† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2868|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - HÃY DÀNH CHO LỜI CHÚA

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:00:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

HÃY DÀNH CHO LỜI CHÚA ĐỊA VỊ XỨNG ĐÁNG

Chúng ta phải trở lại với những câu diễn ý của chúng ta trong 2Timôthê
“Trước sự phán xét sắp xảy đến , ta long trọng khuyên con : Hãy cấp bách công bố đạo Chúa , hết sức cố gắng dù gặp thời hay không gặp thời ”( IITi 2Tm 4:2)
Đây là một sự ủy thác to lớn. Sự ủy thác này được giao phó trong ánh sáng sự phán xét sắp xảy đến của Chúa. Chúng ta phải rao giảng Lời Chúa. Không điều gì khác có thể chuẩn bị dân chúng cho sự phán xét hầu đến.
“Hãy cấp bách công bố đạo Chúa
Để thực hiện được trọng trách này, tôi xin gợi ý mấy điều.
LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI CÓ ĐỊA VỊ TRUNG TÂM TRONG ĐỜI SỐNG CỦA VỊ MỤC SƯ
Đời sống của vị Mục sư phải tập trung chung quanh Kinh Thánh. Kinh Thánh cần phải là quyển sách quan trọng nhất trong đời sống bận rộn của Mục sư.
Hãy sống bằng Lời Chúa !
“Nếu các người hằng Ở trong đạo (Lời ) ta , thì thật là môn đồ ta ” (GiGa 8:31)
Hãy khởi sự mỗi ngày với quyển Kinh Thánh của bạn vì cớ đời sống thuộc linh của riêng bạn. Hãy khám phá những gì Đức Chúa Trời muốn phán với bạn hôm nay từ nơi Lời Ngài. Kinh Thánh là lời sống của Đức Chúa Trời chứ không phải là sách nào khác. Hãy khám phá sứ điệp gì Đức Chúa Trời dành cho bản thân bạn hôm nay. Đức Chúa Trời vẫn đang phán qua Lời Hằng sống của Ngài.
Hãy để tôi đưa ra thí dụ từ chính Lời Chúa, khi dân Isreal lưu lạc trong đồng vắng, Đức Chúa Trời đã nuôi họ bằng Mana là bánh mì từ trời rơi xuống. Bánh mì đó không phải do cây trồng và cũng không phải là sản phẩm của đất đai. Đức Chúa Trời ban bánh từ trời. Đó là sự tiếp trợ siêu nhiên. Đức Giêhôva đã thực hiện điều này để dạy dân Israel một bài học quan trọng. Bạn có thể đọc bài học đó trong sách Phục Truyền Luật Lệ ký chương 8
“Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi , nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra ” (PhuDnl 8:3)
Nói cách khác, để sống còn, bạn phải học cách ăn tiệc hằng ngày từ thức ăn giàu chất dinh dưỡng của Lời Chúa. Thức ăn thiên nhiên không thôi thì không đủ.
Kinh Thánh kể lại chuyện một người nhà giàu tên là Gióp đã trải qua một thời kỳ đau khổ nặng nề, nhưng trong thời gian đó, ông đã học được bài học quý giá. Chúng ta hãy đọc Giop G 23:12.
“Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài (Lời Chúa) tôi đã tích trữ lời của miệng Ngài nhiều hơn thức ăn cần thiết của tôi.
Nói cách khác, tôi cần thức ăn thuộc thể. Nhưng đièu quý báu hơn và cần thiết hơn cho đời sống Cơ Đốc Nhân của tôi là lương thực tôi nhận được từ nơi Lời của Đức Chúa Trời. Khi học được bài học đó là chúng ta đang tiến bộ tốt đẹp trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa vậy.
Vua Đa vít đã nói về Lời Chúa khi ông tuyên bố rằng Lời Chúa:
“Quý hơn vàng , thật báu hơn vàng ròng . Lại ngọt hơn mật , hơn nước ngọt của tàng ong ” (Thi Tv 19:10)
Để làm một Cơ Đốc Nhân khỏe mạnh và một Mục sư khỏe mạnh, chúng ta cần phát triển loại khoái khẩu về Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần ăn tiệc Lời Chúa hằng ngày. Kinh Thánh phải là quyển cách quan trọng nhất là trong đời sống vị Mục sư.
Là một Mục sư bận rộn, có lẽ bạn cảm thấy mình không có đủ thì giờ nghiên cứu Lời Chúa. Chúng ta hãy nghiên cứu hai khúc Kinh Thánh từ chính Lời Chúa.
BÀI NGHIÊN CỨU 1 : Cong Cv 6:1-7
Một vấn đề đã nổi lên Ở Hội Thánh đầu tiên. Một số người phàn nàn rằng những người góa bụa đã không được chăm lo đúng mức. Vì thế người ta trách móc các Mục sư. Các Sứ Đồ đã kêu gọi các Cơ Đốc Nhân họp lại và giải thích những nhiệm vụ chính của Mục sư là gì.
Câu 2 và 4. Họ nói rằng không nên để chúng tôi bận rộn thì giờ với những công việc của Hội Thánh. Đó không phải là công việc của chúng tôi. Hãy lựa chọn bảy người từ trong Hội Thánh để họ làm việc đó. Đó không phải là công việc của các tín hữu trong Hội Thánh.
Câu 4, “Còn chúng ta (các Mục sư ) sẽ cứ tiếp tục chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo (Lời Chúa )”
Đó là trách nhiệm chính của Mục sư. Mục sư phải dành hầu hết thì giờ của mình vào sự cầu nguyện và sự nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời.
Mọi việc làm xao lãng thì giờ cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa của Mục sư đều phải nên tránh. Các Sứ Đồ dạy rằng mọi việc khác đều phải giao cho các tín hữu khác chăm lo.
Bài học: Nhiệm vụ chính của Mục sư là cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa.
BÀI NGHIÊN CỨU HAI : Eph Ep 4:7-16
Trong chương bốn sách Êphêsô, Sứ Đồ Phao-lô đã viết lại cho Hội Thánh mà ông đã thành lập tại Êphêsô.
Ông đã viết về ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho. Ông đã viết (câu11) về các ân tứ làm Sứ Đồ, Tiên tri, Thầy giảng Tin Lành, Mục sư và Giáo sư. Đây là những ân tứ mà Đức Chúa tin ban cho một số người.
Rồi ông viết trong câu 12 về lý do tại sao các ân tứ đó được ban cho. Ông nói rằng các ân tứ đã được ban cho “để các Thánh đồ được (Trang bị) trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ”
Ý nghĩa Ở đây là trách nhiệm của những Mục sư và Giáo sư là huấn luyện các tín hữu Cơ Đốc Nhân làmtất cả những công việc khác. Những công việc khác trong Hội Thánh nên để các tín đồ làm, chứ không phải để cho các Mục sư làm.
Bài học: Công việc chính là cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa . Ông cũng phải huấn luyện cả Hội Thánh biết làm những công việc khác cần làm. Thưa Mục sư, xin nhớ công việc chính của bạn là cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa một cách liên tục. Không nên để điều chi xen vào sự cầu nguyện và sự nghiên cứu Lời Chúa của bạn.
LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI CÓ ĐỊA VỊ TRUNG TÂM TRONG SỰ GIẢNG LUẬN CỦA CHÚNG TA
Bạn sẽ để ý thấy rằng chúng ta không được kêu gọi chỉ để rao giảng nhưng chúng ta được kêu gọi để rao giảng Lời Chúa . Đây là chỗ mà quá nhiều Thầy giảng đi lạc. Chúng ta không được kêu gọi chỉ để giảng. Khai triển và rao giảng những bài giảng chứa đựng một hay hai câu Kinh Thánh không phải là điều chúng ta được kêu gọi để làm. Chúng ta đã được kêu gọi để làm Mục sư - Giáo sư của Lời Đức Chúa Trời . Đây là sự kêu gọi Thánh và cao trọng của một Mục sư. Đây là một nghĩa vụ nghiêm trang.
Kinh Thánh không phải chỉ là quyển sách mà thỉnh thoảng chúng ta trưng dẫn vài câu trong những bài giảng của chúng ta. Lời Chúa phải giữ địa vị trung tâm và dân sự Chúa phải biết điều đó. Họ phải biết, do gương mẫu chúng ta nêu ra, rằng chúng ta là người rao giảng Lời của Đức Chúa Trời .
Được kêu gọi làm người rao giảng Kinh Thánh là một phần thưởng lớn. Người Thầy giảng sống với Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh để tìm ích lợi cho bản thân mình và cầu nguyện với quyển Kinh Thánh mỞ ra trước mặt, chẳng bao lâu sẽ được người ta biết đến như là người rao giảng Kinh Thánh. những bài giảng của ông sẽ làm cho Kinh Thánh trở nên sống động cho dân sư của ông. Bằng cách đó, chúng ta có thể làm được những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm, đó là rao giảng Lời Chúa . Chúng ta sẽ tập chú trực tiếp hơn trên khía cạnh giảng luận này vào một chương sau. Xin nhớ rằng, Lời Đức Chúa Trời phải giữ địa vị trung tâm trong sự giảng luận của chúng ta. Chúng ta cần biểu lộ điều này bằng nh ững hành động của chúng ta.
LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI PHẢI CÓ ĐỊA VỊ TRUNG TÂM TRONG GIỜ THỜ PHƯỢNG CỦA CHÚNG TA
Thưa Mục sư, bạn phải nêu gương. Bạn phải dành cho Kinh Thánh địa vị vinh dự mà Kinh Thánh đáng thưởng. Một phương cách để làm được việc này đã được minh họa bởi những gì Thầy tế lễ Êxơra làm cho dân sự của Đức Chúa Trời. Bạn thấy câu chuyện này trong sách Nêhêmi chương 8. Xin hãy mỞ xem NeNe 8:1-5
Bạn hãy nhớ lại rằng dân Israel đã không vâng Lời Chúa. Bởi cớ đó họ phải trải qua nhiều năm gian khổ tại Babylon vừa làm vừa sống như những người nô lệ cho những ông chủ ngoại bang của họ. Trong những năm sống tại Babylon, họ đã cầu nguyện nài xin Đức Chúa Trời giải cứu họ. Điều điển hình cho tất cả chúng ta là khi gặp khó hăn chúng ta hãy dành nhiều thì giờ cầu nguyện. Cuối cùng Đức Chúa Trời đã dẫn đưa toàn thể dân Israel ra khỏi những năm tháng nô lệ bằng cách riêng của Ngài.
Lúc bấy giờ dân số Israel độ 42.360 người cùng với nhiều t ôi tớ của họ. Khi đã hoàn thành việc tái thiết thành phố và những vách thành quan trọng chung quanh thì toàn dân đã tụ họp lại một chỗ để nghe Sách Luật pháp (Lời Chúa) phán gì. Nghe Lời Chúa là việc quan trọng đối với họ.
Hãy để ý điều gì đã xảy ra. Hãy đọc cẩn thận 8:5 “Êxơra giỞ sách ra trước mặt cả dân , vì người đứng cao hơn chúng , khi người giỞ sách ra , thì dân sự đều đứng dậy ”.
Dù không được yêu cầu nhưng dân chúng vẫn đứng lên. Đó là dấu hiệu họ kính trọng và tôn quý Lời Chúa. Người lãnh đạo đọc lớn tiếng lời Đức Chúa Trời. Dân chúng đứng lên nghe trong khi người ấy đọc.
Chúng ta có nên dạy cho dân sự Chúa cách đứng lên để tôn vinh kinh Lời Chúa chăng? Tôi còn nhớ khi còn là một Thầy Truyền đạo trẻ tuổi mới hầu việc Chúa, đây là sự thực hành quen thuộc trong các Hội Thánh. Khi Mục sư đọc Lời Chúa , cả dân sự đứng lên . Điều này thúc giục tôi đặt câu hỏi, “Phải chăng chúng ta đã đánh mất lòng tôn kính đối với Lời Chúa , Lời Thánh của Đức Chúa Trời ? Chúng ta có đủ lòng tôn kinh đối với Lời Chúa không ?”
Chúng ta thường đứng lên khi có mặt một nhân vật quan trọng. Bằng cách đứng lên khi Lời Chúa được tuyên đọc, chúng ta thừa nhận sự tôn kính Lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Đây là một cách chúng ta có thể dạy về sự tôn kính đối với Lời Chúa.
Chẳng hạn, khi Mục sư sắp giảng một khúc Kinh Thánh, hãy mời dân dan đứng lên trong khi đang đọc khúc Kinh Thánh đó. Đây là cách đơn giản để bạn dạy dân sự của bạn tôn kính Lời Chúa. Dĩ nhiên nếu bạn sắp đọc bản văn, mà chỉ có một câu thôi, thì bạn không thực sự tôn vinh Lời Đức Chúa Trời, vì thế không cần đứng lên. Nhưng khi lời Đức Chúa Trời được tuyên đọc trong những buổi nhóm thì lời đó xứng đáng hưởng một địa vị trung tâm, một địa vị vinh dự nhất.
Tại sao ta không thể dành một thì giờ trong buổi nhóm để đọc Kinh Thánh? Trong thời gian đó các tín hữu đều đứng lên để bày tỏ lòng kính trọng Lời Chúa. Tôi để ý thấy Ở một số Hội Thánh dân chúng cứ phải đứng suốt trong giờ thờ phượng hay ca hát, đôi khi kéo khá dài. Rồi họ ngồi xuống đọc Kinh Thánh. Đó là cách chúng ta dạy tín đồ bài học sai lầm. Lời Đức Chúa Trời phải có một địa vị vinh dự trong một buổi thờ phượng. Mục sư cần bảo đảm thực hiện cho được việc này. Lời Đức Chúa Trời phải ưu tiên một trên tất cả những mục thờ phượng khác. Chúng ta phải dạy cho dân sự biết tôn trọng lời Đức Chúa Trời.
Lời Đức Chúa Trời phải giữ địa vị vinh dự trong đời sống bạn, trong sự giảng luận của bạn cũng như trong những giờ thờ phượng của bạn. Xin hãy nhớ, “Lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em” (IPhi 1Pr 1:25).
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG NĂM
1. Lời Đức Chúa Trời phải có phần gì trong đời sống Mục sư?
............................................................................................................................................................................................................................................
2. Vua Đa vít mô tả Lời Chúa như thế nào? (Thi Tv 19:10)
............................................................................................................................................................................................................................................
3. Lời Chúa phải có địa vị gì trong sự giảng luận của Mục sư?
............................................................................................................................................................................................................................................
4. Sự đáp ứng của dân chúng khi lời Đức Chúa Trời được đọc lên là gì? (NeNe 8:5)
............................................................................................................................................................................................................................................
5. Hành động đơn sơ nào chúng ta phải khuyến khích trong những buổi thờ phượng của chúng ta ngõ hầu giúp cho Lời Chúa được tôn trọng xứng đáng?
............................................................................................................................................................................................................................................
† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 16-6-2021 07:17 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách