† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2256|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - LỜI MỞ ĐẦU

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 08:53:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

PHỤ LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Sự kêu gọi cao cả nhất
2. Hãy biết rõ sự kêu gọi của bạn
3. Một lần thì chưa đủ
4. Một lời cảnh báo
5. Hãy dành cho Lời Chúa địa vị xứng đáng
6. Nguồn gốc Uy quyền của chúng ta
7. Những phương cách rao giảng Lời Chúa
8. Thử nghiệm sự rao giảng của chúng ta
9. Giảng Giải Kinh
10. Những ích lợi của sự giảng Giải Kinh
11. Hãy đạt cho đến Mục đích
12. Hãy hoạch định trước
13. Giảng lu ận Kinh Thánh Cựu ước
14. Giảng luận Kinh Thánh Tân ước
15. Chúng ta hãy thực hành việc đó
16. Trình bày sứ điệp của Đức Chúa Trời
17. Cách giải nghĩa bất cứ Khúc Kinh Thánh nào
18. Mục đích sự Rao giảng của chúng ta
19. Nhiều quyền năng hơn cho bạn
20. Những bài học về Giải Kinh


LỜI MỞ ĐẦU
Đây là một quyển sách dành cho các Mục sư. Đây không phải là một sách dành cho các Thầy giảng.
Đây là một quyển sách dành cho người có trách nhiệm chăn dắt và nuôi dưỡng bầy Chiên của Đức Chúa Trời - Mục sư và những người chăn bầy.
Một Mục sư có một sự kêu gọi thánh và cao cả. Không có sự kêu gọi nào khác mà lại kèm theo vinh dự lớn lao như thế và cũng nhiều trọng trách như thế.
Sách này đã được soạn để giúp đỡ các Mục sư (người chăn bầy). Sách này đặc biệt bổ ích cho nh ững người chăn bầy mà chưa có cơ hội được hưởng nền giáo dục Kinh Thánh chính qui Ở các Viện Thần học hoặc Trường Kinh Thánh. sách này sẽ giúp bạn dù bạn đang chăn dắt một Hội Thánh lớn hay là nhỏ, dù bạn đang hoạt động độc lập hay có tính cách liên hội .
Để sách này có giá trị nhất cho bạn, chúng tôi có cung cấp một loạt các câu hỏi ôn cho mỗi chương sách. Đề nghị bạn trả lời mỗi câu hỏi này với sự trợ giúp của quyển Kinh Thánh. hãy tra xem mỗi một câu Kinh Thánh. Hãy viết các câu đó ra ể giúp bạn nhớ lâu.
Quyển sách này sẽ giúp bạn biết rõ những gì Chúa trông mong Ở bạn. Sách nay sẽ giúp bạn làm được những gì Chúa đã kêu gọi bạn làm. Bạn cần được Lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Kinh Thánh là Kim chỉ nam đáng tin cậy nhất. Hãy cẩn thận theo lời Kinh Thánh. Đó là lời của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Nguyện Chúa ban phước và hướng dãn bạn làm theo ý chỉ trọn vẹn, tốt lành của Ngài.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:19 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách