† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2294|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - SỰ KÊU GỌI CAO CẢ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 08:55:18 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

SỰ KÊU GỌI CAO CẢ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Làm một Mục sư thực sự là một sự sự kêu gọi thánh và cao cả.
Không một vị vua, vị Hoàng đế hay vị tù trưởng bộ lạc nào lại có một nhiệm vụ quan trọng cho bằng một Mục sư. Ông có một trách nhiệm rất trọng đại. Điều này hoàn toàn đúng cho dù Hội Thánh của bạn là lớn hay là nhỏ, dù Hội Thánh đó đang nh óm tại một nhà thờ khang trang, một ngôi nhà thường dân (tư gia) hay một nơi nhóm khác.
Sự kêu gọi vào chức vụ Mục sư, một người phục vụ Lời của Đức Chúa Trời, thường xảy đến cho người ta bằng nhiều cách khác nhau. Sự kêu gọi có thể xảy đến cho bạn, cũng y như cho tôi, khi tôi còn trẻ tuổi. Từ lúc mới lên bốn tuổi tôi đã biết là tôi có chức vụ nầy. Tôi không nghe một giọng nói nào. Bằng một cách nào đó, Chúa đã tỏ rõ cho tôi mà thôi. Có lẽ bạn cũng đã biết sự kêu gọi của Chúa dành hco bạn từ khi còn niên thiếu.
Hoặc có thể sự kêu gọi đó xảy đến cho bạn như là tiếng phán của Đức Giêhôva, y như đã xảy đến cho Tiên tri Giêrêmi. Ông đã kể lại như sau:
“Có lời Đức Giêhôva phán cùng tôi như vầy : Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ , ta đã biết ngươi rồi , trước khi ngươi sanh ra , ta đã biệt riêng ngươi , lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước ” (Gie Gr 1:4-5)
Giêrêmi đã nghe rõ tiếng của Chúa. Ông biết chắc điều đó. Có thể bạn không có một từng trải đầy ấn tượng như thế. Có lẽ Đức Chúa Trời đã dẫn dắt các bạn mỗi lần một bước. Và bây giờ bạn thấy mình làm công tác của một vị Mục sư. Có lẽ bạn chưa thấy mình đã được chuẩn bị thích đáng để làm công việc của Mục sư. Có lẽ đó là vì không có ai khác làm công việc đó thay bạn. Nhưng bây giờ bạn đang là Mục sư rồi thì bạn lại muốn làm việc hết sức với sự vua giúp của Đức Chúa Trời.
Làm một Mục sư là một đặc ân lớn. Mỗi một Cơ Đốc Nhân là một con cái của Đức Chúa Trời. Mục sư ơi, Đức Chúa Trời đã giao phó cho bạn nhiệm vụ qua trọng nhất để lãnh đạo con cái của Ngài. Bạn phải giúp họ trở thành những gì Ngài muốn họ trở thành. Đây thực sự là một vinh dự lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn.
Thật là một trọng trách ! Không lạ gì khi chúng ta gọi đó là một “sự kêu gọi thánh và cao cả”. Thực sự như vậy. Thực ra đây là một nhiệm vụ quá quan trọng mà nếu không nhờ sự giúp sức của Đức Chúa Trời thì không ai làm nỗi. Điều tốt đẹp vô cùng là chính Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta tất cả những sự giúp đỡ chúng ta có cần.

NHỮNG LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO BẠN
Trước hết Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Thánh linh của Ngài. Đấy là lời hứa của ngài !
“Ta lại sẽ nài xin Cha , Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ui khác , để Ở với các ngươi đời đời ”
(GiGa 14:16).
Chúng ta không cần phải hoạt động bằng sức riêng của chúng ta. Trước khi sai phái chúng ta ra đi, Ngài đã dạy chúng ta “phải chờ đợi điều Cha đã hứa” (Cong Cv 1:4). Rồi lời hứa của Ngài là:
“Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép ” (1:8).
Ngài còn hứa: “Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan , mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được ” (LuLc 21:15).
Tầm quan trọng của công tác Mục sư thật rõ ràng. Đức Chúa Trời không để lại điều gì may rủi cả. Ngài hứa ban cho bạn tất cả sự giúp đỡ bạn có cần. Chúng ta ai nấy đều thiếu sự khôn ngoan, dù là khôn ngoan thuộc thể hay thuộc linh, nhưng điều chúng ta phải làm và có thể làm là cầu xin.
“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan , hãy cầu xin Đức Chúa Trời , là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi , không trách móc ai , thì kẻ ấy sẽ được ban cho ”
(Gia Gc 1:5).
Ngài sẽ ban cho bạn cách rộng rãi tất cả sự khôn ngoan, bạn có cần để làm một Mục sư. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng làm Mục sư cần phải có rất nhiều khôn ngoan. Vâng, chức vụ của bạn thật là sự kêu gọi thánh và cao trọng. “Đức tin anh em chớ lập trên sự khôn ngoan của loài người , bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời ” (ICo1Cr 2:5)
Sức mạnh trong sự yếu đuối
Mục sư mà nương tựa trên sự khôn ngoan riêng thì chắc chắn sẽ thất bại. Điều vô cùng quan trọng của người chăn bầy là không bao giờ trở nên quá tự tin và cố làm mọi sự theo sức riêng của mình. Chúng ta cần hạ mình và xưng nhận sự yếu đuối của chúng ta lên với Chúa. Chỉ có Ngài và chỉ một mình Ngài mới có thể giúp sức chúng ta mà thôi. Chức vụ hầu việc Chúa của chúng ta cần phải được thực hiện như “nhờ sức Đức Chúa Trời ban ” (IPhi 1Pr 4:11)
Quyền năng trong sự cầu nguyện
Vì lý do nầy, là những Mục sư chúng ta cần dành nhiều thì giờ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xem thì giờ chúng ta dành riêng để cầu nguyện là thì giờ quan trọng nhất của một ngày hay một đêm. Chúng ta không đủ khôn ngoan cũng không đủ mạnh để làm việc mà không cầu nguyện.
Thông qua sự cầu nguyện mà chúng ta, những Mục sư, tự chuẩn bị chính mình cho công việc Chúa. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta.
Chỉ khi nào chúng ta đã chuẩn bị chính mình rồi chúng ta mới có thể bắt đầu soạn bài giảng. Không bao giờ là quá đáng khi chúng ta quá nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dành thì giờ cầu nguyện.
Tôi không chỉ nói đến thì giờ chúng ta qùi gối nói chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng còn nói đến thì giờ chúng ta dành để suy gẫm trước mặt Chúa. Việc yên lặng chờ đợi với tâm trí tập trung vào Chúa là một cách thực hành ích lợi nhất. Đây là điều Sứ Đồ Phao-lô ngụ ý đến khi ông dạy Hội Thánh Têsalônica hãy “cầu nguyện không thôi ” (ITe1Tx 5:17).
Hãy để tâm trí và tấm lòng tập chú vào Đức Chúa Trời. Một Mục sư không hề có thì giờ nghỉ hè khỏi sự tương giao với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện phải là sự tương giao hai chiều - bạn nói với Đức Chúa Trời cơ hội để phán với bạn. Hãy dành cho Đức Chúa Trời cơ hội để phán với bạn. Đừng cứ nói hoài, nói hoài một phía. Phải chắc chắn rằng bạn dành riêng thì giờ tĩnh nguyện thật rõ rệt để dành cho Đức Chúa Trời cơ hội phán với bạn. Một thánh nhân đã đưa ra một số những đề nghị cho thì giờ tĩnh nguyện. Tôi muốn chia xẻ với bạn đây. Ông đề nghị rằng khi bạn bước vào thì giờ tĩnh nguyện với Chúa, những bước sau đây rất hữu ích.
1. Hãy bắt đầu với lời tạ ơn và ngợi khen
Đây là thì giờ quan trọng. Hãy tạ ơn Chúa vì chính mình Ngài, chứ không phải những gì Ngài ban cho bạn.
Hãy bày tỏ lòng trân trọng biết ơn về chính mình Chúa là ai. Hãy ngợi khen Ngài về sự thánh khiết, sự thương xót và sự thành tín của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài về món quà Cứu rỗi. Thời gian dành cho sự ngợi khen phải được tận dụng tối đa. Phải luôn luôn khởi đầu giờ tĩnh nguyện của bạn bằng sự ngợi khen.
2. Suy gẫm Lời Chúa
Hãy đọc một vài câu Kinh Thánh. lúc này đừng có lo về việc bạn sẽ giảng đến những câu này như thế nào.
Chỉ hãy cầu xin Đức Chúa Trời về những gì Ngài đang phán với bạn. Hãy để Kinh Thánh nói với bạn. Hãy nhận một lời tươi mới từ nơi Chúa mỗi ngày. Hỡi các vị Mục sư, hãy dành thật nhiều thì giờ trước mặt Chúa với quyển Kinh Thánh mỞ rộng trước mặt các bạn.
3. Dâng những thỉnh nguyện lên với Đức Chúa Trời
Đừng quá vội vàng hấp tấp. Có những lúc chúng ta không biết phải cầu xin điều gì. Kinh Thánh chép: “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng ” (RoRm 8:26)
Đó là lý do Đức Thánh Linh đang hiện diện để giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta trong sự cầu nguyện. Đôi khi Đức Thánh Linh cầu thay cho và thông qua chúng ta với một sự tha thiết mà chúng ta không thể diễn tả thành lời. Vì như Kinh Thánh đã nói: “nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thỞ than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta ” (8:26)
Lập một danh sách những điều bạn đang cầu xin cũng là điều hữu ích. Đã có quá nhiều lần chúng ta cầu nguyện những lời cầu nguyện chung chung, không xác định. Phải cụ thể rõ ràng trong lời cầu nguyện của bạn. Đức Chúa Trời rất cụ thể rõ ràng trong những lời hứa của Ngài.
4. Cầu nguyện cho những người khác
Cầu nguyện cho những nhu cầu riêng của bạn là tốt, nhưng đừng quên những nhu cầu của những người khác. Hãy vị tha trong sự cầu nguyện của bạn. Hãy để lòng bạn được mỞ rộng ra. Hãy nhớ đến nhu cầu của những người khác. Hãy làm một Cơ Đốc Nhân có tầm vóc thế giới bằng sự quì gối cầu nguyện của bạn, vì biết rằng trên đầu gối mình bạn có thể gây được một ảnh hưởng toàn cầu.
Là một Mục sư, bạn phải là một người cầu nguyện, nếu bạn trông mong Đức Chúa Trời ban phước cho đời sống và chức vụ của bạn.
Phải chuẩn bị sẵn sàng
Thưa Mục sư, sự kêu gọi thánh và cao trọng của bạn trên thế giới này đòi hỏi bạn phải được chuẩn bị cách kỹ càng. Đây là tầm quan trọng hàng đấu ! Đừng vội đứng trước mặt dân chúng cho đến khi bạn đã dành nhiều thì giờ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thưa Mục sư, bạn phải giảng Lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện. Hãy tin cậy quyền phép của Đức Chúa Trời và hãy nương dựa t rên sự xức dàu của Đức Thánh Linh Ngài.
Chúng ta không thể tìm được phước hạnh của Đức Chúa Trời đổ xuống trên chức vụ của chúng ta trừ phi chúng ta đã dâng mình cho sự cần mẫn nghiên cứu Lời của Ngài. Là một đặc sứ của Đức Chúa Trời chúng ta cần được đầy dẫy Lời của Đức Chúa Trời.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG MỘT
1. Theo ý kiến của bạn, thì điều gì là sự kêu gọi thánh và cao cả nhất của bạn?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Đức Giêhôva đã tấn phong tiên tri Giêrêmi vào thời điểm nào trong đời sống của ông?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Chúa đã hứa lời hứa kỳ diệu gì trong GiGa 14:16?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Khi một Mục sư thiếu sự khôn ngoan thì ông phải làm gì? (Gia Gc 1:5)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Nhiệm vụ quan trọng nhất của một Mục sư là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
6. Làm thế nào để cầu nguyện không thôi như chúng ta đã được truyền lịnh rõ ràng phải làm như vậy?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:08 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách