† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2544|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - VI. Bữa tiệc Giao ước

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2012 12:39:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

VI. Bữa tiệc Giao ước:

XuXh 12:1-14 Tại xứ Ê-díp-tô, Đức GIÊ-HÔ-VA phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 12:2 Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. 12:3; Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 12:4 Nếu nhà ít người quá ăn không hết một con chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 12:5 Các ngươi hãy bắt, hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đức hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 12:6 đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. 12:7 Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 12:8 Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. 12:9 Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. 12:10 Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. 12:11 Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chơn mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt qua của Đức GIÊ-HÔ-VA. 12:12 Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức GIÊ-HÔ-VA. 12:13 Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. 12:14 Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức GIÊ-HÔ-VA, tức là một lễ lập ra đời đời.
A. Bữa tiệc kết ước: Luôn luôn vào lúc cuối của việc kết ước, hai bên tham dự vào giao ước bằng huyết sẽ cùng dùng chung một bữa tiệc kết ước như là một kỷ niệm của giao ước nầy. Bữa ăn nầy sẽ là một bữa ăn sinh tế. Bữa tiệc kết ước có ý nghĩa rất lớn lao nhưng lại mang tính chất vô cùng đơn giản.
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa tiệc kết ước, chúng ta thấy rằng trong nhiều nền văn hóa nếu một kẻ thù bằng cách nào đó lẻn vào nhà hay lều trại của bạn và tìm cách ngồi ăn cùng bàn với bạn, thì bạn không còn có thể đối xử với anh ta như một kẻ thù nữa, song phải bảo vệ anh ta, thậm chí chống lại chính đồng bào của mình nữa. Do đó việc ăn chung bàn với một người khác không phải là một vấn đề nhỏ nhặt.
Trong tình huống được mô tả tại xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã nhớ lại giao ước Ngài với Y-sơ-ra-ên và đã nghe tiếng kêu cầu của họ. Ngài sắp sửa giải cứu họ khỏi ách nô lệ mà họ đã từng gánh chịu tại xứ Ê-díp-tô (một hình ảnh tượng trưng cho thế gian).
1. Một con chiên không tì vít: Trong câu 2-3 cho chúng ta thấy rằng vào ngày mồng mười tháng giêng (tức tháng Tư theo dương lịch), họ sẽ phải bắt một con chiên con không tì vít, mỗi gia đình một con, và giữ nó thêm 3 ngày nữa để kiểm tra con chiên và biết chắc rằng nó không có tì vít gì. Đoạn, vào ngày 14 họ sẽ giết con chiên vào khoảng 3 giờ chiều. Huyết của con chiên con sẽ được bôi trên cột và mày cửa như là một sự che đậy tội lỗi; sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi sẽ vượt qua nhà ấy, tha mạng cho con trai đầu lòng lẽ ra sẽ phải chết trong sự đoán phạt nầy. Họ sẽ phải quay chiên con trên lửa và ăn thịt nó, đoạn thiêu đi bất cứ thứ gì còn sót lại. Người ta ước lượng rằng có khoảng 257.000 chiên con đã bị giết chết vào buổi chiều hôm ấy trong xứ Gô-sen. Không ai được phép luộc thịt chiên con vì Đức Chúa Trời muốn mùi thịt nướng của chiên con lan tỏa khắp xứ Ê-díp-tô.
2. Một dân tộc sẵn sàng lên đường: Họ sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng hành động. Điều nầy có nghĩa là họ sẽ phải vén áo xống mình lên và cột quanh thắt lưng để có thể di chuyển dễ dàng. Họ sẽ phải sẵn sàng lên đường mau chóng và hành lý đóng gói gọn gàng và tay cầm gậy sẵn sàng lên đường. Đoạn họ sẽ phải ăn hối hả để có thể sẵn sàng khởi hành khi có lệnh ra đi.
B. Không có kẻ yếu đuối giữa vòng họ: Mặc dầu Thánh Kinh không đề cập điều nầy trong Xuất Ê-díp-tô ký 12, nhưng trong Xuất Ê-díp-tô ký 15 chúng ta biết rằng những nô lệ Do-thái đã bị Ê-díp-tô bắt làm gạch và bị đối xử vô cùng tàn nhẫn và theo lịch sử đã có nhiều người ốm yếu bị chết trong các hầm gạch. Thế nhưng, chúng ta cũng thấy trong Thi Tv 105:37 rằng sau bữa ăn kết ước khi Đức Chúa Trời dắt đưa Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô thì giữa vòng họ không có một người nào yếu sức cả. Nói cách khác, đã có một sự chữa lành diệu kỳ xảy ra buổi chiều tối hôm ấy khi họ ăn bữa ăn kết ước. Do đó chúng ta cần phải nhận biết quyền năng của việc nhận lãnh tiệc thánh như một kiểu mẫu của bữa tiệc giao ước vậy.
105:37 Đoạn Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên ra có cầm bạc và vàng; chẳng một ai yếu mỏn trong các chi phái của Ngài.
C. Dân sự ra đi mang theo chiên con của Đức Chúa Trời trong lòng: Hai triệu người bước ra khỏi mái nhà mình vốn đã được bao phủ bởi huyết chiên con, mỗi gia đình có chiên con của Đức Chúa Trời bên trong họ (tượng trưng cho Đấng Christ ở trong chúng ta). Khi rời khỏi Ê-díp-tô (tượng trưng cho thế gian), họ đến dưới sự che phủ của trụ mây Đức Chúa Trời ban ngày và trụ lửa ban đêm. Cả hai đều tượng trưng cho sự hiện diện liên tục của Đức Chúa Trời và vì họ bước đi trong mối quan hệ kết ước với Đức Chúa Trời, nên Ngài luôn ở bên cạnh để chu cấp cho mọi nhu cầu của họ. Hàng năm vào ngày mồng mười tháng Nisan (tháng giêng theo lịch Do-thái, tháng Tư theo dương lịch), họ lại sẽ có bữa ăn giao ước nầy và thuật lại ý nghĩa của nó cho con cháu mình.
Khi dân Y-sơ-ra-ên đã định cư thành một dân tộc, họ đem chiên con lên đền thờ để dâng tế lễ mỗi năm một lần vào cùng thời gian nầy. Điều nầy rất quan trọng vì việc chăn nuôi những con chiên con nầy để dâng lên làm sinh tế đã trở thành một nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện. Những chiên con làm sinh tế được dâng lên khi chúng khoảng một năm tuổi và người ta ước lượng rằng khoảng thời gian của Ma-la-chi có chừng 2.000.000 chiên con được dâng làm sinh tế mỗi mùa xuân. Theo cách đó chúng ta biết Chúa Jêsus được sinh ra gần thời điểm Lễ Vượt qua khi các gã mục tử đang canh giữ bầy chiên mình ngoài đồng, là việc mà họ thường làm vào mùa xuân khi những chiên con đang được chuẩn bị sẵn sàng để làm sinh tế lễ Vượt qua. Do đó chúng ta biết Chúa Jêsus không ra đời vào tháng Mười Hai như người ta thường tổ chức kỷ niệm.
D. Những người chăn canh giữ bầy chiên: Hãy hình dung những người chăn chiên, vào mùa xuân (tháng Ba - Tư) năm ấy, đang canh giữ những con chiên con được sanh ra để chịu chết nầy và một thiên sứ hiện ra bảo họ hãy đi đến thành Bết-lê-hem (LuLc 2:8-10) để gặp Đấng Cứu thế vừa mới sinh ra cho họ. Chính một khoảng thời gian sau đó mà Giăng Báp-tít nhìn thấy Chúa Jêsus đến cùng mình và quay sang nói với mọi người rằng: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (GiGa 1:29). Mỗi người Do-thái tức khắc sẽ hiểu được mối tương quan giữa những điều Giăng nói về Chúa Jêsus với chiên con Lễ Vượt qua. Xin lưu ý là chúng ta biết chiên con lễ Vượt qua được khám xét trong ba ngày và chức vụ công khai của Chúa Jêsus đã kéo dài suốt ba năm. Vì vậy khi giờ đã đến Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem và chính vào ngày mồng mười tháng Nisan (ngày mà chiên con lễ Vượt qua được chọn) mà Chúa Jêsus đã vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn. Điều thú vị là trong suốt ba ngày kế tiếp khi những người Lê-vi đang khám xét các chiên con lễ Vượt qua xem co tì vít gì không, thì điều tương tự cũng đang xảy ra với Chúa Jêsus khi Ngài bị những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó tra hỏi. Quan Tổng Đốc La-mã tuyên bố ông không thể tìm thấy Chúa Jêsus có lỗi gì. Ngay cả Giu-đa cũng nói hắn đã nộp huyết vô tội. Theo cách đó Chúa Jêsus đang bị tra xét kỹ càng cho đến chiều tối ngày mười ba tháng giêng.
E. Lễ Vượt qua với Chúa Giê-xu: Chúng ta biết rằng ngày của người Do-thái bắt đầu khác với ngày của chúng ta. Ngày của người Do-thái bắt đầu và chấm dứt vào 6 giờ chiều. Vào ngày 13 tháng giêng, ngày 13 chấm dứt lúc 6 giờ chiều và ngày 14 (lễ Vượt qua) bắt đầu vào cùng thời điểm đó, cho dù hầu hết các hoạt động của lễ Vượt qua bình thường chỉ được tiến hành vào sáng và trưa hôm sau mà thôi. Chính vào lúc bắt đầu của ngày 14 ấy mà Chúa Jêsus cùng các môn đồ Ngài đã dự lễ Vượt qua với nhau. Chúa Jêsus đang làm trọn tất cả những gì lễ Vượt qua nhằm chỉ về Ngài.
1. Bánh được bẻ ra: Khi một người Do-thái kỷ niệm lễ Vượt qua, người chủ nhà có một cái túi ba ngăn và mỗi ngăn đựng một ổ bánh không men. Người ấy sẽ lấy ổ bánh trong ngăn giữa và bẻ nó ra. Nếu bạn hỏi họ ba ổ bánh ấy có nghĩa gì, rất có thể họ sẽ trả lời rằng chúng tượng trưng cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Vì thế khi bạn hỏi, “Tại sao bạn lại bẻ ổ bánh tượng trưng cho Y-sác?” thì rất có thể họ sẽ không trả lời được. Sự thật là trải qua nhiều thế kỷ, người Do-thái đã từng có ngay trong lễ Vượt qua của họ hình bóng toàn hảo về Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh-Linh, cả ba trong một túi. Họ sẽ luôn lấy ổ bánh ở giữa và bẻ nó ra. Chính Chúa Jêsus đã ban phát ý nghĩa của việc làm nầy khi đang dự lễ Vượt qua với các môn đồ Ngài đã lấy bánh từ ngăn giữa của chiếc túi, bẻ nó ra và phán cùng các môn đồ rằng: “Nầy là thân thể ta đã bị vỡ ra vì các ngươi . . .” Vì Chúa Jêsus đã tự nhận Ngài chính là ngôi hai trong ba ngôi đã bị vỡ nát vì tội lỗi của cả nhân loại.
2. Huyết của giao ước mới: Vào cuối bữa ăn lễ Vượt qua, họ lấy một chén rượu nho và chuyền từ người nầy sang người khác để cùng uống, vào lúc đó Chúa Jêsus phán rằng: “Nầy là huyết ta, huyết của giao ước mới bị đổ ra vì các ngươi . . .” Đây là điều mà tất cả các bữa ăn lễ Vượt qua trước đó đã hướng đến. Mọi điều trước đây đều là một kiểu mẫu hay hình bóng của lễ Vượt qua thật sự nầy khi Chúa Jêsus sẽ phó dâng chính mình Ngài làm sinh tế vì cớ tội lỗi chúng ta.
F. Chúa Jêsus là chiên con làm sinh tế: Chính vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 mà Chúa Jêsus bị đem đi và đóng đinh trên thập tự giá. Cùng lúc đó những người Lê-vi ở tại đền thờ đang mài bén những con dao, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc dâng những chiên con làm tế lễ sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều hôm ấy. Kinh Thánh thuật lại rằng vào lúc giữa trưa sự tối tăm bao phủ khắp đất (LuLc 23:44) khi Chúa Jêsus chịu đau đớn trên thập tự giá. Sau đó vào lúc 3 giờ chiều trong đền thờ những con chiên con đôi mắt khờ dại bị đưa đến bàn thờ để chịu cắt cổ; cũng chính vào giây phút đó mà bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem Chúa Jêsus đương bị treo trên cây thập tự đã kêu lớn tiếng rằng: “Mọi sự đã được trọn . . .” (GiGa 19:30) và Ngài, chiên con của Đức Chúa Trời, đã chết thay cho bạn. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng vào lúc Ngài trút hơi thở cuối cùng, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới (LuLc 23:45) ngụ ý là ngày nay chúng ta được trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jêsus Christ.
G. “Mọi sự đã được trọn ”: Tiếng kêu lớn của Chúa Jêsus trên thập tự trong lúc những người lính La-mã đang đứng bên dưới cây thập tự có một ý nghĩa rất lớn vì đó chính là tiếng kêu chiến thắng thường được các tướng lãnh La-mã dùng ra lệnh cho quân đội của mình trong chiến trận. Vị tướng La-mã sẽ đứng tại nơi mà ông ta có thể nhìn thấy các binh sĩ đang chiến đấu, thường là trên một ngọn đồi cao. Khi trận chiến đến thời điểm mà vị tướng biết mình đã thắng trận, ông ta sẽ reo to một từ Hy-lạp nầy thật là lớn, hàm ý là “Mọi sự đã được trọn . .” hay “Thắng rồi.” Đây cũng chính là từ mà Chúa Jêsus đã dùng khi Ngài kêu lớn lúc những người lính canh La-mã đang đứng bên dưới cây thập tự.
Trận chiến đã đắc thắng nhưng nó chẳng có giá trị gì đối với chúng ta cho đến khi chúng ta đón nhận sự chiến thắng đó cho đời sống riêng của mình bằng cách tiếp nhận những điều Chúa Jêsus đã làm trọn thay cho chúng ta. Chúng ta phải để cho huyết của Đấng Christ tuôn chảy vào lòng mình bằng cách chỉ việc tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus Christ, nhận lãnh sự tha thứ tội và sự ban cho Đức Thánh-Linh.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 04:48 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách