† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3288|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - BÂY GIỜ CHÚNG TA HÃY THỰC HÀNH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 09:09:34 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

BÂY GIỜ CHÚNG TA HÃY THỰC HÀNH


Bây giờ chúng ta đã có sự khảo sát ngắn gọn về các sách của Kinh Thánh, chúng ta hãy bắt đầu thực hành việc Giải Kinh cho một sách. Nói cách khác chúng ta hãy khởi sự thực hành.
Giả sử bạn đang quyết định bắt đầu với Tân ước. Chẳng hạn, sách Tin lành Mác là một bản ký thuật đơn giản về đời sống Đấng Christ. Mác là sách Tin lành đầu tiên được viết ra. Vì thế sách này có thể là khởi điểm để giảng qua Kinh Thánh từng câu. Dĩ nhiên bạn có thể bắt đầu với bất cứ sách nào bạn cảm thấy thuận tiện nhất. Chúng tôi chỉ đề nghị sách Mác có thể là khởi điểm để bắt đầu.
Khi đọc sách Tin lành Mác trở đi trở lại, ta thấy một số sự phân chia sách ra từng phần sẽ giúp bạn dễ hơn trong việc Giải Kinh.
Bạn thấy sách này có thể được phân chia như thế nào, có thể bạn thấy sự phân chia của bạn có vẻ khác hơn của chúng tôi, điều đó là tốt. Vấn đề là chia sách ra nhiều phần sẽ giúp cho ta hiểu dễ dàng hơn về nội dung một sách. Đây được gọi là chia bố cục.
Trước hết chúng ta hãy xem cả sách. Một nhà Giải Kinh đã chia sách ra như sau đây. Bạn có thể muốn chia cách khác. Bao lâu bạn trung thành với những chân lý dạy trong Lời Chúa, thì cách phân chia bố cục không thành vấn đề sai hay là đúng nữa.
Đoạn 1 từ câu 1-13
Sự chuẩn bị
Đoạn 1 câu 14 đến đoạn 3 câu 6
Chức vụ đầu tiên tại Galilê
Đoạn 3 câu 7 đ ến đoạn 8 câu 26
Sự kêu gọi và huấn luyện các môn đồ
Đoạn 8 câu 27 đến đạon 10 câu 52
Con đường lên Giêrusalem
Đoạn 11 câu 1 đến đoạn 13 câu 37
Chức vụ tại Giêrusalem
Đoạn 14 câu 1 đến đoạn 15 câu 47
Kể lại sự thương khó
Đoạn 16 câu 1-20
Sứ mạng truyền giáo của Chúa Phục Sinh
Phân chia sách theo cách này sẽ giúp bạn có đề tài cho các bài giảng của bạn trong 7 tuần kế tiếp. Nói cách khác bạn sẽ giảng qua cả sách Mác trong 7 tuần. Nếu bạn giảng mỗi tuần một đoạn, thì bạn có đủ tài liệu cho 16 tuần.
Hãy đào bới sâu hơn
Đào sâu hơn vào sách Mác bạn có thể thấy rằng có nhiều tài liệu hơn là bạn Giải Kinh cho 16 tuần lễ. Vì thế bạn có thể chia sách thành nhiều chi tiết hơn. Đoạn một chứa 45 câu. Hãy xem bạn sẽ chia những câu này như thế nào để dân sự của bạn dễ hiểu hơn. Bạn có thể thấy rằng mỗi phần nhỏ có thể khai triển thành một bài giảng. Vì thế có thể bạn trải qua đoạn một này trong 10 tuần lễ. Một điều chắc chắn đó là giảng Giải Kinh từng câu, từng đoạn, thì bạn sẽ không bao giờ cạn lương thực thuộc linh cho dân sự của Đức Chúa Trời. Nói cách khác bạn sẽ không bao giờ thiếu bài giảng Kinh Thánh.
Sau đây là cách chia đoạn 1 sách Mác
Câu 1-8 sự chuẩn bị chức vụ của Đấng Christ
Câu 9-12 Chúa Jesus chịu báp têm
Câu 12-13 Sự cám dỗ trong đồng vắng
Câu 14-15 Bắt đầu chức vụ Đấng Christ
Câu 16-20 Sự kêu gọi các môn đồ
Câu 21-28 Sự đuổi các tà linh
Câu 29-31 Bà gia Phierơ được chữa lành
Câu 32-34 Chức vụ chữa bệnh của Chúa Jesus
Câu 35-39 Giảng dạy tại Galilê
Bạn sẽ thấy rằng có nhiều lẽ thật quan trọng đã được dạy chỉ trong một đoạn sách này. Có thể dành 10 tuần để học chỉ một đoạn này. Dân sự của bạn cần tất cả các lẽ t hật, vì thế nếu không giảng được bây giờ thì họ sẽ cần giảng vào lúc nào.
Xin nhớ:
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn , có ích cho sự dạy dỗ , bẻ trách , sửa trị , dạy người trong sự công bình ”
Kinh Thánh không có chứa chữ nào là vô nghĩa cả. Tất cả các chữ trong Kinh Thánh đều quan trọng.
Ta hãy cố gắng suy nghĩ có bao n hiều lẽ thật quan trọng đã được dạy trong đoạn này. Mỗi lẽ thật có thể khai triển thành một sứ điệp rất bổ ích cho dân sự của bạn, đó là không kể đến ảnh hưởng của sứ điệp đó trên đời sống của chính bạn. Hãy để tôi chỉ ra một vài lẽ thật này.
1. Sự giáng sanh của Chúa Jesus đã được nói tiên tri từ nhiều thế kỷ trước
2. Sự khác nhau giữa lễ báp têm của Giăng và lễ báp têm của Chúa Jesus
3. Sự cám dỗ không phải là một tội lỗi và chỉ trở thành tội lỗi khi chúng ta chiều theo sự cám dỗ.
4. Nước của Đức Chúa Trời
5. Đức tin thật tối cần cho sự cứu rỗi
6. Các Tà linh xen vào trong Nhà của Đức Chúa Trời
7. Uy quyền của Chúa Jesus
8.Chức vụ chữa bệnh của Chúa Jesus
9. Đời sống cầu nguyện của Chúa Jesus
10. Đấng Christ bày tỏ mục đích giáng thế của Ngài
11. Phần thưởng của đức tin
12. Sự hấp dẫn của Chúa Jesus
Bây giờ bạn xem thử có thể kết hợp những lẽ thật trong đoạn này với những câu liên hệ không? Có thể bạn lập một danh sách những lẽ thật khác được dạy trong đoạn này không? Điều này giúp bạn một ý nhỏ về nhiều phước hạnh phát xuất từ một người giảng Giải Kinh có hệ thống
Chúng ta chỉ mới chạm đến bề mặt của một đoạn này. Không lạ gì khi một số các Mục sư đã dành cả một tháng hay nhiều thì giờ hơn cho mỗi một đoạn của Kinh Thánh? Tôi biết một Mục sư đã dành năm năm để giảng Giải Kinh từng câu từng câu và bây giờ mới chỉ đến sách Khải huyền. Bạn có thể giảng ít thì giờ hơn hoặc nhiều hơn. Để bắt đầu có thể bạn cần đi qua nhanh hơn. Điều quan trọng là giảng qua Kinh Thánh từng câu từng câu.
Bằng cách này bạn có thể chắc chắn là dân sự của bạn sẽ không bị thiếu mất một chân lý quan trọng nào trong Kinh Thánh.
Những phương cách khác
Đôi khi bạn có thể dùng một phương cách khác. Trong khi dành hết những sứ điệp chính cho sự giảng Giải Kinh. Bạn có thể dùng những phương cách khác để giúp đỡ dân sự của bạn hiểu được và trân trọng Kinh Thánh. việc này có thể thực hiện vào một đêm khác trong tuần lễ .
1. Có một lần tôi đã cố gắng trình bày một cái nhìn tổng qúat về Kinh Thánh cho Hội chúng của tôi. Mỗi tối thứ tư tôi đề cập đến một sách khác của Kinh Thánh. Tôi dùng mỗi tuần một sách , trình bày cách có hệ thống từ sách Sáng Thế ký cho đến sách Khải huyền. Cách này kéo dài được hơn một năm vì Kinh Thánh có đến 66 sách. Trong những sứ điệp nghiên cứu Kinh Thánh này, tôi đã giải thích:
a. Người được Chúa dùng để viết sách là ai?
b. Sứ điệp chính của sách là gì?
c. Mục đích sách được viết ra
d. Sứ điệp của sách cho chúng ta ngày nay là gì?
2. Trong một dịp khác cho nhiều tân tín hữu trong Hội Thánh. Tôi muốn dạy họ tự đọc và tự nghiên cứu Kinh Thánh. Tôi thách thức họ hãy giải nghĩa sách Mác cho riêng họ. Tôi muốn họ viết xuống bằng lời lẽ của họ sự hiểu biết của họ về từng câu trong sách Mác. Mỗi tuần chúng tôi học một đoạn. Các tín hữu phải viết xuống sự hiểu biết của họ về từng câu trước khi chúng tôi gặp lại nhau. Rồi cả nhóm chúng tôi, cùng nhau học qua các câu đó. Xin nhớ rằng, họ đã học và viết xuống sự hiểu biết của họ về những câu sắp học chung trước khi họ đến,.
Điều lạ lùng là các tân tín hữu này đã hiểu chân lý của Chúa thật là tốt đẹp. Không ai đã chỉ ra cho họ trước đó cả. Chỉ có Đức Thánh Linh đang dẫn dắt họ và Ngài dìu dắt thật cẩn thận. Chúng tôi học chung như vậy mỗi tuần một đêm. Nhiều người trong nhóm đó ngày nay đang là những Cơ Đốc Nhân mạnh mẽ, tích cực trong công việc Chúa. Từ đó gần 40 năm qua họ đã tự nghiên cứu được lời của Chúa. Tôi chỉ dẫn bầy chiên đến những đồng cỏ xanh tươi của Kinh Thánh. Còn chiên thì tự ăn lấy, tự nuôi mình.
3. Trong trường hợp dân sự của bạn không biết đọc hoặc không có Kinh Thánh, bạn có thể làm y như vậy bằng cách nói miệng (điều này có nghĩa là bạn phải đọc lớn lên cho họ nghe) hãy cẩn thận đi từng câu. Phải chắc rằng họ hiểu rõ Lời của Chúa. Tôi xin đưa ra thí dụ phải làm như thế nào.
Thí dụ
Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện thật. Một hôm, người bạn của tôi nhận được một bức thư từ nội địa Trung Hoa. Điều này thật rất ngạc nhiên vì các Mục sư đã bị bắt nặng nề Ở tại Trung Hoa. Kinh Thánh bị cấm dùng. Vị Mục sư Trung hoa này đã viết thư vào năm 1979. Ông nói, “Tôi đã 93 tuổi rồi. Tôi đang có một chức vụ rất lớn trong cuộc đời tôi nhưng tôi không có một quyển Kinh Thánh nào. Tôi không biết ông bạn có thể làm cách nào gởi cho tôi một quyển Kinh Thánh được không?”
Vài ngày sau chính tôi đích thân đi vào Trung quốc để cố gắng trao quyển Kinh Thánh cho vị Mục sư đó. Trước khi ra đi tôi đã đặt một số câu hỏi. Tôi đã biết thêm về vị Mục sư đó. Ông đã được Chúa dùng cách đặc biệt trong thời kỳ trước khi nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa được thành lập. Sau đó ông đã chịu rất nhiều khó khăn cùng với nhiều người khác.
Tôi được biết rằng một ngày kia, vệ binh đỏ đã đến nhà Mục sư này. Họ rất nổi giận khi thấy có nhiều Kinh Thánh và nhiều sách vở học Kinh Thánh. vị Mục sư này đã từng du học học Thần học Ở Hoa kỳ khi ông còn trẻ, nên ông có rất nhiều sách. Họ bắt vị Mục sư già đứng đó nhìn trong khi họ đốt Kinh Thánh và sách vở của ông từng quyển một. Việc này kéo dài mất 3 ngày đêm. Khi đã đốt hết sách vở, họ bắt vị Mục sư già đó đứng dựa vào hàng rào và bắt đầu ném đá vào ông cho đến chết. Những người hàng xóm láng giềng chạy đến cố gắng cứu mạng ông. Việc đó làm cho các vệ binh đỏ càng nổi giận hơn, vì thế một người trong bọn rút súng lục ra và bắn gãy cả hai chân ông già.
Gia đình đã giải cứu thân thể bầm tím và gãy vỡ của vị Mục sư già, đưa ông vào nhà và chăm sóc cho ông. Nhưng vị Mục sư không bao giờ đi lại được nữa. Đây là vị Mục sư đã viết bức thư nói trên mấy năm sau đó. “Tôi đã 93 tuổi rồi. Tôi đang có một chức vụ rất lớn trong cuộc đời tôi, nhưng tôi không có một quyển Kinh Thánh, có cách nào ông gởi đến cho tôi một quyển hay không?
Vào lần viếng thăm kế đó tại nước Trung hoa, tôi đã đến nhà vị Mục sư già và thấy ông ngồi trên cạnh chiếc giường gỗ. Ông tiếp đón tôi rất niềm nở mặc dầu chúng tôi chưa hề gặp nhau trước đây. Tôi nói, “Thưa Mục sư, tôi không hiểu bức thư của cụ. Cụ không còn nhà thờ, người ta hông cho cụ mở nhà thờ. Cụ không có một quyển Kinh Thánh, cụ không đi lại được, thế mà cụ nói là cụ đang có một chức vụ lớn nhất trong đời. Việc đó làm thế nào xảy ra được?
Ông cụ cười và đáp: “Chúa đã dạy tôi cách làm thế nào.” Rồi tôi xin phép cụ vui lòng kể lại cho tôi nghe. Cụ nói: “vâng, không có gì bí mật cả. Mỗi ngày có độ 20 Cơ Đốc Nhân đến tại chiếc giường nhỏ của tôi đây. Tôi dạy họ Lời Chúa hoàn toàn theo trí nhớ của mình. Rồi tôi nói với họ rằng họ không thể đến học lại bài học khác cho đến khi họ đã dạy được người khác những gì tôi đã dạy cho họ. Kết quả là hiện nay đã có được 1500 tín hữu ‘
Vị Mục sư già đó, không có nhà thờ, không có Kinh Thánh, không đi lại được một bước, mà đã thành đạt được những kết quả diệu kỳ chỉ bằng cách làm theo điều Đức Chúa Trời dạy bảo ông làm . Và ông đã làm điều đó trong một thời điểm bắt bớ khó khăn.
Bạn cũng có thể làm được điều đó ! Ngay cả người ta không đọc được Kinh Thánh, bạn cũng có thể làm môi làm mắt cho họ.
Một ống dẫn để Chúa dùng
Thưa Mục sư, Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta làm cùng một công việc như vị Mục sư Trung hoa kia đã làm. Sứ Đồ Phao-lô đã nói trong IITi 2Tm 2:2
“Những điều con đã nghe nơi ta Ở trước mặt nhiều người chứng , hãy giao phó cho mấy người trung thành , cũng có tài dạy dỗ kẻ khác ”
Nói cách khác, chúng ta hãy đưa người ta tham gia vào việc gieo rắc Lời Chúa. Cho dù họ không đọc được hoặc không có Kinh Thánh, bạn vẫn có thể dạy Lời Đức Chúa Trời cho họ được. Bạn cần phải làm một vị Mục sư được tấn phong để dạy người ta về những gì Đức Chúa Trời đã dạy bạn. Hãy dạy dân sự của bạn biết dạy dỗ người khác. Đó là phương cách của Kinh Thánh.
Thưa Mục sư, trong sự giảng dạy chúng ta không được từ chối nhiều lẽ thật quan trọng đã được dạy dỗ trong Kinh Thánh. khi chúng ta rao giảng những chân lý này, chúng ta không chỉ công bố ra, nhưng trong quá trình rao giảng chúng ta còn dạy người tín đồ biết dạy người khác nữa. Điều này bảo đảm những chân lý này sẽ được truyền lại cho những người khác.
Thưa Mục sư, bạn đã được kêu gọi để giảng hoặc dạy Lời của Chúa đến nỗi những người được bạn dạy có thể dạy lại người khác. Những gì chúng ta dạy dỗ thực sự, họ cũng dạy lại cho người khác. Nếu bạn dạy tôi sử dụng được một nhạc cụ, thì tôi có thể dạy lại cho người khác cách sử dụng nhạc cụ đó. Thưa Mục sư, đó là điều Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta làm trong 2:2
Tiếng nói kinh nghiệm
Một vị Mục sư danh tiếng, nay đã quá 80 tuổi đời, đã viết những lời sau đây:
“Khi còn là thanh niên mới bắt đầu giảng đạo, tôi đã cố gắng rút ra những sứ điệp từ chính bản thân mình giống như một con nhện rút tơ từ trong mình ra để giăng tơ. Tôi đã giảng bất kỳ đề tài gì thoạt đến trong trí tôi. Tôi giảng theo bất cứ biến cố, hoặc lời nói nào gợi lên”. Rồi ông kết luận bằng cách viết rằng: “Đó là cách soạn bài giảng nghèo nàn nhất có thể thấy được trên khắp thế gian”. Tôi đồng ý lắm. Đây chắc chắn không phải là một phương cách tốt đẹp để giảng Lời Chúa. Thế mà buồn thay có nhiều Mục sư đã không biết cách nào khác hơn để giảng Lời Chúa. Họ chưa bao giờ được dạy dỗ để trở thành một người thầy giảng Kinh Thánh.
Bây giờ ta hãy lắng nghe tiếp kinh nghiệm của vị Mục sư đó, “Nếu tôi có thể sống trở lại với chức vụ của mình một lần nữa thì ngay từ đầu tôi sẽ giảng từ Kinh Thánh và không giảng gì khác ngoài Kinh Thánh. tôi sẽ lần lượt đi qua từng sách một. Nếu tôi không tìm được sứ điệp trong một câu, tôi sẽ dùng một phân đoạn. Nếu tôi không tìm được sứ điệp trong từng phân đoạn tôi sẽ tìm trong cả đoạn. Nếu tôi không tìm được sứ điệp trong một đoạn, tôi sẽ tìm hai đoạn. Nếu tôi không tìm được sứ điệp trong hai đoan, tôi sử dụng cả một nửa sách. Nếu tôi không tìm được sứ điệp trong một nưả sách, tôi sẽ dùng cả sách.
Nói cách khác, cuối cùng ông đã được nổi danh là nhà Giải Kinh vĩ đại. Tuy nhiên, ông đã luôn luôn ân hạn sâu xa vì ông đã không làm điều đó trong những ngày đầu chức vụ của mình. Là một Mục sư, tôi có thể nói y như vậy. Nếu tôi có thể trở lại chức vụ từ đầu tôi sẽ tập trung làm người giảng Lời Chúa theo lối Giải Kinh mà thôi.
Cũng vị Mục sư trên mới đây đã dùng 17 năm 8 tháng để giảng qua hết quyển Kinh Thánh. Ông dừng lại chỗ nào vào sáng Chúa nhật nầy thì ông khởi sự từ đó vào sáng Chúa nhật tiếp đó. Chỗ nào ông dừng lại vào tối Chúa nhật này thì tối Chúa nhật đến ông lại bắt đầu. Sau 50 năm rao giảng tại cùng một Hội Thánh, ông đã có một Hội chúng lớn nhất trên thế giới. Hiện ông vẫn còn giảng từng câu từng câu qua suốt quyển Kinh Thánh. không nghi ngờ gì nữa, phương cách tốt nhất để đưa Lời Chúa đến dân sự Chúa là phương pháp giảng Giải Kinh. Sứ mạng thiêng liêng của chúng ta vẫn là “Hãy giảng đạo”
Giảng và dạy
Ở đây chúng ta cần chỉ ra sự khác nhau giữa Giảng Lời Chúa và Dạy Lời Chúa. Chúng ta không phải tất cả đều được kêu gọi để làm Giáo sư của Lời Chúa, nhưng là một Mục sư chắc chắn chúng ta phải làm người RAO GIẢNG Lời Chúa.
Dĩ nhiên trong một ý nghĩa trong đó ai giải thích, cắt nghĩa Lời Chúa đều được gọi là dạy Lời Chúa. Không có thắc mắc gì về điều đó. Tuy nhiên, có một sự khác nhau có ý nghĩa giữa chức vụ dạy và chức vụ giảng. Hãy để tôi cố gắng giải thích sau đây:
Người dạy Lời Chúa
Dạy là cách trình bày Lời Chúa có hệ thống hơn. Thường thường nói đòi hỏi một trình độ nghiên cứu cao hơn. Dạy thường được thực hiện trong không khí học tập. Dạy thường thường được thực hiện trong không khí học tập. Dạy thường có khuynh hướng đi sâu vào chi tiết hơn và vì thế không được người tín đồ bình thường ham thích nhiều. Đây là một phần quan trọng của trách nhiệm mỗi Mục sư, mặc dầu không phổ biến lắm.
Trong thư 1Timôthê, Sứ Đồ Phao-lô cảnh cáo một số người yếu đức tin sẽ bị dẫn dụ theo các giáo sư giả. cách giải quyết của ông là
“Con giải tỏ (dạy ) các việc đó cho anh em , thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ , được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo ” (4:6)
Trong Đại Mạng Lịnh, Đấng Christ không chỉ truyền cho các môn đồ rao giảng về Ngài, nhưng còn truyền cho họ cũng như chúng ta
“dạy họ giữ hết thảy mọi điều ta đã truyền cho các ngươi ” (Mat Mt 28:20)
Dạy là một chức vụ vững vàng và sống động của mỗi một Mục sư. Trong khi tất cả sự rao giảng đều có chứa đựng một số sự dạy dỗ, tốt nh ất Mục sư nên dành ít ra một buổi nhóm cuối tuần để nhấn mạnh đến sự dạy dỗ. Nói cách khác, hãy lập kế hoạch để ít nhất dành một buổi nhóm trong tuần nhấn mạnh đến khía cạnh dạy trong chức vụ của bạn. Dạy thật sự là một phần quan trọng của chức vụ một Mục sư chân chính.
Người giảng Lời Chúa
Người rao giảng là người công bố hay loan báo. Theo quy luật chung, ông không dẫn giải. Trái lại ông công bố, rao giảng. Ông nói, “Đức Giêhôva phán vậy ”. Ông nói như là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, ông không chỉ lặp lại Lời Chúa, nhưng ông là tiếng nói của Đức Chúa Trời khi ông nói ra lời của Chúa. Ông đại diện cho Đức Chúa Trời khi ông rao giảng Lời Chúa.
Đó là lý do tại sao và làm thế nào ông nói có uy quyện. Ông phải trình bày sứ điệp của mình dưới sự xức dầu phong phú của Đức Thánh Linh. Ông đại diện để công bố nhu cầu thực sự của loài người và bày tỏ giải pháp duy nhất cho nhu cầu đó. Nhiệm vụ của ông là đưa loài người đến mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Ông phải nói với uy quyền. Đồng thời ông phải cẩn thận không từ chối bất cứ chân lý quan trọng nào đã được dạy trong Kinh Thánh.
Mục sư đừng bao giờ quên nhiệm vụ Chúa ban cho ông là Rao giảng Lời Chúa ! Hãy giảng toàn bộ Lời Chúa với uy q uyền. Hãy giảng với sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Hãy làm một người giảng Giải Kinh.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG 15
1. Tại sao sách Mác được xem là sách thích hợp nhất để bắt đầu Giải Kinh?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Mục đích của việc lập bố cục một sách là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Có bao nhiêu chữ không quan trọng tìm được trong Kinh Thánh?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4. Hãy kể ra năm chân lý quan trọng t rong sách Mác đoạn 1.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
5. Có cách nào khác để trình bày Lời Chúa cho dân Chúa không? Hãy kể tên một phương pháp khác ngoài phương pháp Giải Kinh từng câu một?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
6. Sự khác nhau giữa sự dạy và sự giảng là gì?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 11-5-2021 06:18 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách