† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2479|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - VIII. Giao ước với A-đam

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2012 12:42:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

VIII. Giao ước với A-đam

Một lần nữa chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng khởi xướng giao ước. Ngài bước vào để mở một con đường cho con người được phục hòa. Khi làm như thế, trước tiên Ngài phải xử lý sự sa ngã và những kẻ tham gia vào đó.
SaSt 3:14 Đức GIÊ-HÔ-VA bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.
A. câu 14 Con rắn, tượng trưng cho Ma quỉ, là kẻ phải được xử lý trước tiên sau sự sa ngã, vì nó là kẻ trước tiên khuất phục trước Sa-tan. Dù lời kết án nầy được phán về con rắn, nhưng nó cũng ngụ ý chỉ về Sa-tan là kẻ tự nhắc mình lên chống lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; nó sẽ bị hạ xuống thấp và mọi nỗ lực của nó để phá vỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ không đạt được hiệu quả gì.
3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chơn người.
B. câu 15 Con người đã đứng về phía Sa-tan. Nhưng Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ làm cho dòng dõi người nữ (con người) cùng dòng dõi Sa-tan nghịch thù nhau. Dù con người lúc bấy giờ đang liên kết với Sa-tan, Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự phân rẽ giữa hai liên minh nầy. Từ dòng dõi của người nữ sẽ ra Đấng Christ, là con người trọn vẹn, đấng sẽ làm phân rẽ sự hiệp nhất giữa con người với Sa-tan. Từ chính những người mà Sa-tan đã dối gạt, Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho Sa-tan sự đại bại. Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ làm cho . . . nghịch thù nhau.” Nói cách khác, Đức Chúa Trời đang hứa chắc chắn rằng chính những người mà Sa-tan đã đánh bại sẽ đem đến cho nó sự hủy diệt hoàn toàn.
1. Một cách rõ ràng hơn, chúng ta thấy rằng “sự thù nghịch” sẽ đến qua người nữ, tức Ê-va, là đại diện cho toàn thể phụ nữ. Nói cách khác, sẽ có chiến tranh giữa Sa-tan và nữ giới. Người nữ là kẻ bị dối gạt, vì thế Đức Chúa Trời, bởi lòng yêu thương và nhơn từ Ngài, sẽ qua người nữ mà đem đấng cứu chuộc đến, là đấng sẽ hủy phá công việc của Ma quỉ. Và nếu chúng ta đọc câu 15 cẩn thận, chúng ta thấy người nam không được đề cập tới trong mối quan hệ với việc đem đến sự “thù nghịch” nầy, dường như để làm hình bóng về sự sinh hạ Cứu Chúa bởi người nữ đồng trinh. Ngày nay con người được cứu vì một người nữ đã hạ sinh một con trẻ trong sự đồng trinh của mình.
2. Xin cũng lưu ý là câu nầy nói tới sự “thù nghịch” sẽ có giữa Sa-tan với người nữ và “giữa dòng dõi nó cùng dòng dõi người nữ.” Điều đó giờ đây có nghĩa gì? Phải chăng dòng dõi người nữ tượng trưng cho tất cả nhân loại, tức mọi người do người nữ sinh ra? Tôi không tin câu đó có nghĩa như thế. IGi1Ga 3:12 chép rằng:
3:12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình.
3. Đây là đứa con đầu lòng của Ê-va, và theo lời Thánh Kinh cho biết thì có dấu hiệu cho thấy rằng lòng của Ca-in hướng về phía Sa-tan. Ông đứng về phía Sa-tan do đó khi Đức Chúa Trời phán trong câu 15 rằng Ngài sẽ đặt sự “thù nghịch giữa Sa-tan cùng người nữ và giữa dòng dõi Sa-tan cùng dòng dõi người nữ”, thì câu ấy không thể nào ám chỉ toàn thể nhân loại vì chính dòng dõi đầu tiên đã không chống nghịch với Sa-tan nhưng lại chống nghịch với Đức Chúa Trời. Điều then chốt ở đây là Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ đặt sự thù nghịch.” Điều đáng chú ý là Đức Chúa Trời đã làm một công tác siêu nhiên trong lòng con người, đặt trong lòng con người một sự thù ghét đối với Sa-tan và công việc nó.
4. Thánh Kinh ghi rõ rằng con người được sinh ra theo xác thịt, chống nghịch với Đức Chúa Trời, bị phân cách với Đức Chúa Trời ngay lúc chào đời, và đứng về phía của Ma quỉ. Thánh Kinh ghi lại như sau:
Khi nói về những người Pha-ri-si, là những người sùng kính nhất thời đó, Chúa Jêsus đã phán:
GiGa 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.
Eph Ep 2:2 Là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch.
Bởi sự sanh ra theo xác thịt, chúng ta ở về phía của Ma quỉ, nhưng nhờ ân điển Đức Chúa Trời qua sự “tái sanh” tôi không còn là con người cũ nữa:
IICo 2Cr 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới: những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Bởi đức tin nơi đấng Mê-si-a, bởi kinh nghiệm tái sanh vốn là một phần của “giao ước mới,” chúng ta có về phía Đức Chúa Trời cả một nhóm người trước kia đã từng thuộc về Ma quỉ nhưng hiện nay đã trở nên “thù nghịch” với nó.
5. Trước tiên chúng ta thấy trận chiến sẽ diễn ra giữa Sa-tan cùng người nữ; sau đó nó diễn ra giữa Sa-tan với những người đã được sanh lại trong Đấng Christ và thuộc về “dòng dõi của người nữ”; nhưng kế đó câu nầy hàm ý nghĩa cá nhân nhiều hơn và chúng ta thấy “người sẽ giày đạp đầu mầy, và mầy sẽ cắn gót chơn người.” Sẽ có một mối xung đột “một đối một” sau cùng giữa Sa-tan với “hậu tự tối thượng của người nữ”. Hậu tự nầy sẽ giày đạp đầu con rắn, là hình bóng về sự đại bại cuối cùng của nó vì nọc độc của rắn nằm ở phía sau đầu nó.
HeDt 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.
IGi1Ga 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.
6. Xin lưu ý là Ma quỉ sẽ “cắn gót chơn Người.” Giờ đây nếu ngươi tấn công gót chơn ta thành công, thì ngươi có thể hạ gục ta tạm thời, nhưng sẽ không hủy diệt được ta. Song khi ngươi tấn công và giày đạp đầu ta thành công, thì ngươi sẽ hủy phá công việc của ta trọn vẹn. Vì thế chúng ta có thể thấy một hình bóng của Phúc âm trong câu nầy. Giả như đây là một khoảng thời gian nào đó kéo dài thì chúng ta sẽ khó mà hiểu được nếu không biết kết thúc của câu chuyện ra sao. Khi chúng ta biết được toàn thể câu chuyện thì chúng ta mới thấy được phần đầu có ý nghĩa thế nào.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:42 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách