† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2708|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - HÃY BIẾT RÕ SỰ KÊU GỌI CỦA BẠN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 08:56:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

HÃY BIẾT RÕ SỰ KÊU GỌI CỦA BẠN

Là một Mục sư, bạn sẽ được yêu cầu để làm rất nhiều điều. Một ngày của Mục sư có thể là rất dài và rất bận rộn chỉ để giúp đỡ dân chúng. Trước khi bạn nhận biết được điều đó thì một ngày của bạn đã trôi qua rồi. Bạn có thể được yêu cầu để giúp ý kiến và góp lời khuyên bảo cho các hạng người khác nhau. Bạn sẽ được mời đến thăm những người đau và chôn cất người qua đời. Thậm chí bạn được người ta trông mong phải chăm sóc nhiều chi tiết thuộc thể trong khi lãnh đạo một nhóm người. Người ta sẽ trông đợi bạn phải sẵn giúp cho đủ mọi trường hợp. Bận rộn, bận rộn, bạn luôn bận rộn. Nhưng dù bạn bận rộn bao nhiêu đi nữa, bạn cần dừng lại và tự hỏi xem bạn có đang từ chối chính điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn làm hay không.
Có thể lắm vì qúa bận rộn mà chúng ta quên mất bản chất đích thực của sự kêu gọi của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta có thể quên mất điều Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm là gì. Chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta, vì vậy chúng ta phải biết những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Điều đó phải chiếm lấy hầu hết thì giờ và sự chú ý của chúng ta.
Là những Mục sư chúng ta có một nhiệm vụ xác định và rất rõ ràng.
Chúng ta đã được kêu gọi để giảng và dạy Lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một trách nhiệm rất rõ ràng. Tất cả mọi công việc khác phải được xem như là không quan trọng bằng. “Những việc khác “có thể không phải là sai. Thực ra tất cả những điều ấy có thể là tốt đẹp cả, nhưng nó không quan trọng như là nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để rao giảng Lời Chúa.

Tất cả chúng ta phải học biết cách đặt những điều ưu tiên vào những vị trí trước hết của chúng. Chúng ta có thì giờ và sức lực giới hạn. Nói cách khác chúng ta phải biết đặt thứ tự ưu tiên cho đúng. Hãy thực hiện điều quan trọng nhất trước tiên và nếu có thì giờ và năng lực thì chúng ta mới làm những việc khác.
Giờ chúng ta hãy khám phá những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm.
Ngài đã kêu gọi chúng ta rao giảng Lời Chúa 2Timôthê 4:1-4
Chữ “giảng đạo”chuyên chỞ ý nghĩa của sự “gieo rắc thông tin “ về những gì Lời của Đức Chúa Trời đang dạy. Đây là nhiệm vụ và nghĩa vụ trước tiên của chúng ta. Ngoại trừ sự cầu nguyện, không có việc gì quan trọng trong đời sống vị Mục sư hơn là gieo rắc thông tin về lời của Đức Chúa Trời. Là một Mục sư chúng ta đã được kêu gọi để làm người rao giảng Thánh Kinh.
Tuy nhiên, chúng ta không được kêu gọi để chỉ làm người giảng đạo. Chúng ta có một nhiệm vụ nhất định và rõ ràng để “rao giảng Lời Chúa”. Chúng ta không được kêu gọi để đứng lên và nói về bất cứ đề tài nào hiện đến trong tâm trí chúng ta hoặc thậm chí cả những lời nói có liên quan mơ hồ ít nhiều đến Kinh Thánh. Đây không phải là sự kêu gọi của chúng ta. Mặc dầu người ta cũng thường gọi đây là “sự giảng đạo”nhưng nó không đáp ứng đúng tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Đây không phải là sự rao giảng Kinh Thánh.

Sứ điệp của một Một sư phải tập chú trên những gì Kinh Thánh nói, chứ không phải trên những gì người diễn giải phải nói. Kinh Thánh phải làtrọng tâm của một bài giảng. Không nên xem bài giảng như là một cuốn sách có nhiều câu trích dẫn.
Kinh Thánh là Lời đời đời của Đức Chúa Trời . Đây là lời hằng sống của Đức Chúa Trời !
Ban có thể hỏi: “Giảng Kinh Thánh là gì?” Giảng thực sự theo Kinh Thánh khi :
Kinh Thánh quyết định nội dung của bài giảng
Mục đích của bài giảng phù hợp với sứ điệp nguyên thủy của Kinh Thánh .
Chúng ta phải học biết cách làm một người giảng dạy Kinh Thánh.
Một trách nhiệm trọng đại
Chúng ta hãy xem xét kỹ lưỡng hơn khúc Kinh Thánh Ở IITi 2Tm 4:1-4. Những lời chỉ dẫn cho chúng ta là những Mục sư.
“Ta Ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết ”
Những lời nghiêm trang Ở phần mỞ đầu chương Kinh Thánh này tỏ ra vấn đề Ở đây là nghiêm trọng dường nào. Lời này không được phép coi t hường. Có một ngày phán xét sắp xảy đến. Chúng ta nhận lãnh những mạng lịnh này trong ánh sáng của sự phán xét sắp xảy đến. Chúng ta có một nhiệm vụ nghiêm trọng để làm theo lời căn dặn của Chúa cách cẩn thận!
Một chiến sĩ nhận được lệnh và được trông đợi phải vâng theo những mệnh lệnh đó nếu không, sẽ phải đối diện với những hậu quả nghiêm trọng của sự bất tuân mệnh lệnh. Chúng ta cũng được truyền dạy những mệnh lệnh rất nghiêm. Chúng ta phải vâng giữ những mệnh lệnh này vì có một ngày phán xét sắp xảy đến.
Hãy giảng đạo
Thư 2Timôthê chương 4 là những lời chỉ dạy của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Thầy Truyền đạo trẻ tuổi Timôthê, dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.
Bạn hãy đọc lại câu 1-4 và theo dõi chặt chẽ khi tôi cố gắng làm sáng tỏ ý nghĩa. Phân đoạn này có thể đọc hơi khác với lời trong quyển Kinh Thánh của bạn, nhưng đây là sự diễn ý cho rõ nghĩa hơn.
“Trước sự phán xét sắp xảy đến , ta long trọng khuyên dặn con :Hãy cấp bách công bố Đạo Chúa , hết sức cố gắng dù gặp thời hay không gặp thời . Lúc nào cũng phải nhẫn nại nuôi dưỡng họ bằng Lời của Đức Chúa Trời . Vì sẽ có một thời kia khi người ta không chịu nghe dạy chân lý . Thực ra họ sẽ đi quanh quẩn tìm kiếm những giáo sư dạy họ những gì họ muốn nghe cho bùi tai vì dạy những lẽ thật họ cần nghe ”.
Mục sư có trách nhiệm trọng đại này và trước sự phán xét sắp đến họ có nghĩa vụ phải cấp bách công bố Đạo Chúa dù gặp thời hay không gặp thời. Đây là nhiệm vụ cấp bách vì một số lý do trong khúc Kinh Thánh này.
1. Hãy giảng Lời Chúa bởi vì đó là nhiệm vụ chính yếu của chúng ta. Chúng ta có thể được yêu cầu để làm nhiều việc nhưng đây là công tác chính yếu của chúng ta. Đây là một công tác cấp bách. Chúng ta không được lơ đãng, coi thường. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta.
2. Hãy giảng Lời Chúa bởi vì chắc chắn có một ngày phán xét sắp xảy đến. Vào ngày đó chúng ta sẽ phải khai trình. Chúng ta sẽ phải đối diện với việc chúng ta có chu toàn mệnh lịnh Chúa truyền hay không.
3. Hãy giảng Lời Chúa và rao giảng cấp bách bởi vì Lời của Đức Chúa Trời là điều các Cơ Đốc Nhân cần nghe. Đó là bánh hằng ngày của họ. Mỗi Cơ Đốc Nhân cần ăn Lời Chúa mỗi ngày để sống.
4. Hãy giảng Lời Chúa bởi vì nếu chúng ta không giảng người ta sẽ đi lạc. Họ sẽ sa vào tội lỗi hoặc đi theo các giáo sư giả. Đức Chúa Trời đang nhờ cậy bạn là Mục sư để chỉ rõ những gì Lời Chúa dạy dỗ. Đây là một trách nhiệm trọng đại.
Khúc Kinh Thánh này cũng dạy rõ rằng Mục sư không chỉ là những thầy giảng nhưng cũng phải là những thầy dạy Lời Chúa của Đức Chúa Trời . Trong câu 2 Phao-lô nói rõ điểm này.
“Lúc nào cũng phải nhẫn nại nuôi dưỡng họ bằng Lời của Đức Chúa Trời ”. Thương thường ta phải có nhiều kiên nhẫn mới dạy hết được các giáo lý của Kinh Thánh. chúng ta cần dạy đi dạy lại các giáo lý Kinh Thánh, những gì Lời Chúa dạy thì rất khác và rất tốt hơn mọi sự dạy dỗ khác.
Dù có thích hay không, chúng ta cũng phải nhẫn nại lặp đi lặp lại những gì Kinh Thánh dạy bảo.
Không ai khác làm được việc này. Đây chính là nhiệm vụ chính yếu của Mục sư. Trong Cựu ước, tiên tri Êsai, đã vẽ lên hình ảnh Đức Giêhôva như là một Đấng chăn chiên. Hãy để ý sự mô tả của ông.
“Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên , thâu các con chiên con vào cách tay mình và ẵm vào lòng , từ từ dắt các chiên cái đương cho bú ”( EsIs 40:11)
Vậy thì đây là nhiệm vụ của Mục sư. Đức Giêhôva đã nêu một gương sáng cho chúng ta. Nhiệm vụ chúng ta là nuôi dưỡng và bảo vệ dân Chúa. Sứ Đồ Phao-lô chỉ nhấn mạnh điều này Ở 2Timôthê với những lời sau đây.
“Lúc nào cũng phải nhẫn nại , nuôi dưỡng họ bằng lời của Đức Chúa Trời ”
Là những người chăn bầy của Chúa thì đây là nhiệm vụ chính yếu của chúng ta. Hãy nuôi dưỡng bầy chiên
Là những người chăn bầy của Chúa thì đây là nhiệm vụ chính yếu của chúng ta. Hãy nuôi dưỡng bầy chiên. Hãy nuôi họ bằng Lời của Đức Chúa Trời .
Hãy xem sách Công vụ Sứ Đồ chương 20 từ câu 17 cho đến hết chương. Sứ Đồ Phao-lô đã yêu cầu những nhà lãnh đạo Hội Thánh Ở Êphêsô đến gặp ông. Ông tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng ông được dịp nói chuyện với những nhà lãnh đạo của Hội Thánh đó (Câu 17-27). Phao-lô đã là công cụ của Đức Chúa Trời trong việc thành lập Hội Thánh Chúa tại Êphêsô. Ông muốn làm mọi sự để bảo đảm rằng Hội Thánh tiếp tục lành mạnh. Vì thế ông đã có một số những lời khuyên dạy nghiêm trang dành cho họ. Lời khuyên dạy đó có thể áp dụng cho bất cứ Mục sư hoặc cấp lãnh đạo Hội Thánh Ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Sứ Đồ Phao-lô tha thiết nài xin họ. Hãy lắng nghe lời nài nỉ của ông Ở câu 28.
“Anh , em hãy giữ lấy mình , và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc , để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời , mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình ” (Cong Cv 20:28)
Hội Thánh đã được mua bằng chính huyết báu của Đấng Christ. Hội Thánh là rất quý báu đối với Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trách nhiệm lớn trong sự nuôi dưỡng Hội Thánh của Ngài. Dù làm việc gì chúng ta cũng không được từ khước việc nuôi dưỡng bầy chiên của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm đó của Đức Chúa Trời. Đó không phải là bầy chiên của chúng ta. Đó là bầy chiên của Đức Chúa Trời.
Hội Thánh của Chúa cần một thức ăn rất đặc biệt. Chúng ta không phải muốn nuôi chiên của Ngài bằng thức ăn gì cũng được. Chúng ta phải nuôi họ bằng Lời của Đức Chúa Trời. Điều này đặc biệt cấp bách bởi vì dân sự của Chúa cần được bảo vệ khỏi các giáo sư giả. Lúc đầu những giáo sư giả nầy có vẻ vô hại nhưng họ thực sự là những muông sói đội lốt chiên (câu 29-31). Đ iều này khiến cho họ đặc biệt nguy hiểm. Dân chúng dễ bị đi lạc nếu chúng ta không bảo vệ họ và nuôi dưỡng họ bằng thức ăn thích đáng.
Thức ăn thích đáng này là gì? Hãy đọc câu 32
“Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với những người được nên thánh”.
đây là Lời kỳ diệu của Đức Chúa Trời mà dân chúng đang cần. Vì chỉ có Lời Chúa và có Lời Chúa mà thôi, mới có thể gây dựng các Cơ Đốc Nhân lớn lên trong Chúa. Chỉ có Lời Chúa và Lời Chúa mà thôi mới bảo đảm cho họ nhận được cơ nghiệp kỳ diệu của những người được chọn của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là thức ăn thích hợp nhát cho dân sự Chúa.
Bạn đang được kêu gọi đẻ rao giảng Lời Chúa. Không có điều gì khác hơn có thể đáp ứng được nhu cầu của nhân loại.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nhiệm vụ quan trọng nhất của một Mục sư là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Hãy giải thích ý nghĩa của chữ “giảng đạo”
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. “Giảng đúng Kinh Thánh” là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Hậu quả sẽ như thế nào nếu chúng ta thất bại trong việc “giảng Lời Chúa” (IITi 2Tm 4:3, 4)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Khi Sứ Đồ Phao-lô gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hội Thánh Êphêsô Ở tại Milê, ông đã khuyên dạy họ điều gì? (Cong Cv 20:28-31)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
6. Sứ Đồ Phao-lô đã ngụ ý gì khi ông nói:”tôi giao phó anh em cho Đạo của An điển Ngài” (20:32)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:24 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách