† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2674|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - NHỮNG ÍCH LỢI CỦA SỰ GIẢNG GIẢI KINH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:04:55 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

NHỮNG ÍCH LỢI CỦA SỰ GIẢNG GIẢI KINH

Để trở thành diễn giả Giải Kinh mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành, hầu hết chúng ta cần thực hiện một số sự thay đổi quan trọng trong cách sử dụng thì giờ của chúng ta. Chúng ta hãy xem một số những thế mạnh và những lợi ích của phương pháp giảng Giải Kinh. Rồi chúng ta sẽ khởi sự quá trình thay đổi cần thiết và nghiêm túc để trở thành những diễn giả Thánh Kinh.
Giảng Giải Kinh sẽ có ích lợi cho Mục sư
Người đầu tiên được ích lợi sẽ là vị Mục sư. Lời của Đức Chúa Trời sẽ trở thành trung tâm điểm của đời sống chúng ta, hơn là chỉ tập trung vào việc phát triển những bài giảng để rao giảng cho những người khác. Chỉ một sự bài đổi này cũng là một ích lợi lớn lao cho Mục sư rồi. Thực ra, chính Mục sư là người được hưởng lợi nhiều nhất.
Sứ Đồ Phao-lô đã viết cho vị Mục sư trẻ tuổi, hướng dẫn ông khởi sự chức vụ của mình. Vị Sứ Đồ đã khuyên ông hãy giảng đạo (IITi 2Tm 4:2). Lý do tại sao ông nhấn mạnh đến Kinh Thánh như thế chính là những gì Kinh Thánh sẽ làm cho người diễn giả. chính là cho người giảng đạo mà Phao-lô đã viết những lời này, chứ không phải là cho Hội Thánh.
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn , có ích cho sự dạy dỗ , bẻ trách , sửa trị , dạy người trong sự công bình , hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành ” (3:16, 17)
Khi đọc cả chương này bạn sẽ khám phá ra rằng chính là Phao-lô đang nói với người giảng đạo, người của Đức Chúa Trời chứ không phải nói với cá nhân người tín đồ. Ông viết cho Mục sư Timôthê.
Hãy để ý sự nhấn mạnh trong đoạn sách này là Ở những gì Kinh Thánh sẽ đem lại cho vị Mục sư. Chúng ta, những Mục sư giảng đạo cần có những lời chỉ dẫn, dạy bảo. Chúng ta cần Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì là đúng. Chúng ta cũng cần Kinh Thánh khiến chúng ta nhận thức điều gì là sai quấy trong đời sống chúng ta nữa. Kinh Thánh làm cho chúng ta làm được điều tốt. Mục sư cần Kinh Thánh thậm chí còn hơn cả hội chúng nữa. Nếu Mục sư không ngay thẳng với Đức Chúa Trời làm sao ông có thể lãnh đạo Hội Thánh như ông đáng phải làm. Mục sư cần cả Kinh Thánh chứ không phải chỉ một vài câu Ở đây hay Ở đó. Mọi người đều cần cả Kinh Thánh . dù sao là Mục sư, chúng ta cũng đều là những tội nhân được cứu nhờ ơn điển Chúa. Chúng ta cần cả Kinh Thánh để trang bị cho chúng ta cách đầy đủ. Chúng ta không được lựa chọn hay lượm lặt những câu Kinh Thánh nào đó mà chúng ta thích. Chúng ta cần cả bộ Kinh Thánh để được bẻ trách sửa trị mà nhiều khi chúng ta rất cần trong đời sống của mình (c.16,17)
Kinh Thánh có một sứ điệp đặc biệt cho Mục sư. Chúng ta cần sống trong Kinh Thánh để có thể được chuẩn bị sẵn sàng làm những Mục sư. Giảng g iải kinh đòi hỏi chúng ta phải sống trong Kinh Thánh. Nó đòi hỏi chúng ta phải dành nhiều thì giờ nghiên cứu Kinh Thánh. Chúng ta phải để Kinh Thánh phán với chúng ta . Nếu Kinh Thánh không phán với chúng ta thì làm thế nào chúng ta có thể mong đợi Kinh Thánh phán qua chúng ta đến với người khác cho được? Chúng ta phải trở thành những chuyên viên Kinh Thánh. chúng ta cần biểu lộ rằng chúng ta đã học những chân lý Kinh Thánh bằng cách chúng ta sống đời sống của chúng ta. Người ta học được nhiều từ việc nhìn xem đời sống chúng ta hơn là tự việc nghe chúng t a giảng dạy.
Bằng cách sống hằng ngày trong lời của Đức Chúa Trời, chúng ta là những Mục sư sẽ
“tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ ” (IIPhi 2Pr 3:18)
Không có điều gì có thể thay thế cho việc sống trong Lời Chúa. Sống trong Lời Chúa Ở đây là tôi muốn nói đến sự đắm mình hoàn toàn hằng ngày trong Kinh Thánh. Dành nhiều thì giờ sống trong Lời Chúa để sống theo ý Chúa, chắc chắn sẽ khiến chúng ta trở thành những người nam, người nữ tốt hơn. Kết quả chúng ta sẽ thành những Mục sư giỏi hơn, tốt đẹp hơn.
Giảng Giải Kinh sẽ có ích lợi cho các tín hữu của bạn
Một trong những lợi ích chính của sự giảng Giải Kinh là nó tạo ra những người ham thích đọc và yêu mến Kinh Thánh từ trong Hội chúng của bạn. Người ta quan sát thấy rằng “Hội chúng sẽ không nghiên cứu Kinh Thánh nếu vị Mục sư trên tòa giảng không nghiên cứu Kinh Thánh và rao giảng Kinh Thánh” Mục sư ham nghiên cứu Kinh Thánh sẽ tạo nên những người học trò ham học Kinh Thánh.
Mục sư trung tín giảng Lời Chúa từ câu này đến câu khác, chương này đến chương khác, sẽ phát triển một hội chúng biết đánh giá cao về Lời của Chúa. Mục sư càng nhấn mạnh đến vai trò của Kinh Thánh bao nhiêu thì dân sự của ông sẽ càng yêu mến Kinh Thánh bấy nhiêu. Mục sư tự mình nghiên cứu Kinh Thánh bao nhiêu thì họ lại càng thích nghiên cứu Kinh Thánh bấy nhiêu. Mà họ càng nghiên cứu Kinh Thánh bao nhiêu thì họ càng trở thành những Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ bấy nhiêu. Mục sư là người dẫn đầu. Ông dẫn đi đâu thì tín đồ đi theo đó. Tuy nhiên, họ phải thấy chứng cớ rõ ràng về sự kết ước của Mục sư đối với Lời Chúa.
Một phần trách nhiệm của chúng ta, những Mục sư là khiến cho dân sự Chúa được lớn lên và trở thành những Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ trong đời sống của họ. Chúng ta có thể làm việc này tốt nhất bằng cách thường xuyên đưa họ đến với Lời Chúa. Sứ Đồ Phierơ đã đưa ra lời khuyên này cho những nhà lãnh đạo Cơ đốc đang hầu việc Chúa giữa sự bắt bớ đang mỞ rộng. Ông đã khuyên họ rằng:
“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em ... Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra , anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển , chẳng hề tàn héo ” (IPhi 1Pr 5:2-4)
Người chăn chiên không trực tiếp đưa thức ăn cho chiên. Ông dẫn bầy chiên đến chỗ mà tự chúng có thể ăn no (Thi thiên 23). Bạn có trung tín dẫn chiên đến chỗ chúng có thể nuôi mình bằng Lời Chúa hay không? Họ cần bạn và nương dựa vào bạn để dẫn họ đến trên con đường đó. Hãy nhìn xem người chăn chiên của mình. Rõ ràng ông không trực tiếp đưa thức ăn cho chiên. Ông dẫn chúng đến nơi chúng có thể ăn no. Ông dẫn chúng đi và bảo vệ chúng trong khi chúng đang ăn. Đây là trọng trách lớn mà Đức Chúa Trời đặt để trên bạn. Một ngày kia Đấng chăn chiên lớn là Chúa Jesus sẽ hiện ra. Ngài sẽ xem chúng ta đã làm gì trong việc dẫn dắt chiên đến chỗ chúng có thể nuôi mình bằng Lời hằng sống của Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta muốn thử nghiệm và sáng chế một phương pháp khiến cho các Cơ Đốc Nhân thích đọc và nghiên cứu Kinh Thánh của họ nhiều hơn, thì chúng ta không thể tìm được phương pháp nào tốt hơn là giảng Giải Kinh.
Tôi biết có một Mục sư hầu việc Chúa Ở một Hội Thánh lớn. Ông làm Mục sư Ở Hội Thánh đó hơn 50 năm. Ông khởi đầu từ Sáng Thế Ký đoạn 1 và mỗi tuần ông cứ tiếp tục giảng hết câu này đến câu khác. Khi giảng xong Sáng Thế Ký ông lại tiếp tục giảng xuất Êdíptôký và cứ tiếp tục như vậy cho đến đoạn 22 sách Khải huyền. Ông phải mất nhiều năm để giảng qua hết quyển Kinh Thánh. Khi hết sách Khải Huyền ông lại khởi đầu giảng lại với sách Sáng Thế Ký. Đây chính là giảng Kinh Thánh vậy. Hãy nhớ rằng “Cả (quyển ) Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn .... hầu cho người Đức Chúa Trời được tron vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành “
Hãy để tôi chia sẻ ngắn gọn với bạn về một vài ích lợi trong vô số những ích lợi của sự giảng Giải Kinh mà các Mục sư hay giảng Giải Kinh đã khám phá được. Họ đã khám phá thấy rằng:
A. Giảng Giải Kinh bảo đảm rằng Lời Chúa sẽ được chúng ta dành cho một địa vị xứng đáng. Nó bảo đảm rằng Lời Đức Chúa Trời có được địa vị hàng đầu trong lòng và t rong đời sống của cả Mục sư lẫn dân sự Chúa.
B. Giảng Giải Kinh khiến cho Mục sư trở thành người học Lời Chúa hằng ngày. Kết quả là Mục sư được lợi trước nhất.
C. Giảng Giải Kinh gây dựng sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời trong dân sự Chúa và kết quả là khiến họ trở nên những Cơ đốc nhan mạnh mẽ. Lời Đức Chúa Trời là vũ khí mạnh nhất trong gia tài người Cơ đốc.
D. Giảng Giải Kinh dạy cho dân sự tự nuôi mình bằng Lời Đức Chúa Trời. Được như vậy họ sẽ trở nên mạnh mẽ để đủ sức đương đầu với mọi sự cám dỗ mà tất cả chúng ta đều đối diện trong cuộc đời.
E. Giảng Giải Kinh tức giảng t ừng câu qua suốt Kinh Thánh cuối cùng sẽ bao gồm hết mọi đề tài quan trọng t rong Kinh Thánh. Nó sẽ giúp Mục sư khỏi giảng cùng một đề tài tái đi tái lại chỉ vì ông thích hoặc quen biết đề tài đó hơn. Giảng lần lượt qua suốt Kinh Thánh sẽ buộc lòng các Mục sư giải luận đủ mọi loại đề tài, mặc dù có n hững đề tài ông không quen hoặc không ưa thích lắm.
F. Giảng Giải Kinh cuối cùng sẽ bao trùm hết mọi giáo lý trong Kinh Thánh. mỗi giáo lý trong Kinh Thánh đều quan trọng. Mỗi giáo lý cần được nhấn mạnh từng hồi từng lúc. Một lần thì không bao giờ đủ.
G. Nhiều năm kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng giảng Giải Kinh đã đưa được nhiều người hư mất về cho Chúa và gặt hái được nhiều linh hồn. Nếu bạn dùng cách giảng Giải Kinh rồi đưa ra lời mời tiếp nhận Đấng Christ sau mỗi sứ điệp, bạn sẽ thấy thường có sự đáp ứng sẵn sàng. Điều này là đúng mặc dù sứ điệp đó có thể không phải là sứ điệp giảng Tin lành. Hãy giảng Lời Chúa và bạn sẽ khám phá được quyền năng mạnh mẽ của Lời Chúa .
H. Giảng Giải Kinh sẽ tăng gia ngân quỷ thu nhập của Hội Thánh bởi vì Kinh Thánh có nhiều điều để nói về tiền bạc hơn về những đề tài khác. Kinh Thánh đề cập đến đề tài trung tín quản lý như là cách thế sống của mọi người tín hữu.
I. Giảng Giải Kinh sẽ lấy đầy khoảng trống do sự giảng dạy hiện đại đem lại. Đây là sự thiếu sót đáng buồn khi việc giảng Kinh Thánh từng câu, từng đoạn đang thiếu Ở các tòa giảng ngày nay.
J. Giảng Giải Kinh phát triển tính liên tục trong sự giảng luận của chúng ta. Nó dạy chúng ta biết trình bày Kinh Thánh một cách trọn vẹn hơn là nhảy từ nơi này đến nơi khác, từ câu này đến câu khác.
Chúng ta phải nhớ rằng
“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn và có ích lợi …”
Thưa Mục sư, bạn phải cố gằng phô bày toàn bộ Kinh Thánh , tất cả Kinh Thánh cho dân sự Chúa. Bằng cách đó bạn và dân sự của bạn sẽ lớn lên mạnh mẽ trong Chúa. Đây sẽ là hiệu quả trực tiếp của việc bạn nhấn mạnh đến việc giảng Giải Kinh thực sự. Hãy giảng Lời Chúa.
Chúng ta đã thấy nhiều điểm yếu trong việc giảng theo câu gốc và giảng theo đề tài. Chúng ta cũng đã chỉ ra một số những ích lợi lớn lao trong việc làm một diễn giả giảng Kinh Thánh. chúng ta đã thấy rằng nhiệm vụ rõ ràng của Mục sư là xây dựng cho dân sự của mình một nền tảng vững vàng trong Lời Chúa. Điều đó chỉ có thể thực hiện được cách tốt nhất nhờ nhấn mạnh đến sự Giải Kinh tức là giảng giải nghĩa Lời Chúa.
Thưa Mục sư, nếu bạn chưa hề giảng Giải Kinh thì dây là lúc bạn bắt dầu sửa soạn cho việc giảng Giải Kinh. Nếu bạn đã có giảng Giải Kinh một ít rồi, tôi thúc giục bạn hãy nhấn mạnh hơn nữa, tươi mới hơn nữa về loại giảng lu ận này. Bạn sẽ vui vẻ khi làm điều đó.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG MƯỜI
1. Một số lợi ích mà Mục sư đạt được khi nhấn mạnh đến sự giảng Giải Kinh là gì?
............................................................................................................................................................................................................................................
2. Làm thế nào Mục sư có thể tạo được lòng ham mến Lời Chúa trong lòng Hội chúng của mình?
............................................................................................................................................................................................................................................
3. Người chăn chiên giỏi nuôi bầy mình hay dẫn chiên đến nơi chúng có thể tự nuôi mình?
............................................................................................................................................................................................................................................
4. Hãy nêu lên năm điểm ích lợi đem lại do việc đẩy mạnh sự giảng Giải Kinh?
............................................................................................................................................................................................................................................5. Khi nào Mục sư phải bắt đầu thực hiện việc giảng Giải Kinh?
............................................................................................................................................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:53 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách