† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2476|Trả lời: 0

Loạt Bài Về Giao Ước - XIII. Giao ước tại núi Si-na-i

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-2-2012 11:59:29 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Loạt Bài Về Giao Ước
Tác giả: Malcolm Smith

XIII. Giao ước tại núi Si-na-i tiếp tục


A. Vì sao Đức Chúa Trời lại ban giao ước tại núi Si-na-i, tức giao ước của luật pháp? Một lý do là để chỉ cho con người thấy tội mình. Nếu không có luật pháp con người không thể nào thật sự biết chắc tội lỗi là gì. Luật pháp trở nên ánh sáng chỉ ra sự tối tăm của chúng ta, giúp chúng ta nhận biết mình thật sự xấu xa như thế nào. Luật pháp giống như một tiêu chuẩn cho chúng ta thấy mình đã xa khỏi đường lối trọn lành đến mức nào. Theo cách đó luật pháp chỉ cho tôi thấy bản chất của tội lỗi là gì.
Đức Chúa Trời là tình yêu thương, tình yêu thương agapé. Ngài không sở hữu tình yêu, song Ngài chính là tình yêu. Ngài cũng chính là sự sống và do đó sống tức là agapé, là yêu thương bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Con người được tạo dựng theo ảnh tượng Đức Chúa Trời, và là sự phản ảnh trọn vẹn của tình yêu agapé trên đất nầy. Chính qua con người mà tình yêu agapé của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ. Tuy nhiên, sự sa ngã của con người đã đem chúng ta đến chỗ mà Kinh Thánh ghi là “tất cả mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
B. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là gì? Xin nhớ là Môi-se được Chúa giấu trong bộng đá (Xuất 33) để sự vinh hiển của Đức Chúa Trời có thể đi ngang qua và chính tại đó mà Đức Chúa Trời đã cho Môi-se biết Ngài là đấng nào. Ngài là Đức Chúa Trời “nhơn từ thương xót,” từ ngữ dùng trong cựu ước để mô tả tình yêu agapé. Vì thế khi con người hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì con người không thể nào yêu thương bằng tình yêu agapé của Chúa được. Con người thiên nhiên không thích tình yêu của Đức Chúa Trời vì nó trái ngược với cách sống chỉ hướng về chính mình của con người.
Đấng Christ là gương mẫu của tình yêu agapé. Chính trong lúc chúng ta còn là kẻ có tội mà Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
RoRm 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
C. Theo lẽ tự nhiên, điều nầy nghe có vẻ hay đối với người được cứu và nhận biết Đấng Christ đã chết thế cho mình. Nhưng nhận biết rằng đây là một nguyên tắc sống lại là một điều khác nữa. Tình yêu agapé là cách mà chúng ta phải sống. Chúng ta cần phải phó sự sống mình hầu cho những người khác có thể sống. Thật bất ngờ, điều nầy trở nên một nguyên tắc sống đáng kinh hãi. Người công bình chết thế cho kẻ không công bình thay vì ngược lại.
Trong thư gởi cho người Cô-rinh-tô, Phao-lô đã viết:
ICo1Cr 1:18 Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.
1. Từ “điên dại” được dùng ở đây trong tiếng Hy-lạp thật sự mang ý nghĩa là một “người khờ dại.” Nói cách khác thế gian sẽ nói rằng: “Bạn tin điều đó à? Chắc hẳn bạn là một kẻ khờ dại nếu bạn tin rằng mình cần phải sống bằng tình yêu agapé. Bạn muốn nói là nếu một người nhờ bạn vác giúp cái túi của anh ta một dặm thì bạn sẽ tự nguyện vác nó đi hai dặm luôn chăng? Làm như vậy quả là ngu xuẩn.”
2. Con người thiên nhiên khi suy nghĩ về “tình yêu” thì chỉ nghĩ đến tình yêu ”Eros” chứ không phải tình yêu “agapé.” Theo quan điểm của con người thiên nhiên thì sống cho người khác là rồ dại; họ chỉ sống nhằm theo đuổi hạnh phúc riêng của chính mình. Vì vậy, tình yêu agapé không hấp dẫn đối với con người thiên nhiên vì nó đưa ra sự ngăn cấm đối với mọi điều mà người ấy muốn làm.
Thế thì luật pháp là sự diễn đạt của tình yêu agapé trong việc nó cho chúng ta biết cách nào để sống theo mẫu mực của Đức Chúa Trời. Nếu tôi yêu bạn bằng tình yêu agapé thì tôi sẽ không muốn giết hại bạn, ăn cắp của bạn, chiếm đoạt vợ bạn cho riêng mình . . . Điều răn “Ngươi chớ . . .” bề ngoài có vẻ như tiêu cực nhưng lại thật sự là sự biểu lộ của tình yêu agapé. Đấng Christ khẳng định điều nầy khi Ngài phán:
Mac Mc 12:29-31 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 12:30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 12:31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.

3. Đây là toàn bộ luật pháp được tóm lại trong hai câu. Vì thế chúng ta thấy giao ước của luật pháp là một giao ước của tình yêu và làm thế nào để có được sự sống. Nó giống như hình ảnh minh họa về một bãi đậu xe nhìn xuống Thung lũng Grand Canyon. Có một rào chắn và phía bên nầy rào chắn là bãi đậu xe, phía bên kia là một cái dốc đứng sâu xuống tận đáy vực thẳm. Tuy nhiên, phía trên rào chắn có dựng một tấm bảng ghi hàng chữ: “Không được Đậu Xe Vượt Quá Ranh Giới nầy.” Một người nào đó có thể nhìn vào bảng cấm nầy và nói: “Đây lại là một bảng hiệu tiêu cực khác nhằm hạn chế tôi và ngăn tôi không được làm điều tôi muốn làm,” hoặc một người khác có thể nhìn thấy nó và nhận biết rằng bên kia rào chắn là sự chết và bảng hiệu nầy nhằm đem lại cho mình sự sống.
Vì thế khi con người nhìn vào luật pháp, họ nhìn thấy sự chết. Khi con người nhìn vào tình yêu agapé của Đức Chúa Trời được bày tỏ, họ cho rằng như vậy là ngu xuẩn hay khờ dại. Như sứ đồ Giăng đã viết:
GiGa 3:19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ra ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
4. Con người có khuynh hướng tìm đến tôn giáo. Con người nói chung sẽ tìm kiếm cách thức để đến gần Đức Chúa Trời. Vì thế khi con người đến với luật pháp của Đức Chúa Trời và thấy mình tội lỗi thì con người ý thức được tội lỗi của mình nhưng lại lý luận rằng giờ đây mình đã biết các phép tắc luật lệ và sẽ tuân giữ các phép tắc luật lệ ấy. Giống như dân Y-sơ-ra-ên đã làm khi họ ba lần đồng ý rằng sẽ làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời phán dạy. Vì vậy giống những người Pha-ri-si, con người cố gắng giữ luật pháp và trở nên một người tốt. Song luật pháp không liên quan đến việc tuân giữ các phép tắc luật lệ. Trái lại luật pháp là tình yêu thương, chứ không phải việc tuân giữ các phép tắc. Bạn có thể tuân giữ các luật lệ song vẫn không có tình yêu thương. Do đó trong việc cố gắng tuân giữ luật pháp họ phá vỡ trọng tâm của luật pháp. Họ trở nên giống như người Pha-ri-si là kẻ LÀM VIỆC để tuân giữ văn tự của luật pháp và khinh thường bất cứ ai không làm như họ. Họ không có tình yêu thương. Chúa Jêsus xem họ còn tệ hơn những người thậm chí không cố gắng để giữ luật pháp. Vì thế con người dễ rơi vào tình trạng tuân giữ luật pháp song vẫn không yêu thương kẻ lân cận như chính mình, hay đúng hơn, đang vi phạm luật pháp mà không hay biết.
RoRm 5:20 Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia tăng; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia tăng thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa:
D. Luật pháp được ban bố thì tội lỗi càng được chỉ ra nhiều hơn, cho chúng ta thấy mình thật sự tội lỗi như thế nào, và chúng ta hoàn toàn bất lực không thể làm gì được trước tình trạng đó. Núi Si-na-i được đặt tại đó để đưa chúng ta đến với Giao ước của Áp-ra-ham, nơi mà tôi học biết rằng mình bất lực, Đức Chúa Trời là hy vọng duy nhất của sự của rỗi, và tôi đáp ứng lại sự ban cho của Ngài, và rồi yên nghỉ. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể là công bình cho người. Đức Chúa Trời kể Áp-ra-ham là công bình, là điều mà ông không kiếm được bằng nỗ lực riêng NHƯNG NHẬN LÃNH vì ông tin và yên nghỉ nơi Đức Chúa Trời. Trước khi có luật pháp ban bố tại núi Si-na-i, có thể đã có một số người cảm thấy mình có thể cậy sức riêng để đạt được sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Si-nai cho chúng ta thấy sự bất năng của ý tưởng đó. Luật pháp như một chiếc gương soi. Chiếc gương trên tường cho tôi thấy mình dơ bẩn nhưng nó không thể làm gì để giúp tôi được sạch, thế nhưng nó có thể thúc giục tôi đi lấy xà phòng và nước để rửa sạch vết dơ đi.
1. Ngay cả trong thời kỳ của giao ước tại núi Si-na-i, các của lễ nhằm cho chúng ta thấy cách thức một kẻ có tội đến với Đức Chúa Trời. Bằng cách tuân giữ luật pháp chăng? Không đâu. Nhưng bằng cách đem đến một vật thay thế. Một con sinh phải thế vào chỗ của người ấy vì trong tội lỗi giao ước đã bị phá vỡ và huyết phải bị đổ ra. Nếu huyết bạn không đổ ra thì một người khác phải đổ huyết thay cho bạn.
2. Huyết Chúa Jêsus đã phải đổ ra để chúng ta có thể đến với Ngài và tìm được sự yên nghỉ. Khi tôi tiếp nhận Ngài vào đời sống thì Ngài ngự vào lòng tôi bởi Đức Thánh-Linh. Tình yêu agapé ngự trị trong tôi và giờ đây “Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được rải khắp trong lòng tôi.” Giờ đây bởi Thánh Linh Ngài tôi có thể kinh nghiệm được tình yêu agapé của Đức Chúa Trời đang sống qua tôi. Sống tức là yêu thương bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không có sự sống. Hãy suy nghĩ về điều nầy!

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 16-6-2021 06:00 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách