† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2714|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - NHỮNG PHƯƠNG PHÁP RAO GIẢNG LỜI CHÚA

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:02:13 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP RAO GIẢNG LỜI CHÚA

Chưa từng có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại mà việc rao giảng Kinh Thánh lại cần kíp hơn thời nay.
Thưa Mục sư, rao giảng bất cứ đề tài nào hay bản văn nào hiện đến trong trí bạn không phải là giảng Kinh Thánh. Như đã được chỉ rõ Ở chương trước, lời Đức Chúa Trời phải được giữ địa vị trung tâm trong sự giảng luận của chúng ta. Thưa Mục sư, chúng ta cần giảng Lời Chúa thay vì chỉ giảng trích từ Lời Chúa.
Khắp cả thế giới đang có nhu cầu lớn để tiếng nói có uy quyền được nghe lớn và nghe rõ khắp nơi. Thế giới đang tìm kiếm một lãnh tụ mà lời nói không thể nghi ngờ gì được. Chính tiếng nói của Đức Chúa Trời cần được phân loại nghe rõ. Thế giới cần nghê lời Đức Chúa Trời phán, “Nầy là đường đây , hãy noi theo ”( EsIs 30:21). Họ sẽ chỉ nghe được lời này khi chúng ta rao giảng Lời Chúa.
Bạn có để ý thấy dân chúng dường như đang đi lạc đường không? họ giống như chiếc tàu không bánh lái. Họ giống như những khách bộ hành lạc lối trong rừng, cứ đi quanh quẩn. Kinh Thánh và chỉ có Kinh Thánh, mới cung cấp tiếng nói họ đang tối cần. Mục sư có một trọng trách lớn để công bố những gì Đức Chúa Trời phán dạy.
Tiên tri Êsai cho chúng ta biết lý do (30:21)
“Tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng : Nầy là đường dây , hãy noi theo ”
Rồi khi bạn trải qua trên đường đời, bạn sẽ có Lời Chúa chỉ đưòng. Tiếng nói của Ngài sẽ luôn có Ở đó để chỉ dẫn bạn, “Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả ”
có biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe những bài giảng đầy dẫy những ngôn từ, thậm chí là những ngôn từ Cơ đốc, nhưng có rất ít Lời Chúa? Đề tài bài giảng được công bố và trình bày có vẻ dính dáng mơ hồ đến Kinh Thánh. Tuy nhiên người ta không nghe rõ được sứ điệp của Đức Chúa Trời qua bài giảng. Loại bài giảng này không thể gọi là giảng Kinh Thánh được. Những diễn giả chỉ lấy bản văn từ Kinh Thánh hoặc minh họa những bài giảng của mình từ Kinh Thánh, không nên tự đánh lừa mình như những diễn giả Kinh Thánh. họ không phải là diễn giả Kinh Thánh đâu.
Loại bài giảng này, mà người ta thường nghe, tiếc thay đã thiếu cả uy quyền lẫn sự chỉ dẫn. Có thể ngồi nghe hết loại bài giảng này và không bao giờ nghe được Chúa đã phán gì về đề tài này. Không lạ gì có quá nhiều lộn xộn xảy ra. Người ta dành cho Kinh Thánh một địa vị nhỏ bé. Thỉnh thoảng người ta trích dẫn một câu Kinh Thánh. đó không phải là giảng Kinh Thánh.
Nếu chúng ta muốn công bố những gì Lời Chúa phán dạy thì ta phải dành cho Kinh Thánh địa vị trung tâm. Đây là trách nhiệm căn bản của Mục sư - công bố Lời Chúa .
Về cơ bản có ba hình thức bài giảng thường dùng chúng ta hãy nói sơ qua những hình thức này.
Ba hình thức giảng luận
1. Giảng theo câu gốc :
Hình thức giảng này bắt đầu với một cầu Kinh Thánh đặc biệt, vì thế nó được gọi là giảng theo “câu gốc”. Hình thức giảng này tập trug vào một câu gốc nào đó trong Kinh Thánh. (Xem thí dụ Ở cuối chương).
Hình thức giảng này có thể thực hiện với rất ít chuẩn bị hoặc không chuẩn bị gì cả. Mọi việc cần làm chỉ là lựa chọn một câu Kinh Thánh để làm nền tảng cho bài giảng. Đôi khi bài giảng đã được triển khai trước rồi diễn giả lấy ra một câu Kinh Thánh đặt vào cho thích hợp bài giảng. Kinh Thánh giữ vai trò rất nhỏ bé. Đây không phải thực sự là giảng Kinh Thánh và trong chức vụ Mục sư không nên đặt phưong thức giảng này lên hàng đầu.
Dĩ nhiên loại giảng luận này không có gì sai trái cả. Thực ra đôi khi có những hoàn cảnh đòi hỏi phải dùng loại bài giảng này. Những nhà Truyền đạo lưu hành thường không có cơ hội để triển khai đầy đủ một phân đoạn Kinh Thánh. Đôi khi tất cả những gì các nhà truyền giảng có thể làm là nói lại những gì Đức Chúa Trời suy nghĩ về tội lỗi và rồi đưa ra phương pháp giải cứu cho rõ. Ông cố gắng trình bày những gì Kinh Thánh phán với người chưa tin Chúa.
Mục sư trong Hội Thánh không nên chủ yếu dùng phương pháp giảng theo câu gốc này. Chúng ta được kêu gọi để công bố toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một trách nhiệm rất lớn. Chúa Jesus nói rõ trách nhiệm đó trong Mathiơ 28. Là những Mục sư, trách nhiệm chúng ta là “dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi ”(Mathiơ 28: 20). Điều này đòi hỏi một quá trình dạy đạo hòan chỉnh hơn là chỉ giảng theo câu gốc.
Một thí dụ về giảng theo câu gốc
Chủ đề: Phương cách để được sự sống đời đời
Câu gốc: GiGa 3:16
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian
Tình yêu Ngài thể hiện tại Thập tự giá
Giá đã trả cho sự cứu chuộc
Phương cách đơn giản là đặt Đức tin nơi Chúa.
Bây giờ, loại bài giảng này không có gì sai trái cả. Nhưng nó có một số điểm yếu tôi muốn chỉ ra đây:
a) Câu này không được nhìn thấy trong mạch văn của cả đoạn hoặc của cả sách Giăng
b) Bằng cách dùng chỉ có một câu gốc thường tạo ra trong tâm trí người nghe cảm tưởng cho rằng câu này là tất cả những gì chúa đã phán về đề tài đó.
c) Không phải một câu nào đó có thể đứng vững một mình, câu đó phải được nhìn thấy trong mạch văn của cả đoạn.
d) Ở cuối sứ điệp các thính giả của bạn không có được sự hiểu biết tốt hơn về những gì Kinh Thánh liên hệ đến kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời.
e) Nó không khuyến khích người ta nghiên cứu hay đọc Lời Chúa cho chính mình.
Đây chỉ là một số điểm yếu trong bữa ăn đều đều của sự giảng luận theo câu gốc.
2. Giảng theo đề tài :
Hình thức giảng luận này có thể thực hiện với rất ít hoặc không trưng dẫn Kinh Thánh gì cả. Một số người xem đây là hình thức giảng luận dễ dàng nhất. Có lẽ ý kiến đó đã trở thành lý do khiến người ta sử dụng phương thức giảng này nhiều nhất. Diễn giả chỉ cứ lựa chọn một đề tài, bất cứ đề tài nào nảy ra trong trí và triển khai một cuộc nói chuyện hay một bài giảng về đề tài đó.
Chỉ cần đưa vào vài câu Kinh Thánh Ở đây hay Ở đó là bạn có một bài giảng theo đề tài. Nếu so sánh thì đây là phương pháp dễ soạn và dễ giảng nhất. Đây thường chỉ là những bài diễn thuyết tôn giáo.
Nhưng hãy để tôi cảnh cáo bất cứ vị Mục sư nào mà chỉ dựa vào loại bài giảng này thì họ đang thất bại trong nhiệm vụ mình một cách thật đáng tiếc. Đây không phải là loại bài giảng Kinh Thánh mà bạn có thể tạo ra tình yêu đối với Lời của Đức Chúa Trời. Nó không giúp cho dân sự của bạn lớn lên trong sự hiểu biết Kinh Thánh.
Trong hình thức giảng luận này người ta nhận được Kinh Thánh rất ít. Hình thức này thường chỉ đem lại hậu quả báo động là sự ngu dốt về Kinh Thánh. Kinh Thánh chỉ được dành cho một vai trò nhỏ bé.
Một lần nữa, thỉnh thoảng loại bài giảng này có thể được sử dụng với hiệu quả cao. Loại bài giảng này không có gì sai, nhưng một Mục sư có một trọng trách phải dạy Lời Chúa cho dân sự Chúa.
Mục sư trong Hội Thánh không nên thường xuyên sử dụng phương thức giảng theo đề tài này. Loại giảng luận này dành cho Kinh Thánh vai trò rất nhỏ bé. Bài giảng này theo đề tài không tập trung trên Kinh Thánh, nó chỉ tập chú vào một đề tài.
Điều đáng buồn là hầu hết các diễn giả giảng theo câu gốc và theo đề tài cứ nghĩ rằng họ là người giảng Kinh Thánh. không phải vậy đâu.
Thỉnh thoảng việc giảng theo câu gốc hay theo đề tài có được chỗ đứng của nó. Tuy nhiên những loại bài giảng này tiếc thay rất thiếu khả năng để dạy Lời Chúa. Thưa Mục sư, đây không phải là giảng Kinh Thánh. đây không phải là loại giảng luận mà bạn đã được kêu gọi để làm cũng không phải là loại giảng luận mà dân sự Chúa cần đến nhất.
Một thí dụ về bài giảng theo đề tài
Đề tài hay Chủ đề: Sự thành tín của Đức Chúa Trời
Câu gốc: PhuDnl 7:9
I. Ngài thành tín để cung cấp nhu cầu của chúng ta Phi Pl 4:19
II. Ngài thành tín khi Ngài kêu gọi ICo1Cr 1:1-9:27
III. Ngài thành tín trong n hững nhu cầu thuộc linh của chúng ta IITe 2Tx 3:3
IV. Ngài thành tín trong sự chịu khổ của chúng ta IPhi 1Pr 4:19
V. Ngài thành tín khi chúng ta bị cám dỗ ICo1Cr 10:13
VI. ngài thành tín khi chúng ta phạm t ội IGi1Ga 1:9
Không có gì sai trong hình thức bài giảng này. Đây là loại bài giảng mà các nhà truyền đạo lưu hành thường giảng. Tuy nhiên nó có một số điểm yếu nếu Mục sư thường xuyên đều đặn sử dụng hình thức này. Đây không phải là giảng Lời Chúa mà là giảng từ Lời Chúa. Đây là sử dụng Kinh Thánh hơn là để cho Kinh Thánh tự nói cho chính Kinh Thánh.
Xin lưu ý một số điểm yếu trong hình thức giảng luận này.
a) Nó trình bày một quan điểm không liên kết, không gắn chặt nhau của Kinh Thánh. nó làm cho Kinh Thánh chỉ là bộ sưu tập những câu nói mà thôi.
b) Một Mục sư có nhiệm vụ làm cho Kinh Thánh trở nên sống động. Trong hình thức giảng này Kinh Thánh là một loạt các câu không gắn liền nhau. Nhưng Kinh Thánh chắc chắn không phải như vậy.
c) Để nhấn mạnh về sự thành t ín của Đức Chúa Trời tốt hơn bạn nên lần lưọt giảng từng câu nói trên.
- Như thế dân sự của bạn sẽ nhìn thấy mỗi một câu đó trong mạch văn đúng đắn của nó. Điều này sẽ giúp cho mỗi câu có năng lực mà nó không có khi trình bày cách riêng rẽ.
Vậy thì bạn sẽ có ít nhất bảy bài giảng về sự thành tín của Chúa thay vì chỉ có một bài. (ít nhất bảy lần, Kinh Thánh nói về sự thành tín của Đức Chúa Trời). Điều đó có nghĩa là dân sự của bạn sẽ nghe về sự thành tín của Chúa được nhiều lần. Dân sự của bạn càng được dạy dỗ về sự thành tín của Đức Chúa Trời thường xuyên hơn bởi vì sự bất trung là sự yếu đuối thông thường nhất của con người.
d) Hình thức giảng luận này không khuyến khích hội chúng của bạn tự ngiên cứu Lời Chúa. Kinh Thánh không trở thành một sách sống cho họ.
e) Hình thức giảng luận này một phần nào đó đem lại hậu quả là sự ngu dốt về những gì Đức Chúa Trời phán trong Kinh Thánh. Dân chúng ngày nay cần nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời trực tiếp từ Lời của Ngài. Đây là giảng từ Lời Chúa hơn là rao giảng chính Lời Chúa.
3. Giảng Giải Kinh :
Đây là một từ liệu có tính kỹ thuật được dùng để mô tả phương cách giảng luận mà môn học này khuyến khích sử dụng. Phương pháp này không liên quan gì đến mức độ dài của phân đoạn Kinh Thánh được sử dụng. Nó không mô tả một bài giảng về một câu hay là nhiều câu. Nó chỉ về việc Kinh Thánh có được phép tự mình nói ra cách rõ ràng và có sức mạnh hay không. Bất cứ khi nào việc này được thực hiện thì đó là vị Mục sư đã vâng theo mệnh lịnh rõ ràng “Rao giảng Lời Chúa”
Giảng Giải Kinh đưa hội chúng tập trung vào từng chữ từng câu qua cả Kinh Thánh. nó liên quan đến việc khảo cứu cách có hệ thống toàn bộ Kinh Thánh mỗi lần một số câu. Đây mới thực sự là giảng Kinh Thánh. đây có thể là một quan điểm mới nghe đối với một số người bởi vì tiếc thay Ở một số nơi ít người được nghe nói đến.
Thưa Mục sư, phải mất bao lâu để bạn hướng dẫn dân sự đi từ câu này qua câu khác suốt các sách của Kinh Thánh? Phải mất bao lâu từ khi bạn hướng dẫn dân sự đi từ câu này qua câu khác qua tất cả các biến cố thích thú nhất của sách Công vụ Sứ Đồ? Bạn mất bao lâu để hướng dẫn dân sự đi qua hết sách Ha-ba-cúc diệu kỳ? Bạn có bao giờ trình bày cho dân sự của bạn mọi biến cố chính của sách Sáng Thế Ký chưa? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ cho bạn biết bạn có phải là một thầy giảng Kinh Thánh hay là không.
Trở thành một nhà giảng Giải Kinh không phải là quá trễ đâu. Chúng ta sẽ khám phá đề tài này nhiều hơn Ở các chương sau.
Thực ra, mục đích và kế hoạch của môn học này là để giải thích giảng Giải Kinh là gì và làm thế nào để giảng Giải Kinh. Giảng Giải Kinh thực sự là giảng Kinh Thánh. Mỗi một Mục sư cần trở thành một người giảng Giải Kinh để có thể làm ứng nghiệm cách hiệu quả sự kêu gọi Rao giảng Lời Chúa của mình.
Một thí dụ về giảng Giải Kinh :
Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sắp giải nghĩa là Ở GaGl 5:1-15. Đây là một thí dụ về giảng Giải Kinh.
Tôi giả định rằng trước đây bạn đã hướng dẫn dân sự của bạn học qua 4 chương đầu của sách Galati. Khi chúng ta giải thích ý nghĩa của phân đoạn này bạn sẽ lưu ý thấy tầm quan trọng của việc giảng luận và sự hiểu biết mạch văn mà Phao-lô đã viết là dường nào.
Thưa Mục sư, trong quá trình giảng giải kinh qua suốt quyển Kinh Thánh, bạn sẽ gặp đến nhiều chỗ được gọi là những đoạn sách khó. Nếu chỉ lấy riêng những câu ấy ra thì rất khó hiểu, nhưng nếu xem xét chúng trong toàn mạch văn thì những câu đó trở nên có ý nghĩa và có quyền năng.
Chúng ta có thể đặt tên cho khúc sách trên đây là “Sự tự do của Cơ Đốc Nhân “ hoặc “Sinh ra để được tự do”. Điều này căn cứ trên những câu có lien hệ đến mạch văn của cả thư mà Phao-lô gởi cho người Galati.
Bối cảnh: Những người nhận thư của Phao-lô đã được trưởng dưỡng để tin rằng một người cần phải cẩn thận vâng theo tất cả Luật pháp của Môise. Những luật lệ đó đã được ban cho con dân Israel trước khi Đấng Christ chịu chết trên Thập tự giá. Họ vẫn bị ràng buộc bởi Cổ luật đó (Luật Môise, Xuất Êdiptôký 19-31). Thực ra họ đang làm nô lệ cho Luật pháp đó. Rồi Chúa Jesus đã đến và làm trọn Luật pháp để họ không còn cần phải giữ những luật lệ cứng nhắc đó nữa. Chúa Jesus đã làm trọn Luật pháp một lần đủ cả thay cho chúng ta. Ngài đã trả xong mọi đòi hỏi của Luật pháp.
Thế nhưng trong khi không có mặt của Sứ Đồ Phao-lô, những tân tín hữu Ở Galati đã bị các giáo sư giả dẫn đi sai lạc. Những giáo sư này nói rằng, “tiếp nhận Đấng Christ là tốt rồi, nhưng các bạn vẫn phải giữ trọn Luật pháp của Môise”.
Trong chương 3, Phao-lô đã viết, “Hỡi người Galati ngu muội . Ai bùa ém anh em ?”hoặc ai đã lừa dối anh em để tin rằng anh em vẫn còn Ở dưới Cổ luật của Môise. Chúa Jesus đã đến và đã chết cho tội lỗi của anh em để anh em không còn giữ những luật xưa đó nữa. Đức Chúa Trời đã thấy rằng các anh em không thể nào giữ Luật pháp cho nỗi (5:4) Chúa Jesus đã thế chỗ cho anh em và bây giờ anh em đã được tự do khỏi Luật pháp (5:6).
1. Sự tự do của Cơ Đốc Nhân Galati 5:1-5
a) Chúng ta được tự do khỏi điều gì?
Vì Đấng Christ đã chết thế tội chúng ta nên chúng ta được tự do khỏi:
1/ Sự rủa sả của việc sống dưới Luật pháp. Nói cách khác chúng ta được tự do khỏi sự rủa sả của chủ nghĩa Luật pháp.
2/ Chúng ta được tự do khỏi sự sợ hãi cơn phán xét nặng nề của Đức Chúa Trời.
3/ Chúng ta được tự do khỏi một lương tâm kiện cáo.
4/ Chúng ta được tự do khỏi quyền lực của Sa-tan trên đời sống chúng ta. Chúng ta được tự do , tự do , tự do .
b) Bây giờ chúng ta được tự do để làm gì?
1/ Tự do để yêu mến Đức Chúa Trời với sự vui mừng thực sự thay vì sống dưới bàn tay nặng nề của Luật pháp.
2/ Tự do để nói với người anh em hoặc chị em trong Đấng Christ rằng “Tôi yêu anh (em) mà không có ý định tội lỗi (5:14)
3/ Tự do để đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn nhờ cậy thầy tế lễ để đến với Đức Chúa Trời như người ta phải làm trong thời Môise nữa.
4/ Bây giờ chúng ta được tự do, tự do để vui hưởng sự tự do của chúng ta trong Đấng Christ.
Chúng ta được tự do , tự do , tự do !
2. Những giới hạn của sự tự do. Galati 5: 13-15
a. Sự tự do trong Đấng Christ của chúng ta không phải là một giấy phép để chúng ta phạm tội (5:13)
b. Sự tự do của Cơ đốc nh ân được tự chế bởi tình yêu người đó dành cho Đấng Christ. Vì yêu Chúa chúng ta không dám phạm tội (5:14-15).
c. Tuy nhiên chúng ta cần xem xét sự giới hạn của tự do. Những giới hạn này đều do ta tự hạn chế.
- Tự do quá mấu thì nguy hiểm
- Để vui hưởng tự do chúng ta phải tự kiềm chế nếu không chúng ta trở thành nô lệ của bản tánh tội lỗi.
- Trong một hình thức nào đó thật dễ để sống như người nô lệ hơn là sống như người tự do. Là nô lệ bạn làm điều người ta bảo bạn phải làm. Là người tự do bạn phải tự điều khiển lấy mình.
d. Tự do quá mấu sẽ phá hủy bạn (5:15)
Sách Galati dạy về ba điều : chủ nghĩa Luật pháp sự tự do , giấy phép
3. Hiểm họa của việc quay về làm nô lệ cho Luật pháp. Galati 5: 2, 3, 4
Phao-lô viết thư cho các Cơ Đốc Nhân Ở Galati về sự nguy hiểm của việc tin tưởng các giáo sư giả là những kẻ muốn đưa họ đến chỗ sống dưới Luật pháp Môise. Cùng với nhiều điều khác, Luật pháp dạy rằng mỗi người nam đều phải chịu phép cắt bì. Phao-lô nói rằng nếu bạn trở lại với Luật pháp thì:
a. Đấng Christ chịu chết là vô ích. Bạn sẽ không còn tin Đấng Christ đã chịu chết để cứu bạn. Điều này có nghĩa là bạn đang tin cậy nơi những việc lành riêng của mình. Điều đó cũng có nghĩa Đấng Christ chết là vô ích.
b. Nó có nghĩa là bạn đang còn là người mắc nợ cho cả Luật pháp. Nói cách khác bạn không chỉ phải vâng theo một luật “về sự cắt bì” nhưng bạn phải vâng giữ tất cả những Luật pháp khác. Vi phạm một điều răn là vi phạm tất cả các điều răn. Điều đó có nghĩa là bạn không tin Đấng Christ để được cứu rỗi (Gia Gc 2:10)
c. Bạn bị phân cách và xa lạ với Đấng Christ. Bằng việc trở lại nương dựa vào công việc của Luật pháp bạn đã khước từ sự chết của Đấng Christ cho tội lỗi của bạn.
d. Bạn lại tự đặt mình dưới Luật pháp mà không còn đặt mình dưới ân điển nữa.
4. Những cảm nghĩ của Phao-lô đối với người Galati (Galati 5: 7-12)
Các Cơ Đốc Nhân Galati đã từng quen sống dưới Luật pháp cũ nhưng họ đã quay về với Chúa. Họ đã học biết phải tin cậy Đấng Christ làm Cứu Chúa của họ. Bây giờ họ đã quên hẳn những gì Đấng Christ đã làm cho họ. Họ lại nương cậy nơi những công việc riêng để cứu rỗi họ.
a. Phao-lô nói với họ, “Tôi rất thất vọng về anh em. Anh em làm những Cơ Đốc Nhân thật tốt. Tôi không hiểu điều gì khiến anh em trở lại đường xưa lối cũ”(c. 7)
b. Đó không phải là Đức Thánh Linh đã thuyết phục anh em trở lại nhờ cậy công việc riêng (c.8) Đức Thánh Linh luôn luôn chỉ dẫn về Đấng Christ như là đường đi, như là giải pháp.
c. Phải có một người nào đó dẫn tất cả anh em đi lạc (c.9). một người có thể thuyết phục cả nhóm đi sai đường lạc lối.
Lưu ý: những câu này nên áp dụng cho tình hình hiện tại trong nền văn hóa riêng của bạn, chẳng hạn:
- Cơ Đốc Nhân trở lại với việc dâng tế lễ, cúng bái hoặc thậm chí trở lại đền chùa là nơi họ đã từng thờ cúng.
- Cơ Đốc Nhân suy nghĩ rằng nhờ làm việc lành họ có thể đạt được những công đức thêm vào cho sự cứu rỗi. Nên nhớ sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin nơi Đấng Christ mà thôi.
d. Phao-lô rõ ràng đang bị tố cáo là vẫn giảng dạy về sự cắt bì. Ông nói rằng việc này thật khôi hài bởi vì ông chỉ giảng sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Đấng Christ mà thôi và đó là lý do hiện ông đang bị bắt bớ (Chúa Jesus:11)
e. Phao-lô không hề chúc phúc cho những giáo sư giả này (c.12)
f. Phao-lô cảnh báo họ về việc họ lạm dụng sự tự do trong Đấng Christ để làm chuyện ô uế. Ông khuyến khích họ hãy phục vụ lẫn nhau (c.13,14)
g. Phao-lô chứng tỏ thế nào sự bất hòa, tranh cải chỉ làm tổn hại cho Hội Thánh mà thôi (c.15)
Mười lăm câu này có thể là quá nhiều câu bao gồm trong một sứ điệp. Nếu vậy thì hãy lấy 5 câu hoặc 10 câu thôi. Đây chỉ là một thí dụ về cách bạn giảng Giải Kinh. Hãy để Kinh Thánh tự nói về Kinh Thánh.
Để kết luận chương này, tôi xin nói, Tôi tin chắc rằng nếu thực hiện cách khôn ngoan và đều đặn, thì phương cách giảng Giải Kinh sẽ tạo ra sự kính trọng đối với Kinh Thánh đến nổi dân sự Chúa sẽ không thỏa lòng với bất cứ phương thức rao giảng nào khác. Đấy chính là vâng theo mạng lịnh rao giảng Lời Chúa vậy.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG BẢY
1. Giảng luận khác với giảng Kinh Thánh như thế nào?
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
2. Hãy kể tên của ba hình thức giảng luận
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
3. Trong Hội Thánh đầu tiên, phương pháp nào thường được nghe đến nhiều nhất
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
4. Sự khác biệt căn bản giữa giảng Giải Kinh và hai hình thức giảng khác là gì?
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
5. Tại sao khi giảng thì mạch văn của cả khúc Kinh Thánh là quan trọng?
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:54 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách