† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2574|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - HÃY THỬ NGHIỆM SỰ GIẢNG DẠY

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:03:08 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

HÃY THỬ NGHIỆM SỰ GIẢNG DẠY CỦA CHÚNG TA

Phương pháp giảng dạy của chúng ta có làm hài lòng Chúa và Thầy chúng ta không? Thỉnh thoảng tự đặt cho mình câu hỏi như vậy có khôn ngoan không?
Trong chương 4, chúng ta được cảnh cáo về hiểm họa bắt chước gương sai lầm. Chúa Jesus đã phán:
“Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố ”( Mat Mt 15:14)
Có thể chúng ta sẽ noi gương sai lầm hay không? Hãy cùng nhìn xem với tôi về những hậu quả đáng buồn của việc người ta sử dụng quá nhiều cách giảng theo câu gốc và theo đề tài. Tiếc thay đây là loại giảng dạy rất thường được nghe trong các nhà thờ. Nó tạo ra những gì cho Hội Thánh? Từ hạt giống chúng ta sẽ gặt hái được mùa gặt gì? Tôi xin liệt kê dưới đây một số những hậu quả tai hại của những năm tháng giảng dạy không phải là giảng Kinh Thánh thực sự.
Thiếu tri thức Kinh Thánh
Rất khó để chối cãi rằng trong vòng những người đi nhà thờ đã có sự thiếu hụt rất nhiều về tri thức Kinh Thánh. Đáng buồn thay khi nhiều người đi nhà thờ từ năm này sang năm kia mà lại biết rất ít về Lời Chúa. Có thể họ đã nghe hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn bài giảng, nhưng những bài giảng ấy chứa đựng rất ít lời của Chúa
Nếu tất cả dân sự của bạn từ tuần này sang tuần khác cứ nghe giảng một câu Kinh Thánh hoặc một vài câu Kinh Thánh mỞ ra cách may rủi, bất ngờ, thì làm thế nào họ có thể biết rõ Lời Chúa được? Nếu tất cả những gì bạn bình luận hay diễn giải về một đề tài đặc biệt nào đó thì làm thế nào bạn mong họ có thể biết được Lời Chúa? Thực ra điều này có thể là một phương cách tốt để thử xem bạn có phải là người giảng Kinh Thánh hay không. Bạn lập nền dân sự của bạn trong Lời của Đức Chúa Trời sâu sắc đến mức nào?
Người giảng đạo biết Kinh Thánh của mình thì vẫn chưa đủ. Dân sự của Chúa cũng cần phải biết Kinh Thánh của họ nữa. Người giảng đạo không phải lúc nào cũng có mặt. Dân sự của bạn có biết Lời của Đức Chúa Trời không? Việc giảng theo câu gốc hay giảng theo đề tài đều đều như vậy sẽ không bao giờ tạo được những Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ.
Giảng theo câu gốc và theo đề tài không phải là “tỏ cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời ” (Cong Cv 20:27) như Sứ Đồ Phao-lô đã làm và như chúng ta đã được kêu gọi để làm. Phương thức giảng như thế không xuyên suốt, không công bố hết thảy ý muốn Chúa hay toàn bộ chân lý. Nó chỉ đưa ra một quan điểm nhỏ bé không liên lạc với nhau về những gì Đức Chúa Trời phán dạy.
Các cơ đốc nhân vô phương tự vệ
Giảng theo câu gốc và giảng theo đề tài sẽ làm cho dân sự của bạn vô phương tự vệ khỏi quyền lực của Sa-tan . Thiếu tri thức Kinh Thánh thường mỞ cửa cho sự cám dỗ. Bạn có nhớ Chúa Jesus đã đối phó với sự cám dỗ như thế nào không? Ngài không chỉ nói “KHÔNG”. Ngài đã có thể nói với kẻ cám dỗ, “Có lời chép rằng ”. Sự biết rõ Lời Chúa đã cho Ngài những vũ khí mạnh nhất để chống lại sự cám dỗ. Bạn đã trao cho dân sự của bạn vũ khí mạnh mẽ đó chưa? Điều quan trọng đối với họ không phải là có một quyển Kinh Thánh. Dân sự của bạn cần biết rõ Kinh Thánh của họ. Công tác cấp bách của Mục sư là dạy cho họ biết Kinh Thánh. Bạn có là người giảng Kinh Thánh không?
Bạn đem cho họ thứ phòng vệ gì để chống lại các tà giáo nếu họ không biết rõ Kinh Thánh của họ? Mỗi năm hàng ngàn các Cơ Đốc Nhân đã bị dẫn dụ đi theo các tà giáo. Họ được người ta chỉ, “Nầy là đường dây”. Người ta hứa hẹn nhiều điều có vẻ tốt đẹp lắm. Hậu quả là dân sự của chúng ta cứ mù quáng đi theo nơi nào mà họ dẫn đi. Chúa Jesus đã báo trước rằng trong ngày cuối cùng sẽ có nhiều Christ giả nổi lên và dỗ dành nhiều Cơ Đốc Nhân. Bạn đang làm gì trong sự giảng dạy để củng cố dân sự của bạn trong Lời Chúa? Tôi có thể nói với bạn rằng một món ăn đều đặn liên tục của bài giảng theo câu gốc và theo đề tài không thể đem lại cho dân sự của bạn tri thức Kinh Thánh mà họ đang rất cần.
Luận giải Kinh Thánh cách nguy hiểm
Thật nguy hiểm khi lấy một câu Kinh Thánh hoàn toàn ra khỏi mạch văn của nó và xây dựng một bài giảng trên câu Kinh Thánh đó.
Dân sự của bạn sẽ không nhận được toàn bộ sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn họ nghe. Những câu Kinh Thánh thường không đứng riêng một mình. Mỗi câu là một phần của một phân đoạn Kinh Thánh rộng lớn. Hãy khám phá ra sứ điệp đã ngụ ý đến trong sách đó hay trong đoạn đó. Đừng nên cô lập một câu đơn độc như người ta thường làm trong bài giảng theo câu gốc, trừ phi bạn biết rõ mạch văn của câu đó là gì. Đây là một phương pháp nguy hiểm trong sự giảng luận Kinh Thánh.
Kinh Thánh không phải là quyển vỞ dán tranh ảnh cắt ra (Scrap book) với đầy dẫy những câu nói đứng riêng biệt. Kinh Thánh không phải là sách trích dẫn các danh ngôn. Mỗi cau là một phần của một phân đoạn rộng lớn. Kinh Thánh chép “Cả Kinh Thánh đều ..... có ích ” (IITi 2Tm 3:16). Hãy lưu ý cả phân đoạn của 2Timôthê chương 3. Cả chương sách đã được viết để chuẩn bị cho các Cơ Đốc Nhân đối phó với những ngày khi kẻ ác sẽ cám dỗ để lừa gạt họ. Đây là điều Đức Chúa Trời đang phán Ở 2Timôthê chương 3.
Lấy riêng ra một hai câu Kinh Thánh là việc nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm hơn là sự hiểu biết phiến diện. Biết một phần nào về một chân lý nào đó là điều nguy hiểm. Kinh Thánh dạy:
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn , có ích cho sự dạy dỗ , bẻ trách , sửa trị , dạy người trong sự công bình , hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành ”
(IITi 2Tm 3:16, 17)
chúng ta được ủy nhiệm phải rao giảng “Cả Kinh Thánh”, chứ không phải chỉ một câu Ở đây hay Ở đó.
Nếu bạn tiếp tục đọc những câu kế tiếp thì đây là những lời bạn sẽ đọc:
“Ta Ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết , nhơn sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng : hãy giảng đạo ...”( 4:1-4)
Hãy giảng Lời Chúa ! tại sao? Bạn hãy tự đọc tiếp:
“Vì sẽ có một thời kia , người ta không chịu nghe đạo lành ” họ dễ bị dẫn dụ đi lạc bởi những người dẫn họ đi sai hướng. Vì thế Hãy giảng Lời Chúa.
Người ta có thể dạy nhiều điều không đúng nếu mỗi câu Kinh Thánh được lấy riêng ra để luận giải. Nhiều tà giáo cũng dùng Kinh Thánh như là uy q uyền của họ. Họ dùng Kinh Thánh cách sai lầm. Xin nhớ, thật là nguy hiểm khi lấy riêng một câu Kinh Thánh ra một mình. Việc giảng theo câu gốc và theo đề tài thường có khuynh hướng cô lập những câu Kinh Thánh ra khỏi mạch văn của nó.
NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ
Hãy để tôi nhắc lại cho bạn một lần nữa về những hiểm họa của việc quá nhấn mạnh đến cách giảng theo câu gốc và theo đề tài.
Hậu quả sẽ là có nhiều người thiếu tri thức Kinh Thánh.
2. Tạo ra những Cơ Đốc Nhân vô phương tự vệ, không trang bị đủ Lời Chúa để chống trả Sa-tan .
3. Đây là cách nguy hiểm để luận giảng Kinh Thánh. Kinh Thánh không phải là sự sưu tập tình cờ các câu nói rời rạc nhau đâu.
4. Kinh Thánh có sức mạnh lớn nhất khi được nhìn thấy trong mạch văn của nó
Vậy vấn đề dấy lên là “Chúng ta phải giảng Lời Chúa như thế nào ?” Những chương sau đây đã được soạn để giúp bạn giảng Lời Chúa cách đầy đủ và đầy quyền năng.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG TÁM
1. Tại sao việc giảng theo câu gốc và giảng theo đề tài thường đem lại hậu quả là hiếu tri thức Kinh Thánh?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Tại sao việc giảng theo câu gốc và giảng theo đề tài khiến Cơ Đốc Nhân vô phương chống đỡ khi đối diện v ới sự cám dỗ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Bao nhiêu phần Kinh Thánh là có ích và tại sao?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Hãy viết ra 3:15-17 theo những lời lẽ của bạn .............................................................................................................
......................................................................................................................
5. Tại sao bạn nghĩ 4:1-5 phải là một phần của đoạn 3 của sách này?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:10 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách