† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3868|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - GIẢNG GIẢI KINH CỰU ƯỚC

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:07:17 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

GIẢNG GIẢI KINH CỰU ƯỚC

Giảng từ Cựu ước đôi khi rất khó khăn, nhiều thách thức. Có một lý do cho vấn đề khó khăn này.
Cựu ước được viết vào một thời điểm rất khác xa với thời đại chúng ta. Vì thế đôi khi chúng ta rất khó hiểu. Ngôn ngữ được dùng cũng khác với cách dùng ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Nhiều lần, các trước giả Cựu ước đã sử dụng ngôn ngữ mô tả hay ngôn ngữ thi ca mà ngày nay không còn dùng nữa.
Tuy nhiên, một số những phân đoạn Kinh Thánh có quyền năng nhất trong tất cả các ngành văn chương đã được tìm thấy Ở Cựu ước. Cựu ước chứa đựng sự đa dạng của các hình thức viết khác nhau. Có những sách vĩ đại về lịch sử, đôi khi được gọi là “các sách Luật pháp” vì phần lớn các sách Luật pháp của thế giới văn minh đã tìm thấy gốc rễ Ở tại đây. Các sách thi ca chiếu lên vẻ đẹp hiếm thấy trong ngôn ngữ nhân loại. Những lời sấm truyền của các tiên tri làm phát ngôn viên của Đức Chúa Trời đã không bị quên lãng dù đã được công bố hàng ngàn năm trước. Những thánh vịnh quan trọng, như những bài hát mà Tác giả Thi thiên là Đa vít đã hát, vẫn còn phán bảo rộn ràng trong chúng ta. Sự khôn ngoan muôn đời có thể tìm thấy được trong sách Cựu ước.
Mục sư mà biết hướng dẫn dân sự của mình đi từ câu này đến câu khác qua Kinh Thánh Cựu ước sẽ đem lại cho họ nhiều khôn ngoan. Đồng thời cũng sẽ làm cho sự hiểu biết Lời Chúa của Mục sư trở nên sâu sắc hơn.
MỘT LỜI CẢNH CÁO
Trước khi tiến thêm vào vấn đề giảng từ Kinh Thánh Cựu ước, tôi phải đưa ra lời cảnh giác. Vì cớ ngôn ngữ của Cựu ước thường khác với ngôn ngữ chúng ta ngày nay, cho nên người ta có sự cám dỗ để thuộc linh hóa những câu chuyện. Thay vì học hỏi trực diện những bài học từ những câu chuyện này chúng ta có thể cố vẽ ra Ở một số phân đoạn sách chỉ như một cách nói, một biểu tưởng nào đó.
Xin thí dụ: Hãy lấy toàn bộ sách Giôna. Những việc chép Ở sách Giôna có thực sự đã xảy ra không? Nếu không thì chúng ta sẽ cố gắng nhận lấy từ sách này một số ý nghĩa khác. Đây có phải là chuyện bịa đặt để dạy một bài học hay là câu chuyện thực xảy ra cho một người tên là Giôna? Nếu không phải là nghĩa đen thì sách có nghĩa gì? Làm thế nào chúng ta biết được nếu chúng ta phải tìm một số ý nghĩa khác? Nói cách khác chúng ta có được tự do để thuộc linh hóa Kinh Thánh không? Sau đây là một quy luật an toàn bạn nên vâng theo.
MỘT QUY LUẬT HỮU ÍCH :
Một quy luật đơn giản cần noi theo để quyết định đâu là nghĩa đen, đâu là nghĩa bóng là Ở chỗ này:
Nếu nghĩa đen của một chữ hay nhiều chữ mà khi đọc lên thấy có ý nghĩa bình thường thì được xem như có nghĩa đen . Nếu đọc lên mà không thấy có ý nghĩa bình thường thì chúng ta phải tìm một số ý nghĩa khác .
Cách tốt nh ất để giảng bất cứ phần nào của Kinh Thánh là giảng phần đó theo nghĩa đen. Giôna là một người thật. Sách Giôna là lịch sử của đời ông. Hãy giảng sách này theo nghĩa đen. Ở đây có nghĩa gì? Có nghĩa là cứ giải ý nghĩa một chữ theo cách dùng thông thường của chữ đó. Hãy giảng Lời Chúa y như ý định của Lời Chúa. Đừng cố tạo thêm ý nghĩa của bạn.
LỐI NÓI HÌNH BÓNG
Có những lần trong đó Kinh Thánh dùng lối nói hình bóng mà nếu lấy nghĩa đen thì không thấy có ý nghĩa gì. Khi gặp những trường hợp đó bạn có thể tìm một ý nghĩa sâu hơn. Chẳng hạn hãy xem Thi Tv 134:13. Tác giả đang nói gì Ở câu này? Nếu câu này được viết trong thời đại chúng ta thì có thể chúng ta đọc thấy như thế này:
“Lạy Chúa , Ngài biết tất cả những phần nhỏ bé tinh vi trong thân thể con và Ngài đã kết hợp những tế bào đó lại với nhau trong tử cung của mẹ con ”
hãy xem 68:11-15, tác giả Thi thiên đã dùng ngôn ngữ mô tả đầy màu sắc. Những câu này không thể hiểu theo nghĩa đen. Đọc theo nghĩa đen thì không có ý nghĩa bình thường. Vì thế chúng ta phải tìm ý nghĩa khác. Tác giả Thi thiên mô tả tiếng kêu la đắc thắng. Chúa đã ban cho dân Ngài một chiến thắng lạ lùng (xem mạch văn). Ông mô tả những phụ nữ (Ở nhà không tham chiến) đang chia nhau các chiến lợi phẩm. Những phụ nữ đó bây giờ mang những chiến lợi phẩm trong người lóng lánh với những của quý bằng vàng, bạc, cẩm thạch. Tác giả vẽ lên hình ảnh Đức Chúa Trời làm cho những kẻ thù của họ tản lạc, trôi đi như những mảnh hạt tuyết vô hại trên những ngọn núi.
Ở EsIs 41:14 Đức Giêhôva gọi Gia-côp là một con sâu. Lúc đó bạn thấy Gia-cốp bị người khác khinh bỉ, coi thường. Gia-cốp không được xem là quan trọng. Ngày nay chúng ta có thể nói câu này như vầy
“Hỡi Israel , đừng sợ , mặc dù những người khác khinh bỉ coi thường , nhưng ta sẽ giúp đỡ ngươi ”
Trong sách Êxêchiên đoạn 37, tiên tri Êxêchiên đã được chỉ cho thấy một thung lũng đầy hài cốt khô. Đây là loại ngôn ngữ diễn tả thường được dùng thời bấy giờ. Nếu tiếp tục đọc bạn sẽ thấy rằng cả đoạn này cho thấy những xương khô này tiêu biểu cho tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa thời bấy giờ. Phải chăng không có hy vọng gì cho đống hài cốt khô? Người ta nghĩ rằng không có hy vọng gì cho Israel cả. Nhưng trong đoạn này Đức Giêhôva đã phán với Israel
“Ta sẽ đem các ngươi trở lại với sự sống thuộc linh bằng quyền phép của Thần ta ”
Thật là một lời hứa diệu kỳ !
Tuy nhiên những phân đoạn này rất bất thường. Chúng ta phải cẩn thận không nên trao cho Kinh Thánh một số ý nghĩa khác hơn nghĩa nguyên thủy của nó. Tôi xin nhắc lại. Cách tốt nhất để giảng Lời Chúa là giảng y như Kinh Thánh đã viết . Chỉ nên đưa ra một số ý nghĩa khác nếu những chữ ấy không thể hiểu theo nghĩa thông thường. Phải cẩn thận trong việc làm này. Thường thường Kinh Thánh có ý nghĩa rõ ràng.
Một cái nhìn tổng quát về Cựu Ước
Năm sách của Môise
Ngũ Kinh của Môise gồm 5 sách đầu của Cựu ước là Sáng thế ký, Xuất Êdíptô ký, Lêvi ký, Dân số ký và Phục truyền Luật lệ ký. Đây còn gọi là các sách Luật pháp, mặc dầu sách Sáng Thế Ký rõ ràng được viết trước thời Môise. Đây là sách của những khởi điểm. Tất cả bốn sách kế đó, đều có liên hệ đến Môise và thời đại của ông. Những sách này nói về những biến cố xảy ra trong đời Môise. Vì cớ Đức Chúa Trời ban Luật pháp trong thời của ông nên những sách này đã dược gọi là sách Luật pháp.
Các sách lịch sử
Mười một sách kế tiếp Ngũ Kinh Môise là các sách Lịch sử. Các sách này ghi chép lại lịch sử của Israel từ người kế vị Môise là Giôsuê, cho đến câu chuyện tuyệt vời của Hoàng hậu Exơtê. Những câu chuyện nầy kéo dài một khoảng thời gian 850 năm. Khi đọc lịch sử ta cần nhớ rằng cả dòng lịch sử đều là câu chuyện của Ngài. (trong Anh ngữ chữ lịch sử là History - chữ câu chuyện của Ngài là His Story) bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời trên mọi trang lịch sử.
Khi đọc qua các sách Giôsuê, Các quan xét, Rutơ, các sách Samuên, Các vua và Sử ký, điều rất hay cần để ý là Chúa Jesus được chiếu sáng qua từng trang lịch sử. Sách Exơra là sự tiếp nối các sách Sử ký. Hãy lưu ý những câu mở đầu sách Exơra hoàn toàn giống với những câu kết của sách II Sử ký. Sách Nêhêmi trước đây là một phần của sách Exơra. Êxơra là một nhà lãnh đạo tôn giáo còn Nêhêmi là nhà lãnh đạo chính quyền. Sự nghiệp của họ trùng lấp nhau vì họ sống đồng thời. Sách Êxơra cũng là sách Lịch sử. Đây không phải là câu chuyện bịa đặt. Đây thực sự là câu chuyện lịch sử. Vì thế 11 sách này ghi chép lại diễn trình lịch sử về sự cư xử của Đức Chúa Trời với loài người trong một giai đoạn thời gian đặc biệt.
Các sách thi ca
Năm sách kế tiếp được gọi là các sách Thi ca: Gióp, Thi thiên, Châm ngôn, Truyền đạo và Nhã ca (Bài ca của Salômôn). Đây không phải hết thảy là thi ca, nhất là theo hình thức thi ca chúng ta có ngày nay. Chẳng hạn, sách Gióp là một phần của văn chương khôn ngoan người Do Thái. Sách này được xem là sách quý phái nhất và cổ xưa nhất đã từng được viết ra. Sách đề cập đến vấn đề đau khổ, nhất là sự đau khổ của con cái Đức Chúa Trời.
Sách Thi thiên là sách Thánh ca của dân sự Chúa thời xưa. Sách này chứa một số những bài viết bồi linh rất cảm động, bổ ích. Trái lại, sách châm ngôn lại chủ yếu viết cho giới trẻ. Đọc cẩn thận sự khôn ngoan chứa trong sách này ta thấy phản ánh nhiều sự dạy dỗ của Chúa Jesus Christ. Đây là bằng chứng thêm nữa về sự linh cảm của Kinh Thánh.
Sách Truyền đạo một phần là thi ca và một phần là lời khôn ngoan. Sách Truyền đạo gồm có nhiều bài học thực tế cho cuộc sống. Dành thời gian học sách Truyền đạo, dù lúc đầu có vẻ khó, sẽ đem lại phần thưởng phong phú cho bạn và dân sự của bạn. Sách Nhã Ca, còn gọi là bài ca Salômôn, gồm chứa những lời khuyên khôn ngoan và thực tế trong “hình thức nói chuyện giữa một người nam và một người nữ tì”. Sách này được viết có lẽ như những bài hát để ca hát Ở các tiệc cưới Syri. Đây là những tình ca thường được dùng để mô tả mối quan hệ giữa người tín đồ với chàng rễ thiên đàng là Chúa Jesus Christ.
CÁC SÁCH TIÊN TRI
Có 17 sách tiên tri cho phần còn lại của Cựu ước, để được ích lợi nhiều nhất từ những sách này chúng ta phải biết các tiên tri là ai và họ làm gì.
Các tiên tri từ Êsai đến Malachi đều là những người bình thường dã được Đức Chúa Trời ủy nhiệm để công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời. Sứ điệp đó không phải luôn luôn được đón nhận vì thế các tiên tri không phải ai cũng nổi danh. Họ được kêu gọi để thành thật với Đức Chúa Trời và nói những gì Ngài muốn nói ra. Trong một ý nghĩa các Mục sư đã được kêu gọi để nói những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói dù sứ điệp đó có được mọi người đón nhận hay không. Chúng ta được kêu gọi để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đôi khi điều đó không làm đẹp lòng loài người. Thông thường sứ điệp Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm đẹp lòng loài người. Bạn nên lưu ý rằng Đức Chúa Trời coi các tiên tri của Ngài là quan trọng hơn hầu hết các Vua Chúa đương thời của họ.
Êxêchiên và Xachari vừa là thầy tế lễ vừa là tiên tri nhiệm vụ thầy tế lễ là trình bày loài người cho Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ tiên tri là trình bày Đức Chúa Trời cho loài người. Một Mục sư được kêu gọi để thực hiện cả hai chức năng trên. Một số các tiên tri được gọi là “những tiên tri lớn”(quan trọng) chỉ vì tác phẩm của họ dài hơn “những tiên tri nhỏ “ mà thôi. Đấy không phải phản ánh tầm quan trọng của vị tiên tri hay sứ điệp của họ.
Thưa Mục sư, điều quan trọng là bạn nên hướng dẫn dân sự của bạn học từng câu này đến câu khác, đoạn này đến đoạn khác qua các sách Tiên tri. Qua đó bạn có thể nói những gì Đức Chúa Trời muốn bạn nói cho thế hệ này.
Các tiên tri không chỉ là những diễn giả ngay thẳng trung thành, họ còn được chúa kêu gọi để nói trước về tương lai. Đức Chúa Trời đã khải thị tương lai cho họ biết để họ nói ra.
Các tiên tri không chỉ rao giảng về sự ăn năn, nhưng họ cũng dọn đường cho sự giáng sinh của Đấng Christ. Hãy đọc LuLc 24:27 Chúa Jesus đang nói chuyện với các môn đồ sau khi Ngài sống lại. Kinh Thánh chép:
“Ngài bắt đầu từ Môise rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh ”
Nói cách khác, Chúa Jesus đã tỏ cho họ thể nào các tiên tri đã nói trước về sự giáng thế của Ngài.
Người ta nói rằng Cựu ước chỉ là cái búp, khởi đầu cho cái hoa. Với cái búp bạn không thể cho biết một cái hoa trọn vẹn sẽ giống như thế nào. Tân ước là sự nở hoa trọn vẹn. Cựu ước chỉ là cái bóng. Tân ước là thực chất.
Một kinh nghiệm đáng khen
Giảng Kinh Thánh Cựu ước là một kinh nghiệm rất đáng khen thưởng, mặc dù bạn phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để khám phá cả Cựu ước với Hội Thánh của bạn. Mục sư mà nhiệm kỳ chỉ có một hay hai năm ở một Hội Thánh thì không thể làm hết mọi sự ông được kêu gọi để làm. Hãy suy nghĩ về sự họ thiếu mất bao nhiêu bài học Kinh Thánh trong thời gian ngắn ngủi đó.
Hãy ghi nhớ
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn , có ích cho sự dạy dỗ , bẻ trách , sửa trị , dạy người trong sự công bình ” (IITi 2Tm 3:16)
Trách nhiệm của chúng ta là rao giảng Lời Chúa, toàn bộ Lời Chúa
Nếu bạn có trách nhiệm Ở nhiều Hội Thánh, bạn sẽ cầu nguyện để quyết định sách Cựu ước nào Đức Chúa Trời muốn bạn chia xẻ với dân sự Chúa. Hãy học qua Kinh Thánh mỗi lần một sách. Đừng từ chối bất cứ sách nào. Hãy nhớ “Cả Kinh Thánh ..... có ích ” Cả hội thánh cần cả Kinh Thánh . đừng đi vội qua các sách qúa nhanh. hãy dành nhiều thời gian đủ cho việc học hoặc từng đoạn hoặc từng câu theo như bạn thấy nhu cầu.
Có thể khôn ngoan khi giảng Cựu ước buổi sáng và giáng Tân ước buổi tối. Vấn đề ở đây là không từ chối bất cứ phần nào của Lời Chúa. Hãy đi qua Kinh Thánh cách thứ tự, theo hệ thống trong tinh thần cầu nguyện. Mục đích của bạn là chia sẻ toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời cho toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG MƯỜI BA
1. Hãy kể tên bốn hình thức viết thấy được trong Cựu ước?
............................................................................................................................................................................................................................................
2. Chúng ta phải theo quy luật nào trong việc quyết định xem những dùng trong Kinh Thánh là theo nghĩa đen hay là theo nghĩa gì?
............................................................................................................................................................................................................................................
3. Nghĩa hình bóng là gì? Hãy đưa ra thí dụ
............................................................................................................................................................................................................................................
4. Tại sao năm sách đầu của Kinh Thánh đã được gọi là “các sách Luật pháp “
............................................................................................................................................................................................................................................
5. Tại sao sách Exơtê được bao gồm trong các sách Lịch sử?
............................................................................................................................................................................................................................................
6. Sách nào của Kinh Thánh nguyên thủy là sách thánh ca của dân sự Chúa?
............................................................................................................................................................................................................................................
7. Các tiên tri là ai?
............................................................................................................................................................................................................................................
8. Nếu Cựu ước là búp hoa thì bạn sẽ mô tả Tân ước là gì?
............................................................................................................................................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 05:33 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách