† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2471|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - VII. Giao ước của Sự sống

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2012 12:40:48 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

VII. Giao ước của Sự sống (Giao ước với A-đam)

A. Giao ước Sáng tạo hay Giao ước của Sự sống: (SaSt 2:16-17
Xin hãy nhớ: Theo định nghĩa thì giao ước là một khế ước của sự sống hay sự chết, một sự cam kết nếu phá vỡ sẽ phải nhận lãnh sự chết.
2:16-17 Rồi GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn 2:17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

B. Việc Phá vỡ Giao ước
1. Đây không phải là một đề nghị bình thường nhưng đúng hơn là giao ước đầu tiên của Đức Chúa Trời với loài người và điều kiện rất dứt khoát, nếu bạn chọn phá vỡ giao ước đó bạn sẽ phải chết!
2. Sự Chọn lựa: Cây biết điều thiện điều ác nầy là gì? Nó không phải là một loại cây ăn trái có phép thần diệu nào đó mà khi bạn cắn vào trái nó thì nước của trái nầy khiến cho cái chết bắt đầu hoành hành trong thân thể bạn. Đúng hơn chúng ta thấy loài người sống trong vườn Ê-đen đang đồng đi với Đức Chúa Trời và hoàn toàn vô tội. Tính vô tội và sự công bình không giống nhau. Con người vô tội vì không có sự chọn lựa. Con người thậm chí không biết đến sự hiện hữu của điều ác do đó con người vô tội chứ không phải công bình (tính vô tội giống như tình trạng ngây thơ của trẻ con), không nhận biết được mặc trái của sự việc. Con người không phải là một con người trọn vẹn cho đến khi đã có sự chọn lựa. Con người không thể chọn bước đi với Đức Chúa Trời cho đến khi đối diện với một sự chọn lựa. Vì bạn không thể chọn bước đi với Đức Chúa Trời nếu không có con đường nào khác để đi. Con người cũng không thể nào tương tác trong một đường lối kết ước nếu không chọn lựa làm điều đó. Khả năng chọn lựa vô cùng quan trọng, do đó phải có sự chọn lựa hay đối tượng của sự chọn lựa phải hiện diện. (Theo cách đó ngày nay chúng ta phải chọn lựa chấp nhận mối quan hệ giao ước Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta qua sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus Christ).

Con người không thể trở nên một hữu thể có ý chí tự do thành thực nếu không đối diện với khả năng chọn lựa. Vì thế Đức Chúa Trời đã chọn cây biết điều thiện điều ác làm đối tượng của sự chọn lựa. Bất cứ vật thể nào cũng đã có thể làm đối tượng của sự chọn lựa, song Đức Chúa Trời đã chọn cây nầy. Đức Chúa Trời phán: “Những gì ngươi chọn về cây nầy sẽ đem đến cho ngươi một sự hiểu biết nào đó về điều thiện và điều ác, bởi vì ngươi sẽ phải thực hiện một sự chọn lựa.” Khi Đức Chúa Trời phán, “Ngươi chớ hề ăn đến cây đó,” con người lập tức phải đối diện với một sự chọn lựa, đó là có vâng theo Đức Chúa Trời chỉ vì Ngài đã ra lệnh hay không.
3. Cái cây:
a. Cây nầy không có vẻ gì là xấu, là ác cả (SaSt 3:6)
3:6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.
b. Làm sao cây nầy lại có thể trông xấu hay ác được khi họ không biết điều ác là gì
c. Theo như chúng ta biết thì họ cũng không có khái niệm gì về sự chết vì sự giận
dữ, cay đắng, hiểm độc . . . không có trong vốn từ của họ
4. Sự Thử nghìệm: Vì không có điều gì rõ rệt nơi cái cây cho thấy nó có vẻ khác thường hay có vẻ gì khiến người ta cảm thấy sợ hãi (là một từ ngữ khác không có trong vốn từ của họ) nên sự chọn lựa đã phải đặt trên nền tảng duy nhất là sự tin cậy của họ nơi tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ mà thôi. Đức Chúa Trời yêu tôi vì vậy Ngài đáng để tôi tin cậy. Vì Đức Chúa Trời đáng tin cậy, và thậm chí dầu tôi không hiểu vì sao tôi không nên làm điều nầy, song tôi chọn tin cậy Đức Chúa Trời và do đó, tôi sẽ không làm! Vì cớ Ngài là Đức Chúa Trời, nên tôi chọn lựa phó thác chính mình cho Ngài. Đây là điều cốt lõi của giao ước, sự từ bỏ chính mình cho một người khác (điều nầy cũng tương tự như khi chúng ta hứa nguyện trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày lễ hôn phối vậy). Đức Chúa Trời đã hoàn toàn phó thác Chính mình Ngài cho họ, giờ đây họ phải chọn lựa phó thác cho Ngài. Cái cây là nơi việc phó thác diễn ra.
5. Phần thưởng: Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán được đối với những gì sẽ xảy ra nếu hai người đã chọn lựa tin cậy nơi Lời phán của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thực sự biết điều nầy từ lời Thánh Kinh:
SaSt 3:22-24 GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng. 3:23 GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 3:24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.
a. Không còn sự chọn lựa nữa: Tại đây chúng ta thấy rằng sau khi họ đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì Đức Chúa Trời phán rằng họ phải ra khỏi vườn “e rằng họ sẽ ăn trái của cây sự sống.” Điều nầy có vẻ là nếu họ đã chọn không ăn trái cây biết điều thiện và điều ác và thay vào đó đã ăn trái cây sự sống, thì rất có thể họ đã được an toàn trong tình trạng của mình. Đó là họ sẽ không phải tiếp tục chọn lựa vì họ đã chọn lựa điều tối ưu nhất trong mọi sự chọn lựa. Họ sẽ được sống mãi trong sự sống đời đời và trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời.
b. Sự hiểu biết ĐIỀU THIỆN và điều ác: Nếu họ đã chọn lựa chống trả sự cám dỗ của con rắn, và không ăn trái cây nầy, thì rất có thể họ sẽ biết cây biết điều thiện và điều ác như “cây biết ĐIỀU THIỆN và điều ác.” Bạn thấy trong việc từ chối không ăn trái cây cấm thì rất có thể họ đã đi đến chỗ nhận biết ĐIỀU THIỆN là gì. Cho đến lúc đó họ chưa biết ĐIỀU THIỆN là gì bởi vì họ không biết điều ác là gì. Bạn không biết thế nào là ngọt ngào cho đến khi bạn nếm một cái gì đó đắng. Bạn không biết sự sáng ra sao cho đến khi bạn hiểu thế nào là bóng tối. Nếu họ đã từ khước sự cám dỗ thì họ có thể bất chợt hiểu ra được ĐIỀU THIỆN là gì, vì Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan và chỉ mong muốn điều TỐT LÀNH cho họ. Nếu điều tôi đang chọn là điều THIỆN thì điều mà tôi kháng cự kia hẳn phải là điều ác vậy. Đối với họ cây đó sẽ trở nên cây biết ĐIỀU THIỆN và điều ác nhưng họ sẽ biết điều ác theo cùng một cách mà Đức Chúa Trời biết điều ác vậy . Vì Đức Chúa Trời biết điều ác rất rõ nhưng Ngài không gian ác và cũng không hề phạm điều ác. Đức Chúa Trời biết điều ác y như cách các chuyên gia về ung thư biết bệnh ung thư vậy. Ngài biết ý định của nó, đường lối của nó, và kết cuộc của nó nhưng chính mình Ngài không có liên hệ gì đến nó cả. Tôi biết điều gì cám dỗ tôi, tôi đã từng có thể trông thấy điều ác và biết rõ nó, song tôi không có phần gì với nó cả.
c. Sự hiểu biết điều thiện và ĐIỀU ÁC: Thay vì thế, cây đó đã trở nên “cây biết điều thiện và ĐIỀU ÁC” đối với họ. Giờ đây họ biết ĐIỀU ÁC bằng kinh nghiệm riêng và có thể thấy rằng những gì mà họ đã từng có là những điều tốt lành, nhưng giờ thì họ lại đang ở trong ĐIỀU ÁC. Đó là điều họ đã chọn lựa, và trong sự chọn lựa ấy họ đã trở nên không giống như vị bác sĩ hiểu biết về ung thư nhưng không hề bị ung thư, song trái lại họ giống như bệnh nhân đang mắc bệnh và đang chết dần mòn vì căn bệnh ấy.
6. Sự Sa ngã:
a. Sự nghi ngờ. Câu nghi vấn? Sự gợi ý?
SaSt 3:1 Vả trong các loài thú đồng mà GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
b. Lời nói dối.
3:4 Rắn bèn nói cùng người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu.
c. Sự lừa dối. Đức Chúa Trời không muốn ngươi ăn trái cây đó vì nếu ngươi ăn sẽ trở nên giống như Ngài.
3:5 nhưng Đức Chúa Trời biết hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
(I). Sách lược vẫn giống nhau: Mưu lược của ma quỷ vẫn không thay đổi trên 6.000 năm qua. Công việc của nó vẫn là tạo nên sự nghi ngờ và thắc mắc trong lòng chúng ta. Nếu bạn đến nhóm ở nhà thờ có mức độ thuộc linh trung bình, bạn sẽ thấy quan niệm của họ về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời tương tự như nói rằng, “tạm biệt mọi điều gì có tính cách vui đùa!” Hoặc khi một điều gì không hay xảy đến thì chúng ta nói, “ý Chúa được nên”, dường như thể nghi ngờ liệu ý định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta có đem lại ích lợi cho chúng ta chăng. “Đức Chúa Trời há có phán?” Bạn có quá khờ dại cả tin để tin rằng Đức Chúa Trời chỉ mong muốn điều tốt nhất cho bạn không?
(II). Nhượng bộ đối với bản ngã: Khi con người sa ngã họ nương cậy vào chính mình; họ hướng đến sự khôn ngoan riêng, ý tưởng riêng liên quan đến ý nghĩa của cuộc sống. Khi làm như thế họ tin cậy Sa-tan và nghi ngờ không tin cậy Đức Chúa Trời. Đây chính là thực chất của điều ác - chính mình làm chủ mình, mình là số một - thay vì hoàn toàn đầu phục đấng tạo hóa. Củ cà rốt (phương tiện cám dỗ) ở phía trước mũi họ là, “ngươi sẽ như Đức Chúa Trời.” Tôi không cần phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Vật thọ tạo phụ thuộc vào đấng tạo hóa à, không đâu! Tôi sẽ tự mình làm chủ, làm những gì tôi muốn, và theo cách đó con người trở nên một kẻ nắm giữ cái tôi của mình thay vì một người từ bỏ bản ngã.
Thay vì được liên hiệp với Đức Chúa Trời, đấng hằng ban cho, con người lại liên kết với Sa-tan là kẻ mãi mãi chiếm đoạt cho bản thân mình. Con người không còn bước đi trong sự sáng nhưng đúng hơn đã bị sanh lại trong sự tối tăm.
(III). Bước đi xa khỏi sự yêu thương: Đức Chúa Trời đã phán trong 2:17 “ . . . vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Đây là giao ước của sự sống, giao ước mà dựa trên đó vũ trụ đã được dựng nên. Nếu tôi chọn bước đi xa khỏi tình yêu “agape”, tình yêu phó chính sự sống mình của Đức Chúa Trời, để trở nên một kẻ phát biểu rằng mọi sự đều dành cho mình, bước đi xa khỏi Đức Chúa Trời là đấng tối cao để phát biểu rằng mình là số một, thì tôi đã bước đi xa khỏi sự sống là Chính mình Ngài. Đức Chúa Trời là sự sống vì Ngài là đấng sáng tạo; bước đi xa khỏi sự sống là “không có sự sống” hay cái mà Đức Chúa Trời gọi là “sự chết.” Bất cứ điều gì không phải là tình yêu phó chính sự sống mình đều là sự chết. Tách ra khỏi tình yêu phó chính sự sống mình thì là sự chết. Đây chủ yếu không phải là sự chết của thân thể, nhưng tệ hại hơn nhiều, đó là việc bị cắt đứt khỏi mối thông công với Đức Chúa Trời là đấng yêu thương.
(IV). Chết tức là sự phân cách: Khi con người cho rằng mình đang sống, đó chỉ vì con người không có điều gì khác để theo đó mà phán đoán. Sự thật là con người đã chết trong khi thân thể vẫn còn đang sống. Sự chết không phải là sự hủy diệt mà là sự phân cách. Khi chúng ta nói một người nào đó đã chết, chúng ta không hàm ý rằng người đó không còn ở đó nữa, song chúng ta muốn nói rằng chúng ta không thể liên lạc được với họ nữa. Nếu bạn đọc báo thấy rằng RevC đã chết thì bạn biết trong một nghĩa nào đó, đó là lời nói dối lớn nhất từng có, vì thực tế là lúc ấy tôi sẽ càng sống động hơn bao giờ trước đây! Khi họ nói tôi đã chết, điều đó thực sự có nghĩa là trong lúc nầy bạn không thể thông công với tôi hay sờ đụng được tôi nữa. Tôi vẫn đang sống nhưng ở một nơi nào khác.
(V). Chính ngày ấy: Khi A-đam và Ê-va phạm tội cùng Đức Chúa Trời và ăn trái cấm, chính ngày ấy họ đã chết; vì Thánh Kinh chép: “ . . . vì một mai (hễ ngày nào) ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Chính ngày ấy đã có một sự phân cách với Đức Chúa Trời. Họ vẫn sống, nhưng họ không còn sống như họ đã từng sống nữa. Họ vẫn sống, nhưng họ đã chết trong khi vẫn đang sống. Giao ước của sự sống đã bị phá vỡ. Án phạt rõ ràng là sự chết. Con người đã phá vỡ giao ước và điều đó có thể đã là sự kết thúc của muôn vật như chúng ta nhìn biết. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời đấng đã phó Chính mình Ngài cho con người, Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước thứ hai (giao ước với A-đam). Đức Chúa Trời sẽ đạt được mục đích của Ngài cho dù loài người đã sa ngã.
(VI). Đức Chúa Trời, “Đấng Cứu chuộc chúng ta” Sau đó Đức Chúa Trời bắt đầu đưa con người qua một loạt các mối quan hệ giao ước để rồi đưa chúng ta đến với “GIAO ƯỚC MỚI”, tức giao ước với Chúa Jêsus khi Ngài xóa sạch quyền lực của tội lỗi và phục hòa con người trở lại tình trạng mà lẽ ra A-đam đã phải có. Khi chúng ta cùng dự phần với Đức Chúa Jêsus Christ qua lễ tiệc thánh, chúng ta ăn trái của cây sự sống và sẽ sống đời đời. Mỗi giao ước tiếp theo sau giao ước của sự sống đều là sự biểu hiện tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời, đem con người trở lại với tình trạng mà Ngài luôn mong muốn con người có được.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:14 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách