† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2654|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - IX. Giao ước với Nô-ê

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-2-2012 12:43:08 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

IX. Giao ước với Nô-ê

SaSt 6:8-13 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức GIÊ-HÔ-VA. 6:9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. 6:10 Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. 6:11 Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. 6:12 Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mìn trên đất phải bại hoại. 6:13 Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất.
6:17 Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết.
A. Điều gì đem đến giao ước với Nô-ê?
A-đam đã phá hủy “giao ước của sự sống” và hậu quả là sự chết. Trong SaSt 3:21 chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã giết một con thú lấy da làm áo cho họ che thân. Nếu chỉ để che đậy sự lỏa lồ của họ thì lá vả cũng đủ tốt rồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ một loại che phủ khác. Để Đức Chúa Trời có thể lấy da làm áo mặc cho họ, một con thú đã phải chịu chết. Giao ước của sự sống đã bị phá vỡ, thì án phạt là sự chết. Do đó, Đức Chúa Trời đã hy sinh một con vật để lấy huyết nó thay vào chỗ của A-đam và Ê-va.
HeDt 11:4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói.
1. Đức tin là một sự đáp ứng tích cực: 11:4 cho chúng ta biết rằng bởi đức tin, A-bên đã dâng một tế lễ tốt hơn. Ông biết phải làm gì khi ông muốn đến với Đức Chúa Trời. Đức tin là sự đáp ứng đối với một điều gì đó đã được truyền phán.
RoRm 10:17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
2. Cả hai đều đáp ứng: A-bên đang đáp ứng lại những gì ông đã học được từ giao ước với A-đam. Đó là nếu muốn đến gần Đức Chúa Trời ông phải dâng một tế lễ bằng huyết đổ ra để khỏa lấp tội lỗi của mình. Mặt khác, Ca-in đã dâng lên hoa quả của đất mà Đức Chúa Trời đã rủa sả trong SaSt 3:17-18. Ca-in đã đem dâng bông trái của sự rủa sả.
3. Lời hứa: Nhưng A-đam và Ê-va đã thực sự hiểu gì về lời hứa về một Đấng Cứu thế? Dường như có thể là qua 4:1
SaSt 4:1 A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sanh Ca-in và nói rằng: Nhờ Đức GIÊ-HÔ-VA giúp đỡ, tôi mới sanh được một người (I have gotten a man from the LORD).
Một số bản dịch ngụ ý rằng từ “nhờ” (“from” trong câu Kinh thánh nầy của bản Anh ngữ) được thêm vào để dễ hiểu. Có lẽ Ê-va có thể đã nghĩ rằng con trai đầu lòng của bà sẽ là Cứu Chúa, Đấng cứu thế. “ . . . Tôi đã sanh được một người . . . là Cứu Chúa.” Vì thế có vẻ là A-đam và Ê-va đang trông tìm Đấng cứu thế qua dòng dõi của họ.
Một thí dụ khác qua đó con người hiểu lời hứa của Đức Chúa Trời về một Đấng Cứu chuộc được tìm thấy trong việc Nô-ê ra đời. Trong 5:28-29 chúng ta thấy là một người tên Lê-méc đã sanh một con trai đặt tên là Nô-ê.
5:28-29 Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai, 5:29 đặt tên là Nô-ê, mà nói rằng: Đứa nầy sẽ an ủi lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức GIÊ-HÔ-VA đã rủa sả.
Tên của Nô-ê có nghĩa là “sự yên nghỉ.” Dường như thể Lê-méc cho rằng Nô-ê có lẽ là kẻ giải cứu sẽ làm thay đổi sự rủa sả của họ. Vì thế chúng ta thấy những tia sáng nầy tỏ ra rằng con người vào thời đó đang trông mong một Đấng Cứu thế và đang tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài.
B. Dòng dõi của Ca-in
Tội lỗi đang gia tăng và hậu quả của nó ngày càng kinh khiếp hơn sự kiện xảy ra trong vườn Ê-đen. Nhìn vào Ca-in là hậu tự đầu tiên của A-đam, chúng ta thấy đó là một người hoàn toàn coi thường lời của Đức Chúa Trời. Ông phạm tội giết người với một sự mưu tính trước dù đã được Đức Chúa Trời cảnh cáo.
SaSt 4:6-8 Đức GIÊ-HÔ-VA phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống? 4:7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. 4:8 Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình.Vả, khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết đi.
1. Không có sự ăn năn: Sau khi Ca-in đã giết em mình, Đức Chúa Trời hỏi ông về hành động sát nhân đó, và Ca-in trả lời bằng cách khước từ trách nhiệm và đáp trả cách bướng bỉnh với Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời rủa sả ông vì những việc ông đã làm, Ca-in không hề có thái độ ăn năn hay quan tâm đến tội lỗi kinh khiếp mà mình đã phạm, song trái lại ông chỉ quan tâm đến bản thân mình và làm sao để ông có đủ sức chịu đựng sự hình phạt mà thôi.
SaSt 4:9-15 Đức GIÊ-HÔ-VA hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? 4:10 Đức GIÊ-HÔ-VA hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. 4:11 Bây giờ, ngươi sẽ bị đất rủa sả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. 4:12 Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sanh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. 4:13 Ca-in thưa cùng Đức GIÊ-HÔ-VA rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi. 4:14 Nầy, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất nầy, tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất; rồi, xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. 4:15 Đức GIÊ-HÔ-VA phán rằng: Bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-in, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức GIÊ-HÔ-VA bèn đánh dấu trên mình Ca-in, hầu cho ai gặp Ca-in thì chẳng giết.
2. Sự xuống dốc: A-đam ít ra cũng đã có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Thế nhưng tội lỗi của thế hệ nối tiếp ngày càng chồng chất thêm khiến cho thực trạng ngày càng tối tăm hơn. Ca-in và dòng dõi ra từ ông đang ngày càng xuống dốc, xa cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
SaSt 4:16 Ca-in bèn lui ra khỏi mặt Đức GIÊ-HÔ-VA, và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Ê-đen.
3. Lê-méc: Từ dòng dõi của Ca-in có Lê-méc là người đầu tiên cưới hai vợ. Đây là một người hung bạo và hoàn toàn thiếu tôn kính đối với những điều thuộc Đức Chúa Trời.
4:19 Lê-méc cưới hai vợ; một người tên là A-đa, một người tên là Si-la.
4:23-24 Lê-méc bèn nói với hai vợ mình rằng: Hỡi A-đa và Si-la! Hãy nghe tiếng ta; nầy, vợ Lê-méc hãy lắng tai nghe lời ta: Ừ! Ta đã giết một người, vì làm thương ta, và một người trẻ, vì đánh sưng bầm ta. 4:24 Nếu Ca-in được bảy lần báo thù, Lê-méc sẽ được bảy mươi lần báo oán.
C. Dòng dõi của Sết:
Dòng dõi của Sết không phải là không có những người khiếm khuyết, song chúng ta thấy nhiều tia sáng trong dòng dõi của Sết hơn, dường như thể họ có sự trông mong hay đức tin mà chúng ta không tìm thấy nơi các hậu tự của Ca-in. Ngoài ra hình ảnh minh họa của Lê-méc là cha của Nô-ê đã được đề cập tới trước đây (5:25-29; khác với Lê-méc là con của Ca-in ghi lại trong 4:23-24), chúng ta biết rằng Hê-nóc, cha của Mê-tu-sê-la, cũng đồng đi với Đức Chúa Trời sau khi sanh ra Mê-tu-sê-la.
5:21-24 Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la. 5:22 Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. 5:23 Vậy, Hê-nóc hưởng thọ được ba tram sáu mươi lăm tuổi. 5:24 Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.
D. Nô-ê:
Trong vô số gia tộc sống trên đất vào thời điểm nầy, ước khoảng trên 150.000.000 người, chỉ một mình Nô-ê là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời.
6:8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức GIÊ-HÔ-VA.
1. Không phải là một người trọn vẹn: Đức Chúa Trời đối xử với ông bởi ân điển, vì chúng ta không xứng đáng hưởng đặc ân gì cả! Nô-ê là người trọn vẹn trong dòng dõi xác thịt của ông, nhưng ông không phải là một người toàn hảo. Theo Hê-bơ-rơ đoạn 11, chúng ta biết rằng bởi đức tin Nô-ê đã đóng chiếc tàu. Ông là một người đã bởi đức tin mà đồng đi với Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được xem là công bình, chứ không phải là người không hề phạm tội. Đức Chúa Trời đã hứa lập giao ước với Nô-ê sau khi đã qua cơn nước lụt.
6:18 Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu.
2. Ông được ơn: Sau cơn nước lụt chúng ta thấy Nô-ê lập một bàn thờ (8:20-22) và dâng tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nhậm của lễ đó và cất sự rủa sả khỏi đất, và hứa sẽ không hành hại các vật sống như Ngài đã làm bởi cơn nước lụt. Kế đón Ngài ban phước cho Nô-ê (9:1-8) và ban cho ông mọi vật hành động trên đất cùng các cá biển dùng làm đồ ăn, với điều kiện là họ không được ăn các vật đó lúc còn sống, nghĩa là có máu ở trong. Ngài cũng qui định rằng kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người giống như hình Ngài và khi một người làm hại đến một người khác tức là người đó đang làm hại đến hình ảnh của Đức Chúa Trời vậy. Kế tiếp Đức Chúa Trời đã chính thức lập giao ước với Nô-ê:
9:9-17 Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, 9:10 và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. 9:11 Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. 9:12 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. 9:13 Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. 9:14 Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, 9:15 thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. 9:16 Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. 9:17 Đức Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê rằng: Đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất.
3. Ba con trai của Nô-ê: Khi nghiên cứu câu chuyện của Nô-ê và ba con trai ông trong 9:20-29, chúng ta thấy dân cư trên khắp đất đều ra từ ba người nầy. Qua sự ký thuật về việc không che đậy sự lỏa lồ của Nô-ê, chúng ta thấy rằng một trong những hậu tự của Cham (là Ca-na-an, con trai út của ông), đã gánh chịu sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Xin lưu ýrằng điều nầy không có nghĩa là tất cả giống dân da đen đều sẽ phải bị rủa sả, nhưng chỉ một gia tộc thuộc về dòng giống đó mà thôi. Chúng ta cũng thấy là từ nơi Sem (giống dân ở Trung đông) sẽ ra Đấng Mê-si-a, và hậu tự của Gia-phết (giống dân Âu-châu) lẫn hậu tự của Cham sẽ tìm thấy Đấng Mê-si-a trong các lều trại của Sem. Xin cũng lưu ý trong 9:26 Đức Chúa Trời nói về chính mình Ngài là “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Sem”, vốn ám chỉ mối quan hệ giao ước của Đức Chúa Trời với Sem vậy.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:59 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách