao ước. Nó thực sự không liên quan gì tới những việc ta đã làm; chỉ bởi giao ước đã kết lập sẵn cho ta mà ta rất vui sướng được hưởng lấy phước hạnh của giao ước nầy.” Giờ đây ông được ở trong gia tộc của Vua, ông được ngồi ăn nơi bàn của Vua, ông có quyền được thừa kế, ông có quyền trò chuyện thân thiện với Vua, ông có quyền được đối đãi như Giô-na-than, song nói một mạch thì ông sẽ là người đầu tiên phát biểu rằng dù ông có quyền hợp pháp song ông không xứng đáng hưởng quyền ấy chút nào.
G. Đấng Christ vì cớ chúng ta: Nhân loại ngày nay giống như những người trong nhà của Sau-lơ. Hãy xem xét dòng dõi loài người thì bạn sẽ thấy mọi người đều đang tìm cách đi theo đường lối riêng của mình, vì tất cả đều đã phạm tội, không một người công bình, dẫu một người cũng không. Và đây là tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà Đức Chúa Trời đối diện với con người. Ngài mong muốn kết ước với con người nhưng không một ai xứng đáng để kết ước với Ngài. Vì thế Đức Chúa Con phải nhập thể và được hạ sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri. Khi Chúa Giê-xu được sinh ra, Ngài là con người trọn vẹn. Thế nhưng Ngài hoàn toàn khác với mọi con người đã từng hoặc sẽ sống trên đất nầy. Ngài là một Giô-na-than trong nhà của Sau-lơ. Ngài sẽ chỉ làm những gì mà Cha Ngài đẹp lòng. Và khi Đức Chúa Cha nhìn xuống Đức Chúa Con là Jêsus, Ngài đã phán, Mat Mt 3:17 Và có tiếng từ trời phán rằng, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi bề. ”
Cuối cùng, đã có một người mà Đức Chúa Cha có thể lập một giao ước bằng huyết với. Con Đức Chúa Trời, đấng mà chính mình Ngài là Đức Chúa Trời, đã đến trong thân xác con người để thay vào chỗ của chúng ta như người đứng ra kết ước thay thế cho loài người. Giống như Mê-phi-bô-sết đã có trong Giô-na-than thì chúng ta cũng đã có trong Đức Chúa Jêsus Christ y như vậy. Đức Chúa Cha đã bởi ân điển Ngài đặt mọi kẻ tin trong Đức Chúa Jêsus Christ:
ICo1Cr 1:28-30 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. 1:29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. 1:30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta.
H. Bữa Tiệc Ly Giao ước: Khi nhìn vào “Bữa Tiệc Ly” Chúa Jêsus cùng dự với các môn đồ Ngài, chúng ta thấy họ nêu lên đủ thứ thắc mắc cho đến khi chúng ta đến phần Ngài lấy bánh và bẻ ra:
ICo1Cr 11:24-25 Và khi tạ ơn rồi, Ngài bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ra. 11:25 Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.
Chúng ta thấy các môn đồ không có thắc mắc gì vào thời điểm nầy. Đó là vì họ nhận biết ý nghĩa của bữa tiệc giao ước. Họ là người đông phương và hiểu rõ giao ước và điều Ngài đang làm. Vì thế họ đã nhận lấy bánh và chén, biết rõ rằng nó tượng trưng cho chính sự sống của Đấng Christ đang kết ước với họ.
Chỉ cần một vết cắt nhỏ nơi cổ tay để cho một vài giọt máu chảy ra hầu đóng ấn cho giao ước giữa Giô-na-than với Đa-vít. Nhưng khi cần phải đóng ấn cho giao ước giữa Đức Chúa Trời với con người, Chúa Jêsus đã mang trên chính mình Ngài tội lỗi của chúng ta và gánh chịu sự đau đớn của tội lỗi trong thân thể Ngài, là giá chuộc cần phải có hầu cho bạn và tôi có thể bước vào sự sống mới trong Đấng Christ và trở nên kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, được hưởng tất cả những gì Đức Chúa Trời là Cha trên trời của chúng ta sở hữu. Để rồi như Đấng Christ đã chịu chết trên cây thập tự thì cũng vậy, tôi cũng thực sự chết trên cây thập tự vì tôi đã ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài đại diện cho tôi! Ngài đã làm thay cho tôi những điều tôi không thể tự mình làm được. Và giờ đây tôi là một người dự phần trong giao ước đời đời nhờ huyết của Đức Chúa Jêsus Christ (HeDt 13:20).
Vì bất cứ ai tin nơi những gì Đấng Christ đã chu cấp thì người ấy được trở nên kẻ dự phần của “giao ước đời đời.” Tình trạng tội lỗi của chúng ta được giải quyết nhờ Đấng Christ. Chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Đức Chúa Jêsus Christ, mọi sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới (IICo 2Cr 5:17).
Làm thế nào tội lỗi của tôi được giải quyết?
IGi1Ga 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Khi chúng ta ý thức được bản chất tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ thành tín để tha tội cho chúng ta; không phải giàu lòng thương xót để tha thứ chúng ta, cũng không phải đầy ân điển để tha thứ chúng ta, nhưng là thành tín , vì Ngài có trách nhiệm phải làm điều đó vì chúng ta có quyền hợp pháp để được tha tội bởi giao ước Ngài đã lập. Nói cách khác, khi chúng ta chấp nhận địa vị của mình trong giao ước với Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ thành tín làm tròn trách nhiệm của Ngài đối với giao ước đó.
Một khi chúng ta tin nơi giao ước bằng huyết của Chúa Jêsus thì công tác của Đức Chúa Cha là:
1. cất tội lỗi chúng ta đi
2. ban cho chúng ta một tấm lòng mới
3. dạy dỗ chúng ta biết Ngài là ai
4. trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta là dân sự của Ngài
Chúng ta không thể thêm một phân nào vào vóc dáng của chúng ta, y hệt như Mê-phi-bô-sết không thể làm bất kỳ điều gì để khiến mình được tốt đẹp hơn. Đó là công tác của Đức Chúa Cha. Chính Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều Ngài ưa thích trong chúng ta và sẽ làm trọn hết mọi việc lành mà Ngài đã khởi sự trong mỗi chúng ta (Phi Pl 1:6).
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:59 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách