† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3460|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - GIẢNG GIẢI KINH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:04:00 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

GIẢNG GIẢI KINH

Như chúng ta đã nói trong chương trước, giảng Giải Kinh là danh từ kỹ thuật dùng để mô tả loại giảng luận không phải theo câu gốc, cũng không phải theo đề tài. Đây là sự giảng luận Kinh Thánh thực sự
Giải là giải thích. Vì thế giảng Giải Kinh là sự giải thích đầy đủ ý nghĩa của Thánh Kinh. Lối giảng luận này không dựa trên một câu gốc riêng lẻ. Trái lại nó trình bày đầy đủ ý nghĩa của một phân đ oạn Kinh Thánh .
Trình bày đầy đủ ý nghĩa của một phân đoạn Kinh Thánh
Xin để tôi đưa ra thí dụ. Chúng ta hãy lấy câu LuLc 12:49 “Ta đã đến quăng lửa xuống đất , nếu cháy lên rồi , ta còn ước ao chi nữa .”
Có phải Chúa Jesus đã đến để đốt cháy cả thế gian không? Đây sẽ là câu khẩu hiệu cho người chuyên ưa đốt phá. Một người chuyên đốt phá là người cố tình đốt nhà người ta vì thích xem lửa cháy. Đó có phải là điều Chúa Jesus muốn nói dến trong phân đoạn này không? Vậy tại sao Chúa Jesus nói “ta ước ao nó được cháy lên rồi” . Có phải Ngài nôn nóng muốn toàn thể thế giới bùng bùng lửa cháy? Không, chắc chắn không, làm thế nào chúng ta biết đó không phải là điều Chúa Jesus ngụ ý? Câu này được nhìn thấy trong mạch văn của nó.
Tuy nhiên, điều này sẽ nguy hiểm biết bao nếu người ta lấy riêng câu ấy ra mà giảng. Đây không phải là một câu độc lập. Nó là một phần của cả phân đoạn. Nếu bạn rút ra chỉ mỗi một câu và k hông để ý gì đến cả phân đoạn thì rất dễ dẫn tới hiểu lầm và tà giáo.
Chúa Jesus p hán gì trong 12:49-53 Đây là câu hỏi mà các Mục sư phải hỏi và trả lời cho Hội chúng. Đọc luôn cả đoạn chúng ta khám phá ra việc Chúa Jesus đang giải thích về một số người sẽ tin Ngài trong khi những người khác trong cùng một gia đình sẽ không chịu tin. Ngài biết rằng điều ấy sẽ tạo ra chia rẽ, khiến người ta rối lên và làm lật đổ mọi thứ.
Chúa Jesus đã giải thích rằng sẽ không có thỏa hiệp, thậm chí, nếu điều ấy có thể xảy ra chia rẻ. Sự kiên quyết còn tốt hơn là tất cả đều sai lầm. Người ta cần được lay động khỏi những đường lối cứng cỏi, ngoan cố của họ. Gây cho người ta bối rối náo động còn hơn là để cho người ta hư mất trong sự lầm lạc của họ. Chúa Jesus đang nói rằng Ngài đến để tạo ra sự náo động như lửa gây ra. Ngài không muốn người ta chết trong tội lỗi của họ. Ngài thà làm náo động, xáo trộn họ để họ có thể tin Ngài.
Chúa Jesus đã là và vẫn là Đấng Christ gây náo động. Ngài đến để lay động, thức tỉnh chúng ta, để rung chuyển chúng ta ra khỏi những niềm tin sai lầm của trần thế.
Giảng Giải Kinh có ý nghĩa gì
Đây là loại giảng luận phải được các Mục sư đẩy mạnh trong chức vụ của mình. Thỉnh thoảng Mục sư có thể giảng theo đề tài, hoặc theo câu gốc. Nhưng đây phải là ngoại lệ hơn là quy luật. Sự kêu gọi duy nhất của Mục sư là ông phải là Mục sư Giáo sư của Lời Chúa. Vì thế sự giảng luận của chúng ta phải tập trung trên toàn bộ Lời Chúa. Việc này sẽ đem lại kết quả là dân sự của chúng ta biết rõ Kinh Thánh nhiều hơn. Hãy xem Ở NeNe 8:5-8.
Chỉ đọc Kinh Thánh không thôi thì chưa đủ. Sau khi Êxơra đọc sách Luật pháp, bạn để ý thấy các thầy tế lễ (người Lê Vi) bước lên để giải nghĩa Lời Chúa thật rõ cho dân chúng. Nói cách khác họ giảng Giải Kinh
Có ba bước liên hệ Ở đây. Chúng ta hãy ôn lại ba bước trong phương cách giảng Giải Kinh
1. Họ đọc rõ ràng từ Lời của Đức Chúa Trời (c.8) lời Đức Chúa Trời phải được đọc cách rõ ràng để ai nấy đều có thể nghe và hiểu những gì đang đọc.
- Một số người không tự học được. Chúng ta cần giúp họ.
- Một số người không có Kinh Thánh riêng, như trường hợp Ở 8:5-9. Bạn phải đọc thật rõ để ai nấy đều có thể nghe. Và phải chắc rằng mọi người đều hiểu được những lời đang học.
- Bạn nên thực tập đọc lớn tiếng. Đọc y như bạn là người duy nhất đang có Kinh Thánh trong tay. Đọc cho rõ.
2. “Giải nghĩa những lời đó ra” (câu 8). Câu này Đức Chúa Trời ngụ ý gì? Đức Chúa Trời muốn chúng ta học được gì từ phân đoạn này? “Họ đã giải nghĩa ra”. Họ sáng tỏ ý nghĩa để cho mọi người đều hiểu.
3. “Làm cho người ta hiểu lời họ đọc”. Rồi họ áp dụng Kinh Thánh để dân chúng hưởng ứng cách đúng đắn. Lời Chúa không nên để cho người ta tự ý giải, giải theo ý riêng (IIPhi 2Pr 1:20). Chúng ta phải giúp cho họ “hiểu lời họ đọc”.
Đây chính là Giảng Kinh Thánh thật. Đây là lọai giảng luận làm cho Kinh Thánh trở nên sống động cho dân sự. Có bốn điều quan trọng chúng ta cần chỉ ra khi chúng ta bắt đầu giảng Giải Kinh.
1.Giảng Giải Kinh là hình thức giảng được sử dụng cách độc nhứt bởi những nhà lãnh đạo đầu tiên của Hội Thánh Cơ đốc.
Giảng Giải Kinh đã được dùng khi Hội Thánh đang phát triển nhanh chóng nhất.
Giảng theo câu gốc và giảng theo đề tài vẫn chưa xuất hiên gì cả suốt 1300 năm đầu của Hội Thánh Cơ đốc. Mọi cuộc khảo cứu về suốt thời kỳ lịch sử này đã xác nhận điều này. Thực ra, chúng ta có thể kết luận rằng mọi hình thức giảng luận khác đều là sự xa lìa nguồn gốc nguyên thủy.
Lịch sử chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng khi việc giảng Giải Kinh được thay thế bằng sự giảng theo câu gốc và giảng theo đề tài thì hậu quả là sự suy đồi buồn thảm của Hội Thánh. Lịch sử xem đó là “thời đại tối tăm”. Đây là thời kỳ kéo dài nhiều trăm năm khi mà tiếng nói của Đức Chúa Trời đã không được nghe rõ trên các tòa giảng khắp thế giới. Kết quả thật tai hại. Ngày nay chúng ta cần trở về với phương thức giảng Giải Kinh. Chắc chắn chúng ta không muốn đóng góp để đem lại một “thời đại tối tăm” nào khác nữa. Chúng ta cần rao giảng Lời Chúa.
2. Chúa Jesus là bậc thầy của phương thức giảng Giải Kinh. Chúa Jesus là một diễn giả Giải Kinh. Mặc dầu nhiều bài giảng của Đấng Christ đã không được ghi chép lại, chúng ta vẫn có được hình ảnh về hạng diễn giả của Ngài bằng cách đọc những phân đoạn sách như ta đang có Ở Luca chương 24. Bạn còn nhớ trên con đường về làng Emmaut, Chúa Jesus đã giải nghĩa Kinh Thánh cho các môn đồ của Ngài. Hãy đọc câu 27 “Đoạn , Ngài bắt đầu từ Môise rồi kế đến mọi Đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh ”.
Chúa Jesus không chỉ nói chuyện với họ, Ngài còn cắt nghĩa Kinh Thánh cho họ.
Hãy suy nghĩ đến kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh của Ngài để làm được việc đó. Ngài chủ yếu làm cho Cựu ước trở nên sống động cho dân chúng thời đại của Ngài. Thời đó không có Kinh Thánh nào khác. Tân ước chưa được viết ra. Ngày nay chúng ta phải tập trung vào việc là cho toàn bộ Kinh Thánh trở nên sống động trong công tác giảng dạy của chúng ta. Chúng ta phải rao giảng Lời Chúa.
3. Giảng Giải Kinh chắc chắn không phải là hình thức giảng dạy dễ dàng nhất.
Nhứt định không ai có thể biện hộ gì cho sự biếng nhác cả. Giảng Giải Kinh đòi hỏi hằng ngày phải tập trung vào việc nghiên cứu Kinh Thánh. là những Mục sư, chúng ta cần trở thành những chuyên viên về Kinh Thánh. Đây phải là lãnh vực chuyên môn nhất trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải biết mạch văn và bối cảnh của mỗi đoạn sách chúng ta muốn cắt nghĩa. Khi đoạn sách đó được viết ra lần đầu tiên, nó nhằm dạy dỗ gì và tại sao? Biết được bối cảnh của từng sách sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.
Có một quy luật mà chúng ta phải cẩn thận vâng lời nếu chúng ta muốn làm những diễn giả Kinh Thánh. đó là: Kinh Thánh không bao giờ được dùng để nói đến. Chúng ta thấy rõ điều này trong thí d ụ Ở LuLc 12:49-53
Quy luật này đỏi hỏi rằng là những Mục sư chúng ta phải biết hoàn cảnh và mục đích mà lời Kinh Thánh đó được viết ra lần đầu. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh của bạn. Hãy biết rõ những lời ấy được viết lần đầu cho ai và tại sao như thế. Làm như vậy bạn sẽ không mắc tội làm kẻ mù mà cố dẫn đường.
4. Giảng Giải Kinh là phương pháp tốt nhất cho một Mục sư muốn rao giảng Lời Chúa.
Phương pháp này phơi bày cho dân sự Chúa quyền phép đầy đủ của Lời Chúa. Đây là mục tiêu hướng tới của mỗi một Mục sư.
Chúng ta đã học bốn sự kiện quan trọng về giảng Giải Kinh.
Thứ nhất: Đây là phương pháp đã được Hội Thánh đầu tiên sử dụng trong thời kỳ Hội Thánh phát triển nhanh chóng .
Thứ hai: Chúa Jesus Christ là nhà Giải Kinh và Ngài là gương mẫu của chúng ta .
Thứ ba: Phương pháp này đòi hỏi sự nghiên cứu nhiều . Mục sư phải dâng mình cho việc thường xuyên , nghiêm túc nghiên cứu Lời Chúa nếu ông muốn thành nhà Giải Kinh .
Thứ tư: Làm nhà Giải Kinh phải là mục tiêu của mỗi một Mục sư .
ĐÂY LÀ LÚC PHẢI THAY ĐỔI
Đối với hầu hết chúng ta giảng Giải kinh sẽ có nghĩa là một sự đổi hướng hoàn toàn trong sự giảng luận của chúng ta. Chúng ta đã giảng từ Kinh Thánh thay vì giảng chính Kinh Thánh . có lẽ đây là phương cách chúng ta đã được dạy dỗ. Có lẽ đây là gương mẫu duy nhất chúng ta đã theo. Chúng ta không biết gì về những phương thức giảng luận khác. Kết quả là câu gốc, hay đề tài đã trở thành hình thức tập trung của những bài giảng của chúng ta thay vì Kinh Thánh phải là trung tâm điểm của những bài giảng của chúng ta.
Nếu chúng ta muốn trở thành những người giảng Kinh Thánh thì việc này phải thay đổi. Điều nầy phải thay đổi nếu chúng ta muốn làm những người chăn bầy giỏi, trong tín nuôi bầy của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phải trở thành điểm tập trung cho những bài giảng của chúng ta và dân sự Chúa phải ý thức được điều đó.
THAY ĐỔI NGAY KHÔNG PHẢI LÀ TRỄ
Không bao giờ quá trễ cho sự thay đổi. Tôi chắc rằng nếu bạn chịu thuyết phục để tin rằng một sự thay đổi như thế sẽ dẫn đến sự tăng trưởng thuộc linh thì bạn sẽ thay đổi. Tôi có thể quả quyết rằng điều đó không chỉ dẫn đến sự tăng trưởng thuộc linh cho chính mình bạn mà còn dẫn đến sự tăng trưởng thuộc linh cho dân sự của bạn nữa.
Trong chương kế tiếp tôi sẽ nêu lên một số tiện lợi và bổ ích của sự giảng Giải Kinh.
CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG CHÍN
1. Giải Kinh nghĩa là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Tại sao thật là nguy hiểm khi lấy r iêng ra một câu Kinh Thánh để làm cơ sỞ cho một bài giảng?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Chúa Jesus có phải là một diễn giả Giải Kinh không? Làm sao chúng ta biết được điều đó?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Một quy luật mà mọi diễn giả Kinh Thánh phải học thuộc lòng là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Hình thức giảng dạy nào phơi bày đầy đủ nhất quyền phép của Lời Chúa cho dân chúng?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 07:27 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách