† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2658|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - III. Đức Thánh-Linh được ban cho

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2012 12:35:52 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

III. Đức Thánh-Linh được ban cho

Eph Ep 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh-Linh là Đấng Chúa đã hứa.
A. Được ấn chứng như một Dấu hiệu: Là tín đồ trong giao ước mới chúng ta không cần phải thực hiện nghi thức của giao ước bằng huyết nhưng trái lại chỉ cần chấp nhận hành động đã được thực hiện vì cớ chúng ta bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Thay vì mang dấu vết của việc kết ước thì chúng ta đã được ấn chứng bằng Đức Thánh-Linh như một dấu hiệu chứng tỏ chúng ta là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người tin nơi Ngài đều có dấu ấn chung của Đức Thánh-Linh như một dấu hiệu là chúng ta ở trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời.
IGi1Ga 3:24 Ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh-Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.
RoRm 8:14-17 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 8:15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 8:16 Chính Đức Thánh-Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 8:17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.

Những dấu hiệu chính của một đời sống có Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt là:
* người đó có năng quyền để sống một đời sống đổi mới tốt đẹp hơn
* người đó có sự khôn ngoan để hiểu biết lời Chúa
* người đó có sự bình an không phải do hoàn cảnh bên ngoài đem đến
* người đó có thể yêu thương, tha thứ cho kẻ thù nghịch mình
B. Kẻ đồng kế tự với Đấng Christ: 8:17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ , miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.
Là “kẻ đồng kế tự với Đấng Christ” chúng ta có cùng mối tương quan với Đức Chúa Cha mà Chúa Jêsus đã có khi Ngài còn tại thế. Chúng ta “ở trong Đấng Christ” và chúng ta có thể cầu khẩn cùng Đức Chúa Cha và chúng ta là “kẻ kế tự của Đức Chúa Trời,” vốn là tất cả những gì được đem đến cho chúng ta bởi Đức Thánh-Linh của lời hứa. Thế nên nếu chúng ta mong muốn được hưởng mọi phước hạnh của giao ước với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ phải bước đi trong Thánh Linh vậy.
C. Quyền phép của Đức Thánh-Linh: Chính sự hiện diện của Đức Thánh-Linh khiến cho việc chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời là một điều gì đó sống động, năng động, và đầy quyền phép. Một điều gì đó trổi vượt hơn chứ không chỉ là một giáo lý hay mà thôi. Nếu tôi muốn bước đi trên đất nầy trong mối quan hệ kết ước với Đức Chúa Cha bởi năng quyền của Đức Thánh-Linh thì tôi phải chăm xem Chúa Jêsus. Bởi vì giờ đây nhờ sự hiện diện của Đức Thánh-Linh ở trong tôi, tôi có thể bước đi như Chúa Jêsus đã từng bước đi.
IGi1Ga 2:6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính mình Ngài đã làm.
Đức Chúa Cha đã ban Đức Thánh-Linh cho chúng ta hầu cho chúng ta có thể đến gần sự hiện diện và quyền phép của Đức Thánh-Linh y như Chúa Jêsus đã từng làm, để rồi chúng ta có thể trở nên giống như Ngài và làm những việc mà Ngài đã từng làm. “Làm theo như chính mình Ngài đã làm!”
Khi giảng dạy cho những đoàn dân đông vào ngày cuối cùng của Lễ Lều Tạm trong GiGa 7:38-39, Chúa Jêsus đã phán rằng Đức Thánh-Linh sẽ được ban xuống cho những kẻ tin nhưng vẫn chưa được ban xuống vì Chúa Jêsus chưa được vinh hiển. Ngài chưa bị đóng đinh, chưa bị chôn, chưa sống lại từ nơi phần mộ, và chưa lên cùng Cha để trình diện thân và huyết Ngài như là giá chuộc cho tội lỗi, là dấu hiệu của giao ước mới.
7:38-39 Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. 7:39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh-Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh-Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus Christ chưa được vinh hiển.
Đức Chúa Jêsus Christ bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Cha và trình dâng huyết của chính mình Ngài và nói, “Cha ôi, con đã đổ huyết nầy thế cho Dick Christensen và nếu Cha chấp nhận con tức là Cha chấp nhận anh ta vậy.” Và Đức Chúa Cha phán, “Ta chấp nhận Christensen trong con. Và bây giờ Ta ban cho Christensen trong con ân tứ của Đức Thánh-Linh. Tất cả mọi kẻ tin đều có mặt tại đó khi Chúa Jêsus ra mắt Đức Chúa Cha. Chúng ta đã có tại đó “trong Đấng Christ.” Giờ đây chúng ta có thể dạn dĩ đến trước ngai Đức Chúa Trời vì chúng ta đã được tiếp nhận “trong Đấng Christ” và đã được ban cho ân tứ Đức Thánh-Linh.
HeDt 4:16 Vậy chúng ta hãy vững lòng (dạn dĩ) đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
D. Jêsus, Con người Trọn vẹn: Người ta thường cho rằng Chúa Jêsus, vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người, đã sử dụng quyền phép Đức Chúa Trời của Ngài để làm những việc như hóa nước thành rượu, đi bộ trên mặt biển, chữa lành kẻ đau, và những sự biểu hiện tương tự khác trong lãnh vực siêu nhiên. Thế nhưng, tin như thế tức là chối bỏ chính mục đích mà vì đó Chúa Jêsus đã mặc lấy hình hài xác thịt và trở nên con người.
Phi Pl 2:5-8 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 2:6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 2:7 Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, và trở nên giống như loài người; 2:8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Chúa Jêsus đã sống trọn đời mình và đã làm các phép lạ như là “con người trọn vẹn,” là cách thức mà Đức Chúa Trời đã luôn định cho con người để sống trên đất nầy, và Ngài đã làm điều đó bằng cách nhờ cậy hoàn toàn vào quyền phép của Đức Thánh-Linh khi Ngài thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha.
Chúng ta có thể nhìn thấy điều nầy trong những sự cám dỗ Sa-tan đem đến cho Chúa Jêsus sau khi Ngài đã trải qua 40 ngày đêm kiêng ăn trong đồng vắng, được Đức Thánh-Linh đưa đến đó vì mục đích nầy. Sa-tan trong những sự cám dỗ Chúa Jêsus đã tìm cách làm cho Ngài phải hành động cậy vào quyền phép là Con Đức Chúa Trời của Ngài, nói rằng, “Nếu ngươi thật là Con Đức Chúa Trời hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi . . .” (Mat Mt 4:1-25). Nói cách khác Sa-tan muốn Chúa Jêsus sử dụng quyền phép Đức Chúa Trời của Ngài để chứng tỏ Ngài là ai. Nhưng Chúa Jêsus đã đến để trở nên con người trọn vẹn và đã tự giới hạn chính mình đối với việc thực hiện quyền phép chỉ trong lãnh vực đó. Ngài đã tự làm cho mình trở nên trống không đối với quyền phép Đức Chúa Trời của Ngài và chỉ nhờ cậy vào quyền phép của Đức Thánh-Linh, là chính Đức Thánh Linh mà đã được ban cho mỗi kẻ tin Ngài, để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha.
Vì thế khi nhìn vào đời sống Chúa Jêsus chúng ta phải thấy là Ngài đã đến để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha chứ không phải ý muốn riêng của mình.
GiGa 4:34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài.
6:38 Vì ta từ trên xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.
E. Con người trọn vẹn được mặc lấy quyền phép bởi Đức Thánh-Linh: Chúng ta cũng phải hiểu rằng khi Ngài làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha thì Ngài nhờ cậy vào sự hiện diện và quyền phép của Đức Thánh-Linh. Chúng ta thấy Đức Thánh-Linh trong đời sống Ngài ngay từ lúc bắt đầu suốt cho đến từng trãi bước lên thập tự giá của Ngài. Tất cả đều được thực hiện trong sự cộng tác với và nương cậy vào Đức Thánh-Linh:

Sự Giáng Sinh của Ngài
Mat Mt 1:18 Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Thánh Linh.

Việc Ngài chịu Báp-têm
3:16-17 Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. 3:17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.

Việc Ngài chịu Cám dỗ
LuLc 4:1 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh-Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh-Linh đưa đến trong đồng vắng.

Đời sống và Công việc Hàng ngày của Ngài
2:27 Vậy người cảm bởi Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định.
4:14 Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh-Linh trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.
Mat Mt 12:28 Mà nếu Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.
Việc Ngài nhận lãnh Đức Thánh-Linh từ Đức Chúa Cha
12:18 Nầy, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại.
GiGa 3:34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.
Việc Ngài Giảng dạy bởi Đức Thánh-Linh
Cong Cv 1:1-2 Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, 1:2 cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh-Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn
Việc Ngài chịu Đóng đinh
HeDt 9:14 Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh-Linh đời đời dâng chính mình không tì vít cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào?
Sự Phục sinh của Ngài
RoRm 8:11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
Chính cùng Thánh Linh mà đã được ban cho mọi kẻ sẽ cầu khẩn Ngài đó ban quyền phép cho chúng ta để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Nói cách khác để chúng ta “làm theo như chính Ngài đã làm vậy.”
LuLc 11:13 Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho người xin Ngài?
GiGa 14:16-20 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 14:17 tức là Thần Lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. 14:18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 14:19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 14:20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.
ICo1Cr 6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh-Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
F. Chúng ta sẽ làm những việc còn lớn hơn nữa: Dường như thể những việc mà Chúa Jêsus đã thực hiện bởi Đức Thánh-Linh chưa lớn lao đủ, nên Chúa Jêsus đã phán rằng chúng ta sẽ làm những việc thậm chí còn lớn lao hơn nữa.
GiGa 14:12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.
* Chúng ta không bước đi trong sự đầy dẫy Đức Thánh-Linh nên không có năng quyền để làm gì cả!
* Chúng ta không vận dụng đức tin để làm những việc mà Chúa đã từng làm, do lòng vô tín mà chúng ta không thể nhận lãnh được những phước hạnh mà Chúa có thể ban cho đời sống chúng ta ngay trên đất nầy và rồi qua chúng ta mà tuôn đổ phước hạnh đó cho mọi người quanh mình, trong khi Chúa đã hứa sẽ ban cho chúng ta năng quyền để làm những việc thậm chí lớn lao hơn việc Ngài đã làm nữa!
* Ma quỉ gieo sự nghi ngờ trong lòng chúng ta! Thậm chí khi chúng ta bước đi trong sự xức dầu của Thánh Linh, ma quỉ cũng gieo sự nghi ngờ trong lòng chúng ta và rồi chúng ta không làm được việc Chúa muốn chúng ta làm!

Câu chuyện thật về cuộc đời của một tôi tớ Chúa là Ô. John Smith. Ông đã từng bước đi trong năng quyền của Đức Thánh-Linh, và chỉ tin xác quyết Đức Thánh-Linh sẽ làm trong ông như đã làm trong Chúa Giê-xu: mỗi người đều có thể kêu kẻ chết sống lại, chữa lành những kẻ đau . . . Một ngày kia, khi ông Smith đi vắng, vợ ông ở nhà chết đột ngột. Khoảng 2, 3 tiếng sau ông trở về, thấy điều đó thì lòng ông không chịu nổi. Ông dựng vơ đứng lên, và nhân danh Chúa ra lệnh cho vợ ông phải bước đi, vợ ông rớt xuống! Ông dựng vợ lên lần nữa, và nói, “Nhân danh Chúa, hãy bước đi”, song vợ ông lại rớt xuống lần nữa. Ông dựng vợ lên lần thứ ba và nhân danh Chúa một lần nữa, truyền cho vợ ông bước đi, và cuối cùng thì vợ ông đã bước đi trở lại như bình thường! Ông cần sự giúp đỡ của bà vô cùng vào thời điểm đó, và ông biết rõ sự chết của vợ ông là do ma quỉ tấn công, hầu ngăn trở công việc mà ông đang thực hiện cho Chúa. Ông biết rõ điều đó, nên trong năng quyền của Thánh Linh ông truyền sự sống cho người vợ mình. Nhìn vào đời sống ông, ông tin chắc vào lời Chúa phán nên mới có thể làm được như vậy.
Không phải đức tin có tầm thước cỡ nào, nhưng khi có đức tin chúng ta sẽ không bỏ qua những lời hứa của Chúa. Chúa hứa với tôi việc gì, tôi sẽ nhận được việc đó!
Trong thời kỳ sau rốt nầy, những đại nạn, khó khăn sẽ đòi hỏi Cơ Đốc Nhân vận dụng đức tin lớn hơn hết - phải bước đi giống như chính mình Ngài đã bước đi. Chúng ta sẽ không thấy phép lạ nếu không trông mong thấy những điều đó.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:50 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách